© Bas Blommers

Genealogie
Adam

Met tekstverwijzing
I
Adam Genesis 4 : 25, tr.
Eva Genesis 3 : 20
Uit dit huwelijk:
 1. KaÔn
  vervolg IIa
 2. Abel Genesis 4 : 2 / Genesis 4 : 8
 3. Seth, 130-1042.
  vervolg IIb
 4. zonen en dochters Genesis 5 : 4

IIa
KaÔn Genesis 4 : 1
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Henoch (1).
  vervolg IIIa

IIb
Seth, Genesis 5 : 8.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Enos,
  vervolg IIIa
 2. zonen en dochters Genesis 5 : 7

IIIa
Enos, geb. 235, overl. 1140
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Kenan, 325-1235 Genesis 5 : 9
  vervolg IX

IIIa
Henoch (1) Genesis 4 : 17
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Irad Genesis 4 : 18
  vervolg IV

IV
Irad
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. MehujaŽl Genesis 4 : 18
  vervolg V

V
MehujaŽl
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Methusael Genesis 4 : 18
  vervolg VI

VI
MethusaŽl
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Lamech Genesis 4 : 19
  vervolg VII

VII
Lamech
tr. (1) Ada
Uit dit huwelijk:
 1. Jabal Genesis 4 : 20
 2. Jubal Genesis 4 : 21

tr. (2) Zilla
Uit dit huwelijk:
 1. Tubal-KaÔn Genesis 4 : 22
 2. Našma Genesis 4 : 22

IX
Kenan, geb. 325, overl. 1235
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. 395-1290 Genesis 5 : 12
  vervolg X

X
MahalaleŽl, geb. 395, overl. 1290
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Jered 460-1422 Genesis 5 : 16
  vervolg Jered

Jered
Jered, geb. 460, overl. 1422
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Henoch (2) 622-987 Genesis 5 : 18
  vervolg Henoch (2)

Henoch (2)
Henoch (2), geb. 622, overl. 987
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Methuselach 687-1656 Genesis 5 : 21
  vervolg Methuselach

Methuselach
Methuselach, geb. 687, overl. 1656 in het jaar van de zondvloed
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Lamech 874-1651 Genesis 5 : 25
  vervolg Lamech
 2. zonen en dochters Genesis 5 : 26

Lamech
Lamech, geb. 874, overl. 1651.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Noach 1056-2006 Genesis 5 : 29
  vervolg Noach
 2. zonen en dochters Genesis 5 : 30

Noach
Noach, geb. 1056, overl. 2006.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Sem Genesis 10 : 1
  vervolg Sem
 2. Cham Genesis 10 : 1
  vervolg Cham
 3. Jafeth Genesis 10 : 1
  vervolg XVIc

Sem
Sem.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Elam Genesis 10 : 22, natie Genesis 14 : 1
 2. Assur Genesis 10 : 22
 3. Arpachsad Genesis 10 : 22; 11:10.
  vervolg Arpachsad
 4. Lud Genesis 10 : 22
 5. Aram Genesis 10 : 23
  vervolg Aram

Cham
Cham.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Kusch Genesis 10 : 6
  vervolg Kusch
 2. MizraÔm Genesis 10 : 7
  vervolg MizraÔm
 3. Put Genesis 10 : 7
 4. Kanašn Genesis 10 : 7

Jafeth
Jafeth.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Gomer Genesis 10 : 2
 2. Magog Genesis 10 : 2
 3. Madai Genesis 10 : 2
 4. Javan Genesis 10 : 2
 5. Tubal Genesis 10 : 2
 6. Mesech Genesis 10 : 2
 7. Tiras Genesis 10 : 2

Arpachsad
Arpachsad.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Sela Genesis 11 : 12
  vervolg Sela

Aram
Aram.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Uz Genesis 10 : 23
 2. Hul Genesis 10 : 23
 3. Gether Genesis 10 : 23
 4. Mas Genesis 10 : 23

Kusch
Kusch.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Nimrod Genesis 10 : 8
 2. Seba Genesis 10 : 7
 3. Havila Genesis 10 : 7
 4. Sabta Genesis 10 : 7
 5. RaŽma Genesis 10 : 7
 6. Sabtecha Genesis 10 : 7

MizraÔm
MizraÔm.
hieruit:
de Ludieten Genesis 10 : 13
de Anamieten Genesis 10 : 13
de Lehabieten Genesis 10 : 13
de Naftuhieten Genesis 10 : 13
de Pathrusieten Genesis 10 : 14
de Kasluhieten Genesis 10 : 14 [--> Filistijnen]
de Kaftorieten Genesis 10 : 14
Sela
Sela.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Heber Genesis 11 : 14
  vervolg Heber

Heber
Heber.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Peleg Genesis 10 : 25; Genesis 11 : 17
  vervolg Peleg
 2. Joktan Genesis 10 : 25

Joktan
Joktan.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Almodad. Genesis 10 : 26-29
 2. Selef. Genesis 10 : 26-29
 3. Hazarmaveth. Genesis 10 : 26-29
 4. Jarah. Genesis 10 : 26-29
 5. Hadůram. Genesis 10 : 26-29
 6. Uzal. Genesis 10 : 26-29
 7. Dikla. Genesis 10 : 26-29
 8. Obal. Genesis 10 : 26-29
 9. AbimaŽl. Genesis 10 : 26-29
 10. Scheba. Genesis 10 : 26-29
 11. Ofir. Genesis 10 : 26-29
 12. Havila. Genesis 10 : 26-29
 13. Jobab. Genesis 10 : 26-29

Peleg
Peleg.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Rehu. Genesis 11 : 19
  vervolg Rehu

Rehu
Rehu.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Serug. Genesis 11 : 20
  vervolg Serug

Serug
Serug.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Nahor1. Genesis 11 : 22
  vervolg Nahor1

Nahor1
Nahor1.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Terah. Genesis 11 : 24
  vervolg Terah

Terah
Terah.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Abram. Genesis 11 : 26
  vervolg Abram
 2. Nahor2. Genesis 11 : 26
 3. Haran. Genesis 11 : 26
  vervolg Haran

Abram
Abram tr.
Sarai Genesis 11 : 29
Uit dit huwelijk:
 1. Isašk Genesis 21 : 3

Nahor2
Nahor2 tr.
Milka Genesis 11 : 29
Haran
Haran.
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Lot Genesis 11 : 27

-----
Isašk
Isašk, tr.
Rebekka Genesis 24 : 67
Uit dit huwelijk:
 1. Esau Genesis 25 : 26
  vervolg Esau
 2. Jacob Genesis 25 : 26
  vervolg Jacob

Esau
Esau, tr.

Jacob
Jacob, tr.
Lea Genesis 29 : 23
slavin Zilpa Genesis 29 : 24.
Rachel Genesis 29 : 28
slavin Bilha Genesis 29 : 29.

Uit Jacob en Lea:
 1. Ruben Genesis 29 : 32
 2. Simeon Genesis 29 : 33
 3. Levi Genesis 29 : 34
 4. Juda Genesis 29 : 35

Uit Jacob en Bilha:
 1. Dan Genesis 30 : 6
 2. Naftali Genesis 30 : 8

Uit Jacob en Zilpa:
 1. Gad Genesis 30 : 11
 2. Aser Genesis 30 : 13

Uit Jacob en Lea:
 1. Issaschar Genesis 30 : 18
 2. Zebulon Genesis 30 : 20
 3. Dina Genesis 30 : 21

Uit Jacob en Rachel:
 1. Jozef Genesis 30 : 23
 2. Benjamin Genesis 35 : 18

Ruben
46:10