B. Blommers

Genealogie
Manten Geertsen van Opdorp


I

Manten Geertsen van Opdorp, landbouwer te Essen Over d'Aa (heerlijkheid Essen-Kalmthout), begr. Essen 20-10-1652, tr. (1) Essen 4-2-1614
Petra Lenaerts, geb. 1573, overl. 1615. {dr. van Leonardus Lenaerts (1541-) en Elisabeth Cornelisse (1547-)} Uit dit huwelijk:
 1. Geraert Mantens van Opdorp, 1615-1661.
  vervolg IIa

Manten Geertsen van Opdorp, -1652, tr. (2) Essen 9-2-1616
Cornelia Cornelissen van Meir, {dr. van Cornelis Jacobs van Meir, uit de Wilbert} begr. Essen 2-3-1650,
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Mantens van Opdorp, ged. Nispen-Essen 10-4-1618.
 2. Cornelia Mantens van Opdorp, ged. Essen 30-8-1620, begr. Roosendaal 4-12-1656, tr. (kerk) Nispen-Essen 8-2-1641 Adrianus Petri van Heybeek.
 3. Antonia Manten Geertsen van Opdorp, ged. Essen 7-5-1623, overl. Essen 9-3-1684, otr. Essen 21-1-1646, tr. Essen 6-2-1646 Joannes Cornelissen van Achtmael, geb. Essen 23-12-1607, overl. Essen 5-3-1653.
 4. Joannes (Jan Mantens) van Opdorp, 1626-1668.
  vervolg IIb
 5. Anna Mantens van Opdorp, ged. Nispen-Essen 14-6-1629, begr. Nispen-Essen 3-1-1653, tr. Nispen-Essen 17-5-1652 Cornelius Cornelissen.
 6. Judocus (Joos Mantens) van Opdorp, 1631-1684.
  vervolg IIc
 7. Melchijn Mantens van Opdorp ged. Essen 14-1-1635.
 8. Adrianus Mantens van Opdorp ged. Essen 23-1-1639.

IIa
Geraert Mantens van Opdorp, landbouwer, koopt 1 februari 1654 boerderij/afspanning `De Uyl' te Essen over d'Aa `stamhuis' van de Van Opdorpen, ged. Essen 9-8-1615, begr. Essen 15-10-1661, tr. Essen 2-1-1644
Angela (Engelken) Jansen van Coolen, begr. Essen 10-11-1691; zij hertrouwd Adriaan Willem Meesters, pachter van tienden van de Abdij van Tongerlo te Essen 1678, 1679 en 1680, begr. Essen 9-2-1684.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus (Geertsen) Mantens van Opdorp, ged. Essen 11-1-1645.
 2. Maria Geertsen van Opdorp, ged. Essen 19-8-1646, begr. Essen 29-4-1736, tr. Essen 10-7-1666 Cornelis Pauwels van Beeck.
 3. Joanna Geertsen van Opdorp, ged. Essen 22-7-1648, begr. Essen 26-1-1687, tr. Essen Jacob Willem Meesters, pachter van tienden van de Abdij van Tongerlo te Essen 1679, 1681 en 1683.
 4. Anna (Geertsen) Mantens van Opdorp, ged. Essen 16-9-1658, begr. Essen 5-7-1726, tr. Essen 29-1-1686 Gijsbrecht van de Bogaert.
 5. Manten (Geertsen) Mantens van Opdorp, ged. Essen 16-9-1658, tweelingbroer van Anna, begr. Kalmthout 10-5-1727, tr. Essen Joanna Antonisse Symons, ged. Essen 15-6-1666, begr. Kalmthout 11-1-1721.
 6. Petrus Geertsen van Opdorp, 1661-1722.
  vervolg III

IIb
Joannes (Jan Mantens) van Opdorp, ged. Essen 17-9-1626, begr. Essen 16-9-1668, tr. Essen 2-12-1651
Maria Joannes Michielsen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus van Opdorp, ged. Essen 22-9-1652.
 2. Amandus van Opdorp, ged. Essen 4-4-1655, tr. Essen 19-5-1680 Adriana Joannes Graumans.
 3. Cornelis van Opdorp, ged. Essen 4-11-1657.
 4. Cornelis van Opdorp, ged. Essen 15-6-1659, tr. Adriana Adrianus Mutsaerts, ged. 10-9-1658.
 5. Anna van Opdorp, ged. Essen 21-5-1662, tr. Adrianus van Hees, ged. Essen 13-7-1662.
 6. Adriana van Opdorp, ged. Essen 8-7-1665.
 7. Joanna van Opdorp, ged. Essen 28-10-1668.

IIc
Judocus (Joos Mantens) van Opdorp, ged. Essen 14-12-1631, begr. Essen 13-9-1684, tr. Essen 7-10-1656
Catharina Janssen Staes, ged. Essen 10-4-1633, begr. Essen 23-1-1697.
Uit dit huwelijk:
 1. Amandus van Opdorp, geb. Essen 7-8-1657, tr. Elisabeth Marcken Buijens.
 2. Joanna Joos Mantens van Opdorp, geb. Essen 9-7-1660, tr. Adrianus Joannes Mulders Schrauwen.
 3. Cornelia van Opdorp, geb. Essen 27-7-1663.
 4. Anna van Opdorp, geb. Essen 17-6-1666, tr. Hubertus Peeters Neelen.
 5. Cornelia Joossen Mantens van Opdorp, geb. Essen 16-10-1669, tr. Cornelius Peeters Slooven.
 6. Joannes van Opdorp, geb. Essen 19-5-1673.
 7. Petronilla van Opdorp, geb. Essen 11-3-1677.

III

Petrus Geertsen van Opdorp, landbouwer, met gronden en opstallen te Essen, Nispen en Roosendaal, bouwt 1693 boerderij/afspanning met rijstal "de Nieuwe Uyl" te Essen Over d'Aa, schepen van Essen in de heerlijkheid Essen-Kalmthout 1705-1717 en Borgemeester ald.,
ged. Essen 23-1-1661, begr. Essen 25-7-1722, tr. Zundert R.K. kerk 15-11-1687, Schepenenbank 9-12-1687
Elisabeth Cornelisse van de Buijs, ged. Zundert 13-12-1668, overl. < 1-1726. {dr. van Cornelis Geertsen van de Buijs en Digna Cornelissen} Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus van Opdorp, ged. Essen 15-2-1689, begr. Essen 13-4-1770; tr. (1) Essen 18-1-1712 Gertrudis Adriaans Mouwen, begr. Nispen 5-1-1728; tr. (2) Essen 10-4-1728 Cornelia Adriaenssen Heestermans, ged. Essen 26-4-1706, begr. Essen 18-5-1764.
 2. Cornelis Pieter van Opdorp, 1691-1747.
  vervolg IV
 3. Joannes van Opdorp, ged. Essen 5-10-1692, begr. Essen 25-5-1772; tr. (1) Joanna Dielbeeck; tr. (2) Essen 21-4-1752 Catharina Slooven.
 4. Adrianus van Opdorp, ged. 22-12-1694, tr. Essen 5-2-1727 Anna van Haecken.
 5. Petrus van Opdorp, ged. 8-4-1697, begr. Essen 19-2-1722.
 6. Adelbertus van Opdorp, ged. 21-2-1699.
 7. Anna Maria van Opdorp, ged. 12-12-1700.
 8. Bernardina van Opdorp, ged. Oudenbosch 30-7-1703.
 9. Engelbertus van Opdorp, ged. 20-9-1705, begr. Essen 27-12-1768, tr. Essen 25-8-1739 Catharina van der Lee.
 10. Anna Maria van Opdorp, ged. Essen 4-9-1707, tr. Tilburg? Justin de Roy.

IV

Cornelis Pieters van Opdorp, ged. Essen 17-2-1691, begr. Roosendaal 7-3-1747, meester broodmaker en koopman te Roosendaal, koopt 19 Mrt. 1717 het huis "Het Land van Beloften" in de Achterstraat ald., tr. (1) Roosendaal 15-1-1713 (r.-k.), 17-1-1713 (schepenenbank).
Maria van Ursel, ged. Roosendaal 11-4-1687, begr. Roosendaal 5-3-1733. {dr. van Dominicus van Ursel en Cornelia Jansen Verdonck} Uit dit huwelijk:
 1. Dominicus van Opdorp, ged. Roosendaal 21-11-1713; jong overleden.
 2. Cornelia van Opdorp, ged. Roosendaal 16-11-1718.
 3. Dimpna (Digna, Dingena) van Opdorp, ged. Roosendaal 29-1-1721, overl. Bergen op Zoom 6-10-1795, tr. Michaelis de Hayme.
 4. Maria Elisabeth van Opdorp, ged. Roosendaal 24-5-1723.
 5. Dominicus van Opdorp, ged. Roosendaal 3-8-1725.
 6. Cornelis van Opdorp, 1729-1795.
  vervolg V

Cornelis Pieters van Opdorp, 1691-1747, tr. (2) Roosendaal r.k/schepenenbank 17-12-1733
Joanna Ott(h)o, geb. Zierikzee 1-9-1711, overl. > 11-1748. {dr. van Joris Gerrits Otto (van Gastel), stoeldraaier te Zierikzee, en Maria van Tuurenhout} Uit dit huwelijk:
 1. Justinus Bernardus van Opdorp, ged. Roosendaal 2-3-1735 6-2-1759 in Rome als bedevaartganger.
 2. Anna Maria van Opdorp, ged. Roosendaal 11-11-1736.
 3. Petrus van Opdorp, ged. Roosendaal 18-8-1738.

V
Cornelis van Opdorp, ged. Roosendaal 23-11-1729, begr. Bergen op Zoom 23-10-1795
meester broodbakker (1767) en tavenier (1791) te Bergen op Zoom, ingeschreven register van Borgers en Tappers ald. 4-1-1759, koopt Bergen op Zoom 16-10-1767 het dubbelpand "Verlooren Zoon" en "Klein Rennenburgh" Vischmarkt West (nu Catharinaplein), gezworene van het Gilde der Bakkers 1761, gezworene van het Gilde "De Poorterije" 1777, 1780 en 1783, deken van dit Gilde 1779.
tr. Bergen op Zoom 2-5-1759
Maria Henrica Oveling, ged. Rotterdam 2-3-1733, overl. Bergen op Zoom 10-11-1808. {dr. van Theodorus Oveling en Maria Helmis} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Petrus van Opdorp, 1762-1842.
  vervolg VIa
 2. Maria Cornelia van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 16-1-1765, overl. Bergen op Zoom 24-4-1767 óf 19-9-1783.
 3. Martina van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 29-3-1767, overl. Bergen op Zoom 19-6-1800, tr. Bergen op Zoom 3-11-1796 Joannes Richardes Vadde(n), ged. Bergen op Zoom 8-1-1756, overl. Goes 10-4-1818.
 4. Christina Maria van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 27-7-1769, begr. Bergen op Zoom 30-5-1794, tr. Bergen op Zoom 12-8-1793 Matthijs Mansveld, ged. Bergen op Zoom 18-6-1768, overl. Bergen op Zoom 4-3-1845.
 5. Johanna Cornelia van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 24-12-1771, overl. Bergen op Zoom 19-12-1803, tr. Bergen op Zoom 23-10-1803 Nicolaas Adrianus Mansveld, ged. Bergen op Zoom 29-6-1770, overl. Bergen op Zoom 2-9-1807.
 6. Franciscus Xaverius van Opdorp, 1774-1813.
  vervolg VIb
 7. Cornelia Martina van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 19-2-1779, overl. Bergen op Zoom 13-1-1783.

VIa
Cornelis Petrus van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 25-12-1762, overl. Bergen op Zoom 6-2-1842, tr. Bergen op Zoom 10-8-1790
Adriana Hopmans, ged. Bergen op Zoom 10-11-1765, overl. Bergen op Zoom 20-10-1846. {dr. van Gerardus Hopmans (1732-) en Johanna Rampart} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Johanna van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 26-1-1791, overl. Bergen op Zoom 11-1-1866, tr. Bergen op Zoom 6-10-1814 Jacobus van Arkel Koudsijn, ged. Bergen op Zoom 24-5-1789, overl. Bergen op Zoom 7-6-1855.
 2. Petrus Henricus van Opdorp, 1792-1844.
  vervolg VIIa
 3. Gerardus Martinus van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 3-11-1794, overl. Bergen op Zoom 26-11-1797.
 4. Catharina Francisca van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 2-10-1796, overl. Bergen op Zoom 10-12-1865. akte 247
 5. Antonius Johannes van Opdorp, 1798-1877.
  vervolg VIIb
 6. Gerardus Johannes van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 28-12-1800, overl. Woensdrecht 30-8-1855, tr. Middelburg 14-2-1849 Pauline Boucher, geb. Mons 1808.
 7. Cornelis van Opdorp, 1805-1843.
  vervolg VIIc
 8. Joanna Cornelia van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 12-4-1809, overl. 's-Hertogenbosch 31-8-1882, tr. Bergen op Zoom 7-11-1844 Frederik Josephus Hagen, geb. Bakel 7-7-1812, overl. 's-Hertogenbosch 28-10-1896.

VIb

Petrus Henricus van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 14-1-1774, overl. Bergen op Zoom 1-11-1813, tr. Antwerpen (r.-k.) 19-6-1796, Bergen op Zoom (Schepenenbank) 26-6-1796
Henrica Elisabeth van den Bergh, ged. Budel 10-12-1769, overl. Budel 14-1-1857. {dr. van Laurentius van den Bergh en Elisabeth Feen} Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Hendrik van Opdorp, 1797-1842.
  vervolg VIId
 2. Henrica Cornelia van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 24-8-1799, overl. Bergen op Zoom 25-12-1888.
 3. Maria Johanna van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 18-3-1801, overl. Bergen op Zoom 6-5-1876.

VIIa
Petrus Henricus van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 21-11-1792, overl. Bergen op Zoom 20-6-1844, tr. Tholen 2-9-1832
Henrica Maria Fargúes, ged. Tholen 2-11-1801, overl. Bergen op Zoom 30-1-1873. {dr. van Johannes Antonius Fargúes en Maria Magdalena van der Ven} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Magdalena Cornelia van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 23-7-1833, overl. Bergen op Zoom 6-3-1911.
 2. ------
 3. Adriana Wilhelmina van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 27-5-1835, overl. Dinteloord 21-5-1862, tr. Bergen op Zoom 18-11-1859 Arnaud Josephus Heirman, geb. Goes 22-1-1834.
 4. Cornelia Petronella van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 7-2-1838, overl. Ninove 19-7-1881, tr. Bergen op Zoom 9-5-1867 Joseph Camil Kieckens, geb. Ninove 20-2-1842, overl. Ninove 23-8-1901.
 5. Catharina Antonetta Cornelia van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 26-4-1840, overl. Bergen op Zoom 29-9-1916.
 6. Elisabeth Cornelia van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 9-5-1844; verhuist 9-5-1921 naar Brussel.

VIIb
Antonius Johannes van Opdorp, ged. Bergen op Zoom 4-11-1798, overl. Bergen op Zoom 23-9-1877, tr. Bergen op Zoom
Maria Pieternella Johanna Boon, geb. Zutphen 2-2-1800, ged. Zutphen 2-2-1800. {dr. van Frederik Boon en Elisabeth Verdooren} Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Adriana van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 16-2-1825, overl. Bergen op Zoom 15-10-1825.
 2. Frederik Cornelis van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 14-1-1826, overl. 's-Gravenhage 30-8-1903, tr. Leiden 7-10-1863 Anna Karpesteijn, geb. Leiden 17-9-1826, overl. 's-Gravenhage 24-10-1894.
 3. Cornelis Petrus van Opdorp, 1827-1889.
  vervolg VIIIa
 4. Elisabeth Carolina van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 10-10-1832, overl. Bergen op Zoom 9-5-1835.
 5. Johanna Elisabeth van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 14-10-1836, overl. Bergen op Zoom 14-11-1905, tr. Bergen op Zoom 14-10-1869 Hendrikus Johannes Opscholtens, geb. Zwolle 13-1-1832, overl. Zwolle 3-2-1900.
 6. Gerardus Johannes van Opdorp, 1839-1923.
  vervolg VIIIb

VIIc
Cornelis van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 14-6-1805, overl. Bergen op Zoom 11-2-1843, tr. Meerhout 15-11-1834
Maria Johanna de Wit, geb. Aarschot 28-3-1798, overl. Meerhout 15-4-1873. {dr. van Joannes Baptist de Wit en Anna Theresia Luyten} Uit dit huwelijk:
 1. Eduardus Josephus van Opdorp, geb. Meerhout 10-3-1836, overl. Meerhout 20-9-1892.
 2. Carolus Henricus van Opdorp, geb. Meerhout 5-8-1837, jong overleden.
 3. Carolus Henricus van Opdorp, geb. Meerhout 30-1-1839, overl. Sichem 3-4-1900, tr. Maria Clementina Adriaens, 1857-1904.
 4. Josephus Gerardus van Opdorp, 1841-1895.
  vervolg VIIIc

VIId
Joseph Hendrik van Opdorp, geb. Antwerpen 1-4-1797, overl. Arnemuiden 28-6-1842, tr. Arnemuiden 24-2-1825
Elisabeth Zwigtman, geb. Arnemuiden 10-4-1806, overl. Arnemuiden 14-4-1847. {dr. van Pieter Zwigtman en Elisabeth van de Kreke} Uit dit huwelijk:
 1. Frans Xavier van Opdorp, geb. Arnemuiden 2-11-1826, overl. Arnemuiden 8-12-1826.
 2. Pieter Eliza van Opdorp, geb. Arnemuiden 17-9-1827, overl. Arnemuiden 23-11-1827.
 3. Hendrik Eliza van Opdorp, geb. Arnemuiden 14-10-1828, overl. Arnemuiden 16-11-1828.
 4. Pieter Eliza Hubregt van Opdorp, 1829-1875.
  vervolg VIIId
 5. Henriëtte Elisabeth van Opdorp, geb. Arnemuiden 1-3-1831, overl. Arnemuiden 1-5-1835.
 6. Frans Xavier Cornelis van Opdorp, geb. Arnemuiden 14-9-1833, overl. Arnemuiden 21-1-1834.
 7. Cornelis van Opdorp, geb. Arnemuiden 5-1-1835, overl. Arnemuiden 26-6-1835.
 8. Frans Xavier Maria van Opdorp, geb. Arnemuiden 5-1-1835, overl. Arnemuiden 8-1-1835.
 9. Frans Xavier Joseph van Opdorp, 1836-1891.
  vervolg VIIIe
 10. Elisabeth Cornelia van Opdorp, geb. Arnemuiden 9-9-1837, overl. Hulst 7-12-1888, tr. Bergen op Zoom 29-11-1860 Joannes Franciescus Heirman, geb. Goes 6-9-1830, overl. Hulst 6-3-1878.
 11. Jozef Hendrik van Opdorp, geb. Arnemuiden 9-4-1841, overl. Arnemuiden 23-4-1842.

VIIIa
Cornelis Petrus van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 13-7-1827, overl. Amsterdam 22-9-1889, tr. Hulst 19-6-1856
Wilhelmina Fassaert, geb. Hulst 25-9-1830, overl. Bergen op Zoom 18-3-1910. {dr. van Cornelis Fassaert en Catharina Adriana Coppieters} Uit dit huwelijk:
 1. Antonius Charles Cornelis van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 11-12-1857, overl. Bergen op Zoom 24-7-1859.
 2. Constant Cornelius Antonius van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 13-9-1859, overl. Antwerpen 17-5-1926.
 3. Jeannette Charlotte Maria van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 19-8-1861, overl. Princenhage 1-6-1922, tr. Bergen op Zoom 17-11-1885 Josephus Johannes Franciscus van Horsigh, geb. Oosterhout 17-2-1854.

VIIIb
Gerardus Johannes van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 7-9-1839, overl. Bergen op Zoom 30-12-1923, tr. Breda 9-5-1870
Wilhelmina Gerardina Vermeulen, geb. Breda 13-8-1845, overl. Nijmegen 13-10-1910. {dr. van Christianus Vermeulen en Wilhelmina Francisca Goverdina Princen} Uit dit huwelijk:
 1. Jeannette Anthonia Josephina van Opdorp, geb. Goes 20-3-1871, overl. Bergen op Zoom 16-8-1963, tr. Goes 9-5-1895 Matheus Joannes Maria van den Dungen, geb. Nijmegen 21-5-1865, overl. Nijmegen 3-1-1905.
 2. Christianus Petrus van Opdorp, 1873-1942.
  vervolg IXa
 3. Albert Frederik Reinout van Opdorp, 1874-1955.
  vervolg IXb
 4. Maria Cornelia van Opdorp, geb. Goes 14-4-1876, overl. Nijmegen 7-11-1964, tr. Nijmegen 22-9-1908 Gerradus Wilhelmus Lambertus van Woerden, geb. Amsterdam 10-1-1877, overl. Purmerend 11-1-1937.
 5. Elisabeth Hendrika van Opdorp, geb. Goes 16-2-1878, overl. Goes 8-9-1974.
 6. Amelia Anthonia van Opdorp, geb. Goes 30-3-1880, overl. Deventer 4-3-1955, tr. Nijmegen 9-5-1905 Alphonsus Cornelius Spoorenberg, geb. Eindhoven 19-11-1875, overl. Apeldoorn 1-11-1954.
 7. Cornelis Allegondus van Opdorp, 1882-1966.
  vervolg IXc

VIIIc
Josephus Gerardus van Opdorp, geb. Meerhout 21-2-1841, overl. Westerlo 25-2-1895, tr. Hemixem 18-1-1869
Ruphina Joanna Vervliet, geb. Hemixem 19-2-1849, overl. Hemixem 23-7-1917
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Joanna van Opdorp, geb. Hemixem 18-7-1869.
 2. Charles Eduard Cornelis van Opdorp, geb. Rupelmonde 26-7-1870, overl. Westerlo 24-5-1955, tr. Schaarbeek 6-10-1928 Anne Palmyre de Witte, geb. Aalst 6-12-1872, overl. Schaarbeek 1-1-1931.
 3. Philomena Emmma Louisa van Opdorp, geb. Rupelmonde 4-1-1872, overl. Rupelmonde 1959, tr. Jules Henricus Ludovicus Faes, geb. Rupelmonde 20-7-1878, overl. Rupelmonde 12-6-1950.
 4. Joannes Maria van Opdorp, geb. Rupelmonde Rupelmonde 22-11-1876, overl. Westerlo 13-4-1907.
 5. Barbara Clementina van Opdorp, geb. Morckhoven 10-9-1884.
 6. Clementina Francisca Desideria van Opdorp, geb. Tongerlo 13-3-1886, overl. Berchem 22-6-1986, tr. Tongerlo 6-10-1903 Josephus Bernardus van den Bergh, geb. Veerle 14-3-1884, overl. Boom 4-8-1958.

VIIId
Pieter Eliza Hubregt van Opdorp, geb. Arnemuiden 3-11-1829, overl. Numansdorp 25-11-1875, tr. Maasdam 12-5-1869
Grietje Roos, geb. Maasdam 26-4-1846, overl. > 29-4-1897. {dr. van Gerrit Roos en Willemijntje van der Linden} Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Joseph Hendrik van Opdorp, geb. Maasdam 5-2-1870, overl. Maaasam 13-4-1880.
 2. Willemijntje Elisabeth van Opdorp, geb. Maasdam 7-1-1872, overl. Rotterdam 31-7-1945, tr. Maasdam 29-4-1897 Pieter Both, geb. Oud-Beijerland 26-10-1871, overl. Oud-Beijerland 14-5-1940.
 3. Ariena Maria van Opdorp, geb. Numansdorp 9-9-1875, overl. Numansdorp 21-12-1875.

VIIIe
Frans Xavier Joseph van Opdorp, geb. Arnemuiden 26-2-1836, overl. Amsterdam 7-8-1891, tr. Roosendaal 5-3-1868
Antonetta Josephina Daverveldt, geb. Bergen op Zoom 26-1-1838, overl. Voorburg 20-10-1920. {dr. van Jacobus Antonius Daverveldt en Johanna Veraart} Uit dit huwelijk:
 1. Henriëtte Caroline Guillette van Opdorp, geb. Den Helder 19-8-1869, overl. Haarlem 24-7-1900.
 2. Jeanne Josephine van Opdorp, geb. Brielle 17-9-1873, overl. Arnhem 16-6-1939.

IXa
Christianus Petrus van Opdorp, geb. Goes 28-3-1873, overl. Ginneken 18-8-1942, tr. Bergen op Zoom 21-5-1896
Maria Petronella Louisa Middelaer, geb. Roosendaal 1-1-1856, overl. Bergen op Zoom 12-2-1922. {dr. van Frederik Hendrik Victor Middelaer en Antonia Johanna Hermus} Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Antoon Victor van Opdorp, 1898-1983.
  vervolg Xa
 2. Wilhelmina Gerardina Johanna van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 5-4-1900, overl. Bergen op Zoom 4-10-1900.
 3. Gerardus Johannes van Opdorp, 1901-1987.
  vervolg Xb

IXb
Albert Frederik Reinout van Opdorp, geb. Goes 16-8-1874, overl. Goes 2-6-1955, begr. Goes, tr. Goes 18-6-1903
Francina Maria Sandijck, geb. Goes 15-12-1873, overl. Goes 30-12-1939. {dr. van Franciscus Sandijck en Maria Dronkers} Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Johannes van Opdorp, 1905-1975.
  vervolg Xc

IXc
Cornelis Allegondus van Opdorp, geb. Goes 11-1-1882, overl. Amsterdam 23-2-1966 tr. 's-Hertogenbosch 12-9-1912
Maria Petronella Bettonviel, geb. 's-Hertogenbosch 10-10-1887, overl. Amstelveen 25-8-1967. {dr. van Johannes Leonardus Bettonviel (1855-1940) en Anna Maria Bernardina Hendricks (1853-920)} Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Gerardus Bernardus van Opdorp, 1913-.
  vervolg Xd
 2. Cornelis Herman Jan van Opdorp, 1914-1979.
  vervolg Xe
 3. Albert Christiaan Elisabeth van Opdorp, 1917-.
  vervolg Xf
 4. Paulus Alphons Emile van Opdorp, geb. Middelburg 11-5-1919, overl. Scharendijke 3-10-2009, begr. Looperskapelle 7-10-2009, tr. Zwijndrecht Aartje Zanen, geb. Zwijndrecht 14-1-1922, overl. Scharendijke 7-10-1992, begr. Scharendijke 10-10-1992.
 5. Wilhelmina Maria Gerarda van Opdorp, geb. Middelburg 25-2-1921, tr. Brisbane 13-9-1945 Willem George Ferdinand Winia, geb. Magelang 28-9-1918, overl. 3-2-1996.
 6. Gérard Marie van Opdorp, geb. Middelburg 16-11-1925, overl. 2003, tr. Haren 5-8-1963 Delphine Theodora Kappers, geb. 5-1-1939.

Xa
Frederik Antoon Victor van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 16-11-1898, overl. Breda 29-11-1983, tr. Soerabaja 9-10-1922
Hortense van der Putten, geb. Soerabaja 18-8-1902, overl. Amsterdam 30-1-1963. {dr. van Karel Jan Eugenius van der Putten en Hortense van Haasen} Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Christiaan Karel van Opdorp, geb. Semarang 24-10-1932, overl. Djember 19-11-1937.
 2. Henny van Opdorp, geb. Soerabaja 30-6-1938, tr. Breda 2-10-1971 Wilhelmus Johannes Franciscus Vlutters, geb. Oldenzaal 21-3-1936.
 3. Henriëtte van Opdorp, geb. Soerabaja 6-2-1940, tr. Breda 17-7-1965 Bernhard Smit, geb. Utrecht 13-1-1942.
 4. Antoon Eduard Pieter van Opdorp, 1946-.
  vervolg XIa

Xb
Gerardus Johannes Josephus van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 13-1-1901, overl. Bergen op Zoom 11-10-1987, tr. Bergen op Zoom 6-10-1930
Johanna Anonetta Cornelia Roelin, geb. Halsteren 22-4-1900, overl. Bergen op Zoom 25-1-1965. {dr. van Christiaan Johannes Gerrardus Roelin en Catharina Johanna Borghouts} Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Johannes Marinus van Opdorp, 1932-.
  vervolg XIb

Xc
Gerardus Johannes van Opdorp, geb. Goes 29-5-1905, overl. Roosendaal 7-12-1975, tr. Goes 7-2-1929
Jeannette Catharina Antonia van Hove, geb. Goes 15-6-1904. {dr. van Hendricus Johannes van Hove en Johanna Petronella Maria Boudier} Uit dit huwelijk:
 1. Albert Frederik Reinout van Opdorp, 1932-.
  vervolg XIc
 2. Francina Maria van Opdorp, geb. Goes 27-10-1940, tr. Kloetinge 3-4-1965 Johannes Petrus Norbertus Prinsen, geb. Vlijmen 8-4-1938.

Xd
Wilhelm Gerardus Bernardus van Opdorp, geb. Middelburg 22-6-1913, tr. (1) Soerabaja 12-5-1949, echtscheiding 21-7-1955
Janna Adrina Dettingmeyer, geb. Naarden 18-5-1922. {dr. van Pieter Maarten Dettingmeyer en Johanna Geertruida Flikkenschild} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Michiel Cornelis Pieter van Opdorp, 1950-.
  vervolg XId
 2. Gerardus Jan Willem van Opdorp, 1952-.
  vervolg XIe

Wilhelm Gerardus Bernardus van Opdorp, 1913-, tr. (2) Soerabaja 29-12-1955
Willempje van Tuijl, geb. Jutphaas 26-5-1917. {dr. van Gijsbert Herman van Tuijl en Antonia Recourt} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Frits Gijsbert Albert van Opdorp, geb. Surabaja 9-7-1956.
 2. Elly Antonia Maria van Opdorp, geb. Amsterdam 26-6-1959, tr. Amsterdam 25-1-1991 Georgius Kornelakis, geb. Kalo Chorio Kreta 20-1-1965.

Xe
Cornelis Herman Jan van Opdorp, geb. Middelburg 25-7-1914, overl. Vlissingen 29-4-1979, tr. Goes 31-12-1954
Gerarda Adriana Rouw, geb. Goes 2-3-1933. {dr. van Eliza Jacob Rouw en Janna Eckhard} Uit dit huwelijk:
 1. Saskia Conny Adriana van Opdorp, geb. Baarland 4-11-1955, tr. Vlissingen 23-8-1977 Willem Cornelis Maria Crusio, geb. Bergen op Zoom 16-5-1953.
 2. Alfred Cornelis van Opdorp, geb. Baarland 4-12-1956.
 3. Caroliena Gerda van Opdorp, geb. Baarland 6-8-1958.
 4. Herman René van Opdorp, geb. Baarland 13-6-1961.
 5. Elise Janine van Opdorp, geb. Vlissingen 25-11-1967.

Xf
Albert Christiaan Elisabeth van Opdorp, geb. Middelburg 21-1-1917, tr. Sydney 20-12-1943
Alma Mary Chapman, geb. Greymouth 25-3-1912, overl. Wellington 25-8-1966. {dr. van Samuel Patrick Chapman en Martha Hudd} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Albert Conway van Opdorp, 1944-.
  vervolg XIf
 2. Anton Gérard van Opdorp, 1947-.
  vervolg XIg

XIa
Antoon Eduard Pieter van Opdorp, geb. Bandoeng 22-10-1946, tr. Tilburg 29-11-1969
Catharina Maria Johanna Happel, geb. Tilburg 21-7-1944. {dr. van Wilhelmus Johannes Maria van Happel en Antonia Adriana Cornelia van den Biggelaar} Uit dit huwelijk:
 1. Belinda Anna Hortense van Opdorp, geb. Tilburg 15-5-1973, overl. Tilburg 24-4-1991.
 2. Bob Frits Willem van Opdorp, geb. Tilburg 14-5-1979, overl. Tilburg 5-8-1980.
 3. Dave Frits Willem van Opdorp, geb. Goirle 31-7-1981.

XIb
Christianus Johannes Marinus van Opdorp, geb. Bergen op Zoom 10-2-1932, tr. (1) Bergen op Zoom 12-9-1958
Antonia Maria Theresia IJland, geb. Zutphen 25-8-1932. {dr. van Bernardus Johannes IJland en Gesina Antonia Kleysen} Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Johanna van Opdorp, geb. 's-Gravenhage 8-2-1960.
 2. Gerardus Johannes van Opdorp, 1961-.
  vervolg XIIa

Christianus Johannes Marinus van Opdorp, 1932-, tr. (2) Eindhoven 4-10-1974
Hermina Albertina Wevers, geb. Enschede 31-1-1935. {dr. van Jan Hendrik Wevers en Mina Wooldrik}
XIc
Albert Frederik Reinout van Opdorp, geb. Goes 30-11-1932, tr. Rotterdam 30-10-1965
Ilse Trommer, geb. Haarlem 22-8-1942. {dr. van Eric Trommer en Ditta Maria Nienhuis} Uit dit huwelijk:
 1. Jeannette Ditta Maria van Opdorp, geb. Rotterdam 7-8-1966.
 2. Marjoleine Jozina Wilhelmina van Opdorp, geb. Goes 25-9-1967.
 3. Gert Jan willem van Opdorp, geb. Goes 23-6-1970.
 4. Lisette Francina Maria van Opdorp, geb. Goes 12-4-1973.

XId
Michiel Cornelis Pieter van Opdorp, geb. Surabaja 12-2-1950, tr. Zierikzee 28-6-1979
Everdine Sint, geb. Rotterdam 8-9-1952. {dr. van Laurens Sint en Pieternella Kraaijeveld} Uit dit huwelijk:
 1. Emily Janna van Opdorp, geb. Zierikzee 22-8-1991.

XIe
Gerardus Jan Willem van Opdorp, geb. Surabaja 12-1-1952, tr. Haarlem 16-12-1977
Antonia Grietje Christina Slagtveld, geb. Willemstad 12-10-1951. {dr. van Johannes Antonius Fargúes en Maria Magdalena van der Ven} Uit dit huwelijk:
 1. Manja Marijse van Opdorp, geb. Haarlem 26-3-1976.
 2. Thomas Michiel van Opdorp, geb. Haarlem 9-4-1978, overl. Haarlem 22-2-1984.

XIf
Jan Albert Conway van Opdorp, geb. Dunedin 23-9-1944, tr. Wellington 20-1-1968
Adrienne Jennifer Collins, geb. Wellington 18-8-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Kim van Opdorp, geb. Dunedin 25-10-1967.
 2. Paula van Opdorp, geb. Lower Hutt 12-6-1971.

XIg
Anton Gérard van Opdorp, geb. Lower Hut 18-6-1947, tr. Lower Hut 3-4-1972
Kay Clarissa Weingott, geb. Wanganui 12-2-1951.
Uit dit huwelijk:
 1. Claire Marie van Opdorp, geb. Lower Hutt 12-10-1972.
 2. Damon Gérard van Opdorp, geb. Lower Hutt 24-4-1975.
 3. Karlene Louise van Opdorp, geb. Lower Hutt 3-2-1988

XIIa
Gerardus Johannes van Opdorp, geb. Geldrop 14-6-1961, tr. New-York 7-1987
Nathasja N.
Uit dit huwelijk:
 1. Jegor van Opdorp, geb. Amsterdam 25-10-1988.