© B. Blommers
Predikanten die de christelijke gereformeerde en andere kerken dienen of hebben gediend en hun relaties en andere predikanten na 1834.

Tevens een overzicht van de gemeenten, jaar van instituering en hun predikanten.