© Bastiaan Blommers

Genealogie
Pieter Pieters Pierneef


I

Pieter Pietersz de Oude Pierneef, geb. Westmaas 1560, overl. Westmaas 26-9-1658,
schipper op de Westmaze 1613, herbergier, soetelaar, leverancier van bieren te Westmaas, daar Pieter zeer arm gestorven is wordt de rente over f 100,-- verschenen 26-9-1658 niet betaald, (g.a. Mijnsheerenland). tr.
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Pieters De Jonge Pierneef.
  vervolg II

II
Pieter Pietersz Pierneef jonge, schipper op Westmaas 1616/1647, lidmaat Westmaas 1647,
tr. NN (Velsenaer) mogelijk een dochter van Anthonie Gheerits Velsenaer, schipper w. op de nieuwe sluys te Goidschalxoord, genoemd 1594 tot omstr. 1626.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Pieters (Velsenaar).
  vervolg IIIa
 2. Pieter Pieters Velsenaer (later Pierneef), -1664.
  vervolg IIIb
 3. Hadewij Pieters Velsenaer, geb. Westmaas, lidmaat Cillershoek 1691, overl. > 1710, tr. Westmaas 17-4-1650 Hendrik Pieters (Barendrecht), geb. West-Barendrecht woont St. Ant. p.
 4. Lijntgie Pieters Pierneef, overl. ± 1691 laat een geabandoneerde boedel na, haar huis en land w. verkocht
  tr.(1) Bastiaan Jansz van Driel
  otr. (2) Klaaswaal 3-6-1679 Willem Cornelisz van Dijck.

IIIa
Gerrit Pieters (Velsenaar), j.m. van Westmaas, wonende Moerkerken 1654, tr. (1) Sint Anthoniepolder 28-10-1635
Soetie Jans, geb. Sint Anthoniepolder.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan, ged. Puttershoek 29-1-1640, get. Pierneef, Wit Jans op Claeswael, Jan Geleyne, Marijtie Jans.
 2. Pietertje, ged. Westmaas 22-9-1647.

Gerrit Pieters (Velsenaar), otr. (2) Hendrik-Ido-Ambacht 21-3-1654
Leendertje Gerrits, geb. Hendrik-Ido-Ambacht w Puttersh.
Uit dit huwelijk:
 1. Soetie, ged. Westmaas 24-2-1664.
 2. Hadewij Gerrits Velsenaar j.d. w. St. Ant. polder, overl. Puttershoek 23-11-1720,
  otr. (1) Puttershoek 30-7-1661 Jan Thonisse Graef (Blom), geb. Puttershoek, dopen kinderen te Puttershoek 1662-1665, Hadewij Gerrits Velsenaar,
  tr. (2) Cornelis Jacobs Den Helt, geb. Puttershoek, dopen kind te Puttershoek 1679.
 3. Joost Gerrits Velsenaar, -1662.
  vervolg IVa
 4. Pieter Gerrits Velsenaar, -1716.
  vervolg IVb

IIIb
Pieter Pieters Velsenaer (later Pierneef), j.m. onder de Westmaas, overl. < 11-6-1664, tr. Westmaas 5-5-1647
Annigje Bastiaens Bijl, j.d. van Mijnsheerenl w. Westm. is dochter van Sebastiaen Rochusz Schipper ook Bijll te Mijnsheerenland Sebastiaen was eerst schipper op Mijnsheernl 1619/1626, schrijver, heemr. van Mijnsh.l. 1628/1639.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaentje , ged. Westmaas 23-6-1647.
 2. Pieter Pieterszn Pierneef, -1649.
 3. Marij Pierneef, ged. Westmaas 26-3-1651 (ged. als Pierneef) get. Hadewijn Pierneef.
 4. Hilligje Pierneef, ged. Westmaas 7-3-1655 ged. onder patroniem, geen doopgetuigen, tr. Teunis Hendricks van Baren, geb. voor 1658.

IVa
Joost Gerrits Velsenaar, begr. Goudswaard in de kerk 1662, tr. (1)
Aechie Jans.

Joost Gerrits Velsenaar, otr. (2) Goudswaard 23-5-1660
Arentie Pieters.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleuntje Jooste Velsenaar, tr. Willem Willems Cozijn dopen kinderen Goudswaard 1693-1709.

IVb
Pieter Gerrits Velsenaar nam schoonmaken wat. aan p Westm-Nwl 1674, overl. < 1716, otr. Westmaas 11-6-1679
Anna Creijne (Blootshooft), geb. Rotterdam ± 1651.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Velsenaar, ged. Westmaas 14-4-1680.
 2. Geerit Velsenaar, ged. Westmaas 11-5-1681.
 3. Crijn Velsenaar, ged. Westmaas 11-5-1681.

IVc
Pieter Pieterszn Pierneef, ged. Westmaas 22-2-1649 (patr.) get. Pieter Pieters en Harme Willemsz, diaken Westm. 1681, als lidm. aangen. Wms 2-4-1673 geb. Westmaas, otr. Westmaas 19-3-1673
Joosje Willems Groenendijck, geb. Waerder, w Westm., zij hertr. 1689.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje, ged. Westmaas 24-12-1673 get. Maria van Crimpen.
 2. Geertje, ged. Westmaas 17-3-1675 get. Maria van Crimpen, otr. Westmaas 17-4-1700, tr. Westmaas 9-5-1700
  Pieter Jacobs Croef, geb. Westmaas voor 1682 {zn. van Jacob Cornelisse Croef en Neeltje Pieterse van Leent}
 3. Pieter Pieterse Pierneef, 1676-.
  vervolg V
 4. Willempje, ged. Westmaas 3-4-1678, get. Maria van Crimpen en Pieter Jansz Westdijck.
 5. Willempje, ged. Westmaas 11-6-1679, get. Maria van Crimpen en Pieter Jansz Westdijck.
 6. Willempje, ged. Westmaas 22-9-1680, get. Maria van Crimpen.
 7. Joanna, ged. Westmaas 30-11-1681, get Maria van Crimpen.
 8. Johanna, ged. Westmaas 3-1684, get. Maria Willems.
 9. Johanna, geb. Westmaas 23-9-1686, get. Aaltje Ariens.

V
Pieter Pieterse Pierneef aangen Westm 8-4-1703, geb. Westmaas, ged. Westmaas 27-9-1676, get. Hilligje Pieters, schipper op Westm. 1703, diaken Westm. 1709, otr. Westmaas 20-5-1707, tr. kerk (ned.herv.) Westmaas 13-6-1707
Cornelia Huyge van der Swaen {dr. van Huijg Bastiaan van der Swaen en Lena Hendriks van Malsen} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Pierneef, ged. Westmaas 4-3-1708 get. Pieter Jacobse Croef en Joosje Willems, overl. < voor 27-10-1720.
 2. Lena Pierneef, ged. Westmaas 13-11-1709 get. Marigje Leenderts Mansvelt en Huijg Bastiaanze.
 3. Johanna Pierneef, ged. Westmaas 1-5-1712 get. Willemtje Pierneef.
 4. Hugo Pierneef, 1714-.
  vervolg VIa
 5. Leendert Pierneef, 1716-.
  vervolg VIb
 6. Willem Pierneef, ged. Westmaas 6-4-1718 get. Geersje Pieters Pierneef en Gerrit Arienz Polderdijk.
 7. Pieter Pierneef, ged. Westmaas 27-10-1720 get. Simme Aartse in 't Veld en Geertie Pieters Pierneef.

VIa
Hugo Pierneef, ged. Westmaas 1-1-1714 get. Marigje Leenderts Mansvelt, in 1751 diaken NHK Westmaas, tr. (1) 13-11-1743
Marijtje Visschers.

Hugo Pierneef, 1714-, tr. (2) ± 7-1756
Kornelia van Strijen.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Pieter Pierneef, 1772-1849.
  vervolg VIIa

VIb
Leendert Pierneef, ged. Westmaas 1-3-1716 get. Johanna Pierneef, Leendert is aangen. Wms 7-4-1740, diaken Wms 1757, armmr Wms 1762, otr. Westmaas 6-9-1743, tr. Westmaas 29-9-1743
Aryaantje Jansse Dot(h), geb. Westmaas 14-3-1723, overl. Westmaas 12-12-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Pierneef, geb. Westmaas 6-10-1745, ged. Westmaas 10-10-1745 get. Cornelia Huige van der Zwaan; in haar plaats Jagetje Pieterse van der Sluis, overl. Westmaas 21-1-1779, otr. Westmaas 19-4-1765, tr. Westmaas 12-5-1765
  Adrianus Arijs Quartel, geb. Westmaas 20-10-1741, ged. Westmaas 22-10-1741 get. Neeltje Pieters Monster, overl. Westmaas 25-4-1810. {zn. van Arij Dirks Quartel en Geertruy Jacobs Eland}
 2. Pierneef Leendertse Pierneef, 1750-.
  vervolg VIIb

VIIa
Pieter Pierneef, geb. Westmaas 5-1-1772, ged. 12-1-1772, overl. Ridderkerk 8-9-1849, tr. (1) Oud-Beijerland 24-5-1795
Zoetje van Doorn, ged. Oud-Beijerland 6-12-1772,
{dr. van Pieter van Doorn en Annetje Holleman} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Pierneef, geb. Westmaas 1796, overl. Dordrecht 1-8-1833.
 2. Huibje Peerneef, geb. Westmaas 12-7-1801, overl. Zwijndrecht 22-3-1872, tr. Zwijndrecht 29-9-1828
  Bernardus Blommers, geb. Dordrecht 31-12-1797, wagenmakersknecht, overl. Zwijndrecht 19-11-1881 {zn. van Pieter Blommers en Helena Eijkelenboom}

Pieter Pierneef, 1772-1849, tr. (2) Ridderkerk 5-11-1807
Johanna van de Kulk, ged. Ridderkerk 11-6-1780 get. Jannigje Bulsing. {dr. van Pieter Cornelisse van der Kulk (gedoopt Ridderkerk 27-4-1732) en Geertje Plasier}
VIIb
Pierneef Leendertsz Pierneef, geb. Westmaas 20-10-1750, ged. Westmaas 25-10-1750 get. Johanna Pieterse Pierneef, otr. Westmaas 19-1-1772
Ariaantje Jansdr Boer, geb. Westmaas 3-4-1751, ged. (ned.geref.) Westmaas 4-4-1751 {dr. van Jan Arieszn Boer en Johanna Claessendr van de Wetering} Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Pierneef, geb. Westmaas 11-11-1772, ged. Westmaas 15-11-1772, overl. 1773.
 2. Leendert 1774-.
  vervolg VIII
 3. Johanna Pierneef, geb. Westmaas 22-12-1776, ged. Westmaas 25-12-1776 get. Lijsbeth Boer.

VIII
Leendert Pierneef, geb. Westmaas 31-7-1774, ged. Westmaas 7-8-1774, get. Pietertje Leendertse Pierneef, bouwman w. aan de Zinkweg te Obeyerl, overl. Oud-Beijerland 28-7-1822, otr. Westmaas 3-2-1799
Cornelia (de) Quartel, geb. Westmaas 8-8-1774, ged. Westmaas 14-8-1774, overl. Westmaas 15-3-1859. {dr. van Cornelis Ariens Quartel en Neeltje van der Linden} Met indemn. v Westm. naar Oud-Beierl. 24-7-1799.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Pierneef, geb. Oud-Beijerland 26-6-1799, tr. Westmaas 4-5-1845 Bastiaan Hendriksz Boer, geb. Westmaas 24-2-1800, ged. Westmaas 2-3-1800, overl. Westmaas 25-4-1869, zn. van Hendrik Jansz Boer en Lijntje Jansdr. Nederveld.
 2. Pierneef Pierneef, geb. Oud-Beijerland 13-1-1801, ged. Oud-Beijerland 18-1-1801.
 3. Neeltje Pierneef, geb. Oud-Beijerland 5-6-1806, ged. Oud-Beijerland 8-6-1806.
 4. Cornelis Pierneef, 1815-1894.
  vervolg IX

IX
Cornelis Pierneef, geb. Oud-Beijerland 3-8-1815, overl. Westmaas 10-3-1894, tr. Westmaas 23-9-1838
Sijgje Reedijk, geb. Strijen 17-4-1817 {dr. van Leendert Reedijk en Stijntje Roos} Uit dit huwelijk:
 1. Kristijna Pierneef, geb. Westmaas 18-10-1838 akte 33, overl. Westmaas 30-5-1839.
 2. Leendert Pierneef, geb. Westmaas 9-6-1840.
 3. Kristijna Pierneef, geb. Westmaas 18-5-1842.
 4. Cornelis Pierneef, geb. Westmaas 9-2-1844, overl. Westmaas 7-2-1846.
 5. Arij Pierneef, 1845-.
  vervolg X
 6. Stijntje Pierneef, geb. Westmaas 26-6-1851, overl. Westmaas 22-8-1851.
 7. Cornelia Pierneef, geb. Westmaas 3-6-1853, overl. Rotterdam 2-1-1919 akte 114, otr. Mijnsheerenland 18-4-1877, tr. Puttershoek 22-4-1877 Dirk Blok, geb. Mijnsheerenland 5-12-1852.

X
Arij Pierneef, geb. Westmaas 30-6-1845, tr. Mijnsheerenland 29-4-1868
Cornelia Schutter, geb. Westmaas 22-4-1846, overl. Westmaas 17-1-1914. {dr. van Cornelis Schutter (1798-1864) en Maria de Vos (1801-)}. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Pierneef, geb. Westmaas 21-2-1870 (4/119), overl. Westmaas 12-1-1871 (1/4)
 2. Cornelis Pierneef, geb. Westmaas 11-2-1871 (9/136), overl. Westmaas 17-5-1872 (9/18)
 3. Cornelis Pierneef, geb. Westmaas 14-7-1874, overl. Westmaas 9-5-1876.
 4. Cornelis Pierneef, 1882-.
  vervolg XI
 5. Leendert Pierneef, geb. Westmaas 28-7-1886.

XI
Cornelis Pierneef, geb. Westmaas 29-1-1882, otr. Klaaswaal 4-4-1907. tr. Klaaswaal 19-4-1907
Cornelia Bervoets, geb. Klaaswaal 3-11-1884. overl. Klaaswaal 30-8-1926. {dr. van Huibert Bervoets (geb. Klaaswaal 6-1-1856, overl. Klaaswaal 23-4-1930 akte 9 image 234) en Lena van der Giessen (1862-1935)}. Uit dit huwelijk:
 1. Lena Pierneef, geb. Klaaswaal 1908.
 2. Cornelia Pierneef, geb. Klaaswaal 1910, tr. Klaaswaal 12-5-1932 akte 13
  Cornelis Simon Maasdam, geb. 1910. {zn. van Cornelis Maasdam (geb. Klaaswaal 23-10-1877, overl. 23-12-1958) en Jannigje van der Ent (1878-1973)}.

Relatie
Huibje Pierneef (1801-1872), tr. 1828 Bernardus Blommers (1797-1881), uit dit huwelijk:
Cornelis Blommers (1834-1902), tr. (2) 1878 Jannigje Teeuw (1845-1917), uit dit huwelijk:
Bastiaan Blommers (1887-1962), tr. (1) 1911 Johanna Wilhelmina Bakker (1891-1918), uit dit huwelijk:
Cornelis Blommers (1911-2006), tr. 1943 Maria Cornelia Zanen (1912-1998), uit dit huwelijk:
Bastiaan Blommers (1944-).