© Bas Blommers
12-3-2024

Genealogie

Cornelis Huijser


I
Cornelis Huijser, geb. Charlois ± 1510, tr. ± 1530,
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Lau Cornelisse Huijser, 1540-.
  vervolg IIa
 2. Adriaen Cornelisz Huyser, 1543-1637.
  vervolg IIb

IIa
Lau Cornelisse Huijser, geb. Charlois 1540, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Lau Huijser, geb. 1570, overl. 1610.

IIb
Adriaen Cornelisz Huyser, geb. Charlois 1543 overl. Charlois 1637, tr. 1568
Pieterken Martensdr, geb. Alblasserdam ± 1548.
Uit dit huwelijk:
 1. Qurijn Adriaens Huijser, 1569-1653.
  vervolg IIIa
 2. Cornelis Adriaensz Huyser, 1579-1637.
  vervolg IIIb

IIIa
Qurijn Ariens Huijser, geb. Charlois 1569, overl. Slikkerveer 23-4-1653, tr. (1)
Leichje (Leijtgen) Pleunen Verschoor, geb. West-IJsselmonde ± 1575, overl. Ridderkerk 1-1624. {dr. van Pleun (Applonius) Dirkcxz Verschoor en Maria Adriaendr Roonaer} Uit dit huwelijk:
 1. Adriaentgen Crijnsdr. Huyser, geb. Charlois < 1597, otr. Ridderkerk 16-5-1622, tr. Barendrecht 29-6-1622
  Hendrick Symons Verschoor
 2. Lijsbet Crijnsdr. Huyser, ged. Ridderkerk 3-8-1597.
 3. Adriaen Crynsz. Huyser, 1598-.
  vervolg IVa
 4. Dirck Crynen Huyser, 1601-1674.
  vervolg IVb
 5. Leendert Crynsz Huyser, 1603-.
  vervolg IVc
 6. Ploen Crynsz Huyser, 1605-.
  vervolg IVd
 7. Cornelis Crynsz Huyser, 1609-.
  vervolg IVe
 8. Arien (Adriaen) Crynsz Huyser, 1612-.
  vervolg IVf
 9. Pieter Crynsz Huyser, 1616-.
  vervolg IVg

Cryn (Quirijn) Adriaensz Huyser, 1569-1653, otr. (2) Ridderkerk 7-9-1625, tr. IJsselmonde
Neeltgen Gerritsdr Cranendonk, {dr. van Gerrit Huygen Cranendonk en Margrieta Gerritsdr} Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Crynsz Huyser, ged. Ridderkerk 26-12-1626.
 2. Leijghje Quirijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 7-1-1629, otr. Ridderkerk 20-2-1663, tr. Ridderkerk 18-3-1663 Jan Joosten Tuck.
 3. Quirijn Quirijnsz Huyser, 1631-.
  vervolg IVh
 4. Anneke Crijnen Huijser, ged. Ridderkerk 26-11-1634.
 5. Anneke Crijnen Huijser, ged. Ridderkerk 13-4-1636.
 6. Cornelis Crijnen Huijser, ged. Ridderkerk 15-4-1640.

IIIb
Cornelis Adriaensz Huyser, geb. Charlois ± 1579, ged. Ridderkerk 5-3-1581, begr. Charlois 1637, tr. (1)
Adriana Ploene Verschoor {dr. van Pleun (Applonius) Dirkcxz Verschoor en Maria Adriaendr Roonaer} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Cornelisz. Huyser, geb. ± 1600, otr. Ridderkerk 9-4-1623, tr. Ridderkerk 30-4-1623 Bastiaentgen Willems, ged. Ridderkerk 28-1-1588.
 2. Maertgen Cornelisdr (Marietje) Huyser, ged. Ridderkerk 16-9-1607, begr. Charlois 1658, tr. Charlois 1629 Willem Woutersz Verduyn, overl. Charlois 26-12-1646.
 3. Hendrik Cornelisz Huyser, 1615-.
  vervolg IVi
 4. Adriaen Cornelisz Huyser, 1620-.
  vervolg IVj

Cornelis Adriaensz Huyser, 1579-1637, tr. (2) Charlois
Marichje Laurens, begr. Charlois 1625.
Uit dit huwelijk:
 1. Lau Cornelisz Huijser.

Cornelis Adriaensz Huyser, otr. (3) Poortugaal 2-1-1628, tr. (3) Charlois
Annetje Bastiaens, geb. Hoogvliet, overl. Charlois 1631, begr. 1631.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelisdr. Huijser, geb. ± 1628, overl. < 1656, tr. Rhoon 9-12-1646 Pieter Gerritsz Velsenaar, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 26-1-1665.

IVa
Adriaen Crynsz Huyser, ged. Ridderkerk 29-11-1598, otr. (1) Ridderkerk 7-1624, tr. Barendrecht 10-8-1624
Grietgen Danielsdr. van Driel, ged. Ridderkerk 10-12-1598. {dr. van Daniel Fopszn van Driel en Aeltge Cornelisdr Roomeijn} Uit dit huwelijk:
 1. Arien Adriaensz Huysert, 1630-.
  vervolg Va
 2. Cryn Adriaensz Huyser, ged. Zwijndrecht 13-8-1631.
 3. Cornelis Adriaensz Huyser, ged. Zwijndrecht 14-11-1632
 4. Cryn Adriaensz Huyser, ged. Zwijndrecht 13-8-1634
 5. Aeltgen Adriaensdr Huyser, ged. Zwijndrecht 6-9-1637.
 6. Daniel Adriaensz Huysert, 1639-.
  vervolg Vb

Adriaen Crynsz Huyser, tr. (2) Hendrik-Ido-Ambacht 21-11-1654
Neeltie Claes.
IVb
Dirck Crynsz Huyser, ged. Ridderkerk 13-6-1601, begr. Charlois 6-6-1674, otr. (1) Ridderkerk 23-7-1628, tr. (1) Charlois 13-8-1628
Neeltke Pieters begr. Charlois 1634.

Dirck Crynsz Huyser, 1601-1674, tr. (2)
N.N., overl. Charlois 8-1666.
Uit dit huwelijk:
 1. Lygje Dircksdr Huyser, ged. Charlois, otr. Charlois 4-3-1684, tr. Charlois 26-3-1684 Hendrick Pieterse Koninck, ged. Charlois.

IVc
Leendert Crynsz Huyser, geb. 19-10-1603, otr. Ridderkerk 16-7-1628, tr. Ridderkerk 6-8-1628
Aeltje Jansdr Schilperoort, ged. Ridderkerk 24-9-1606, {dr. van Jan Laurensz Schilperoort en Adriaentgen Cornelisdr} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Leendertsz. Huyser, 1629-.
  vervolg Vc
 2. Lia Leendertsdr. Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 23-11-1631.
 3. Ariaentien Leendertsdr. Huyser, ged. Rijsoord 26-2-1634.
 4. Grietje Leendertsdr. Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 12-8-1635, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 23-10-1661 Arien Schiltmans, geb. Kleine Lindt.
 5. Dirck Leendertsz Huyser, 1637-.
  vervolg Vd
 6. Wouter Leendertsz Huyser, 1637-1690.
  vervolg Ve
 7. Leendert Leendertsz Huyser, 1639-.
  vervolg Vf
 8. Jan Leendertse Huyser, 1641-1709.
  vervolg Vg
 9. Aelken Leendertsdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 29-1-1645, tr. Kreyn Cleyssen Pop.
 10. Bastiaen Leendertsz Huyser, 1648-1719.
  vervolg Vh
 11. Heyltje Huyser, ged. Ridderkerk.

IVd
Ploen Crynsz Huyser, ged. Ridderkerk 27-11-1605, otr. Ridderkerk 19-3-1634, tr. Ridderkerk 2-4-1634
Neeltje Jansdr Schilperoort, ged. Ridderkerk 4-4-1610, overl. > 26-1-1664, {dr. van Jan Laurensz Schilperoort en Adriaentgen Cornelisdr} Uit dit huwelijk:
 1. Leyghje Ploensdr Huyser, ged. Bolnes 11-2-1635, overl. Tricht > 1698,
  otr. Ridderkerk 6-12-1658, tr. Ridderkerk 22-12-1658 Jan Gerritsz van Dijen.
 2. Wouter Ploensz Huyser, ged. Ridderkerk 25-5-1636.
 3. Ariaentje Ploensdr Huyser, ged. Ridderkerk 30-10-1639.
 4. Dirck Ploensz Huyser, 1642-1700.
  vervolg Vi
 5. Ariaentje Ploensdr Huyser, ged. Ridderkerk 26-6-1644.
 6. Ariaantje Ploensdr Huyser, ged. Ridderkerk 12-8-1646, begr. IJsselmonde 1-6-1705, otr. Ridderkerk 9-5-1698, tr. IJsselmonde 11-5-1698 Bastiaan Ariensz.
 7. Marytje Ploensdr Huyser, ged. Ridderkerk 8-8-1649, begr. Ridderkerk 4-11-1730, otr. Ridderkerk 29-11-1676, tr. Ridderkerk 20-12-1676 Herman Cornelisz Timmerman, begr. Ridderkerk 8-10-1704.

IVe
Cornelis Crynsz Huyser, ged. Ridderkerk 26-4-1609, otr. Ridderkerk 5-3-1634, tr. Ridderkerk 26-3-1634
Wyventje Crynen, ged. Zwijndrecht 30-11-1608. {dr. van Crijn Ariens en ...} Uit dit huwelijk:
 1. Leygje Cornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 25-2-1635.
 2. Maryken (Mayken) Cornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 7-6-1637, otr. Charlois 17-2-1664, tr. Dordrecht 2-3-1664 Jacob Dircksz van Rees, ged. Charlois.
 3. Anneken Cornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 18-12-1639.
 4. Krijn Cornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 1-12-1641.
 5. Adriaentje Cornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 26-7-1644, tr. 's-Gravendeel 19-5-1669 Jan Sybrechtse van der Vreken, ged. Breda.
 6. Arien Cornelisz Huyser, 1647-.
  vervolg Vj

IVf
Arien Crynen Huyser, ged. Ridderkerk 9-12-1612, otr. Ridderkerk 20-2-1639, tr. Ridderkerk 13-3-1639
Pleuntgen Hendricksdr. ged. Ridderkerk 1615. {dr. van Hendrick Jans en ...} Uit dit huwelijk:
 1. Leijchjen Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 11-3-1640,
  otr. Ridderkerk 15-5-1678, tr. Mijnsheerenland 29-5-1678 Jan Jacobsz van Swieten, ged. Mijnsheerenland.
 2. Aeltje Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 29-9-1642,
  otr. (1) Ridderkerk 4-3-1673, tr. (1) Ridderkerk 26-3-1673 Leendert Cornelisz Schansmans,
  otr. (2) Ridderkerk 14-2-1688, tr. (2) Ridderkerk 14-3-1688 Arien Ariensz Kerkendijck, geb. IJsselmonde.
 3. Grietje Ariens Huyser, ged. Ridderkerk 10-4-1644, begr. Ridderkerk 21-9-1714, otr. Ridderkerk 5-4-1682, tr. Ridderkerk 26-4-1682 Pieter Woutersz Besteman, ged. Ridderkerk 7-1-1652.
 4. Anna Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 5-11-1645.
 5. Annetjen Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 2-12-1646, otr. Ridderkerk 31-10-1677, tr. Ridderkerk 21-11-1677 Cornelis Ariensz van Haerlem, geb. IJsselmonde.
 6. Joannes (Jan) Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 18-10-1648, overl. begr. Ridderkerk 6-5-1727,
  otr. (1) Ridderkerk 14-10-1703, tr. (1) Ridderkerk 4-11-1703 Marijtje (Marietje) Pieters,
  otr. (2) Ridderkerk 11-11-1714, tr. (2) Ridderkerk 2-12-1714 Arjaantje Blaesdr Blom.
 7. Marytje Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 18-9-1650, begr. Ridderkerk 5-6-1713, otr. Ridderkerk 23-11-1687, tr. Ridderkerk 14-12-1687 Willem Ariensz Staes, ged. Ridderkerk 18-10-1643, begr. Ridderkerk 13-2-1714.
 8. Cornelis Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 11-8-1652, begr. Ridderkerk 3-11-1714.
 9. Adriaentje Ariensdr Huyser, geb. Klaaswaal, ged. Ridderkerk 18-7-1655, overl. < 12-6-1707,
  otr. Ridderkerk 30-9-1696, tr. Ridderkerk 29-10-1696 Cornelis Huygensz Maeskant, geb. Klaaswaal, ged. Ridderkerk 11-8-1652, begr. Ridderkerk 31-7-1744.
 10. Hendrick Ariensz Huyser, 1657-1736.
  vervolg Vk
 11. Neeltgen Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 29-2-1660, otr. Minsheerenland 16-10-1682, tr. Mijnsheerenland 15-11-1682 Joris Arisz Beldert, ged. Moerkapelle.
 12. Jannetje Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 11-6-1662.
 13. Quiryn Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 17-8-1664.

IVg
Pieter Crynsz Huyser, ged. Ridderkerk 15-5-1616, otr. Ridderkerk 2-3-1642, tr. Ridderkerk 23-3-1642
Lysbeth Harmensdr. ged. Ridderkerk {dr. van Harmen en Pietertje Pietersdr Arijswager} Uit dit huwelijk:
 1. Leyghje (Lydia) Pietersdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 14-12-1642, overl. < 1695, otr. Ridderkerk 1-6-1669, tr. Ridderkerk 23-6-1669 Aert Jansz de Doodt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 23-11-1642.
 2. Quirijn Pietersz Huyser, 1645-1702.
  vervolg Vl
 3. Pietertjen Pietersdr Huyser, ged. Ridderkerk 11-10-1648.
 4. Marie Pietersdr Huyser, ged. Ridderkerk 10-3-1652.
 5. Arien Pietersz Huyser, ged. Ridderkerk 22-10-1654, begr. Ridderkerk 9-12-1721.
 6. Pieter Pietersz Huyser, ged. Ridderkerk 14-4-1658.
 7. Pietertje Pietersdr Huyser, ged. Rijsoord 18-2-1664, begr. Ridderkerk 27-7-1740, otr. Ridderkerk 6-5-1696, tr. Ridderkerk 27-5-1696 Hendrik Jansz in 't Veld.

IVh
Quirijn Quirijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 7-9-1631, otr. (1) Ridderkerk 4-4-1655, tr. Barendrecht 28-4-1655
Annighjen Hendricx, ged Barendrecht. {dr. van Hendrik Maartense en Maartje Ariensdr Hordyk} Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Quirijnz Huyser, 1656-.
  vervolg Vm
 2. Cornelis Quirijnz Huyser, ged. Ridderkerk 19-8-1657.
 3. Neeltjen Quirijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 18-8-1658.
 4. Cornelis Quirijnz Huyser, ged. Ridderkerk 5-10-1659
 5. Cornelis Quirijnz Huyser, ged. Ridderkerk 30-1-1661.

Q. Q. Huyser (1631-), otr. (2) Ridderkerk 13-9-1665, tr. Barendrecht 13-9-1665
Haesje Hendrickx Huijge, ged. Barendrecht 10-2-1636. {dr. van Hendrick Huijge en Machteltge Reijers} Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Quirijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 1-9-1666.
 2. Annichjen Quirijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 20-5-1668.
 3. Gerrit Quirijnz Huyser, 1669-1738.
  vervolg Vn
 4. Machtelje Quirijnsdr Huyser, 1671-1709.
  vervolg Vo
 5. Quiryn Quirijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 3-12-1673.
 6. Annigje Quirijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 17-1-1677, otr. Ridderkerk 15-11-1705 Joost Geenen Smonters.

IVi
Hendrik Cornelisz Huyser, geb. 1615, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Hendriksz.

IVj
Adriaen Cornelisz Huyser, geb. Charlois ± 1620, overl. Terneuzen, otr. Ridderkerk 21-9-1642, tr. Charlois 12-10-1642
Neeltje Pietersdr de Raadt, geb. Poortugaal ± 1626, overl. Terneuzen. {dr. van Pieter Jans de Raadt en Lysbeth Wouters Verduyn} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Ariens Huyser, geb. Charlois ± 1640, overl. Axel < 1675, otr. Hoek 2-6-1664 Isaac den Hamer, geb. 's-Heer Arendskerke 1643.
 2. Cornelis Ariensz Huyser, 1640-1698.
  vervolg Vp
 3. Jaapje Huyser, ged. Ridderkerk 29-3-1643.
 4. Pieternella Ariensdr. Huyser, tr. Hoek, Joos uyt den Daele.
 5. Catelyntie Ariensdr. Huyser, geb. Charlois ± 1650,
  otr. (1) Hoek 28-2-1671, tr. Hoek 12-4-1671 Jacob Block, overl. Hoek 20-6-1694.
  otr. (2) Jannes van Helput, geb. Breskens.
 6. Ariaentje Ariensdr. Huyser, ged. Ridderkerk 16-7-1655,
  otr. (1) Hoek 25-2-1673, tr. (1) Hoek 3-4-1673 Frans Jansz Block.
  otr. (2) Ridderkerk 30-9-1696 Cornelis Huijgen.
 7. Willem Ariens Huyser, 1655-.
  vervolg Vq
 8. Ary Huyser.
  vervolg Vr

Va
Arien Adriaensz Huysert, ged. Zwijndrecht 20-1-1630, tr. Dordrecht 26-10-1653
Barber Jacobs van Aken.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietien Huyser, ged. Dordrecht 30-8-1655.
 2. Grietje Huyser, ged. Dordrecht 28-7-1657.
 3. Jacob Huyser, 1659-.
  vervolg VIa
 4. Lidia Huyser, ged. Dordrecht 11-9-1661, tr. Dordrecht 9-4-1684 Adrianus Moreels, ged. Rotterdam.
 5. Arien Huyser, ged. Dordrecht 16-6-1663.
 6. Barber Huyser, ged. Dordrecht 23-1-1665.
 7. Arien Huyser, ged. Dordrecht 7-9-1667.

Vb
Daniel Adriaensz Huysert, ged. Zwijndrecht 10-4-1639, tr. Dordrecht 2-2-1659
Annetje Aryensdr., ged. Dubbeldam
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Danielsdr Huyser, ged. Zwijndrecht 19-10-1659.
 2. Ary Danielsz Huyser, ged. Zwijndrecht 30-1-1661.
 3. Aeltje Danielsdr Huyser, ged. Zwijndrecht 8-2-1665.
 4. Arij Danielsz Huyser, 1667-1713.
  vervolg VIb
 5. Bastyaan Danielsz Huyser, ged. Zwijndrecht 3-2-1669.

Vc
Arie Leendertsz Huyser, ged. Ridderkerk 16-12-1629, otr. Hendrik-Ido-Ambacht 2-9-1650, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 17-9-1650
Barbera Danckaerts, geb. Hendrik-Ido-Ambacht, ged. Hendrik-Ido-Ambacht.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltie Ariensdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 1-1-1651.
 2. Adriaen Ariensz Huyser, 1652-.
  vervolg VIc
 3. Barbara Ariensdr Huyser, tr. Willemstad 16-11-1692 Johannes Ariensz Schillemans, geb. Willemstad 25-11-1663.

Vd
Dirck Leendertsz Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 1-3-1637, otr. Hendrik-Ido-Ambacht 6-5-1662, tr. Zuidland 22-10-1662
Willempje Cornelis, ged. Zuidland.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Dircksz Huyser, ged. Dubbeldam 14-10-1663.
 2. Cornelis Dircksz Huyser, ged. Dubbeldam 15-3-1665.

Ve
Wouter Leendertsz Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 1-3-1637, overl. 8-11-1690, otr. Ridderkerk 13-4-1658, tr. Ridderkerk 12-5-1658
Ariaentje Huyberts, ged. Ridderkerk 9-1-1636. {dr. van Huybert Cornelis en Anneke Maertens} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Woutersdr Huyser, ged. Ridderkerk 14-4-1659.
 2. Cornelia Woutersdr Huyser, ged. Ridderkerk 13-6-1660, begr. Ridderkerk 15-1-1728 otr. Ridderkerk 6-2-1684, tr. Ridderkerk 20-2-1684 Willem Bastiaansz van Solingen.
 3. Leendert Woutersz Huyser, 1663-1729.
  vervolg VId
 4. Hubrecht Woutersz Huyser, ged. Ridderkerk 1-1-1665.
 5. Lydia Woutersdr Huyser, ged. Ridderkerk 15-5-1667, begr. Ridderkerk 5-8-1739.
 6. Mary Woutersdr Huyser, ged. Ridderkerk 23-12-1668, begr. Ridderkerk 15-11-1742.
 7. Dirck Woutersz Huyser, ged. Ridderkerk 4-5-1670.
 8. Aeltje Huyser, ged. Ridderkerk 10-7-1672.

Vf
Leendert Leendertsz Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 13-3-1639, tr.
Neeltje Jansdr van der Weyden.
Uit dit huwelijk:
 1. Lydia Leendertsdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 22-2-1688.
 2. Jannigje Leendertsdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 4-12-1689, tr. Adrianus van der Kil.
 3. Adriana Leendertsdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24-5-1691, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 21-8-1716 Cornelis de Snoo.
 4. Grietje Leendertsdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 25-12-1694, begr. Ridderkerk 7-6-1741, otr. Ridderkerk 10-8-1726 Cornelis Dirksz Huiser, 1697-1740. Vi-1
 5. Leendert Leendertsz Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 12-5-1697, begr. Hendrik-Ido-Ambacht 30-6-1786, otr. Ridderkerk 20-12-1744 Catharina van der Byl.
 6. Neeltje Leendertsdr Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 27-9-1699.
 7. Krijntje Leendertse Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 27-3-1701, tr. Leendert Cornelisse de Jong.
 8. Aeltje Huyser.

Vg
Jan Leendertsz Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 21-4-1641, begr. Ridderkerk 29-4-1709, otr. Ridderkerk 22-4-1662, tr. Barendrecht 14-5-1662
Neeltje Maertensdr Vaandrager, ged. Barendrecht 1641, begr. Ridderkerk 27-5-1715. {dr. van Maerten Jacobsz Vaandrager en Neeltje Jorisdr} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltjen Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 18-2-1663, otr. Charlois 20-4-1703, tr. Charlois 13-5-1703 Frederick Bastiaensz van der Sluys, ged. Charlois 10-1677.
 2. Leendert Jansz Huyser, 1664-1706.
  vervolg VIe
 3. Joris Jansz Huyser, 1665-1733.
  vervolg VIf
 4. Dirk Janszn Huyser, 1668-.
  vervolg VIg
 5. Marijken Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 15-12-1669, otr. Charlois 10-10-1698, tr. Charlois 26-10-1698 Mattheus Symensz Ridderkerck, ged. Charlois 2-6-1669.
 6. Maerten Janszn Huyser, 1701-.
  vervolg VIh
 7. Jan Janszn Huyser, 1672-1737.
  vervolg VIi
 8. Grietje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 20-5-1674.
 9. Quirijn Jansz Huyser, 1675-1723.
  vervolg VIj
 10. Arien Jansz Huyser, 1677-.
  vervolg VIk
 11. Aeltje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 5-5-1680, otr. (1) Ouderkerk aan den IJssel 26-4-1739, tr. Zwijndrecht 24-5-1739 Pieter Pieterse Bakker; otr. (2) Ridderkerk 21-3-1721, tr. Ridderkerk 23-3-1721 Anthonie Ariense den Houting.

Vh
Bastiaen Leendertsz Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 10-9-1648, overl. Klundert 2-9-1719, relatie met
Anneke Cornelisdr van Baal, overl. Klundert 10-10-1713. {dr. Cornelis van Baal (burgemeester) en Jenneke Meertensdr} Uit deze relatie:
 1. Cornelis Bastiaensz Huysers, 1676-1727.
  vervolg VIl
 2. Dirk Bastiaensz Huysers, 1677-1724.
  vervolg VIm
 3. Leendert Bastiaense Huysers, -1743.
  vervolg VIn
 4. Arie Bastiaense Huysers, 1679-.
  vervolg VIo
 5. Pieter Bastiaensz Huysers, 1692-1729.
  vervolg VIp

Vi
Dirck Ploensz Huyser, ged. Ridderkerk 23-2-1642, overl. Ridderkerk 23-10-1700, otr. Ridderkerk 6-5-1696, tr. Ridderkerk 20-5-1696
Pietertje Cornelis den Ouden, ged. Ridderkerk 1-11-1665, begr. Ridderkerk 12-2-1709.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Dircksz Huiser, ged. Ridderkerk 17-3-1697, begr. Ridderkerk 12-10-1740, otr. met zijn achternicht Grietje Leendertsdr Huyser. Vf-4

Vj
Arien Cornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 22-12-1647, tr.
Gooltje Teunnis
Uit deze relatie:
 1. Wijbbetje Huyser, ged. Strijen 21-4-1679.

Vk
Hendrick Ariens Huyser, ged. Ridderkerk 18-11-1657, otr. (1) Ridderkerk 9-2-1687, tr. (1) 's-Gravendeel 25-2-1687, kerkelijk huwelijk Maasdam 2-3-1687.
Neeltje Cornelisdr Sneuckelaar, geb. Maasdam, ged. Maasdam, begr. 's-Gravendeel 23-8-1694. {dr. van Cornelis Jacobsz Sneuckelaar en Neeltje Jacobsdr Vermaas} Uit dit huwelijk:
 1. Pleuntje Hendricksdr Huyser, geb. 's-Gravendeel, ged. Puttershoek 12-8-1691.
 2. Ary Hendriksz Huyser, 1692-1729.
  vervolg VIq

Hendrik Ariens Huyser, otr. (2) Ridderkerk 13-4-1698, tr.(2) Ridderkerk 4-5-1698
Neeltje Cornelisdr Leeuwenburgh, ged. Ridderkerk 15-3-1665, overl. 's-Gravendeel 31-8-1703. {dr. van Cornelis Leeuwenburgh en Ariaentje Cornelis} Uit dit huwelijk:
 1. Pleuntje Huyser, geb. 's-Gravendeel, overl. Puttershoek 11-3-1739, tr. Puttershoek 20-4-1727 Jasper van Vliedt.
 2. Kornelis Hendriksz Huyser, -1795.
  vervolg VIr

Vl
Quirijn Pietersz Huyser, ged. Ridderkerk 30-7-1645, begr. Ridderkerk 19-12-1702, otr. (1) Ridderkerk 21-5-1672, tr. Dordrecht 17-6-1672
Annighje Cornelis Blijgeest, ged. Ridderkerk 4-8-1647. {dr. van Cornelis Blaes en Reisje Jacobs} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Quirynz Huyser, 1673-1739.
  vervolg VIs
 2. Cornelis Quirynz Huyser, ged. Ridderkerk 10-2-1675.
 3. Arjaentje Quirynsdr Huyser, ged. Ridderkerk 7-3-1677.

Quirijn Pietersz Huyser, otr. (2) Ridderkerk 15-10-1679, tr. Ridderkerk 5-11-1679
Jannigje Pietersdr Hordijck.
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Quirijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 2-2-1681, otr. Ridderkerk 15-11-1705, tr. Rijsoord 6-12-1705 Joost Geenen Smouters.

Quirijn Pietersz Huyser, otr. (3) Ridderkerk 12-4-1682, tr. Ridderkerk 3-5-1682
Elisabeth Jansdr Steenbergen, ged. Elburg, begr. Ridderkerk 3-1-1716.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Quirynsz Huyser, 1683-1751.
  vervolg VIt
 2. Arien Quirynen Huyser, 1684-1758.
  vervolg VIu
 3. Lysbeth Quirynsdr Huyser, ged. Ridderkerk 8-9-1686.
 4. Lysbeth Quirynsdr Huyser, ged. Ridderkerk 28-3-1688.
 5. Pieter Quirynsz Huysert, 1690-.
  vervolg VIv

Vm
Hendrik Quirijnz Huyser, ged. Ridderkerk 17-4-1656, otr. (1) Numansdorp 26-11-1684, tr. (1) Numansdorp 10-12-1684
Lysbet Pietersdr Vogelaer, ged. Barendrecht, overl. < 1-4-1691.
Uit dit huwelijk:
 1. Annechje Hendriksdr Huyser, ged. Numansdorp 21-10-1685, tr. Numansdorp 17-11-1720 Reyer Ariense van der Pluim.
 2. IJchje Hendriksdr Huyser, ged. Numansdorp 26-3-1687.
 3. Kryntje Hendriksdr Huyser, ged. Numansdorp 25-12-1688.
 4. Pietertje Hendriksdr Huyser, ged. Numansdorp 5-2-1690.

Hendrik Quirijnz Huyser (1656-), otr. (2) Westmaas 8-3-1691, tr. Westmaas 1-4-1691
Delige Jansdr Dot. {dr. van Jan Ariense Dot en Teuntje Cornelisdr} Uit dit huwelijk:
 1. Lysbeth Huyser, ged. Numansdorp 11-5-1691.
 2. Jan Huyser, ged. Numansdorp 14-2-1694.

Vn
Gerrit Quirijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 1-9-1669, begr. Ridderkerk 26-5-1738, otr. (1) Ridderkerk 10-1-1700, tr. Lekkerkerk 24-1-1700
Leentje (Lijntje) Jacobsdr de Lelie, ged. Lekkerkerk, begr. Ridderkerk 16-12-1721.
Uit dit huwelijk:
 1. Kryn Gerritsz Huyser, ged. Rijsoord 2-1-1701.
 2. Martijntje Gerritsz Huyser, ged. Rijsoord 22-10-1702, begr. Rijsoord 13-3-1703.
 3. Floris Gerritsz Huyser, 1704-1788.
  vervolg VIw
 4. Annetje Gerritsdr Huyser, ged. Rijsoord 23-8-1705.
 5. Macheltje Gerrits Huijser, ged. Rijsoord 22-12-1709, overl. IJsselmonde 12-7-1770, tr. (1) Rijsoord 13-10-1731 Jan Corstiaansz van der Pad; tr. (2) Rijsoord 13-10-1731 Adriaan Kramers.
 6. doodgeboren kind, begr. Rijsoord 3-10-1710.
 7. Martijntje Huyser, ged. Rijsoord 1-1712, overl. IJsselmonde 18-12-1788, otr. IJsselmonde 11-4-1748, tr. IJsselmonde 5-5-1748 archief 8 registratienummer 2025
  Dirk Dirksz van de Merwede, ged. Dubbeldam.
 8. Inigje Gerritsdr Huyser, ged. Rijsoord 21-7-1715.
 9. doodgeboren kind, begr. Rijsoord 19-3-1718.

Gerrit Quirijnsz Huyser, 1669-1738, otr. (2) Ridderkerk 30-11-1725
Lyntje Aartsdr Gouw, ged. Ridderkerk, begr. Ridderkerk 15-9-1746.
Vo
Machtelje Quirijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 8-11-1671, overl. < 21-4-1709, tr.
N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Lysbeth Huyser, ged. Ridderkerk 14-4-1697.

Vp
Cornelis Ariensz Huyser, geb. Charlois ± 1640, overl. < 1698, otr. (1) Hoek 26-3-1661, tr. Hoek 24-4-1661
Esther d'Habt, geb. Land van Tholen, overl. Hoek 8-2-1672.
Uit dit huwelijk:
 1. Arij Cornelisz Huyser, 1661-.
  vervolg VIx
 2. Neeltje Cornelisdr. Huyser, ged. Hoek 13-4-1664, otr. 's-Gravenpolder 11-10-1687 Vincent de Wulff.
 3. Cornelis Cornelisz. Huyser, ged. Hoek 14-6-1666.

Cornelis Ariensz Huyser 1640-1698, otr. (2) Hoek 10-4-1674, tr. Kapelle 14-5-1674
Janneken Haeck, geb. Driewegen.
Uit dit huwelijk:
 1. Josyntje Cornelisdr. Huyser, ged. Hoek 13-2-1678.
 2. Sara Cornelisdr. Huyser, ged. 's-Gravenpolder 5-7-1682.
 3. Lysbeth Cornelisdr. Huyser, ged. 's-Gravenpolder 6-8-1684.

Vq
Willem Ariens Huyser, geb. Charlois ± 1655, tr. Hoek 3-9-1689
Maria Lippens, geb. Hoek.
Uit dit huwelijk:
 1. NN Huijser, ged. Hoek 29-7-1690.
 2. Elisabeth Huyser, ged. Hoek 19-10-1692.
 3. Arij Willemsz. Huyser, ged. Hoek 20-10-1693.
 4. Levinus Willemsz. Huyser, ged. Hoek 11-4-1696.

Vr
Arij Huyser, otr. Terneuzen, tr. Axel 15-11-1681
Susanna Verhage.
Uit dit huwelijk:
 1. Ariaantje Aryensdr. Huyser, ged. Hoek 24-5-1682.

VIa
Jacob Huyser, ged. Dordrecht 6-6-1659, tr. (1)
Katje Pieters.
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke Huyser, ged. Dordrecht 28-3-1691, tr. Dordrecht 2-5-1717
  Daniel Gilthuysen, ged. Rotterdam 30-4-1690, overl. Rotterdam 9-2-1731.
Jacob Huyser, tr. (2) Dordrecht 30-5-1694
Metje Jacobs, geb. Elslo.
VIb
Ary Danielsz Huyser, ged. Zwijndrecht 23-1-1667, overl. Hendrik-ido-Ambacht ± 5-1713, tr. (1)
Jaapje (Jaabje) Maartensdr.
Uit dit huwelijk:
 1. Daniel Ariensz Huyser, 1704-1788.
  vervolg VIIa
 2. Annigje Arijsdr Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 14-1-1691.
 3. Mayke Arijsdr Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 22-6-1692.
 4. Annigje Arijdr Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 24-1-1694.
 5. Maarten Arijsz Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 26-8-1696.

Ary Danielsz Huyser, otr. (2) Zwijndrecht 11-9-1699, tr. Zwijndrecht 1-10-1699
Ariaantje Fopsdr Konings, ged. Oudelandsambacht.
Uit dit huwelijk:
 1. Foppe Arijsz Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 26-9-1700.
 2. Foppe Arijsz Huyser, 1702-.
  vervolg VIIb
 3. Jaapje Arijsdr. Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 25-5-1704.
 4. Annigje Arijsdr. Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 12-7-1705.
 5. Ari Arijsz. Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 12-6-1707.
 6. Annigje Arijsdr. Huyser, ged. Hendrik-ido-Ambacht 8-6-1710.

VIc
Adriaen Ariense Huijser, geb./ged. Hendrik-Ido-Ambacht 21-1-1652, tr.
Maria Arnoutsdr Boender, geb. Lillo ± 1655, overl. Lillo < 9-4-1712.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Huijsers, geb. ± 1695, begr. Nieuw Vossemeer 12-4-1764, tr. Laurens Pippink, begr. Nieuw Vossemeer 3-1-1777.
 2. Aernout (Arnould) Huyser, -1744.
  vervolg VIIc
 3. Pieter Ariensz Huysers, 1680-.
  vervolg VIId
 4. Barbara Huyser, tr. Willemstad 16-11-1692 Jan Prins.
 5. Adriana Huyser, overl. < 9-4-1712, tr. Lillo 12-11-1708 Jacob Messinq.

VId
Leendert Woutersz Huyser, ged. Ridderkerk 24-6-1663, begr. Ridderkerk 7-11-1729, otr. (1) Ridderkerk 26-5-1686, tr. (1) Dordrecht 9-6-1686
Huybertje Gatis Denys, ged. Dordrecht, overl. Ridderkerk 6-12-1721, begr. Ridderkerk 6-12-1721.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter Leendertsz Huyser, ged. Ridderkerk 24-8-1687.
 2. Janneke Leendertsdr Huyser, ged. Ridderkerk 21-5-1690.
 3. Arjaantje Leendertsdr Huyser, ged. Ridderkerk 11-10-1693, begr. Ridderkerk 6-8-1728, tr. Ridderkerk 29-9-1709 Pieter Huybrechtsz Backer, ged. Ridderkerk, begr. Ridderkerk 7-10-1750.
 4. Jenneke Leendertsdr Huyser, ged. Ridderkerk 22-10-1696.
 5. Denys Leendertsz Huyser, ged. Ridderkerk 20-9-1699.

Leendert Woutersz Huyser, 1663-1729, tr. (2) Ridderkerk 26-4-1724
Annetje Jacobs van Alphen.
VIe
Leendert Jansz Huyser, geb. Ridderkerk, ged. Ridderkerk 22-5-1664, overl. > 15-8-1706, tr.
Beatris Jacobsdr van den Bergh.
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten Leendertsz Huyser, -1751.
  vervolg VIIe
 2. Jannetje Leendertsdr Huyser, ged. Charlois 6-12-1693, otr. Charlois Charlois 8-11-1720 Arij Abrahamse Verhey.
 3. Jacob Leendertsz Huyser, ged. Charlois 31-7-1695.
 4. Neeltje Huyser, 1697-.
  vervolg VIIf
 5. Grietje Leendertsdr Huyser, ged. Charlois 23-11-1698, tr. Charlois 6-11-1722 Harmen Claasse de Lange.
 6. Jan Leendertsz Huyser, 1701-1780.
  vervolg VIIg
 7. Jacob Leendertse Huyser, 1704-.
  vervolg VIIh
 8. Dirck Leendertse Huyser, 1706-.
  vervolg VIIi

VIf
Joris Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 13-12-1665, begr. Ridderkerk 20-6-1733, otr. (1) Ridderkerk 20-4-1692, tr. (1) Ridderkerk 11-5-1692
Lijsbeth Hendriksdr Muis, geb. Ridderkerk 24-3-1669, begr. Ridderkerk 1-11-1726.
Uit dit huwelijk:
 1. Maerten Jorisz Huyser, 1692-1730.
  vervolg VIIj
 2. Hendrick Jorisz Huyser, 1694-1768.
  vervolg VIIk
 3. Neeltje Jorisdr Huyser, ged. Ridderkerk 1-4-1696, otr. Ridderkerk 19-4-1721, tr. Ridderkerk ± 15-5-1721 Gerrit Jansz van Hemst.
 4. Annetje Jorisdr Huyser, ged. Ridderkerk 6-11-1697, begr. Ridderkerk 29-3-1698.
 5. Annetje Jorisdr Huyser, ged. Ridderkerk 26-4-1699, tr. Rhoon 16-11-1720 Cornelis Centsz van Baarl.
 6. Jan Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 27-3-1701.
 7. Krijn Jorisz Huyser, 1703-1744.
  vervolg VIIl
 8. Jan Jorisz Huyser.
  vervolg VIIm
 9. Hendrijntje Jorisdr Huyser, ged. Ridderkerk 19-12-1706, begr. Ridderkerk 12-1-1707.
 10. Dirk Jorisz Huyser, 1708-1782.
  vervolg VIIn
 11. Marijtje Jorisdr Huijser, ged. Ridderkerk 24-11-1709.
 12. Joris Jorisz Huijser, ged. Ridderkerk 26-4-1711.
 13. Hendrijntje Jorisdr Huijser, ged. Ridderkerk 23-4-1713, tr. Delfshaven 16-2-1738 Jan Jansen.

Joris Jansz Huyser, 1665-1733, otr. (2) Ridderkerk 14-11-1727, tr. (2) Zevenhuizen 4-12-1727
Lena Michielsdr Levelang, ged. Moerkapelle 21-7-1697, overl. > 9-2-1749.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje Huijser, ged. Ridderkerk 3-12-1730, begr. Ridderkerk 14-9-1731.
 2. Maarten Jorisz Huyser, 1733-1782.
  vervolg VIIo

VIg
Dirck Jansz Huyser, ged. 29-1-1668, tr. (1)
Lijsbeth Jansdr van Dyk, ged. West-Barendrecht 5-2-1676.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Dirksz Huyser, ged. Charlois 21-5-1716.

Dirck Jansz Huyser, 1668-, tr. (2)
Teuntje Aerts van der Linden.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Dirks Huyser, 1719-1783.
  vervolg VIIp
 2. Aert Huyser, ged. Charlois 12-9-1723.

VIh
Maerten Jansz Huyser, ged. Charlois 6-11-1701, otr. Ridderkerk 18-10-1726
Tryntje Jansdr van den Bergh, ged. Ridderkerk 12-1-1698.
Uit dit huwelijk:
 1. Marytje Maertensdr Huyser, ged. Ridderkerk 23-11-1727, otr. Heerjansdam 3-2-1753 Hendrik Jacobusze Leenheer, ged. Heerjansdam 10-8-1727.
 2. Jan Maertensz Huyser, 1730-.
  vervolg VIIq
 3. Neeltje Maertensdr, ged. Ridderkerk 3-2-1737.
 4. Neeltje Maertensdr, ged. Ridderkerk 15-11-1739.

VIi
Jan Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 20-11-1672, begr. Ridderkerk 11-6-1737, otr. Ridderkerk 2-10-1695, tr. Ridderkerk 23-10-1695
Marytje Hendriksdr Musen (Muns), ged. IJsselmonde, overl. Mijnsherenland ± 1746.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jansz Huyser, ged. Charlois 12-8-1696.
 2. Hendrik Jansz Huyser, ged. Charlois 15-6-1698.
 3. Neeltje Jansdr Huysert, ged. Charlois 28-3-1700, begr. Ridderkerk 18-12-1722, otr. Ridderkerk 10-4-1722, tr. Ridderkerk 3-5-1722 Leendert Pietersz Barendrecht, ged. Barendrecht.
 4. Willemijntje Jansdr Huyser, ged. Charlois 2-9-1703, tr. Charlois 25-2-1725 Ary Leendertsz van Dijk, ged. Charlois.
 5. Jan Jansz Huyser, ged. Charlois 30-8-1705.
 6. Hendrik Jansz Huijser, ged. Charlois 13-6-1707 bosschieter bij de voc.
 7. Willem Jansz Huyser, 1730-.
  vervolg VIIr

VIj
Quirijn Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 1-9-1675, overl. Ridderkerk 28-1-1723, otr. Ridderkerk 11-10-1721, tr. IJsselmonde 2-11-1721
Lena Cornelisdr Meulendyk, ged. IJsselmonde.
Uit dit huwelijk:
 1. Cryn Crynsz Huyser, 1723-1764.
  vervolg VIIs

VIk
Arien Jansz Huyser, ged. 31-10-1677, otr. Ridderkerk 20-6-1706, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 11-7-1706
Neeltje Crynsdr Pop, ged. Hendrik-ido-Ambacht 8-3-1676, begr. Ridderkerk 10-11-1762.
{dr. van Kreyn Cleyssen Pop en Aelken Huyser} Uit dit huwelijk:
 1. Cryn Crynsz Huyser, 1707-1749.
  vervolg VIIt
 2. Jan Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 13-1709.
 3. Maarten Ariensz Huyser, 1710-1754.
  vervolg VIIu
 4. Kleys Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 7-2-1712.
 5. Jannetje Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 9-7-1713, otr. Ridderkerk 25-11-1735 Cornelis Cornelisz Comijs, ged. Barendrecht 8-3-1711.
 6. Neeltje Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 19-5-1715, begr. Ridderkerk 6-7-1736.
 7. Aaltje Ariensz Huyser, 1717-1752.
  vervolg VIIv
 8. Jan Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 11-12-1718.

VIl
Cornelis Bastiaensz Huysers, geb. Klundert ± 1676, overl. Klundert 29-10-1727, tr. (1) Klundert 25-7-1707
Jacomijntje Bastiaensdr Cramers, geb. Klundert ± 1680, overl. Klundert 10-10-1718.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaen Huysers, ged. Klundert 1708, overl. Klundert 11-5-1714.
 2. Elisabeth Huysers, ged. Klundert 17-10-1715, overl. Klundert 5-3-1785, otr. Klundert 12-6-1738 Pieter Huibertsz Coomans, 1710-1743.
 3. Cornelia Huysers, geb. Klundert 1716, overl. Klundert 16-3-1718.
 4. Anna Huysers, geb. Klundert 1717, overl. Klundert 15-10-1718.
Cornelis Bastiaensz Huysers, 1676-1727, tr. (2) Klundert 23-12-1718
Petra Magdalena van den Pieters, ged. Breda 19-11-1698, overl. Klundert 29-1-1748.
{dr. van Johannes Pietersz van den Pieters en Henrietta Losecaet} ged. Breda 19-11-1698, overl. Klundert 29-1-1748.
Uit dit huwelijk:
 1. Henrietta Huijsers, ged. Klundert 2-1719, overl. Klundert 12-12-1719.
 2. Johannes Huijsers, ged. Klundert 1721, overl. Klundert 16-11-1722.
 3. Pieter Huijsers, ged. Klundert 4-1722, overl. Klundert 16-11-1722.
 4. Jacoba Henrietta Huijsers, ged. Klundert 5-1723, overl. Klundert 30-6-1723.
 5. Cornelis Huijsers, ged. Klundert 3-1724, overl. Klundert 3-8-1724.
 6. Johannes Huijsers, ged. Klundert 12-1724, overl. Klundert 16-11-1725.
 7. Anna Huijsers, ged. Klundert 8-1726, overl. Klundert 27-11-1727.

VIm
Dirk Bastiaensz Huysers, ged. Klundert 1677, overl. Klundert 21-6-1724, otr. Klundert 21-4-1703, tr. Klundert 13-5-1703
Maria Paulusdr Rauws, geb. Klundert ± 1680, overl. Klundert 7-10-1719
{dr. van Paulus Cornelisz Rauws en Maria Meeuwisdr van Ots} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huysers, ged. Klundert 10-4-1704, otr. Klundert 9-1-1728
  Pieter van der Mast, ged. Hardinxveld 1702.
 2. Bastiaan Huyser, 1708-1773.
  vervolg VIIw
 3. Jenneke Huysers, ged. Klundert 9-4-1710, overl. Klundert 9-4-1710.
 4. Paulus Huyser, 1712-1748.
  vervolg VIIx
 5. Pieter Huysers, ged. Klundert 1713, overl. Klundert 3-1-1714.
 6. Pieter Dirksz Huyser, 1714-1782.
  vervolg VIIy
 7. Cornelis Huysers, ged. Klundert 1715, overl. Klundert 18-9-1716.
 8. Ary Huysers, ged. Klundert 1717, overl. Klundert 2-3-1718.
 9. Janneker Huijsers, ged. Klundert 1718, overl. Klundert 6-11-1719.

VIn

Leendert Bastiaense Huysers, ged. Klundert, overl. Fijnaart en Heijningen 22-10-1743, otr. (1) Fijnaart en Heijningen 8-4-1706, tr. Fijnaart en Heijningen 2-5-1706
Maria (Marijke) van der Graaf, ged. Fijnaart en Heijningen.
Leendert Bastiaense Huysers -1743, otr. (2) Fijnaart en Heijningen 8-1-1709, tr. Fijnaart en Heijningen 10-2-1709
Maayke Claasdr van den Berg.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Leendertsdr Huysers, ged. Fijnaart en Heijningen 25-3-1712.
 2. Bastiaan Leendertsz Huysers, 1714-1779.
  vervolg VIIz
 3. Maria Leendertsdr Huysers, ged. Fijnaart en Heijningen 1-8-1717.
 4. Nicolaas Leendertsz Huysers, 1718-.
  vervolg VIIaa
 5. Pieter Leendertsz Huysers, 1721-.
  vervolg VIIab

VIo
Arie Bastiaense Huysers, ged. Klundert 1679, otr. (1) Klundert 14-1-1717
Johanna Kramers, ged. Klundert.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastaan Huysers, ged. Klundert 30-4-1719.

Arie Bastiaense Huysers, 1679-, tr. (2) Fijnaart en Heijningen 29-5-1735
Mayke de Croeq, geb. Dordrecht.
VIp
Pieter Bastiaensz Huysers, ged. Klundert, otr. Fijnaart en Heijningen 19-5-1703, tr. Fijnaart en Heijningen 17-6-1703
Pieternella Cornelisdr Buys, ged. Fijnaart en Heijningen 7-3-1681.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huijsers.
  vervolg VIIac

VIq

Ary Hendriksz Huyser, geb. 's-Gravendeel, ± 1692, overl. 's-Gravendeel 11-11-1729, tr. 's-Gravendeel, 2-2-1717
Neeltje Maartensdr de Regt.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrick Huyser, overl. 's-Gravendeel, begr. 's-Gravendeel 11-9-1719.
 2. Hendrik Huyser, overl. 's-Gravendeel, begr. 's-Gravendeel 9-3-1723.
 3. Hendrina Huyser, overl. 's-Gravendeel, begr. 's-Gravendeel 27-5-1728.
 4. Neeltje Huyser, overl. ± 8-1731.
 5. Neeltje Huyser, overl. Heinenoord voor 1756, otr. Poortugaal 5-12-1750 Aart Schilder, geb. Poortugaal.
 6. Marygje Huyser, overl. voor 1782, tr. Klaaswaal 14-11-1751 Joost Cornelisz Goud.
 7. Ary Huyser, overl. 1725.

VIr

Kornelis Hendriksz Huyser, geb. 's-Gravendeel, ged. 's-Gravendeel 1698, overl. Ridderkerk 20-11-1795, otr. Ridderkerk 14-3-1721, tr. Ridderkerk 6-4-1721
Cornelia Willemsdr Noortdyck, ged. West-IJsselmonde 17-11-1697, begr. Ridderkerk 8-5-1747,
{dr. van Willem Zymonse Noortdyk en Lyntje Ariens Kalis} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Kornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 21-12-1721, otr. Ridderkerk 5-6-1750, tr. Ridderkerk 28-6-1750 Aart Jacobusz Leeuwenburgh.
 2. Lyntje Kornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 9-5-1723, otr. Ridderkerk 16-4-1751 Ary Huygsz van der Waal, ged. Ridderkerk 25-3-1703.
 3. Hendrik Kornelisz Huyser, 1724-1799.
  vervolg VIIad
 4. Willem Kornelisse Huyser, 1726-.
  vervolg VIIae
 5. Arjaantje (Adriana) Huyser, ged. Ridderkerk 7-9-1727, overl. Rhoon, tr. Ridderkerk 18-7-1749 Pieter Jacobsz de Raadt, ged. Poortugaal 4-8-1726.
 6. Ary Kornelisz Huyser, 1729-.
  vervolg VIIaf
 7. Pieter Kornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 3-5-1731, begr. Ridderkerk 7-6-1731.
 8. Pieter Kornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 28-8-1733.
 9. Cornelis Kornelisz Kornelisse Huyser, 1735-1807.
  vervolg VIIag
 10. Simon Kornelisz Kornelisse Huyser, 1737-1825.
  vervolg VIIah
 11. Pleun Korneliszn Huyser, 1739-.
  vervolg VIIai

VIs
Pieter Quirynz Huyzer, ged. Ridderkerk 21-5-1673, begr. Ridderkerk 7-3-1739, otr. Ridderkerk 28-6-1699, tr. Ridderkerk 12-7-1699
Geertruy Pietersdr van Noort, ged. Ridderkerk 31-8-1664, begr. Ridderkerk 1-5-1733,
{dr. van Pieter Ariensz van Noort en Ariaantje Jacobsdr Vinck} Uit dit huwelijk:
 1. Annetje Pietersdr Huyser, ged. Ridderkerk 27-6-1700, otr. Ridderkerk 8-9-1724, tr. Ridderkerk 6-10-1724 Pieter Willemsz van der Hoeve, ged. Sandelingen Ambacht 8-1-1702.
 2. Willempje Pietersdr Huyser, ged. Ridderkerk 27-6-1700, begr. Ridderkerk 12-4-1775, otr. Ridderkerk 11-4-1721, tr. Ridderkerk 4-5-1721 Nijys Pietersz de Lyster, ged. IJsselmonde 2-2-1687, begr. Ridderkerk 19-9-1737.
 3. Cryn Pietersz Huyser, 1703-.
  vervolg VIIaj
 4. Lysbeth Pietersdr Huyser, ged. Ridderkerk 7-3-1706, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 30-4-1782, otr. (1) Ridderkerk 1-7-1735 Teunis Cornelisz Stehouder, 1708-1742; tr. (2) Barendrecht 25-4-1743 Leendert Jans Leeuwenburg.

VIt
Jan Quiynsz Huyser, ged. Ridderkerk 14-3-1683, < overl. 4-4-1751, otr. Ridderkerk 23-3-1710, tr. Ridderkerk 20-4-1710
Hendrina Jacobsdr Leeuwenburgh, geb. ± 1687, ged. Ridderkerk 3-8-1687.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Jansz Huyser, -1794.
  vervolg VIIak
 2. Crijn Jansz Huyser, 1711-1747.
  vervolg VIIal
 3. Pietertje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 24-3-1715, begr. Ridderkerk 2-10-1736.
 4. Lysbeth Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 1-9-1720, begr. Ridderkerk 25-1-1722.
 5. Lysbeth Jansdr Huyser, 1722-1756.
  vervolg VIIam

VIu
Arien Quirynen Huijser, ged. Ridderkerk 18-6-1684, begr. Ridderkerk 2-6-1758, otr. Ridderkerk 17-6-1708, tr. Ridderkerk 8-7-1708
Neeltje Willemsdr Leeuwenburgh.
Uit dit huwelijk:
 1. Lysbeth Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 29-3-1711, begr. Ridderkerk 6-5-1713.
 2. Jannetje Ariensdr Huyser, ged. Ridderkerk 2-7-1713.
 3. Kryn Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 22-11-1716, begr. Ridderkerk 9-11-1753.

VIv
Pieter Quirynsz Huysert, ged. Ridderkerk 9-6-1690, otr. Zwijndrecht 19-4-1733
Neeltje Leendertsdr van Leeuwaerden.
Uit dit huwelijk:
 1. Kryn Pietersz Huyser, 1735-1809.
  vervolg VIIan
 2. Anthony Pietersz Huyser, 1736-1810.
  vervolg VIIao
 3. Joannes Pietersz Huysert, ged. Zwijndrecht 13-4-1738.
 4. Bastiaan Pietersz Huysert, ged. Zwijndrecht 7-6-1739.

VIw
Floris Gerritsz Huyser, ged. Rijsoord 24-2-1704, begr. Ridderkerk 26-2-1788, otr. (1) IJsselmonde 3-4-1749, tr. (1) IJsselmonde 27-4-1749
Marygje Teunisdr Gouw, ged. Hendrik-Ido-Ambacht, begr. Ridderkerk 18-12-1749.

Floris Gerritsz Huyser, 1704-1788, otr. (2) Rijsoord 29-7-1755
Lysbeth Jans Weltevreden, geb. Pernis, begr. Ridderkerk 2-9-1791
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Florisz Huyser, 1755-1808.
  vervolg VIIap
 2. Jan Florisz Huyser, ged. Rijsoord 5-2-1758.

VIx
Ary Cornelisz Huyser, ged. Hoek 11-12-1661, otr. Hoedekenskerke 4-4-1688, tr. Hoedekenskerke 12-5-1688
Neeltje Jans Oudeman, geb. Hoedekenskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Maetje Cornelisdr Huyser, ged. Hoedekenskerke 8-9-1697.

VIIa
Daniel Ariensz Huyser, geb. Meerdervoort, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24-4-1718, tr. Zevenhuizen 13-5-1718
Catharina Jansdr Boer, ged. Alblasserdam 3-7-1689.
Uit dit huwelijk:
 1. Marijke Danielsdr Huiser, ged. Heer Oudelandsambacht, otr. Zwijndrecht 10-2-1747 Pieter Suyker, ged. Zwijndrecht 26-8-1708.
 2. Jaapje Danielsdr Huiser, ged. Hendrik Ido Ambacht, otr. Zwijndrecht 25-8-1752 Cornelis Gerritsz Snoo, ged. Meerdervoort.
 3. Jan Danielsz Huyzer.
  vervolg VIIIa

VIIb
Foppe Arijsz Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 4-6-1702, otr. Groote Lindt 28-4-1726, tr. Oudelandsambacht 19-5-1726
Pieternella Dirks, geb. Rijsoord.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje Huyser, geb. Meerdervoort 1734, overl. Zwijndrecht 26-6-1808, otr. Zwijndrecht 27-4-1764, tr. Zwijndrecht 20-5-1764 Leendert Ariensz. Troost, ged. Zwijndrecht 21-1-1742, overl. Zwijndrecht 28-3-1808.

VIIc
Aernout (Arnould) Huyser, geb. Lillo, begr. Lillo 11-3-1744, tr. (1)
Catharina van den Ende, overl. < 18-12-1721.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huijsers, overl. < 22-6-1736.
 2. Maria Huijsers, geb. Lillo [BelgiŽ] 1714, tr. Lillo 15-7-1736 Hermanus Adriaansz Segboer, geb. Dinteloord en Prinsenland.
 3. Cornelia Huijssers, ged. Fijnaart en Heijningen 5-12-1703, tr. Nieuw-Vossemeer 23-8-1737 Adriaan Kamhout, geb. Tholen.
 4. Adriaan Huijsers, ged. Nieuw-Vossemeer 3-9-1719, overl. Bergen op Zoom > 31-1-1749, otr. Lillo 19-9-1737, tr. Lillo 6-10-1737 Catharina Potters, geb. Steenbergen.

Aernout (Arnould) Huyser, -1744; tr. (2) < 16-7-1734
Catharina Eletta Poelmans, overl. Lillo 14-7-1773.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnolt Huijsers, begr. Lillo 1-7-1731.
 2. Johannes Huijsers, 1727-.
  vervolg VIIIb
 3. Catharina Huijsers, tr. Jan Wens.
 4. Helena Huijsers, ged. Lillo 18-7-1734, otr. Lillo 28-12-1765 Gerardus van Putte.
 5. Joanna Huijsers, begr. Lillo 2-9-1739.
 6. Adriaen Huijsers, begr. Lillo 27-3-1738.
 7. Arnoldus Huijsers, begr. Lillo 27-3-1738.

VIId
Pieter Ariensz Huysers, geb. Lillo ± 1680, overl. Bergen op Zoom, tr. Willemstad 24-4-1718
Helena Bastiaansdr Schalk, geb. Doel ± 1685, begr. Sint Maartensdijk 25-3-1763.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Huysers, ged. Nieuw Vossemeer 15-10-1719, overl. > 31-1-1749.
 2. Bastiaan Huijsers, ged. Nieuw Vossemeer 10-8-1721, begr. Nieuw Vossemeer 24-10-1721.
 3. Amilia Maria Huijsers, ged. Nieuw Vossemeer 28-2-1723, begr. Nieuw Vossemeer 24-3-1723.
 4. Amilia Judith Maria Huijsers, ged. Nieuw Vossemeer 9-7-1724.
 5. Elisabeth Huijsers, ged. Bergen op Zoom 10-7-1726, overl. Bergen op Zoom 19-2-1734.
 6. Pieter Huijsers, ged. Bergen op Zoom 11-2-1728, overl. Bergen op Zoom 18-8-1735.
 7. Catharina Huijsers (Huisers), ged. Bergen op Zoom 15-10-1730, begr. Sint-Maartensdijk 29-9-1800,
  tr. (1) Bergen op Zoom 7-4-1751 Jacobus Ariese Coomans (Koomans), geb. Klundert ± 1725, ged. Zevenbergen 7-10-1725, begr. Sint-Maartensdijk 19-10-1780;
  tr. (2) Sint Maartensdijk 22-7-1782 Caesar Roelandi.
 8. Johannes Huijsers, ged. Bergen op Zoom 5-6-1733, overl. Bergen op Zoom 24-10-1746.
 9. Elisabeth Huijsers, ged. Bergen op Zoom 1-9-1737, overl. Bergen op Zoom 8-4-1739.

VIIe
Maarten Leendersz Huyser, geb. IJsselmonde, ged. Charlois 17-2-1692, begr. Ridderkerk 19-11-1751, otr. (1) Ridderkerk 9-4-1713, tr. (1) Ridderkerk 30-4-1713
Pietertje Schalken Kuyper, ged. Ridderkerk 30-9-1674, begr. Ridderkerk 15-6-1719.
Uit dit huwelijk:
 1. Beatrix Maartensdr Huyser, overl. Ridderkerk 4-2-1714, begr. Ridderkerk.
 2. Geertje Maartensdr Huyser, ged. Ridderkerk 7-3-1717.
 3. Pieter Maartensz Huyser, ged. Ridderkerk 18-6-1719, begr. Ridderkerk 18-9-1719.

Maarten Leendersz Huyser, 1692-1751, otr. (2) Ridderkerk 8-9-1719, tr. (2) Ridderkerk 1-10-1719
Marygje Pietersdr Sieuwedijk, ged. Ridderkerk 13-2-1689, begr. Ridderkerk 2-7-1732.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Maartensz Huyser, ged. Ridderkerk 15-12-1720, begr. Ridderkerk 2-6-1724.
 2. Cornelia Maartensdr Huyser, ged. Ridderkerk 5-4-1722, otr. Zwijndrecht 15-4-1744, tr. Zwijndrecht 10-5-1744 Kornelis Jacaobsz Bykerk, ged. Zwijndrecht 7-1-1720.
 3. Pieter Maartensz Huyser, ged. Ridderkerk 2-2-1725, begr. Ridderkerk 8-2-1725.
 4. Klaartje Maartensdr Huyser, ged. Ridderkerk 27-7-1727, begr. IJsselmonde 6-11-1809, otr. IJsselmonde 9-12-1752, tr. IJsselmonde 31-12-1752
  Pieter Jansz Sparreboom, ged. IJsselmonde 18-12-1712, begr. IJsselmonde 23-11-1802.
 5. Pietertje Maartensdr Huyser, ged. Ridderkerk 23-9-1731, begr. Ridderkerk 14-10-1731.

Maarten Leendersz Huyser, 1692-1751, otr. (3) Ridderkerk 3-4-1733, tr. (3) Ridderkerk 4-4-1733
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Maartensz Huyser, ged. Ridderkerk 27-6-1734, begr. Ridderkerk 1-10-1734.
 2. kind Huyser, begr. Ridderkerk 18-2-1737.

Maarten Leendersz Huyser, 1692-1751, otr. (4) Ridderkerk 11-10-1737
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Maartensz Huyser, 1739-1771.
  vervolg VIIIc
 2. Pleuntje Maartensdr Huyser, ged. Ridderkerk 17-12-1741, otr. Ridderkerk 2-9-1768, tr. Ridderkerk 25-9-1768 Dammis Aarts van der Kulk, ged. Ridderkerk 29-5-1746, overl. Piershil 11-10-1813.
 3. Marytje Maartensdr Huyser, ged. Ridderkerk 2-2-1749.
 4. Willem Maertensz Huyser, 1750-.
  vervolg VIIId

VIIf
Neeltje Leendertsdr Huyser, ged. Charlois 3-3-1697, otr. (1) Ridderkerk 14-4-1719, tr. Ridderkerk 7-5-1719.
Ary Leendersz Sevenberge
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huyser, ged. Ridderkerk 18-2-1720.
 2. Dirk Huyser, ged. Ridderkerk 14-9-1721.

Neeltje Leendertsdr Huyser 1697-, tr. (2)
Cornelis den Ackerman
Uit dit huwelijk:
 1. Jost Huyser, ged. Ridderkerk 27-10-1724.
 2. Cornelis Huyser, ged. Ridderkerk 21-3-1729.

VIIg
Jan Leendertsdr Huyser, ged. Charlois 17-4-1701, begr. Charlois 3-2-1780, otr. Charlois 20-10-1724, tr. Charlois 12-11-1724
Reijmetje Jansdr de Roos, ged. Charlois 27-3-1701, begr. Charlois 5-10-1767
Uit dit huwelijk:
 1. Beatrix Jansdr Huyser, ged. Delfshaven 5-8-1725, tr. Charlois 20-10-1752 Crijn van der Most.
 2. Jan Jansz Huyser, 1728-1790.
  vervolg VIIIe
 3. Leendert Jansz Huyser, 1730-.
  vervolg VIIIf
 4. Neeltje Jansdr Huyser, ged. Charlois 5-10-1732.
 5. Aagje Jansdr Huyser, ged. Charlois 29-8-1734, overl. Ridderkerk 4-1789, begr. Rotterdam 20-4-1789, tr. Charlois 4-9-1761 Teunis Key.
 6. Jacob Jansz Huyser, 1737-1813.
  vervolg VIIIg
 7. Jannigje Jansdr Huyser, ged. Charlois 27-8-1741, begr. Charlois 18-12-1767.

VIIh
Jacob Leendertsdr Huyser, ged. Charlois 28-9-1704, otr. Charlois, tr. Charlois 14-5-1731
Cornelia Gerrits Huyskens, ged. Barendrecht 28-9-1698.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Jacobsz Huyser, 1732-.
  vervolg VIIIh
 2. Neeltje Jacobsdr Huyser, ged. Charlois 30-5-1734.
 3. Gerrit Jacobsz Huyser, 1735-.
  vervolg VIIIi
 4. Neeltje Jacobsdr Huyser, ged. Charlois 30-1-1737.
 5. Beatris Jacobsdr Huyser, ged. Charlois 9-7-1739.

VIIi
Dirck Leendertsz Huyser, ged. Charlois 15-8-1706, otr. (1) Charlois 12-8-1729, tr. (1) Charlois 4-9-1729
Aagje Pieterse van Strekel, ged. Charlois 24-2-1697, overl. Charlois 7-11-1769.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Dircksdr Huyser, ged. Charlois 15-4-1731.
 2. Pietertje Dircksdr Huyser, ged. Charlois 12-10-1732, tr. Charlois 20-10-1752 Kryn van der Mast.
 3. Leendert Dircksz Huyser, ged. Charlois 21-11-1734, begr. Charlois 25-2-1735.
 4. Leendert Dircksz Huyser, ged. Charlois 27-5-1736, begr. Charlois 2-6-1736.
 5. Lena Dircksdr Huyser, ged. Charlois 27-10-1737.
 6. Lena Dircksdr Huyser, ged. Charlois 4-3-1739.

Dirck Leendertsz Huyser 1706-, otr. (2) Charlois 20-10-1770, tr. Hoogvliet 11-11-1770
Maartje Arijsdr van Ham, ged. Hoogvliet.

Dirck Leendertsz Huyser 1706-, otr. (3) Charlois 9-7-1772, tr. Charlois 1-8-1772
Catelijntje Cornelisdr van der Sluys, ged. Rhoon.
VIIj
Maerten Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 30-11-1692, begr. Ridderkerk 17-12-1730, otr. (1) Ridderkerk 8-4-1713, tr. Ridderkerk 7-5-1713
Maartje Joostdr van den Bogaert, ged. Rhoon, begr. Ridderkerk 11-4-1729.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Maertensz Huyser, ged. Ridderkerk 9-7-1713, begr. Ridderkerk 12-8-1713.
 2. Jannetje Maartensdr Huyser, ged. Ridderkerk 15-7-1714, otr. Ridderkerk 14-10-1735, tr. Ridderkerk 16-11-1735 Hendrik Aryensz Alderliefste, ged. Ridderkerk 10-3-1715, overl. Ridderkerk 2-6-1753.
 3. Joris Maertensz Huyser, ged. Ridderkerk 21-2-1717.
 4. Jan Maartensz Huyser, 1722-.
  vervolg VIIIj
 5. Joost Maertensz Huyser, ged. Ridderkerk 10-12-1724.
 6. kind, begr. Ridderkerk 30-10-1728.

Maerten Jorisz Huyser 1692-1730, otr. (2) Zevenhuizen 28-1-1730, tr. (2) Ridderkerk 18-2-1730
Ingetje Gieldr Leeflang, ged. Zevenhuizen 1-11-1705, overl. > 17-2-1737.
VIIk
Hendrick Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 7-2-1694, begr. Ridderkerk 18-3-1768, otr. (1) Rhoon 8-4-1718, tr. (1) Rhoon 1-5-1718
Cornelia Matthysdr de Jong, ged. Rhoon, begr. Ridderkerk 7-11-1725.
Uit dit huwelijk:
 1. Matthys Hendriksz Huyser, 1720-1779.
  vervolg VIIIk
 2. Lysbeth Hendriksdr Huyser, ged. Poortugaal 22-3-1722, begr. Ridderkerk 28-2-1802, otr. IJsselmonde 22-4-1746, tr. IJsselmonde 15-5-1746 Hendrik Jansz Sparreboom, ged. Oost-IJsselmonde 9-4-1719, begr. Ridderkerk 21-1-1771.

Hendrick Jorisz Huyser, 1694-1768, otr. (2) Rhoon 25-1-1726, tr. (2) Rhoon 16-2-1726
Geertruy Jansdr Nieuwenhoff, ged. Charlois 30-10-1701, begr. Ridderkerk 15-1-1754.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 6-4-1727, otr. Ridderkerk 24-6-1746, tr. Ridderkerk 16-7-1746 Sijmen van IJsselsteyn, geb. IJsselmonde.
 2. Jannetje Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 15-8-1728, begr. Ridderkerk 29-11-1728.
 3. Jan Hendriksz Huyser, ged. Ridderkerk 18-9-1729.
 4. Jannetje Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 25-2-1731.
 5. Jan Hendricksz Huyser, 1732-.
  vervolg VIIIl
 6. Jannetje Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 1-1-1734.
 7. Cornelia Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 30-7-1735, begr. Ridderkerk 6-5-1737
 8. Hendryntje Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 30-5-1738, begr. IJsselmonde 29-8-1788, otr. Ridderkerk 12-9-1760, tr. Zevenhuizen 15-10-1760 Jan Punt, ged. Ridderkerk 22-9-1737.
 9. Cornelia Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 12-6-1740, begr. Ridderkerk 22-8-1803,
  otr. (1) Ridderkerk 1-3-1765, tr. (1) Ridderkerk 24-3-1765 Willem Jansz de Jong, ged. Lekkerkerk 17-12-1741;
  otr. (2) Ridderkerk 18-10-1771, tr. (2) Ridderkerk 10-11-1771 Aart Aartsz de Jongh, ged. Lekkerkerk.
 10. Neeltje Hendriksdr. Huyser, ged. Ridderkerk 6-1-1743, tr. Rijsoord 13-5-1770 Jacob Willemsz Groenendyk, ged. Poortugaal 5-4-1739.
 11. Annetje Hendriksdr. Huyser, ged. Ridderkerk 19-7-1744.

VIIl
Krijn Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 14-1-1703, overl. < 25-4-1744, otr. Ameide 19-2-1735
Heiltje Claasdr Collť, ged. Ameide 6-4-1713
Uit dit huwelijk:
 1. Lijsbet Krijnsdr Huijser, geb. Tienhoven, ged. Ameide 2-10-1735, begr. Willige Langerak 21-6-1754, tr. Willige Langerak 14-7-1754 Pieter de Groot, ged. Willige Langerak 19-6-1735, begr. Willige Langerak 4-6-1780.
 2. Neeltje Krijnsdr Huijser, ged. Ameide 25-11-1736, overl. Oudewater 17-3-1822, otr. Haastrecht 26-10-1764, tr. Oudewater 11-11-1764 Arij Kom.

VIIm
Jan Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 21-2-1704, begr. Ridderkerk 1-10-1762, otr. (1) Ridderkerk 13-2-1727, tr. (1) Zevenhuizen 9-3-1727
Maartje Michielsdr Levelang, ged. Zevenhuizen 7-10-1703, begr. Ridderkerk 26-1-1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 18-1-1728, begr. Ridderkerk 22-4-1728.

Jan Jorisz Huyser otr. (2) Ridderkerk 8-3-1728, tr. (2) Ammerstol 12-3-1728
Annetje Cornelisdr den Hoedt, ged. Klein Ammers 26-10-1710, begr. Ridderkerk 17-4-1789.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 12-12-1728, begr. Ridderkerk 10-3-1729.
 2. Cornelis Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 30-7-1730, begr. Ridderkerk 14-11-1731.
 3. Cornelis Jansz Huyser, 1732-.
  vervolg VIIIm
 4. Jannetje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 18-7-1734.
 5. Joris Jansz Huyser, 1735-1804.
  vervolg VIIIn
 6. Lysbeth Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 15-12-1737, overl. Ridderkerk 4-1-738.
 7. Lysbeth Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 29-5-1740.
 8. Jannetje Jansdr Huyser, geb. Ridderkerk, ged. Ridderkerk 13-1-1743, overl. Brielle 22-1-1828, tr. (1) Cornelis Oosterlee; tr. (2) Frans Kleijn.
 9. Marytje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 5-6-1746, begr. Ridderkerk 5-6-1795, otr. Ridderkerk 8-12-1769 Bastiaan Johannesz Lagendijk, ged. Ridderkerk 20-4-1748, overl. IJsselmonde 17-1-1821.
 10. Willem Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 20-4-1749.
 11. Joris Jansz Huyser, 1751-1804.
  vervolg VIIIo

VIIn
Dirk Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 19-2-1708, begr. Ridderkerk 19-6-1782, otr. (1) Ridderkerk 21-10-1729
Jannetje Jansdr Nieuwenhoff, ged. Ridderkerk 27-7-1710.
Uit dit huwelijk:
 1. Lysbeth Dirksdr Huyser, ged. Ridderkerk 17-9-1730, begr. Ridderkerk 26-8-1731.
 2. Jan Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 6-1-1732, begr. Ridderkerk 18-1-1732.
 3. Jan Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 25-1-1733, begr. Ridderkerk 18-2-1733.
 4. Joris Dirksz Huyser, 1734-1824.
  vervolg VIIIp
 5. Jan Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 12-8-1736.
 6. Olof Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 1-1-1739.
 7. Jan Dirksz Huyser, 1740-.
  vervolg VIIIq
 8. Lysbeth Dirksdr Huyser, ged. Ridderkerk 16-9-1742.

Dirk Jorisz Huyser, 1708-1782, otr. (2) Ridderkerk 15-10-1745
Lysbeth Maartensdr Lievenraad, ged. Rhoon.
Uit dit huwelijk:
 1. Lysbeth Dirksdr Huyser, ged. Ridderkerk 13-2-1746.
 2. Jannetje Dirksdr Huyser, ged. Ridderkerk 28-4-1748.
 3. Pieter Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 7-6-1750.
 4. Olof Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 13-8-1752.
 5. Pieter Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 4-11-1753.
 6. Pieter Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 11-11-1759.
 7. Jannigje Dirksdr Huyser, ged. Ridderkerk 28-6-1761, begr. Ridderkerk 9-12-1766.
 8. Dirk Dirksz Huyser, 1763-1819.
  vervolg VIIIr
 9. Maarten Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 23-11-1766.
 10. Jannigje Dirksdr Huyser, ged. Ridderkerk 16-9-1770, begr. Ridderkerk 24-9-1770.

VIIo
Maarten Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 27-9-1733, otr. Zevenhuizen 12-12-1766, tr. Zevenhuizen 4-1-1767
Cryntje Leendertse Noordhoek
Uit dit huwelijk:
 1. Marytje Huyser, ged. Zevenhuizen 25-4-1773.
 2. Joris Huyser, 1775-.
  vervolg VIIIs

VIIp
Jan Dirks Huyser, ged. Charlois 12-3-1719, overl. Numansdorp 6-11-1783, begr. Numansdorp 8-11-1783, otr. (1) 's-Gravendeel 26-5-1748
Maria (Marija) Bastiaansdr Boender, geb. 's-Gravendeel, ged. 's-Gravendeel 1727, begr. Numansdorp 23-7-1767
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Jansdr Huyser, ged. Numansdorp 8-1-1747.
 2. Teuntje Jansdr Huyser, ged. Numansdorp 9-3-1749, overl. Numansdorp 25-2-1774, tr. Numansdorp 19-5-1771 Jeroen Jansz Volker, ged. Numansdorp 15-10-1747.
 3. Wilhelmus Huyser, ged. Numansdorp 11-1-1750.
 4. Bastiaan Jansz Huyser, ged. Numansdorp 8-11-1750, overl. Numansdorp 23-3-1752.
 5. Bastiaan Jansz Huyser, 1752-1832.
  vervolg VIIIt
 6. Dirk Huyser, ged. Numansdorp 4-8-1754, overl. Numansdorp 16-9-1786, begr. Numansdorp 19-9-1786.
 7. Aaltje Jansdr Huyserts, ged. Numansdorp 14-3-1756, overl. Numansdorp 27-2-1826, tr. Numansdorp 16-5-1779 Johannes van der Linde, ged. Numansdorp 11-2-1759.
 8. Adriana Huyser, ged. Numansdorp 12-3-1758, begr. Numansdorp 1-7-1777.
 9. Arie Jansz Huyser, 1760-1819.
  vervolg VIIIu
 10. Aart Huyser, ged. Numansdorp 10-10-1762, overl. Numansdorp 16-1-1764, begr. Numansdorp 20-1-1764.
 11. Neeltje Jansdr Huyser, ged. Numansdorp 18-11-1764, begr. Numansdorp 30-11-1807, otr. Numansdorp 7-7-1787, tr. Numansdorp 29-4-1787 Pieter Claasz Dekker, geb. Westmaas, ged. Klaaswaal 11-5-1766.
 12. Maria Huyser, ged. Numansdorp 26-7-1767, overl. Numansdorp 10-8-1767, begr. Numansdorp 12-8-1767.

Jan Dirks Huyser, otr. (2) Numansdorp 22-9-1768
Johanna Croonemans, geb. Willemstad ± 1735, ged. Willemstad 1735,
Uit dit huwelijk:
 1. N.N., begr. Numansdorp 25-8-1769.

VIIq
Jan Maertensz Huyser, ged. Ridderkerk 6-8-1730, otr. Ridderkerk 17-4-1767, tr. Ridderkerk 10-5-1767
Marijtje Bastiaansdr Drogendijk, ged. Ridderkerk 8-1-1736
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 8-5-1768, otr. Ridderkerk 16-4-1790, tr. Ridderkerk 9-5-1790 Leendert Aartsz Nugteren, ged. Ridderkerk 23-6-1765.

VIIr
Willem Jansz Huyser, ged. Charlois 14-9-1710, tr. Mijnsheerenland 12-4-1733
Neeltje Ariensdr Vermeulen, ged. Mijnsheerenland 22-4-1708, overl. Mijnsheerenland 4-7-1763.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huyser, ged. Mijnsheerenland 26-6-1735.
 2. Maria Huyser, ged. Mijnsheerenland 29-7-1736, overl. Strijen 21-11-1794, tr. Mijnsheerenland 13-6-1760 Hendrik de Jong, geb. Strijen.
 3. Arie Huyser, ged. Mijnsheerenland 6-4-1738, overl. Mijnsheerenland 8-4-1751.
 4. Jan Willemsz Huyser, 1739-1807.
  vervolg VIIIv
 5. Crijna Huyser, ged. Mijnsheerenland 28-5-1741.
 6. Henrica Huyser, ged. Heinenoord 13-9-1744, overl. Mijnsheerenland 18-6-1762.
 7. Krijna Wilemsdr Huyser, ged. Heinenoord 24-10-1745, overl. Heinenoord 6-11-1798, tr. Heinenoord 23-11-1783 Willem Adrianusz van der Giessen, ged. Numansdorp 12-1-1749.
 8. Gerrit Huyser, overl. Mijnsheerenland 12-11-1745.

VIIs
Cryn Crynsz Huyser, ged. IJsselmonde 5-7-1723, begr. Ridderkerk 31-8-1764, otr. Ridderkerk 19-3-1745
Aaltje Ariensdr Huyser
VIIt
Cryn (Krijn) Ariense Huyser, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 4-5-1707, begr. Ridderkerk 16-7-1749, otr. Ridderkerk 28-8-1734, tr. Klundert 31-8-1734
Jannigje Willemsdr Geijlvoet, ged. Oudenhoorn 21-8-1712, overl. IJsselmonde 8-11-1782.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Crijnsz Huyser, ged. IJsselmonde 9-11-1735, begr. IJsselmonde 29-3-1743.
 2. Neeltje Crynsdr Huyser, ged. IJsselmonde 22-9-1737, begr. IJsselmonde 25-8-1790, tr. IJsselmonde 21-2-1762 Dirk Albertusz Forneman, ged. IJsselmonde, begr. Ridderkerk 12-3-1810.
 3. Arij Crynsz Huyser, 1740-1813.
  vervolg VIIIw
 4. Leentje Crynsdr Huyser, ged. Oost-IJsselmonde 4-2-1743, otr. IJsselmonde 1-5-1772, tr. IJsselmonde 24-5-1772 Leendert Rutz van Vliet.
 5. kind Huyser, geb. 3-4-1745, overl. Numansdorp 3-4-1745.
 6. Willem Cryne Huyser, 1747-1831.
  vervolg VIIIx

VIIu
Maarten Ariensz Huyser, ged. Ridderkerk 14-9-1710, begr. Ridderkerk 25-8-1754, otr. IJsselmonde 11-9-1745, tr. IJsselmonde 8-10-1745
Marijtje Jansdr Sparreboom, ged. Oost-IJsselmonde.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huysert, ged. Ridderkerk 5-6-1746.

VIIv
Aaltje Ariensdr Huyser, ged. IJsselmonde 19-9-1717, begr. Ridderkerk 3-8-1752, otr.
Cryn Crynsz Huyser.
Uit dit huwelijk:
 1. Cryn Crijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 8-1-1747.
 2. Neeltje Crijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 4-4-1748, otr. Ridderkerk 31-12-1779, tr. Ridderkerk 16-1-1780 Claas Leentvaar, ged. Alblasserdam 28-3-1744.
 3. Lena Crijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 1-3-1750, begr. Ridderkerk 30-7-1791.

VIIw
Bastiaan Huysers, geb. Klundert, ged. Klundert 26-2-1708, overl. Klundert 6-7-1773, otr. Klundert 19-4-1730
Hendrina Vinck, ged. Roosendaal 9-3-1710, overl. Klundert 25-3-1797.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Bastiaansdr Huysers, ged. Klundert 6-1-1732.
 2. Geertruy Bastiaansdr Huysers, ged. Klundert 7-6-1733, overl. Klundert 31-3-1772.
 3. Hendriette Bastiaansdr Huysers, ged. Klundert 1-5-1733, tr. Klundert 2-8-1761 Frans Hoogerwerff Buys, geb. Klundert, ged. Klundert 1730.
 4. Anna Bastiaansdr Huysers, ged. Klundert 14-4-1737.
 5. Dirk Bastaansz Huysers, 1739-1798.
  vervolg VIIIy
 6. Cornelia Bastiaansdr Huysers, ged. Klundert 18-12-1740, overl. Zevenbergen 16-6-1806, tr. Klundert 1-4-1771 Cornelis Cornelisz Knook, ged. Klundert 26-3-1741, overl. Zevenbergen 19-4-1814.
 7. Geertruij Bastiaansdr Huysers, ged. Klundert 26-3-1741.
 8. Hermanus Bastiaansz Huysers, 1743-1824.
  vervolg VIIIz
 9. Cornelis Bastiaansz Huysers, ged. Klundert 19-9-1745, otr. Berkel en Rodenrijs 20-10-1777, tr. Niervaart Johanna Christina Wijmar, geb. 's-Gravenhage ± 1747.
 10. Willemyna Bastiaansdr Huysers, ged. Klundert 8-1-1747, overl. Klundert 27-3-1751.
 11. Kind Huijsers, geb. Klundert 5-3-1750 (doodgeb.).
 12. Adriana Bastiaansdr. Huijsers, ged. Klundert 15-1-1751, overl. Klundert 7-7-1753.
 13. Pieter Bastiaansz (Pierre) Huijsers, 1753-.
  vervolg VIIIa

VIIx
Paulus Huysers, geb. Klundert, ged. Klundert 1712, overl. Klundert ± 1748, otr. Klundert 11-7-1738, tr. Klundert 1-8-1738
Maria van Heukelum, geb. Klundert ± 1715, overl. Klundert > 21-8-1783.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Paulusz Huijsers, 1739-1784.
  vervolg VIIIab
 2. Maria Huysers, ged. Klundert 27-3-1739, overl. Klundert 17-9-1816, otr. Klundert 4-10-1776, tr. Klundert 27-10-1776 Engel Benjaminsz Eland, ged. Klundert 30-5-1750, overl. Klundert 17-1-1801.
 3. Ysbrand Huijsers, 1741-1793.
  vervolg VIIIac
 4. Cornelis Huijsers, 1742-.
  vervolg VIIIad
 5. Pieter Huysers, ged. Klundert 22-12-1743.
 6. Elisabeth Huysers, ged. Klundert 26-9-1745.
 7. Arie Huijsers, 1747-1806.
  vervolg VIIIae
 8. Paulus Huijsers, 1748-1832.
  vervolg VIIIaf

VIIy
Pieter Dirksz Huysers, geb. Klundert, ged. Klundert 28-12-1714, overl. Breda 26-12-1782, otr. Klundert 24-4-1738, tr. Klundert 18-5-1738
Adriaantje Hermansdr Vinck, ged. Willemstad 2-9-1714, overl. Breda 14-2-1790.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huysers, ged. Klundert 25-2-1739.
 2. Geertruy Huysers, ged. Klundert 26-3-1741.
 3. Hermanus Huysers, ged. Klundert 26-5-1743.
 4. Maria Huysers, ged. Klundert 6-1-1745.
 5. Bastiaan Huysers, 1747-1795.
  vervolg VIIIag
 6. Pieter Huysers, 1749-1791.
  vervolg VIIIah
 7. Arij Pietersz Huysers, 1752-1804.
  vervolg VIIIai
 8. Maria Huysers, 1754-.
  vervolg VIIIaj

VIIz
Bastiaan Leendertsz Huysers, ged. Fijnaart en Heijningen 12-8-1714, poorter van Tholen, begr. Tholen 16-2-1779, tr.
Pieternella Adriaensdr Kok, ged. Tholen 27-9-1722, begr. Tholen 15-1-1784.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huijzers, ged. Tholen 12-6-1746.
 2. Adrianus Huijzers, 1749-1791.
  vervolg VIIIak
 3. Leendert Huijzers, ged. Tholen 9-2-1752, overl. Tholen 1-4-1809.
 4. Leendert Huijzers, ged. Tholen 10-3-1754, overl. Tholen 1-4-1809.
 5. Nicolaas Huijzers, ged. Tholen 9-1-1757.
 6. Jacobus Huijzers, ged. Tholen 16-4-1759, overl. Tholen 29-8-1759.
 7. Jacobus Huijsers, 1760-1797.
  vervolg VIIIal
 8. Adriana Maria Huijzers, ged. Tholen 17-1-1768.

VIIaa
Nicolaas Leendertsz Huysers, ged. Fijnaart en Heijningen 11-9-1718, tr. Lage Zwaluwe ± 1751
Huibertje Jansdr Langenweg, ged. Lage Zwaluwe 30-4-1724.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Huijsers, 1752-1837.
  vervolg VIIIam

VIIab
Pieter Leendertsz Huysers, ged. Fijnaart en Heijningen 20-6-1721, tr. Fijnaart en Heijningen 30-4-1749
Adriaantje Maartensdr van der Gijp, ged. Fijnaart en Heijningen 15-5-1729, begr. Amsterdam 30-8-1768.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huijzers, ged. Fijnaart en Heijningen 17-5-1750.
 2. Leendert Huijzers, ged. Fijnaart en Heijningen 3-12-1752, overl. Zevenbergen 15-11-1830,
  otr. (1) Klundert 28-7-1780, tr. (1) Klundert 20-8-1780 Adriana de Beer, ged. Klundert 1754;
  otr. (2) Klundert 2-5-1810, tr. (2) Klundert 20-5-1810 Pieternella Gastelaars, geb. Leur, gem. Etten 1756, ged. Klundert 1770, overl. Zevenbergen 7-5-1832.
 3. Maarten Huijzers, ged. Fijnaart en Heijningen 2-3-1755.
 4. Maria Huijzers, ged. Fijnaart en Heijningen 18-7-1756.
 5. Maarten Huijzers, ged. Amsterdam 17-8-1759.
 6. Neeltje Huijzers, ged. Amsterdam 25-2-1761, overl. Amsterdam 10-9-1838.
 7. Pieternella Huijzers, ged. Amsterdam 26-8-1764, overl. Amsterdam 4-1-1826, tr. Amsterdam 8-11-1793 Jan Lassen, geb. Flensburg [Denemarken].

VIIac
Johannes Huijsers, tr.
Catharina Poelman.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Huijzers, geb. Fort Lillo 11-7-1734, ged. Fort Lillo 16-7-1734.

VIIad
Hendrik Kornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 13-8-1724, overl. 26-12-1799, otr. Rijsoord 26-5-1758, tr. Rijsoord 18-6-1758
Pieternella Willemsdr Plaizier, ged. Rijsoord 15-10-1730, overl. Ridderkerk 14-4-1794.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 23-9-1759, overl. Ridderkerk 5-6-1823, otr. Ridderkerk 26-10-1792, tr. Ridderkerk 18-11-1792 Paulus Huigsz Kranendonk, ged. Ridderkerk 15-12-1765, overl. Ridderkerk 7-12-1823.
 2. Willem Hendriksz Huyser, ged. Ridderkerk 12-7-1761.
 3. Willem Huyser, 1762-1822.
  vervolg VIIIan
 4. Cornelis Huyser, 1763-1863.
  vervolg VIIIao
 5. Pieter Hendriksz. Huyser, ged. Ridderkerk 25-11-1764.
 6. Arie Hendriksz. Huyser, ged. Ridderkerk 22-12-1765.
 7. Barbara Hendriksdr. Huyser, ged. Ridderkerk 14-6-1767, overl. Ridderkerk 18-6-1829, otr. Ridderkerk 13-7-1792, tr. Rijsoord 4-8-1792 Pieter Willemsz van Gilst, geb. Ridderkerk 20-11-1766, ged. Ridderkerk 23-11-1766, overl. Rijsoord 29-4-1829.
 8. Pieter Hendriksz Huyser, 1768-1864.
  vervolg VIIIap
 9. Neeltje Huyser, ged. Ridderkerk 1-10-1769, begr. Ridderkerk 23-4-1770.

VIIae
Willem Kornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 20-1-1726, overl. Willemstad, otr. (1) Ridderkerk 7-4-1749, tr. Rossum 8-5-1749
Margaretha van der Sluys, ged. Rossum 1730, overl. Prinsland < 1768.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Willemsz Huyser, 1750-1812.
  vervolg VIIIaq
 2. Aart Willemsz Huyser, ged. Ridderkerk 20-2-1752, overl. Dinteloord en Prinsenland 30-11-1780.
 3. Pieter Willemsz Huyser, ged. Ridderkerk 25-8-1754, overl. Rossum 20-2-1822, otr. Rossum 18-10-1806, tr. Rossum 29-10-1806 Wilhelmina Kooijman, ged. Tuyl 1757, overl. Rossum 21-11-1835.
 4. Cornelia Willemsdr Huyser, ged. Ridderkerk 27-3-1756, otr. Zevenbergen 1782, tr. Heusden 2-6-1782 Gerardus Papegaay.

VIIaf
Arij Kornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 19-6-1729, otr. Raamsdonk 24-10-1755
Cornelia Boezer.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijser, 1763-1817.
  vervolg VIIIar
 2. Maria Huijser, geb. Raamsdonk 14-10-1764, ged. 19-10-1764.

VIIag
Cornelis Kornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 12-6-1735, begr. Zoetermeer 20-10-1807, otr. Ridderkerk 28-12-1758
Lijntje Pietersdr Mijnlief, ged. Stompwijk 4-7-1733, begr. Zoetermeer 18-11-1805.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Cornelisz Huyser, 1760-1838.
  vervolg VIIIas
 2. Cornelia Cornelisdr Huyser, ged. Zoetermeer 6-12-1761, otr. Zoetermeer 17-4-1789, tr. Zoetermeer 3-5-1789 Pieter van Dijk, ged. Zoetermeer 16-6-1765
 3. Cornelis Cornelisz Huyser, 1764-1807.
  vervolg VIIIat
 4. Geertje Cornelisdr Huyser, ged. Zoetermeer 29-9-1765, overl. Zegwaard 10-11-1819, otr. Bleiswijk 7-12-1797, tr. Zoetermeer 26-12-1797 Isaac van de Knijft, geb. Monster.
 5. Willem Cornelisz Huyser, 1767-1848.
  vervolg VIIIau
 6. Neeltje Cornelisdr Huyser, ged. Zoetermeer 4-12-1768.
 7. Japhet Cornelisz Huyser, 1770-1810.
  vervolg VIIIav
 8. Neeltje Cornelisdr Huyser, ged. Zoetermeer 8-11-1772, overl. Zoetermeer 24-3-1839, tr. Zoetermeer 29-4-1809 Leendert Zaal, geb. Zoetermeer, overl. Zoetermeer 15-5-1828.
 9. Lijntje Cornelisdr Huyser, geb. Zoetermeer 12-1-1774, ged. Zoetermeer 20-2-1774, overl. Benthuizen 26-4-1837, tr. Jacobus van der Knijff, geb. 's-Gravenzande 20-12-1759, overl. Benthuizen 28-12-1839.

VIIah
Simon Huijzert, ged. Ridderkerk 22-12-1733, overl. IJsselmonde 18-3-1825, otr. Ridderkerk 17-12-1760, tr. Ridderkerk 6-1-1761
Maria Pietersdr Mijnlief, geb. ± 1739, begr. Oost-IJsselmonde 17-2-1811.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Simonsdr Huyser, geb. IJsselmonde 10-10-1762, ged. IJsselmonde 17-10-1762, overl. West-Barendrecht 7-9-1832, otr. IJsselmonde 4-5-1792, tr. IJsselmonde 28-5-1792
  Ary Pietersz Leeuwenburg, geb. West-Barendrecht, ged. Barendrecht 8-4-1759, overl. West-Barendrecht 12-8-1827.
 2. Geertrui Simonsdr Huyser, ged. IJsselmonde 15-9-1765, begr. Overschie 29-4-1796, otr. IJsselmonde 25-4-1788, tr. IJsselmonde 12-5-1788
  Jan Bastiaansz Saly, geb. West-IJsselmonde 2-11-1762, ged. West-IJsselmonde 7-11-1762, overl. Hilligersberg 22-9-1816.
 3. Cornelis Simonsz Huyser, ged. IJsselmonde 4-10-1767, overl. IJsselmonde 14-10-1769.
 4. Pieter Simonsz Huyser, 1769-1795.
  vervolg VIIIaw
 5. Lyntje Simonsdr Huyser, geb. IJsselmonde 4-3-1772, ged. IJsselmonde 8-3-1772, overl. IJsselmonde 19-3-1773.
 6. Lyntje Simonsdr Huyser, geb. IJsselmonde 8-2-1774, ged. IJsselmonde 13-2-1774.
 7. Leentje Simonsdr Huizer, geb. IJsselmonde 18-1-1776, ged. IJsselmonde 21-1-1776, overl. IJsselmonde 12-8-1830, tr. IJsselmonde 15-9-1821
  Adrianus de Raadt, weduwnaar van Dieuwertje Krijgsman.
 8. Cornelis Simonsz Huyser, 1782-1824.
  vervolg VIIIax

VIIai
Pleun Kornelisz Huyser, ged. Ridderkerk 13-12-1739, otr. Ridderkerk 26-6-1767, tr. Ridderkerk 19-7-1767
Maria van der Staaij, ged. Ridderkerk 27-3-1740, begr. Ridderkerk 15-1-1789.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind, begr. Ridderkerk 14-4-1768.
 2. Cornelis Pleunsz Huyser, 1769-1794.
  vervolg VIIIay
 3. Johannes Pleunsz Huyser, ged. Ridderkerk 22-8-1770.
 4. Willem Pleunsz Huyser, 1772-1835.
  vervolg VIIIaz
 5. Cornelia Pleunsdr Huyser, ged. Ridderkerk 27-6-1773, tr. Willem van Prooyen.
 6. Arriaantje Pleunsdr Huyser, ged. Ridderkerk 12-3-1775.
 7. Neeltje Pleunsdr Huyser, ged. Ridderkerk 15-2-1778.
 8. Pieter Pleunsz Huyser, ged. Ridderkerk 26-12-1779.
 9. Bastiaan Pleunsz Huyser, ged. Ridderkerk 1-4-1781.

VIIaj
Cryn Pietersz Huyser, ged. Ridderkerk 8-4-1703, otr. Ridderkerk 11-4-1738
Rookje Pietersdr. Leeuwenburgh, ged. Ridderkerk 6-10-1715, overl. Ridderkerk 16-8-1775.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Crynsz Huyser, ged. Ridderkerk 25-1-1739.
 2. Cornelis Crijnsz Huyser, 1741-1813.
  vervolg VIIIba
 3. Geertruy Crynsdr Huyser, ged. Ridderkerk 17-2-1743, begr. Rhoon 11-5-1770, otr. IJsselmonde 6-5-1768, tr. Ridderkerk 29-5-1768 Leendert Hendriksz Slikkerveer, ged. Oost-IJsselmonde 14-8-1735, overl. Ridderkerk 22-2-1800.
 4. IJda Crynsdr Huyser, ged. Ridderkerk 30-5-1745, overl. Ridderkerk 10-8-1808,
  otr. (1) Ridderkerk 15-10-1773, tr. (1) Ridderkerk 7-11-1773 Jacob de Beer, geb. Lage Zwaluwe ± 1720, overl. Ridderkerk 4-1782,
  otr. (2) Ridderkerk 26-3-1784, tr. (2) Ridderkerk 18-4-1784 Maarten Hoppel, ged. Pernis 4-5-1749
 5. Ary Crijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 13-8-1747.
 6. Pieternella Crijnsdr Huyser, ged. Ridderkerk 22-12-1748, overl. Rotterdam 21-11-1821, otr. Ridderkerk 2-1-1778, tr. Ridderkerk 25-1-1778 Bastiaan Ariensz Visser, ged. Zoetermeer 7-4-1748, overl. Roterdam 15-2-1796.
 7. Ary Crijnsz Huyser, 1752-1814.
  vervolg VIIIbb

VIIak
Jacob Jansz Huyser, ged. Ridderkerk, begr. Ridderkerk 1-5-1794, otr. Ridderkerk 2-5-1760
Geertje Gerritsdr Vogelaar, ged. Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Huijser, ged. Ridderkerk 1-3-1761, overl. Ridderkerk 18-8-1827, otr. Ridderkerk 7-1-1780, tr. Ridderkerk 23-1-1780 Pieter Pietersz de Lijster, ged. Ridderkerk 18-12-1752, begr. Ridderkerk 19-12-1786.

VIIal
Crijn Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 25-1-1711, begr. Ridderkerk 29-5-1747, otr. Ridderkerk 15-4-1735
Lijsbeth Geensdr Bravenboer, ged. IJsselmonde 7-2-1712, begr. Ridderkerk 1-9-1751.
Uit dit huwelijk:
 1. Marijtje Crijndr Huyser, 1735-1761.
  vervolg VIIIbc

VIIam
Lysbeth Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 8-2-1722, begr. Ridderkerk 19-10-1756, otr. Ridderkerk 24-12-1751
Jan Maartensz Huyser.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Jansdr Huyzer, ged. Ridderkerk 14-5-1752, begr. Ridderkerk 5-6-1795, otr. Ridderkerk 8-12-1769 Bastiaan Johannesz Lagendyk, ged. Ridderkerk 28-4-1748, overl. < 1795.
 2. Jan Jansz Huyzer, ged. Ridderkerk 21-4-1754.
 3. Hendrina Jansdr Huyzer, ged. Ridderkerk 28-9-1755, overl. IJsselmonde 16-2-1829, otr. IJsselmonde 28-4-1775 Pieter Hendriksz Sparreboom, ged. IJsselmonde 30-10-1750.
 4. Jan Cryne Huyzer, ged. Ridderkerk 17-10-1756.

VIIan
Kryn Pietersz Huysert, ged. Zwijndrecht 10-4-1735, overl. Meerdervoort 6-3-1809, tr. (1)
Sijtje Fransdr Vaandrager, ged. Groote Lindt 16-2-1745.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleuntje Krynsdr Huizert, ged. Heer Oudelandsambacht 1769, overl. Zwijndrecht 16-11-1839, otr. Zwijndrecht 9-9-1791, tr. Zwijndrecht 2-10-1791 Arie Ariesz van Dam, ged. Zwijndrecht 3-11-1765.
 2. Neeltje Krynsdr Huizert, ged. Heer Oudelandsambacht 9-10-1774, tr. Nieuw-Lekkerland 8-11-1800 Arie Kriens, geb. Nieuw-Lekkerland 19-5-1776, overl. Nieuw-Lekkerland 31-1-1863.
 3. Francijntje Krynsdr Huizert, ged. Heer Oudelandsambacht 14-1-1776, overl. Rotterdam 17-4-1842, tr. Gerrit Pietz van der Leeuw, geb. Dordrecht 29-12-1776, ged. Dordrecht 1-1-1777, overl. Dordrecht 10(14?)-2-1824.
 4. Pieter Krynsz Huisert, 1777-1846.
  vervolg VIIIbd
 5. Maria Krynsdr Huizert, ged. Heer Oudelandsambacht 27-6-1779.

Kryn Pietersz Huysert, 1735-1809, otr. (2) Zwijndrecht 1-10-1788, tr. Zwijndrecht 19-10-1788
Ariaantje Visser, geb. Papendrecht ± 1760, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 13-11-1815
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Krynsdr Huizert, ged. Zwijndrecht 26-4-1789.

VIIao
Anthony Pietersz Huysert, geb. Meerdervoort, ged. Zwijndrecht 12-8-1736, overl. Meerdervoort 22-2-1810, otr. (1) Zwijndrecht 17-4-1761
Elisabeth Maria de Jong, ged. Zwijndrecht 11-7-1734.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Anthonysz Huysert, ged. Zwijndrecht 4-2-1762.
 2. Cornelis Anthonysz Huijser, 1764-1804.
  vervolg VIIIbe
 3. Neeltje Anthonysdr Huysert, ged. Zwijndrecht 14-1-1770.
 4. Aagje Huizer, ged. Zwijndrecht 23-5-1773, overl. Zwijndrecht 26-7-1855, otr. Zwijndrecht 10-5-1793, tr. Zwijndrecht 26-5-1793 Willem van Dalen, ged. Zwijndrecht 28-3-1764, overl. 1810.

VIIap
Gerrit Florisz Huyser, ged. Rijsoord 3-8-1755, overl. Ridderkerk 14-9-1808, otr. Rijsoord 19-10-1776, tr. Rijsoord 10-11-1776
Barbara Rijsdijk, geb. Ridderkerk, ged. Rijsoord 16-7-1752, overl. Rijsoord 2-8-1830, begr. Rijsoord 5-8-1830.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Gerritsdr Huyser, ged. Rijsoord 24-9-1775, otr. Ridderkerk 29-3-1799 Jilles van Dalen, ged. Zwijndrecht 13-4-1766.
 2. Floris Gerritsz Huyser, ged. Rijsoord 6-7-1777, begr. Rijsoord 29-1-1803.
 3. Jan Gerritsz Huyser, 1780-1857.
  vervolg VIIIbf
 4. Krijn Gerritsz Huyser, 1783-.
  vervolg VIIIbg
 5. Lijsbet Gerritsdr Huyser, geb. West-Barendrecht 2-3-1786, ged. West-Barendrecht 12-3-1786, overl. Ridderkerk 6-5-1863,
  tr. (1) Ridderkerk 23-10-1806 Pieter Jacobusz Molendijk, ged. Charlois 12-9-1779,
  tr. (2) Ridderkerk 25-3-1814 Olof van Pelt, geb. Charlois ± 1785, overl. Ridderkerk 23-8-1859. (148/53)

VIIIa
Jan Danielsz Huyzer, otr. (1) Zwijndrecht 31-8-1764
Lyntje de Jong, ged. Sandelingen Ambacht.
Uit deze relatie:
 1. Daniel Huijsert, 1765-1807.
  vervolg IXa
 2. Kryntje Huiser, ged. Zwijndrecht 8-2-1767.

Jan Danielsz Huyzer, otr. (2) Zwijndrecht 31-5-1772 Huibertje Smit.
VIIIb
Johannes Huijsers, geb. Kruisweg ± 1727, otr. (1) Liefkenshoek 13-11-1756
Elisabeth Verpoorten, geb. Doel, ged. Liefkenshoek 13-7-1736.
Uit dit huwelijk:
 1. Aarnout, ged. Liefkenshoek [BelgiŽ] 10-4-1758.
 2. Pieter

Johannes Huijsers 1727-, tr. (2)
Helena Coomans, ged. Bergen op Zoom 31-3-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijsers, overl. Lillo [BelgiŽ] 26-11-1783.

Johannes Huijsers 1727-, tr. (3)
Hester Elisabeth van Staveren, geb. ± 1741, overl. Ossendrecht 7-6-1826 akte 10.
VIIIc
Leendert Maartensz Huyser, ged. Ridderkerk 16-8-1739, begr. Ridderkerk 15-3-1771, otr. Ridderkerk 24-6-1763, tr. Ridderkerk 10-7-1763
Tryntje Jansdr de Bruyn, geb. Hofwegen, ged. Hofwegen 3-5-1737.
Uit dit huwelijk:
 1. Lyntje Leendertsdr Huyzer, ged. Ridderkerk 16-6-1765.
 2. Gerritje Leendertsdr Huyzer, ged. Ridderkerk 19-10-1766, begr. Ridderkerk 25-8-1767.
 3. Jan Leendertsz Huyzer, ged. Ridderkerk 17-1-1768.
 4. Gerritje Leendertsdr Huyzer, ged. Ridderkerk 25-11-1770, overl. Ridderkerk 16-11-1798, tr. Ridderkerk 22-8-1796
  Willem Gorissen, ged. Ridderkerk 30-8-1767.

VIIId
Willem Maertensz Huyser, ged. Ridderkerk 5-4-1750, otr. Ridderkerk 19-4-1771, tr. Ridderkerk 9-5-1771
Marytje Gerritsdr Lodder, ged. Ridderkerk 8-9-1748, begr. Ridderkerk 19-11-1795.
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten Huyser, ged. Ridderkerk 19-7-1772, overl. 29-10-1836, tr. Neeltje Sparreboom.
 2. Gerrit Huyser, ged. Ridderkerk 14-2-1779.
 3. Jannigje Huyser, ged. Ridderkerk 20-7-1788.

VIIIe
Jan Jansz Huyser, geb. Charlois, ged. Delfshaven 8-2-1728, begr. Charlois 7-5-1790, otr. Charlois 4-5-1764, tr. Charlois 27-5-1764
Leentje Ariensdr van Wijngaarden, geb. Charlois, ged. Charlois 29-9-1737, begr. Charlois 15-5-1794.
Uit dit huwelijk:
 1. Rijmtje Jansdr Huyzer, ged. Charlois 20-4-1766, overl. Katendrecht 14-11-1835, tr. Charlois 27-11-1789 Arij Huikoop (Heijkoop), ged. Dordrecht 16-4-1768, overl. Katendrecht 14-3-1843.
 2. Lyntje Jansdr Huyzer, ged. Charlois 2-10-1768.
 3. Janna Jansdr Huyzer, ged. Charlois 7-4-1771, overl. Charlois 20-10-1847, tr. Charlois 26-5-1797 Pieter Pietersz van der Jagt, ged. Charlois 8-12-1771.
 4. Arij Jansz Huyzer, 1773-1831.
  vervolg IXb
 5. Jan Jansz Huyzer, ged. Charlois 27-10-1776.

VIIIf
Leendert Jansz Huyser, ged. Charlois 8-10-1730, otr. Charlois 16-4-1769, tr. Charlois 7-5-1769
Pleuntje Pietersdr van der Graaf, ged. IJsselmonde
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Leendertse Huyser, -1832.
  vervolg IXc
 2. Maaike Huijser, ged. Charlois 2-10-1774, overl. Heerjansdam 9-8-1840, tr. Charlois 21-5-1803
  Pieter Arijsz Veldhoen, geb. IJsselmonde 1-11-1779, ged. IJsselmonde 6-11-1779, overl. < 12-1811.
 3. Rijmpje Huizer, ged. Charlois 31-3-1776, overl. Ridderkerk 19-8-1838, otr. Ridderkerk 24-1-1800, tr. Ridderkerk 10-2-1800
  Pieter Lodder, ged. Sandelingen Ambacht 17-11-1771, overl. Ridderkerk 13-5-1846.
 4. Pietertje Huyser, geb. Charlois 23-1-1778, ged. Charlois 3-2-1778, overl. Charlois 29-1-1850, tr. Charlois 19-12-1801
  Leendert Clemen Pors, geb. Charlois.
 5. Neeltje Huyser, ged. Charlois 9-4-1784, overl. Charlois 10-4-1850.

VIIIg
Jacob Jansz Huyser, ged. Charlois 17-11-1737, overl. Charlois 3-6-1813, otr. (1) Charlois 8-4-1770, tr. (1) Charlois 29-4-1770
Annetje Leendertsdr van der Tholen, geb. Charlois, ged. Charlois 9-6-1743, overl. Charlois 26-6-1774.
Uit dit huwelijk:
 1. Rijmertje Huyser, ged. Charlois 23-9-1770.
 2. Geertje Jacobsdr Huyser, ged. Charlois 17-11-1771, overl. West-Barendrecht 10-8-1818, tr. Charlois 29-11-1793
  Jan Teunisz Sintnicolaas, geb. Hendrik-Ido-Ambacht, overl. Barendrecht 1808.
 3. Jan Jacobsz Huyser, 1773-1842.
  vervolg IXd
 4. Annigje Jacobsdr Huyser, ged. Charlois 26-6-1774.

Jacob Jansz Huyser, 1737-1813, tr. (2) Charlois 24-2-1775
Ariaantje Ariens van Wijngaarden, ged. IJsselmonde 14-11-1734, begr. Charlois 19-5-1780.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jacobsz Huyser, ged. Charlois 26-11-1775.
 2. Rempje Huyser, ged. Charlois 1778, overl. Schiedam 29-3-1832, tr.
  Cornelis van der Hoeven, geb. Schiedam ± 1779.
 3. Tryntje Jacobsdr Huyser, geb. Charlois 19-3-1779, ged. Charlois 21-3-1779.

VIIIh
Leendert Jacobsz Huyser, ged. Charlois 17-8-1732, otr. Charlois 19-9-1766, tr. Charlois 12-10-1766
Conelia Willemsdr Schansheer, ged. Rijsoord 26-11-1747.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Leendertsdr Huyser, ged. Charlois 21-2-1768, otr. Charlois 18-2-1791
  Willem Son, geb. Hillegersberg.
 2. Sygje Leendertsdr Huyser, ged. Charlois 25-6-1769.
 3. Jacob Leendertsz Huyser, ged. Charlois 11-7-1773, overl. Charlois 23-9-1822.
 4. Willem Leendertsz Huyser, 1778-1851.
  vervolg IXe
 5. Gerrit Leendertsz Huyser, geb. 2-5-1788, ged. Charlois 11-5-1788.

VIIIi
Gerrit Jacobsz Huyser, ged. Charlois 18-9-1735, otr. Streefkerk 13-4-1762, tr. Charlois 9-5-1762
Rookje Huygensdr de Bruyn, ged. Streefkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huyser, ged. Charlois 6-3-1763, overl. Charlois 2-7-1835, tr. Charlois 9-11-1782
  Thieme Leenderts in 't Hout.
 2. Huyg Gerritsdr Huyser, 1765-.
  vervolg IXf

VIIIj
Jan Maartensz Huyser, ged. Ridderkerk 13-9-1722, otr. (1)
Lysbeth Jansdr Huyser

Jan Maartensz Huyser, 1722-, tr. (2) Groote Lindt 1-6-1761
Marijtje Adamsdr van Ceeters, ged. Groote Lindt 2-10-1734, overl. Ridderkerk 21-5-1808.
Uit dit huwelijk:
 1. Ariaantje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 9-12-1764, overl. Ridderkerk 1-6-1831, otr. Ridderkerk 28-3-1788, tr. Ridderkerk 20-4-1788
  Bastiaan Gysbertsz de Groot, ged. Ridderkerk 23-10-1763.
 2. Maarten Jansz Huyser, 1766-.
  vervolg IXg
 3. Adam Jansz Huyser, 1768-1833.
  vervolg IXh
 4. Joris Jansz Huyzer, ged. Ridderkerk 4-2-1770.
 5. Joris Huyser, 1774-1844.
  vervolg IXi

VIIIk
Matthys Hendriksz Huyser, ged. Poortugaal 18-2-1720, begr. Ridderkerk 15-5-1779, otr. Ridderkerk 8-10-1745
Jannetje Huijbersdr Gelderblom, ged. Hendrik Ido Ambacht, begr. Ridderkerk 3-1-1784.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Matthijsdr Huyser, ged. Ridderkerk 20-9-1750, begr. Ridderkerk 11-12-1782, otr. Ridderkerk 23-6-1780, tr. Ridderkerk 9-7-1780
  Gerrit Cornelisz Schepper, ged. Heerjansdam 31-7-1751.
 2. Hendrik Matthijsz Huyser, 1752-.
  vervolg IXj
 3. Heyltje Matthijsdr Huyser, ged. Ridderkerk 30-12-1753.
 4. Huybrecht Matthijsz Huyzer, ged. Hendrik-Ido-Ambacht, otr. Ridderkerk 20-10-1771 Jannetje Schuyer, ged. 's-Gravendeel.

VIIIl
Jan Hendricksz Huyser, ged. Ridderkerk 7-9-1732, otr. Ridderkerk 2-5-1760, tr. Alblasserdam 25-5-1760
Wyntje Cornelisdr Erkelens, ged. Oud-Alblas 25-10-1739, begr. Ridderkerk 3-10-1795.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 22-7-1770.
 2. Cornelis Jansz Huyser, 1771-.
  vervolg IXk
 3. Marijtje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 8-12-1771.
 4. Gerrit Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 17-1-1773, otr. Ridderkerk 4-4-1800, tr. Ridderkerk 24-4-1800
  Pietertje Aartsdr van Wingerden, geb. Hendrik-Ido-Ambacht, ged. Ridderkerk.
 5. Abraham Jansz Huyser, 1774-1846.
  vervolg IXl
 6. Marytje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 6-10-1776.

VIIIm
Cornelis Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 10-8-1732, otr. (1) Ridderkerk 2-5-1753, tr. (1) Ridderkerk 24-6-1753
Neeltje Gysbertsdr van Affaarden, ged. Ridderkerk 9-9-1725, begr. Ridderkerk 21-8-1779.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelisdr Huijser, ged. Ridderkerk 24-6-1753, otr. Ridderkerk 15-5-1778, tr. Ridderkerk 7-6-1778
  Leendert Hendriksz Boom, ged. Oost-IJsselmonde.
 2. Maaike Cornelisdr Huijser, ged. Ridderkerk 1-2-1756.

Cornelis Jansz Huyser, 1732-, otr. (2) Ridderkerk 16-1-1780
Jannigje Jillisdr Bek, ged. Lekkerland 22-10-1747, overl. Kleine Lindt < 1818.
{dr. van Jilles Ariensz Bek (-1788) en Ariaantje Jacobsdr Vinck}
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Cornelisz Huizer, 1781-1818.
  vervolg IXm
 2. Aagje Cornelisdr Huizer, ged. IJsselmonde 8-12-1782.
 3. Jillis Cornelisz Huizer, geb. IJsselmonde 17-11-1786, ged. IJsselmonde 22-11-1786.
 4. Willem Cornelisz Huyser, 1788-1840.
  vervolg IXn

VIIIn
Joris Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 4-12-1735, begr. Ridderkerk 1-6-1804, otr. (1) Ridderkerk 3-5-1755
Neeltje Aarnoudsdr Louwa, ged. Ridderkerk, begr. Ridderkerk 28-11-1760.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 29-2-1756.
 2. Geertje Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 24-7-1757, otr. Ridderkerk 29-3-1787, tr. Rotterdam 24-4-1787
  Jacobus Bek.
 3. Jan Jorisz Huyzer, ged. Ridderkerk 30-12-1759.
 4. Jan Jorisz Huyzer, ged. Ridderkerk 23-11-1760.

Joris Jansz Huyser 1735-1804, otr. (2) Ridderkerk 29-4-1763, tr. (2) Ridderkerk 22-5-1763
Geertruy Willemsdr Valentijn, ged. Oost-Barendrecht
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jorisz Huijser, 1764-1814.
  vervolg IXo
 2. Marijtje Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 20-1-1765.
 3. Willem Jorisz Huyzer, ged. Ridderkerk 27-4-1766.
 4. Marijtje Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 26-4-1767.
 5. Lijsbet Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 22-1-1769.
 6. Willem Huizer, ged. Ridderkerk 6-1-1771, overl. Ridderkerk 1-1-1848, tr. Ridderkerk 30-1-1806
  Hermijntje Knegt, geb. ± 1760, overl. Ridderkerk 14-1-1839.

Joris Jansz Huyser 1735-1804, otr. (3) Ridderkerk 10-2-1786, tr. (3) Ridderkerk 5-3-1786
Kaatje van der Poel, ged. Heerjansdam 26-1-1756, begr. Ridderkerk 26-6-1804.
Uit dit huwelijk:
 1. Lena Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 7-1-1787.
 2. Cornelis Jorisz Huijser, 1788-1831.
  vervolg IXp
 3. Lena Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 20-9-1789, begr. Ridderkerk 9-10-1789.
 4. Lena Jorisdr Huyzer, ged. Ridderkerk 29-5-1791.

VIIIo
Joris Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 14-11-1751, begr. Overschie 4-7-1804, otr. (1) Ridderkerk 15-9-1771, tr. Nieuw-Lekkerland 9-10-1771
Willemijntje Bek, ged. Nieuw-Lekkerland 25-2-1742, overl. Cool 23-6-1800.
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 2-8-1772.
 2. Annetje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 24-4-1774, overl. Rotterdam 8-3-1847.
 3. Jan Huijzer, 1776-.
  vervolg IXq
 4. Jilles Jorisz Huijzer, 1779-1858.
  vervolg IXr
 5. Joris Jorisz Huizer, ged. Ridderkerk 4-11-1781

Joris Jansz Huyser, 1751-1804, otr. (2) Cool 21-2-1801, tr. (2)
Maria Willig, geb. Rotterdam 15-6-1773, overl. Rotterdam 26-12-1838.
Uit dit huwelijk:
 1. Catrina Jorisdr Huizer, geb. Rotterdam 30-8-1801, ged. Rotterdam 24-9-1801.
 2. Machiel Jorisz Huijzer, 1803-1866.
  vervolg IXs

VIIIp
Joris Huizer, ged. Ridderkerk 21-12-1734, overl. Ridderkerk 17-10-1824, otr. IJsselmonde 17-4-1761, tr. IJsselmonde 10-5-1761
Cornelia Leendertsdr Naaktgeboren, ged. West-IJsselmonde 25-8-1743, overl. Ridderkerk 11-4-1808.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Jorisz Huizer, ged. IJsselmonde 13-11-1763, begr. Ridderkerk 8-5-1810.
 2. Jannetje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 21-7-1765.
 3. Trijntje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 18-1-1767.
 4. Jannetje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 1-1-1769, begr. Ridderkerk 23-1-1771.
 5. Jannetje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 1-9-1771.
 6. Dirk Jorisz Huijzer, 1773-.
  vervolg IXt
 7. Jan Jorisz Huijzer, -1845.
  vervolg IXu
 8. Teunis Jorisz Huizer, ged. Ridderkerk 28-7-1776.
 9. Trijntje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 23-5-1779, overl. Ridderkerk 1-12-1811, otr. Ridderkerk 3-5-1799, tr. Ridderkerk 25-5-1799, kerk. huwelijk Ridderkerk 26-5-1799
  Willem Ariensz Rijsdijk, ged. Ridderkerk 17-11-1765.
 10. Jannetje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 17-6-1781.
 11. Jannetje Jorisdr Huizer, ged. Ridderkerk 19-9-1784.

VIIIq
Jan Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 11-12-1740, otr. Ridderkerk 2-1-1761
Ariaantje Pietersdr Ooms, geb. Hendrik-Ido-Ambacht, begr. Ridderkerk 3-5-1783.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Jansz Huyzer, ged. Ridderkerk 12-4-1761.
 2. Jannetje Jansdr Huyser, ged. Ridderkerk 2-10-1763, otr. Ridderkerk 18-4-1788, tr. Ridderkerk 11-5-1788
  Huibert Simonsz van Dijk, ged. Kralingen 1-12-1765, overl. Kralingen 28-1-1845.
 3. Geertruy Jansdr Huyzer, ged. Ridderkerk 17-5-1767, begr. Ridderkerk 3-7-1773.
 4. Geertruy Jansdr Huyzer, ged. Ridderkerk 13-8-1775, overl. Rotterdam 20-1-1823, otr. IJsselmonde 1-2-1800, tr. IJsselmonde 23-2-1800
  Gerrit Visser, geb. IJsselmonde 29-1-1779, ged. IJsselmonde 31-1-1779.

VIIIr
Dirk Dirksz Huyser, ged. Ridderkerk 20-11-1763, overl. Ridderkerk 23-2-1819, otr. Ridderkerk 15-4-1791, tr. Ridderkerk 8-5-1791
Annigje Bunk, ged. Krimpen aan de Lek 22-5-1768, overl. Ridderkerk 11-2-1840.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Dirksdr Huyzer, ged. Ridderkerk 20-5-1792, tr. Ridderkerk 29-4-1813
  Willem van der Ven, geb. Ridderkerk ± 1788.
 2. Neeltje Huijzer, geb. Ridderkerk 7-9-1794, ged. Ridderkerk 14-9-1794, tr. Ridderkerk 14-5-1830
  Pieter Lagendijk, geb. IJsselmonde ± 1807, overl. Ridderkerk 13-2-1852. {zn van Albert Lagendijk en Marigje Huisman}
 3. Dirk Dirksz Huijzer, 1795-1847.
  vervolg IXv
 4. Willem Dirksz Huijzer, 1798-1875.
  vervolg IXw
 5. Trijntje Huizer, ged. Ridderkerk 25-8-1805, overl. Ridderkerk 27-7-1852, tr. Ridderkerk 11-5-1827
  Cornelis Zuidam, ged. IJsselmonde 29-12-1798, overl. Ridderkerk 12-8-1870. {zn van Hendrik Zuidam en Dirkje Zwart}

VIIIs
Joris Huyser, ged. Zevenhuizen 29-10-1775, otr. Hillegersberg 29-5-1807, tr. Hillegersberg 14-6-1807
Marijtje Zoetman
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten Huyzer, geb. Zevenhuizen 4-4-1808, ged. Zevenhuizen 16-5-1808, overl. Zevenhuizen 1808.
 2. Krijntje Huyzer, geb. Zevenhuizen 23-4-1809, ged. Zevenhuizen 30-4-1809, tr. Rotterdam 13-7-1831 Antonie Schoenmeijer.

VIIIt
Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 16-10-1752, ged. Numansdorp 5-11-1752, overl. Numansdorp 24-5-1832, otr. (1) Numansdorp 26-10-1787, tr. (1) Numansdorp 18-11-1787
Geertruy Adriaansdr Pijl, ged. Klaaswaal 16-4-1769, begr. Numansdorp 14-10-1790.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Bastiaansz Huizer, 1788-1820.
  vervolg IXx
 2. Adrianus Bastiaansz Huizer, 1789-1873.
  vervolg IXy

Bastiaan Huisert, 1752-1832, otr. (2) Numansdorp 10-9-1791, tr. (2) Numansdorp 2-10-1791
Cornelia Arysdr van de Burgh, ged. Numansdorp 29-8-1762, overl. Numansdorp 17-3-1843.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Bastiaansdr Huisert, geb. Numansdorp 3-3-1792, ged. Numansdorp 11-3-1792, begr.Numansdorp 21-4-1792.
 2. Arie Bastiaansz Huisert, 1793-1832.
  vervolg IXz
 3. Maria Bastiaansdr Huisert, geb. Numansdorp 14-2-1794, ged. Numansdorp 16-2-1794, overl. Charlois 13-1-1877, tr. Numansdorp 10-5-1818 Cornelis Blom, overl. Charlois 26-12-1869.
 4. Dirk Bastiaansz Huisert, geb. Numansdorp 4-4-1795, ged. Numansdorp 19-4-1795, overl. Numansdorp 2-10-1795, begr. Numansdorp 3-10-1795.
 5. Teuntje Bastiaansdr Huysert, geb. Numansdorp 19-5-1796, ged. Numansdorp 22-5-1796, overl. Piershil 24-3-1853, tr. Numansdorp 9-5-1824 Pieter Willemszn Pons, geb. Heinenoord 11-4-1792.
 6. Pleuntje Bastiaansdr Huysert, geb. Numansdorp 30-8-1797, ged. Numansdorp 2-9-1797, begr. Numansdorp 21-11-1814.
 7. Aaltje Bastiaansdr Huisert, geb. 8-12-1798, ged. Numansdorp 16-12-1798, overl. Numansdorp 21-11-1853, tr. Numansdorp 15-9-1821 Theodorus Marinus van Eijmeren, geb. Dinther ± 1799, overl. Numansdorp 17-12-1872.
 8. Dirk Bastiaansz Huysert, geb. Numansdorp 15-7-1800, ged. Numansdorp 20-7-1800, overl. Numansdorp 20-9-1818, begr. Numansdorp 24-9-1818.
 9. Huybert Bastiaansz Huysert, geb. Numansdorp 10-11-1801, ged. Numansdorp 15-11-1801, overl. Numansdorp 26-12-1801, begr. Numansdorp 28-12-1801.
 10. Aart Bastiaansz Huysert, geb. Numansdorp 6-3-1804, ged. Numansdorp 11-3-1804, overl. Numansdorp 22-8-1804, begr. Numansdorp 23-8-1804.
 11. Adriana Bastiaansdr Huysert, geb. Numansdorp 14-10-1806, ged. Numansdorp 19-10-1806, overl. Numansdorp 20-3-1836, tr. Numansdorp 7-6-1831 Laurens Ariesz Quispel, geb. Numansdorp 28-7-1803, ged. Numansdorp 31-7-1803

VIIIu
Arie Jansz Huyser, ged. Numansdorp 10-2-1760, overl. Numansdorp 4-10-1819, als Arie Huisert, begr. Numansdorp 8-10-1819, otr. Numansdorp 12-1-1782, tr. Numansdorp 3-2-1782
Neeltje Boeren, ged. Numansdorp 12-3-1758, overl. Numansdorp 5-10-1827, begr. Numansdorp 10-10-1827.
{dr. van Nicolaas Boeren en Lijsbeth van der Aa} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Ariensdr Huisert, 1782-1855.
  vervolg IXaa
 2. Lysbeth Ariensdr Huisert, ged. Numansdorp 15-2-1784, overl. Numansdorp 22-6-1784, begr. Numansdorp 24-6-1784.
 3. Elisabeth Huizert, geb. Westmaas 5-7-1785, ged. Westmaas 10-7-1785, overl. Nieuw-Beijerland 25-7-1844, tr. Numansdorp 7-10-1810
  Pieter Dirksz Dekker, ged. Hekelingen 21-10-1781.
 4. Jan Ariensz Huisert, geb. Westmaas 23-11-1786, ged. Westmaas 26-11-1786.
 5. Nicolaas Ariensz Huisert, 1788-.
  vervolg IXab
 6. Andries Ariensz Huisert, geb. 21-6-1790, ged. Mijnsheerenland 27-6-1790, overl. Mijnsheerenland 15-7-1790.
 7. Teuntje Ariensdr Huisert, geb. Numansdorp 4-2-1792, ged. Numansdorp 19-2-1792, begr. Numansdorp 23-5-1792.
 8. Teuntje Ariensdr Huisert, geb. Numansdorp 5-10-1793, ged. Numansdorp 13-10-1793, overl. Numansdorp 25-9-1850, tr. Zuid-Beijerland 6-1-1817
  Adrianus van Trigt, geb. Nieuwenhoorn ± 1789, overl. Oud-Beijerland 17-4-1867.
 9. Aaltje Ariensdr Huisert, 1798-1817.
  vervolg IXac

VIIIv
Jan Willemsz Huyser, ged. Mijnsheerenland 11-10-1739, overl. Strijen 26-5-1807, otr. (1) Strijen 17-2-1764
Cornelia Jacobsdr van der Jagt, ged. Klaaswaal 17-4-1735.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Jansdr Huyser, geb. Strijen 15-7-1765, ged. Strijen 21-7-1765, overl. Strijen 30-11-1770, tr. Strijen 20-1-1792 Cornelis Reynierse Reyne.
 2. Jaapje Jansdr Huyser, geb. Strijen 16-2-1767, ged. Strijen 18-2-1767, overl. Strijen 4-4-1769.
 3. Willem Jansz Huisert, 1768-1853.
  vervolg IXad
 4. Neeltje Jansdr Huyser, geb. Strijen 15-5-1774, ged. Strijen 22-5-1774.
 5. Jacob Jansz Huyser, geb. Strijen 28-2-1776, ged. Strijen 3-3-1776, overl. Strijen 14-6-1776.

Jan Willemsz Huyser, 1739-1807, tr. (2) Strijen 26-11-1790
Pieternella Schilperoord, geb. Oud-Beijerland, overl. Strijen 15-4-1797.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huyser, geb. Strijen 9-10-1791, overl. Strijen 15-4-1797.
 2. Maria Huyser, geb. Strijen 14-10-1792, begr. Strijen 21-11-1794.
 3. Maria Huyser, geb. Strijen ± 1795.
 4. Cornelis Huyser, ged. Strijen 20-2-1796.

VIIIw
Arij Crynsz Huyser, ged. IJsselmonde 24-1-1740, overl. Ridderkerk 26-12-1813, otr. Ridderkerk 11-4-1766, tr. Ridderkerk 4-5-1766
Hendrijntje van den Toorn, ged. Ridderkerk 26-12-1740, overl. Ridderkerk 21-1-1830.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Arijsdr Huyzer, ged. Ridderkerk 25-1-1767
 2. Teunis Arijsz Huyzer, 1768-.
  vervolg IXae
 3. Crijn Arijsz Huyzer, ged. Ridderkerk 7-10-1770.
 4. Willem Arijsz Huyzer, 1773-.
  vervolg IXaf
 5. Ariaantje Arijsdr Huyser, ged. Ridderkerk 1-10-1775, Adriana Huizer, overl. Ridderkerk 31-1-1859, otr. Ridderkerk 2-6-1797, tr. Ridderkerk 18-6-1797 Abraham den Hoed, ged. Ridderkerk 30-12-1769, overl. Ridderkerk 22-11-1827.
 6. Anna Arijsdr Huyser, ged. Ridderkerk 21-6-1778.
 7. Arij Arijsz Huyzer, 1780-.
  vervolg IXag
 8. Krijn Arijsz Huyzer, 1785-1830.
  vervolg IXah

VIIIx
Willem Crynsz Huyser, ged. IJsselmonde 11-6-1747, overl. West-Barendrecht 29-11-1831, otr. IJsselmonde 18-4-1777
Aagje Cornelisdr de Vormer, geb. Ridderkerk 5-7-1750.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Willemsdr Huiser, 1778-.
  vervolg IXai
 2. Maria Willemsdr Huiser, ged. Ridderkerk 11-6-1780.
 3. Krijn (Quirijn) Willemsz Huiser, 1783-1848.
  vervolg IXaj
 4. Maria Willemsdr Huiser, ged. Ridderkerk 18-2-1787.
 5. Cornelis Willemsz Huiser, 1788-1840.
  vervolg IXak
 6. Elisabeth Huiser, geb. IJsselmonde 2-3-1792, ged. IJsselmonde 18-3-1792, overl. Hendrik Ido Ambacht 24-1-1850, tr. (i58) IJsselmonde 29-12-1815 Arij de Jong.
 7. Mattheus Willemsz Huiser, geb. IJsselmonde 19-4-1795, ged. IJsselmonde 26-4-1795, begr. IJsselmonde 10-2-1811.
 8. Annigje Willemsdr Huijser, geb. IJsselmonde 26-3-1798, ged. IJsselmonde 1-4-1798, tr. IJsselmonde 6-5-1820 Arie Sparreboom, geb. Ridderkerk 27-8-1796.

VIIIy
Dirk Bastiaansz Huysers, ged. Klundert 18-1-1739, overl. Klundert 27-4-1798, tr. Sommelsdijk 20-4-1767
Maartje Dirksdr Kabos, ged. Sommelsdijk 27-11-1740, overl. Klundert 15-10-1792.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrina Huysers, geb. Klundert 24-2-1768, ged. Klundert 28-2-1768, overl. Groningen 19-6-1837, otr. Dordrecht 1-6-1797, tr. Dordecht 19-6-1797 (schepenbank trouwboek 1683-1808 Klundert) Pieter Picke, ged. Dordrecht 1765.
 2. Dirk Huysers, geb. Klundert 14-9-1770, ged. Klundert 16-9-1770, overl. Klundert 23-7-1776.
 3. Bastiaan Huysers, 1773-.
  vervolg IXal
 4. Elsje Huysers, geb. Klundert 20-3-1775, ged. Klundert 26-3-1775, overl. Klundert.
 5. Hermanus Dirksz Huysers, 1776-1830.
  vervolg IXam
 6. Dirk Huysers, geb. Klundert 28-1-1779, ged. Klundert 31-1-1779, overl. Klundert 1-9-1781.
 7. Dirk Huysers, geb. Klundert 21-10-1781, ged. Klundert 28-10-1781.
 8. Pieter Huysers, geb. Klundert 14-4-1783, ged. Klundert 20-4-1783 gepensioneerd kapitein, ongeh. overl. Nijmegen 26-5-1865.

VIIIz
Hermanus Bastiaansz Huysers, ged. Klundert 22-9-1743, overl. Breda 8-9-1824, otr. Klundert 22-2-1771, tr. Dordrecht 12-3-1771
Maria Gijsbertsdr Lugten, geb. Sas van Gent ± 1745.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huysers, ged. Dordrecht 3-11-1771.
 2. Catharina Huijsers, ged. Dordrecht 30-7-1773, overl. 's-Gravenhage 20-4-1840, otr. Breda 28-5-1798, tr. Breda 10-6-1798 Jan Theunisz de Bloeme, ged. Middelharnis 1770.

VIIIaa
Pieter Bastiaansz Huysers, ged. Klundert 15-7-1753, otr. (1) Klundert 26-5-1785, tr. (1) Klundert 19-1-1785
Maria Stoffelsdr Vermeulen, ged. Klundert 23-6-1754, overl. Klundert 5-8-1793.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huysers, ged. Klundert 3-6-1787, ongeh. overl. Delft 20-2-1845, gedomicilieerd te 's-Gravenhage.
 2. Stoffel Huysers, geb. Klundert 30-1-1789, ged. Klundert 8-2-1789, overl. Tholen 24-1-1834, tr. Tholen 11-4-1830
  Krijna Rijnberg, geb. Sint Maartensdijk 1768, overl. Tholen 25-6-1834. {dr. van Abraham Reinberg en Jannetje Bierens}
 3. Hendrik Huysers, 1791-1849.
  vervolg IXan

Pieter Bastiaansz Huysers 1753-, otr. (2) Klundert 1-11-1798, tr. (2) Klundert 18-11-1798
Catharina Mysbergh, ged. Klundert 9-11-1749.
VIIIab
Dirk Paulusz Huysers, ged. Klundert 27-3-1739, overl. Klundert 3-12-1784, otr. Klundert 6-2-1767, tr. Klundert 25-2-1767
Adriana van Iserloo, ged. Willemstad 1744.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huysers, geb. Klundert 23-12-1767, ged. Klundert 25-12-1767, overl. Dordrecht 22-6-1845,
  otr. (1) Dordrecht 22-8-1793 Hendrik van der Koogh, ged. Rotterdam 16-2-1759;
  tr. (2) Dordrecht 13-5-1812 Simon van Brakel, geb. Dordrecht 18-5-1761, ged. Dordrecht 6-12-1836. (sic!)
 2. Nicolaas Huyzers, geb. Klundert 8-8-1769, ged. Klundert 13-8-1769.
 3. Paulus Huyzers, geb. Klundert 23-5-1771, ged. Klundert 26-5-1771.
 4. Nicolaas Huyzers, geb. Klundert 30-9-1774, ged. Klundert 2-10-1774, overl. Klundert 7-12-1792.
 5. Elisabeth Huyzers, geb. Klundert 20-5-1776, ged. Klundert 26-5-1776.
 6. Elisabeth Huyzers, geb. Klundert 22-6-1777, ged. Klundert 29-6-1777, overl. Klundert 8-9-1778.
 7. Elisabeth Huyzers, geb. Klundert 4-8-1781, ged. Klundert 5-8-1781, overl. Klundert 30-10-1781.
 8. Paulus Huyzers, geb. Klundert 4-8-1781, ged. Klundert 5-8-1781, overl. Klundert 28-4-1782.
 9. Paulus Huyzers, geb. Klundert 21-6-1783, overl. Klundert 14-7-1783.

VIIIac
Ysbrand Huysers, ged. Klundert 24-9-1741, overl. Klundert 30-4-1793, otr. (1) Klundert 9-11-1770, tr. (1) Klundert 5-12-1770
Anna Brand, ged. Klundert, overl. Klundert 19-7-1780.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren, overl. Klundert 28-6-1780.

Ysbrand Huysers 1741-1793, otr. (2) Klundert 8-6-1781, tr. (2) Klundert 1-7-1781
Anna van der Mast, ged. Klundert 7-11-1751.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huizers, geb. Klundert 30-8-1782.
 2. Paulus Huizers, ged. Klundert 23-11-1783.
 3. Jacobus Huizers, overl. Klundert 18-3-1784.
 4. Anna Huijsers, ged. Klundert 19-3-1786, overl. Delft 20-1-1871, tr. Klundert 8-3-1810 Frans van Hoeven, geb. Buren ± 1780, overl. Delft 29-7-1827.
 5. Paulus Huijsers, 1787-1863.
  vervolg IXao

VIIIad
Cornelis Huysers, ged. Klundert 4-10-1742, otr. (1) Berkel en Rodenrijs 29-3-1781, tr. Breda 19-4-1781
Maria Huysers

Cornelis Huysers, 1742-, tr. (2) Standdaarbuiten 16-11-1777
Johanna Christina Wymar, ged. 's-Gravenhage 3-9-1741.
VIIIae
Arie Huysers, geb. Klundert 4-2-1747, ged. Klundert 5-2-1747, overl. Culemborg 22-11-1806, begr. Culemborg, tr. Batavia [IndonesiŽ] 4-2-1781
Johanna Charlotta Elisabeth Schippers, geb. Batavia [IndonesiŽ] 1759, ged. Batavia [IndonesiŽ] 15-12-1759.
Uit dit huwelijk:
 1. Thomas Reinier Huijsers, 1781-1833.
  vervolg IXaq
 2. Charlotta Paulina Huysers, geb. Batavia [IndonesiŽ] 3-1-1784, overl. Heemskerk 8-3-1869,
  otr. (1) Gouda 1-6-1806 Jacob Laarman, geb. Heiloo;
  tr. (2) Limmen 12-8-1821 Willem Metz, geb. Limmen ± 1796, overl. Heemskerk 21-12-1871.
 3. Carolina Frederica Huijsers, 1787-1831.
  vervolg IXar

VIIIaf
Paulus Huysers, ged. Klundert 1-7-1748, overl. Klundert 29-7-1832, tr. Klundert 9-10-1774
Bastiaantje van der Made, ged. Klundert 20-12-1750, overl. Klundert 31-8-1831 akte 34 n.a..
{dr. van David van der Made en Cornelia Buijsen} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huijsers, geb. Klundert 22-12-1775, ged. Klundert 24-12-1775, overl. Klundert 27-12-1853,
  tr. (1) Wijnand Adriaan Baggers;
  tr. (2) Klundert 4-9-1817 Willem van Loon, geb. Klundert
 2. Cornelia Huysers, geb. Klundert 23-10-1777, tr. Ooltgensplaat 8-8-1813
  Herman Coert, geb. Ooltgensplaat ± 1792.
 3. Paulus Ary Huysers, geb. Klundert 4-2-1779, overl. Willemstad 23-2-1848,
  otr. (1) Rotterdam 6-4-1805, tr. (1) Klundert 2-5-1805 Johanna de Bosson, ged. Alphen 11-3-1770, overl. Ooltgensplaat 26-10-1806;
  tr. (2) Ooltgensplaat 16-3-1808 Maria Catharina de Bosson, ged. Alphen 9-8-1772, overl. Willemstad 21-12-1844;
  tr. (3) Willemstad 18-10-1845 Elisabeth Mouthaan, geb. Fijnaart en Heijningen ± 1799.
 4. David Huysers, geb. Klundert 4-4-1780, ged. Klundert 9-4-1780.
 5. Seya Huysers, geb. Klundert 1-8-1781, ged. Klundert 5-8-1781, overl. Klundert 29-3-1829, tr. Klundert 15-8-1802 Jacob de Graaf, geb. Klundert.
 6. Johanna Huijsers, geb. Klundert 17-9-1782, ged. Klundert 22-9-1782, overl. Strijen 9-10-1859 (180/54), tr. Klundert 13-7-1815
  Aalbert de Jager, geb. Strijen ± 1799, overl. Strijen 25-11-1832.
 7. Dirk Huysers, 1783-.
  vervolg IXas
 8. Ary Huysers, geb. Klundert 2-6-1786, ged. Klundert 9-7-1786, overl. Klundert 22-11-1791.
 9. Bastiaan Huysers, geb. Klundert 27-12-1787, ged. Klundert 30-12-1787, overl. Den Bommel 20-4-1844, tr. Den Bommel 15-9-1841
  Maatje den Braber, geb. ± 1797, overl. Den Bommel 5-11-1849.
 10. Hendrika Huysers, geb. Klundert 24-5-1790, ged. Klundert 30-5-1790, tr. 8-8-1818 Frederik Valentin, geb. Goubin 1789.
 11. Pieter Huysers, 1791-1853.
  vervolg IXat
 12. Leendert Willem Huysers, geb. Klundert 19-8-1792, ged. Klundert 19-8-1792, overl. Klundert 23-5-1801.
 13. Adriana Huysers, geb. Strijen 14-9-1794, ged. Klundert 5-10-1794, tr.
  Klaas Johannes de Vos, geb. Middelharnis ± 1789, overl. Wildervank 14-5-1861 akte 92 (ontbreekt).

VIIIag
Bastiaan Huysers, ged. Klundert 19-2-1747, overl. Rotterdam 27-5-1795, otr. Breda 20-12-1784
Martina Johanna Bekkers, ged. Chaam 25-7-1762, overl. Chaam 19-2-1822.
Uit dit huwelijk:
 1. Pierre Adriaan Huysers, ged. Breda 1786, overl. Chaam 7-7-1835.
 2. Jean Pierre Huysers, ged. Breda 17-5-1789.
 3. Diderina Catherina Huijsers, geb. Breda 21-10-1792, ged. Breda 28-10-1792, overl. Zwolle 1865, tr. Oosterhout 19-10-1815
  Johan Hendrik Balthazar Lobberegt, geb. ± 1792.

VIIIah
Pieter Huysers, ged. Klundert 17-8-1749, overl. Breda 18-1-1791, tr. Breda 1-11-1784
Anna Bakker, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huijsers, geb. Breda 2-10-1785.
 2. Cornelis Huijsers, geb. Breda 15-3-1787, overl. Breda 13-11-1845.
 3. Adriana Huijsers, 1789-1871.
  vervolg IXau

VIIIai
Arij Pietersz Huijsers, ged. Klundert 29-10-1752, overl. Breda 15-12-1804, otr. Breda 23-11-1780, tr. Breda 14-12-1780
Hermina Holswilder, ged. Breda 12-2-1758, overl. Breda 2-10-1814.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huijsers, 1781-1848.
  vervolg IXav
 2. Davida Huijsers, geb. Breda, ged. Breda 25-8-1783, overl. Breda 12-12-1815, otr. Breda 15-5-1801, tr. Breda 31-5-1801 Jacob van Naerssen, geb. Roosendaal.
 3. Adriana Huijsers, geb. Breda, ged. Breda 16-2-1786, overl. Ede 16-9-1871, otr. Breda 6-1-1807, tr. Breda 23-11-1807 Adrianus Schaap, geb. 's-Gravenmoer.
 4. Geertruy Elisabeth Huijsers, geb. Breda, ged. Breda 29-5-1788, overl. Breda 6-7-1788.
 5. HenriŽtte Elisabeth Huijsers, geb. Breda 25-4-1796, ged. Breda 28-4-1796, overl. Breda 19-10-1842, tr. Breda 13-4-1815 Gerardus Moolenbergh, geb. Breda 25-1-2-1781.

VIIIaj
Maria Huysers, ged. Breda 14-11-1754, tr.
Cornelis Huysers
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huijsers, 1784-1840.
  vervolg IXap

VIIIak
Adrianus Huijsers, ged. Tholen 22-6-1749, overl. Tholen 26-2-1791, otr. Tholen 6-9-1786, tr. Tholen 4-10-1786
Sara Mattheusdr Verkammen, ged. Tholen 25-9-1757, overl. Tholen 26-4-1929.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huijsers, ged. Tholen 15-11-1787, overl. Tholen 26-2-1830.
 2. Mattheus Huijsers, 1790-1865.
  vervolg IXaw
 3. Adriaan Huijsers, ged. Tholen 27-7-1791.

VIIIal
Jacobus Huijsers, ged. Tholen 23-11-1760, overl. Tholen 3-2-1797, otr. Tholen 28-6-1786, tr. Tholen 24-7-1786
Johanna Adriana Marselis, ged. Tholen 17-9-1766, overl. Tholen 9-12-1811.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Huijsers, geb. Tholen 11-9-1787.
 2. Daniel Huijsers, geb. Tholen 3-10-1788.
 3. Adriana Huijsers, geb. Tholen 30-9-1790.
 4. Adriana Pieternella Huijsers, geb. Tholen 20-1-1794, overl. Tholen 1-10-1820.
 5. Jacoba Dina Huijsers, geb. Tholen 22-11-1797, overl. Tholen 7-6-1832, tr. Tholen 15-10-1820 Bastiaan Pieter Joppe, geb. Tholen ± 1798, overl. Tholen 4-5-1832.
 6. Maria Huijsers, geb. Tholen 17-4-1797.

VIIIam
Nicolaas Huysers, geb. Zwaluwe ± 1752, overl. Willemstad 24-7-1837, tr. Klundert 20-2-1782
Mijna van Erkelens, ged. Klundert 7-2-1751, overl. Willemstad 20-10-1843.
{dr. van Huijbers van Erkelens en Clasina Grooteboer} Uit dit huwelijk:
 1. Huibert Huysers, geb. Klundert 20-11-1782, ged. Klundert 24-11-1782, overl. Klundert 18-2-1785.
 2. Johannes Huijsers, 1784-1848.
  vervolg IXax
 3. Huibertje Huysers, ged. Klundert 23-4-1786, overl. Willemstad 14-2-1864.
 4. Clasina Huijsers, geb. Klundert 2-4-1790, ged. Klundert 11-4-1790, overl. Willemstad 25-12-1877, tr. Willemstad 22-5-1819 Teunis Stolk, ged. Willemstad 24-8-1783, overl. Willemstad 18-2-1849.
 5. Mijna Huijsers, geb. Klundert 6-7-1795, ged. Klundert 12-7-1795, overl. Willemstad 14-3-1885, tr. Willemstad 17-5-1838 Huibert Dane, geb. Willemstad 8-1-1798, overl. Willemstad 6-9-1849.

VIIIan
Willem Hendriksz Huyser, ged. Ridderkerk 1-8-1762, overl. Oost-Barendrecht 7-11-1822, tr. Barendrecht 13-8-1798
Maaike Leenheer, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 20-2-1774, overl. Barendrecht 21-10-1841.
{dr. van Ary Leenheer en Joosje Smouter} Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huyser, geb. Barendrecht 11-11-1798. ged. Barendrecht 18-11-1798.
 2. Ary Huyser, geb. Barendrecht 4-12-1799, ged. Barendrecht 8-12-1799.
 3. Cornelis Huyser, 1801-1876.
  vervolg IXay
 4. Hendrik Huyser, 1802-1866.
  vervolg IXaz
 5. Arij Huyser, 1803-.
  vervolg IXba
 6. Cryn Huyser, geb. Barendrecht 14-9-1806. ged. Barendrecht 21-9-1806, overl. 's-Gravendeel 24-3-1831.
 7. Pieter Huyser, 1809-.
  vervolg IXbb
 8. Joost Huyser, 1810-.
  vervolg IXbc
 9. Ary Huijser, geb. Barendrecht 23-11-1812.
 10. Willem Huyser, 1813-1895.
  vervolg IXbd
 11. Leendert Huijser, geb. Barendrecht 20-7-1814, overl. Dordrecht 27-7-1863, tr. Dordrecht 14-12-1853 (akte 211) Adriana Teleman, geb. IJsselmonde ± 1811.

VIIIao
Cornelis Hendriksz Huyser, geb. Ridderkerk 9-10-1763, ged. Ridderkerk 16-10-1763, overl. Barendrecht 5-3-1863, otr. Groote Lindt 8-4-1791, tr. Groote Lindt 1-5-1791
Barbara Fransdr Plaisier, ged. Heerjansdam 15-4-1764, overl. Barendrecht 24-7-1811.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Cornelisdr Huyser, geb. Barendrecht 28-5-1792, ged. Barendrecht 3-6-1792, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 31-1-1882, tr. Barendrecht 30-4-1814
  Willem Stehouwer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-9-1788, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 14-9-1788, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 31-1-1876.
 2. Hendrik Huyser, 1793-1872.
  vervolg IXbe
 3. Frans Huyser, geb. Barendrecht 21-7-1794, ged. Barendrecht 27-7-1794.
 4. Willem Huyser, 1796-1839.
  vervolg IXbf
 5. Frans Huyser, 1799-1895.
  vervolg IXbg
 6. Pieternella Huyser, geb. Barendrecht 21-12-1801, ged. Barendrecht 27-12-1801, overl. Oost-Barendrecht 20-8-1822.
 7. Petrus Huyser, geb. Barendrecht 4-6-1804, ged. Barendrecht 10-6-1804, overl. Oost- en West-Barendrecht 31-1-1841.

VIIIap
Pieter Hendriksz Huyser, geb. Ridderkerk 14-8-1768, ged. Ridderkerk 21-8-1768, overl. Dordrecht 18-5-1864, otr. Barendrecht 15-9-1797, tr. Barendrecht 2-10-1797
Maria Rokusdr van der Gijp, geb. Kijfhoek, ged. Heerjansdam 13-5-1764, overl. Kijfhoek 27-11-1820.
Uit dit huwelijk:
 1. Rokus Huyser van der Gijp, 1798-1874.
  vervolg IXbh
 2. Pieternella Huyser, geb. West-Barendrecht 2-8-1799, ged. West-Barendrecht 11-8-1799, overl. Oud-Beijerland 30-7-1827, tr. Kijfhoek 25-4-1823 Klaas Klaasz Schelling, ged. Oud-Beijerland 16-12-1798, overl. Ouderkerk aan den IJssel 1-4-1879.

VIIIaq
Cornelis Willemsz Huyser, ged. Ridderkerk 24-5-1750, overl. Rotterdam 1-2-1812, otr. Dinteloord en Prinsenland 22-11-1781, tr. Dinteloord en Prinsenland 16-12-1781
Dirkje Jansdr Geervliet, geb. Strijen 8-4-1757, ged. Westmaas, overl. Mjnsheerenland 23-12-1807.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer, 1783-.
  vervolg IXbi
 2. Willem Huysert, ged. Dinteloord 31-10-1784 NH doopboek 1713-1810.
 3. Margareta Huijser, ged. Dinteloord en Prinsenland 23-10-1785, overl. Westmaas 23-6-1824, tr. Mijnsheerenland 4-3-1812, Willem Bongaars, geb. Westmaas 8-1-1784.
 4. Neeltje Huizer, ged. Dinteloord en Prinsenland 11-2-1787, overl. Dinteloord en Prinsenland 12-5-1787.
 5. Neeltje Huizer, ged. Dinteloord en Prinsenland 15-6-1788, overl. Dinteloord en Prinsenland 30-6-1788.
 6. Aartje Huisert, ged. Dinteloord en Prinsenland 13-12-1791, overl. Zuidland 26-7-1857, tr. Oudenhoorn 26-4-1816 Cornelis van der Hoek, geb. Oudenhoorn 12-5-1776, overl. Oudenhoorn 31-3-1835.

VIIIar
Cornelis Huijser, geb. Raamsdonk ± 1763, overl. Zevenbergen 30-10-1817, tr.
Goverdina Helena de Voogd, geb. Zevenbergen 1761, overl. Zevenbergen 18-9-1820.
{dr. van Willem de Voogd (1728-1789) en Goverdina Helena Polders (1727-1769)} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Goverdina Huijsers, geb. Zevenbergen 22-6-1788, overl. Dordrecht 4-7-1864, tr. Zevenbergen 6-12-1813 Hendrik Cornelis van Maaren, geb. Gorinchem ± 1788.
 2. Arie Huijsers, 1792-1859.
  vervolg IXbj
 3. Willem Huiser, geb. Zevenbergen 4-9-1794, ged. IJsselmonde 7-9-1794.
 4. Willemina Goverdina Huiser, geb. Zevenbergen 5-12-1796, ged. Zevenbergen 7-12-1796, overl. Zevenbergen 6-1-1823, tr. Zevenbergen 30-11-1820 François Adriaan de Klerck, geb. Zevenbergen 19-7-1795, ged. Zevenbergen 26-7-1795, overl. Standdaarbuiten 19-1-1876.

VIIIas
Pieter Cornelisz Huijser, ged. Zoetermeer 2-3-1760, overl. Zoetermeer 20-3-1838, otr. (1) Zoetermeer 7-12-1781, tr. (1) Zoetermeer 30-12-1781
Maartje van der Helm, ged. Monster 30-5-1762, overl. Zoetermeer 7-12-1790.
{dr. van Crijn van der Helm en Maria van der Vaart} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Pietersdr Huyser, ged. Zoetermeer 25-5-1783, overl. Zoetermeer 6-5-1845, tr. Hendrik Kerkhooven.
 2. Lyntje Pietersdr Huyser, ged. Zoetermeer 7-11-1784, overl. Pijnacker 21-3-1867, tr. Zoetermeer 25-4-1813 Willem van der Wal, geb. ± 1771.
 3. Cornelis Huijsers, 1786-1820.
  vervolg IXbk
 4. Maartje Pietersdr Huyser, ged. Zoetermeer 2-3-1788.

Pieter Cornelisz Huyser, 1760-1838, otr. (2) Zoetermeer 24-9-1793
Hendreyntje van 't Hoog, geb. Maasdijk, ged. De Lier 11-6-1769, overl. Zoetermeer 2-7-1826.
{dr. van Huibregt van 't Hoog en Maria van Vliet} Uit dit huwelijk:
 1. Huybrecht Pietersz Huyser, geb. Zoetermeer 24-7-1794, ged. Zoetermeer 27-7-1794.
 2. Huybrecht Pietersz Huyser, geb. Zoetermeer 24-8-1795, ged. Zoetermeer 30-8-1795, overl. Zoetermeer 27-5-1821.
 3. Maria Pietersdr Huyser, geb. Zoetermeer 26-11-1796, ged. Zoetermeer 4-12-1796.
 4. Maria Pietersdr Huyser, geb. Zoetermeer 22-1-1798, ged. Zoetermeer 28-1-1798.
 5. Maria Pietersdr Huyser, geb. Zoetermeer 17-2-1801, ged. Zoetermeer 22-2-1801, overl. Zoetermeer 10-8-1827, tr. Zoetermeer 23-6-1822 Jacob Steeneveld, geb. Zoetermeer 10-5-1800.
 6. Cornelia Pietersdr Huyser, geb. Zoetermeer 16-5-1803, ged. Zoetermeer 22-5-1803, overl. Zoetermeer 16-5-1871, tr. Zoetermeer 18-1-1824 Arend Verveen (glazenmaker en verwer), ged. Zevenhuizen 4-1-1798, overl. Zoetermeer 13-2-1870.
 7. Pieter Pietersz Huyser, geb. Zoetermeer 27-2-1805, ged. Zoetermeer 3-3-1805.

Pieter Cornelisz Huyser, 1760-1838, otr. (3) Zoetermeer 27-10-1826
Meijnsje van der Linden, geb. Oudshoorn 15-9-1776, overl. Zoetermeer 13-11-1835; eerder getrouwd geweest met Arie Lugtigheid.
{dr. van Cornelis van der Linden en Jannetje Gaalswijk}
VIIIat
Cornelis Cornelisz Huyser, ged. Zoetermeer 15-1-1764, begr. Zoetermeer 11-5-1807, otr. Zoetermeer 2-5-1788, tr. Zoetermeer 18-5-1788
Grietje van der Helm, geb. Zoetermeer, ged. Monster 11-8-1765, begr. Zoetermeer 26-4-1796.
Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus Huyser, 1790-1864.
  vervolg IXbl
 2. Lijntje Cornelisdr Huyser, ged. Zoetermeer 31-7-1791, overl. Zoetermeer 18-2-1793.
 3. Lijntje Cornelisdr Huijser, geb. Zoetermeer 25-3-1794, ged. Zoetermeer 30-3-1794, overl. Gouda 21-2-1870, otr. Zoetermeer 12-4-1811, tr. Zoetermeer 28-4-1811 Nicolaas Johannes Feugen, geb. Wijk bij Duurstede 1793, overl. Gouda 5-6-1835 Organist.
 4. kind, geb. en overl. Zoetermeer < 18-3-1796.
 5. kind, geb. en overl. Zoetermeer < 18-3-1796.

VIIIau
Willem Cornelisz Huyser, ged. Zoetermeer 14-6-1767, overl. Zoetermeer 12-11-1848, otr. Overschie 5-12-1806, tr. Overschie 21-12-1806
Krijntje Stolk, geb. Overschie 25-10-1780, overl. Zoetermeer 5-6-1858.
{dr. van Pieter Stolk en Krijntje Roest} Uit dit huwelijk:
 1. Krijntje Huyser, geb. Zoetermeer 6-4-1808, ged. Zoetermeer 17-4-1808, tr. Zoetermeer 19-7-1835
  Hendrik Hartog, geb. Rotterdam 21-3-1803.
  {zn. van Jan Hartog en Cornelia Reijger}
 2. Lyntje Huyser, geb. Zoetermeer 6-2-1810, ged. Zoetermeer 4-4-1810, overl. Zoetermeer 6-12-1854, tr. Zoetermeer 21-4-1833 Hendrik Samson, geb. Leijderdorp 15-1-1808 ouders: Gerrit Samson en Dirkje Snel.
 3. Pieter Huyser, geb. Zoetermeer 2-4-1811, ged. Zoetermeer 21-4-1811, overl. Zoetermeer 26-6-1843, tr. Leiderdorp 17-9-1840 Maria de Koning, geb. Woerden 1802.
 4. Cornelia Huyser, geb. Zoetermeer 10-6-1814, tr. Zoetermeer 5-11-1837 Hendrik Koetsier, geb. 1814.
 5. Antje Huyser, geb. Zoetermeer 30-7-1818, overl. Zoetermeer 2-3-1893, tr. Zoetermeer 16-6-1850
  Leendert Koetsier, geb. Zoetermeer 3-2-1822, overl. Zoetermeer 12-10-1888 (akte26).

VIIIav
Japhet Cornelisz Huyser, ged. Zoetermeer 23-12-1770, overl. Zegwaard 21-8-1810, otr. Pijnacker 19-4-1799, tr. Pijnacker 5-5-1799
Elisabeth Hartevelt, ged. Leymuiden 14-8-1768.
Uit dit huwelijk:
 1. Sybelia Huyser, geb. Zoetermeer 17-2-1800, ged. Zoetermeer 23-2-1800, tr. (1) Zegwaard 10-11-1822 Antonij van der Knijff, geb. Bleiswijk 1-5-1793; tr. (2) Bleiswijk 26-3-1847 Bernardus de Hoed, geb. Ridderkerk 1811.
 2. Lyntje Huyzer, geb. Zoetermeer 6-11-1804, ged. Zoetermeer 11-11-1804, overl. Zegwaard 30-7-1828.
 3. Cornelis Huyzer, geb. Zoetermeer 1-6-1804, ged. Zoetermeer 8-6-1806.

VIIIaw
Pieter Simonsz Huyser, geb. IJsselmonde, ged. IJsselmonde 8-10-1769, begr. IJsselmonde 28-12-1795, otr. IJsselmonde 18-4-1794, tr. IJsselmonde 11-5-1794
Jenneke van den Berg, geb. Ridderkerk, ged. Ridderkerk 19-9-1773, overl. IJsselmonde 7-2-1848.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind, geb. IJsselmode 5-8-1795 (doodgeb.).
 2. Pietertje Huyser, geb. IJsselmonde 23-7-1796, ged. IJsselmonde 31-7-1796.

VIIIax
Cornelis Simonsz Huyser, geb. IJsselmonde 14-12-1782, ged. IJsselmonde 22-12-1782, overl. IJsselmonde 6-4-1824, otr. (1) Ridderkerk 10-4-1801, tr. (1) Ridderkerk 30-4-1801, kerk.huw. Ridderkerk 3-5-1801, gesch. Rotterdam 20-11-1815
Elisabeth Jansdr Streefkerk, ged. Ridderkerk 8-8-1773, overl. IJsselmonde 9-10-1834.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Huyser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 13-9-1801.
 2. Maartje Huyser, geb. IJsselmonde 27-1-1803, ged. IJsselmonde 7-2-1803, tr. Ridderkerk 11-5-1826 Bastiaan van den Berg, geb. Ridderkerk 25-1-1807.
 3. Pieter Huyser, 1806-1849.
  vervolg IXbm
 4. Jan Huyser, geb. IJsselmonde 16-9-1807, ged. IJsselmonde 20-9-1807.
 5. Maria Huyser, geb. IJsselmonde 22-10-1808, ged. IJsselmonde 30-10-1808, begr. IJsselmonde 8-3-1809.
 6. Maria Huyser, geb. IJsselmonde 4-6-1810, ged. IJsselmonde 10-6-1810, begr. IJsselmonde 19-10-1810.
 7. Lyntje Huyser, geb. IJsselmonde 4-6-1810, ged. IJsselmonde 10-6-1810, begr. IJsselmonde 19-10-1810.
 8. Jan Huyser, geb. IJsselmonde 1-5-1812, overl. Veenhuizen 15-11-1840.

Cornelis Simonsz Huyser, 1782-1824, tr. (2) IJsselmonde 19-2-1820
Grietje Arijsdr Verhoeven, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 12-2-1792, overl. IJsselmonde 9-10-1820.
Uit dit huwelijk:
 1. Arentje Huyser, geb. Verhoeven, geb. IJsselmonde 26-10-1818, overl. IJSselmonde 26-4-1822.
 2. Grietje Huyser, geb. IJsselmonde 28-9-1820, overl. IJsselmonde 13-2-1824.
 3. Grietje Huyser, overl. Charlois 13-2-1824.
 4. Heiltje Huyser, overl. Barendrecht 28-2-1835.
 5. Heiltje Huyser, overl. Barendrecht 18-1-1839.

VIIIay
Cornelis Pleunsz Huyser, ged. Ridderkerk 30-4-1769, overl. Katendijk, otr. Dinteloord en Prinsenland 1-11-1794, tr. Dintelooord en Prinsenland 16-11-1794
Maayke van Rhemund, overl. Willemstad.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleunis Huyzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 16-5-1795, ged. Dinteloord en Prinsenland 21-5-1795, tr.Dinteloord en Prinsenland 25-3-1821 Petronella Pluimert, geb. Barendrecht.
 2. Frans Huyzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 31-12-1797, ged. Dinteloord en Prinsenland 14-1-1798.

VIIIaz
Willem Pleunsz Huyser, ged. Ridderkerk 23-2-1772, overl. Willemstad 31-3-1835,
otr. Dinteloord en Prinsenland 18-8-1798, tr. Dintelooord en Prinsenland 2-9-1798
Janneke van Remunt, geb. Dinteloord en Prinsenland ± 1776, overl. Willemstad 30-6-1831.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleunis Huijsers, 1799-1865.
  vervolg IXbn
 2. Sijmentje Huijsers, geb. Dinteloord en Prinsenland 10-10-1800, ged. Lindt 12-10-1800, overl. Willemstad 16-12-1864, tr. Willemstad 22-9-1832 Krijn van der Gijp, geb. Willemstad.
 3. Ary Huysers, 1802-1839.
  vervolg IXbo
 4. Johannes Huijzers, 1804-1868.
  vervolg IXbp
 5. Bastiaan Huyzers, 1807-1850.
  vervolg IXbq
 6. Neeltje Huysers, geb. Dinteloord en Prinsenland ± 1815, tr. Willemstad 8-9-1838 Leendert Stolk, geb. Willemstad 28-3-1816.
 7. Willem Huijzers, 1821-1860.
  vervolg IXbr
 8. Maria Huijsers, geb. Prinsenoord en Prinsenland, tr. Prinsenoord en Prinsenland 4-7-1844 Johannis Naue, geb. Dinteloord en Prinsenland.

VIIIba
Cornelis Crijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 8-1-1741, overl. Ridderkerk 6-6-1813, otr. Ridderkerk 18-1-1788, tr. Ridderkerk 10-2-1788
Annigje Jansdr Oudijn, ged. Ridderkerk 27-11-1757, overl. Ridderkerk > 1813.
Uit dit huwelijk:
 1. Rookje Cornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 4-1-1789.
 2. Adriana Cornelisdr Huyser, ged. Ridderkerk 15-4 1792, overl. Ridderkerk 2-1-1861, tr. Ridderkerk 19-3-1812 Mattheus Ste(e)houwer, geb. Rijsoord 6-5-1785, overl. Ridderkerk 1-9-1822.
 3. kind, begr. Ridderkerk 12-6-1795.
 4. Krijn Cornelisz Huyser, geb. Ridderkerk 20-5-1797, ged. Ridderkerk 28-5-1797.

VIIIbb
Ary Crijnsz Huyser, ged. Ridderkerk 27-8-1752, overl. Nieuw Waddinxveen 17-11-1814, otr. Ridderkerk 7-11-1788, tr. Ridderkerk 30-11-1788
Geertje Huygsdr de Jong, ged. Ridderkerk 8-4-1764.
Uit dit huwelijk:
 1. Kryn Arijsz Huizer, ged. Ridderkerk 15-11-1789.
 2. Huig Arijsz Huijzers, 1790-1875.
  vervolg IXbs
 3. Rookje Arysdr Huizer, ged. Ridderkerk 17-6-1792.
 4. Cornelia Arysdr Huizer, geb. Ridderkerk 13-8-1793, ged. Ridderkerk 25-8-1793, overl. Waddinxveen 31-10-1853.
 5. Pieter Arysz Huizer, ged. Ridderkerk 28-9-1794, overl. Waddinxveen 25-7-1872.
 6. Neeltje Arysdr Huizer, geb. Ridderkerk 7-7-1796, ged. Ridderkerk 10-7-1796.
 7. Geertruij Huijzer, geb. Ridderkerk 25-10-1797, ged. Ridderkerk 29-10-1797, overl. Waddinxveen 15-11-1866, tr. Waddinxveen 25-11-1819 Zwerus van der Zyden, geb. Ameide 24-8-1788.
 8. Cornelis Arysdr Huizer, geb. Ridderkerk 21-12-1799, ged. Ridderkerk 29-12-1799, overl. Waddinxveen 10-6-1871.
 9. Jacob Arysz Huizer, 1802-1882.
  vervolg IXbt
 10. Neeltje Arysdr Huizer, ged. Ridderkerk 22-9-1805.

VIIIbc
Marijtje Crijndr Huyser, ged. Ridderkerk 4-8-1735, begr. Ridderkerk 3-2-1761, relatie met
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Elisabeth Huyser, ged. Ridderkerk 20-12-1761, overl. Ridderkerk 23-9-1813, otr. Ridderkerk 3-11-1780, tr. Ridderkerk 26-11-1780 Adrianus Pietersz Sparreboom.
 2. Maria Huyser, ged. Ridderkerk 20-12-1761.

VIIIbd
Pieter Krynsz Huisert, geb. Zwijndrecht, ged. Heer Oudelandsambacht 26-10-1777, overl. Dubbeldam 24-8-1846, otr. Dubbeldam 19-4-1807, tr. Dubbeldam 8-5-1807
Neeltje Adrianusdr Monster, geb. Dubbeldam 21-1-1788, ged. Dubbeldam 27-1-1788, overl. Dubbeldam 18-1-1834.
Uit dit huwelijk:
 1. Seijgje Huizer, geb. Dubbeldam 13-2-1808, ged. Dubbeldam 21-2-1808, overl. Dordrecht 24-12-1846, tr. Dordrecht 11-1-1837
  Johannes van de Merwe, geb. Dordrecht 27-9-1816, overl. Dordrecht 21-8-1849.
  {zn. van Cornelis van de Merwe en Aartje van Krimpen}
 2. Grietje Huizerd (Huisert), 1809-1868.
  vervolg IXbu
 3. Krijn Huijzer, geb. Dubbeldam 7-5-1814.
 4. Pleuntje Huijser (Huiser), geb. Dubbeldam 20-7-1815, overl. Dubbeldam 17-12-1864, tr. Dubbeldam 29-10-1840 Arie Vermeij, geb. Dubbeldam 5-2-1817, overl. Dubbeldam 25-6-1897.
 5. Willemijntje Huijzert (Huiser), geb. Wieldrecht 16-5-1818, overl. Dubbeldam 13-4-1891,
  tr. (1) Dordrecht 22-1-1845 Pieter Groenewegen, geb. Dordrecht 13-12-1815, overl. Dubbeldam 17-6-1848;
  tr. (2) Dubbeldam 18-4-1850 Willem van de Merwe, geb. Dubbeldam 2-1-1807, overl. Dubbeldam 18-4-1860.
 6. Neeltje Huizert, geb. Wieldrecht 10-10-1820, overl. Dubbeldam 6-3-1892 (24/302), tr. Dubbeldam 7-5-1845
  Jan Schaap, geb. Dubbeldam 22-1-1815, overl. Dubbeldam 14-1-1872.
  {zn. van Arie Schaap en Jannigje van der Linden}
 7. Geertrui Huizert, geb. Wieldrecht 3-12-1822, overl. Wieldrecht 25-8-1829.
 8. Frans Pietersz Huijzer, 1828-1908.
  vervolg IXbv
 9. Adrianus Huizert, geb. Wieldrecht 27-10-1830, overl. Wieldrecht 18-3-1833.

VIIIbe
Cornelis Anthonysz Huijser, ged. Zwijndrecht 21-10-1764, overl. Zwijndrecht 9-11-1804, otr. Zwijndrecht 30-6-1786, tr. Zwijndrecht 16-7-1786
Teuntje Pietersdr van Nugteren, ged. Zwijndrecht 31-3-1765.
Uit dit huwelijk:
 1. Anthony Cornelisz Huijser, -1835.
  vervolg IXbw
 2. Pieter Cornelisz Huijser, ged. Zwijndrecht 25-12-1788.
 3. Elisabeth Cornelisdr Huijser, ged. Zwijndrecht 21-3-1790, overl. Zwijndrecht 5-2-1813.
 4. Pietertje Cornelisdr Huijser, ged. Zwijndrecht 17-7-1791, overl. Zwijndrecht 17-12-1812, tr. Zwijndrecht 29-8-18182 Jan van der Ree, geb. Zwijndrecht 1785.
 5. Adriana Cornelisdr Huijser, geb. Zwijndrecht 26-9-1793, ged. Zwijndrecht 29-9-1793
 6. Adriaantje Cornelisdr Huijser, geb. Zwijndrecht 5-1-1795, ged. Zwijndrecht 11-1-1795, overl. 's-Gravendeel 25-6-1849, tr. Zwijndrecht 25-3-1814 Simon Jansz de Waard, geb. Zwijndrecht 1795, overl. 's-Gravendeel 2-6-1879.
 7. Pieter Cornelisz Huijser, 1798-1863.
  vervolg IXbx
 8. Cornelis Cornelisz Huijser, geb. Zwijndrecht 24-4-1801, ged. Zwijndrecht 26-4-1801.
 9. Cornelis Cornelisz Huijser, geb. Zwijndrecht 15-9-1802, ged. Zwijndrecht 19-9-1802, overl. Dordrecht 16-3-1845.
 10. Adrianus Cornelisz Huijser, geb. Zwijndrecht 5-10-1804, ged. Zwijndrecht 7-10-1804.

VIIIbf
Jan Gerritsz Huyser, geb. Ridderkerk 18-6-1780, ged. Ridderkerk 25-6-1780, overl. Ridderkerk 10-2-1857, tr. Ridderkerk 30-4-1814
Jannigje Schop, ged. Ridderkerk 22-11-1789, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 26-10-1873.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huijser, 1815-1868.
  vervolg IXby
 2. Gerrit Huijser, geb. Ridderkerk 20-8-1816, overl. Rijsoord 30-12-1831.
 3. Mattheus Huijser, 1818-1897.
  vervolg IXbz
 4. Neeltje Huijser, geb. Ridderkerk 7-10-1820.
 5. zoon Huijser, geb. Ridderkerk 26-6-1822 (doodgeboren).
 6. Barbara Huijser, geb. Ridderkerk 11-4-1824.
 7. Kind Huijser, geb. Ridderkerk 26-9-1826.
 8. Leendert Huijser, 1828-1910.
  vervolg IXca

VIIIbg
Krijn Gerritsz Huijser, ged. Rijsoord 23-3-1783, overl. Kleine Lindt 16-9-1845, otr. (1) Ridderkerk 12-4-1805, tr. (1) Ridderkerk 1-5-1805
Elizabeth Hendriksdr Sintnicolaas, ged. Ridderkerk 23-4-1775, overl. Kleine Lindt 2-12-1831.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbera Krijnsdr Huijser, geb. Ridderkerk 15-12-1805, ged. Ridderkerk 15-12-1805, overl. Groote Lindt 8-12-1864,
  tr. (1) Kleine Lindt 21-4-1827 Jacobus van den Berg, geb. Groote Lindt 21-1-1800, ged. Groote Lindt 26-1-1800, overl. Groote Lindt 25-3-1847;
  tr. (2) Groote Lindt 9-6-1848 Gerrit van der Waal, geb. Maasdam ± 1800, overl. Groote Lindt 22-3-1845;
  tr. (3) Groote Lindt 30-4-1860 Lambertus van Pelt.
 2. Plonia Krijnsdr Huijser, ged. Ridderkerk 18-8-1808, overl. Groote Lindt 18-7-1861, tr. Kleine Lindt 29-5-1835 Jacobus van der Linde.
 3. Gerrit Huijser, 1812-1886.
  vervolg IXcb
 4. Hendrik Huijser, 1816-1890.
  vervolg IXcc

Krijn Gerritsz Huijser, 1783-1845, tr. (2) Kleine Lindt 22-6-1840 Anna Hoogerwerf, geb. Kijfhoek ± 1796.
IXa
Daniel Huisert, ged. Zwijndrecht 24-2-1765, overl. Meerdervoort 12-8-1807, tr. (1) Hendrik-Ido-Ambacht 6-6-1790
Aartje Ottose de Snoo, overl. 12-2-1792.

Daniel Huisert, 1765-1807, tr. (2) Hendrik-Ido-Ambacht 18-8-1793
Maria Janse Boer.
Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje Huizer, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 22-12-1793, overl. Zwijndrecht 6-1-1835, tr. (1) Hendrik-Ido-Ambacht 2-1-1813 Daniel Romijn, geb. Zwijndrecht; tr. (2) Zwijndrecht 11-11-1815 Arij Zijderveld
 2. Maria Huizer, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 30-11-1794, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 6-11-1812 Jacob Dwarswaard, geb. Hendrik-Ido-Ambacht.
 3. Cryna Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 21-1-1796, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24-1-1796.
 4. Jan Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-8-1797, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 13-8-1797.
 5. Arie Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 11-10-1798, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 21-10-1798.
 6. Cryna Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-9-1800, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 5-10-1800.

IXb
Arij Jansz Huyzer, ged. Charlois 3-10-1773, overl. Charlois 5-1-1831, otr. Charlois 11-4-1800
Pietertje Simonsdr de Waard, geb. Charlois 28-6-1776, ged. Charlois 30-6-1776.
Uit dit huwelijk:
 1. Lena Ariensdr Huyser, geb. Charlois 26-2-1801, geb. Charlois 1-3-1801.
 2. Jan Ariensz Huijser, 1802-.
  vervolg Xa
 3. Volktie Arijensdr Huyser, geb. Charlois 11-2-1805, geb. Charlois 17-3-1805, overl. Charlois 6-10-1828.
 4. Lena Arijensdr Huyser, 1807-1870.
  vervolg Xb
 5. Sijna Arijensdr Huyser, 1811-1859.
  vervolg Xc
 6. Arij Arijensz Huijser, geb. Charlois 2-2-1814, overl. Charlois 9-6-1854, tr. Leiden 4-7-1839 Hester Wilhelmina Smitselaar, geb. Leiden 22-9-1811.
 7. Pieter Arijensz Huijser, 1817-1877.
  vervolg Xd

IXc
Jan Huizer, geb. Charlois, ged. Charlois 12-4-1772, overl. Charlois 12-5-1832, tr. Charlois 10-5-1801
Maria Leendertsdr Playzier, geb. Charlois 12-7-1776, ged. Charlois 14-7-1776.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Jansz Huyzer, geb. Charlois 7-2-1802, ged. Charlois 21-2-1802.
 2. Aaltje Jansdr Huyzer, geb. Charlois 27-7-1803, ged. Charlois 31-7-1803, overl. Charlois 9-9-1803.
 3. Aaltje Jansdr Huyzer, geb. Charlois 27-10-1804, ged. Charlois 28-10-1804, tr. West-Barendrecht 11-12-1835 Aart Boer, geb. Barendrecht ± 1801.
 4. Leendert Jansz Huyzer, 1805-1864.
  vervolg Xe
 5. Cornelis Jansz Huyzer, geb. Charlois 23-2-1809, ged. Charlois 26-2-1809, overl. Charlois 28-4-1839, tr. Charlois 6-10-1837 Klaasje Lems, geb. Charlois.
 6. Pleuntje Jansdr Huijzer, geb. Charlois 21-4-1811, ged. Charlois 28-4-1811.
 7. Pleuntje Huijzer, geb. Charlois 5-3-1815.

IXd
Jan Jacobsz Huijser, geb. Charlois 7-3-1773, ged. Charlois 7-3-1773, overl. Charlois 6-1-1842, tr. Charlois 11-9-1803
Johanna Jansdr Elfrink, ged. Delft 22-8-1780, overl. Charlois 5-12-1857.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Jansz Huyser, 1804-1871.
  vervolg Xf
 2. Johannes Jansz Huyser, 1805-1883.
  vervolg Xg
 3. Adriana Jansdr Huyser, geb. Charlois 10-10-1808, ged. Charlois 16-10-1808, overl. Charlois 15-11-1885, tr. (1) Charlois 21-11-1829 Martinus Stok; tr. (2) Charlois 24-4-1840 Louwrens Ophoff.
 4. Arij Huizer, geb. Charlois 2-3-1811, ged. Charlois 17-3-1881, overl. Katendrecht 12-1-1866, tr. Katendrecht 29-7-1853 Annigje Visser, geb. Barendrecht 1793.
 5. Catharina Huyser, geb. Charlois 3-5-1815, overl. Charlois 11-11-1834, tr. Charlois 18-7-1834 Cornelis Heijkoop.
 6. Johanna Jansdr Huyser, geb. Charlois 25-4-1817, tr. (1) Charlois 16-11-1842 Clement Krijnsz Pors, geb. Charlois 9-4-1817, overl. Charlois 12-9-1853; tr. (2) Charlois 26-6-1862 Jacob Krijnsz Pors, geb. Charlois 8-10-1824.
 7. Adrianus Huijzer, 1820-.
  vervolg Xh
 8. Gerritje Huyser, geb. Charlois 21-2-1824, tr. (1) Charlois 1-11-1848 Gerrit Blijdorp, geb. Ridderkerk 23-2-1819, overl. Charlois 19-12-1848; tr (2) Charlois 24-10-1849 Pieter van Vliet, geb. Pernis 24-6-1813.

IXe
Willem Leendertsz Huijser, geb. Charlois 17-6-1778, ged. Charlois 28-6-1778, overl. Charlois 29-4-1851, tr. Charlois 11-11-1819
Jannigje van Pelt
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huyser, geb. Charlois 7-8-1820, tr. Charlois 8-5-1857 Jannetje Houwer, geb. Charlois 18-8-1812, akte57.
 2. Elisabeth Huyser, geb. Charlois 11-10-1821, overl. Charlois 17-1-1822.
 3. Cornelis Huyser, geb. Charlois 15-7-1822, overl. Charlois 16-7-1822.
 4. Dirk Huyser, geb. Charlois 15-7-1822, overl. Charlois 15-7-1822.
 5. Elisabeth Huyser, geb. Charlois 14-2-1824, overl. Charlois 12-2-1826.
 6. Cornelia Huyser, geb. Charlois 3-12-1825, tr. Charlois 30-6-1859, Pieter van der Horst.
 7. Jacob Huyser, geb. Charlois 1-5-1827, overl. Charlois 17-11-1830.
 8. Dirk Huyser, geb. Charlois 12-3-1829, overl. Charlois 6-4-1831.

IXf
Huyg Gerritsdr Huyser, ged. Charlois 18-8-1765, otr. Meerdervoort 23-12-1796, tr. Meerdervoort 9-1-1797
Johanna den Arent, ged. Zwijndrecht 16-12-1764.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerritje Huygdr Huizer, geb. Zwijndrecht 27-2-1798, ged. Zwijndrecht 4-3-1798.
 2. Jannetje Huygdr Huizer, geb. Zwijndrecht 18-2-1800, ged. Zwijndrecht 2-3-1800.
 3. Huigje Huygdr Huizer, geb. Zwijndrecht 28-7-1802, ged. Zwijndrecht 1-8-1802.

IXg
Maarten Jansz Huyzer, ged. Ridderkerk 15-6-1766, otr. Ridderkerk 8-4-1808, tr. Ridderkerk 28-4-1808, kerk. huw. Ridderkerk 1-5-1808
Geertruy Aartsdr de Jongh, ged. Ridderkerk 20-9-1778.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huyzer, 1813-1838.
  vervolg Xi
 2. Cornelia Huizer, ged. Ridderkerk 22-3-1822, overl. Poortugaal 20-11-1895, tr. (1) Ridderkerk 28-11-1845 Jan van Noordt, geb. Poortugaal 30-10-1812, overl. 3-10-1883; tr. (2) 14-11-1884 Leendert Verhoeff.

IXh

Adam Jansz Huijzer, geb. Ridderkerk, ged. Ridderkerk 11-9-1768, overl. IJsselmonde 8-7-1833, otr. IJsselmonde 2-10-1807, tr. IJsselmonde 25-10-1807
Neeltje Maartensdr Sparreboom, geb. IJsselmonde, ged. Ridderkerk 27-8-1786, overl. IJsselmonde 9-10-1859.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijzer, 1808-1896.
  vervolg Xj
 2. Dievertje Huijzer, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 26-11-1809, overl. IJsselmonde 19-12-1894, tr. IJsselmonde 14-8-1830 Pieter van Dijk, geb. IJsselmonde.
 3. Maria Huijzer, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 16-6-1811, overl. IJsselmonde 24-3-1832.
 4. Arie Huijzer, geb. IJsselmonde 29-1-1813, ged. IJsselmonde, overl. Spijkenisse 7-12-1885, tr. IJsselmonde 15-4-1837
  Aaltje Kranendonk, geb. IJsselmonde 1814, overl. Spijkenisse 19-1-1877.
  {dr. van Wouter Kranendonk (1775-) en Neeltje de Bruin (1790-)}
 5. Joris Huijzer, 1815-1895.
  vervolg Xk
 6. Maarten Huijzer, geb. IJsselmonde 3-2-1817, overl. IJsselmonde 31-10-1836.
 7. Adriana Huijzer, geb. IJsselmonde 13-2-1819, overl. IJsselmonde 7-2-1827.
 8. Cornelis Huijzer, geb. IJsselmonde 16-8-1820, overl. IJsselmonde 15-9-1821.
 9. Cornelia Huijzer, geb. IJsselmonde 12-10-1821, overl. IJsselmonde 25-2-1822.
 10. Cornelia Huijzer, geb. IJsselmonde 24-11-1823, overl. IJsselmonde 23-12-1824.
 11. Pieter Huijzer, geb. IJsselmonde 15-12-1824, overl. Oegstgeest 3-5-1850.
 12. Adrianus Huijzer, geb. IJsselmonde 4-5-1828, overl. IJsselmonde 7-6-1828.

IXi
Joris Huyzer, geb. 12-9-1774, ged. IJsselmonde 18-9-1774, overl. Nieuw-Lekkerland 6-5-1844, tr. Nieuw-Lekkerland 11-7-1835
Cornelia Noordland, geb. Streefkerk 28-9-1809.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijzer, geb. Nieuw-Lekkerland 7-2-1837, overl. Nieuuw-Lekkerland 8-3-1837.
 2. Maria Huijzer, geb. Nieuw-Lekkerland 26-4-1838, tr. Nieuw-Lekkerland 18-6-1857 Teunis van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 31-5-1837, overl. Gouderak 13-7-1925. akte 15

IXj
Hendrik Matthysz Huyser, ged. Ridderkerk 1-1-1752, otr. (1) Ridderkerk 19-10-1777, tr. (1) Hendrik-Ido-Ambacht 7-11-1777
Annigje Willemsdr de Jong, ged. Hendrik-Ido-Ambacht.

Hendrik Matthysz Huyser, 1752-, otr. (2) Ridderkerk 13-10-1782, tr. (2) Alblasserdam 3-11-1782
Teuntje Cornelisdr Roos, ged. Alblasserdam 1-1-1758.
Uit dit huwelijk:
 1. Matthys Hendriksz Huyser, ged. Ridderkerk 16-11-1783, begr. Ridderkerk 8-5-1784.
 2. Johanna Hendriksdr Huyser, ged. Ridderkerk 16-1-1785.

Hendrik Matthysz Huyser, 1752-, otr. (3) Ridderkerk 13-10-1782, tr. (3)
Adriana van Dam.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannegje Huyser, ged. Charlois 29-4-1787.
 2. Jannetje Huijzer, 1788-1848.
  vervolg Xl
 3. Pieter Huijzer, 1793-1830.
  vervolg Xm

IXk
Cornelis Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 8-12-1771, otr. Ridderkerk 18-5-1794
Neeltje Bastiaansdr Smit, ged. Ridderkerk 13-12-1767.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Cornelisz Huizer, geb. Ridderkerk 8-10-1795, ged. Ridderkerk 11-10-1795, begr. Ridderkerk 15-7-1800.
 2. Wijntje Cornelisdr Huijser, geb. Ridderkerk 10-3-1797, ged. Ridderkerk 19-3-1797, tr. Ridderkerk 20-6-1817 (image 118) Johannes Bijl, geb. 1789.
 3. Lena Cornelisdr Huizer, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 9-2-1800.
 4. Jan Cornelisz Huizer, 1801-1831.
  vervolg Xn
 5. Bastiaan Cornelisz Huizer, 1805-1882.
  vervolg Xo

IXl
Abraham Jansz Huyser, ged. Ridderkerk 16-1-1774, overl. Rotterdam 30-11-1846, otr. Rotterdam 16-4-1803, tr. Rotterdam 1-5-1803
Maria Visser, overl. Rotterdam 9-11-1810, begr. Rotterdam 13-11-1810.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huyser, geb. Rotterdam 19-1-1805, ged. Rotterdam 7-2-1805, overl. Rotterdam 25-3-1805, begr. Rotterdam 28-3-1805.
 2. Jan Willem Huyser, 1806-1886.
  vervolg Xp

IXm
Jan Cornelisz Huizer, ged. Ridderkerk 7-1-1781, overl. Ridderkerk 14-3-1818, otr. Heerjansdam 10-2-1802
Geertje Cornelisdr Stehouwer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ± 1782, overl. Ridderkerk 1-11-1840 (100/21).
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-12-1801, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 12-9-1802, tr. Ridderkerk 17-2-1827
  Arij Kranendonk, ged. Ridderkerk 16-10-1803.
 2. Cornelis Huizer, 1804-1842.
  vervolg Xq
 3. Gilles Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 25-11-1806, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 21-12-1806.
 4. Jakob Huizer, 1808-.
  vervolg Xr
 5. Pleun Huizer, 1812-1891.
  vervolg Xs

IXn
Willem Cornelisz Huijzer, geb. IJsselmonde 19-10-1788, ged. IJsselmonde 25-10-1788, overl. IJsselmonde 24-11-1840, otr. (1) IJsselmonde 13-7-1809, tr. (1) IJsselmonde 3-8-1809
Frederika Smit, geb. IJsselmonde 14-10-1787, ged. IJsselmonde 4-11-1787, overl. IJsselmonde 11-6-1821.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huijzer, geb. IJsselmonde 2-1-1810, ged. IJsselmonde 7-1-1810.
 2. Dirk Huijzer, geb. IJsselmonde 19-11-1811, ged. IJsselmonde 27-11-1811, overl. IJsselmonde 30-11-1811.
 3. Cornelia Huijzer, geb. IJsselmonde 1-11-1812, tr. Capelle aan den IJssel 29-9-1833 Jan Kelk, geb. Capelle aan den IJssel 15-11-1803.
 4. Jan Huijzer, geb. IJsselmonde 31-10-1815, fuselier van de eerste kompagnie zesde batallion der vijfde afdeling infanterie, overl. Breskens 1-3-1835.
 5. Dirkje Huijzer, geb. IJsselmonde 15-1-1819.
 6. Arie Huizer, 1821-1880.
  vervolg Xt

Willem Cornelisz Huijzer, 1788-1840, tr. (2) IJsselmonde 7-9-1822
Annigje Bijl, geb. Ridderkerk ± 1799, overl. IJsselmonde 6-1-1886.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijzer, geb. IJsselmonde 5-11-1824.
 2. Pieter Huizer, geb. IJsselmonde 11-3-1827, overl. Krimpen aan de Lek 17-1-1900, tr. Krimpen aan de Lek 29-5-1852 Ida Eerland, geb. Krimpen aan de Lek 1826, overl. Krimpen aan de Lek 29-1-1898 (4/81).
 3. Janna Huizer, geb. IJsselmonde 15-5-1830, overl. IJsselmonde 6-8-1865 akte 67, tr. IJsselmonde 12-11-1852
  Pieter Spruit.
  {zn. van Jan Spruit en Teuntje van Walsem}
 4. Frederika Huizer, geb. IJsselmonde 21-6-1833, tr. IJsselmonde 18-12-1852 Arie Oudenaarden, geb. Kralingen 1829.
 5. Adriana Huizer, geb. IJsselmonde 3-1-1836, tr. IJsselmonde 23-7-1859 Cornelis Reijerkerk, geb. Barendrecht.
 6. Jan Huizer, 1838-.
  vervolg Xu

IXo
Jan Jorisz Huijser, ged. Ridderkerk 4-3-1764, overl. Ridderkerk 29-5-1814, otr. Ridderkerk 5-2-1790, tr. Ridderkerk 28-2-1790
Teuntje Cornelisdr Kermis, ged. West-IJsselmonde 14-3-1761
Uit dit huwelijk:
 1. Joris (Joos) Jansz Huijser, geb. IJsselmonde 10-11-1790, ged. IJsselmonde 14-11-1790, begr. Ridderkerk 24-5-1793.
 2. Geertruy Jansdr Huijser, geb. IJsselmonde 11-6-1792, ged. IJsselmonde 17-6-1792.
 3. Cornelis Jansz Huijser, ged. Ridderkerk 17-8-1794, begr. Ridderkerk 13-1-1795.
 4. Joris (Joos) Jansz Huizer, 1794-1822.
  vervolg Xv
 5. Geertruij Huizer, geb. Ridderkerk 15-10-1796, ged. IJsselmonde 23-10-1796, overl. Ridderkerk 27-9-1860, tr. Ridderkerk 3-7-1818 Johannes Jacob de Lijster, geb. Ridderkerk 4-10-1794, overl. Ridderkerk 25-8-1864 akte 185.
 6. Cornelia Jansdr Huizer, 1799-1846.
  vervolg Xw
 7. Cornelis Jansz Huizer, 1799-1851.
  vervolg Xx
 8. Ary Jansz Huijser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 13-2-1803.
 9. Maria Jansdr Huijser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 20-7-1806, tr. Rhoon 2-8-1833 Petrus Zolberg, geb. Rhoon 19-11-1798.

IXp
Cornelis Jorisz Huyser, ged. Ridderkerk 16-3-1788, overl. Ridderkerk 22-1-1831, otr. Ridderkerk 19-10-1810, tr. Ridderkerk 20-11-1810
Cornelia Cornelisdr van den Andel, geb. IJsselmonde 26-6-1781, ged. IJsselmonde 1-7-1781.
Uit dit huwelijk:
 1. Kaatje Huyser, ged. IJsselmonde 17-11-1811, overl. Ridderkerk 1-7-1813.
 2. Adrianus Huijser, geb. Barendrecht 21-9-1812, overl. Ridderkerk 7-10-1816.
 3. Kaatje Huijser, geb. Ridderkerk 5-11-1815, tr. Barendrecht 16-11-1839 Johannes Letterie, geb. Poortugaal 1816.
 4. Adrianus Cornelisz Huijser, 1816-1885.
  vervolg Xy
 5. Johanna Huijser, geb. Ridderkerk 5-12-1820, overl. Rotterdam 6-11-1898, tr. Kornelis Blom.
 6. Lena Huiser, geb. Ridderkerk 26-8-1824, overl. Delfshaven 11-10-1865, tr. Delfshaven 8-5-1853
  Izaak van Es. {zn. van Andries van Es (1801-1833) en Johanna Agatha Gijsing}
 7. Gijsbertje Huijser, geb. Ridderkerk 19-12-1825, overl. Ridderkerk 21-2-1831.

IXq
Jan Huizer, geb. IJsselmonde 3-7-1776, ged. IJsselmonde 7-7-1776, otr. Cool 28-11-1798
Antje van Driel, geb. Cool 6-11-1780, overl. Rotterdam 22-6-1843.
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Huyser, geb. Rotterdam, 3-10-1798, ged. Rotterdam 10-3-1799.
 2. n.n., ged. Rotterdam 8-3-1801, overl. Rotterdam 19-11-1801.
 3. Jannetje Huyser, ged. Rotterdam 8-3-1801, overl. Ridderkerk 29-7-1833, tr. Nicolaas Brandenburg, geb. 1805.
 4. Jan Huyser, geb. Rotterdam 11-1-1806, ged. Rotterdam 17-1-1806.
 5. Jillis Huyser, geb. Cool, overl. Overschie 19-2-1806.
 6. Willemyntje Huyser, geb. Hillegersberg 1807, overl. 3-9-1811.
 7. Jan Huyser, 1808-1867.
  vervolg Xz
 8. kind Huyser, geb. en overl. Hilligersberg 13-5-1809.
 9. Willemijntje Huijser, geb. Hilligersberg 9-2-1811, overl. Rotterdam 25-1-1897, tr. Rotterdam 10-5-1843 Willem 't Hart, geb. Rotterdam 30-5-1814.
 10. Anna Huijser, geb. Hilligersberg 4-6-1814, overl. Rotterdam 3-3-1818.
 11. Antje Huijser, geb. 19-4-1819, overl. Rotterdam 22-11-1824.
 12. Joris Huijser, 1822-1904.
  vervolg Xaa
 13. Dirk Huijser, geb. Rotterdam 5-4-1825, overl. Rotterdam 20-5-1825.

IXr
Jilles Jorisz Huizer, ged. Ridderkerk 7-10-1779, overl. Hillegersberg 14-1-1858, tr. (1) Rotterdam 21-11-1802
Aagje Bakker, ged. Rotterdam 17-3-1782, begr. Hillegersberg 1-9-1808.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, geb. Hilligersberg 31-3-1803, ged. Hilligersberg 11-4-1803, overl. Hilligersberg 9-6-1820.
 2. Willemijntje Huizer, geb. Hilligersberg 9-3-1807, ged. Hilligersberg 22-3-1807, overl. Hilligersberg 3-9-1811.

Jilles Jorisz Huizer, 1779-1858, otr. (2) Hillegersberg 30-6-1809, tr. (2) Hillegersberg 16-7-1809
Cornelia Noorlander, geb. Schiebroek, overl. Hilligersberg < 1809.
Uit dit huwelijk:
 1. kind, doodgeb. Hilligersberg 13-5-1809.
 2. Jannetje Huizer, geb. Hillegersberg 23-1-1810, ged. Hilliegersberg 16-12-1810, overl. Hillegersberg 15-2-1894, tr. Hillegersberg 20-4-1836
  Jacob Vons, geb. Maassluis 21-4-1814 oliemolenaarsknecht, overl. Hillegersberg 26-8-1897.
 3. kind, doodgeb. Hilligersberg 6-11-1813.
 4. Joris Huijser, 1815-1903.
  vervolg Xab
 5. Willemijntje Huizer, geb. Hillegersberg 17-8-1817, overl. Rotterdam 22-4-1896, tr. Hillegersberg 13-3-1839 Johannes Gerardus Boer, geb. Rotterdam 1818, overl. Rotterdam 21-11-1907.
 6. Cornelia Huizer, geb. Hillegersberg 15-3-1820, overl. Hillegersberg 18-3-1820.
 7. Cornelia Huizer, geb. Hillegersberg 19-4-1821, tr. Rotterdam 2-7-1845 Johannes Baksteen.
 8. Jilles Huizer, geb. Hillegersberg 13-7-1824, overl. Hillegersberg 13-9-1824.
 9. Jilles Huizer, geb. Hillegersberg 15-8-1825, overl. Hillegersberg 31-1-1826.
 10. Jillis Huijser, 1829-1908.
  vervolg Xac

IXs
Machiel Jorisz Huizer, geb. Rotterdam 4-3-1803, ged. Rotterdam 3-4-1803, overl. Rotterdam 9-12-1866, otr. (1) Rotterdam 15-1-1826, tr. (1) Rotterdam 25-1-1826
Josina Maria Meijer, geb. Rotterdam 26-3-1797, ged. Rotterdam 2-4-1797, overl. Rotterdam 3-1-1838.
{dr. van Hendrik Meijer en Magdalena van der Zwaan} Uit dit huwelijk:
 1. Joor Huizer, 1825-.
  vervolg Xad
 2. Hendrik Johannes Huizer, 1827-.
  vervolg Xae
 3. Michiel Huizer, geb. Rotterdam 8-4-1830 kuiper, tr. Rotterdam 29-6-1853
  Maria Tas, geb. Rotterdam 5-6-1829.
  {dr. van Frans Tas en Margaretha Kleij}
 4. Johanna Maria Huizer, geb. Rotterdam 19-11-1833, tr. Rotterdam 16-5-1860
  Hendrik Simon Meijer
 5. Jan Huizer, 1836-1919.
  vervolg Xaf

Machiel Jorisz Huizer, 1803-1866, tr. (2) Rotterdam 17-5-1838
Catharina Melders, geb. Gorinchem 21-3-1800, overl. Rotterdam 5-4-1870.
IXt
Dirk Jorisz Huizer, geb. Ridderkerk, ged. Ridderkerk 28-3-1773, otr. IJsselmonde 20-10-1800, tr. IJsselmonde 14-11-1800
Adriana Geersdr van Driel, geb. IJsselmonde 7-9-1779, ged. IJsselmonde 12-9-1779
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Huijser, geb. Ridderkerk, ged. Ridderkerk 19-4-1801, overl. IJsselmonde 19-12-1829 04:00 uur, tr. IJsselmonde 22-5-1818
  Job Sparreboom, geb. IJsselmonde 1797.
 2. Geen van Driel Huyser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 13-3-1803, begr. Ridderkerk 4-10-1803.
 3. Cornelia Dirksdr Huyser, geb. Ridderkerk 13-12-1804, ged. IJsselmonde 19-12-1804, overl. IJsselmonde 16-5-1826, tr. Pieter Ariesz Pors.
 4. Jannetje Dirksdr Huyser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 24-8-1806, overl. Bolnes 14-11-1811.
 5. Neeltje Dirksdr Huyser, geb. Ridderkerk 27-9-1807, ged. IJsselmonde 4-10-1807, begr. Bolnes 13-1-1808.
 6. Geen van Driel Huyser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 23-7-1809, overl. Ridderkerk 3-2-1810.
 7. Neeltje Dirksdr Huyser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 22-7-1810, overl. Bolnes 15-11-1811.
 8. Jan Huyser, geb. Ridderkerk 8-3-1812.

IXu
Jan Jorisz Huizer, geb. Ridderk, ged. Ridderkerk 19-6-1774, overl. Ridderkerk 25-10-1845 (a120 i123), otr. Ridderkerk 17-1-1800, tr. Ridderkerk 9-2-1800
Pietertje Arysdr Rijsdijk, ged. Ridderkerk 3-3-1782, overl. Ridderkerk 11-1-1842.
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Jansz Huizer, 1800-1825.
  vervolg Xag
 2. Arie Jansz Huizer, 1806-1866.
  vervolg Xah
 3. Cornelis Jansz Huizer, 1810-.
  vervolg Xai
 4. Annigje Huizer, geb. Ridderkerk 15-9-1814, overl. Mijnsheerenland 22-2-1882, tr. Ridderkerk 17-12-1836
  Arij Visser, geb. Poortugaal 1811, overl. Mijnsheerenland 6-5-1877.
 5. Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 30-6-1816, overl. Ridderkerk 7-2-1917.
 6. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 30-6-1816, overl. Ridderkerk 29-1-1817.
 7. Trijntje Huizer, geb. Ridderkerk 8-12-1818, tr. IJsselmonde 15-6-1838
  Abraham van Driel, geb. IJsselmonde 14-4-1820, overl. Moerkapelle 25-10-1859 (28/167).
 8. Leendert Willem Huizer, geb. Ridderkerk 16-2-1820, overl. Ridderkerk 19-3-1820.
 9. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 23-9-1821, overl. Ridderkerk 6-4-1822.
 10. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 27-11-1824, overl. Ridderkerk 13-7-1853, tr. Ridderkerk 31-1-1845 Huig IJsselstein, geb. Ridderkerk 25-2-1823, overl. Ridderkerk 13-2-1852.

IXv
Dirk Dirksz Huyzer, ged. Ridderkerk 8-11-1795, overl. IJsselmonde 19-3-1847, tr. Ridderkerk 13-6-1818
Neeltje van der Graaff, geb. Ridderkerk 1799, overl. IJsselmonde 26-6-1847
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Huizer, geb. Ridderkerk 9-3-1819, overl. Ridderkerk 22-7-1819.
 2. Dirk Huizer, geb. Ridderkerk 23-6-1820, overl. Ridderkerk 7-3-1842.
 3. Grietje Huizer, geb. IJsselmonde 18-8-1822, tr. IJsselmonde 9-2-1850 Bastiaan Hagendijk, geb. IJsselmonde.
 4. Pieter Huizer, 1824-1880.
  vervolg Xaj
 5. Annigje Huizer, geb. IJsselmonde 1825, overl. Ridderkerk 3-9-1831.
 6. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 29-10-1826, overl. Ridderkerk 11-1-1842.
 7. Cornelia Huizer, geb. IJsselmonde 28-10-1828, overl. Ridderkerk 1-9-1829.
 8. Anna Huizer, geb. IJsselmonde 15-12-1830.
 9. Annigje Huizer, geb. IJsselmonde 6-7-1833, ged. IJsselmonde 7-7-1833, overl. IJsselmonde 2-4-1911, tr. IJsselmonde 12-11-1858 Arie Ouwens, geb. IJsselmonde 10-10-1834, overl. IJsselmonde 2-2-1903.
 10. Arie Huizer, 1836-1893.
  vervolg Xak
 11. Cornelis Huizer, 1836-.
  vervolg Xal
 12. Pieter Huizer, geb. IJsselmonde 12-3-1836.
 13. Heiltje Huizer, geb. IJsselmonde 5-3-1838, tr. IJsselmonde 28-4-1865 Leendert Naaktgeboren, geb. IJsselmonde.
 14. Hymen Huizer, 1839-.
  vervolg Xam
 15. Neeltje Huizer, geb. IJsselmonde 26-9-1841.

IXw
Willem Huizer, geb. Ridderkerk 11-8-1798, ged. Ridderkerk 19-8-1798, overl. Ridderkerk 23-5-1875, tr. IJsselmonde 4-5-1821
Pietertje Ariensdr van der Staaij, geb. IJsselmonde 4-2-1801, ged. IJsselmonde 14-2-1802, overl. Ridderkerk 5-5-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Huijser, geb. Ridderkerk 15-11-1821, overl. Ridderkerk 24-6-1870, tr. Ridderkerk 7-10-1852
  Florus Alderliesten, geb. Ridderkerk 5-1-1822, overl. Ridderkerk 21-9-1859.
  {zoon van Pieter Alderliesten en Bastiaantje Sloof}
 2. Dirk Huizer, 1823-.
  vervolg Xan
 3. Anna Huizer, geb. IJsselmonde 9-10-1825, overl. Ridderkerk 25-2-1900, tr. Ridderkerk 20-9-1851
  Cornelis van Loenen, geb. Ridderkerk 13-8-1825, overl. Ridderkerk 12-5-1877.
  {zoon van Pieter van Loenen en Jannigje Verhoeven}
 4. Geertruij Huijser, geb. IJsselmonde 30-12-1826, overl. Ridderkerk 20-9-1847.
 5. Arie Huizer, 1828-1877.
  vervolg Xao
 6. Neeltje Huijser, geb. IJsselmonde 27-12-1833,
  tr. (1) Krimpen aan de Lek 31-5-1862 Leendert Luijten, geb. Krimpen aan de Lek 1825, overl. Krimpen aan de Lek 29-11-1871. (akte 39)
  tr. (2) Krimpen aan de Lek 18-6-1884 Jacobus Kloos, geb. Zevenhuizen 17-4-1830.
 7. Leendert Huizer, 1835-1911.
  vervolg Xap
 8. Trijntje Elisabeth, geb. IJsselmonde 31-10-1837, overl. IJsselmonde 24-11-1837.
 9. Trijntje Elisabeth, geb. IJsselmonde 8-3-1839, overl. Ridderkerk 12-1-1904, tr. Ridderkerk 10-5-1861 Arie Oudijn, geb. Ridderkerk 10-2-1840, overl. Ridderkerk 13-11-1900 (165/372).
 10. Pietertje Huijser, geb. IJsselmonde 23-8-1841, overl. IJsselmonde 10-9-1841.

IXx
Jan Bastiaanz Huizer, geb. Numansdorp 20-3-1788, ged. Numansdorp 23-3-1788, begr. Numansdorp 20-7-1820, tr. Numansdorp 28-10-1810
Dirkje Pietersdr De Fonkert, ged. Strijen 24-2-1788.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Huizert, geb. Numansdorp 11-8-1811, ged. Numansdorp 8-9-1811, overl. Numansdorp 11-1-1812 begr. Numansdorp 19-1-1812.
 2. Bastiaan Huizert, geb. Numansdorp 2-10-1812, overl. Numansdorp 3-11-1812.
 3. Geertrui Huizert, geb. Numansdorp 5-10-1813, tr. Numansdorp 30-12-1842 Teunis Jansz Vrijland, geb. Klaaswaal 17-1-1819, overl. Numansdorp 4-11-1898.
 4. Jannetje Huizert, geb. Numansdorp 3-1-1815.
 5. Pleuntje Huizert, geb. Numansdorp 26-12-1815, overl. Zuid-Beijerland 13-8-1843, tr. Numansdorp 18-6-1837 Jan Muilewijk, geb. 's-Gravendeel 5-9-1792, overl. Zuid-Beijerland 27-10-1859.
 6. Pieter Huizert, geb. Numansdorp 12-1-1817, overl. Numansdorp 10-5-1817, begr. Numansdorp 13-5-1817.
 7. Pieter Huizert, geb. Numansdorp 2-3-1818, overl. Numansdorp 24-11-1819, begr. Numansdorp 28-11-1819.
 8. Bastiaan Huizert, geb. Numansdorp 29-6-1819, overl. Numansdorp 4-8-1819, begr. Numansdorp 8-8-1819.
 9. Janna Huizert, geb. Numansdorp 12-11-1820, overl. Numansdorp 30-12-1905, tr. Numansdorp 28-4-1849 Andries van Rees, geb. Numansdorp 4-2-1815, ged.. Numansdorp 12-2-1815, overl. Numansdorp 8-3-1891

IXy
Adrianus Huisert, geb. Numansdorp 20-7-1789, ged. Numansdorp 26-7-1789, overl. Numansdorp 16-11-1873 akte 105, tr. Piershil 2-5-1818 akte 1
Sara van Bochove, geb. Nieuw-Beijerland 1-6-1799, ged. Nieuw-Beijerland 2-6-1799, overl. Numansdorp 29-1-1881.
{dr. van Aart van Bochove en Maria Verhagen} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Huisert, 1819-1899.
  vervolg Xaq
 2. Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 21-6-1821.
 3. Jan Huisert, geb. Numansdorp 23-3-1823.
 4. Arie Huisert, geb. Numansdorp 16-4-1824, overl. Numansdorp 6-10-1850.
 5. Izaak Huisert, 1826-1905.
  vervolg Xar
 6. Gerrit Huisert, geb. Numansdorp 25-9-1827.
 7. Adrianus Huisert, geb. Numansdorp 6-4-1830, overl. Numannsdorp 24-12-1830.
 8. Maria Huisert, geb. Numansdorp 6-4-1830, overl. Zuidland 28-6-1918, tr. Numansdorp 26-4-1856 Cornelis van der Meer Hollaar, geb. Zuidland 14-3-1830, overl. Zuidland 5-10-1877.
 9. Adrianus Huisert, geb. Numansdorp 9-9-1833, overl. Numansdorp 4-5-1849.
 10. Dirk Huisert, geb. Numansdorp 14-5-1835.
 11. Leendert Huisert, geb. Numansdorp 11-3-1837.
 12. Krijn Huisert, geb. Numansdorp 21-12-1842, overl. Numansdorp 9-8-1869, tr. Numansdorp 29-4-1869 Krijntje Schalkoord, geb. Numansdorp 8-3-1847, overl. Heinenoord 10-12-1889.

IXz
Arie Huijsert, geb. Numansdorp 24-3-1793, ged. Numansdorp 2-4-1793, overl. Numansdorp 19-7-1832, tr. Zuid-Beijerland 2-5-1823
Maaike van de Polder, geb. Zuid-Beijerland 14-8-1801, ged. Zuid-Beijerland 23-8-1801, overl. Numansdorp 11-6-1846.
{dr. van Hendrik van de Polder en Jacoba de Vroet} Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huisert, 1824-1889.
  vervolg Xas
 2. kind Huisert, overl. Numansdorp 9-7-1825 (doodgeboren).
 3. Bastiaan Huisert, 1826-1903.
  vervolg Xat
 4. Kornelia Huisert, geb. Numansdorp 6-5-1828, overl. Numansdorp 5-5-1883, tr. Numansdorp 25-5-1850 Cornelis Hendriksz Visser, geb. Numansdorp 23-9-1827, overl. Numansdorp 31-1-1905.
 5. Jacoba Huisert, geb. Numansdorp 16-8-1829, overl. Numansdorp 31-8-1832.
 6. Dirk Huisert, geb. Numansdorp 11-9-1830, overl. Numansdorp 4-10-1832.
 7. Adrianus Huisert, geb. Numansdorp 15-1-1832, overl. Numansdorp 20-3-1832.

IXaa
Maria Ariensdr Huisert, ged. Numansdorp 10-11-1782, overl. Numansdorp 13-5-1855, tr. (1)
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huizert, ged. Numansdorp 20-12-1804, begr. Numansdorp 16-2-1805.

Maria Ariensdr Huisert, 1782-1855, tr. (2) Numansdorp 4-5-1806
Arie Leendertsz van Dam, ged. Numansdorp 1-2-1788, overl. Numansdorp 13-1-1834.
IXab
Nicolaas Ariensz Huisert, geb. Westmaas 11-7-1788, ged. Westmaas 13-7-1788, tr. Numansdorp 2-4-1814
Cornelia Dekker, geb. Groote Lindt ± 1799.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huisert, geb. Numansdorp 27-4-1814, tr. Numansdorp 19-4-1845 Hermijna Lammers, geb. Heinenoord 1804, ongehuwd overl. Numansdorp 30-4-1883.
 2. Pieter Huisert, geb. Numansdorp 25-10-1815, overl. Numansdorp 20-12-1816, begr. Numansdorp 23-12-1816.
 3. Annigje Huisert, geb. Numansdorp 12-4-1817, overl. Numansdorp 11-3-1818.

IXac
Aaltje Ariensdr Huisert, geb. Numansdorp 25-4-1798, ged. Numansdorp 29-4-1798, begr. Numansdorp 28-11-1817, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. ongedoopt kindje Huisert, begr. Numansdorp 4-11-1817.

IXad
Willem Jansz Huyser, geb. Strijen 23-9-1768, ged. Strijen 2-10-1768, overl. 's-Gravenhage 4-12-1853, otr. (1) Amsterdam 19-8-1932, tr. (1) 's-Gravenhage
Maria Beyer, geb. Amsterdam.

Willem Jansz Huyser, 1768-1853, tr. (2) Amsterdam 29-11-1793
Aaltje Ebbeling, ged. Amsterdam 19-10-1769.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huiser, 1809-.
  vervolg Xau

IXae
Teunis Arijsz Huyzer, ged. Ridderkerk 28-8-1768, otr. Ridderkerk 25-4-1794, tr. Ridderkerk 11-5-1794
Francijntje Aardsdr de Hoed, ged. Ridderkerk 13-2-1774, overl. Ridderkerk 25-4-1815.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendryntje Huyser, geb. Ridderkerk 18-1-1795, ged. Ridderkerk 18-1-1795, begr. Ridderkerk 31-3-1795.
 2. Aart Huyser, geb. Ridderkerk 1-12-1797, ged. Ridderkerk 10-12-1797, begr. Ridderkerk 13-3-1785.
 3. Aart Huyser, 1798-1846.
  vervolg Xav
 4. Hendryntje Huyser, ged. Ridderkerk 6-12-1801, overl. Ridderkerk 29-9-1858, tr. Ridderkerk 23-11-1827 Teunis Buitendijk, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1800.
 5. Adriana Huyser, 1804-1851.
  vervolg Xaw

IXaf
Willem Arijsz Huyzer, ged. Ridderkerk 21-3-1773, otr. Ridderkerk 7-6-1799, tr. Ridderkerk 24-6-1799
Lammertje Jansdr Nieuwenhof, ged. Ridderkerk 27-4-1777.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrijntje Huizer, ged. Ridderkerk 29-12-1799, overl. Ridderkerk 17-4-1821.
 2. Jan Huizer, 1802-1874.
  vervolg Xax
 3. Ary Huizer, ged. Ridderkerk 10-6-1804.
 4. Ploontje Huizer, ged. Ridderkerk 13-7-1806, overl. Ridderkerk 11-6-1811.
 5. Anna Huizer, ged. Ridderkerk 5-2-1809, overl. Ridderkerk 22-6-1811.
 6. Arij Huizer, 1811-1871.
  vervolg Xay
 7. Ploontje Huizer, ged. Ridderkerk 21-6-1814.

IXag
Arij Arijsz Huyzer, ged. Ridderkerk 20-8-1780, otr. Ridderkerk 11-10-1811, tr. Ridderkerk 1-11-1811, kerk. huw. Ridderkerk 3-11-1811
Annigje Willemsdr Neef, ged. Krimpen aan de Lek 6-8-1780, overl. Ridderkerk 29-9-1859.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huyser, geb. Ridderkerk 21-1-1812, ged. Ridderkerk 26-1-1812,
 2. Anna Huyser, geb. Ridderkerk 22-2-1815, tr. Ridderkerk 19-10-1849 Arie Prins, geb. Nieuw-Lekkerland 1824.
 3. Neeltje Huyser, geb. Ridderkerk 14-9-1816, tr. Kijfhoek 13-5-1839 Teunis Punt, geb. Heerjansdam 15-12-1811, ged. Heerjansdam 22-12-1811.
 4. Arie Huyser, geb. Ridderkerk 5-4-1818, overl. Ridderkerk 29-12-1876, tr. Ridderkerk 18-5-1860 Hendrijntje Huizer, geb. Ridderkerk 18-11-1825, overl. Ridderkerk 9-5-1873.
 5. Willem Huyser, geb. Ridderkerk 18-10-1819, overl. Ridderkerk 18-4-1821.
 6. Willempje Huyser, geb. Ridderkerk 16-7-1821, tr. Ridderkerk 16-7-1821, tr. Ridderkerk 25-3-1842 Wouter Pors, geb. Rhoon 23-5-1816.

IXah
Krijn Arijsz Huijzer, ged. Ridderkerk 7-8-1785, overl. Ridderkerk 16-9-1830, otr. Ridderkerk 16-6-1809, tr. Ridderkerk 7-7-1809, kerk. huw. Ridderkerk 9-17-1809
Jannetje Leendertsdr Bakker, ged. Ridderkerk 19-2-1786, overl. Ridderkerk 27-11-1849.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huijzer, 1809-1873.
  vervolg Xaz
 2. Leendert Huijzer, 1813-1894.
  vervolg Xba
 3. Willem Huijzer, 1815-1876.
  vervolg Xbb
 4. Geertruij Huijzer, geb. Ridderkerk 15-3-1817, overl. Ridderkerk 31-12-1818.
 5. Teunis Huijzer, 1818-1903.
  vervolg Xbc
 6. Geertruij Huijzer, geb. Ridderkerk 5-10-1820, overl. IJsselmonde 24-12-1896, tr. Ridderkerk 29-4-1842
  Arie Bakker, geb. Rijsoord 24-3-1815, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 9-4-1815, overl. IJsselmonde 25-12-1870.
 7. Hendrik Huijzer, 1822-1869.
  vervolg Xbd
 8. Anna Huijzer, ged. Ridderkerk 11-2-1825, overl. Ridderkerk 2-12-1848.
 9. Krijn Huijzer, 1826-1887.
  vervolg Xbe
 10. Pleuntje Huijzer, geb. Ridderkerk 8-9-1829, overl. Ridderkerk 28-7-1897, tr. Ridderkerk 29-4-1853
  Arie Sparreboom, geb. Ridderkerk 1-2-1827 akte 21, overl. Ridderkerk 16-4-1904 akte 49.
  {zn. van Pieter Sparreboom en Aplonia van Driel}

IXai
Jannigje Willemsdr Huiser, geb. 1-2-1778, ged. IJsselmonde 8-2-1778.
Zoon: Teunis Huiser, geb. IJsselmonde 3-11-1797, ged. IJsselmonde 31-1-1798.
IXaj
Kryn (Quirijn) Willemsz Huiser, ged. Ridderkerk 24-8-1783, overl. Dirksland 15-1-1848, otr. (1) Charlois 30-11-1805, tr. (1) Charlois 26-12-1805
Rookje Hendriksdr Moerkerke, ged. Charlois 22-6-1777, overl. Barendrecht 16-10-1840.
Uit dit huwelijk:
 1. Aagje Huyzer, geb. Charlois 15-6-1806, ged. Charlois 20-6-1806, overl. Heerjansdam 3-8-1847, tr. West-Barendrecht 8-11-1832 Bastiaan Lems, geb. Groote Lindt 15-1-1811, ged. Groote Lindt 20-1-1811, overl. Barendrecht 18-10-1881.
 2. Hendrik Huyzer, geb. Charlois 20-7-1807, ged. Charlois 26-7-1807.
 3. Willem Huyzer, geb. Charlois 15-10-1808, ged. Charlois 23-10-1808.
 4. Stijna Huyzer, geb. Charlois 16-9-1810, ged. Charlois 23-9-1810.
 5. Mattheus Huijzer, 1813-1861.
  vervolg Xbf
 6. Hendrik Huyzer, geb. Charlois 17-1-1815, overl. Charlois 15-9-1815.
 7. Stijntje Huyzer, geb. Charlois 19-2-1817, overl. West-Barendrecht 3-3-1819.
 8. Willempje Huyzer, geb. West-Barendrecht 12-2-1819, overl. Oost-Barendrecht 7-9-1820.
 9. Hendrik Huyzer, geb. West-Barendrecht 23-4-1820, overl. Oost-Barendrecht 21-3-1821.

Kryn (Quirijn) Willemsz Huiser, 1783-1848, tr. (2) Dirksland 22-12-1843
Pietertje Both, geb. Dirksland ± 1796, tr. (1) Dirksland 1818 Jan Bolluit.
IXak
Cornelis Willemsz Huiser, ged. Ridderkerk 20-4-1788, overl. Oost-Barendrecht 25-11-1840, tr. Barendrecht 5-9-1816
Heiltje Willemsdr Visser, ged. Barendrecht 25-5-1798, overl. Barendrecht 19-1-1875.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huyser, 1817-1882.
  vervolg Xbg
 2. Maaike Huyser, geb. Oost-Barendrecht 4-10-1819, overl. Oost-Barendrecht 15-1-1820.
 3. Maaike Huyser, geb. Oost-Barendrecht 30-3-1821, overl. Oost-Barendrecht 2-6-1821.
 4. Maaike Huyser, geb. Oost-Barendrecht 10-2-1823, overl. Oost-Barendrecht 3-5-1823.
 5. Leendert Huyser, geb. Oost-Barendrecht 22-8-1824.
 6. Krijn Huyser, geb. Oost-Barendrecht 15-2-1826, overl. Oost-Barendrecht 29-5-1826.
 7. Mattheus Huyser, 1828-1874.
  vervolg Xbh
 8. Bastiaan Huyser, geb. Oost-Barendrecht 25-3-1831.
 9. Krijn Huyser, geb. Oost-Barendrecht 29-4-1833, overl. Oost-Barendrecht 22-6-1834.
 10. Aagje Huyser, geb. Oost-Barendrecht 7-2-1835, tr. Barendrecht 18-5-1865 Meeuwis Jongeruiter, geb. Barendrecht 11-9-1837, overl. Barendrecht 28-9-1884.
 11. Maaike Huyser, geb. Oost-Barendrecht 18-11-1836, overl. Zwijndrecht 26-12-1915, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 26-9-1861 Dirk van der Linden, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1836

IXal
Bastiaan Huysers, geb. Klundert 19-4-1773, ged. Klundert 25-4-1773, tr. Zutphen 28-3-1798
Carolina Wilhelmina van Ingen, geb. Zutphen, ged. 1775, overl. Zutphen 11-8-1843.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Jurien Jan Huijsers, overl. Breda 13-3-1800.
 2. Antonie Gelinck Huijsers, geb. Breda 7-2-1801, ged. Breda 22-2-1801, overl. Salatiga (IndonesiŽ) 15-10-1843.
 3. Martinus Anne Eliza Huijsers, geb. Breda 14-11-1802, ged. Breda 21-11-1802, overl. 1e luitenant Samarang [IndonesiŽ] 6-3-1838/
 4. Karel Bastiaan Wilhelm Huijsers, 1804-1851.
  vervolg Xbi
 5. Johannes Aarnout Huijsers, geb. Bergen op Zoom 11-6-1806, ged. Bergen op Zoom 22-6-1806.
 6. Dirk Johan Hendrikus Huijsers, geb. Alphen aan den Rijn 3-12-1808, ged. Alphen aan den Rijn 11-1-1809.
 7. Jurriaan Jan Huijsers, geb. Alphen aan den Rijn 9-9-1810, ged. Alphen aan den Rijn 3-9-1810.

IXam
Hermanus Dirkz Huysers, geb. Klundert 12-7-1776, ged. Klundert 14-7-1776, overl. Groningen 6-6-1830, tr. Groningen ± 1812
Afina Mulder, geb. Oude Pekela ± 1785, overl. Groningen 30-7-1846.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Afina Huijsers, geb. Groningen 3-5-1812, overl. Groningen 23-12-1813.
 2. Harm Huijsers, geb. Groningen 10-3-1815, ged. Groningen 30-3-1815 predikant, overl. Borculo 25-12-1881, tr. Groningen 8-11-1837 Margaretha Helena Braam, ged. Groningen 1-9-1802, overl. Farmsum 9-10-1871.
 3. Dirk Huijsers, geb. Groningen 13-2-1818 kapitein koopvaardij, overl. Rotterdam 27-7-1855, tr. Rotterdam 24-3-1847 Cornelia Petronella Krijgsman Labee, geb. Rotterdam 8-3-1825, overl. Rotterdam 6-3-1881.
 4. Haike Huijsers, geb. Hoogezand 12-5-1820, tr. Groningen 13-4-1844 Abraham Dios Brandon, geb. Amsterdam 23-8-1808.
 5. Martinus Huijsers, geb. Groningen 12-8-1822 schoolonderwijzer, overl. Pieterburen 2-12-1847.
 6. Maartje Afina Huijsers, geb. Groningen 29-9-1824, tr. Groningen 30-11-1848 Willem Wegerif, geb. Apeldoorn 16-8-1821.
 7. Hermanus Huijsers, geb. Groningen 17-10-1826, overl. Groningen 4-12-1848.

IXan
Hendrik Huysers, geb. Klundert 14-10-1791, ged. Klundert 16-10-1791, overl. 's-Gravenhage 27-5-1849, tr. Breda 18-12-1812
Marie Elisabeth Middelaer, geb. Breda 22-11-1778.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Petronella Huijsers, geb. Breda 24-5-1813, overl. 's-Gravenhage 27-1-1896, tr. 's-Gravenhage 15-2-1843 Jacobus Diedericus de Bloeme achterneef, geb. Amsterdam 1814, overl. Haarlem 11-10-1892; zn. van Jan de Bloeme en Catharina Huijsers.
 2. Jacoba Huijsers, geb. Breda 13-5-1815, overl. 's-Gravenhage 20-10-1889.
 3. Herman Cornelis Huijsers, geb. Breda 1-12-1817, overl. Breda 8-3-1818.

IXao
Paulus Huijsers, geb. Klundert 9-9-1787, overl. Strijen 11-6-1863, tr. Strijen 25-5-1817
Geertruij Zuiderent, ged. Strijen 5-7-1789, overl. Strijen 30-8-1870.
Uit dit huwelijk:
 1. IJsbrand Huijzers, geb. Strijen 27-7-1817, ongehuwd overl. Strijen 8-9-1869.
 2. Bastiaan Huijsers, geb. Strijen 25-11-1818, overl. Strijen 15-3-1819.
 3. Cornelia Huijsers, geb. Strijen 6-12-1819, overl. Strijen 21-6-1894, tr. Strijen 27-4-1849 Bastiaan Westmaas, geb. Strijen 13-9-1822, overl. Rotterdam 9-6-1912.
 4. Anna Huijsers, geb. Strijen 29-5-1821, overl. Strijen 31-5-1823.
 5. Bastiaantje Huijsers, geb. Strijen 4-6-1822, overl. Strijen 18-6-1822.
 6. Bastiaan Huijsers, 1823-1883.
  vervolg Xbj
 7. Anna Huijsers, geb. Strijen 21-11-1825, overl. Strijen 11-1-1826.
 8. Paulus Huijsers, geb. Strijen 21-11-1825, overl. Strijen 3-1-1826.
 9. Paulus Huijsers, geb. Strijen 29-4-1827 verver, overl. Oud-Beijerland 13-8-1859.
 10. Gerrit Huijsers, geb. Strijen 4-5-1829 smid, overl. Strijen 19-12-1890.
 11. Anna Maria Huijsers, geb. Strijen 14-1-1831, overl. Strijen 11-6-1845.

IXap
Bastiaan Huysers, ged. Berkel 31-10-1784, overl. Neder Slingerland 26-10-1840, otr. (1) Berkel en Rodenrijs 25-6-1806, tr. (1) Nieuwpoort 10-8-1806
Anna Duhen, ged. Dordrecht 6-3-1773, overl. Nieuwpoort 22-7-1834.
{dr. van Matthijs Duhen en Johanna Hofman} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijsers, 1807-.
  vervolg Xbk

Bastiaan Huysers, 1784-1840, tr. (2) Schoonhoven 28-7-1838
Maria Perk, geb. Ameide 22-8-1784, overl. Schoonhoven 27-8-1858.
{dr. van Cornelis Perk en Merrigje van Lomwel; eerder weduwe van Pieter Schoenmaker}
IXaq
Thomas Reinier Huijsers, geb. Batavia [IndonesiŽ] 19-11-1781 predikant te West Grafdijk, overl. Retranchement 15-3-1833, otr. Rotterdam 19-3-1803, tr. Rotterdam 3-4-1803
Johanna Maria van Netten, geb. Rotterdam 21-3-1779, overl. Retranchement 22-1-1833.
Uit dit huwelijk:
 1. Arij Thomas Huijsers, geb. 1804, woonachtig N.blaek bij wed. Van Netten naast Hofhout op 14-4-1805, overl. Rotterdam 14-4-1805, begr. Rotterdam 17-4-1805.
 2. (Pieter) Reinier Gosewynus Huijsers, geb. Leiden 14-1-1806, ged. NH Leiden 22-1-1806, overl. Retranchement 10-1-1829.
 3. Jacob Gijsbert Cornelis Huijsers, geb. Leiden 1-9-1808, ged. NH Leiden 21-9-1808.
 4. Arie Thomas Huijsers, geb. Vreeswijk 3-1-1809, overl. Ridderkerk 14-4-1811.
 5. Jacoba Charlotta Gijsbertina Huijsers, geb. Leiden 2-6-1811, ged. NH Leiden 16-6-1811.
 6. Thomas Reinier Johannes Marinus Huijsers, 1814-.
  vervolg Xbl
 7. Maria Huijsers, geb. Graft 1819, tr. Rotterdam 6-5-1846 Willem van der Vegt, geb. Rotterdam 1825.

IXar
Carolina Frederica Huijsers, geb. Culemborg 27-3-1787, overl. Woerden 14-2-1831, tr. Castricum 11-7-1827
Jan Carel Paulissen, geb. Utrecht ± 1782 rijkstolgaarder.
Uit dit huwelijk:
 1. Careltje Huijsers, overl. vermoedelijk te Limmen.

IXas
Dirk Huysers, geb. Klundert 12-10-1783, ged. Klundert 22-10-1783, otr. Utrecht 15-9-1805
Johanna Liesardt.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus Petrus Huijsers, 1806-.
  vervolg Xbm
 2. Katerina Huijsers, geb. Amersfoort 21-3-1809, tr. Amsterdam 7-5-1834 Frans van den Berg, ged. Amsterdam 10-6-1804 pakhuisknecht.
 3. Bastiana Dirkje Huijsers, geb. Utrecht 15-6-1811, ged. Utrecht 19-6-1811, tr. Amsterdam 30-11-1836 Harremanus van Erkel, geb. Amsterdam 1807.
 4. Johanna Clasina Huijsers, geb. Utrecht 13-1-1816, otr. Amsterdam 3-4-1842, tr. Wageningen 20-4-1842 Hendrik van Schuilenburg, geb. Wageningen 1803.
 5. Maria Cornelia Huijsers, geb. Utrecht 20-3-1819, overl. Utrecht 14-11-1819.
 6. Leendert Arie Huijsers, 1820-.
  vervolg Xbn
 7. Cornelia Charlotte Elisabeth Huijsers, geb. Naarden 1822, overl. Utrecht 16-9-1824. akte 702
 8. David Huijsers, geb. Utrecht 21-12-1824. akte 1471 23-12-1824

IXat
Pieter Huysers, geb. Klundert 17-5-1791, ged. Klundert 22-5-1791, overl. Klundert 27-8-1853, tr. Klundert 1-5-1811
Cornelia de Graaf, geb. Klundert.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus Huijsers, 1812-.
  vervolg Xbo
 2. Pieter Huijsers, 1814-.
  vervolg Xbp
 3. Bastiana Huijsers, geb. Klundert 30-8-1816, overl. Klundert 14-8-1818.
 4. Bastiana Huijsers, geb. Klundert 14-9-1818, overl. Terneuzen 26-4-1883, tr. (1) Terneuzen 28-7-1839 Jan van Wijck, geb. Hoek 1815, overl. Terneuzen 18-3-1859; tr. (2) Terneuzen 12-1-1860 Hendrik de Mul, geb. Zaamslag 1818, overl. Terneuzen 29-12-1899.
 5. Jacob Huijsers, 1822-1886.
  vervolg Xbq
 6. Cornelus Huijsers, 1825-1857.
  vervolg Xbr

IXau
Adriana Huijsers, geb. Breda 8-6-1789, overl. Breda 10-12-1871, relatie met
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Pieter Huijsers, geb. Breda 7-10-1812, overl. Breda 2-11-1812.
 2. Pieter Huijsers, 1815-1888.
  vervolg Xbs

IXav
Pieter Huijsers, geb. Breda 23-7-1781, overl. Breda 23-1-1848, otr. Breda 12-6-1805, tr. Breda 3-7-1805
Wilhelmina Jacoba van Naerssen, geb. Roosendaal 30-10-1780, ged. Roosendaal 5-11-1780.
Uit dit huwelijk:
 1. Herman Arie Huijsers, geb. Breda 21-3-1812 commisionnair beurtschepen en bevrachtingen, overl. Breda 30-12-1870 (417/427).
 2. Frederik Anthony Huijsers, geb. Breda 7-5-1814, overl. Breda 27-6-1815.
 3. Jan Carel Jacob Huijsers, 1817-1890.
  vervolg Xbt
 4. Davida Adriana Henrietta Huijsers, geb. Breda 14-10-1881, overl. Breda 16-8-1839.
 5. Karel Henri Anthonie Huijsers, geb. Breda 12-2-1822.
 6. Pieter Willem Jacob Huijsers, geb. Breda 21-6-1825, overl. Breda 1-3-1841.

IXaw
Mattheus Huijsers, ged. Tholen 3-1-1790, overl. Tholen 8-8-1865, tr. Tholen 3-3-1813
Leijntje Slager, geb. Tholen 24-8-1791, overl. Tholen 6-4-1870.
Uit dit huwelijk:
 1. Christoffel Huijsers, geb. Tholen 9-7-1814 (doodgeboren).
 2. Adriaan Gerardus Huijsers, geb. Tholen 8-7-1814 (39/136), overl. Tholen 2-10-1814.
 3. Sara Huijsers, geb. Tholen 19-9-1815, overl. Tholen 16-10-1834.
 4. Christoffel Huijsers, geb. Tholen 30-7-1817, overl. Tholen 3-1-1820.
 5. Adriana Geertje Huijsers, geb. Tholen 30-1-1820, overl. Tholen 7-10-1874, tr. Tholen 13-12-1848 Adrian Beekman, geb. Tholen 9-4-1816, overl. Tholen 11-10-1874.
 6. Janna Maria Huijsers, geb. Tholen 17-8-1821, overl. Tholen 21-12-1852, tr. Tholen 6-1-1841 Izaak van der Weele, geb. Tholen 7-6-1820.
 7. Gerard Hendrik Huijzers, geb. Tholen 1-3-1823, ongehuwd overl. Delft 30-8-1871.
 8. Stoffelina Neeltje Huijsers, geb. Tholen 6-2-1825, overl. Tholen 19-7-1902, tr. Tholen 6-8-1845 Quirijn de Korte, geb. Tholen 23-8-1824, overl. Tholen 10-11-1894.
 9. Bastiaan Leendert Huijsers, geb. Tholen 19-4-1826, overl. Tholen 7-8-1826.
 10. Mathheus Huijsers, geb. Tholen 8-7-1827, overl. Tholen 21-5-1831.
 11. Christoffel Jacob Huijsers, geb. Tholen 2-1-1829, overl. Tholen 10-11-1829.
 12. Jacoba Huijsers, geb. Tholen 8-2-1830, overl. Tholen 26-5-1831.
 13. Pieternella Huijsers, geb. Tholen 19-6-1831, overl. Tholen 26-12-1831.
 14. Tannetje Huijsers, geb. Tholen 31-1-1833, overl. Tholen 14-1-1905, tr. Tholen 6-5-1852
  Marinus Jacob Engelvaart, geb. Oud-Vossemeer 1829, overl. Tholen 7-6-1880.
  {zn. van Philippus Engelvaart en Helena Engelvaart}
 15. Leendert Huijsers, 1835-1880.
  vervolg Xbu

IXax
Johannes Huysers, geb. Klundert 11-1-1784, overl. Willemstad 20-1-1848, tr. Zevenbergen 28-5-1805
Catharina van Mellen, geb. Dinteloord en Prinsenland 2-6-1781, overl. Numansdorp 26-6-1866.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Huisert, geb. Zevenbergen 30-6-1805, overl. Klundert 24-6-1809.
 2. Pleuntje Huisert, geb. Zevenbergen 3-1-1808, overl. Numansdorp 23-6-1856, tr. Jacob Klaasz Klootwijk (IXaa).
 3. Nicolaas Huijsers, geb. Zevenbergen 11-3-1801.
 4. Nicolaas Huijsers, 1812-1898.
  vervolg Xbv
 5. Cornelia Huijsers, geb. Zevenbergen 23-11-1814, overl. Numansdorp 28-2-1896.
 6. Mijna Huijsers, geb. Willemstad 11-1-1818, overl. Willemstad 18-2-1862, tr. Willemstad 1-8-1840 Cornelis Vos, geb. Terheijden 1816, overl. Willemstad 11-3-1862.

IXay
Cornelis Huyser, geb. Barendrecht 18-10-1801, ged. Barendrecht 25-10-1801, overl. IJsselmonde 13-8-1876, tr. Barendrecht 22-3-1823
Maartje Piek, geb. Overschie 30-12-1803, ged. Overschie 8-1-1804, overl. IJsselmonde 3-11-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Maaike Huijser, geb. Overschie 16-2-1824, tr. IJsselmonde 23-2-1845 Florinus Mijnlief Kooijman.
 2. Serijna Johanna Huijser, geb. Overschie 20-3-1828, overl. IJsselmonde 2-2-1902, tr. IJsselmonde 6-6-1851 Arie Pieter van Driel, geb. IJsselmonde ± 1828, overl. IJsselmonde 20-7-1902.
 3. Willemina Huijser, geb. IJsselmonde 27-2-1838, overl. IJsselmonde 23-5-1838.

IXaz
Hendrik Huyser, geb. Barendrecht 25-9-1802, ged. Barendrecht 3-10-1802, overl. Barendrecht 14-7-1866, tr. West-Barendrecht 10-7-1827
Cornelia Kraak, geb. Oud-Beijerland 9-5-1803.
{dr. van Jan Kraak en Cornelia Heikoop (1770=1837)} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijser, 1827-1886.
  vervolg Xbw
 2. Theodora Cornelia Huijser, geb. West-Barendrecht 14-4-1829, tr. Dordrecht 7-9-1853 Izaak Adrianus van de Brasem, geb. Dordrecht 12-9-1830, zn. van Johannes Stephanus van den Brasem en van Huipje van Efferen.
 3. Hendrik Krijn Huijser, 1831-1890.
  vervolg Xbx
 4. Cornelis Huijser, 1833-.
  vervolg Xby
 5. Maaike Huijser, 1835-.
  vervolg Xbz
 6. Anna Catharina Huijser, geb. West-Barendrecht 19-8-1837, tr. Barendrecht 20-11-1865 Jan Rijsdijk, geb. Barendrecht, overl. Barendrecht ± 10-1910, zn. van Pleun Rijsdijk en Ingentje den Otter.
 7. Arij Huijser, 1840-.
  vervolg Xca
 8. Petronella Huijser, geb. West-Barendrecht 19-8-1842.

IXba
Arij Huijser, geb. Barendrecht 27-11-1803, ged. Barendrecht 18-12-1803, tr. Barendrecht 6-5-1842
Annigje van Spyk, geb. Sint-Anthoniuspolder ± 23-10-1814. Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijser, 1843-.
  vervolg Xcb

IXbb
Pieter Huijser, geb. Barendrecht 24-5-1809, ged. Barendrecht 28-5-1809, tr. Charlois 27-3-1833
Anna Klootwijk, geb. Charlois 12-12-1811, overl. Haarlem 8-11-1885.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijser, geb. Charlois 22-6-1833, overl. Charlois 28-1-1836.
 2. Leendert Huijser, 1834-.
  vervolg Xcc
 3. Willemina Maria Huijser, geb. Charlois 21-3-1836, overl. Charlois 21-7-1836.
 4. Willemina Maria Huijser, geb. Charlois 2-11-1839, tr. Rotterdam 2-8-1871 (akte 654) Johannis Luijten, geb. Stormpolder 1842 schipper.
 5. Hermanus Huijser, 1845-.
  vervolg Xcd
 6. Krijn Huijser, geb. Charlois 12-2-1851.

IXbc
Joost Willemsz Huyser, geb. Barendrecht 15-9-1810, ged. Barendrecht 23-9-1810, tr. (1) Oost-Barendrecht 20-5-1840
Mensje de Kievit, geb. Barendrecht 15-9-1810, overl. Barendrecht 14-9-1849.
{dr. van Kornelis de Kievit en Neeltje Reedijk} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Joostz Huijser, 1840-.
  vervolg Xce
 2. Cornelis Joostz Huijser, geb. Barendrecht 26-12-1841, overl. Barendrecht 6-4-1842.
 3. Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 10-11-1843, tr. Overschie 7-6-1873 Arie Schenk.
 4. Maria Huijser, geb. Barendrecht 2-7-1845, overl. Barendrecht 20-9-1845.
 5. doodgeboren kind Huyser, Barendrecht 27-10-1846.

Joost Huyser, 1810-, tr. (2) Barendrecht 27-2-1852
Maaijke van der Velden, geb. Puttershoek 12-2-1828, overl. Barendrecht 6-2-1893.
{dr. van Jacob van der Velden metselaar en Cornelia Blankenaar} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Hendrina Huijser, geb. Barendrecht 4-6-1852.
 2. Jacob Huijser, 1853-1918.
  vervolg Xcf
 3. Krijn Huijser, 1855-1918.
  vervolg Xcg
 4. Kornelis Huijser, geb. Barendrecht 11-10-1856.
 5. Jozina Huijser, geb. Barendrecht 4-8-1859, overl. Barendrecht 25-1-1937, tr. Barendrecht 4-7-1878 Leendert Booij, geb. Barendrecht 29-7-1852, overl. Barendrecht 1-6-1918.
 6. Hendrina Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 17-1-1863, overl. Barendrecht ± 9-1900,
  tr. (1) Barendrecht 14-9-1882 Arie van der Jagt, geb. IJsselmonde 5-3-1861, overl. Barendrecht 28-1-1890;
  tr. (2) Barendrecht 15-11-1894 Fleuris Groenendijk, geb. Heerjansdam 11-5-1860, ged. Heerjansdam 10-6-1860.
 7. Arij Leendert Huijser, geb. Barendrecht 24-5-1865.
 8. Cornelia Hendrika Huijser, geb. Barendrecht 12-3-1868, tr. Barendrecht 23-11-1892 Gerrit de Jong, geb. Ridderkerk.
 9. Willemina Gerdina Huijser, geb. Barendrecht 12-3-1868.

IXbd
Willem Huyser, geb. Barendecht 23-8-1813, overl. Barendrecht 26-12-1895, tr. Barendrecht 14-5-1836
Geertruy Booy, geb. Barendrecht 23-10-1809, overl. Barendrecht 24-10-1896.
Uit dit huwelijk:
 1. Klaartje Huyser, geb. Barendrecht 3-8-1836, geb. Oost- en West-Barendrecht 3-7-1837.
 2. Willem Huyser, geb. Barendrecht 3-1-1839, overl. Barendrecht 18-9-1909.
 3. Carolina Maria Huijser, geb. Barendrecht 13-10-1844, tr. Barendrecht 12-5-1870 akte 14
  Teunis Visser, geb. Ridderkerk 15-12-1845.
  {zn. van Bastaan Visser en Pietertje Niemandsverdriet}
 4. Maria Carolina Huijser, geb. Barendrecht 20-1-1847.
 5. Helena Catharina Huijser, geb. Barendrecht 17-12-1851, tr. Barendrecht 29-4-1875 Simon Mol, geb. Barendrecht 1851.
 6. Leendert Huijser, 1855-.
  vervolg Xch

IXbe
Hendrik Cornelisz Huyser, geb. Barendrecht 11-5-1793, ged. Barendrecht 19-5-1793, overl. Detroit 9-3-1872, tr. Ridderkerk 14-1-1815
Lijntje van der Waal, geb. Poortugaal 30-10-1794, ged. Poortugaal 9-11-1794, overl. 6-6-1851.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijser, geb. Groote Lindt 30-4-1816, tr. (1) Waddinxveen 8-6-1850 Helena Pons, geb. Zoeterwoude 1827; tr. (2) Anna Elisabeth Olivier.
 2. Barbera Huijser, geb. Groote Lindt 10-2-1818, overl. Hoenkoop
 3. Maria Huijser, geb. Groote Lindt 18-6-1819.
 4. Francina Huijser, geb. Ridderkerk 25-8-1834 (110/299), overl. Ridderkerk 7-9-1834 (76/83, oud 13 dagen).
 5. Kornelia Huijser, geb. Groote Lindt 19-9-1820, overl. Groote Lindt 11-5-1822.
 6. Izaac Pieter Huijser, geb. Groote Lindt 29-10-1822.
 7. Petrus Huijser, geb. Groote Lindt 6-4-1824.
 8. Gerrit Huijser, geb. Groote Lindt 6-5-1826, overl. Groote Lindt 19-8-1826.
 9. Pieternella Huijser, geb. Groote Lindt 31-8-1827, relatie met Pieter Smith.
 10. Kind Huijser,doodgeb. Groote Lindt 11-9-1828.
 11. Kornelia Huijser, geb. Groote Lindt 2-1-1830.
 12. Rokus Huijser, geb. Groote Lindt 17-3-1832.
 13. Francina Huijser, geb. Ridderkerk 22-9-1835, relatie met Pieter Smith.
 14. Gerrit Huijser, geb. Ridderkerk 1-3-1838, relatie met Mary Jane Abernethy.

IXbf
Willem Cornelisz Huijser, geb. Barendrecht 15-10-1796, ged. Barendrecht 23-10-1796, overl. Barendrecht 19-9-1839, tr. Kijfhoek 25-9-1824
Lijntje van Gilst, geb. Kijfhoek 18-9-1803, overl. Barendrecht 26-4-1883.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijser, geb. Oost-Barendrecht 27-8-1825, overl. Oost-Barendrecht 26-1-1849.
 2. Frans Huijser, geb. Oost-Barendrecht 20-7-1827, overl. Oost-Barendrecht 25-10-1827.
 3. Frans Willemsz Huijser, 1828-1924.
  vervolg Xci
 4. Barbera Huijser, geb. Oost-Barendrecht 10-1-1831, overl. Arnhem 21-1-1916, tr. Barendrecht 26-9-1851 Cornelis van der Mijle, geb. Ouderkerk aan den IJssel 9-5-1819 heel- en vroedmeester, overl. Oosterbeek 15-11-1890.
 5. Marius Huijser, geb. Oost-Barendrecht 22-1-1832, overl. Oost-Barendrecht 7-9-1833.
 6. Hendrik Willemsz Huijser, 1833-1919.
  vervolg Xcj
 7. Marijgje Huijser, geb. Oost-Barendrecht 2-11-1834, overl. Barendrecht 16-11-1834.
 8. Heiltje Huijser, geb. Oost-Barendrecht 14-8-1836, overl. Barendrecht 13-4-1837.
 9. Aart Willemsz Huijser, 1837-1917.
  vervolg Xck
 10. Marijgje Huijser, geb. Oost-Barendrecht 8-9-1838, overl. Genderen 5-6-1877, tr. Barendrecht 22-8-1867 Jacobus van Oel, geb. Genderen 28-7-1837, hoofdonderwijzer, overl. Zevenhuizen 29-9-1914.
 11. Willemina Huijser, geb. Oost-Barendrecht 12-12-1839, overl. Utrecht 19-1-1918, tr. Barendrecht 10-2-1860 Freerk Hajer, predikant christelijke afgescheidenen, geb. Assen 5-12-1830, overl. Genderen 20-8-1878.

IXbg
Frans Cornelisz Huyser, geb. Barendrecht 12-10-1799, ged. Barendrecht 20-10-1799, overl. Barendrecht 27-11-1895, tr. Kijfhoek 1-5-1823
Adriana Fransdr van Gilst, geb. Kijfhoek 24-3-1799, ged. Kijfhoek 31-3-1799, overl. Barendrecht 26-11-1868.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara Fransdr Huijser, geb. Oost-Barendrecht 12-2-1824, overl. Barendrecht 2-12-1910, tr. Barendrecht 2-5-1845 Arie Pietersz Leeuwenburg, geb. Rhoon 19-8-1821, overl. Barendrecht 29-1-1881.
 2. Frans Fransz Huijser, geb. Oost-Barendrecht 24-3-1825, overl. Oost-Barendrecht 14-10-1825.
 3. Frans Fransz Huijser, geb. Oost-Barendrecht 15-3-1826, overl. Oost-Barendrecht 19-8-1829.
 4. Cornelis Fransz Huijser, geb. Oost-Barendrecht 10-10-1827, overl. Oost-Barendrecht 11-12-1827.
 5. Cornelis Huijser, geb. Oost-Barendrecht 17-10-1828, overl. Barendrecht 28-6-1893.
 6. Frans Fransz Huijser, geb. Oost-Barendrecht 14-5-1831, overl. Barendrecht 26-8-1880.
 7. Marius Fransz Huijser, 1832-1909.
  vervolg Xcl
 8. Hendrik Fransz Huijser, 1833-1894.
  vervolg Xcm
 9. Marijgje Fransz Huijser, geb. Oost-Barendrecht 25-4-1834, overl. 27-2-1902, tr. Barendrecht 5-5-1854 Pieter Pleunsz Stehouwer, heb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-7-1829.

IXbh
Rokus Huijser, geb. West-Barendrecht 3-7-1798, ged. West-Barendrecht 8-7-1798, overl. Heerjansdam 7-5-1874, begr. Heerjansdam, tr. Kijfhoek 25-4-1823
Maria den Ouden, geb. Mijnsheerenland 18-5-1800, ged. Mijnsheerenland 25-5-1800, overl. Heerjansdam 31-1-1887.
{dr. van Leendert den Ouden (1778-1908) en Huigje van der Zwaan (1777-1855)} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Huyser, geb. Kijfhoek/Kleine Lindt 12-1-1824, ongeh. overl. Heerjansdam 12-12-1877.
 2. Leendert Gerardus Huyser, geb. Kijfhoek 30-8-1825, overl. Kijfhoek 25-11-1827.
 3. Pieter Marius Huyser, geb. Kijfhoek 12-9-1826, overl. Kijfhoek 19-9-1826.
 4. Leendert Gerardus Huyser, 1828-1910.
  vervolg Xcn
 5. Pieter Marius Huyser van der Gijp, geb. Kijfhoek 16-12-1829, overl. Dordrecht 15-11-1910 (560/1478).
 6. Andries Hugo Huyser, geb. Kijfhoek 6-11-1832, overl. Heerjansdam 30-12-1877.
 7. Hendrik Rokus Huijser, geb. Kleine Lindt 13-12-1833, overl. Kleine Lindt 22-5-1834.

IXbi
Pieter Huizer van der Gijp, ged. Dinteloord en Prinsenland 5-10-1783, overl. Rockanje, begr. Rockanje 26-2-1811, otr. Mijnsheerenland 14-12-1804, tr. Mijnsheerenland 31-12-1804
Jobje Jansdr Blok, ged. Nieuw Helvoet 16-7-1780, overl. Rockanje, begr. Rockanje 12-11-1811.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huizer, geb. Mijnsherenland 24-4-1805, ged. Mijnsherenland 28-4-1805, overl. Oostvoorne 21-10-1880, tr. als Marija Huizer Oostvoorne 23-5-1838 Jacob Assenberg, geb. Oostvoorne 1792, overl. Oostvoorne 7-9-1880.
 2. Kornelis Huizer, geb. Mijnsherenland 1-11-1806, ged. Mijnsherenland 2-11-1806, overl. Mijnsherenland 28-11-1806.
 3. Cornelia Huizer, geb. Rockanje 16-12-1807.
 4. Arentje Huizer, geb. Rockanje 18-11-1809, overl. Rockanje 28-12-1835.

IXbj
Arie Huijser, geb. Zevenbergen 11-9-1792, overl. Zevenbergen 4-8-1859, tr. (1) Zevenbergen 14-12-1820
Adriana Johanna van Mourik, geb. Zevenbergen 2-1-1798, overl. Zevenbergen 19-10-1821.
Uit dit huwelijk:
 1. Goverdina Helena Huijser, geb. Zevenbergen 23-7-1821, overl. Zevenbergen 16-12-1821.

Arie Huijser 1792-1859, tr. (2) Dinteloord en Prinsenland 1-1-1824
Antje Herselman geb. Dinteloord en Prinsenland 1796.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijser, geb. Zevenbergen 16-2-1829, overl. Zevenbergen 30-8-1886.
 2. David Huijser, geb. Zevenbergen 1-5-1831, overl. Zevenbergen 21-2-1900.

IXbk
Cornelis Pietersz Huyser, ged. Zoetermeer 17-9-1786, overl. Zegwaard 27-12-1820, tr. Delft 27-4-1814
Geertje van den Berg, geb. 1782, overl. Zegwaard 12-10-1819.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Huyser, geb. Zegwaard 25-4-1818, overl. Zegwaard 27-5-1818.
 2. Pieter Huijser, 1819-1898.
  vervolg Xco

IXbl
Quirinus (Krijn) Cornelisz Huyser, geb. Zoetermeer 25-2-1790, ged. Zoetermeer 28-2-1790, overl. Zoetermeer 8-11-1864, otr. (1) Pijnacker 12-4-1811, tr. (1) Pijnacker 28-4-1811
Adriana Noteboom, ged. Pijnacker 12-7-1789, overl. Zoetermeer 10-1-1823.
{dr. van Arie Noteboom en Neeltje Kindt} Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Quirinusdr. Huyser, geb. Zoetermeer 21-4-1812, overl. 1896, tr. Moerkapelle 4-1-1843 Dirk Peters, geb. Moerkapelle 1815.
 2. Arie Quirinusz Huijser, 1813-1899.
  vervolg Xcp
 3. Cornelis Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 20-10-1814, overl. Zoetermeer 20-6-1889, tr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 2-6-1850 Sara Grootenhuis, geb. 22-11-1813, overl. 9-1896.
 4. Huijbert Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 13-1-1816, overl. Zoetermeer 23-2-1817.
 5. Quirinus II Quirinusz Huijser, 1817-1894.
  vervolg Xcq
 6. Johannes I Quirinusz Huijser, 1818-1918.
  vervolg Xcr
 7. Neeltje Quirinusdr Huyser, geb. Zoetermeer 10-12-1820, overl. Zoetermeer 27-7-1822.
 8. Pieter Quirinusz Huijser, 1822-1913.
  vervolg Xcs
 9. Kind, dood geb. Zoetermeer 9-1-1823.

Quirinus (Krijn) Cornelisz Huyser 1790-1864, tr. (2) Zoetermeer 30-7-1826
Anna Cornelisdr 't Hart, geb. Zegwaard 23-6-1801, ged. Zoetermeer 28-6-1801, overl. Zoetermeer 1-7-1879.
{dr. van Cornelis 't Hart en Anna Kant} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huyser, geb. Zoetermeer 1-10-1827, overl. Zoetermeer 18-10-1830.
 2. Japhet Huyser, geb. Zoetermeer 12-12-1829, overl. Zegwaard 10-7-1881.
 3. Anna Quirinusdr Huyser, geb. Zoetermeer 20-9-1831, ged. Zoetermeer 26-9-1831, overl. Zoetermeer 8-9-1905, tr. Zoetermeer 1-10-1854 Jacobus van Driel, geb. Montfoort 9-10-1829, overl. Zoetermeer 2-7-1899.
 4. Lijntje Quirinusdr Huyser, geb. Zoetermeer 18-12-1832, overl. Zoetermeer 24-4-1833.
 5. Cornelis Quirinusz Huijser, 1834-1913.
  vervolg Xct
 6. Dirk Quirinusz Huijser, 1835-1877.
  vervolg Xcu
 7. Lijntje Quirinusdr Huyser, geb. Zoetermeer 9-1-1838, overl. Mijdrecht 23-6-1904, tr. Zoetermeer 8-6-1862 Jacobus Plooij, geb. 1837, overl. Mijdrecht 5-2-1905.
 8. Dirkje Quirinusdr Huyser, geb. Zoetermeer 14-1-1839, overl. Zoetermeer 28-12-1840.
 9. kind, doodgeb. Zoetermeer 27-11-1841.
 10. Quirijntje Quirinusdr Huyser, geb. Zoetermeer 22-11-1843, overl. 's-Gravenhage 16-3-1911, tr. Zoetermeer 24-11-1867 Jan van Dorp, geb. Zoetermeer 31-8-1840, overl. Zoetermeer 20-10-1916.

IXbm
Pieter Huyser, geb. IJsselmonde 7-4-1806, ged. IJsselmonde 13-4-1806, overl. Ridderkerk 28-5-1849, tr. Ridderkerk 31-8-1827
Jannigje de Graaf, geb. Bleskensgraaf 11-9-1800, overl. Ridderkerk 7-6-1865.
{dr. van Teunis de Graaff en Geertje Huijsman} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 13-12-1829, overl. Ridderkerk 14-8-1830.
 2. Teunis Huijser, 1832-1899.
  vervolg Xcv
 3. Elizabeth Huijser (VIIIr-2), geb. IJsselmonde 3-8-1835, overl. Ridderkerk 9-1-1885, tr. Ridderkerk 23-4-1858 Dirk Lagendijk, geb. IJsselmonde 21-6-1834.
 4. Cornelis Huijser, geb. IJsselmonde 1837, overl. Ridderkerk 12-6-1849.
 5. Gerrit Huijser, geb. IJsselmonde 28-4-1839, overl. IJsselmonde 4-9-1839.
 6. Simon Huijser, geb. IJsselmonde 28-4-1839, overl. IJsselmonde 2-9-1839.
 7. Simon Huijser, geb. Ijsselmonde 16-12-1841, overl. 14-7-1842.

IXbn
Pleunis Huijsers, geb. Dinteloord en Prinsenland 24-3-1799, ged. Dinteloord en Prinsenland 7-4-1799, overl. Willemstad 5-11-1865, tr. Willemstad 10-12-1825
Cornelia Ardon, geb. Fijnaart en Heijningen 22-2-1797, overl. Willemstad 30-4-1864.
{dr. van Willem Ardon en Cornelia Klein} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijzers, geb. Willemstad 1826, overl. Willemstad 3-5-1831.
 2. Arij Huijzers, geb. Willemstad 3-1-1829, overl. Willemstad 4-6-1831.
 3. Willemijntje Huijzers, geb. Willemstad 23-11-1832, overl. Willemstad 13-3-1853.
 4. Janneke Huijzers, geb. Willemstad 7-6-1837, overl. Westmaas 14-1-1890, tr. Willemstad 6-8-1859
  Johannes Kerkhoff, geb. Terheijden 10-2-1832, overl. > 1891.

IXbo
Ary Huysers, geb. Dinteloord en Prinsenland ± 1802, ged. Dinteloord en Prinsenland 14-3-1802, overl. Willemstad 26-12-1839, tr. Dinteloord en Prinsenland 9-5-1829
Adriana van de Merbel, geb. Dinteloord 1805.
{dr. van Nicolaas van de Merbel en Catharina Valkenier} Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Huijzers, geb. Willemstad 1-8-1829, overl. Willemstad 28-3-1895 (14/205), tr. Willemstad 25-2-1865 Cornelis Koekkoek, geb. Willemstad 1820, overl. < 1895.
 2. Nicolaas Huyzers, geb. Willemstad 6-5-1831.
 3. Catharina Huyzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 1834, overl. Willemstad 28-2-1912, tr. Willemstad 1-5-1858
  Huibert Dalemans, geb. Willemstad 8-1-1831, overl. Willemstad 14-5-1905.
 4. Willem Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 1835, overl. Willemstad 25-12-1863.
 5. Pleunis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 1837, overl. Willemstad 21-11-1863.

IXbp
Johannes Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 1804, overl. Willemstad 28-10-1868, tr. Willemstad 19-1-1828
Anneke Heystek, ged. Willemstad 14-9-1806.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijsers, geb. Willemstad 23-3-1830, overl. Willemstad 26-1-1831.
 2. Kind Huijsers, doodgeb. Willemstad 23-3-1830.
 3. Maria Huijsers, geb. Willemstad 29-3-1834, tr. Willemstad 5-6-1858
  Pieter Nieuwland, geb. Fijnaart en Heijningen 27-6-1832.
 4. Willem Huijser, 1838-.
  vervolg Xcw

IXbq
Bastiaan Huyzers, geb. Dinteloord en Prinsenland ± 1807, ged. Dinteloord en Prinsenland 8-11-1807, overl. Willemstad 10-1-1850, tr. Fijnaart en Heijningen 3-9-1835
Pietertje de Bie, ged. Fijnaart en Heijningen 3-9-1835, ged. Fijnaart en Heijningen 16-4-1809, overl. Dinteloord en Prinsenland 31-3-1874.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijzers, 1837-.
  vervolg Xcx
 2. Leendert Huijzers, geb. Willemstad 11-5-1838, overl. Dinteloord en Prinsenland 16-8-1839.
 3. Leendert Huijzers, 1839-1909.
  vervolg Xcy
 4. Pleunis Huijzers, geb. Willemstad 18-9-1841, overl. Willemstad 14-10-1841.
 5. Pieter Huijzers, 1843-1886.
  vervolg Xcz
 6. Johannes Huijzers, 1847-1931.
  vervolg Xda

IXbr
Willem Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland ± 1821, overl. Willemstad 28-3-1860, tr. (1) Dinteloord en Prinsenland 2-5-1850
Lesaya Elisabeth Klercq, geb. Dinteloord en Prinsenland 1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 11-11-1855, overl. Dinteloord en Prinsenland 10-10-1939, tr. Dinteloord en Prinsenland 28-2-1878
  Klaas Gladpootjes, geb. Willemstad 7-5-1848, overl. Dinteloord en Prinsenland 2-7-1918.
  {zn. van Klaas Gladpootjes (-1847) en Anna Margaretha Heijer}
Willem Huijzers, 1821-1860, tr. (2) Willemstad 12-11-1859
Adriana van Gend, geb. Willemstad 1818.
IXbs
Huig Arijsz Huijzer, ged. Ridderkerk 10-10-1790, overl. Benschop 10-5-1875, tr. Benschop 16-5-1819
Willemijntje Verburg, geb. Benschop 15-11-1795, overl. Benschop 25-9-1843.
{dr. van Pieter Verburg en Willemijntje Verhoef} Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Huizer, geb. Benschop 19-11-1819, overl. Schoonhoven 27-7-1849, tr. Benschop 3-5-1844 Jilles Coljť, geb. Kockengen 5-5-1821.
 2. Pieter Huizer, geb. Benthuizen 21-2-1826, ged. Benthuizen 2-4-1826, overl. Benthuizen 5-5-1828.
 3. Alida Wilhelmina Catharina Huizer, geb. Benthuizen 21-2-1826, ged. Benthuizen 2-4-1826, overl. Benthuizen 5-5-1828.
 4. Rookje Huizer, geb. Benthuizen 21-2-1826, ged. Benthuizen 2-4-1826, overl. Benthuizen 5-5-1828.

IXbt
Jacob Arysz Huizer, ged. Ridderkerk 21-11-1802, overl. Rietveld 7-8-1882, tr. Rietveld 20-6-1834
Cornelia Voordouw de Kruijff, geb. Bodegraven 1810, overl. Rietveld 19-1-1875.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huizer, geb. Rietveld 19-6-1834.akte 6
 2. Arie Huizer, geb. Rietveld 23-9-1835, overl. Rietveld 10-10-1835.
 3. Aaltje Huizer, geb. Rietveld 2-3-1837, overl. Rietveld 5-5-1897, tr. Rietveld 10-12-1858 Gerrit Vroege, geb. Rietveld 1824, overl. Rietveld 10-5-1911.
 4. Geertje Huizer, geb. Rietveld 30-9-1839, tr. Rietveld 6-3-1862 Hermanus Brunt, geb. Bodegraven 15-11-1837.

IXbu
Grietje Huizerd (Huisert), geb. Wieldrecht 13-9-1809, ged. Wieldrecht 24-9-1809, overl. Dordrecht 7-7-1868, tr. Dordrecht 24-1-2-1856
Johann Ferdinand Meder, geb. Hamburg 29-1-1804, ged. Hamburg 4-3-1804.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan Gerard Huizerd, geb. Dordrecht 25-2-1846, overl. Dordrecht 18-3-1846 (198/279).
 2. Gerrit Ferdinand Huyzerd, geb. Dordrecht 25-2-1846.

IXbv
Frans Huijzer, geb. De Mijl-Krabbe-Nadort 13-9-1828, overl. Dubbeldam 14-1-1908, tr. Dubbeldam 4-11-1849
Lena van Pelt, geb. Wieldrecht 15-3-1836, overl. Dubbeldam 25-5-1916.
{dr. van Arie van Pelt en Maria Smitshoek} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huijzer, geb. Dubbeldam 2-7-1860, overl. Dubbeldam 4-9-1865.

IXbw
Anthony Cornelisz Huijser, geb. Meerdervoort, ged. Zwijndrecht 29-4-1787, overl. Vlissingen 29-7-1835, otr. (1) Zwijndrecht 26-7-1805, tr. (1) Zwijndrecht 10-8-1805
Heiltje van Pelt, ged. Zwijndrecht 1-5-1785.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, geb. Zwijndrecht 19-2-1806, ged. Zwijndrecht 23-2-1806.

Anthony Cornelisz Huijser, 1787-1835, tr. (2) Vlissingen 14-7-1813
Jeanne van der Steen, geb. Dordrecht 29-7-1791, overl. Hoorn 1-3-1867.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huiser, geb. 1814, overl. Oude Tonge 24-5-1823.
 2. Hendrika Huiser, geb. Zwijndrecht 24-2-1816, overl. Den Helder 24-5-1896, tr. (1) Vlissingen 13-10-1847 Wilhelmus van Oijen, geb. Diepenveen 1807
 3. Teunis Huizer, 1818-1891.
  vervolg Xdb
 4. Leendert Huizer, geb. Oude Tonge 24-3-1821, overl. Vlissingen 29-5-1821.
 5. Leendert Huizer, geb. Oude Tonge 4-4-1822, overl. Vlissingen 16-8-1826.
 6. Cornelis Leendert Huijzer, 1827-1869.
  vervolg Xdc

IXbx
Pieter Cornelisz Huijser, geb. Zwijndrecht 7-6-1798, overl. Zwijndrecht 17-4-1863, tr. (1) Meerdervoort 12-4-1822
Anna van Nugteren, geb. Zwijndrecht 10-3-1799, overl. Zwijndrecht 1-5-1839 akte 27
{dr. van Pieter van Nugteren en Maria Klap} Uit dit huwelijk:
 1. Mieke Huizer, geb. Meerdervoort 2-4-1820, overl. Meerdervoort 9-9-1820.
 2. Cornelis Huizer, 1821-1869.
  vervolg Xdd
 3. Maria Huizer, geb. Zwijndrecht 8-10-1823, tr. Zwijndrecht 28-8-1840 Gerrit Rijken, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 27-3-1815.
 4. Pieter Huizer, geb. Zwijndrecht 20-2-1826.
 5. Anna Huizer, geb. Zwijndrecht 8-7-1828, tr. Zwijndrecht 24-7-1846 Jaspers Leendert de Heer, geb. 's-Gravendeel 1824.
 6. Anthonie Huizer, 1830-1894.
  vervolg Xde
 7. Adrianus Huizer, 1831-.
  vervolg Xdf
 8. Teunis Huizer, 1832-1891.
  vervolg Xdg
 9. Metje Huizer, geb. Zwijndrecht 29-12-1835, tr. Zwijndrecht 1-4-1858 Abraham Cornelis Steur, geb. Maassluis 3-8-1833.
 10. Adriana Huizer, geb. Zwijndrecht 26-5-1837.
 11. Aart Huizer, 1839-1882.
  vervolg Xdh

Pieter Cornelisz Huijser, 1798-1863, tr. (2) 's-Gravendeel 8-5-1840
Bastiana Pieternella van de Koppel, geb. 's-Gravendeel 19-5-1807, overl. Dordrecht 19-3-1875.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Huizer, 1841-.
  vervolg Xdi
 2. Samuel Leendert Huizer, 1842-1899.
  vervolg Xdj
 3. Antonetta Maria Huizer, geb. Zwijndrecht 13-10-1843, overl. Zwijndrecht 29-6-1870, tr. Zwijndrecht 27-2-1864 Jan Zwart, geb. Nes 11-11-1839, overl. 29-6-1870.
 4. Adriana Elizabeth Huizer, geb. Zwijndrecht 1845, overl. Dordrecht 25-12-1912, tr. Zwijndrecht 30-11-1866 Marcus van der Kloet, geb. Dordrecht 1845.

IXby (nakijken)
Anna Huijser, geb. Ridderkerk 24-1-1815, overl. Ridderkerk 24-9-1868, tr. Ridderkerk 2-7-1841
Dammis Boer, geb. Ridderkerk 24-6-1816, overl. Ridderkerk 20-1-1871.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijser, geb. Rijsoord 16-12-1841.
 2. Jannigje Huijser, geb. Rijsoord 9-6-1844, overl. Rijsoord 14-9-1844.
 3. Jan Huijser, geb. Rijsoord 4-7-1845.
 4. Mattheus Huijser, geb. Ridderkerk 31-3-1853 akte 58 / image 152, overl. Ridderkerk 15-3-1911, tr. (1) Ridderkerk 3-5-1878 Teuna van der Steen, geb. Ridderkerk 20-2-1855; tr. (2) Ridderkerk 11-5-1894 Lena van der Waal, geb. Ridderkerk 27-1-1849.

Anna Huijser; zoon:
 1. Gerrit Huizer, 1838-1907.
  vervolg Xdk

IXbz
Mattheus Huijser, geb. Ridderkerk 14-6-1818, overl. Ridderkerk 11-1-1897, tr. Ridderkerk 27-4-1838
Geertje van der Waal, geb. Ridderkerk, overl. Ridderkerk 8-12-1897.
{dr. van Huig van der Waal en Maria Bakker} Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Huijzer, geb. Ridderkerk 19-9-1840, tr. (1) Ridderkerk 31-12-1863 Willem Bijl, geb. Pernis 15-4-1841, overl. Kralingen 3-11-1864; tr. (2) Ridderkerk 9-11-1866 Adrianus Punt, geb. Ridderkerk 3-2-1831, overl. Ridderkerk 23-12-1890.
 2. Maria Huijzer, geb. Ridderkerk 30-12-1842, overl. Ridderkerk 25-9-1868, tr. Ridderkerk 1-4-1864 Leendert Opmeer, geb. Ridderkerk 4-5-1841.
 3. Jan Huijzer, geb. Ridderkerk 12-9-1848, overl. Ridderkerk 31-8-1850.
 4. Jan Huijzer, geb. Ridderkerk 2-5-1854, overl. Ridderkerk 31-12-1855.

IXca
Leendert Huijser, geb. Ridderkerk 3-1-1828, overl. Ridderkerk 6-2-1910, tr. Barendrecht 24-4-1851
Hendriksje de Deugd, geb. Ridderkerk 14-7-1830, overl. Ridderkerk 6-1-1910.
{dr. van Johannis Maartens de Deugd en Kryntje Cornelisdr de Bruin} Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Huijzer, geb. Heerjansdam 13-11-1852.
 2. Krijntje Huijzer, geb. Barendrecht 14-11-1856, tr. Barendrecht 28-4-1882 Izaak Moerkerke, geb. Barendrecht 18-8-1854.
 3. Jan Huizer, 1859-1931.
  vervolg Xdl
 4. Johanna Huijzer, geb. Barendrecht 1863, tr. Barendrecht 15-3-1888 Teunis Klootwijk, geb. Heerjannsdam.
 5. Anna Huijzer, geb. Ridderkerk 19-3-1865, tr. Barendrecht 26-4-1888 Willem Hendrik George van Nes, geb. Ridderkerk 18-3-1867, overl. Barendrecht 10-10-1938.
 6. Maria Huijzer, geb. Ridderkerk 28-5-1868, overl. 15-12-1948, tr. 11-5-1911 Jan Cornelis Leeuwenburg, geb. 9-3-1864.

IXcb
Gerrit Huijser, geb. Ridderkerk 7-11-1812, overl. Heerjansdam 20-2-1886, tr. (1) 's-Gravendeel 11-4-1835
Marija Kleinjan, geb. 's-Gravendeel 12-9-1813, overl. 's-Gravendeel 7-1-1837
{dr. van Aart Kleinjan en Leentje Kleinjan} Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijser, geb. Groote Lindt 23-12-1835, overl. Groote Lindt 1-3-1836.
 2. Aart Huijser, geb. 's-Gravendeel 24-12-1836, overl. 's-Gravendeel 15-3-1837.

Gerrit Huijser, 1812-1886, tr. (2) 's-Gravendeel 28-4-1838
Judik Kleijnjan, geb. 's-Gravendeel 27-8-1814, overl. Heerjansdam 7-6-1845.
{dr. van Arie Kleijnjan en Johanna van Marlo} Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Huijser, geb. Kleine Lindt 18-3-1839.
 2. Janna Huijser, geb. Groote Lindt 4-3-1840, tr. Heerjansdam 14-5-1870 Klaas van den Brink, geb. Giessen-Nieuwkerk 3-11-1845.
 3. Krijn Huijser, geb. Groote Lindt 5-4-1842, overl. Heerjansdam 24-11-1846.
 4. Arie Huijser, geb. Heerjansdam 12-5-1844, overl. Heerjansdam 24-8-1844.
 5. Arie Huijser, geb. Heerjansdam 6-6-1845, overl. Heerjansdam 11-6-1845.

Gerrit Huijser, 1812-1886, tr. (3) Heerjansdam 22-11-1845
Dina van Besooijen, geb. Goes 23-10-1816 (akte 158), overl. Barendrecht 6-1-1851.
{dr. van Jacobus van Besooijen en Leuntje Geluk} Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijser, geb. Heerjansdam 15-4-1847, overl. Heerjansdam 1-11-1847.
 2. Krijn Huijser, geb. Heerjansdam 31-8-1850, overl. Heerjansdam 14-2-1851.

Gerrit Huijser, 1812-1886, tr. (4) Heerjansdam 12-7-1851
Elisabeth Roos, geb. Barendrecht 13-3-1811, overl. Heerjansdam.
{dr. van Cornelis Roos en Trijntje Stok} Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Huijser, geb. Barendrecht 29-5-1852, overl. Kleine Lindt 30-7-1853.

IXcc
Hendrik Huijser, geb. Heerjansdam 22-12-1816, overl. Barendrecht 29-10-1890, tr. Kleine Lindt 24-4-1840
Pietertje Wiekeraad, geb. Heerjansdam 20-12-1819, overl. Barendrecht 19-4-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijser, 1841-.
  vervolg Xdm
 2. Pieter Huijser, 1842-1907.
  vervolg Xdn
 3. Elizabeth Huijser, geb. Heerjansdam 24-3-1845, overl. 25-1-1850.
 4. Margaretha Huijser, geb. Oost- en West-Barendrecht 23-1-1848, overl. Barendrecht 1-2-1854.
 5. Elisabeth Huijser, geb. Oost- en West-Barendrecht 1-4-1852, tr. Barendrecht 22-10-1874 Jacob Barendregt, geb. Barendrecht 8-8-1851, overl. Rotterdam 12-6-1914.
 6. Jan Huijser, 1855-1948.
  vervolg Xdo
 7. Hendrik Huijser, geb. Barendrecht 17-3-1858, overl. Barendrecht 23-3-1860.
 8. Hendrik Huijser, geb. Barendrecht 22-10-1861.
 9. Hendrik Huijser, 1867-1951.
  vervolg Xdp

Xa
Jan Arijensz Huyser, geb. Charlois 23-11-1802, ged. Charlois 28-11-1802, tr. Charlois 10-5-1839
Pieternella Niemansverdriet, geb. Charlois 5-3-1807, overl. Delfshaven 6-12-1871.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Huizer, geb. Charlois 3-9-1840, overl. Delfshaven 23-4-1883, tr. (1) Delfshaven 1-6-1862 Albertus Doncker, geb. Den Helder 1840, overl. Den Helder 17-6-1866; tr. (2) Delfshaven 25-11-1869 Cornelis Schoormaker.
 2. Bastiaan Huizer, 1843-1888.
  vervolg XIa

Xb
Lena Arijensdr Huyser, geb. Charlois 23-9-1807, ged. Charlois 27-9-1807, overl. Charlois 27-3-1870, relatie met
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Volkje Huizer, 1833-1864.
  vervolg XIb

Xc
Sijna Arijensdr Huijser, geb. Charlois 28-8-1811, ged. Charlois 8-9-1811, overl. Charlois 6-10-1859, relatie met
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Aryaantje Huijser, geb. Charlois 20-2-1836, overl. Charlois 5-4-1836.
 2. Ariaantje Huijser, geb. Charlois 29-11-1839, overl. Charlois 11-12-1839.

Sijna Arijensdr Huijser, 1811-1859, tr. Charlois 10-1-1840 Jacob Hoogstad, ged. Albrandswaard 14-2-1809.
Xd
Pieter Arijensz Huijser, geb. Charlois 27-8-1817, overl. Charlois 19-3-1877, tr. Katendrecht 28-1-1842
Klazina Lems, geb. Charlois 12-4-1823, overl. Rotterdam 8-9-1907. akte 4261
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Huizer, geb. Katendrecht 12-5-1842, overl. Charlois 19-7-1843.
 2. Bastiaan Huizer, 1843-1892.
  vervolg XIc
 3. Arie Huizer, 1844-1888.
  vervolg XId
 4. Adriaantje Huizer, geb. Charlois 15-1-1847, overl. Rotterdam 27-8-1921, tr. Charlois 24-5-1873 Johannes Evers, geb. Rotterdam 10-9-1851, overl. Rotterdam 11-7-1911.
 5. Jan Huizer, geb. Charlois 8-3-1849, overl. Charlois 29-5-1850.
 6. Pieternella Huizer, geb. Charlois 27-3-1850, overl. Charlois 20-9-1850.
 7. Jan Huizer, geb. Charlois 13-9-1851, overl. Charlois 29-12-1851.
 8. Jan Huizer, geb. Charlois 2-11-1852, overl. Charlois 19-12-1852.
 9. Jan Huizer, geb. Charlois 26-1-1854, overl. Rotterdam 25-11-1925, tr. Rotterdam 22-10-1902 Gerardina Petronella Willemina Pruhm, geb. Brielle 17-5-1852.
 10. Pieter Huizer, geb. Charlois 27-9-1856, overl. Charlois 13-11-1856.
 11. Pieternella Huizer, geb. Hilligersberg 8-12-1857, overl. Charlois 29-6-1858.
 12. Pieter Huizer, geb. Charlois 15-8-1860, overl. Charlois 16-9-1882.
 13. Simon Jacobus Huizer, geb. Charlois 9-12-1862, overl. Charlois 20-2-1863.
 14. Klaziena Volkje Huizer, geb. Charlois 24-5-1865, overl. Charlois 13-10-1865.

Xe
Leendert Jansz Huyzer, geb. Charlois 20-11-1805, ged. Charlois 8-12-1805, overl. Charlois 13-12-1864, tr. (1) Charlois 5-2-1836
Maijke Cornelisdr Schuijer, geb. Charlois 17-2-1809, overl. Charlois 27-12-1843.
{dr. van Cornelis Schuijer (1777-) en Geertruida den Hollander (1780-)} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huizer, geb. Charlois 28-11-1836, overl. Katendrecht 14-9-1837.
 2. Cornelis Huizer, geb. Charlois 28-11-1837 stalknecht, tr. Charlois 15-5-1868 Neeltje Andeweg geb. Numansdorp 2-1863.
 3. Jan Huizer, geb. Charlois 3-1-1839, overl. Katendrecht 3-11-1839.
 4. Geertruyd Huizer, geb. Katendrecht 15-8-1842, overl. Katendrecht 28-8-1842.
 5. Jan Huizer, geb. Charlois 12-9-1843 (105/45), overl. Charlois 16-11-1843.

Leendert Jansz Huyzer, 1805-1864, tr. (2) Charlois 22-5-1844
Lydia van der Waal, geb. Poortugaal 24-1-1804, overl. Charlois 27-5-1849.

Leendert Jansz Huyzer, 1805-1864, tr. (3) Charlois 26-9-1849
Adriaantje Kok, geb. Ridderkerk 16-9-1822.
Xf
Jacob Jansz Huyser, geb. Charlois 9-6-1804, ged. Charlois 17-6-1804 zalmvisser, overl. Charlois 12-2-1871, tr. Charlois 12-5-1826
Fransijntje (Francina) van der Star, ged. Hoogvliet 7-4-1799.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huizer, geb. Charlois 8-9-1826, tr. Rhoon 16-6-1850 Cornelis Pinster, geb. Rhoon 28-4-1822. akte 15
 2. Arij Huizer, 1827-1893.
  vervolg XIe
 3. Maria Huizer, geb. Charlois 8-10-1828, overl. Carlois 3-9-1829.
 4. Jan Huizer, geb. Charlois 18-12-1829, overl. Charlois 2-2-1830.
 5. Maria Huizer, geb. Charlois 20-12-1830, overl. Charlois 3-11-1867, tr. Charlois 16-5-1862 Pieter de Bes.
 6. Gerritje Huizer, geb. Charlois 10-12-1832, tr. Charlois 5-6-1857 Jan Hendrik van Dijk, geb. Hoogvliet 3-6-1826.
 7. Catharina Huizer, geb. Charlois 12-1-1833, overl. Charlois 26-2-1837.
 8. Jan Huizer, 1834-1904.
  vervolg XIf
 9. Catharina Huizer, geb. Charlois 21-1-1836. akte 9.
 10. Jacob Huizer, geb. Charlois 30-5-1838, overl. Charlois 25-12-1847.
 11. Adrianus Huizer, 1841-1881.
  vervolg XIg

Xg
Johannes Jansz Huijser, geb. Charlois 27-7-1805, ged. Charlois 4-8-1805, overl. IJsselmonde 30-6-1883, tr. Charlois 27-6-1827
Neeltje Cornelisdochter Messemaker, geb. Charlois 22-8-1804, overl. Charlois 25-10-1880.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizert, 1827-1921.
  vervolg XIh
 2. Cornelis Huizer, 1829-.
  vervolg XIi
 3. Johanna Huizer, geb. Charlois 18-4-1832, overl. Katendrecht 11-12-1915, tr. Katendrecht 21-10-1857 Klaas van Luijk, geb. Pernis 11-5-1834, overl. Katendrecht 17-3-1915.
 4. Adriana Huizer, geb. Charlois 18-1-1835, overl. Rotterdam 20-12-1920, tr. Charlois 20-3-1859 Albertus Verhagen, geb. Katendrecht.
 5. Pleuntje Huijzer, geb. Charlois 22-1-1838, overl. Charlois 1-5-1883, tr. Charlois 14-11-1861 Leendert Streefkerk, geb. Heinenoord 8-2-1833, overl. Charlois 3-10-1892.
 6. Catharina Huijzer, geb. Charlois 10-7-1839, tr. Charlois 8-11-1861 Willem in 't Hout, geb. Charlois 2-5-1840, overl. IJsselmonde 13-3-1890 (06:00 u. 42/196).
 7. Arie Huijzer, geb. Charlois 11-2-1843, overl. Charlois 9-9-1844.
 8. Arie Huizer, 1845-1923.
  vervolg XIj
 9. Willempje Huizer, 1851-1889.
  vervolg XIk

Xh
Adrianus Huijzer, geb. Charlois 11-12-1820, tr. Charlois 22-5-1850
Hendrika Kleinendorst, geb. Barendrecht 12-3-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Charlois 28-8-1850, tr. Rotterdam 3-12-1873 Adriana Maria Catharina van de Weijer, geb. Rotterdam 16-8-1849 (dochter Maria Geertruida Huizer, 1875-1878).
 2. Jacob Huizer, geb. Charlois 2-3-1853.
 3. Hannis Huyser, geb. Charlois 13-12-1855.
 4. Johannes Huizer, geb. Charlois 1-1856, overl. Charlois 21-1-1856.
 5. Janna Johanna Huijzer, geb. Rotterdam 13-2-1858, overl. Rotterdam 25-1-1922, tr. Rotterdam 22-11-1876 Leonardus van Wijngaarden, geb. Rotterdam 18-10-1849, overl. Rotterdam 6-4-1932.
 6. Arije Huizer, geb. Rotterdam 15-9-1860.
 7. Heindrika Huizer, 1870-.
  vervolg XIl

Xi
Jan Huyzer, geb. Ridderkerk 2-1-1813, ged. Ridderkerk 5-1-1813, overl. Ridderkerk 23-5-1838, tr. Ridderkerk 2-3-1838
Jannigje van de Findert, geb. Ridderkerk 25-8-1815. {zn. van Pieter van der Findert en Lijntje IJsselstein} Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje Huizer, geb. RIdderkerk 18-4-1838, overl. Ridderkerk 10-7-1920,
  tr. (1) Ridderkerk 6-5-1859 Leendert Buitendijk, geb. Ridderkerk 5-8-1830, overl. Ridderkerk 30-6-1861;
  tr. (2) Ridderkerk 11-9-1863 Teunis Buitendijk, geb. Ridderkerk 6-10-1836, overl. Ridderkerk 2-3-1878.

Xj
Jan Huijzer, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 21-8-1808, vlasboer, overl. IJsselmonde 29-12-1896, tr. (1) IJsselmonde 10-5-1834
Neeltje den Hartog, geb. IJsselmonde 11-12-1804, overl. IJsselmonde 24-6-1863.
Uit dit huwelijk:
 1. Adam Huizer, 1835-1881.
  vervolg XIm
 2. Neeltje Maria Huijzer, geb. IJsselmonde 23-1-1837, tr. (1) IJsselmonde 24-5-1861 Jan Korendijk, geb. IJsselmonde; tr. (2) IJsselmonde Pieter de Knegt, geb. Pernis.
 3. Jacob Huizer, 1838-.
  vervolg XIn
 4. Maarten Huijzer, geb. IJsselmonde 30-8-1840, tr. IJsselmonde 28-6-1872
  Lena Verschoor, geb. Ridderkerk 20-5-1846 (74/132, overl. IJsselmonde 17-10-1930, begr. IJsselmonde 21-10-1930. {dr. van Teunis Verschoor en Pleuntje de Roo}
 5. Cornelis Huizer, 1842-1903.
  vervolg XIo
 6. Pietertje Huijzer, geb. IJsselmonde 27-3-1845, overl. IJsselmonde 15-7-1845.
 7. Jan Huizer, 1847-1915.
  vervolg XIp
 8. Pietertje Huijzer, geb. IJsselmonde 30-8-1849, overl. IJsselmonde 23-12-1849.

Jan Huijzer, 1808-1896, tr. (2) IJsselmonde 17-10-1863
Adriaantje van der Plas, geb. Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Huijzer, geb. IJsselmonde 3-7-1865, overl. Rijswijk 15-8-1942, tr. IJsselmonde 10-11-1887 Maarten Ophof, geb. Charlois 19-1-1861.

Xk
Joris Huijzer, geb. IJsselmonde 26-10-1815, tuinman, politieagent, overl. Woerden 1-6-1895, tr. IJsselstein 26-4-1855
Hendrika de Graaf, geb. IJsselstein 31-10-1833, overl. Woerden 29-7-1906.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelis Huijzer, 1856-1931.
  vervolg XIq
 2. Adam Pieter Huijzer, geb. Woubrugge 14-3-1858, overl. Woerden 30-6-1866.
 3. Johanna Maria Huijzer, geb. Woerden 26-7-1859, overl. Woerden 5-12-1893, tr. Rotterdam 10-8-1881 Antonius Cornelis Moret, geb. Rotterdam 31-5-1859 akte 18848.
 4. Neeltje Maria Huijzer, geb. Woerden 1-4-1862, overl. IJsselstein 16-8-1865.
 5. Hendrika Cornelia Huijzer, geb. Woerden 10-3-1865, tr. Rotterdam 9-2-1887 Piet van der Wiel, geb. Rotterdam ± 1864.
 6. Pieter Adam Huijzer, 1866-1951.
  vervolg XIr
 7. Neeltje Gijsberta Huijzer, geb. Woerden 22-11-1868, tr. Woerden
 8. Gijsbertha Huijzer, geb. Woerden 19-5-1871 akte 56, overl. Woerden 5-7-1917 akte 65.
 9. Adrianus Cornelis Huijzer, geb. Woerden 16-3-1873, overl. Woerden 6-10-1873.

Xl
Jannetje Huyser, geb. Charlois 19-5-1788, ged. Charlois 25-5-1788, overl. Charlois 13-5-1848 (40,266), tr.
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huizer, geb. Charlois 7-5-1825,
  tr. (1) Charlois 19-5-1847 Jan Bezemer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-3-1824;
  tr. (2) Charlois 28-6-1861 Jacob Johan de Ruiter.

Xm
Pieter Huyser, ged. Charlois 19-5-1793, overl. Charlois 4-5-1830, tr, Charlois 24-3-1821
Elisabeth Lagendyk
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huijser, 1822-.
  vervolg XIs
 2. Teuntje Huijser, geb. Charlois 16-1-1824, tr. Rotterdam 3-5-1852 Nicolaas Romijn, geb. Groote Lindt.

Xn
Jan Cornelisz Huizer, ged. Ridderkerk 25-10-1801, overl. Ridderkerk 1-2-1838, tr. Ridderkerk 25-4-1828
Bastiaantje Punt, geb. Ridderkerk 1802, overl. Ridderkerk 16-9-1851.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huizer, geb. Ridderkerk 6-6-1830, overl. Ridderkerk 2-12-1906, tr. Ridderkerk 2-11-1855 Georg Gottliep Fredrik Rijsdijk, geb. Zwijndrecht 1-7-1833, overl. Ridderkerk 6-5-1902.
 2. Willempje Huizer, geb. Ridderkerk 9-11-1836, overl. Zwijndrecht 11-4-1856.

Xo
Bastiaan Cornelisz Huizer, ged. Ridderkerk 6-2-1805, overl. Kapelle 19-1-1882, tr. (1) Bruinisse 30-9-1832
Kaatje Kister, geb. Bruinisse 26-8-1814, overl. Kappelle 17-4-1859.
Uit dit huwelijk:
 1. Klazina Huizer, geb. Bruinisse 1833, overl. Bruinisse 8-4-1834.
 2. Nicolaas Huizer, 1834-1876.
  vervolg XIt
 3. Neeltje Klazina Huizer, geb. Bruinisse 26-9-1836, overl. Bruinisse 30-3-1838.
 4. Cornelis Leendert Huizer, 1837-1887.
  vervolg XIu
 5. Jacob Huizer, 1840-1884.
  vervolg XIv
 6. Bastiaan Huizer, geb. Zierikzee 17-1-1843, overl. Zierikzee 12-3-1843.
 7. Neeltje Christina Huizer, geb. 's-Gravenpolder 25-11-1844 akte 27, overl. Amsterdam 1-6-1883, tr. Kapelle 2-11-1866 Willem Klap, geb. Kapelle 12-10-1843, overl. Krabbendijke 18-1-1915. akte 1, image 17.
 8. Anna Huizer, geb. 's-Gravenpolder 15-8-1846, overl. 's-Gravenpolder 2-10-1846.
 9. Anna Huizer, geb. 's-Gravenpolder 23-4-1848, overl. Kapelle 9-2-1850.
 10. Jan Huizer, geb. Kapelle 1849, overl. Kapelle 12-6-1851.
 11. kind, doodgeb. Kapelle 4-1-1852.
 12. Anna Huizer, geb. Kapelle 1853, overl. Kapelle 18-3-1854.

Bastiaan Cornelisz Huizer, 1805-1882, tr. (2) Kapelle 25-4-1862
Maria van de Vrie, geb. Kapelle 1-4-1824, overl. Kapelle 30-1-1888.

Maria van de Vrie (1824-1888), tr. (1) Kapelle 7-5-1847
Frans Remijnse, geb. 1824, overl. 1888.
Xp
Jan Willem Huyser, geb. Rotterdam 14-5-1806, ged. Rotterdam 29-5-1806 stadsaardewerker, overl. Schiedam 3-3-1886, tr. Schiedam 4-7-1839
Clazina Woensdregt, geb. Schiedam, overl. Delft 25-3-1883.
{dr. van Pieter Woensdregt en Yda van Rijn} Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Huijser, 1839-1912.
  vervolg XIw
 2. Ida Huijzer, geb. Schiedam 22-6-1841, overl. Schiedam 9-2-1842.
 3. Maria Huijzer, geb. Schiedam 20-2-1843, overl. Schiedam 23-3-1844.
 4. Ida Huijzer, 1845-.
  vervolg XIx
 5. Maria Huijzer, geb. Schiedam 2-12-1848, overl. Schiedam 4-6-1849.

Xq
Cornelis Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 11-2-1804, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 19-2-1804, overl. Ridderkerk 28-1-1842, tr. Ridderkerk 22-10-1824
Cornelia van der Waal, ged. Ridderkerk 1-5-1803, overl. Ridderkerk 25-9-1890.
{dr. van Huig Jacobsz van der Waal en Maria Huibertsdr Bakker} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijzer, geb. Ridderkerk 4-6-1826, overl. Ridderkerk 19-1-1848.
 2. Huig Huijzer, geb. Ridderkerk 14-4-1829, overl. Ridderkerk 3-9-1897, tr. Ridderkerk 2-6-1854 Cornelia van den Burger, geb. Ridderkerk 7-11-1829, overl. Ridderkerk 17-12-1898.
 3. Geertje Huijzer, geb. Ridderkerk 10-2-1834, overl. Ridderkerk 18-8-1861, tr. Ridderkerk 1-9-1854 Pieter Ambachtsheer, geb. Ridderkerk 31-12-1832.
 4. Doodgeboren kind, Ridderkerk 2-6-1840.
 5. Cornelis Huijzer, geb. Ridderkerk 4-7-1842, overl. Ridderkerk 18-6-1843.

Xr
Jakob Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-1-1808, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 17-1-1808, tr. Ridderkerk 12-11-1830
Jannigje Lodder, ged. Ridderkerk 1-12-1811.
{dr. van Dammes Lodder en Grietje Sint Niklaas}. Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 7-3-1831. (akte 38)
 2. Grietje Huizer, geb. Ridderkerk 6-11-1832. (akte 92), overl. Ridderkerk 23-10-1903.
 3. Geertje Huizer, geb. Ridderkerk 27-8-1835, overl. Ridderkerk 24-5-1899 akte 95, tr. Ridderkerk 30-10-1874 Arie de Kreek, geb. Ridderkerk 13-2-1843, overl. Ridderkerk 14-3-1907.
 4. Johanna Huizer, 1837-1865.
  vervolg XIy
 5. Leentje Huizer, geb. Ridderkerk 29-1-1840, tr. Ridderkerk 16-11-1860 Jan Leentvaar, geb. IJsselmonde 27-11-1839.
 6. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 2-6-1842, overl. Ridderkerk 4-10-1842.
 7. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 17-1-1844, tr. (1) Ridderkerk 14-8-1863 Petrus Johannes Worseling, geb. Ridderkerk 30-12-1841, overl. Ridderkerk 7-1-1872; tr. (2) Ridderkerk 14-6-1873 Adrianus Verhoeven, geb. Ridderkerk 6-5-1834
 8. Trijntje Huizer, geb. Ridderkerk 20-1-1847, overl. Ridderkerk 18-8-1848.
 9. Trijntje Huizer, geb. Ridderkerk 22-6-1849, overl. Ridderkerk 31-12-1908, tr. Ridderkerk 30-10-1874 Melis Zevenbergen, geb. Ridderkerk 21-12-1845.
 10. Jan Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 19-2-1853, overl. Ridderkerk 3-12-1944,
  tr. (1) Ridderkerk 22-2-1872 Cornelia Ippel, geb. De Werken 16-10-1846, overl. Ridderkerk 12-8-1913; tr. (2) Rotterdam 9-6-1915 Barbara Elizabeth de Hoog, geb. Giessendam 27-4-1851; tr. (3) Ridderkerk 17-4-1920 Jacoba Theodora van Luin, geb. Rotterdam 25-4-1877.

Xs
Pleun Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-9-1812, overl. Ridderkerk 6-1-1891, tr. Ridderkerk 9-9-1836
Hendrika Alderliesten/Alderliefste, geb. Ridderkerk 8-6-1813, overl. Ridderkerk 1-12-1884.
{dr. van Arie Jansz Alderliesten en Rookje Ariensdr Zevenbergen} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, 1836-1874.
  vervolg XIz
 2. Rooktje Huizer, geb. Ridderkerk 31-12-1837, overl. Kruiningen 5-5-1869. (23/32)
 3. Arie Huizer, 1843-1891.
  vervolg XIaa
 4. Geertje Huizer, 1844-1872.
  vervolg XIab
 5. Cornelis Huizer, 1847-1929.
  vervolg XIac
 6. Hendrik Huizer, geb. Ridderkerk 10-4-1850.
 7. Adriana Huizer, geb. Ridderkerk 18-5-1853, overl. Nieuw-Lekkerland 2-8-1877, tr. Ridderkerk 17-12-1875 Louwrens Bek, geb. Nieuw-Lekkerland 5-8-1839, overl. Nieuw-Lekkerland 7-4-1920.
 8. Lijntje Huizer, geb. Ridderkerk 11-7-1855, overl. Ridderkerk 30-3-1868.

Hendrika Alderliesten, 1813-1884, tr. (2) Ridderkerk 3-5-1833
Arij Hofland, geb. Heerjansdam 1809, overl. Ridderkerk 3-7-1833.

Hendrika Alderliesten, 1813-1884, tr. (3)
Leendert Verhoeff.
Xt
Arie Huijzer, geb. IJsselmonde 13-2-1821, overl. Kralingen 14-10-1880 akte 260, tr. IJsselmonde 21-12-1840
Adriana Van Zwol, geb. IJsselmonde 24-12-1812.
{dr. van Aart van Zwol en Petronella Elizabeth de Jong}. Uit dit huwelijk:
 1. Frederika Wilhelmina Huijzer, geb. IJsselmonde 27-4-1841, tr. Kralingen 6-6-1866 Adrianus Dekker, geb. Lekkerkerk 4-12-1838.
 2. Petronella Elizabeth Huijzer, geb. IJsselmonde 9-2-1843, overl. 13-3-1910, tr. (1) Kralingen 28-11-1866 Frans Krijsman, geb. Kralingen; tr. (2) Rotterdam 12-12-1877 Maarten Cornelis Bernds, geb. Bommel 14-6-1842, overl. 5-2-1915.
 3. Wilhelmina Cornelia Huijzer, geb. IJsselmonde 30-5-1845, overl. Kralingen 3-9-1874 akte 214, tr. Kralingen 17-4-1867 Johan Andries Schell, geb. Kralingen 17-6-1843, overl. Rotterdam 16-12-1903.
 4. Arie Huijzer, geb. IJsselmonde 18-6-1847, overl. Kralingen 9-6-1849.
 5. Arie Huijzer, geb. Kralingen 12-6-1851, overl. Kralingen 31-8-1851.
 6. Adriana Huijzer, geb. Kralingen 18-12-1852, overl. Rotterdam 12-4-1925, tr. Kralingen 17-11-1875 Hendrik Simon de Groot.
 7. Arina Lena Huijzer, geb. Kralingen 25-2-1856, overl. Kralingen 4-5-1857.

Xu
Jan Huijzer, geb. IJsselmonde 2-11-1838, tr. IJsselmonde 2-2-1861
Sijgje Roos, geb. IJsselmonde 19-12-1840.
{dr. van Klaas Roos Elizabeth Bakker} geb. IJsselmonde 19-12-1840.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Klaas Huizer, 1861-1940.
  vervolg XIad
 2. Pieter Huizer, geb. IJsselmonde 24-4-1864.
 3. Janna Adriana Huizer, geb. IJsselmonde 16-2-1866.
 4. Klaas Huizer, geb. IJsselmonde 25-3-1868.
 5. Pietje Janna Huizer, geb. IJsselmonde 18-6-1869, tr. IJsselmonde 7-9-1899 Pieter Burger, geb. Gouda.
 6. Klaas Huizer, 1871-.
  vervolg XIae
 7. Arie Huizer, geb. IJsselmonde 16-1-1873.
 8. Arie Huizer, geb. IJsselmonde 12-3-1874.
 9. Elizabeth Huizer, geb. IJsselmonde 10-12-1875.
 10. Cornelis Huizer, geb. IJsselmonde 25-11-1878.
 11. Elisabeth Huizer, geb. IJsselmonde 13-4-1879.
 12. Pieter Huizer, geb. IJsselmonde 17-10-1880, overl. Rotterdam 3-11-1961, tr. Capelle aan den IJssel 20-12-1913 Willemina Verweij, geb. Est 1885.
 13. Elisabeth Janna Huizer, geb. IJsselmonde 21-6-1884, tr. IJsselmonde 6-3-1902
  Willem Ouwens, geb. Ridderkerk 2-8-1883.
  {zn. van Willem Ouwens (1859-1883) en Plonia Salij (1861-1905)}

Xv
Joris Janz Huijser, ged. Ridderkerk 17-8-1794, overl. West-Barendrecht, 17-6-1822, tr.
Geertje Lagendijk geb. 1799.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huiser, geb. Charlois 16-5-1820, akte 35, overl. Charlois 22-5-1820.
 2. Jorina Huiser, geb. Oost- en West-Barendrecht 17-7-1822.
 3. Carolina Huiser, geb. Barendrecht, overl. Ridderkerk 27-8-1830.

Xw
Cornelia Jansdr Huijser, ged. IJsselmonde 13-10-1799, overl. Ridderkerk 15-11-1846, relatie (1)
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Lijntje Huijser, geb. Ridderkerk 8-12-1822, overl. Ridderkerk 20-3-1825.
 2. Simon Huijzer, 1827-1854.
  vervolg XIaf

Cornelia Huijser, 1799-1846, tr. (2) Ridderkerk 20-4-1838
Jan van Geenen, geb. Ridderkerk 1792, overl. Ridderkerk 19-10-1859
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje Huijser, geb. Ridderkerk 3-12-1838.
 2. Maarten van Geenen, geb. Ridderkerk 6-6-1842, overl. Hellevoetsluis 7-1-1880.

Xx
Cornelis Jansz Huijser, geb. Ridderkerk, ged. IJsselmonde 13-10-1799, overl. Ridderkerk 12-3-1851, tr. (1) Ridderkerk 25-5-1827
Aplonia Oudijn, ged. Ridderkerk 1-5-1803
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 13-2-1828, overl. Ridderkerk 13-5-1829.
 2. Jan Huizer, 1830-.
  vervolg XIag

Xy
Adrianus Cornelisz Huijser, geb. Ridderkerk 20-11-1816, overl. Zwijndrecht 20-4-1885, tr. Kijfhoek 30-8-1844
Janna van 't Zelfde, geb. Heerjansdam 13-2-1819.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelia Huijser, geb. Kijfhoek 15-10-1844, tr. Groote Lindt 28-2-1867 Simon Klootwijk, geb. Ridderkerk 30-1-1844, overl. Sloten 5-1-1910.
 2. Jannigje Huizer, 1845-.
  vervolg XIah
 3. Cornelis Huizer, 1848-1914.
  vervolg XIai
 4. Jan Huizer, 1851-.
  vervolg XIaj
 5. Pietertje Huijser, geb. Kijfhoek 9-6-1852, overl. Kijfhoek 13-6-1854.
 6. Pieter Huijser, geb. Kijfhoek 5-9-1854, overl. Heerjansdam 11-5-1918. akte 9
 7. Maria Huijser, geb. Kijfhoek 21-3-1857, overl. Rotterdam 12-1-1921, tr. Groote Lindt 10-11-1876 Meeuwis Ewijk, geb. Fijnaart en Heijningen 10-10-1845. koetsier
 8. Arie Huijser, geb. Groote Lindt 25-6-1859, overl. Groote Lindt 25-9-1859.
 9. Arie Huijser, geb. Groote Lindt 29-8-1860, overl. Groote Lindt 16-5-1875.
 10. Adrianus Huizer, 1862-1928.
  vervolg XIak
 11. Lena Huijser, geb. Groote Lindt 7-4-1864, tr. Zwijndrecht 18-2-1886 Aart de Vogel, geb. Dordrecht 9-9-1858, overl. Ridderkerk 24-4-1912.
 12. Alieda Adriana Huijser, geb. Groote Lindt 4-7-1866, overl. Zwijndrecht 1-2-1891, tr. Zwijndrecht 19-8-1886 Jan Verveer, geb. Heerjansdam 1-3-1864. akte 16
 13. Isašk Huijser, 1868-.
  vervolg XIal

Xz
Jan Huyser, geb. Hilligersberg 11-1-1808, ged. Hilligersberg 19-1-1808, overl. Hillegersberg 5-9-1867, otr. (1) Hillegersberg 10-8-1834, tr. (1) Rotterdam 25-8-1834
Johanna in 't Hout, geb. Rotterdam 1807, overl. Hillegersberg 24-11-1846.
Uit dit huwelijk:
 1. Antje Huijser, geb. Hillegersberg 19-4-1836, overl. Hillegersberg 9-2-1859.
 2. Dirkje Huijser, geb. Hillegersberg 6-2-1837, tr. Rotterdam 2-2-1859 Gerrit van Heest.
 3. Wilhelmina Huijser, geb. Hillegersberg 11-8-1839, overl. Hillegersberg 16-4-1840.
 4. doodgeboren kind, Hillegersberg 17-11-1840.
 5. doodgeboren kind, Hillegersberg 8-5-1844.

Jan Huyser, 1808-1867, tr. (2) Hillegersberg 10-11-1853
Maria Schilperoort, geb. Charlois 18-7-1828, overl. Hillegersberg 13-11-1883.
Xaa
Joris Huijser, geb. Hilligersberg 5-5-1822, overl. Rotterdam 14-9-1904, tr. Rotterdam 4-6-1845
Dirkje Roosenboom, geb. Rotterdam 28-2-1827, overl. Rotterdam 20-11-1878.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijser, geb. Rotterdam 22-5-1846, overl. Rotterdam 23-11-1848.
 2. Jannetje Huijser, geb. Hillegersberg 10-11-1849, overl. Rotterdam 21-3-1878, tr. Hillegersberg 6-3-1870 Willem van der Torre, geb. Hillegersberg 23-2-1848, overl. Rotterdam 16-8-1883.
 3. Jan Hendrik Huijser, geb. Hillegersberg 24-7-1852, overl. Hillegersberg 17-8-1852.
 4. Antje Huijser, geb. Hillegersberg 13-9-1853, overl. Hillegersberg 23-11-1854.
 5. Willemijntje Huijser, geb. Hillegersberg 25-10-1855.
 6. Willemijntje Huijser, geb. Hillegersberg 8-5-1856, overl. Hillegersberg 8-7-1859.
 7. Joris Huijser, 1858-.
  vervolg XIam
 8. Dirk Huijser, 1861-1937.
  vervolg XIan
 9. Jan Huijser, geb. Hillegersberg 6-7-1862, overl. Hillegersberg 16-7-1862.
 10. Doodgeboren kind, Hillegersberg 2-1-1865.
 11. Doodgeboren kind, Hillegersberg 4-4-1866.
 12. Jan Huijser, geb. Hillegersberg 6-5-1867.
 13. Doodgeboren kind, Hillegersberg 11-12-1868.

Xab
Joris Huizer, geb. Hilligersberg 28-5-1815, overl. Hilligersberg 31-12-1903, tr. (1) Rotterdam 16-6-1841
Hendrika Johanna Kol, geb. Rotterdam 9-10-1821, overl. Hillegersberg 22-7-1875.
{dr. van Hendrik Kol (1793-1840} en Aaltje Petronella Zuur} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huizer, geb. Hilligersberg 10-4-1842, overl. Rotterdam 30-9-1904, tr. Hillegersberg 3-5-1868 Jan Willem de Wildt, geb. Culemborg 4-11-1844, overl. Rotterdam 5-11-1897.
 2. Hendrik Huizer, geb. Hilligersberg 25-9-1843, overl. Hillegersberg 14-5-1877.
 3. Jillis Huizer, geb. Hilligersberg 10-4-1845, overl. Hillegersberg 16-7-1845.
 4. Aaltje Pieternella Huizer, geb. Hilligersberg 3-8-1846, overl. Hillegersberg 7-3-1847.
 5. Jillis Huijser, 1848-1887.
  vervolg XIao
 6. Joris Huijser, 1850-.
  vervolg XIap
 7. Aaltje Petronella Huizer, geb. Hilligersberg 19-10-1851, tr. Hillegersberg 4-6-1876 Johannes Gerardus Happel.
 8. Jannetje Huizer, geb. Hilligersberg 31-10-1853, overl. Rotterdam 27-3-1865.
 9. Johannes Gerardus Huizer, geb. Hilligersberg 12-2-1855, overl. Hillegersberg 3-10-1855.
 10. Willemijntje Huizer, geb. Hilligersberg 28-4-1856, overl. Rotterdam 21-10-1925, tr. Hillegersberg 18-3-1877 Joris van Herk, geb. Hillegersberg 10-1-1849, overl. Rotterdam 6-5-1930.
 11. Hendrika Johanna Huizer, geb. Hilligersberg 17-7-1858, overl. Hillegersberg 28-9-1859.
 12. Hendrika Johanna Huizer, geb. Hilligersberg 23-2-1860, overl. Hillegersberg 9-1-1861.
 13. Hendrica Johanna Huizer, geb. Hilligersberg 15-10-1861, overl. Rotterdam 24-9-1930, tr. Hillegersberg 8-7-1883 Arie Maasland, geb. Schiebroek 14-11-1860.
 14. Elizabeth Helena Huizer, geb. Hilligersberg 14-9-1863, overl. Hillegersberg 3-11-1863.
 15. Johanna Wilhelmina Huizer, geb. Hilligersberg 28-1-1865, overl. Hillegersberg 18-3-1865.
 16. Elisabeth Helena Huizer, geb. Hilligersberg 28-1-1865, overl. Hillegersberg 30-4-1865.
 17. Jannetje Huizer, geb. Hilligersberg 18-23-1866, overl. Rotterdam 6-4-1912, tr. Hillegersberg 30-3-1891 Jan de Ruiter, geb. Hillegersberg 9-5-1865, overl. Rotterdam 7-3-1932.

Joris Huizer, 1815-1903, tr. (2) Hillegersberg 3-12-1876
Ernolda Geertruida van der Wal, geb. Zaltbommel 22-10-1821, overl. Hillegersberg 22-7-1875.
Xac
Jilles Huizer, geb. Hilligersberg 19-5-1829 akte 33, overl. Rotterdam 13-4-1908, tr.
Anna Wilhelmina de Wildt, geb. Culemborg 3-6-1836, overl. Rotterdam 15-7-1907.
{dr. van Speijerd de Wildt (1805-) en Johanna Blok (1802-)}. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huizer, geb. Rotterdam 4-9-1855, overl. Rotterdam 23-2-1857.
 2. Speijer Johannes Huizer, geb. Rotterdam 12-9-1856, overl. Rotterdam 11-3-1857.
 3. Jillis Huizer, geb. Rotterdam 8-2-1858, overl. Rotterdam 28-11-1858.
 4. Johanna Huizer, geb. Rotterdam 21-12-1859, tr. Rotterdam 21-9-1881 Christiaan Ludewey Rolfing, geb. Rotterdam.
 5. Cornelia Wilhelmina Huizer, geb. Rotterdam 24-2-1862, tr. Rotterdam 30-11-1881 Cornelis Jan Anthonie van Helden.
 6. Willemina Huizer, geb. Rotterdam 17-6-1864, tr. Rotterdam 23-11-1904 Cornelis Johannis op den Kelder.
 7. Jillis Huizer, geb. Rotterdam 4-10-1866, overl. Hijlegersberg 6-1-1867.
 8. Speijer Huizer, geb. Rotterdam 24-2-1868, overl. Rotterdam 29-5-1868.
 9. Jillis Huizer, geb. Rotterdam 8-12-1869, overl. Hillegersberg 26-2-1870.
 10. Johan Willem Huizer, geb. Rotterdam 27-2-1871, overl. Rotterdam 13-3-1871.
 11. Johanna Wilhelmina Huizer, geb. Rotterdam 9-4-1871, overl. Rotterdam 17-3-1873.
 12. Jillis Huijser, 1873-1940.
  vervolg XIaq
 13. Anna Wilhelmina Huizer, geb. Rotterdam 19-1-1876, overl. Rotterdam 11-2-1876.
 14. Klazina Maria Huizer, geb. Rotterdam 25-6-1878, overl. Rotterdam 23-2-1881.

Xad
Joor Huizer, geb. Rotterdam 7-9-1825, tr. Benthuizen 21-8-1846
Appolonia Vogelaar, geb. Zoeterwoude 11-6-1815, overl. Benthuizen 8-11-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Josina Maria Huijser, geb. Benthuizen 18-1-1847, ged. Benthuizen 7-2-1847, overl. Benthuizen 21-12-1854.
 2. Jan Huijser, 1849-1888.
  vervolg XIar

Xae
Hendrik Johannes Huizer, geb. Rotterdam 17-12-1827, tr. Rotterdam 3-9-1851
Johanna Maria Kas, geb. Rotterdam 6-1-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel Huijser, geb. Rotterdam 22-6-1852, overl. Ridderkerk 11-7-1866.
 2. Marinus Huijser, 1854-1917.
  vervolg XIas
 3. Hendrik Johannes Huijser, 1857-.
  vervolg XIat

Xaf
Jan Huizer, geb. Rotterdam 23-1-1836, overl. Rotterdam 11-12-1919, tr. Rotterdam 30-3-1862
Theodora de Haay, geb. Rotterdam 23-7-1840, overl. Rotterdam 22-2-1914.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel Huizer, geb. Rotterdam 26-10-1863, tr. Rotterdam 29-12-1886 (akte 1244) Geertruij KŲneman, geb. Delfshaven.
 2. Theodorus Huijser, 1865-1942.
  vervolg XIau
 3. Barend Hendrik Huijser, 1872-1946.
  vervolg XIav
 4. Jan Huijser, 1874-1942.
  vervolg XIaw
 5. Hendrika Huizer, geb. Rotterdam 5-11-1878.

Xag
Joris Jansz Huizer, ged. Ridderkerk 3-8-1800, overl. Ridderkerk 9-9-1825, tr. IJsselmonde 21-8-1818
Maaike van Driel, geb. IJsselmonde 1799, overl. Ridderkerk 4-4-1863.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Huijser, 1818-1875.
  vervolg XIax
 2. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 26-8-1820, overl. Ridderkerk 29-5-1821.
 3. Jan Huijser, 1822-.
  vervolg XIay
 4. Arie Huizer, geb. Ridderkerk 25-11-1824, overl. Ridderkerk 15-5-1847.

Xah
Arie Jansz Huizer, ged. Ridderkerk 14-12-1806, overl. Sliedrecht 17-12-1866, tr. Ridderkerk 9-6-1825
Beligje Leeuwenburg, geb. IJsselmonde 15-4-1808, overl. Sliedrecht 4-10-1885 akte 160.
{dr. van Bastiaan Leeuwenburg (1778-1846) en Trijntje Verschoor (1780-1849)}. Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Huizer, geb. Ridderkerk 7-12-1825, overl. Ridderkerk 23-2-1825.
 2. Pietertje Huijser, 1826-1870.
  vervolg XIaz
 3. Bastiaan Huijser, 1827-1891.
  vervolg XIba
 4. Joris Huizer, geb. Ridderkerk 28-1-1830, overl. Ridderkerk 11-2-1830.
 5. Joris Huijser, 1831-1885.
  vervolg XIbb
 6. Trijntje Huizer, geb. Ridderkerk 1-2-1833, tr. Sliedrecht 1-7-1854 Dirk Slagboom, geb. Sliedrecht 16-3-1824, overl. Sliedrecht 18-4-1891, begr. Sliedrecht 21-4-1891.
 7. Jan Huijser, 1834-1896.
  vervolg XIbc
 8. Arie Huizer, geb. Ridderkerk 29-2-1836.
 9. Aart Huizer, geb. Ridderkerk 1-4-1840, overl. Ridderkerk 7-8-1849.
 10. Arie Huizer, 1841-1890.
  vervolg XIbd
 11. Pieter Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 1844.
 12. Beligje Huizer, geb. Charlois 22-4-1849, overl. IJsselmonde 19-11-1850 13:00 uur.

Xai
Cornelis Jansz Huizer, ged. Ridderkerk 10-6-1810, tr. Ridderkerk 30-6-1836
Neeltje Punt, geb. Ridderkerk 3-1-1812.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Joris Huizer, geb. Ridderkerk 14-12-1836, overl. Amboina (Molukken) [IndonesiŽ] 14-6-1860.
 2. Wijntje Huizer, geb. Ridderkerk 27-5-1843, tr. (1) Ridderkerk 17-10-1862 Adrianus Maasland, geb. Ameide 11-2-1840; tr. (2) IJsselmonde 6-10-1865 Arie de Jong, geb. IJsselmonde.
 3. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 21-10-1845, overl. Ridderkerk 12-5-1846.
 4. Doodgebooren kind Huizer, Ridderkerk 11-4-1850.
 5. Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 16-7-1852, overl. Ridderkerk 29-7-1852.
 6. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 184-1854, overl. Ridderkerk 14-9-1854.

Xaj
Pieter Huizer, geb. IJsselmonde 5-3-1824, overl. IJsselmonde 12-9-1880, tr. IJsselmonde 16-11-1850
Grietje van Nes, geb. Ridderkerk 8-11-1821, overl. IJsselmonde 16-2-1889.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, 1851-1927.
  vervolg XIbe
 2. Annigje Huizer, geb. IJsselmonde 12-11-1852.
 3. Leendert Huizer, 1854-.
  vervolg XIbf
 4. Neeltje Huizer, geb. IJsselmonde 21-11-1856, tr. IJsselmonde 24-5-1877
  Jan Adrianus den Ouden, geb. IJsselmonde 18-6-1852.
 5. Annigje Huizer, geb. IJsselmonde 13-11-1858, tr. (1) IJsselmonde 15-3-1888 Jan Andeweg; tr. (2) IJsselmonde 16-8-1906 Gerrit van Driel.
 6. Grietje Huizer, geb. IJsselmonde 18-7-1861, tr. IJsselmonde 12-5-1881
  Jacob Kranendonk, geb. Charlois.

Xak
Arie Huizer, geb. IJsselmonde 12-3-1836, overl. Charlois 29-8-1893, tr. IJsselmonde 20-12-1862
Lena de Graaf
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, 1860-.
  vervolg XIbg
 2. Neeltje Huizer, geb. IJsselmonde 16-8-1863, tr. IJsselmonde 22-2-1883 Arie Schilperoord.
 3. Grietje Huizer, geb. IJsselmonde 15-7-1868, overl. < 8-1872.
 4. Hendrik Huizer, 1870-.
  vervolg XIbh
 5. Grietje Huizer, geb. IJsselmonde 10-8-1872, tr. Charlois 10-12-1891 Cornelis Pols.
 6. Gerritje Huizer, geb. IJsselmonde 25-9-1873, tr. Rotterdam 16-6-1897 Jan Baptist Melis.
 7. Annigje Huizer, geb. IJsselmonde 14-8-1875, tr. Rotterdam 5-5-1897 Jacob van Woensel, geb. Brielle 15-2-1872 akte 32.
 8. Arie Huizer, geb. IJsselmonde 8-5-1878.
 9. Cornelia Huizer, geb. IJsselmonde 2-5-1877, tr. Rotterdam 17-5-1899 Johannes Nijs, geb. Sommelsdijk 1873.
 10. Pieter Huizer, geb. IJsselmonde 9-7-1879.
 11. Pieter Huizer, 1880-.
  vervolg XIbi
 12. Elisabeth Huizer, geb. Charlois 24-8-1882, tr. Rotterdam 5-6-1901 Willem Gerardus van der Wel stalknecht.
 13. Lena Huizer, geb. Charlois 30-7-1883, overl. Charlois 1-8-1883.
 14. Helena Huizer, geb. Charlois 7-8-1884, tr. Rotterdam 20-4-1904 Sijtze Ruurd Veenstra, geb. Leeuwarden 1881.

Xal
Cornelis Huizer, geb. IJsselmonde 12-3-1836, tr. IJsselmonde 7-11-1867
Pietertje Nuijs, geb. Barendrecht 16-1-1842.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 6-9-1868.
 2. Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 13-12-1869.
 3. Neeltje Elizabeth Huizer, geb. IJsselmonde 8-10-1871, tr. Rotterdam 25-5-1898 Gerrit Sloof.
 4. Elizabeth Huizer, geb. IJsselmonde 17-1-1873.
 5. Elizabeth Dirkje Huizer, geb. IJsselmonde 8-7-1874, overl. Rotterdam 23-10-1961, tr. IJsselmonde 30-11-1899 Jacob Stolk, geb. Kralingen 15-1-1875, overl. Rotterdam 10-5-1967.
 6. Dirkje Huizer, geb. IJsselmonde 19-12-1875.
 7. Dirkje Huizer, geb. IJsselmonde 13-8-1878, overl. Rotterdam 20-11-1956, begr. Rotterdam 23-11-1956, tr. IJsselmonde 21-2-1900 Simon de Gelder, geb. Charlois 14-10-1872, overl. Rotterdam 14-12-1918.
 8. Hendrik Huizer, geb. IJsselmonde 13-4-1880.

Xam
Hymen (Tijmen) Huizer, geb. IJsselmonde 19-11-1839, tr. Barendrecht 4-9-1862
Adriana den Ouden, geb. IJsselmonde 3-2-1840. akte 12
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Maria Huizer, geb. IJsselmonde 11-3-1863.
 2. Dirk Huizer, 1865-.
  vervolg XIbj
 3. Neeltje Huizer, geb. IJsselmonde 28-8-1868, overl. Ridderkerk 7-8-1929, tr. IJsselmonde 21-8-1890 Albert Ouwens, geb. IJsselmonde 12-10-1867.
 4. Josina Huizer, geb. IJsselmonde 5-9-1870, overl. IJsselmonde 16-4-1946, begr. Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde, tr. IJsselmonde 6-10-1892 Willem Smit, geb. IJsselmonde 5-5-1871, overl. IJsselmonde 16-1-1946.
 5. Grietje Huizer, geb. IJsselmonde 21-10-1874, overl. Rhoon 8-1-1952, tr. IJsselmonde 13-5-1897 Jacob van der Vorm, geb. 1863, overl. 1944.
 6. Adriana Huizer, geb. IJsselmonde 14-7-1878, overl. Ridderkerk 21-7-1954, tr. IJsselmonde 25-5-1905 Rombout Bruring, geb. IJsselmonde 6-12-1878 akte 98.
 7. Pietje Huizer, geb. IJsselmonde 19-12-1881, overl. Rotterdam 28-11-1938, tr. Rotterdam 15-11-1911 Christian Heinrich Bodeker.
 8. Simon Huizer, geb. IJsselmonde 27-11-1883.

Xan
Dirk Huijser, geb. IJsselmonde 30-11-1823, tr. Katendrecht 3-11-1849
Janna Heijkoop, geb. Charlois 13-8-1825.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Charlois 4-2-1850, overl. Charlois 10-6-1850.
 2. Pietertje Huizer, geb. Charlois 10-2-1851, tr. (1) Charlois 10-11-1871 Hendrik Ketting; tr. (2) Charlois 12-7-1888 Cornelis Barendregt.
 3. Cornelia Huizer, geb. Katendrecht 27-7-1852, overl. Katendrecht 15-8-1852.
 4. Cornelia Huizer, geb. Katendrecht 2-1854, overl. Katendrecht 31-12-1854.
 5. Janna Cornelia Huizer, 1854-.
  vervolg XIbk
 6. Willem Jan Huizer, geb. Katendrecht 12-2-1857, overl. Katendrecht 14-9-1857.
 7. Cornelia Huizer, geb. Charlois 29-8-1858, tr. Charlois 25-4-1878 Willem van Hulst, geb. Katendrecht 17-9-1857.
 8. Willempje Huizer, geb. Charlois 30-3-1861, overl. Charlois 14-7-1861.
 9. Willem Huizer, 1862-.
  vervolg XIbl
 10. Geertruij Huizer, geb. Charlois 28-12-1864, overl. Charlois 31-8-1865.
 11. Geertruida Huizer, geb. Charlois 18-6-1869, overl. Charlois 18-8-1883.

Xao
Arie Huijser, geb. IJsselmonde 12-11-1828, overl. Ridderkerk 3-5-1877, tr. (1) Ridderkerk 11-5-1860
Jannigje van der Graaf, geb. Ridderkerk 12-2-1830.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Huizer, geb. Ridderkerk 25-9-1860, tr. (1) Ridderkerk 3-5-1878 Willem Barendrecht, geb. Ridderkerk 20-12-1851, overl. Ridderkerk 9-10-1881; tr. (2) Ridderkerk 24-11-1882 Gerrit Kombee, geb. Kleine Lindt 24-3-1857, overl. Ridderkerk 9-12-1917.
 2. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 10-9-1863, overl. Ridderkerk 27-8-1866.

Arie Huijser, 1828-1877, tr. (2) Ridderkerk 27-5-1870
Ariaantje Oudijn, geb. Ridderkerk 8-12-1831.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huizer, 1871-1947.
  vervolg XIbm

Xap
Leendert Huijser, geb. IJsselmonde 19-9-1835, overl. Hendrik Ido Ambacht 9-9-1911, tr. Ridderkerk 30-4-1858
Francina Buitendijk, geb. IJsselmonde 2-12-1832, overl. Ridderkerk 7-10-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 1-8-1858, overl. Ridderkerk 15-11-1858.
 2. Hendrijntje Huizer, 1859-1897.
  vervolg XIbn
 3. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 11-1-1861, overl. Ridderkerk 26-8-1861.
 4. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 22-8-1863, overl. Ridderkerk 15-10-1863.
 5. Willem Huizer, 1864-.
  vervolg XIbo
 6. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 9-8-1867, overl. Ridderkerk 4-10-1867.
 7. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 15-12-1868, overl. Ridderkerk 3-5-1870.
 8. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 30-7-1870, tr. Barendrecht 13-4-1893 Hendrik Smouter, geb. Oost- en West Barendrecht 1869.
 9. Teuntje Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-2-1872, overl. Zwijndrecht 31-5-1872.
 10. Teunis Huizer, geb. Ridderkerk 9-3-1875, overl. Ridderkerk 25-3-1876.

Xaq
Aart Huisert, geb. Numansdorp 31-7-1819, overl. Numansdorp 18-10-1899, tr. Niewuw-Beijerland 30-4-1858
Willemijntje van der Linden, geb. Nieuw-Beijerland 10-2-1828, overl. Numansdorp 25-5-1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Huisert, geb. Numnsdorp 3-9-1860, overl. Numansdorp 17-9-1860.
 2. Adrianus Huisert, geb. Numnsdorp 12-8-1861, overl. Numansdorp 22-4-1862.
 3. Cornelia Sara Huisert, geb. Nieuw Beijerland 29-9-1862, overl. Nieuw Beijerland 19-8-1865.
 4. Sara Cornelia Huisert, geb. Nieuw Beijerland 26-11-1863, overl. Strijen 11-10-1918, tr. Numansdorp 27-10-1882 Adrianus Kooij, geb. Goudswaard 2-10-1854, overl. Strijen 5-6-1948.
 5. Adrianus Huisert, 1865-1935.
  vervolg XIbp
 6. Cornelia Sara Huisert, geb. Nieuw Beijerland 14-1-1867, overl. Geervliet 4-6-1939, tr. Numansdorp 21-4-1892 Arie van der Burgh, geb. Goudswaard 13-10-1864, overl. Biert 11-1-1942.

Xar
Izaak Huisert, geb. Numansdorp 21-2-1826, overl. Numansdorp 23-10-1905 gemeenteraadslid Numansdorp, tr. Numansdorp 23-12-1885
Annigje van Lugtenburg, geb. Zuid-Beijerland 4-7-1849, overl. Rotterdam 3-1-1926.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeb. kind, Numansdorp 27-70-1886.
 2. Sara Neeltje Huisert, geb. Numansdorp 24-8-1887, overl. Rotterdam 31-5-1981, begr. Zuid-Beijerland 4-6-1981, tr. Numandorp 3-9-1913 Krijn Verhoeven, geb. Zuid-Beijerland 28-3-1888, overl. Rotterdam 21-4-1973, begr. Zuid-Beijerland 26-4-1973, {zn. van Jan Leonard Verhoeven en Ariaantje Anna Overwater}
 3. Neeltje Sara Huisert, geb. Numansdorp 12-6-1889, overl. Numansdorp 30-6-1889.

Xas
Hendrik Huisert, geb. Numansdorp 14-3-1824, overl. Numansdorp 5-12-1889, tr. Numansdorp 10-12-1852
Adriana van der Heiden, geb. Zuid-Beijerland 17-10-1829, ged. Zuid-Beijerland 8-11-1829, overl. Numansdorp 8-5-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huisert, geb. Numansdorp 9-3-1853, overl. Numansdorp 12-3-1853.
 2. Maaike Huisert, geb. Numansdorp 12-4-1854, ged. Numansdorp 14-5-1854, overl. Lemelerveld 6-1-1930, tr. Numansdorp 26-4-1882 Dirk Tol, geb. Nieuw Beijerland 3-7-1850, overl. Ommen 4-1-1937.
 3. Johanna Maria Huisert, geb. Numansdorp 13-7-1856, ged. Numansdorp 17-8-1856, overl. Numansdorp 6-8-1922, tr. Numansdorp 20-4-1883 Jacob Arie Zevenbergen, geb. Strijen 22-2-1858, overl. Numansdorp 19-5-1943.
 4. Arie Huisert, geb. Numansdorp 27-10-1857, ged. Numansdorp 6-12-1857, overl. Numansdorp 5-1-1886.
 5. Maria Johanna Huisert, geb. Numansdorp 25-8-1859, ged. Numansdorp 25-9-1859, overl. Barendrecht 1-6-1934, tr. Numansdorp 2-5-1884 Hendrik de Jongste, geb. Numansdorp 22-6-1857, overl. Ridderkerk 17-10-1946.
 6. Simonia Huisert, geb. Numansdorp 12-11-1860, ged. Numansdorp 30-12-1860, overl. Numansdorp 29-5-1861.
 7. Simon Huisert, 1861-1942.
  vervolg XIbq
 8. Kornelia Huisert, geb. Numansdorp 18-7-1864, ged. Numansdorp 10-7-1864.
 9. Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 14-7-1865, overl. Numansdorp 24-7-1865.
 10. Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 27-11-1866, ged. Numansdorp 30-12-1866, overl. Numansdorp 18-4-1916, tr. Numansdorp 24-11-1904 Grietje van Trigt, geb. Maasdam 27-1-1857, overl. Numansdorp 1-4-1939.
 11. Gerrit Huisert, geb. Numansdorp 7-2-1868, ged. Numansdorp 29-3-1868, overl. Numansdorp 21-1-1891.
 12. Hendrik Huisert, 1869-1962.
  vervolg XIbr
 13. Adriana Huisert, geb. Numansdorp 18-4-1872, ged. Numansdorp 26-5-1872, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 4-11-1944, tr. Numansdorp 4-10-1893 Gerrit Bax, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2-10-1867, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 27-2-1952. akte 6

Xat
Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 12-8-1826, overl. Numansdorp 9-1-1903, tr. Numansdorp 13-5-1848
Maria Barendregt, geb. Numansdorp 27-3-1826, overl. Numansdorp 1-3-1918.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huisert, 1849-1923.
  vervolg XIbs
 2. Bastiaantje Huisert, geb. Numansdorp 25-1-1851, overl. Numansdorp 11-2-1851. akte 13
 3. Klaas Huisert, 1852-1926.
  vervolg XIbt
 4. Maaike Huisert, geb. Numansdorp 3-1-1854, ged. Numansdorp 5-2-1854, overl. Strijen 25-2-1918, tr. Numansdorp 29-10-1880 Kornelis Dam, geb. Zuid-Beijerland 26-10-1854, overl. Numansdorp 22-6-1915.
 5. Bastiaantje Huisert, geb. Numansdorp 22-5-1856, ged. Numansdorp 22-6-1856, overl. Numansdorp 13-12-1902, tr. Numansdorp 14-5-1880 Sander Donk, geb. Oud-Beijerland 22-1-1856, overl. Numansdorp 24-11-1933.
 6. Hugo Huisert, geb. Numansdorp 25-9-1857, ged. Numansdorp 25-10-1857, overl. Leiden 22-8-1885.
 7. Maria Huisert, geb. Numansdorp 26-2-1860, overl. Numansdorp 11-4-1862.
 8. Maria Huisert, geb. Numansdorp 5-5-1862, ged. Numansdorp 28-6-1862, overl. Numnsdorp 3-9-1935, tr. Numansdorp 6-5-1887 Hendrik Boer, geb. Numansdorp 24-1-1865, ged. Numansdorp 24-2-1865, overl. Numansdorp 18-7-1945.
 9. Hendrik Huisert, geb. Numansdorp 12-12-1863.
 10. Hendrik Huisert, geb. Numansdorp 15-6-1865.
 11. Kornelia Huisert, geb. Numansdorp 18-6-1866, ged. Numansdorp 15-7-1866, overl. Numansdorp 2-11-1917, tr. Numansdorp 24-5-1889 Adrianus de Koningh, geb. Strijen 26-11-1860.
 12. Jacoba Huisert, geb. Numansdorp 6-10-1868, ged. Numansdorp 25-10-1868, overl. Numansdorp 5-5-1888 akte 27, tr. Numansdorp 28-10-1887 Adrianus de Koningh, geb. Strijen 26-11-1860.

Xau
Cornelia Huiser, geb. Amsterdam 25-2-1809, ged. Amsterdam 28-5-1809, rel. (1) met
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Aaltje Huijser, geb. Amsterdam 17-2-1831.

Cornelia Huiser, 1809-, tr. (2) Amsterdam 12-12-1832
Jan Geerling, ged. Amsterdam 9-12-1801.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Amsterdam 1838, tr. Amsterdam 1-3-1865 Anna Helena Louisa Boogaard, geb. Amsterdam 1835.

Xav
Aart Huyser, geb. Ridderkerk 15-11-1798, ged. Ridderkerk 18-11-1798, tr. Ridderkerk 6-8-1824
Krijna Rijsdijk, geb. Ridderkerk 1803, overl. Ridderkerk 25-11-1846.
Uit dit huwelijk:
 1. Theunis Huizer, 1824-.
  vervolg XIbu
 2. Francina Huizer, geb. Ridderkerk 8-2-1826, tr. (1) Ridderkerk 7-5-1847 Gerrit Rijsdijk, geb. Hendrik Ido Ambacht 22-7-1823, overl. IJsselmonde 24-4-1878; tr. (2) Rotterdam 11-7-1883 Jacob Bakker, geb. Hendrik Ido Ambacht.
 3. Klaas Huizer, geb. Ridderkerk 30-11-1831, tr. (1) Hendrik Ido Ambacht 6-5-1858 Barbara Stolk, geb. Hendrik Ido Ambacht 1836; tr. (2) Hendrik Ido Ambacht 31-10-1857 Maria Bezemer, geb. Zwijndrecht 1838.
 4. Aart Huizer, 1837-1909.
  vervolg XIbv
 5. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 8-6-1842, overl. Ridderkerk 26-1-1843.
 6. Johanna Huizer, geb. Ridderkerk 11-11-1843, tr. (1) Hendrik Ido Ambacht 20-6-1866 Arij Otto Elshout, geb. Hendrik Ido Ambacht 1841; tr. (2) Sliedrecht 4-9-1880 Jan Korevaar, geb. Oudewater 17-6-1836.
 7. Adriana Huizer, geb. Ridderkerk 15-5-1846, overl. Ridderkerk 11-1-1847.

Xaw
Adriana Huyser, ged. Ridderkerk 25-11-1804, overl. Ridderkerk 16-2-1851, rel. (1)
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Johanna Huizer, geb. Ridderkerk 23-1-1828, tr. Ridderkerk 30-11-1855
  Fop Sparreboom, geb. Ridderkerk 8-2-1820.
  Adriana Huyser 1804-1851, tr. (2) IJsselmonde 6-6-1835
  Teunis de Jong, geb. Rijsoord 1797, overl. Ridderkerk 4-4-1863.

Xax
Jan Huizer, ged. Ridderkerk 5-2-1802, ged. Ridderkerk 14-2-1802, overl. Ridderkerk 21-8-1874, tr. (1) Ridderkerk 17-9-1825
Maaike Alderliesten, geb. Ridderkerk 1803, overl. Ridderkerk 10-8-1836.
Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje Huizer, geb. Ridderkerk 5-11-1824, overl. Ridderkerk 18-12-1846.
 2. Hendrijntje Huizer, geb. Ridderkerk 18-11-1825, overl. Ridderkerk 9-5-1873,
  tr. (1) Arie Huizer,
  tr. (2) Ridderkerk 25-4-1851 Hendrik Kranendonk, geb. Ridderkerk 2-11-1824, overl. Ridderkerk 6-6-1853,
  {zn. van Arie Kranendonk en Geertruij Hekkerman} tr. (3) Ridderkerk 23-6-1854 Bastiaan Bakker, geb. Ridderkerk 7-8-1819, overl. Ridderkerk 13-8-1859.
 3. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 27-6-1828.
 4. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 26-7-1831.
 5. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 29-5-1836, overl. Ridderkerk 1-11-1843.

Jan Huizer, 1802-1874, tr. (2) Ridderkerk 14-5-1841 akte 13
Cornelia van der Hulle, geb. Oosterland 5-2-1805.
Uit dit huwelijk:
 1. Lammertje Huizer, geb. Ridderkerk 31-5-1842, tr. Ridderkerk 18-6-1866 Markus Bakker, geb. IJsselmonde 17-11-1826.
 2. Jannigje Huiser, geb. Ridderkerk 5-9-1844, overl. Ridderkerk 20-12-1844.
 3. Arnoldus Huizer, geb. Ridderkerk 28-10-1845, overl. Ridderkerk 23-8-1853.
 4. Johanna Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 3-5-1850, overl. Ridderkerk 30-1-1887, tr. Ridderkerk 19-12-1873 Barend Mos, geb. Nieuw-Lekkerland 23-6-1844, overl. Rotterdam 2-1-1927.

Xay
Arij Huizer, ged. Ridderkerk 1-9-1811, overl. Ridderkerk 17-4-1871, tr. (1) Ridderkerk 7-4-1849
Adriaantje van Loenen, geb. Ridderkerk 19-11-1815, overl. Ridderkerk 15-7-1849.

Arij Huizer, 1811-1871, tr. (2) Ridderkerk 6-5-1853
Willemijntje van Oossanen, geb. Mijnsheerenland 4-1-1817, overl. Ridderkerk 30-9-1882.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huizer, 1853-1900.
  vervolg XIbw
 2. Hardeman Huizer, geb. Ridderkerk 22-5-1855, overl. Ridderkerk 24-11-1855.
 3. Hardeman Huizer, 1856-1903.
  vervolg XIbx
 4. Lammertje Huizer, geb. Ridderkerk 10-11-1857, overl. Ridderkerk 28-7-1874.
 5. Jannetje (Annetje) Huizer, geb. Ridderkerk 13-6-1859, tr. Charlois 19-5-1892 Hendrik Pieter van Oostende, geb. Barendrecht 1867.

Xaz
Arie Huijzer, geb. Ridderkerk 25-12-1809, overl. Heerjansdam 11-2-1873, tr. Ridderkerk 24-4-1835
Maria de Haan, ged. Ridderkerk 10-6-1804, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 6-6-1849.
{dr. van Mattheus de Haan en Cornelia van 't Zelfde} ged. Ridderkerk 10-6-1804, overl. Hendrik Ido Ambacht 6-6-1849. Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijzer, geb. Ridderkerk 19-4-1836, overl. Ridderkerk 20-5-1836.
 2. Cornelia Huijzer, geb. Ridderkerk 24-4-1837, overl. Nieuw-Lekkerland 27-4-1897, tr. Alblasserdam 15-8-1863 Adriaan Middelkoop, geb. Streefkerk 20-10-1833, overl. Nieuw-Lekkerland 19-10-1896.
 3. Krijn Huijzer, geb. Ridderkerk 19-6-1838, overl. Ridderkerk 14-7-1838.
 4. Krijntje Huijzer, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-8-1840, overl. Hendrik Ido Ambacht 23-9-1840.
 5. Krijn Huijzer, geb. Hendrik Ido Ambacht 25-7-1842, overl. Hendrik Ido Ambacht 13-6-1849.
 6. Mattheus Huijzer, geb. Hendrik Ido Ambacht 5-6-1844, overl. Hendrik Ido Ambacht 30-7-1844.
 7. Mattheus Huijzer, geb. Hendrik Ido Ambacht 5-1846, overl. Hendrik Ido Ambacht 23-7-1846.
 8. Jannigje Huijzer, geb. Hendrik Ido Ambacht 15-10-1847, overl. Hendrik Ido Ambacht 20-12-1847.
 9. Jannigje Huijzer, geb. Ridderkerk 14-1-1849.

Arie Huijzer, 1809-1873, tr. (2) Ridderkerk 2-11-1849
Anna Gouw, geb. Hendrik Ido Ambacht 8-12-1828.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijser, geb. Ridderkerk 11-5-1851, overl. Dordrecht 21-9-1880, tr. Heerjansdam 15-5-1880 Maatje van der Jagt, geb. Zierikzee 27-12-1847, overl. Rotterdam 2-3-1933.
 2. Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 13-10-1853, overl. Ridderkerk 11-5-1860.
 3. kind Huijser, doodgeb. Ridderkerk 30-1-1855.
 4. kind Huijser, doodgeb. Ridderkerk 25-11-1856.
 5. Jannigje Huijser, geb. Ridderkerk 7-1-1858, overl. Ridderkerk 10-1-1858.
 6. kind Huijser, doodgeb. Ridderkerk 7-1-1858.
 7. Arie Huijser, 1859-.
  vervolg XIby
 8. Jannigje Huijser, geb. Alblasserdam 1865, tr. Rotterdam 11-5-1887 Johannes Anthonie Meeder, geb. Delft.

Xba
Leendert Huijzer, geb. Pijnacker 4-8-1813, overl. Ridderkerk 27-3-1894, tr. Ridderkerk 13-5-1836
Pietertje van Oossanen, geb. Ridderkerk 7-12-1816, overl. Ridderkerk 16-11-1910.
Uit dit huwelijk:
 1. Clara Huijzer, geb. Ridderkerk 29-8-1837, overl. Ridderkerk 14-5-1907,
  tr. (1) Ridderkerk 8-5-1858 Wouter Smit, geb. IJsselmonde 3-10-1834, overl. Ridderkerk 15-1-1872;
  tr. (2) Ridderkerk 31-7-1873 Jan van Dijk, geb. IJsselmonde 21-4-1834, overl. Ridderkerk 13-9-1908.
 2. Jannigje Huijzer, geb. Ridderkerk 13-8-1839, overl. < 1888, tr. Ridderkerk 31-10-1862 Leendert de Jong, geb. IJsselmonde 1-4-1841, overl. Ridderkerk 7-3-1888.
 3. Krijntje Huijzer, geb. Ridderkerk 1-9-1841, overl. Ridderkerk 3-6-1845.
 4. Pieter Huijser, 1843-1908.
  vervolg XIbz
 5. Krijn Huijser, 1846-1925.
  vervolg XIca
 6. Adriaantje Huijzer, geb. Ridderkerk 16-8-1848, overl. Ridderkerk 18-2-1849.
 7. Jaantje Huijzer, geb. Ridderkerk 18-1-1850, overl. Ridderkerk 22-5-1850.
 8. Adriaantje Huijzer, geb. Ridderkerk 20-4-1851, overl. Ridderkerk 3-5-1928, tr. Ridderkerk 9-2-1872 Willem Onderdelinden, geb. Ridderkerk
 9. Pietertje Huijzer, geb. Ridderkerk 28-1-1855, tr. Ridderkerk 10-11-1876 Dirk Monteban, geb. Nieuwpoort 4-10-1848.
 10. Anna Willemina Huijzer, geb. Ridderkerk 21-2-1857, overl. Ridderkerk 11-4-1929, tr. Ridderkerk 2-8-1887 Leendert de Jong.
 11. Leendert Huijzer, geb. Ridderkerk 28-12-1859, overl. Ridderkerk 23-3-1860.
 12. Leentje Johanna Huijzer, geb. Ridderkerk 31-3-1861, overl. Ridderkerk 22-1-1866.

Xbb
Willlem Huijzer, geb. Pijnacker 29-3-1815, overl. Ridderkerk 7-4-1876, tr. (1) Ridderkerk 9-11-1842
Dirksje Sloof, geb. Ridderkerk 10-11-1813, overl. Ridderkerk 9-3-1851.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huijzer, geb. Ridderkerk 9-6-1843, overl. Ridderkerk 17-1-1845.
 2. Krijn Huijzer, 1844-1918.
  vervolg XIcb
 3. Neeltje Huijzer, geb. Ridderkerk 20-8-1846, overl. Ridderkerk 23-10-1846.
 4. Neeltje Huijzer, geb. Ridderkerk 7-12-1848, overl. Ridderkerk 25-3-1925, tr. Ridderkerk 29-4-1870 Cornelis Kok, geb. Ridderkerk 16-11-1844.
 5. Nicolaas Huijzer, geb. en overl. Ridderkerk 9-3-1851.

Willem Huizer 1815-1876, tr. (2) Ridderkerk 21-5-1852
Johanna de Knegt, geb. Pernis 10-7-1821, overl. Ridderkerk 21-5-1911.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Huijzer, geb. Ridderkerk 17-9-1853, overl. Ridderkerk 27-7-1859.
 2. Lena Huijzer, geb. Ridderkerk 25-10-1856, tr. Ridderkerk 16-2-1877 Hendrik Sparreboom, geb. Ridderkerk 17-7-1851.
 3. Pieter Huijser, 1859-.
  vervolg XIcc
 4. Jannigje Huijser, 1862-.
  vervolg XIcd

Xbc
Teunis Huijzer, geb. Ridderkerk 27-9-1818, overl. Rotterdam 23-4-1903, tr. Rhoon 7-5-1847
Bastiaantje de Knegt, geb. Charlois 30-9-1823, overl. Ridderkerk 25-4-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Huijzer, geb. Ridderkerk 23-1-1848, overl. Ridderkerk 30-7-1896, tr. Ridderkerk 31-10-1873 Pieter van der Burg, geb. Ridderkerk 15-8-1850, overl. Ridderkerk 30-3-1893.
 2. Pieter Huijser, 1849-.
  vervolg XIce
 3. Krijntje Johanna Huijzer, geb. Ridderkerk 27-10-1850, tr. Krimpen aan de Lek 19-6-1878 Cornelis van Zwol, geb. Utrecht 5-1-1852. akte 19
 4. Leendert Huijser, 1852-1940.
  vervolg XIcf
 5. Adriaantje Huijzer, geb. Ridderkerk 19-9-1853.
 6. Lena Huijzer, geb. Ridderkerk 25-12-1856, tr. Ridderkerk 8-11-1878 Maarten Keijzer, geb. IJsselmonde 1852, overl. Rotterdam 18-7-1920. akte 3647.
 7. Pietje Huijzer, geb. IJsselmonde 16-2-1859, overl. Ridderkerk 26-3-1864.
 8. Cornelia Huijzer, geb. Ridderkerk 16-11-1861.
 9. Teunis Huijser, 1865-.
  vervolg XIcg
 10. Arie Huijser, 1868-1940.
  vervolg XIch

Xbd
Hendrik Huijzer, geb. Ridderkerk 16-10-1822, overl. Ridderkerk 13-11-1869, tr. Ridderkerk 23-3-1860
Aaltje de Punt, geb. Ridderkerk 16-9-1825, overl. Ridderkerk 12-7-1860.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Huijser, geb. Ridderkerk 10-5-1860, overl. Ridderkerk 4-11-1860.

Xbe
Krijn Huijzer, geb. Ridderkerk 1-11-1826, overl. Ridderkerk 30-3-1887, tr. Ridderkerk
Adriaantje van Ielen, geb. Charlois 4-3-1825, overl. Charlois 13-8-1883.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huizer, 1850-1937.
  vervolg XIci
 2. Neeltje Huizer, geb. Ridderkerk 13-7-1853, overl. Ridderkerk 3-9-1857.
 3. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 28-12-1855, overl. Rotterdam 16-9-1933, tr. Charlois 21-6-1877 Kommer Machiel de Vries, geb. Hardinxveld 29-7-1850 akte 60.
 4. Abraham Huizer, geb. Ridderkerk 3-9-1858, overl. Ridderkerk 4-9-1858.
 5. Abraham Huizer, 1861-.
  vervolg XIcj
 6. Leendert Huizer, 1865-1918.
  vervolg XIck

Xbf
Mattheus Krijnsz Huyzer, geb. Charlois 15-3-1813, overl. Barendrecht 9-3-1861, tr. Barendrecht 19-12-1840
Anna Stam, geb. Barendrecht 26-12-1819, overl. Puttershoek 12-3-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Rosina Huyser, geb. Barendrecht 14-8-1841, overl. Barendrecht 24-10-1841.
 2. Anthonia Huyser, geb. Barendrecht 9-5-1843.
 3. Anthonie Huyser, geb. Barendrecht 14-6-1844, overl. Barendrecht 30-6-1844.
 4. Anthony Huizer, 1845-.
  vervolg XIcl
 5. Krijn Huyser, geb. Barendrecht 20-6-1846.
 6. Rosina Huyser, geb. Barendrecht 17-7-1847.
 7. Adriana Huyser, geb. Barendrecht 25-2-1849.
 8. Rookje Huyser, geb. Barendrecht 9-4-1850.
 9. Krijn Huyser, geb. Barendrecht 22-4-1851.
 10. Krijn Huyser, geb. Barendrecht 14-6-1852.
 11. Adriana Rosina Huyser, geb. Barendrecht 16-8-1853.
 12. Adriana Huyser, geb. Barendrecht 24-1-1855.
 13. Krijn Huyser, geb. Barendrecht 23-2-1857.

Xbg
Willem Huyser, geb. Oost-Barendrecht 8-7-1817 kruisdominee, overl. Melissant 14-8-1882, tr. West-Barendrecht 5-8-1835
Pieternella van der Waal, geb. Oost-Barendrecht 10-11-1814, overl. Melissant 20-5-1882.
Uit dit huwelijk:
 1. Heiltje Huyser, geb. West-Barendrecht 27-8-1835.
 2. Heiltje Huyser, geb. Oost-Barendrecht 13-8-1836, overl. Oost-Barendrecht 18-1-1839.
 3. Pietertje Huyser, geb. Barendrecht 10-5-1838, tr. Barendrecht 21-5-1862 Anthony Dorsman, geb. Barendrecht 1-6-1836.
 4. Cornelis Huizer, 1840-1874.
  vervolg XIcm
 5. Hillegonda Huyser, geb. Barendrecht 19-3-1842, overl. Dirksland 14-11-1867.
 6. Alida Wilhelmina Huyser, geb. Barendrecht 21-5-1844, overl. Piershil 7-6-1917, tr. Piershil 26-1-1867 Hendrik van 't Hof, geb. Piershil 8-7-1839, overl. Piershil 12-9-1916.
 7. Helena Wilhelmina Huyser, geb. Barendrecht 5-2-1846, tr. Middelharnis 21-5-1864 Dirk Dubbeld, geb. Middelharnis 1839.
 8. Gerrit Huizer, 1847-1922.
  vervolg XIcn
 9. Bastiaan Huyser, geb. Barendrecht 7-1-1851.
 10. Bastiana Pieternella Huyser, geb. Barendrecht 28-2-1852, tr. Melissant 23-11-1871 Pieter Kattestaart, geb. Dirksland 15-8-1847.
 11. Hendrika Huyser, geb. Barendrecht 21-8-1854, tr. Melissant 26-4-1876 Dirk Okker, geb. Dirksland 1850.
 12. Willemina Huyser, geb. Barendrecht 31-8-1858.
 13. Krijn Huyser, geb. Barendrecht 20-12-1859.
 14. Willem Krijn Huizer, 1860-1947.
  vervolg XIco

Xbh
Mattheus Huyser, geb. Oost-Barendrecht 5-7-1828, overl. Barendrecht 24-12-1874, tr. Barendrecht 7-5-1852
Jannetje Koster, geb. Charlois 1-2-1830, overl. Barendrecht 20-3-1877.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huyser, 1853-.
  vervolg XIcp
 2. Jan Pieter Huyser, 1855-1923.
  vervolg XIcq
 3. Leendert Huyser, geb. Barendrecht 27-8-1859.
 4. Bastiaan Huyser, geb. Barendrecht 12-4-1862.
 5. Johanna Huyser, geb. Barendrecht 27-6-1864, tr. Rotterdam 1-8-1894 Adrianus Leendert Jacobus Robbersen, geb. Rotterdam 1869.
 6. Willem Huyser, geb. Barendrecht 28-8-1865, overl. Barendrecht 12-12-1866.
 7. Leendert Huyser, geb. Barendrecht 28-8-1865, overl. Barendrecht 30-11-1866.
 8. Leendert Willem Huyser, geb. Barendrecht 29-1-1868.
 9. Pieter Huyser, 1870-1914.
  vervolg XIcr
 10. Willem Krijn Huyser, geb. Barendrecht 6-2-1874, overl. Middelharnis 15-2-1894.

Xbi
Karel Bastiaan Wilhelm Huijsers, geb. Bergen op Zoom 4-10-1804, ged. Bergen op Zoom 10-10-1804, overl. 's-Gravenhage 14-8-1851, tr. 's-Gravenhage 6-5-1829
Elisabeth Cornelia Bregitta de Bloeme, geb. 's-Gravenhage 1800.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Huijsers, geb. 's-Gravenhage 27-2-1830, overl. Groningen 16-4-1882, tr. Bellingwolde 1-8-1866 Wilhelmina Katrina Scheffer, geb. Vlagtwedde 1-5-1838, overl. Groningen 19-1-1886, akte 24.
 2. Hermina Anthonia Huijsers, geb. 's-Gravenhage 22-10-1831, overl. 's-Gravenhage 31-12-1869, tr. 's-Gravenhage 4-3-1863 Rudolph Adrianus Flinterman, geb. 's-Gravenhage 28-1-1838.
 3. Carolina Wilhelmina Catharina Huijsers, geb. 's-Gravenhage 2-12-1833, overl. 's-Gravenhage 9-5-1837.
 4. Maria Gonda Huijsers, geb. 's-Gravenhage 14-1-1838, overl. 's-Gravenhage 4-12-1910.
 5. Karel Bastiaan Wilhelm Huyser, 1839-1895.
  vervolg XIcs
 6. Jan Jacobus Diedericus Huijsers, geb. 's-Gravenhage 22-2-1842, tr. Utrecht 14-1-1885 Neeltje van der Most, geb. Rotterdam 12-7-1839.

Xbj
Bastiaan Huijsers, geb. Strijen 8-7-1823, overl. Charlois 4-2-1883, tr. (1) Katendrecht 26-3-1859
Wilhelmina Reijers, geb. Rotterdam 31-10-1837, overl. Charlois 20-2-1871.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus Huijsers, geb. Barendrecht 9-9-1859, overl. Katendrecht 5-5-1863.
 2. Johannis Huijsers, geb. Numansdorp 3-2-1862, overl. Rotterdam 5-8-1883.
 3. Jannigje Pouwelina Huijsers, geb. Katendrecht 15-12-1863, overl. Rotterdam 13-4-1947, tr. Charlois 9-6-1892 Cornelis Pleun Bol, geb. Ridderkerk 6-7-1865.
 4. Paulus Huijsers, geb. Katendrecht 29-5-1865, overl. Charlois 22-2-1871.
 5. Neeltje Huijsers, geb. Delfshaven 1866, overl. Rotterdam 21-12-1899.
 6. Geertruij Huijsers, geb. Katendrecht 15-10-1867, overl. Katendrecht 21-11-1868.
 7. IJsebrand Huyser, 1869-1939.
  vervolg XIct
 8. Geertruij Huijsers, geb. Charlois 14-2-1871, overl. Charlois 16-2-1871.

Bastiaan Huijsers, 1823-1883, tr. (2) Charlois 14-9-1871
Adriaantje van Galen, geb. Katendrecht 19-5-1836, overl. Charlois 2-3-1880.
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Maria Huijsers, geb. Charlois 5-7-1872, overl. Amsterdam 8-9-1920, tr. (1) Amsterdam 12-10-1905 Hubertus Adrianus Merckx, geb. Ammerzoden; tr. (2) Amsterdam 9-9-1914 Ludovicus Theodorus van der Krabbben, geb. Drunren 15-7-1877.
 2. Geertruij Huijsers, geb. Charlois 19-7-1873, overl. Charlois 1-8-1873.
 3. Paulus Huyser, 1877-1910.
  vervolg XIcu

Xbk
Cornelis Huijsers, geb. Nieuwpoort 7-11-1807, ged. Nieuwpoort 21-11-1807, tr. Nieuwpoort 23-10-1829 akte 2
Lijntje Brut, geb. Noordeloos 23-11-1808, ged. Noordeloos 4-12-1808, overl. Nieuwpoort 24-9-1888.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huijsers, geb. Nieuwpoort 1828, overl. Nieuwpoort 14-7-1844.
 2. Anna Huijsers, geb. Nieuwpoort 15-4-1830. 6/248
 3. Lena Huijsers, geb. Nieuwpoort 24-10-1831, overl. Nieuuwpoort 19-11-1831.
 4. Lena Huijsers, geb. Nieuwpoort 8-11-1832, overl. Nieuwpoort 14-8-1904, tr. Langerak 5-4-1859 Willem Gelderblom, geb. Groot-Ammers 31-8-1835, overl. Nieuwpoort 24-10-1910.
 5. Josina Huijsers, geb. Nieuwpoort 17-6-1835, overl. Nieuwpoort 1-4-1920,
  tr. (1) Langerak 27-5-1853 Pieter Baardwijk, geb. Giessen-Nieuwkerk 28-10-1830, overl. Nieuwpoort 10-3-1872;
  tr. (2) Nieuwpoort 7-1-1873 Frans van den Berg, geb. Tienhoven 23-8-1833, overl. Nieuwpoort 2-7-1913.
 6. Willem Huijsers, geb. Nieuwpoort 6-11-1837, overl. Nieuwpoort 24-12-1837.
 7. Willem Huijsers, geb. Nieuwpoort 22-12-1838, overl. Nieuwpoort 8-1-1839.
 8. Willempje Huijsers, geb. Nieuwpoort 7-4-1840, overl. Nieuwpoort 25-8-1840.
 9. Lijntje Huijsers, geb. Nieuwpoort 21-2-1841, tr. Nieuwpoort 9-5-1863 Jan Vrijhoef, geb. Lexmond 1-12-1832.
 10. Elizabeth Huijsers, geb. Nieuwpoort 14-8-1843, tr. Nieuwpoort 9-5-1863
  Pieter Hoogendoorn, geb. Willige Langerak 11-4-1835.
 11. Antje Huijsers, geb. Tienhoven 13-3-1847, tr. Nieuwpoort 30-11-1866 Bastiaan Willem Pellicaan, geb. Arkel 7-4-1842, overl. Zwijndrecht 21-1-1932.
 12. Bastiaan Huijsers, geb. Tienhoven 28-3-1848, overl. Nieuwpoort 15-5-1848.
 13. Elizabeth Huijsers, geb. Nieuwpoort 1849, tr. Nieuwpoort 9-5-1863
  Pieter Hogendoorn, geb. Willige Langerak 1835.
 14. Bastiaan Huijsers, geb. Nieuwpoort 6-1-1850, overl. Nieuwpoort 16-3-1850.
 15. Gijsbertie Huijsers, geb. Nieuwpoort 22-1-1851, overl. Nieuwpoort 8-2-1851.

Xbl
Thomas Reinier Johannes Marinus Huijsers, geb. West-Grafdijk 4-7-1814, tr. Rotterdam 2-3-1853
Johanna van Hoogstraten, geb. Rotterdam 25-9-1825.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Catharina Huijsers, geb. Batavia [IndonesiŽ] 14-1-1854, tr. Semarang [IndonesiŽ] 5-10-1875 Johannes Marinus Romijn.
 2. Johanna Maria Huijsers, geb. Kampong [IndonesiŽ] 23-2-1855, overl. Bandoeng [IndonesiŽ] 22-6-1900.
 3. Jacoba Charlotta Huijsers, geb. Kampong [IndonesiŽ] 25-4-1856, tr. Semarang [IndonesiŽ] 15-2-1877 Iwan Bonifacius Burger, geb. 1848, overl. Amersfoort 22-2-1892.
 4. Hendrik Dirk Thomas Huijsers, geb. Batavia [IndonesiŽ] 11-12-1857, tr. Soerabaja [IndonesiŽ] 24-5-1884 Jeane Wilezek.
 5. Wilhelmina Frederika Elisabeth Huijsers, geb. Ternate [IndonesiŽ] 21-12-1859, tr. Ambarawa [IndonesiŽ] 8-12-1882 Florimont Pieter Arie Geluk.
 6. Thomas Reinier Johannes Marinus Huyser, 1861-.
  vervolg XIcv
 7. Gustaaf Adolf Carel Roland Huijsers, geb. Batavia [IndonesiŽ] 15-5-1862.
 8. Elizabeth Wilhelmina Frederika Huijsers, geb. Rotterdam 10-3-1865, overl. Breda 27-2-1940.
 9. Johanna Margaretha Huijsers, geb. Rotterdam 18-2-1869, overl. Haarlem 31-7-1965, tr. Muntok [IndonesiŽ] 11-1-1894 Willlem Filet, geb. Semarang [IndonesiŽ] 21-9-1868, overl. 's-Gravenhage 9-9-1936.

Xbm
Paulus Petrus Huijsers, geb. Utrecht 30-6-1806, ged. Utrecht 2-6-1806, tr. Naarden 8-1-1837
Maria Aspels, geb. Neerijnen 1808.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huijsers, geb. Bergen op Zoom 28-1-1836.

Xbn
Leendert Arie Huijsers, geb. Utrecht 10-6-1820, tr. Alkmaar 26-4-1846
Jacoba Lambertina Louisa Rosenveldt, geb. 's-Gravenhage 3-11-1825.
Uit dit huwelijk:
 1. Louis Dirk Huijsers, geb. Amsterdam 1846, overl. Zutphen 16-12-1846 (310/81).
 2. Susanna Johanna Huijsers, geb. Tiel 20-10-1847, overl. Haarlem 18-6-1849.
 3. Elisabeth Maria Engelina Huijsers, geb. Meppel 29-4-1849, overl. Haarlem 25-6-1849.
 4. Willem Frederik Louis Huijsers, geb. Middelburg 21-7-1850, overl. Breda 4-11-1851.
 5. Jacoba Adriana's-Hertogenbosch 29-11-1852, overl. Zierikzee 1-10-1855.
 6. Helena Louisa Huijsers, geb. Breda 31-3-1855, overl. Gouda 11-8-1855.
 7. Louisa Clasina Huijsers, geb. Enkhuizen 12-6-1856, overl. Rotterdam 13-12-1857.
 8. Alexandrina Frederika Louisa Gesina Huijsers, geb. Rotterdam 7-7-1859, overl. Rijswijk 14-11-1941, tr. Amsterdam 25-4-1878 Hendricus Johannes Poolman, geb. Amsterdam 1854.
 9. Catharina Frederica Huijsers, geb. Amsterdam 1862, tr. Amsterdam 13-4-1882 Johannes Jurgens, geb. Amsterdam

Xbo
Paulus Huijsers, geb. Klundert 10-3-1812, tr. Klundert 4-1-1838
Henrietta Susanna Schalekamp, geb. Klundert.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huijsers, 1838-1921.
  vervolg XIcw
 2. Engelientje Huijsers, geb. Amsterdam 1840, overl. Klundert 25-1-1855.
 3. Cornelia Huijsers, geb. Princenhage 1843, overl. Klundert 5-5-1905, tr. Klundert 26-4-1888 Adriaan Lips, geb. Klundert.
 4. Diederik Hendrik Huijsers, geb. Breda 1845, overl. Dordrecht 8-5-1873.
 5. Jacob Huijsers, geb. Klundert 25-11-1846, overl. Klundert 6-2-1847.
 6. Bastiana Huijsers, geb. Klundert 17-11-1847.
 7. Hendrik J Huijsers, geb. Klundert 16-2-1849, overl. Klundert 23-7-1849.
 8. Hendrik J Huijsers, geb. Klundert 13-5-1852, overl. Klundert 4-2-1853.
 9. Anna Petronella Huijsers, 1854-1917.
  vervolg XIcx

Xbp
Pieter Huijsers, geb. Klundert 10-2-1814, tr. (1) Klundert 12-5-1852
Adriana de Groot, geb. Willemstad.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huijsers, geb. Klundert 6-3-1853, overl. Klundert 6-12-1853.
 2. Cornelia Huijsers, geb. Klundert 22-11-1854, overl. Klundert 15-5-1871.
 3. Jan Huijsers, geb. Klundert 29-3-1857, overl. Klundert 17-12-1867.
 4. Paulus Huijsers, geb. Klundert 26-8-1858, overl. Klundert 18-2-1873.
 5. Johannes Huijsers, geb. Klundert 11-10-1859, overl. Klundert 26-11-1859.
 6. Pieter Huijsers, geb. Klundert 25-4-1862, overl. Klundert 25-8-1862.
 7. Jacob Huijser, geb. Klundert 7-7-1863, overl. Klundert 30-8-1863.
 8. Johannes Huijser, geb. Klundert 7-7-1863, overl. Klundert 21-10-1863.
 9. Johanna Huijsers, geb. Klundert 21-8-1867, overl. Klundert 11-3-1870.

Pieter Huijsers, 1814-, tr. (2) Tholen 14-11-1872
Christina de Jonge, geb. Tholen 1824.
Xbq
Jacob Huijsers, geb. Klundert 11-8-1822, overl. Klundert 29-1-1886, tr. Klundert 8-1-1849
Elisabeth Johanna Kleijn, geb. Klundert 18-3-1821.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Anthony Huijsers, 1850-1919.
  vervolg XIcy
 2. Neeltje A. Huijsers, geb. Klundert 27-10-1852, overl. Klundert 16-6-1869.
 3. Cornelia Huijsers, geb. Klundert 31-10-1855, overl. Klundert 28-6-1864.
 4. Antonia Huijsers, geb. Klundert 26-12-1858. overl. Ede 15-1-1940, tr. Klundert 23-12-1880 Hendrik Josua van Egmond, geb. Oegstgeet 31-10-1853, overl. Utrecht 3-3-1915.
 5. Bastiana Huijsers, geb. Klundert 16-11-1861, tr. Klundert 17-4-1884 Adrianus Pieter Ardon, geb. Klundert.

Xbr
Cornelus Huijsers, geb. Klundert 28-7-1825, overl. Klundert 27-10-1857, tr. Klundert 18-1-1849
Pieternella Clasiena van Drimmelen, geb. Klundert 12-9-1824.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huijsers, geb. Klundert 2-1-1850, overl. Zevenbergen 15-8-1875, tr. Klundert 15-5-1873 Bastiaan Kleijn, geb. Klundert.
 2. Adriana Anna Cornelia Huijsers, geb. Klundert 3-3-1851, overl. Klundert 30-4-1920, tr. Klundert 17-11-1875 Koenraad Sille, geb. Klundert 1845.
 3. Pieter Huijsers, geb. Klundert 4-7-1852, overl. Dordrecht 23-10-1852.
 4. Pieter Huijsers, geb. Klundert 15-11-1853, overl. Ede 24-10-1878.
 5. Nicolaas Huijsers, 1855-1932.
  vervolg XIcz

Xbs
Pieter Huijsers, geb. Breda 4-8-1815, overl. Hendrik Ido Ambacht 8-3-1888, tr. Breda 12-11-1846
Maria Broeksmit, geb. Oudenbosch 21-11-1822.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Antonia Maria Huijsers, geb. Breda 29-8-1847, tr. Breda 4-12-1872 Franciscus MichaŽl Thomas, geb. Arnhem 23-11-1842.
 2. Pieter Johannes Huijsers, geb. Breda 22-12-1849, overl. Breda 2-1-1850.
 3. Pieter Johannes Huijsers, geb. Breda 12-12-1850, overl. Breda 5-9-1924. a278 i673
 4. Anna Pieternella Huijsers, 1854-.
  vervolg XIda
 5. Allegonda Cornelia Huijsers, geb. Breda 13-5-1857, tr (1) Breda 7-2-1901 Johannes Hubertus Christianus Thijs, geb. Middelburg 23-4-1863; tr. (2) Breda 22-7-1907 Hendrikus Ernst, geb. Breda 6-1-1862.
 6. Antonia Maria Huijsers, geb. Breda 27-5-1858, overl. Utrecht 30-1-1949, tr. Breda 9-1-1881 Jacob van Dillewijn, geb. Naarden 11-12-1854, overl. Utrecht 18-3-1944.

Xbt
Jan Carel Jacob Huijsers, geb. Breda 7-6-1817, overl. Ginneken 4-2-1890, tr. Oosterhout 24-10-1850
Anthonia Wilhelmina Lukwel, geb. Oosterhout 1-10-1825, overl. Ginneken 26-6-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Petronella Huijsers, geb. Breda 19-11-1851, overl. Enschede 1-1-1928. akte 2
 2. Bastiaan Adriaan Huijsers, 1854-1892.
  vervolg XIdb
 3. Herman David Huijsers, geb. Breda 22-11-1859, overl. Oosterhout 2-12-1861.
 4. Adriaan Karel Antonie Huijsers, 1865-.
  vervolg XIdc

Xbu
Leendert Huijsers, geb. Tholen 6-2-1835, overl. Tholen 7-9-1880, tr. Nieuw-Vossemeer 2-10-1862
Geertruida Walpot, geb. Willemstad 1-6-1835, overl. Rotterdam 1-2-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. Leijntje Janna Huijsers, geb. Tholen 8-5-1864, overl. Willemstad 21-4-1950, tr. Tholen 24-4-1884 Johannes van der Hooft, geb. Sint Philipsland 6-12-1855, overl. Willemstad 8-1-1937.
 2. Mattheus Huijsers, geb. Tholen 19-5-1865, overl. Tholen 2-6-1865.
 3. Adrianus Leendert Hubertus Huijsers, geb. Tholen 17-3-1867, overl. Tholen 2-12-1870.
 4. Margaretha Josina Huijsers, geb. Tholen 11-3-1869, overl. Rotterdam 28-11-1936, tr. Rotterdam 3-8-1898 Andries Antonius Hoppenbrouwer, geb. Delfshaven 2-3-1875.
 5. Adrianus Leendert Hubertus Huijsers, geb. Tholen 9-5-1871, overl. Tholen 29-8-1871.
 6. kind, doodgeb. Tholen 20-4-1873.
 7. Willem Hendrik Huijsers, 1878-1971.
  vervolg XIdd

Xbv
Nicolaas Huisers, geb. Zevenbergen 8-5-1812, overl. Klaaswaal 4-5-1898, tr. (1) Zuid-Beijerland 21-10-1836
Anna Tuk, geb. Zuid-Beijerland 7-5-1814, overl. Numansdorp 7-2-1866.

Nicolaas Huisers, 1812-1898, tr. (2) Numansdorp 10-5-1867
Krijna van 't Hof, geb. Zuid-Beijerland 23-9-1833, overl. Numansdorp 1-10-1889.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Huisers, geb. Numansdorp 6-4-1869, overl. Numansdorp 20-6-1869.
 2. Catharina Huisers, geb. Numansdorp 19-8-1870, tr. Numansdorp 26-5-1893 Johannis van Essen, geb. Klaaswaal 22-3-1870.
 3. Maaike Huisers, geb. Numansdorp 29-8-1871, overl. Numansdorp 10-9-1871.
 4. Maaike Huisers, geb. Numansdorp 27-11-1872, overl. Rotterdam 25-12-1966, tr. Numansdorp 24-5-1895 Pieter de Winter, geb. Numansdorp 7-1-1871, overl. Rotterdam 26-10-1948.
 5. Johannes Huisers, geb. Numansdorp 11-1-1874, overl. Rotterdam 14-1-1926, tr. Zuid-Beijerland 13-7-1900 akte 15, Lijntje Schelling, geb. Klaaswaal 4-2-1873 akte 3, overl. Bennebroek 29-3-1947.
 6. Pleuntje Huisers, geb. Numansdorp 25-1-1875, overl. Numansdorp 14-6-1875.
 7. Pleuntje Huisers, geb. Numansdorp 29-9-1877, overl. Bergen op Zoom 4-1-1963, tr. Numansdorp 10-5-1902 Cornelis Johannes Touw, geb. Bergen op Zoom 2-3-1876, overl. Bergen op Zoom 19-11-1944.

Xbw
Willem Huijser, geb. West-Barendrecht 22-6-1827, overl. Barendrecht 7-7-1886, tr. Barendrecht 2-5-1861
Pietertje Monster, geb. Mijnsheerenland 17-11-1833, overl. 1898.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 1-2-1862, overl. Barendrecht 12-5-1862.
 2. Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 25-3-1863, overl. Barendrecht 17-3-1864.
 3. Adriana Huijser, geb. Barendrecht 17-3-1864, overl. Hull [Verenigde Staten] 10-10-1906, tr. Pellla (Iowa) [Verenigde Staten] 21-4-1890 Barend Koop Otten, geb. 105-1861, overl. Doon(Iowa) [Verenigde Staten] 19-3-1936.
 4. Hendrik Huijser, geb. Barendrecht 1-7-1866, overl. Barendrecht 2-2-1867.
 5. Willem Huijser, geb. Barendrecht 5-8-1868, relatie met Susie J.
 6. Cornelis Huijser, geb. Barendrecht 18-10-1869.
 7. Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 1-1-1871, overl. Barendrecht 22-11-1871.
 8. Cornelis Pieter Huijser, geb. Barendrecht 1-1-1873, overl. Barendrecht 6-4-1873.
 9. Cornelis Jan Huijser, 1874-1935.
  vervolg XIde

Xbx
Hendrik Krijn Huijser, geb. West-Barendrecht 1-3-1831, overl. 29-10-1890, tr. Barendrecht 7-5-1852
Cornelia Groenenboom, geb. Katendrecht 25-6-1832.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huyser, 1854-1887.
  vervolg XIdf
 2. Arij IJsbrandt Huyser, geb. Charlois 13-10-1855, overl. Charlois 23-11-1855.
 3. Adriaantje Huyser, geb. Charlois 9-2-1857, overl. Charlois 28-6-1857.
 4. Adriaantje Huyser, geb. Charlois 8-7-1858, overl. Charlois 13-9-1858.
 5. Cornelia Huyser, geb. Charlois 24-7-1859, tr. Charlois 28-7-1881 Jan Westerveld, geb. Katendrecht.
 6. Adriaantje Huyser, geb. Charlois 9-11-1860, overl. Charlois 19-12-1861.
 7. IJsbrand Huyser, geb. Charlois 20-11-1861, overl. Charlois 10-4-1862 akte 1862.49.
 8. Arij IJsbrand Huyser, geb. Charlois 23-1-1863, overl. Charlois 24-6-1863.
 9. Cornelis Huyser, geb. Charlois 15-2-1864, overl. Charlois 14-10-1865.
 10. Adriaantje Huyser, geb. Charlois 2-10-1865, overl. Charlois 16-10-1865.
 11. Adriaantje Huyser, geb. Charlois 9-10-1866, overl. Charlois 21-5-1867.

Xby
Cornelis Huijser, geb. West-Barendrecht 9-3-1833, tr. IJsselmonde 10-11-1845
Geertje van der Wilt, geb. IJsselmonde.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huijser, geb. IJsselmonde 26-2-1856, overl. IJsselmonde 12-6-1856.
 2. Hendrik Huijser, 1857-.
  vervolg XIdg
 3. Maria Huijser, geb. Charlois 3-11-1859, tr. (1) Barendrecht 9-2-1882 Pleun Nootenboom; tr. (2) IJsselmonde 15-9-1904 Maarten van den Berg hoofdagent van politie, geb. Groote Lindt 1852, overl. Delft 13-1-1932.

Xbz
Maaike Huijser, geb. West-Barendrecht 21-5-1835, relatie (1)
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Hendrik Huijser, 1857-1921.
  vervolg XIdh

Maaike Huizer 1835-, tr. (2) Barendrecht 19-5-1859
Leendert Booij, geb. Barendrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodora Cornelia Huijser, geb. Charlois 10-9-1868.
 2. Maaike Cornelia Huijser, geb. Charlois 6-9-1870, overl. Charlois 5-5-1877.

Xca
Arij Huijser, geb. West-Barendrecht 16-1-1840, ged. Barendrecht 9-2-1840, tr. Barendrecht 25-4-1868
Jannigje van Dijk, geb. Almkerk 1846.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Huijser, geb. Barendrecht 24-8-1869, overl. Barendrecht 13-4-1959, tr. Barendrecht 11-5-1893 Gerrit den Otter, geb. Barendrecht 26-9-1868, overl. Barendrecht 14-12-1939.
 2. Goverdina Huijser, geb. Barendrecht 10-10-1870.
 3. Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 29-12-1871, tr. Barendrecht 17-8-1893 Joost Willemsteijn, geb. Oost- en West Barendrecht 1867.
 4. Doodgeboren kind, Barendrecht 1-4-1874.
 5. Doodgeboren kind, Barendrecht 31-3-1875.
 6. Bastiaantje Huijser, geb. Barendrecht 8-10-1877, relatie met Bastiaan Vrijhof.
 7. Krijn Huijser, 1879-1936.
  vervolg XIdi
 8. Laurina Theodora Huijser, geb. Barendrecht 16-9-1882.
 9. Marinus Huijser, 1884-1968.
  vervolg XIdj

Xcb
Willem Huijser, geb. Charlois 25-2-1843, tr. Rotterdam 15-11-1882
Annigje van Buren, geb. Hendrik Ido Ambacht 29-5-1851.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Arietta Huijser, geb. Rotterdam 22-12-1883, overl. Rotterdam 21-12-1966.
 2. Arie Huijser, geb. Rotterdam 21-4-1888, overl. Rotterdam 26-8-1888.
 3. Jacoba Huijser, geb. Rotterdam 21-10-1889, overl. Rotterdam 6-3-1890.
 4. Arie Huijser, geb. Rotterdam 12-3-1891.
 5. Pieternella Huijser, geb. Rotterdam 26-3-1894.

Xcc
Leendert Huijser, geb. Charlois 19-10-1834, tr. Katendrecht 26-2-1863
Elisabeth Dura, geb. Katendrecht 1838.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Wilhelmina Huijser, geb. Charlois 31-8-1863
 2. Johanna Wilhelmina Huijser, geb. Charlois 1864, overl. Charlois 20-1-1884.
 3. Hillegonda Huijser, geb. Charlois 25-2-1867.
 4. Hillegonda Huijser, geb. Charlois 18-3-1869, overl. Charlois 14-6-1893.
 5. Josina Huijser, geb. Charlois 28-5-1871, overl. Doorwerth 13-3-1912, tr. Rotterdam 24-10-1900 Joseph Burghout, geb. Harlingen.

Xcd
Hermanus Huijser, geb. Charlois 8-2-1845, tr. Rotterdam 23-5-1877
Johanna Maria van Koten, geb. Rotterdam 4-6-1851.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huijser, 1878-1948.
  vervolg XIdk
 2. Dirk Huijser, 1879-1968.
  vervolg XIdl
 3. Krijn Huijser, geb. Charlois 22-11-1882, overl. Arnhem 18-1-1973, tr. Rotterdam 22-12-1909 Adriana Anna Struik, geb. Zierikzee 28-3-1879, overl. Arnhem 9-5-1962.
 4. Michiel Huijser, 1891-1974.
  vervolg XIdm

Xce
Willem Joostz Huijser, geb. Barendrecht 22-12-1840, tr. Barendrecht 20-8-1863
Diederika van der Linden, geb. Barendrecht. {dr. van Jasper van der Linden en Geertrui Zuiderend} Uit dit huwelijk:
 1. Mijntje Huijser, geb. Barendrecht 31-12-1863, tr. IJsselmonde 9-5-1889 Arie Salij, geb. IJsselmonde.
 2. Geertruij Huijser, geb. Barendrecht 29-11-1864, tr. Barendrecht 17-5-1889 Arie Leendert van den Berg, geb. IJsselmonde.
 3. Josina Huijser, geb. Barendrecht 6-9-1867, tr. Barendrecht 20-5-1886 Leendert van der Sluis, geb. IJsselmonde.
 4. Jannigje Huijser, geb. Barendrecht 30-8-1869.
 5. Jasper Huijser, geb. Barendrecht 18-4-1875, overl. Barendrecht 24-8-1875.
 6. Jasper Huijser, geb. Barendrecht 24-11-1876.
 7. Apollonia Jannetje Huijser, geb. Barendrecht 8-9-1878.
 8. Apollonia Jannetje Huijser, geb. Barendrecht 25-8-1880.
 9. Apollonia Huijser, geb. Barendrecht 5-8-1881.
 10. Apollonia Huijser, geb. Barendrecht 29-12-1882.
 11. Apollonia Huijser, geb. Barendrecht 22-3-1884.

Xcf
Jacob Huijser, geb. Barendrecht 24-5-1853, overl. Barendrecht 8-5-1918, tr. Barendrecht 28-6-1889
Gerdina Huijgen, geb. Barendrecht 5-4-1865, overl. Barendrecht 2-10-1949. {dr. van Adrianus Huijgen en Alida Zwaal} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Adrianus Huijser, geb. Barendrecht 17-12-1890, tr. Barendrecht 5-7-1917 Adriana Nuis, geb. Barendrecht 16-8-1891.
 2. Adrianus Huijser, geb. Barendrecht 19-12-1891, overl. Barendrecht 24-5-1988, tr. Barendrecht 20-10-1927 Trijntje de Ruiter, geb. Barendrecht 17-4-1898.
 3. Johanna Huijser, geb. Barendrecht 13-7-1896, overl. 's-Gravenhage, 17-4-1971, tr. Barendrecht 10-3-1921 Aart Gerrit van Nielen, geb. Barendrecht 28-4-1894, overl. Rotterdam 13-3-1960.
 4. Cornelis Huijser, 1897-.
  vervolg XIdn
 5. Alida Huijser, geb. Barendrecht 24-11-1899, tr. Barendrecht 6-9-1923 Jan Klootwijk, geb. Ridderkerk 16-6-1896.
 6. Maria Hendrina Huijser, geb. Barendrecht 13-6-1903, overl. Barendrecht 20-4-2002, begr. Barendrecht 25-4-2002, tr. Hendrikus Huizer, 1902-1991.

Xcg
Krijn Huijser, geb. Barendrecht 26-2-1855, overl. IJsselmonde 7-3-1918, tr. Barendrecht 13-5-1886
Elizabeth van der Jagt, geb. Barendrecht 11-3-1861, overl. IJsselmonde, 29-8-1939. {dr. van Jan van der Jagt en Bastiana Stip} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijser, 1887-1978.
  vervolg XIdo
 2. Joost Huijser, geb. Barendrecht 10-6-1888, overl. Rotterdam 29-7-1970, tr. IJsselmonde 21-10-1915 Neeltje Reedijk, geb. Maasdam 27-10-1891, overl. IJsselmonde 21-10-1927.
 3. Maaike Maria Huijser, geb. Barendrecht 2-8-1889, tr. IJsselmonde 7-7-1910, Nicolaas de Vos, geb. Zevenbergen.
 4. Bastiaantje Huijser, geb. Barendrecht 6-3-1891, overl. Rotterdam 29-11-1976, tr. IJsselmonde 15-11-1917 Johannes de Bel, geb. Heerjansdam 7-12-1894, overl. Rotterdam 9-11-1973.
 5. Maria Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 4-9-1892.
 6. Cornelis Huijser, 1895-1978.
  vervolg XIdp
 7. Janna Huijser, geb. Barendrecht 2-8-1897.
 8. Willem Huijser, 1901-1942.
  vervolg XIdq
 9. Adraantje Huijser, geb. IJsselmonde.

Xch
Leendert Huyser, geb. Barendrecht 25-1-1855, tr. Barendrecht 28-4-1881
Cornelia Koolen, geb. Rhoon 18-12-1852. {dr. van Jan Koolen en Hermina Elzerman} Uit dit huwelijk:
 1. Hermina Geertruida Huyser, geb. Barendrecht 27-9-1881, (98/491) tr. Bierum 22-6-1905 Nantko van Dijk, geb. Bierum 12-4-1881, overl. Bierum 7-10-1942.
 2. Willem Huyser, geb. Barendrecht 3-11-1882.
 3. Willem Huijser, 1883-1967.
  vervolg XIdr
 4. Jan Huyser, geb. Barendrecht 11-10-1885.
 5. Geertruida Hermina Huyser, geb. Barendrecht 23-4-1887.
 6. Jan Huyser, geb. Barendrecht 4-5-1889.
 7. Maria Janette Huyser, geb. Barendrecht 3-6-1890, tr. Bierum 18-5-1917 Bene Schenkel, geb. Spijk 1889, overl. Bierum 22-7-1923.
 8. Jan Huyser, geb. Barendrecht 24-7-1892.
 9. Jan Huijser, 1895-1975.
  vervolg XIds
 10. Janette Helena Huyser, geb. Bierum 11-4-1897, overl. Vries 2-8-1991, tr. Bierum 17-2-1928 Lammert Doornbos, geb. Ezinge 7-6-1902, overl. Vries 29-11-1968.

Xci
Frans Willemsz Huijser, geb. Oost-Barendrecht 16-12-1828, overl. Pella (Iowa) 24-8-1924, tr. (1) Ridderkerk 28-3-1850
Adriana Cornelisdr van Gilst, geb. Ridderkerk 29-2-1824, overl. Ridderkerk 16-5-1862. {dr. van Cornelis van Gilst en Aagje van Nugteren} Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje Huijser, geb. Ridderkerk 6-10-1850, overl. Iowa 1931, relatie met Hendrik Vos.
 2. doodgeboren kind, Ridderkerk 30-3-1852.
 3. Willemina Cornelia Huijser, geb. Ridderkerk 19-2-1853, overl. Ridderkerk 13-5-1853.
 4. Aagje Cornelia Huijser, 1853-.
  vervolg XIdt
 5. Willem Huijser, 1854-1938.
  vervolg XIdu
 6. Cornelis Huijser, 1856-1943.
  vervolg XIdv
 7. Leendert Huijser, geb. Ridderkerk 23-10-1857, relatie met Kate Sona Veldpeek.
 8. Barbara Willemina Huijser, geb. Ridderkerk 11-11-1859, overl. Nieuwenhoorn 30-4-1928, tr. Ridderkerk 24-6-1881 Johannes van den Ban, geb. 1857, overl. Nieuwenhoorn 14-1-1929.

Frans Willemsz Huijser, 1828-1924, tr. (2) Ridderkerk 12-2-1869
Adriana de Haan, geb. Ridderkerk 29-12-1837, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 14-7-1914. {dr. van Mattheus de Haan en Regina Nugteren} Uit dit huwelijk:
 1. Regina Adriana Huijser, geb. Ridderkerk 21-6-1869, overl. Iowa 1951, relatie met Willem Czn de Geus, geb. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 8-9-1868.
 2. Maria Huijser, geb. Ridderkerk 24-7-1870.
 3. Maria Huijser, geb. Ridderkerk 14-8-1872, overl. 1951, relatie met Lambertus van Dusseldorp.
 4. Mattheus Fransz Huijser, 1874-1948.
  vervolg XIdw

Xcj
Hendrik Huijser, geb. Oost-Barendrecht 15-4-1833, overl. Dordrecht 20-1-1919, begr. Barendrecht, tr. (1) Ridderkerk 12-5-1859
Adriana Visser, geb. Ridderkerk 8-1-1838, overl. Barendrecht 30-3-1873. {dr. van Bastiaan Visser en Pieternella Visser} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijser, geb. Barendrecht 9-9-1859, overl. Barendrecht 3-10-1863.
 2. Bastiaan Cornelis Huijser, 1860-1931.
  vervolg XIdx
 3. Lijntje Pieternella Huijser, geb. Barendrecht 6-8-1862, overl. Maasdam 17-5-1946, begr. Barendrecht 21-5-1946, tr. Barendrecht 24-12-1885 Gerrit Timmers, geb. Zevenbergen 7-8-1860, overl. Barendrecht 26-4-1935, begr. Barendrecht 30-4-1935.

Hendrik Huijser, 1833-1919, tr. (2) Barendrecht 7-10-1875
Francina van Gilst, geb. Kijfhoek 18-5-1839, overl. Barendrecht 24-8-1891.
Xck
Aart Willemsz Huijser, geb. Oost- en West Barendrecht 3-4-1837, overl. Pella 11-5-1917, tr. (1) Ridderkerk 6-11-1863
Pietertje van den Hoek, geb. Ridderkerk 20-10-1837, overl. Ridderkerk 27-10-1864. {dr. van Jan van den Hoek en Maayke Kooyman} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Cornelis Huijser, 1864-1906.
  vervolg XIdy

Aart Willemsz Huijser, 1837-1917, tr. (2) Groote Lindt 25-3-1869
Marijgje van Gilst, geb. Kijfhoek 23-10-1845, overl. Pella 9-4-1902.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wilhelmina Huijser, geb. Groote Lindt 15-12-1869, overl. Pasadena (California) [Verenigde Staten] 28-7-1931, tr Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 4-3-1891 Jacob Colijn, geb. 24-4-1860, overl. Pasadena (California) [Verenigde Staten] 11-3-1937.
 2. Lijntje Willemina Huyser, geb. Groote Lindt 1-9-1871, overl. Groote Lindt 1-1-1873.
 3. Cornelius Willem Huyser, 1873-1934.
  vervolg XIdz
 4. Lijntje Willemina Huyser, geb. Groote Lindt 21-12-1875, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 15-8-1945.
 5. Marius Willem Huyser, 1878-1956.
  vervolg XIea
 6. Adrianus Willem Huyser, geb. Groote Lindt 6-9-1879, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 21-3-1972, tr. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 17-2-1921 Margaret van der Ploeg, geb. Ottey 1-1-1880, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 21-6-1966.
 7. Jan Willem Huyser, geb. Groote Lindt 29-10-1881, overl. Groote Lindt 24-12-1881.

Xcl
Marius Fransz Huijser, geb. Oost-Barendrecht 7-3-1832, overl. Barendrecht 10-7-1909, tr. Maasdam 7-10-1858
Cornelia Leendertsdr de Geus, geb. Maasdam 28-4-1834, overl. Barendrecht 12-1-1905. {dr. van Leendert de Geus en Maaike Troost} Uit dit huwelijk:
 1. Frans Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 23-10-1859, overl. Ridderkerk 29-3-1885.
 2. Maaike Maria Huijser, geb. Ridderkerk 24-12-1860, overl. Barendrecht 7-2-1910.
 3. Adrianus Huyser, 1862-1935.
  vervolg XIeb
 4. Adriana Francina Huijser, geb. Ridderkerk 17-2-1863, overl. Barendrecht 15-2-1922.
 5. Lijntje Maaike Huijser, geb. Ridderkerk 21-1-1866, overl. Ridderkerk 27-1-1867.
 6. Leendert Huijser, geb. Ridderkerk 3-4-1867, overl. Ridderkerk 9-10-1868.
 7. Leendert Huijser, 1869-1938.
  vervolg XIec
 8. Cornelis Huijser, 1871-1935.
  vervolg XIed
 9. Marius Huijser, 1872-1939.
  vervolg XIee
 10. Lijntje Maaike Huijser, geb. Ridderkerk 5-6-1873, overl. Dubbeldam 1-1939, tr. (1) Barendrecht 19-5-1899 Jacob Mast, geb. Puttershoek 9-7-1874, overl. Dubbeldam 1911; tr. (2) Dordrecht 26-8-1914 Arie Schaap, geb. Dubbeldam 6-2-1876, overl. Dubbeldam 27-9-1953.
 11. Maria Sija Huijser, geb. Ridderkerk 28-7-1879, overl. IJsselmonde 5-8-1909, tr. Rotterdam 6-8-1908 Herman Pieter Dijkstra, geb. Noordhorn 28-4-1880.

Xcm
Hendrik Fransz Huijser, tr. (1) Barendrecht 6-4-1865
Johanna Groenenboom, geb. Groote Lindt 19-8-1842, overl. Ridderkerk 25-6-1879. {dr. van Jan Groenenboom en Maaike in 't Velt} Uit dit huwelijk:
 1. Maaike Adriana Huyser, geb. Ridderkerk 12-7-1868,overl. Rijsoord 8-6-1908.
 2. Frans Adrianus Huyser, geb. Ridderkerk 20-9-1870, overl. Ridderkerk 21-11-1936.
 3. Adriana Maaike Huyser, geb. Ridderkerk 15-11-1871, overl. Rotterdam 17-8-1954, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 3-8-1894 Johannis Cornelis Plaisier, geb. Rijsoord 15-5-1870, overl. Rijsoord 12-1935.

Hendrik Fransz Huijser, 1833-1894, tr. (2) Ridderkerk 7-5-1880
Aagje Cornelia Huijser.
Xcn
Leendert Gerardus Huyser, geb. Kleine Lindt 9-2-1828, overl. Heerjansdam 19-1-1910, tr. Kijfhoek 30-4-1852
Hendrika Wilhelmina de Bruijn, geb. Kijfhoek 30-12-1826, overl. Dubbeldam 14-11-1887. {dr. van Teunis de Bruin en Christina van Huisen} Uit dit huwelijk:
 1. Rokus Marinus Huijser, geb. Kleine Lindt 15-9-1852, overl. Dubbeldam 26-3-1868.
 2. Christina Teuna Huijser, geb. Kleine Lindt 23-11-1853, overl. Dordrecht 1-10-1935, begr. Dubbeldam.
 3. Maria Huigje Huijser, geb. Kleine Lindt 6-3-1855, overl. Voorburg 21-9-1944, tr. Dubbeldam 25-5-1881 Pieter Kleijburg, geb. Lekkerkerk 3-4-1846.
 4. Teunis Huijser, 1856-1935.
  vervolg XIeg
 5. Huigje Huijser, geb. Dubbeldam 5-4-1858, overl. Dordrecht 3-1-1941.
 6. Arie Huijser, 1859-1907.
  vervolg XIeh
 7. Pieter Huijser, 1861-1931.
  vervolg XIei
 8. Andries Hugo Huijser, geb. Dubbeldam 11-4-1864, overl. Dordrecht 25-11-1933, begr. Dubbeldam.
 9. Hendrika Wilhelmina Huijser, geb. Dubbeldam 29-5-1865, overl. Dubbeldam 26-9-1865.
 10. Leendert Gerardus Huijser, geb. Dubbeldam 17-11-1866, overl. Dubbeldam 25-9-1874.
 11. Hendrika Wilhelmina Huijser, geb. Dubbeldam 7-12-1868, overl. Dordrecht 3-1-1941.
 12. Eva Catharina Huijser, geb. Dubbeldam 24-8-1870, tr. Heerjansdam 2-10-1902 Vincent Hubertus van Riemsdijk, geb. Krimpen aan den IJssel 23-11-1863.

Xco
Pieter Huyser, geb. Zegwaart 13-12-1819, overl. Zoetermeer 10-4-1898, tr.
Maria van der Does, geb. ± 1821, overl. Zoetermeer 2-1-1856. {dr. van Lambertus van der Does en Johanna van Mourik} Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Cornelia Huijser, geb. Zoetermeer 10-9-1850, overl. ± 1915, tr. (1) Zoetermeer 11-2-1870 Willem Verveen achterneef, geb. Zoetermeer 31-7-1844, overl. Delft 17-2-1879. tr. (2) Zoetermeer 7-4-1880 Johann Conrad Baxmeier, geb. 1851, overl. 1952.
 2. Johanna Lamberdina Huijser, geb. Zoetermeer 4-12-1851, overl. Zoetermeer 21-9-1852
 3. Cornelis Huijser, 1854-.
  vervolg XIej
 4. Lambertus Huijser, 1855-1921.
  vervolg XIek

Xcp
Arie Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 10-9-1813, ged. 16-9-1813, overl. 10-9-1899, tr. Benthuizen 19-7-1844
Neeltje Verheul, geb. Benthuizen 19-8-1818, ged. Benthuizen 30-8-1818, overl. Benthuizen 20-12-1882. {dr. van Willem Verheul en Marijtje Zwemstra} Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus Huyser, geb. Benthuizen 30-12-1844, ged. Benthuizen 2-2-1845, overl. Zoeterwoude 5-4-1845.
 2. Adriana Huyser, geb. Zoeterwoude 15-3-1846, tr. Benthuizen 27-11-1874 Pleun de Groot, geb. Pijnacker 31-7-1845.
 3. Adrianus of Adriana Huyser, geb. Benthuizen 15-3-1846, overl. 22-11-1870.
 4. Quirinus Huyser, geb. Benthuizen 17-3-1851, ged. Benthuizen 20-4-1851, overl. Kansas 18-6-1938.
 5. Willem Huyser, geb. Benthuizen 12-5-1854, ged. Benthuizen 5-6-1854, overl. 's-Gravenhage 11-5-1917, tr. 's-Gravenhage 3-6-1908 Helena Klazina Albertsma, geb. Frederiksoord, geb. Frederiksoord (Vledder) 22-3-1859. akte 20.
 6. Cornelius Huyser, geb. Benthuizen 7-3-1860, ged. Benthuizen 1-4-1860.
 7. Grietje Huyser, geb. Benthuizen 12-11-1864, ged. Benthuizen 4-12-1864, relatie met L. Lokhorst.

Xcq
Quirinus II Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 1-11-1817, overl. Holland, Nebraska 12-7-1894, tr. Coevorden 1-5-1847
Geesje Boerrigter, geb. Baalder ambt Hardenberg 26-9-1822, overl. Holland, Nebraska 29-3-1908.
Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus III Huyser, 1847-1940.
  vervolg XIel
 2. Johannes Huyser, geb. USA 7-8-1849, overl. 16-9-1914.
 3. kind, geb. en overl. USA 12-4-1864.
 4. kind, geb. Zeeland (Michigan) [USA] 12-4-1864, overl. Zeeland (Michigan) [USA] 15-4-1864.
 5. Adriana/Jennie/Jane, geb. Zeeland (Michigan) [USA] 23-7-1852, overl. Tacoma (Washngton) [USA] 24-10-1923, tr. 23-8-1874 John J. Trompen, geb. Holland (Michigan) [USA] 8-4-1852, overl. Colorado Springs (Colorado) [USA] 26-3-1906.
 6. Arie Huyser, 1862-1944.
  vervolg XIem
 7. Grietje Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 9-2-1855; in 1874 woonachtig te Lincoln (Nebrasca), overl. Holland (Nebrasca) 23-5-1922, tr. William Schneider, geb. 5-8-1853, overl. 4-1-1927.
 8. Hendrika Huyser, geb. USA 18-8-1857, overl. Hickman Lancaster Co (Nebraska) [Verenigde Staten] 24-1-1958, begr. Lancaster [Verenigde Staten], tr. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 11-6-1879 Teerke/Taake Bekius/Bekins, geb. 19-1-1858, overl. Sioux City Iowa 11-1-1901, begr. Lancaster [Verenigde Staten].

Xcr
Johannes I Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 5-11-1818, overl. 29-9-1918, begr. Zeeland (Michigan), otr. 4-3-1845, tr. Zevenhuizen 14-3-1845
Pietertje van Wijk, geb. Zevenhuizen 3-10-1817, overl. 25-3-1912, begr. Zeeland Cemetry [Verenigde Staten].
Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus Johannes Huyser, geb. Zevenhuizen 1-1-1846, overl. 15-5-1926, relatie met Neeltje Kok, geb. Michigan [USA] 10-7-1850, overl. Zeeland 2-3-1929.
 2. Lucas Huyser, geb. Zoetermeer 25-3-1847, overl. op zee 2-7-1847.
 3. Cornelius Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 4-7-1849.
 4. Johannes II Huyser, 1853-.
  vervolg XIen
 5. Adriana Huyser, geb. North-Blendon (Michigan) [Verenigde Staten] 27-9-1854, tr. Ottawa (Michigan) [Verenigde Staten] 1878 Jan de Young, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 1-1-1854.
 6. Lucas Huyser, 1856-1922.
  vervolg XIeo
 7. Neeltje Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 29-7-1858, overl. 4-8-1888, begr. Zeeland, tr. 1886 Hendrik Boes, geb. 1860.
 8. Arie J. Huyser, 1863-.
  vervolg XIep

Xcs
Pieter Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 31-1-1822, overl. Zeeland (Michigan) 23-3-1913, tr. Beaverdam (Michigan) 20-4-1851
Trijntje Kok, geb. Nibbikswoud 15-6-1834, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 23-3-1913, begr. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten].
Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus II Huyser, 1852-1886.
  vervolg XIeq
 2. Grietje Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 24-10-1853, overl. 4-5-1944, tr. 24-10-1872 William Vermeulen, geb. Sint-Maarten 28-9-1846, overl. 24-9-1915.
 3. Dirk Huyser, 1856-1931.
  vervolg XIer
 4. Cornelius Huyser, 1857-1943.
  vervolg XIes
 5. Adriana Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 10-3-1860, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 7-7-1947, begr. te Baron funeral home in Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten], tr. 27-11-1878 Folkert de Vries, geb. 18-5-1854, overl. 27-5-1917.
 6. John Huyser, 1862-1937.
  vervolg XIet
 7. Peter Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 25-5-1865, overl. 22-4-1868.
 8. Peter Huyser, 1868-1941.
  vervolg XIeu
 9. Gerrit Huyser, 1874-1962.
  vervolg XIev

Xct
Cornelis Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 23-9-1834, overl. Grand Rapids (Michigan) 27-7-1913, begr. Grand Rapids (Michigan), tr. Wassenaar 11-3-1860
Adriana Wilhelmina Dobbe, geb. Wassennaar 30-4-1840, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 27-2-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Alijda Huyser, geb. Haarlemmermeer 27-10-1862, overl. Grand Haven 6-12-1944, tr. (1) Amsterdam 26-2-1885 Dirk Prins, geb. Zijpe 1856, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 3-1-1898, tr. (2) 1900 Adriaan van verberkmooes, geb. Goes 1848, overl. 7-1911.
 2. Anna Huyser, geb. Anna Paulowna 20-10-1863, overl. 4-6-1944, tr. 28-8-1894 Henry Everts, geb. 12-12-1844, overl. 23-5-1918.
 3. Jacoba Huyser, geb. Haarlemmermeer 15-4-1865, overl. Haarlemmermeer27-6-1865.
 4. Quirijntje Grace Huyser, geb. Haarlemmermeer 5-3-1867, overl. 21-6-1943, relatie met Dick van Eenenaam, geb. 5-8-1850.
 5. Quirinus Huyser, geb. Haarlemmermeer 2-4-1868.
 6. Adriana Cornelia Huyser, geb. Amsterdam 23-11-1869, overl. 6-11-1936, tr. 20-6-1894 John R Wiarda, geb. Sneek (Odum) 24-2-1868, overl. 19-6-1944.
 7. Cornelia Adriana Huyser, geb. Anna Paulowna 3-7-1872, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 3-7-1944, tr. (1) 8-10-1897 John van Gelder, geb. Goedereeden 29-1-1868, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 17-5-1901; relatie (2) met Henry ter Keurst, geb. 4-10-1857, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 4-7-1938.
 8. Jacoba Huyser, geb. Anna Paulowna 12-6-1877, tr. 1-3-1923 John van Westenbrugge. geb. Scharendijke 2-9-1867.
 9. Lijntje Huyser, geb. Anna Paulowna 3-1-1897, tr. 12-1-1899 William van Oostenbrugge, geb. Goedereede 3-4-1875, overl. 12-2-1943.
 10. Quirinus Huyser, geb. Haarlemmermeer 10-9-1861, overl. Haarlemmermeer 8-6-1862.

Xcu
Dirk Quirinusz Huyser, geb. Zoetermeer 10-10-1835, overl. Assendelft 4-8-1877, tr. Anna-Paulowna 26-2-1874
Geertje Bakker, geb. Zijpe 18-6-1851, overl. Anna Paulowna 19-3-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus Huyser, 1874-1959.
  vervolg XIew
 2. Catherina Huyser, geb. Anna-Paulowna 13-10-1875, overl. Rotterdam 28-3-1962, begr. Maassluis, tr. 28-10-1900 ds. Gerardus Willem Achterhuis, geb. Rotterdam 16-2-1877, overl. Maassluis 21-4-1941, begr. Maassluis.

Xcv
Teunis Huijser, geb. Ridderkerk 4-10-1832, overl. Rotterdam 16-7-1899, tr. Ridderkerk 8-4-1859
Pietertje Slikkerveer
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrijntje Huizer, geb. Ridderkerk 27-9-1861, overl. Ridderkerk 23-5-1905, tr. Ridderkerk 7-9-1883
 2. Pieter Huizer, 1862-1942.
  vervolg XIex
 3. Hendrik Huizer, 1864-.
  vervolg XIey
 4. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 4-12-1867, overl. Ridderkerk 7-11-1891.
 5. Plonia Huiser, geb. IJsselmonde 31-1-1870, overl. IJsselmonde 21-4-1870.
 6. Pietertje Huizer, geb. Ridderkerk 28-6-1875.

Xcw
Willem Huijsers, geb. Willemstad 25-10-1838, tr. Fijnaart en Heijningen 6-5-1865
Cornelia van Mastricht, geb. Fijnaart en Heijningen 3-3-1838, overl. Willemstad 22-3-1890
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huijzers, 1865-1943.
  vervolg XIez
 2. Anneke Huijzers, geb. Willemstad 24-4-1867, overl. Willemstad 13-5-1924, tr. Willemstad 10-11-1888 Jan Johannes Slikboer, geb. Willemstad 6-9-1864.
 3. Bastiaantje Huijzers, geb. Willemstad 8-8-1869, overl. Willemstad 18-5-1884.
 4. Johannes Huijzers, geb. Willemstad 29-5-1872, overl. Willemstad 18-1-1874.
 5. Cornelis Huijzers, geb. Willemstad 23-9-1873.
 6. Johannes Huijzers, geb. Willemstad 7-3-1875, overl. Willemstad 22-2-1876.
 7. Willem Huijzers, geb. Willemstad 8-7-1879, overl. Willemstad 18-9-1879.

Xcx
Willem Huijzers, geb. Willemstad 30-1-1837, tr. Dinteloord en Prinsenland 3-12-1859
Adriana Vroon, geb. Dinteloord en Prinsenland 23-3-1828.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 1864, tr. Dinteloord en Prinsenland 4-6-1885 Jan van Dis, geb. Fijnaart en Heijningen 1844, overl. Oud en Nieuw Gastel 20-11-1920.
 2. Brela Johanna Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 1867, overl. Klundert 22-9-1936, tr. Dinteloord en Prinsenland 7-5-1896 Aart Ardon, geb. Dinteloord en Prinsenland, overl. Klundert 28-3-1935.

Xcy
Leendert Huijzers, geb. Willemstad 16-8-1839, overl. Goudswaard 24-8-1909, tr. Willemstad 20-4-1867
Lena van Rosmalen, geb. Willemstad 13-10-1839, overl. Goudswaard 9-5-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Huijzers, geb. Willemstad 27-3-1868, overl. Willemstad 22-7-1868.
 2. Pieternella Huizers, 1870-1949.
  vervolg XIfa
 3. Bastiaan Huizers, 1871-.
  vervolg XIfb
 4. Jan Huizers, 1873-1954.
  vervolg XIfc
 5. Leendert Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 29-11-1875, overl. Zuid-Beijerland 16-12-1875.
 6. Pietertje Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 12-3-1875, overl. Rotterdam 2-7-1959, tr. Goudswaard 22-4-1898 Adrianus Kruidenier, geb. Zuid-Beijerland 20-3-1876, overl. Goudswaard 6-3-1956.
 7. Willemijntje Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 25-8-1878, overl. Rotterdam 15-7-1961, begr. Goudswaard, tr. Goudswaard 4-8-1898 Paulus Poldervaart, geb. Oostvoorne 12-3-1870, overl. Goudswaard 4-10-1939.
 8. Jannigje Huijzers, geb. Oud-Beijerland 24-11-1880, overl. Goudswaard 2-7-1960, begr. Goudswaard, tr. Goudswaard 24-3-1904 Leendert Kluifhooft, geb. Strijen 8-10-1875, overl. Goudswaard 11-11-1947.
 9. Maarten Huizers, 1884-.
  vervolg XIfd

Xcz
Pieter Huijzers, geb. Willemstad 22-12-1843, overl. Westmaas 19-5-1886, tr. Willemstad 2-5-1868
Maria van den Hil, geb. Klundert 23-2-1844.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huijzers, geb. Willemstad 6-4-1869.
 2. Gerrit Huijzers, geb. Willemstad 12-9-1870, overl. Willemstad 23-11-1871.
 3. Bastiaan Huijzers, geb. Willemstad 12-10-1871.
 4. Hester Huijzers, geb. Willemstad 30-11-1874, overl. Breda 12-2-1944, tr. Fijnaart en Heijningen 30-1-1903 Arie Leest, geb. Dinteloord en Prinsenland 6-8-1875, overl. Fijnaart en Heijningen 8-11-1937.

Xda
Johannes Huijzers, geb. Willemstad 22-11-1847, overl. Breda 30-5-1931, tr. Willemstad 21-10-1871
Cornelia van der Ree, geb. Fijnaart en Heijningen 8-10-1848, overl. Dinteloord en Prinsenland 1-4-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huijzers, 1872-1948.
  vervolg XIfe
 2. Cornelis Huijzers, 1873-1956.
  vervolg XIff
 3. Pietertje Huijzers, geb. Willemstad 26-3-1875, overl. Haarlemmermeer 14-5-1937, tr. Dinteloord en Prinsenland 24-7-1897 Jacob Johannes van Hal, geb. Dinteloord en Prinsenland 1871.
 4. Adriana Huijzers, geb. Willemstad 9-12-1877, overl. Roosendaal 5-8-1947, tr. Dinteloord en Prinsenland 19-8-1899 Pieter Nicolaas van Est, geb. Dinteloord en Prinsenland 7-1-1874.
 5. Maria Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 21-5-1880, overl. 's-Gravenhage 19-12-1957, tr. Willemstad 28-10-1911 Jan Cornelis de Visser, geb. Ooltgensplaat 6-1-1886, overl. 's-Gravenhage 23-1-1955.
 6. Willem Huijzers, 1882-1951.
  vervolg XIfg
 7. Leendert Huijzers, 1884-1946.
  vervolg XIfh
 8. Janneke Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 8-5-1887, overl. Dinteloord en Prinsenland 27-10-1963, tr. Dinteloord en Prinsenland 20-5-1905 Pieter Bezemer, geb. Hardinxveld 5-12-1872, overl. Dinteloord en Prinsenland 22-8-1942.
 9. Machelina Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 8-5-1887, overl. Dinteloord en Prinsenland 24-11-1967, tr. Dinteloord en Prinsenland 15-6-1907 Dirk Dane, geb. Fijnaart en Heijningen 3-9-1880, overl. Fijnaart en Heijningen 15-3-1935 (akte 7).
 10. Johannis Huijzers, 1890-1965.
  vervolg XIfi

Xdb
Teunis Huizer, geb. Vlissingen 2-8-1818, overl. Amsterdam 16-8-1891, tr. (1) Amsterdam 8-11-1843
Gerritje van Duren, geb. Arnhem 24-10-1810, overl. Amsterdam 6-9-1859.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Anthonie Huijzer, 1844-1911.
  vervolg XIfj
 2. Gerardus Hendricus Huijzer, 1848-1892.
  vervolg XIfk
 3. Anna Christina Huijzer, geb. Amsterdam 19-1-1851, tr. Amsterdam 27-11-1872 Johannes van den Boogaard.

Teunis Huizer, 1818-1891, tr. (2) Amsterdam 5-9-1860
Klasina Kaan, geb. Amsterdam 22-5-1822, overl. Amsterdam 20-11-1868.

Teunis Huizer, 1818-1891, tr. (3) Amsterdam 24-11-1869
Intje Wolffes, geb. Workum 14-4-1823, overl. Amsterdam 22-7-1897.
Xdc
Cornelis Leendert Huijzer, geb. Vlissingen 27-9-1827, overl. 's-Gravenhage 23-7-1869, tr. 's-Gravenhage 28-2-1855
Mechelina Willemina Geluk, geb. 's-Gravenhage 19-5-1826.
Uit dit huwelijk:
 1. Hermijndert Frederik Huijser, 1855-.
  vervolg XIfl
 2. Johannes Antony Huijser, 1857-1908.
  vervolg XIfm
 3. Dirk Francois Huijser, geb. 's-Gravenhage 31-12-1858, overl. 's-Gravenhage 17-3-1891.
 4. Johanna Hendrika Huijser, geb. 's-Gravenhage 23-4-1861, overl. 's-Gravenhage 16-11-1895, tr. 's-Gravenhage 12-5-1880 Lawie den Daas.
 5. Hendrika Sophia Huijser, geb. 's-Gravenhage 5-2-1863.
 6. Willem Huijser, 1864-1912.
  vervolg XIfn
 7. Maria Jacoba Huijser, geb. 's-Gravenhage 7-12-1865, overl, 's-Gravenhage 31-5-1866.
 8. Maria Jacoba Huijser, geb. 's-Gravenhage 27-8-1867, overl, 's-Gravenhage 2-3-1868.
 9. Hendrik Huijser, 1869-1934.
  vervolg XIfo

Xdd
Cornelis Huizer, geb. Meerdervoort 5-9-1821, overl. Indische Zee 29-12-1869, tr. Zwijndrecht 21-4-1843
Aartje Kemp, geb. Zwijndrecht 25-12-1824.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Huizer, geb. Rotterdam 13-12-1846, otr. Hellevoetsluis, tr. Rotterdam 20-9-1871 Aren de Waardt.
 2. Pieter Bastiaan Huizer, 1850-.
  vervolg XIfp

Xde
Anthonie Huizer, geb. Zwijndrecht 19-1-1830, overl. Rotterdam 28-2-1894, tr. Grave 29-10-1853 akte 24
Hendrika Johanna Kloppert, geb. Nieuwland 14-7-1831, overl. Rotterdam 20-3-1894.
{dr. van Jacob Kloppert en Hendrika Johanna Sijnhorst} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hendrika Johanna Huijzer, geb. Grave 17-8-1854, overl. Rotterdam 8-7-1923, tr. Rotterdam 30-1-1879 Maarten Neef, geb. Brielle 21-9-1848, overl. Malang (Java) [IndonesiŽ] 6-11-1882.
 2. Antonie Pieter Huijzer, geb. Rotterdam 29-10-1856, overl. Rotterdam 21-4-1857.
 3. Anthonia Pieternella Huijzer, geb. Rotterdam 20-5-1858, overl. Nijmegen 14-8-1923, tr. Rotterdam 28-7-1881 Johannes Christiaan Frederic Muller, geb. 1850, overl. Rotterdam 21-12-1923.
 4. Hendrik Johannes Huijzer, geb. Rotterdam 5-11-1860, overl. Rotterdam 3-10-1861.
 5. Hendrik Jan Huizer, 1862-.
  vervolg XIfq
 6. Johannes Jacobus Pieter Huizer, 1865-1941.
  vervolg XIfr
 7. Jacob Huijzer, geb. Rotterdam 29-12-1867, overl. Rotterdam 10-10-1868.
 8. Pieter Huijzer, geb. Rotterdam 9-7-1871, overl. Rotterdam 1-1-1873.

Xdf
Adrianus Huizer, geb. Zwijndrecht 13-6-1831, tr. Maassluis 18-7-1861
Maria Kerkhof, geb. Maassluis 10-11-1830 akte 114, overl. Evere [BelgiŽ] 20-10-1892.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Johanna Huizer, geb. Dordrecht 5-5-1862, overl. Rotterdam 25-7-1863.
 2. Jan Pieter Huizer, geb. Rotterdam 10-8-1864, overl. Rotterdam 14-8-1864.
 3. Neeltje Maria Martina Huizer, geb. Rotterdam 20-3-1867, relatie (1) met Louis de Muijter; tr. (2) Rotterdam 19-11-1895 Jasper Leendert Breemerkamp, geb. Rotterdam 1869.

Xdg
Teunis Huizer, geb. Zwijndrecht 28-10-1832, overl. 's-Gravenhage 31-5-1891, tr. Maassluis 7-6-1860
Diederica Anna Steur, geb. Maassluis 29-7-1832.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huizer, geb. Maassluis 31-3-1862, overl. Maasluis 9-5-1866.
 2. Jacoba Huizer, geb. Maassluis 3-8-1863 akte 80, overl. Maasluis 20-8-1863.
 3. Wilhelmina Diederica Petronella Huizer, geb. Maassluis 15-4-1865.
 4. Jacobus Helenus Willem Huizer, geb. Maassluis 26-4-1866.
 5. Anna Huizer, geb. Maassluis 10-6-1867, overl. Delft 21-6-1943.
 6. Bastiana Petronella Huizer, geb. Maassluis 8-10-1870.
 7. Constance Adriana Diderica Anna Huizer, geb. Rotterdam 17-2-1873, overl. Batavia [IndonesiŽ] 21-11-1944, tr. Batavia [IndonesiŽ] 8-12-1904 Marinus Badings.

Xdh
Aart Huizert, geb. Zwijndrecht 26-4-1839, overl. Soerabaja 28-9-1882, begr. Soerabaja [IndonesiŽ] 29-9-1882, tr. Rotterdam 27-9-1865
Augustina Christiana Frederika Popken, geb. Rotterdam 1845, overl. Rotterdam 5-1-1936.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiana Petronella Anna Huizer, geb. 1866, overl. 's-Gravenhage 15-11-1949, tr. Soerabaja [IndonesiŽ] 27-3-1884 Hendrik Sierik Visman.
 2. Kind Huizer, geb. Amsterdam 23-11-1870.
 3. Frans Herman Huizer, 1870-1918.
  vervolg XIfs
 4. Elisabeth Agustina Oceana Huizer, geb. op zee 18-1-1876, tr. Rotterdam 18-12-1902 Antonie Vervoorn.
 5. Augusta Christina Frederika Huizer, geb. Soerabaja [IndonesiŽ] 10-2-1880, overl. Soerabaja [IndonesiŽ] 9-9-1880, {nakijken}

Xdi
Gerrit Huizer, geb. Zwijndrecht 23-2-1841, tr. Zwijndrecht 7-3-1867
Magthilda Hillegonda van Nugteren
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer (geadopteerd), luitenant-generaal, overl. 's-Gravenhage, tr. 's-Gravenhage 2-11-1916 Catharina Johanna Maria Bouscholte, overl. 's-Gravenhage 26-10-1947.

Xdj
Samuel Leendert Huizer, geb. Zwijndrecht 8-5-1842, overl. 's-Gravenhage 27-3-1899, tr. Soerabaja [IndonesiŽ] 17-11-1869
Trijntje Kamer, geb. 1848, overl. Utrecht 6-9-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Douwe Pieter Huizer, 1871-1952.
  vervolg XIft
 2. Samuel Leendert Huizer, 1885-1938.
  vervolg XIfu
 3. Antoinette Maria Gerardina Huizer, overl. Soerabaja [IndonesiŽ] 16-12-1915, relatie met Charles W. Matzen.
 4. Nina Bastiana Petronella Huizer, geb. Soerabaja [IndonesiŽ] 24-5-1877, overl. Rijswijk 4-12-1940, tr. Batavia [IndonesiŽ] 7-12-1912 Pieter Zwart.
 5. Louise Wilhelmine Huizer, overl. 's-Gravenhage 14-9-1953, relatie met H. van Maaren.

Xdk
Gerrit Huizer, geb. Rijsoord 11-8-1838, overl. Rotterdam 26-7-1907, tr. Breda 12-9-1864
Anna Maria Kleijnbudding, geb. Deventer 11-1-1838, overl. Rotterdam 8-1-1912.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, 1865-.
  vervolg XIfv
 2. Anna Maria Huizer, geb. Breda 4-11-1868, tr. Rotterdam 25-2-1891 Dirk den Hoedt, geb. Overschie 22-7-1868.
 3. Barbara Cornelia Huizer, geb. Breda 3-10-1870, overl. Velsen 16-10-1945, tr. Rotterdam 27-8-1890 Johannes Kieboom, geb. Arnhem 1868, overl. Velsen 29-8-1944.
 4. Mattheus Huizer, 1872-1947.
  vervolg XIfw
 5. Willem Herman Huizer, geb. Rotterdam 29-8-1874, tr. Rotterdam 26-10-1904 Elizabeth Cornelia de Haan, ged. Rottrerdam 31-3-1879.
 6. Hendrika Sophia Huizer, geb. Rotterdam 11-11-1876, tr. Rotterdam 23-9-1903 Frans de Slegte, geb. Rotterdam 16-11-1877.
 7. Gerrit Huizer, 1879-1953.
  vervolg XIfx
 8. Willemina Huizer, geb. Rotterdam 6-8-1881, overl. Rotterdam 28-4-1887.
 9. Hendrik Huizer, 1882-.
  vervolg XIfy
 10. Maria Margaretha Huizer, geb. Breda 5-11-1866, tr. Rotterdam 28-11-1894 Pieter Schravesande, geb. Rotterdam 1864.

Xdl
Jan Huizer, geb. Oost- en West-Barendrecht 14-7-1859, overl. Barendrecht 13-2-1931, tr. (1) Barendrecht 13-4-1893
Teuntje van de Findert, geb. Ridderkerk 24-10-1872, overl. Ridderkerk 6-10-1922. {dr. van de Findert en Willemina van der Steen} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 14-9-1893.
 2. Hendriksje Wilhelmina Huizer, geb. Ridderkerk 22-12-1894, tr. Ridderkerk 2-4-1920
  Cornelis Dirk Lagendijk, geb. Ridderkerk 21-2-1892. {zn. van Maarten Lagendijk en Pietertje Rijsdijk}
 3. Leendert Huizer, 1896-.
  vervolg XIfz
 4. Wilhelmina Huizer, geb. Ridderkerk 5-8-1898.
 5. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 3-6-1900, overl. Ridderkerk 13-6-1900.
 6. Jannetje Elisabeth Huizer, geb. Ridderkerk 17-8-1901, tr. Ridderkerk 16-6-1922 Hendrik Meinster, geb. Oud-Beijerland 16-12-1899.
 7. Elizabeth Huizer, geb. Ridderkerk 15-12-1903, tr. Ridderkerk 10-3-1927 Willem cornelis van Vugt, geb. Rotterdam 9-4-1902.
 8. Jan Huizer, 1906-1994.
  vervolg XIga

Jan Huizer, 1859-1931, tr. (2) IJsselmonde 11-9-1924
Pietertje Annigje Leentvaar, geb. IJsselmonde 22-9-1860, ged. IJsselmonde 26-9-1860, overl. Ridderkerk 8-3-1929.
Xdm
Krijn Huijser, geb. Heerjansdam 27-5-1841, tr. Barendrecht 26-4-1866
Maria van Kleef, geb. Rijsoord 20-6-1841.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Huijser, geb. Barendrecht 30-10-1866, tr. Ridderkerk 20-4-1888 Gijsbert Biesbroek, geb. Ridderkerk 29-12-1861.
 2. Willem Huizer, 1872-.
  vervolg XIgb
 3. Hendrik Huijser, geb. Barendrecht 11-1874, overl. Barendrecht 13-1-1875.
 4. Hendrik Huijser, geb. Ridderkerk 7-4-1886.

Xdn
Pieter Huijser, geb. Heerjansdam 3-9-1842, overl. Barendrecht 4-1907, tr. Ridderkerk 5-5-1865
Fija Zuidam, geb. Strevelshoek 9-11-1844, overl. Ermelo 29-8-1887.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Huijser, geb. Barendrecht 6-10-1866, overl. Barendrecht 17-2-1953, tr. Barendrecht 15-11-1888 Pieter Verbaas, geb. Maasdam 11-5-1862, overl. Avereest 23-2-1946.
 2. Maria Huijser, geb. Barendrecht 3-101868, overl. Poortugaal 16-5-1946, tr. 11-5-1911 Jan Cornelis Leeuwenburg, geb. 9-3-1864, overl. 2-12-1947.
 3. Lena Huijser, geb. Barendrecht 3-3-1870, overl. Barendrecht 4-8-1870.
 4. Adriana Lena Huijser, geb. Barendrecht 7-11-1871, overl. Barendrecht 27-11-1871.
 5. Arie Leendert Huizer, 1893-1955.
  vervolg XIgc
 6. Hendrika Huijser, geb. Barendrecht 7-5-1874.
 7. Maaike Huijser, geb. Barendrecht 8-9-1877.
 8. Grietje Huijser, geb. Barendrecht 8-11-1877, overl. Barendrecht 21-3-1946, tr. Barendrecht 24-1-1907 Willem van Hengel, geb. Barendrecht 10-7-1874.
 9. Lena Huijser, geb. Barendrecht 18-2-1880, overl. Barendrecht 11-9-1881.

Xdo
Jan Huijser, geb. Oost- en West Barendrecht 21-5-1855, overl. Barendrecht 14-4-1948, tr. (1) Oost- en West Barendrecht 10-11-1881
Grietje Kleinjan, geb. Rhoon 13-8-1859, overl. Oost- en West Barendrecht 22-12-1881.

Jan Huijser, 1855-1948, tr. (2) Oost- en West Barendrecht 26-4-1883
Plonia de Groot, geb. Oost- en West Barendrecht 2-10-1853, overl. Barendrecht 5-1-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huizer, 1884-1977.
  vervolg XIgd
 2. Hendrik Huizer, 1885-1914.
  vervolg XIge
 3. Trijntje Pietertje Huijser, geb. Oost- en West Barendrecht 15-10-1886, tr. Barendrecht 27-5-1909 Gerrit van Driel, geb. Strijen, 25-7-1883, overl. Ridderkerk 25-10-1946.
 4. Pietertje Elisabeth Huijser, geb. Oost- en West Barendrecht 26-1-1886, overl. Barendrecht 20-4-1909.
 5. Jannigje Huijser, geb. Barendrecht 23-12-1890, tr. 19-2-1920 Sijmen Kastelijn, geb. Utrecht 1895.
 6. Elisabeth Anthonia Huijser, geb. Barendrecht 4-5-1894, overl. Barendrecht 13-5-1890, begr. Barendrecht 17-5-1980, tr. Barendrecht 14-7-1921 Teunis Booy, geb. Barendrecht 1891.

Xdp
Hendrik Huijser, geb. Barendrecht 1-2-1867, overl. Barendrecht 8-2-1951, tr. (1) Barendrecht 30-6-1887
Willemina Kreuk, geb. Barendrecht 26-4-1867, overl. Barendrecht 10-3-1889.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer, 1887-1958.
  vervolg XIgf

Hendrik Huijser, 1867-1951, tr. (2) Barendrecht 8-5-1890
Maaike Roos, geb. Barendrecht 12-10-1866, overl. Loosduinen 9-12-1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huizer, 1891-1952.
  vervolg XIgg
 2. Bastiaantje Huizer, geb. Barendrecht 29-5-1892, overl. Rotterdam 19-1-1947.
 3. Krijn Huizer, 1898-1971.
  vervolg XIgh
 4. Hendrikus Huizer, 1902-1991.
  vervolg XIgi
 5. Jan Huizer, geb. Barendrecht 26-3-1904.
 6. Leendert Huizer, geb. Barendrecht 25-4-1907.
 7. N.N., tr. 5-8-1931 A. Kievit.

XIa
Bastiaan Huizer, geb. Charlois 1-9-1843, overl. Rotterdam 10-3-1883, tr. (1) Delfshaven 31-5-1864
Willempje van Strijen, geb. Zwartewaal 24-6-1844, overl. Delfshaven 27-6-1876.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huizer, 1865-.
  vervolg XIIa
 2. Neeltje Huizer, geb. Delfshaven 7-8-1866.
 3. Pieternella Huizer, geb. Delfshaven 8-1-1869, tr. Rotterdam 15-11-1893 Jacob Smit, geb. Hoogwoud 28-1-1872, overl. Rotterdam 31-1-1921.
 4. Anna Huizer, geb. Delfshaven 9-3-1871, tr. Hillegersberg 18-10-1894 Andries Leonard.
 5. Wilhelmina Geertruida Huizer, geb. Delfshaven 17-3-1873.
 6. Pieter Huizer, geb. Delfshaven 21-3-1876, overl. Delfshaven 1-7-1876.

Bastiaan Huizer, 1843-1883, tr. (2) Rotterdam 23-8-1876
Gijsbertje van Rooy, geb. Herwijnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer, geb. Delfshaven 18-7-1878, overl. Delfshaven 27-7-1879.
 2. Gijsbertus Johan Huizer, geb. Delfshaven 11-7-1879, overl. Delfshaven 6-3-1880.
 3. Engelina Johanna Huizer, geb. Delfshaven 15-1-1881.
 4. Pieter Gijsbertus Huizer, geb. Delfshaven 23-8-1883.

XIb
Volkje Huijser, geb. Charlois 28-11-1833, overl. Charlois 16-4-1864, relatie met
N.N.
Uit deze relatie:
 1. Hendrika Huizer, geb. Charlois 2-8-1859, overl. Rotterdam 7-3-1883.

XIc
Bastiaan Huizer, geb. Charlois 16-7-1843, overl. Rotterdam 25-10-1892, tr. Pernis 29-10-1869
Sijtje Verschoor, geb. Pernis 26-2-1847, overl. Rotterdam 13-5-1929.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeb. kind, Charlois 30-10-1869.
 2. Clasina Huizer, geb. Charlois 5-1-1871, tr. Rotterdam 3-7-1895 Barend de Wolff, geb. Hellevoetsluis 1-6-1872.
 3. Maartje Huizer, geb. Charlois 4-3-1872, overl. Charlois 1-7-1872.
 4. Maartje Huizer, geb. Charlois 17-2-1873, tr. Rotterdam 30-5-1900 Willem Leendert van der Kemp, geb. Charlois 4-7-1875.
 5. Pieternella Lena Huizer, geb. Charlois 8-6-1874, tr. Rotterdam 30-9-1903 Hendrikus Adrianus van Steenis, geb. Rotterdam 12-5-1872.
 6. Gerrit Huizer, geb. Charlois 16-5-1875, tr. Rotterdam 13-12-1899 Cornelia Paulina van der Schans, geb. Charlois.
 7. Adriaantje Cornelia Huizer, geb. Charlois 15-7-1876, overl. Charlois 21-9-1876.
 8. Adriaantje Cornelia Huizer, geb. Charlois 5-2-1878, overl. Charlois 14-12-1878.
 9. Pieter Huizer, geb. Charlois 14-6-1879, overl. Charlois 17-9-1879.
 10. Pieter Huizer, geb. Charlois 28-5-1880, overl. Charlois 11-7-1880.
 11. Pieter Huizer, geb. Charlois 10-5-1881, overl. Charlois 27-7-1881.
 12. Pieter Jan Huizer, geb. Charlois 12-6-1882, overl. Charlois 4-9-1882.
 13. Adriaantje Cornelia Huizer, geb. Charlois 24-12-1883, tr. Rotterdam 6-1-1904 Arie Boender, geb. Charlois.
 14. Pieter Jan Huizer, geb. Charlois 30-3-1885.
 15. Cornelia Adriana Huizer, geb. Charlois 22-5-1887, overl. Charlois 7-6-1887.
 16. Jan Arie Huizer, geb. Charlois 10-3-1891.

XId
Arie Huizer, geb. Charlois 29-10-1844, overl. Rotterdam 13-4-1888, tr. Pernis 28-3-1868
Kornelia Verschoor, geb. Pernis 19-9-1841, overl. Rotterdam 13-12-1922.
Uit dit huwelijk:
 1. Klazina Huizer, geb. Pernis 26-2-1868, tr. Rotterdam 16-3-1898 Johannes Andreas Cool, geb. Schiedam 8-9-1873.
 2. Maartje Huizer, geb. Charlois 30-12-1870, tr. Rotterdam 25-5-1892 Zacharias Wilhelm Peter Wenteler, geb. Delfshaven 20-2-1869.
 3. Pieter Huizer, 1873-1942.
  vervolg XIIb
 4. Gerrit Huizer, geb. Charlois 1-2-1876.
 5. Gerritje Huizer, geb. Charlois 18-5-1880, tr. Rotterdam 16-4-1902 Pieter Horde, geb. Rotterdam 13-3-1874, overl. Soest 30-6-1953.

XIe
Arij Huizer, geb. Charlois 8-10-1827, overl. Charlois 27-6-1893, tr. Charlois 22-2-1854
Adriana van Gelder, geb. Charlois 9-2-1821, overl. Charlois 11-8-1881.
Uit dit huwelijk:
 1. kind, doodgeb. Charlois 14-7-1854.
 2. Jacob Huizer, 1856-.
  vervolg XIIc
 3. Johanna Huizer, geb. Charlois 26-11-1859, overl. Charlois 12-2-1862.
 4. Cornelis Huizer, geb. en overl. Charlois 14-4-1861.
 5. Johanna Huizer, 1863-.
  vervolg XIId

XIf
Jan Huizer, geb. Charlois 10-2-1834 metselaar, overl. 's-Gravenhage 20-10-1904, tr. Charlois 8-5-1857
Janna Langstraat, geb. Rhoon 22-5-1825, overl. Schiedam 22-02-1902. {dr. van Leendert Langstraat en Jannetje Ruijzeveld} Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huizer, 1857-.
  vervolg XIIe
 2. Jacob Huizer, geb. Charlois 10-10-1859, overl. Schiedam 7-11-1883.
 3. Jan Huizer, 1862-1933.
  vervolg XIIf
 4. Frans Huizer, geb. Charlois 18-1-1865, overl. Charlois 4-7-1865.
 5. Maria Francina Huizer, geb. Charlois 29-5-1869, tr. Schiedam 22-7-1891 Cornelis Lips, geb. Schiedam 3-1-1866.

XIg
Adrianus Huizer, geb. Charlois 15-5-1841, overl. Charlois 23-11-1881, tr. Charlois 8-12-1865
Anna Leentvaar, geb. Strevelshoek 7-9-1841, overl. Charlois 16-3-1919. {dr. van Jacob Leentvaar en Janna van Gent} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huizer, geb. Charlois 27-2-1866, overl. Charlois 28-11-1867.
 2. Jacob Huizer, 1868-.
  vervolg XIIg
 3. Francina Huizer, geb. Charlois 12-10-1870, overl. Charlois 12-12-1870.
 4. Jan Huizer, 1871-1918.
  vervolg XIIh
 5. Arie Huizer, geb. Charlois 23-5-1874, overl. Voorburg 9-3-1943.
 6. Frans Huizer, geb. Charlois 29-9-1876, overl. Charlois 4-9-1878.
 7. Frans Huizer, geb. Charlois 24-4-1879, overl. Charlois 20-5-1879.
 8. Frans Huizer, 1880-1940.
  vervolg XIIi

XIh
Jan Huizert, geb. Charlois 17-11-1827, overl. Rotterdam 31-10-1921, tr. Charlois 4-5-1823
Gijsberta van Iterson, geb. Charlois 28-3-1832.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizert, geb. Charlois 28-7-1854, overl. Charlois 13-11-1861.

XIi
Cornelis Huizer, geb. Charlois 28-11-1829, tr. Charlois 3-5-1854
Pietertje Zevenbergen, geb. Charlois 24-2-1831, overl. Rotterdam 8-1-1905.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Charlois 27-1-1854, overl. Charlois 14-1-1863.
 2. Kind, doodgeboren Katendrecht 4-10-1854.
 3. Neeltje Huizer, geb. Charlois 18-10-1860, tr. Charlois 19-5-1881 Arie Koudstaal, geb. Papendrecht.
 4. Doodgeb. kind Huizer, Charlois 19-4-1863.
 5. Pleuntje Johanna Huizer, geb. Charlois 11-6-1864, tr. (1) Charlois 29-5-1890 Leonardus Nicolaas van der Velden, geb. Zevenhuizen; tr. (2) Rotterdam 15-5-1912 Willem Lindenburg, geb. Ridderkerk.
 6. Arie Johannes Huizer, geb. Charlois 28-8-1866, tr. Charlois 13-11-1892 Neeltje Bothof.
 7. Pleuntje Huizer, geb. Charlois 11-9-1870, tr. Charlois 3-8-1893 Hendrik Gerrit Poederoijen, geb. Katendrecht

XIj
Arie Huizer, geb. Charlois 18-8-1845, overl. Rotterdam 20-1-1923, tr. Charlois 18-5-1866
Johanna Bot, geb. Charlois 25-2-1847, overl. Rotterdam 6-2-1913.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huizer, geb. Charlois 24-8-1866.
 2. Jacob Huizer, 1868-1958.
  vervolg XIIj
 3. Arie Huizer, geb. Charlois 15-1-1871, overl. Charlois 25-3-1871.
 4. Arie Huizer, 1872-.
  vervolg XIIk
 5. Krijna Huizer, geb. Charlois 21-1-1875, overl. Rotterdam 10-8-1932, tr. Rotterdam 17-8-1898 Arie Kraak, geb. Heenvliet 11-8-1873 machinist op sleepboot.
 6. Cornelis Huizer, geb. Charlois 20-11-1877, overl. Charlois 21-2-1881.
 7. Neeltje Huizer, geb. Charlois 26-1-1880, overl. Charlois 5-2-1881.
 8. Cornelis Huizer, 1882-1957.
  vervolg XIIl
 9. Neeltje Huizer, geb. Charlois 21-6-1886, tr. Rotterdam 18-11-1903 Gijsbertus van der Poel, geb. Charlois 20-4-1884.

XIk
Willempje Huizer, geb. Charlois 29-4-1851, overl. Charlois 24-1-1889, tr. Charlois 2-8-1872
Krijn Huizer
XIl
Heindrika Huizer, geb. Rotterdam 8-3-1870, tr. Rotterdam 5-1-1898
August Hendrik Liebrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Huijzer, geb. Rotterdam 29-10-1893.
 2. Coenraad Frederick Huijzer, geb. Rotterdam 21-9-1897.

XIm
Adam Huizer, geb. IJsselmonde 4-7-1835, overl. Vlissingen 13-3-1881 (a74 i196), tr.
Lijdia van der Ven, geb. IJsselmonde 16-6-1837.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeb. kind Huizer, Ridderkerk 17-12-1859.
 2. Neeltje Huizer, geb. Ridderkerk 4-6-1861, tr. Rotterdam 5-10-1881 Willem van Elst, geb. Rotterdam 7-7-1852 tapper, koffiehuisbediende.
 3. Adriaantje Huizer, geb. Ridderkerk 14-12-1863, tr. (1) Rotterdam 17-12-1886, gesch. Breda 10-11-1904 Thomas Vader, geb. Hillegersberg; tr. (2) Breda 13-1-1910 Johannes Schoonens, geb. Aarle-Rixtel 31-3-1854.
 4. Jan Huijzer, geb. Ridderkerk 4-1-1866, overl. Ridderkerk 6-6-1866.
 5. Johanna Huijzer, geb. Ridderkerk 22-2-1867, tr. Rotterdam 22-5-1889 Hendrik Pieter Versteeg.
 6. Dirkje Huijzer, geb. Ridderkerk 9-7-1869, tr. Rotterdam 27-5-1891 Aart van Driel, geb. Ridderkerk brievenbesteller.
 7. Jan Huijzer, geb. Ridderkerk 11-2-1872 lichtmatroos, overl. Batavia [IndonesiŽ] 7-10-1893.
 8. Lijdia Huijzer, 1874-.
  vervolg XIIo
 9. Adam Jan Huijzer, geb. Vlissingen 9-1876, overl. Vlissingen 5-1-1877.
 10. Mara Wilhelmina Huijzer, geb. Vlissingen 6-2-1879, tr. Rotterdam 15-9-1909 Willem van Gelder.

XIn
Jacob Huijzer, geb. IJsselmonde 18-11-1838, tr. IJsselmonde 7-5-1873
Pietertje Christina Rijsdijk, geb. IJsselmonde 13-4-1835.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijzer, 1874-.
  vervolg XIIp
 2. Gerrit Huijzer, geb. IJsselmonde 19-1-1876, tr. Schoonhoven 15-7-1903 Lena van der Hek, geb. Schoonhoven 15-4-1878.

XIo
Cornelis Huizer, geb. IJsselmonde 12-3-1842, overl. Ulrum 1-8-1903, tr. (1) IJsselmonde 2-7-1870
Klaasje Korendijk, geb. IJsselmonde 12-3-1850, overl. Ridderkerk 1-10-1889. {dr. van Leendert Korendijk en Elizabeth Korendijk} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 5-5-1871, overl. Ridderkerk 24-9-1871.
 2. Neeltje Huizer, geb. Ridderkerk 19-4-1872, overl. Ridderkerk 15-9-1872.
 3. Leendert Huizer, 1873-1952.
  vervolg XIIq
 4. Jan Huizer, 1875-1944.
  vervolg XIIr
 5. Adam Huizer, 1877-1961.
  vervolg XIIs
 6. Cornelis Huizer, 1879-.
  vervolg XIIt
 7. Elizabeth Huizer, geb. Ridderkerk 12-3-1881, overl. Ridderkerk 10-5-1881.
 8. Jacob Huizer, geb. Ridderkerk 13-9-1882, overl. Ridderkerk 2-10-1907.
 9. Elizabeth Huizer, geb. Ridderkerk 2-2-1885, tr. IJsselmonde 28-8-1919 Jan de Weerdt, geb. Heerjansdam.
 10. Neeltje Huizer, geb. Ridderkerk 19-1-1888, overl. Dordrecht 7-8-1949 akte 73, tr. Ridderkerk 3-5-1912 Joost Sintmaartensdijk, geb. Ridderkerk 15-1-1888.

Cornelis Huizer, 1842-1903, tr. (2) Ridderkerk 7-6-1895
Lammerdina Maria Schoordijk, geb. Rockanje 18-11-1869, overl. Ridderkerk 9-9-1915.
XIp
Jan Huijzer, geb. IJsselmonde 21-4-1847, overl. Rotterdam 3-8-1915, tr. IJsselmonde 3-5-1872
Lijntje Roos, geb. IJsselmonde 21-7-1853, overl. IJsselmonde 12-4-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huijzer, geb. IJsselmonde 30-3-1873, tr. IJsselmonde 28-11-1895 Marinus van Brugge, geb. Ooltgensplaat 24-1-1874.
 2. Betje Huijzer, geb. IJsselmonde 7-12-1874.
 3. Jan Huijzer, geb. IJsselmonde 11-4-1877.
 4. Jan Huijser, 1878-.
  vervolg XIIu
 5. Pieter Adam Huijser, 1881-1957.
  vervolg XIIv
 6. Klazina Maria Huijser, geb. IJsselmonde 16-3-1884.
 7. Elizabeth Klazina Huijser, geb. IJsselmonde 11-4-1887.
 8. Elizabeth Klazina Huijser, geb. IJsselmonde 11-12-1888, tr. Rotterdam 24-11-1920 Gerrit Assenberg, geb. Pernis. sigarenmaker
 9. Dirkje Huijser, geb. IJsselmonde 31-7-1892.
 10. Dirk Huijser, 1895-1976.
  vervolg XIIw

XIq
Kornelis Huijzer, geb. Woubrugge 11-1-1856, overl. Linschoten 26-1-1931, tr. Woerden 19-5-1881
Christina de Vlieg, geb. Barwoutswaarder 10-1-1862, overl. Heiloo 14-7-1941 (akte 75 image 23).
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Huijzer, geb. Woerden 24-5-1884, tr. Utrecht 20-5-1908 Jacobus van Doorn, geb. Utrecht 1884.
 2. Hendrik Huijzer, 1885-.
  vervolg XIIx
 3. Cornelis Huijzer, 1888-1954.
  vervolg XIIy
 4. Adam Huijzer, geb. Woerden 1889, overl. Woerden 13-3-1890.
 5. Ada Gijsberta Huijzer, geb. Woerden 24-2-1891, tr. Jan Schut.
 6. Adam Pieter Huijzer, 1892-1990.
  vervolg XIIz
 7. Johanna Maria Huijzer, geb. Woerden 21-11-1893, tr. 's-Gravenhage 9-1-1922 Eldert de Ruijter.
 8. Joris Huijzer, 1896-1980.
  vervolg XIIaa
 9. Theodora Huijzer, geb. Woerden 23-10-1898, overl. Rotterdam 28-7-1992, tr. Woerden 7-6-1917 Jan Cupedo, geb. Rotterdam 17-10-1896, overl. Rotterdam 14-5-1964.
 10. Johannes Huijzer, 1900-.
  vervolg XIIab

XIr
Pieter Adam Huijzer, geb. Woerden 13-6-1866, overl. Schoonhoven 15-2-1951, begr. Schoonhoven, tr. Woerden 18-8-1892
Bastiaantje Blok, geb. Lange Ruige Weide 11-5-1871, overl. Schoonhoven 11-9-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Huijzer, 1893-1985.
  vervolg XIIac
 2. Arie Huyzer, geb. Woerden 19-9-1895, overl. 5-11-1898.
 3. Hendrika Huyzer, geb. Schoonhoven 6-4-1897, overl. Schoonhoven 11-6-1897.
 4. Hendrika Huyzer, geb. Schoonhoven 25-6-1898, overl. Schoonhoven 26-8-1898.
 5. Arie Huyzer, 1899-1965.
  vervolg XIIad
 6. Bastiaantje Huyzer, geb. Schoonhoven 14-4-1903, tr. Schoonhoven 30-12-1925 Gerrit Molenaar, geb. 1902.
 7. Hendrikus Huyzer, geb. Schoonhoven 10-6-1905.

XIs
Pieter Huijser, geb. Charlois 18-1-1822, tr. IJsselmonde 15-6-1844
Gijsje van Bel, geb. Krimpen aan de Lek 7-5-1821.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer, 1844-1892.
  vervolg XIIae
 2. Jacob Huizer, geb. Charlois 26-1-1847, overl. Rotterdam 5-9-1873.
 3. Gijsbertha Huizer, geb. Charlois 1851, overl. Charlois 25-8-1857.
 4. Elisabeth Huizer, geb. Charlois 22-3-1854, overl. Charlois 14-7-1868.
 5. Johanna Huizer, geb. Charlois 11-4-1857, tr. Charlois 13-6-1878 Willem Johannes Wagemaker, geb. Sint Philipsland 1854, overl. Piershil 5-2-1939.
 6. Klazina Huizer, geb. Charlois 1860, overl. Charlois 4-1-1861.
 7. Nicolaas Huizer, 1861-1934.
  vervolg XIIaf
 8. Adriana Huizer, 1865-.
  vervolg XIIag

XIt
Nikolaas Huizer, geb. Bruinisse 13-12-1834, overl. Heinkenszand 16-2-1876, tr. Heinkenszand 21-10-1859
Adriana Cornelia Kloosterman, geb. Goes 1832.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Nicolaas Huizer, geb. Heinkenszand 1863, overl. Heinkenszand 28-10-1886.

XIu
Cornelis Leendert Huizer, geb. Bruinisse 8-12-1837, overl. Bruinisse 15-11-1887, tr. Kapelle 14-6-1861
Maria Dekker, geb. Wemeldinge 13-11-1840 (akte 40), overl. Bruinisse 17-2-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huizer, geb. Kapelle 8-12-1864, overl. Bruinisse 9-12-1951, tr. Bruinisse 26-4-1890 Jacobus Flohil, geb. Bruinisse 15-1-1860, overl. Bruinisse 6-11-1927.
 2. Maria Huizer, geb. Kapelle 1867, overl. Bruinisse 21-5-1867.
 3. Bastiaan Huijzer, geb. Bruinisse 7-2-1870, overl. Bruinisse 7-2-1870.
 4. Bastiaan Huizer, geb. Bruinisse 10-1-1874, overl. Bruinisse 19-4-1898.
 5. Marinus Huizer, geb. Bruinisse 10-3-1878, tr. Bruinisse 26-4-1912 (akte 6) Jannetje van den Bos, geb. Bruinisse 9-10-1876, overl. Bruinisse 26-11-1953. vervolg XIIjd
 6. Marinus Huizer, 1878-.
  vervolg XIIjd

XIv
Jacob Huizer, geb. Zierikzee 13-9-1840, overl. Kloetinge 6-6-1884, tr. Wemeldinge 11-7-1867
Francina Ruster, geb. Wemeldinge 1838, overl. Goes 18-7-1912.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Huizer, geb. Biezelinge 1867, overl. Kapelle 2-1-1868
 2. Jacoba Huizer, geb. Kapelle 6-3-1869, overl. Goes 29-12-1941, tr. Kloetinge 27-8-1891, Quirinus Tholenaar, geb. 's-Heer Arendskerke 13-8-1864, overl. Kloetinge 10-9-1940.
 3. Bastiaan Huizer, 1872-1953.
  vervolg XIIah
 4. Maria Huizer, geb. Kapelle 1875, overl. Kapelle 14-11-1875.
 5. Marinus Huizer, 1876-1953.
  vervolg XIIai
 6. Maria Catharina Huizer, geb. Kloetinge 8-8-1880, overl. Goes, 24-9-1944, tr. 's-Gravenpolder 26-1-1900 Pieter Kribbe, geb. 's-Gravenpolder 11-10-1875, overl. Goes 15-3-1948.

XIw
Abraham Huijser, geb. Schiedam 10-9-1839, overl. Schiedam 17-2-1912, tr. Schiedam 24-11-1886
Antje Hoefman, geb. Overschie 21-8-1859.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerritje Huijser, geb. Schiedam 30-11-1887 (akte 887 image 225).
 2. Jan Willem Huijser, geb. Schiedam 21-5-1889, tr. Schiedam 1-5-1912 Cornelia Derksen, geb. Schiedam 18-10-1888.
 3. Abraham Huizer, 1891-.
  vervolg XIIaj
 4. Antonius Huijser, geb. Schiedam 5-7-1893, overl. Padstow [Groot BrittanniŽ] 19-1-1941.
 5. Martinus Huizer, 1895-.
  vervolg XIIak
 6. Marius Huijser, geb. Schiedam 13-4-1897.

XIx
Ida Huijzer, geb. Schiedam 25-2-1845, tr. Schiedam 26-7-1866
Martinus van der Burg, geb. Maassluis.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huizer, geb. Schiedam 18-2-1866.

XIy
Johanna Huizer, geb. Ridderkerk 6-10-1837, overl. Ridderkerk 30-4-1865, relatie met
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Hoekka Johanna Huizer, geb. Ridderkerk 30-7-1863, overl. Ridderkerk 28-2-1864.

XIz
Jan Huizer, geb. Ridderkerk 29-5-1836, overl. Ridderkerk 19-9-1874, tr. Ridderkerk
Pietertje Leentvaar, geb. Ridderkerk 10-1-1887.
Uit dit huwelijk:
 1. Maaarten Huizer, geb. Ridderkerk 4-10-1860, overl. Ridderkerk 2-1-1861.
 2. Doodgeb. kind, Ridderkerk 25-2-1862.
 3. Rookje Huizer, geb. Ridderkerk 13-7-1863, overl. Ridderkerk 27-5-1888, tr. Ridderkerk 7-9-1883 Leendert Penninkx, geb. Puttershoek 27-3-1860.
 4. Pleun Huizer, 1867-1938.
  vervolg XIIal
 5. Maarten Huizer, geb. Ridderkerk 11-6-1872, overl. Ridderkerk 15-8-1873.

XIaa
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 23-1-1843, overl. Ridderkerk 20-10-1891, tr. 1-11-1867
Pietertje de Heer, geb. Hendrik Ido Ambacht 17-4-1840.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeboren kind, Ridderkerk 8-1-1869.
 2. Gerrigje Huizer, geb. Ridderkerk 17-2-1870, tr. Ridderkerk 1-4-1892 Jan Levering, geb. Ridderkerk 14-3-1870.
 3. Hendrik Huizer, geb. Ridderkerk 19-5-1874, overl. Ridderkerk 25-8-1874.
 4. Lijntje Hendrika Huizer, geb. Ridderkerk 5-5-1877, tr. Ridderkerk 27-3-1896 Pieter de Waard, geb. Herjansdam 24-11-1875.

XIab
Geertje Huizer, geb. Ridderkerk 12-9-1844, overl. Ridderkerk 5-2-1872, relatie met
n..n.
Uit deze relatie:
 1. Geertje Huizer, geb. Ridderkerk 24-9-1870, overl. Ridderkerk 1-12-1870.

XIac
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 9-9-1847, overl. Ridderkerk 3-11-1929, tr. Ridderkerk 14-10-1870
Alida Sassenburg, geb. Oost-Barendrecht 23-11-1839, overl. Ridderkerk 13-12-1911.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, geb. Ridderkerk 9-6-1870, overl. Ridderkerk 24-3-1872.
 2. Hendrika Huizer, geb. Ridderkerk 12-10-1872, tr. Ridderkerk 1-5-1896 Dirk Willem Brouwer,
 3. Dirk Huizer, 1875-.
  vervolg XIIam
 4. Pleun Huizer, geb. Ridderkerk 14-12-1876, overl. Ridderkerk 30-11-1898.
 5. Jacob Huizer, geb. Ridderkerk 14-3-1878, overl. Ridderkerk 25-7-1879.
 6. Teuntje Huizer, geb. Ridderkerk 27-1-1881, overl. Riddekerk 28-7-1967, relatie (1) n.n.; tr. (2) 24-3-1922 Hendrik Moerkerken, geb. Ridderkerk 27-7-1877, overl. Delft 15-8-1944.
 7. Rookje Huizer, geb. Ridderkerk 27-1-1881, overl. Ridderkerk 21-9-1972, tr. Ridderkerk 11-9-1903 Willem Punt, geb. Ridderkerk 16-9-1881, overl. Bennebroek 16-7-1952.
 8. Lijntje Huizer, geb. Ridderkerk 6-8-1883, overl. Ridderkerk 13-10-1955 akte 1955.93, tr. Ridderkerk 6-9-1907 Dirk Sparreboom, geb. Ridderkerk 5-4-1884, overl. Rotterdam 27-5-1959, begr. Ridderkerk.

XIad
Willem Klaas Huizer, geb. IJsselmonde 7-10-1861, overl. Ridderkerk 2-7-1940, tr. IJsselmonde 18-10-1883
Trijntje Brouwer, geb. IJsselmonde 13-9-1859, overl. IJsselmonde 3-10-1929.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Sijgje Huizer, geb. IJsselmonde 12-1-1884, overl. Rotterdam 19-1-1968, tr. Ridderkerk 25-9-1903 Mels van Driel, geb. Ridderkerk 12-1-1881, overl. Rotterdam 3-7-1958.
 2. Jan Johannes Huizer, geb. IJsselmonde 9-7-1885, overl. IJsselmonde 15-10-1898.
 3. Sijgje Huizer, geb. IJsselmonde 10-9-1887, overl. IJsselmonde 29-11-1888.
 4. Johannes Huizer, geb. IJsselmonde 12-9-1889, overl. IJsselmonde 12-11-1889.
 5. Klaas Huizer, geb. IJsselmonde 12-9-1889, overl. Jonkersvaart 13-11-1894.
 6. Johannes Huizer, 1891-1934.
  vervolg XIIan
 7. Sijgje Huizer, geb. IJsselmonde 9-9-1893, overl. IJsselmonde 30-12-1894.
 8. Klaas Huizer, 1895-1977.
  vervolg XIIao
 9. Arie Huizer, geb. IJsselmonde 30-4-1897.
 10. Jan Johannes Huizer, 1900-1978.
  vervolg XIIap

XIae
Klaas Huizer, geb. IJsselmonde 13-1-1871, relatie met
Wilhelmina Cornelia van Gelder, geb. Ridderkerk 19-2-1872, overl. Rotterdam 8-6-1963. {dr. van Bastiaan van Gelder en Olivia Jacoba Pors} Uit deze relatie:
 1. Sijgje Huizer, geb. IJsselmonde 27-6-1895.
 2. Bastiaan Arie Huizer, geb. IJsselmonde 13-8-1896
 3. Olivina Jacoba Huizer, geb. IJsselmonde 26-2-1898, overl. Rotterdam 18-1-1991, begr. Rotterdam IJsselmonde, tr. IJsselmonde 23-11-1922 Willem Muetgeert, geb. Rotterdam 4-5-1900, overl. Rotterdam 21-9-1980.
 4. Bastiaan Arie Huizer, 1900-1989.
  vervolg XIIaq
 5. Janna Huizer, geb. IJsselmonde 28-8-1901, tr. IJsselmonde 3-2-1921 Klaas Snoeij, geb. IJsselmonde .
 6. Jan Huizer, geb. IJsselmonde 19-9-1903.
 7. Arie Huizer, geb. IJsselmonde 15-7-1905.
 8. Cornelia Huizer, geb. IJsselmonde 28-1-1907.
 9. Pietje Huizer, geb. IJsselmonde 23-7-1908.
 10. Jan Huizer, 1909-1992.
  vervolg XIIar
 11. Pietje Huizer, geb. IJsselmonde 20-11-1912, overl. Rotterdam 16-7-2000, tr. Rotterdam 11-4-1934 Jacob Adrianus de Koning, geb. Strijen 18-8-1903, overl. Spijkenisse 16-3-1993.

XIaf
Simon Huijzer, geb. Ridderkerk 26-9-1827, overl. Ridderkerk 19-10-1854, tr. Ridderkerk 3-12-1847
Willempje Leentvaar, geb. Ridderkerk 2-12-1821.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huizer, geb. Ridderkerk 25-1-1849, overl. Ridderkerk 3-3-1851.
 2. Teunis Huizer, 1852-.
  vervolg XIIas

XIag
Jan Huizer, geb. Ridderkerk 26-4-1830, tr. Zwijndrecht 4-2-1859
Adriaantje den Haan, geb. Groote Lindt 12-1-1834.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Huizer, geb. Zwijndrecht 12-8-1860, overl. Rotterdam 1-12-1918, tr. Zwijndrecht 1-3-1883 Cornelis Klingeman, geb. Zwijndrecht 1838.
 2. Joost Huizer, 1864-.
  vervolg XIIat
 3. Cornelis Huizer, 1868-.
  vervolg XIIau
 4. Jan Huizer, geb. Zwijndrecht 27-3-1872, overl. Zwijndrecht 4-6-1873
 5. Ploontje Huizer, geb. Zwijndrecht 10-8-1874.

XIah
Jannigje Huijser, geb. Kijfhoek 8-11-1845, relatie (1) met
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Jannigje Huyser, geb. Kijfhoek 21-2-1872, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 26-4-1894 Arie Plaisier, geb. Hendrik Ido Ambacht 12-1-1868.

Jannigje Huijser, 1845-, tr. (2) Rotterdam 18-10-1876
Simon Johannes Heere, geb. Amsterdam korporaal tamboer.
XIai
Cornelis Huijser, geb. Kijfhoek 18-11-1848, overl. Rotterdam 1-4-1914, relatie met
Neeltje Hartingsveld, geb. Heerjansdam 1861, overl. Zwijndrecht 4-2-1937 (akte 11 image 103)
Uit deze relatie:
 1. Lijgje Huijser, geb. Zwijndrecht 1883, overl. Dordrecht 23-11-1942, tr. Hendrik Ido Ambacht 14-5-1908 Jan Uiterlinde.
 2. Janna Huijser, geb. Zwijndrecht 1884, tr. Ridderkerk 17-5-1907 Adrianus Johannes Lagendijk, geb. Ridderkerk 1886.
 3. Cornelia Huijser, geb. Zwijndrecht 1893, tr. Zwijndrecht 16-7-1914 Jacob Belder, geb. 's-Gravendeel 1893.
 4. Adriaantje Huijser, geb. Zwijndrecht 1896, tr. Zwijndrecht 17-5-1906 Jan Roos, geb. Mijnsheerenland 1883.
 5. Jannigje Huijser, geb. Zwijndrecht 1896, overl. Dordrecht 30-6-1930 (akte 305 image 1111), tr. Zwijndrecht 16-11-1916 Pieter van Dalen, geb. Zwijndrecht 1891.

XIaj
Jan Huijser, geb. Kijfhoek 1-5-1851, tr. Dubbeldam 20-4-1876
Jana van Bree, geb. Dubbbeldam 13-8-1854.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, 1877-1951.
  vervolg XIIav
 2. Janna Huijser, geb. Dubbeldam 6-9-1897, tr. Dubbeldam 11-10-1900 Cornelis Mookhoek, geb. Dubbeldam 31-10-1874.
 3. Pietertje Huijser, geb. Dubbeldam 5-10-1880, overl. Utrecht 31-10-1960, tr. Hendrik Jacob de Boom, geb. 's-Gravendeel 3-9-1886, overl. Utrecht 23-10-1954.
 4. Cornelia Huijser, geb. Dubbeldam 4-5-1883, overl. Dubbeldam 18-4-1901.
 5. Adrianus Huijser, geb. Dubbeldam 2-6-1886, overl. Dubbeldam 1-9-1886.
 6. Adriana Huijser, geb. Dubbeldam 29-1-1889, overl. Dubbeldam 4-11-1889.
 7. Adriana Huijser, geb. Dubbeldam 4-4-1890, tr. Dubbeldam 8-5-1913 Cornelis Barendrecht, geb. Dubbeldam 7-12-1889.
 8. Arigje Huijser, geb. Dubbeldam 14-11-1894, overl. Dubbbeldam 9-4-1895.
 9. Jannetje Huijser, geb. Dubbeldam 15-8-1896, tr. Dubbeldam 27-12-1918 Hendrik van Gent, geb. Dubbeldam 15-8-1893.

XIak
Adrianus Huijser, geb. Groote Lindt 24-11-1862, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 6-12-1928,
Kornelia Groenendijk, geb. Heerjansdam 30-12-1857, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 18-1-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Leendert Huijser, 1889-1982.
  vervolg XIIaw
 2. Janna Huijser, geb. Zwijndrecht 14-9-1896, overl. Hendrik Ido Ambacht 2-2-1969, begr. Hendrik Ido Ambacht 6-2-1969, tr. Hendrik Ido Ambacht 1-12-1927 A. Haksteeg, geb. Hendrik Ido Ambacht 2-12-1900, overl. Hendrik Ido Ambacht 24-12-1963.
 3. Leendert Huijser, geb. Zwijndrecht 20-3-1899, overl. Zwijndrecht 9-1-1975.
 4. Arie Huijser, geb. Zwijndrecht 31-5-1900, overl. Ridderkerk 15-7-1975, begr. Ridderkerk 18-7-1975, tr. Ridderkerk 20-11-1945 Pietje Lodder, geb. Ridderkerk 2-4-1906, overl. Ridderkerk 15-1-1974.
 5. Adriaan Huyser, 1903-.
  vervolg XIIax

XIal
Isašk Huijser, geb. Groote Lindt 27-3-1868, tr. Barendrecht 19-5-1910
Lijntje de Koning, geb. Rhoon 24-7-1873, ged. Rhoon 24-8-1873.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Rookje Huijser, geb. Rotterdam 2-5-1911, overl. Ridderkerk 16-9-1983, begr. Ridderkerk 21-9-1983, tr. Ridderkerk 5-6-1936 Dirk Molendijk, geb. Ridderkerk 7-10-1909, overl. Ridderkerk 13-4-1988.
 2. Rookje Cornelia Huijser, geb. Rotterdam 4-1-1915, overl. Renkum 13-9-1996, begr. Oosterbeek, tr. Ridderkerk 11-8-1939 Jelle Kramer, geb. Velsen 21-7-1910, overl. Renkum 4-7-1964, begr. Oosterbeek.

XIam
Joris Huijser, geb. Hillegersberg 20-4-1858, tr. Hillegersberg 17-8-1884
Pieternella Agnes Snijders, geb. Ridderkerk 10-4-1862, overl. Rotterdam 9-12-1838.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje Jannetje Huijser, geb. Hillegersberg 3-6-1885, tr. Rotterdam 5-9-1906 Adrianus Arie Ewijk, geb. Hillegersberg 27-9-1878, overl. Rotterdam 15-9-1925.
 2. Andreas Huijser, 1887-1956.
  vervolg XIIay
 3. Joris Huijser, 1889-1951.
  vervolg XIIaz
 4. Pieter Huijser, 1894-.
  vervolg XIIba
 5. Elisabeth Huijser, geb. Hillegersberg 28-2-1896, overl. Hillegersberg 23-3-1896.
 6. Hubertus Huijser, geb. en overl. Hillegersberg 15-1-1897.

XIan
Dirk Huijser, geb. Hiligersberg 10-6-1861, overl. Poortugaal 6-3-1937, tr. Rotterdam 3-12-1884
Wilhelmina Christina Vesters, geb. Rotterdam 1864.
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Huizer, 1888-1963.
  vervolg XIIbb
 2. Petrus Huizer, 1889-1929.
  vervolg XIIbc
 3. Elizabeth Huizer, geb. Rotterdam 7-10-1892, tr. Rotterdam 28-6-1911, gesch. Rotterdam 26-3-1917 Jan van Hek.
 4. Dirkje Jannetje Huizer, geb. Rotterdam 15-1-1896, tr. Rotterdam 4-9-1918, gesch. Rotterdam 25-7-1928 Egedius Leonardus Hendrikus Timmermans, geb. Rotterdam.

XIao
Jillis Huizer, geb. Hilligersberg 26-2-1848, overl. Rotterdam 13-9-1887.
Adriana van Herk, geb. Hillegersberg 28-10-1853, overl. Rotterdam 22-6-1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Johanna Huizer, geb. Rotterdam 12-9-1884, overl. Malang (Java) [IndonesiŽ] 26-4-1929, tr. Tondano [IndonesiŽ] 10-7-1912 Wim Westerveld, geb. Hilversum 12-1-1886, overl. Arnhem 28-10-1961.
 2. Adrianus Huizer, geb. Rotterdam 10-12-1886, tr. Rotterdam 6-9-1911 Jacomina Clasina van Dijk, geb. Rotterdam 28-5-1886.
 3. Cornelia Huizer, geb. Rotterdam 4-3-1888, overl. Rotterdam 28-2-1935.

XIap
Joris Huizer, geb. Hilligersberg 9-2-1850, tr. Hillegersberg 1-6-1873, gescheiden Rotterdam 21-7-1882
Alida van Driel, geb. Rotterdam 14-10-1850.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Johanna Huizer, geb. Rotterdam 26-4-1876, overl. Rotterdam 17-3-1929.

XIaq
Jillis Huizer, geb. Rotterdam 26-7-1873, overl.
Hendrika Gerritsen
XIar
Jan Huizer, geb. Benthuizen 9-12-1849, overl.
Neeltje van Wijk
Uit dit huwelijk:
 1. Joor Huizer, 1873-1918.
  vervolg XIIbd
 2. Nelis Huizer, geb. 1883, overl. Benthuizen 21-12-1887.

XIas
Marinus Huijser, geb. Rotterdam 28-9-1854, overl. Ridderkerk
Corstiana Mijer
Uit dit huwelijk:
 1. Dientje Adriana Huiser, 1891-.
  vervolg XIIbg

XIat
Hendrik Johannes Huijser, geb. Rotterdam 11-1-1857
Jacoba Petronella Keldermans
XIau
Theodorus Huizer, geb. Rotterdam 10-12-1865, overl. 's-Gravenhage
Elizabeth Tom
XIav
Barend Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 27-7-1872, overl. Ridderkerk 15-12-1946
Maria Cornelia de Deugd
XIaw
Jan Huizer, geb. Rotterdam 7-7-1874, overl. Rotterdam 4-6-1942.
Margarethe Tom
XIax
Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 7-12-1818, overl. Ridderkerk 27-9-1875.
Anna Karsseboom, geb. Rijsoord 31-3-1817, overl. Ridderkerk 11-11-1885. {dr. van onbekend} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huizer, geb. Ridderkerk 13-4-1843, overl. Rotterdam 14-1-1920, tr. Ridderkerk 3-5-1866 Mattheus de Zeeuw, geb. Ridderkerk 10-5-1843.
 2. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 23-5-1844, tr. Ridderkerk 2-5-1867 Pieter de Zeeuw, geb. Ridderkerk 15-9-1845.
 3. Maaike Huizer, geb. Ridderkerk 28-2-1846, tr. Ridderkerk 7-7-1870 Arie Nugteren, geb. Rijsoord 5-11-1847.
 4. Arie Huizer, 1847-1890.
  vervolg XIIbj
 5. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 19-8-1848, overl. Ridderkerk 25-11-1848.
 6. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 22-9-1849, overl. 30-12-1933, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 3-5-1877 Leendert Nugteren, geb. Rijsoord 20-2-1855.
 7. Anna Huizer, geb. Ridderkerk 27-12-1850, overl. Ridderkerk 25-2-1851.
 8. Joris Huizer, 1852-1937.
  vervolg XIIbk
 9. Anna Huizer, geb. Ridderkerk 26-4-1853, overl. Ridderkerk 30-7-1853.
 10. Anna Huizer, geb. Ridderkerk 27-5-1854, tr. Ridderkerk 2-6-1875 Jan van Straten, geb. Sliedrecht 12-2-1853.
 11. Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 18-8-1855, overl. Ridderkerk 7-11-1855.
 12. Adrianus Huizer, 1856-.
  vervolg XIIbl
 13. Johannes Huizer, geb. Ridderkerk 9-3-1858, overl. Ridderkerk 30-6-1858.

XIay
Jan Huizer, geb. Ridderkerk 7-5-1822, tr. (1) Ridderkerk 10-5-1844
Alida Nugteren, geb. Ridderkerk 27-10-1822, overl. Barendrecht 21-7-1872.
Uit dit huwelijk:
 1. Marius Hendrik Huizer, geb. Barendrecht 9-2-1845, overl. Barendrecht 21-3-1846.
 2. Joris Huizer, geb. Barendrecht 27-2-1846, overl. Barendrecht 28-8-1846.
 3. Hendrik Marius Huizer, overl. Barendrecht 25-3-1846.
 4. Joris Huizer, 1847-1919.
  vervolg XIIbm
 5. Geertruida Florina Huizer, geb. Barendrecht 30-8-1848, overl. Barendrecht 20-3-1849.
 6. Arie Huizer, geb. Barendrecht 23-1-1850, overl. Barendrecht 16-3-1850.
 7. Hendrik Huizer, 1851-1920.
  vervolg XIIbn
 8. Marinus Huizer, geb. Barendrecht 26-1-2-1852, overl. Barendrecht 11-3-1934, tr. 21-10-1880 Adriaantje van den Ban, geb. Nieuw Helvoet 22-2-1855.
 9. Geertruida Florina Huizer, geb. Barendrecht 18-6-1854, overl. Barendrecht 16-10-1854.
 10. Arie Huizer, geb. Barendrecht 27-7-1856, overl. Barendrecht 1-6-1924.
 11. Jan Huizer, geb. Barendrecht 15-10-1857, overl. Barendrecht 15-2-1859.
 12. Jan Huizer, geb. Barendrecht 22-7-1859, overl. Barendrecht 13-1-1860.
 13. Jan Huijser, 1862-1924.
  vervolg XIIbo
 14. Cornelis Huijser, 1863-1912.
  vervolg XIIbp

Jan Huizer, 1822-, tr. (2) Barendrecht 11-3-1875
Adriana Vijfvinkel, geb. 16-7-1843, overl. Barendrecht 4-3-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Alida Huizer, geb. Barendrecht 27-5-1875.
 2. Alida Huizer, geb. Barendrecht 14-7-1878, overl. 4-5-1975.
 3. Cornelis Huizer, geb. Barendrecht 7-1-1881.
 4. Maaike Huizer, geb. Barendrecht 21-5-1884.

XIaz
Pietertje Huizer, geb. Ridderkerk 9-11-1826, overl. Ridderkerk 14-2-1870, tr. (1) IJsselmonde 1-12-1849
Job Sparreboom, geb. IJsselmonde, overl. 1-1857.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huizer, geb. IJsselmonde 12-8-1850.
 2. Trijntje Beligje Huizer, geb. IJsselmonde 7-11-1856.

Pietertje Huizer, 1826-1870, tr. (2) Ridderkerk 20-6-1865
Govert van der Sluis, geb. Gorinchem 5-3-1826, overl. Ridderkerk 22-6-1872.
Uit dit huwelijk:
 1. Beligje Trijntje Huizer, geb. Ridderkerk 22-4-1862.
 2. Goverdina Huizer, geb. Ridderkerk 18-4-1865.

XIba
Bastiaan Huizer, geb. Ridderkerk 29-11-1827, overl. Giessendam 27-12-1891
Willemijntje Brouwers, geb. Ridderkerk 7-9-1826, overl. Giessendam 3-11-1898.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 6-10-1850.
 2. Kind Huizer, geb./overl. Ridderkerk 18-1-1852.
 3. Aart Huijser, 1853-1938.
  vervolg XIIbq
 4. Arie Huijser, 1854-1932.
  vervolg XIIbr
 5. Bastiaan Huijser, 1857-1932.
  vervolg XIIbs
 6. Jan Huijser, 1858-1911.
  vervolg XIIbt
 7. Willem Huijser, 1859-.
  vervolg XIIbu
 8. Beligje Huizer, geb. Giessendam 15-1-1861.
 9. Neeltje Huizer, geb. Giessendam 29-11-1862, overl. Giessendam 2-7-1866.
 10. Beligje Huizer, geb. Giessendam 15-1-1864, overl. Schoonhoven 1-10-1944,
  tr. (1) Giesendam 28-7-1883 Jacob Verschoor, geb. Giessendam 18-7-1863, overl. Bergen op Zoom 19-6-1910;
  tr. (2) Rotterdam 28-3-1917, gesch. Rotterdam 24-3-1919 Leendert Mastenbroek, geb. Charlois.
 11. Johanna Huizer, geb. Giessendam 22-8-1865, overl. Giessendam 22-8-1865, overl. Giessendam 11-1-1936, tr. Giessendam 12-7-1884 Bastiaan Muis, geb. Giessen-Nieuwkerk 25-1-1863.
 12. Johannes Huizer, geb. Giessendam 13-10-1867, overl. Giessendam 5-12-1867.
 13. Leendert Johannes Huizer, geb. Giessendam 18-10-1868.

XIbb
Joris Huizer, geb. Ridderkerk 15-8-1831, overl. Sliedrecht 14-11-1885, tr. Hardinxveld 24-11-1855
Lijntje Moret, geb. Hardinxveld 14-3-1824, overl. Sliedrecht 24-11-1885.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Huizer, geb. Hardinxveld 12-12-1849, overl. Hardinxveld 23-5-1853
 2. Arie Huizer, geb. Hardinxveld 28-6-1857, overl. Sliedrecht 9-10-1857.
 3. kind, doodgeb. Sliedrecht 25-10-1858.
 4. Neeltje Huizer, geb. Sliedrecht 21-10-1859, overl. Sliedrecht 5-6-1945, begr. Sliedrecht 9-6-1945, tr. Sliedrecht 18-11-1882 Baltus Huibert Alblas, geb. Sliedrecht 17-2-1860, overl. Sliedrecht 22-2-1941, begr. Sliedrecht 26-2-1941.
 5. Beligje Huizer, geb. Sliedrecht 11-12-1862, overl. Sliedrecht 26-1-1874.

XIbc
Jan Huizer, geb. Ridderkerk 16-11-1834, overl. Giessendam 30-6-1896 akte 54, tr. Sliedrecht 6-9-1856
Kundra Elisabeth Zeelen, geb. Sliedrecht 21-3-1836, overl. Giessendam 9-6-1898.
Uit dit huwelijk:
 1. Beligje Huizer, geb. Sliedrecht 23-11-1856, overl. Rotterdam 29-1-1939, tr. Giesendam 25-2-1882 Arie Kazen, geb. Giessendam 18-11-1856, overl. Rotterdam 21-9-1917.
 2. Bastiaantje Huizer, geb. Sliedrecht 21-11-1857, overl. Sliedrecht 16-1-1858.
 3. Willem Leendert Huizer, 1858-1937.
  vervolg XIIbv
 4. Arie Huizer, 1859-1911.
  vervolg XIIbw
 5. Johanna Bastiaantje Huizer, geb. Hardinxveld 19-8-1861, overl. Giessendam 20-4-1941, tr. Giessendam 7-12-1897 Appolomeus Jacobus van de Wiel, geb. Giessenburg 18-12-1868.
 6. Jan Huizer, 1863-1925.
  vervolg XIIbx
 7. Aart Huizer, geb. Giessendam 13-2-1866, overl. Giessendam 22-3-1915.
 8. Leendert Johannes Huizer, 1868-1959.
  vervolg XIIby
 9. Pietje Huizer, geb. Hardinxveld 29-3-1871, overl. Hardinxveld 28-1-1898, tr. Giessendam 2-11-1895 Cornelis Verluijs, geb. Giessen-Nieuwkerk 19-3-1868.
 10. Pieter Huizer, 1874-1944.
  vervolg XIIbz
 11. Gijsbert Huizer, 1877-1949.
  vervolg XIIca
 12. Janna Huizer, geb. Giessendam 18-1-1889, ongehuwd overl. Giessendam 6-9-1940 (akte 36 image 132).

XIbd
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 19-6-1841, overl. Sliedrecht 4-1-1890, begr. Sliedrecht 7-1-1890, tr. Ridderkerk 10-3-1866
Meinsje Leeuwenburg, geb. Ridderkerk 21-3-1845, overl. Ridderkerk 8-10-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Beligje Huizer, geb. Sliedrecht 27-5-1866, tr. Ridderkerk 11-11-1893 Jan van Oossanen, geb. Ridderkerk 30-7-1865.
 2. Arie Martinus Huizer, 1867-1944.
  vervolg XIIcb
 3. Martinus Huizer, 1869-1946.
  vervolg XIIcc
 4. Pietje Huizer, geb. Sliedrecht 2-2-1871, overl. Sliedrecht 12-5-1871.
 5. Pietje Huizer, geb. Sliedrecht 31-3-1872, overl. Sliedrecht 31-7-1872.
 6. Pieter Huizer, 1873-1906.
  vervolg XIIcd
 7. Joris Huizer, geb. Sliedrecht 8-6-1875, overl. Sliedrecht 1-10-1875.
 8. Jorina Huizer, geb. Sliedrecht 15-7-1876, tr. Vlaardingen 6-12-1899 Hugo Peters, geb. Vlaardingen 1878 zeevisser.
 9. Meinsje Huizer, geb. Sliedrecht 25-4-1879, overl. Sliedrecht 5-10-1879.
 10. Meinsje Huizer, geb. Sliedrecht 9-4-1881, overl. Sliedrecht 18-6-1881.
 11. Rokus Huizer, geb. Sliedrecht 18-6-1882, overl. Sliedrecht 30-9-1882
 12. Rokus Huizer, 1884-.
  vervolg XIIce
 13. Joris Leendert Huizer, 1886-1961.
  vervolg XIIcf
 14. Arigje Huizer, geb. Sliedrecht 1-8-1890, overl. Sliedrecht 25-9-1891.

XIbe
Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 1-9-1851, overl. Rotterdam 16-2-1927, tr. (1) Ridderkerk 10-12-1874
Heiltje van Gelder, geb. Ridderkerk 16-12-1852, overl. Ridderkerk 11-12-1874.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer, 1874-1948.
  vervolg XIIcg

Dirk Huizer, 1851-1927, tr. (2) IJsselmonde 24-5-1877
Adriaantje Maartje Molendijk, geb. Charlois 23-3-1858.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui Maria Huizer, geb. IJsselmonde 6-11-1877, overl. Rotterdam 10-7-1894.
 2. Gijsbertus Huizer, geb. IJsselmonde 17-8-1879.
 3. Gijsbert Leendert Huizer, geb. IJsselmonde 22-10-1881.
 4. Leendert Huizer, 1884-1967.
  vervolg XIIch
 5. Dirk Huizer, 1886-1964.
  vervolg XIIci
 6. Cornelis Huizer, geb. IJsselmonde 17-7-1889.
 7. Grietje Huizer, geb. IJsselmonde 7-2-1893.
 8. Cornelis Huizer, 1894-1937.
  vervolg XIIcj
 9. Gijsbert Leendert Huizer, 1901-.
  vervolg XIIck

XIbf
Leendert Huizer, geb. IJsselmonde 29-1-1854, tr. IJsselmonde 23-5-1879
Trijntje de Keijser {dr. van Adrianus de Keijser en Suzanna Sparreboom} Uit dit huwelijk:
 1. Susanna Adriana Huizer, geb. IJsselmonde 17-7-1879.

XIbg
Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 22-8-1860, tr. Charlois 22-12-1887
Krijna van Buren {dr. van Bastiaan van Buren en Christina Wilhelmina Boon} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, 1890-.
  vervolg XIIcl
 2. Andrisa Christina Wilhelmina Huizer, geb. Charlois 22-10-1894, overl. Driebergen 19-10-1969, relatie met J. Z. Lapair, overl. 1967.
 3. Hendrik Huizer, 1895-.
  vervolg XIIcm
 4. Dirkje Huizer, geb. Rotterdam 22-8-1903, overl. Amerongen 30-3-1997

Krijna van Buren
 1. Andriesa Christina Wilhelmina Huizer, geb. Charlois 13-1-1894, tr. (1) Rotterdam 27-1-1915, gescheiden Rotterdam 7-4-1916 Johannes Hendrikus Cornelis Heinen; tr. (2) Rotterdam 29-8-1917 Johannes Zaccharias Lapaer,

XIbh
Hendrik Huizer, geb. IJsselmonde 28-6-1870, tr. Rotterdam 2-6-1897
Janna Lena Lagendijk, geb. Charlois 1-2-1975. {dr. van Aart Lagendijk en Johanna van Nielen} Uit dit huwelijk:
 1. Lena Johanna Huizer, geb. Rotterdam 21-3-1898, tr. Rotterdam 11-1-1922 Adrianus de Visser.
 2. Aart Huizer, 1899-1990.
  vervolg XIIcn

XIbi
Pieter Huizer, geb. IJsselmonde 18-10-1880, tr. Rotterdam 11-5-1904
Sijgje Cornelia van Krimpen, geb. Charlois 9-6-1880, overl. Rotterdam 21-1-1969. {dr. van Dirk Leendert van Krimpen en Wilhelmina de Zanger} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Dirk Leendert Huizer, 1905-1994.
  vervolg XIIco
 2. Wilhelmina Lena Trijntje Huizer, geb. Rotterdam 16-7-1916, overl. Rotterdam 25-11-2004, tr. Rotterdam 1-11-1933 Arie van Straten, geb. Rotterdam 24-5-1912, overl. Girona [Spanje] 14-5-1984.

XIbj
Dirk Huizer, geb. Charlois 21-11-1865, tr. IJsselmonde 6-2-1888
Sijgje van Oorschot {dr. van Jan Jacob van Oorschot en Hendrina van der Grijp} Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Huizer, 1888-> 1972.
  vervolg XIIcp
 2. Johanna Huizer, geb. IJsselmonde 31-3-1890, tr. IJsselmonde 14-8-1913 Aart van Rietschoten.
 3. Jan Jacob Huizer, 1892-1983.
  vervolg XIIcq
 4. Hendrina Huizer, geb. IJsselmonde 30-3-1895, tr. IJsselmonde 1-7-1915 Johannes van der Staay.
 5. Adriaantje Huizer, geb. IJsselmonde 13-12-1897.
 6. Adrianus Huizer, 1899-1995.
  vervolg XIIcr
 7. Hijmen Huizer, geb. IJsselmonde 19-2-1899.
 8. Adriaantje Huizer, geb. IJsselmonde 10-3-1902, overl. 28-6-1983, begr. IJsselmonde, Rotterdam. tr. IJsselmonde 24-12-1925 Pieter Nijman, geb. 18-11-1901, overl. 4-8-1983.
 9. Simon Huizer, 1903-1980.
  vervolg XIIcs

XIbk
Janna Cornelia Huizer, geb. Katendrecht 31-12-1854, tr. (1) Charlois 4-11-1875
Arie van Hulst, geb. Charlois 18-8-1851. {dr. van Arie van Hulst en Hendrika van Pinkster} Uit dit huwelijk:
 1. Arie van Hulst, geb. Charlois 18-10-1876, overl. Arnhem 9-2-1941, tr. Nijmegen 26-2-1903 Marie Auguste Josefine Weissenborn, geb. Celle [Duitsland], 13-6-1877
 2. Corstiaan van Hulst, geb. IJsselmonde 19-11-1884.

Janna Cornelia Huizer, 1854-, relatie 2 met
n.n.
UIt deze relatie:
 1. Arie Huizer, 1895-.
  vervolg XIIct
 2. Elizabeth Huizer, geb. Rotterdam 3-9-1896, overl. Arnhem 26-11-1929, tr. Rotterdam 4-10-1916 Hendrikus Theodorus Wijs.

XIbl
Willem Huizer, geb. Charlois 10-11-1862, tr. Charlois 17-5-1888
Maria van Galen {dr. van Adrianus van Galen en Lijntje Hoek} Uit dit huwelijk:
 1. Janna Lijntje Huizer, geb. Charlois 15-8-1889, overl. Ridderkerk 20-9-1974, tr. Rotterdam 1-2-1922 Gerrit Bijl.
 2. Lijntje Huizer, geb. Charlois 26-7-1892, overl. Ridderkerk 31-3-1975, tr. Rotterdam 3-9-1919 Arie van der Graaf, geb. 1892, overl. Rotterdam 13-3-1932.
 3. Dirk Huizer, 1895-.
  vervolg XIIcu

XIbm
Willem Huizer, geb. Ridderkerk 15-3-1871, overl. Ridderkerk 21-3-1947, tr. (1) Ridderkerk 17-11-1911
Geertrui van Hoeven, geb. Ridderkerk 5-10-1882, overl. Ridderkerk 4-12-1916. {dr. van Arie Verhoeven en Neeltje van Buiten} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, 1912-1940.
  vervolg XIIcv
 2. Neeltje Ariaantje Huizer, geb. Ridderkerk 7-9-1912, overl. Ridderkerk 31-12-1913.

Willem Huizer, 1871-1947, tr. (2) Ridderkerk 4-3-1921
Adriana Hoek, geb. Ridderkerk 19-8-1886. {dr. van Gerrit Arie Hoek en Lijntje van Gemerden}
XIbn
Hendrijntje Huizer, geb. Ridderkerk 6-11-1859, overl. Ridderkerk 5-4-1897, rel. (1)
n.n
Uit deze relatie:
 1. Teuna Huizer, geb. Ridderkerk 6-7-1881, overl. Ridderkerk < 20-4-1888.
 2. Lena Huizer, geb. Ridderkerk 9-5-1884, overl. Ridderkerk 20-11-1885.
 3. Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 24-5-1886; akte 130, gewettigt bij huwelijk 20-4-1888.

Hendrijntje Huizer, 1859-1897, tr. (2) Ridderkerk 20-4-1888
Jan van Hoeven, geb. Ridderkerk 8-9-1859. {zn. van Adrianus Verhoeven en Adriaantje Veldhuizen} Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje Huizer, geb. Ridderkerk 26-10-1888, overl. Ridderkerk 28-10-1888
 2. Adriaantje Huizer, geb. Ridderkerk 21-3-1890, tr. Ridderkerk 20-3-1925 Johannes Bijl, geb. Ridderkerk 1889.
 3. Jan

XIbo
Willem Huizer, geb. Ridderkerk 30-12-1864, tr. Hendrik Ido Ambacht 8-6-1888
Wijntje Bijl, geb. Hendrik Ido Ambacht 3-10-1863. {dr. van Cornelis Bijl (1827-) en Neeltje Schouten (1831-)} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 21-8-1888, overl. Hendrik Ido Ambacht 16-9-1888.
 2. Neeltje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 17-10-1890, overl. Hendrik Ido Ambacht 10-5-1899.
 3. Francina Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 3-8-1892, overl. Hendrik Ido Ambacht 19-7-1893.
 4. Cornelis Huizer, 1894-.
  vervolg XIIcw
 5. Leendert Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 20-11-1895, overl. Hendrik Ido Ambacht 4-9-1896.
 6. Francina Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 26-6-1897, overl. Hendrik Ido Ambacht 28-4-1898.
 7. Francina Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 2-1-1899.
 8. Neeltje Huizer, 1900-1939.
  vervolg XIIcx
 9. Leentje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 14-10-1910, overl. Gorinchem 18-5-1988, tr. Woudrichem 22-6-1923 Jan Groeneveld, geb. Woudrichem 16-8-1900, overl. Gorinchem 17-11-1978.
 10. Wilhelmina Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 27-12-1902, overl.. Hendrik Ido Ambacht 30-11-1903.
 11. Jan Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 30-10-1904.

XIbp
Adrianus Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 9-11-1865, overl. Numansdorp 11-3-1935, tr. Numansdorp 30-4-1891
Plona van Beek, geb. Numansdorp 19-2-1864, overl. Numansdorp 31-10-1946. {dr. van Johannes van Beek en Annetje de Zeeuw} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Huizer, 1891-1968.
  vervolg XIIcy
 2. Annetje Willemijntje Huisert, geb. Numansdorp 23-9-1892, overl. Numansdorp 30-10-1892.
 3. Annetje Willemijntje Huisert, geb. Numansdorp 11-8-1893, ged. Numansdorp 17-9-1893, overl. Numansdorp 12-8-1976.
 4. Johannes Huizer, 1895-1973.
  vervolg XIIcz

XIbq
Simon Huisert, geb. Numansdorp 24-11-1861, ged. Numansdorp 22-12-1861, overl. 's-Gravenhage 1942, tr. Numansdorp 26-12-1884
Adriana Helena Hollaar, geb. Zuidland 10-1-1860. {dr. van Cornelis van der Meer Hollaar en Maria Huisert} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, 1885-1952.
  vervolg XIIda
 2. Arie Huisert, geb. Numansdorp 5-8-1886, ged. Numansdorp 26-9-1886, overl. 's-Gravenhage 6-11-1959, tr. Delft 26-3-1913 Catharina Maria Voskamp, geb. 's-Gravenzande 26-10-1884, overl. 's-Gravenhage 29-4-1953.
 3. Hendrik Huisert, geb. Numansdorp 25-5-1888, ged. Numansdorp 1-7-1888, overl. 's-Gravenhage 4-4-1971, tr. 's-Gravenhage 11-9-1929 Petronella Christina van der Steen, geb. Leiden 2-12-1878.
 4. Maria Adriana Huisert, geb. Numansdorp 29-4-1889, ged. Numansdorp 26-5-1889, overl. 's-Gravenhage 18-3-1985, tr. 's-Gravenhage 17-8-1910 Pieter Adrianus Andeweg , geb. Goudswaard 3-4-1886, overl. '-s Gravenhage 27-7-1955.
 5. Adriana Maria Huisert, geb. Numansdorp 28-7-1890, ged. Numansdorp 7-9-1890, overl. 's-Gravenhage 10-2-1966.
 6. Gerrit Huizer, 1891-1972.
  vervolg XIIdb
 7. Sara Cornelia Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 22-2-1893, overl. 's-Gravenhage 14-6-1981, tr. 's-Gravenhage 27-9-1922 Jan Cornelis van Dam, geb. Utrecht 7-10-1888, overl. 's-Gravenhage 3-3-1968.
 8. Adrianus Huizer, 1894-1988.
  vervolg XIIdc
 9. Cornelia Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 31-8-1895, overl. Nieuw-Beijerland 17-9-1895.
 10. Cornelia Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 2-6-1897, overl. Leiden 3-7-1971, tr. 's-Gravenhage 16-12-1925 Willem van Nieuwendijk, geb. Voorschoten 17-5-1896.
 11. Hallina Hadewina Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 24-5-1899, overl. Leiderdorp 2-2-1979, tr. 's-Gravenhage 10-3-1926 Johannes van Os, geb. voorschoten 27-10-1895, overl. Leidschendam 19-12-1978.
 12. Maaike Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 9-2-1901, overl. 's-Gravenhage 26-4-1963, tr. 's-Gravenhage 23-1-1929 Louis Carel Ferdinand Daniels, geb. Amsterdam 3-11-1897.
 13. Helena Adriana Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 21-9-1903, overl. 's-Gravenhage 4-11-1985, tr. 's-Gravenhage 18-7-1923 Bernardus van Spronsen, geb. Loosduinen 5-1-1902, overl. 's-Gravenhage 26-10-1966.

XIbr
Hendrik Huisert, geb. Numansdorp 18-7-1869, ged. Numansdorp 15-8-1869, overl. Numansdorp 22-6-1962, begr. Numansdorp 26-6-1962, tr. Zuid-Beijerland 15-4-1898
Elsje Monster, geb. Zuid-Beijerland 17-7-1871, overl. Numansdorp 22-9-1956. {dr. van Cornelis Monster en Cornelia de Koning} Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huisert, geb. Numansdorp 25-1-1899, overl. Numansdorp 5-12-1910.
 2. Cornelis Huisert, 1901-1977.
  vervolg XIIdd
 3. Arie Huisert, 1903-1977.
  vervolg XIIde
 4. Adriana Cornelia Huisert, geb. Numansdorp 9-2-1907, tr. Numansdorp 4-7-1935 Gabriel Willem Jacobsz Trouw, geb. Zuid-Beijerland 23-10-1906.

XIbs
Arie Huisert, geb. Numansdorp 11-4-1849, ged. Numansdorp 6-5-1849, overl. Numansdorp 26-6-1923, tr. Numnasdorp 28-5-1875
Adriaantje Barendrecht, geb. Goudswaard 28-3-1851, overl. Numansdorp 10-5-1918. {dr. van Huig Barendrecht en Annigje Niemantsverdriet} Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Maria Huisert, geb. Numansdorp 24-1-1881, ged. Numansdorp 27-2-1881, overl. Numansdorp 14-6-1948.
 2. Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 30-3-1882, overl. Numansdorp 31-3-1882.
 3. Maria Annigje Huisert, geb. Numansdorp 16-7-1884, ged. Numansdorp 7-9-1884, overl. Numansdorp 2-4-1902.
 4. Kind Huisert, doodgeb. Numansdorp 12-9-1885.
 5. Huigje Huisert, geb. Numansdorp 25-9-1886, ged. Numansdorp 7-11-1886, overl. Numansdorp 31-5-1892. (akte 48)
 6. Kind Huisert, doodgeb. Numansdorp 25-8-1887.
 7. Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 1-3-1890, overl. Numansdorp 5-3-1890.
 8. Bastiaan Huisert, geb. Numansdorp 2-8-1891, overl. Numansdorp 17-12-1891.

XIbt
Klaas Huisert, geb. Numansdorp 12-4-1852, ged. Numansdorp 9-5-1852, overl. Numansdorp 2-11-1926, tr. (1) Klaaswaal 20-6-1890
Aagje Baars, geb. Klaaswaal 14-8-1866, overl. Numansdorp 5-9-1892. {dr. van Hendrik Baars en Neeltje Monster}
Klaas Huisert, 19852-1926, tr. (2) Numansdorp 8-3-1895
Lijntje Weijers, geb. Numansdorp 14-1-1863, overl. Numansdorp 8-2-1941. {dr. van Arie Weijers en Adriaantje Boer} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huisert, geb. Numansdorp 3-8-1895, ged. Numansdorp 10-11-1895, overl. Numansdorp 7-3-1972, begr. Numansdorp 10-3-1972, tr. Numansdorp 7-6-1918 Cornelis Vos, geb. Klaaswaal 20-2-1889, overl. Numnansdorp 5-4-1959.
 2. Adriaantje Huisert, geb. Numansdorp 19-8-1896, ged. Numansdorp 8-11-1896, overl. Mijnsheerenland 19-1-1970, begr. Mijnsheerenland 22-1-1970, tr. Numansdorp 9-2-1922 Arie Viskil, geb. Numansdorp 1-5-1893, overl. Rotterdam 23-5-1973.

XIbu
Theunis Huizer, geb. Ridderkerk 24-12-1824, tr. Hendrik Ido Ambacht 20-4-1850
Klaasje Gerritse, geb. Sandelingen Ambacht 7-11-1825. {dr. van Govert Gerritse en Lijsje Stolk} Uit dit huwelijk:
 1. doodgeb. kind, Hendrik Ido Ambacht 9-9-1850.
 2. Krijna Adriana Huizer, 1851-1913.
  vervolg XIIdf
 3. Elisabeth Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 10-9-1853, overl. Hendrik Ido Ambacht 17-12-1853.
 4. Elisabeth Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 30-10-1854, overl. Hendrik Ido Ambacht 29-12-1854.
 5. Govert Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 21-10-1855, overl. Hendrik Ido Ambacht 11-3-1860.
 6. Elisabeth Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 12-11-1857.
 7. Aart Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 22-8-1859, overl. Hendrik Ido Ambacht 2-11-1859.
 8. Elisabeth Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 19-10-1861, overl. Rotterdam 20-11-1956, begr. Rotterdam 23-11-1956, tr. Hendrik Ido Ambacht 14-6-1894 Pieter Kornelis van der Graaf, geb. Sliedrecht 1873.
 9. Govert Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 8-5-1863, overl. Hendrik Ido Ambacht 21-6-1863.
 10. Aart Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 2-6-1864, overl. Hendrik Ido Ambacht 24-7-1864.
 11. Aart Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 1-5-1865, overl. Hendrik Ido Ambacht 26-9-1865.
 12. Johanna Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 14-1-1867, overl. Hendrik Ido Ambacht 2-5-1867
 13. Francina Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 5-10-1868, overl. Hendrik Ido Ambacht 24-2-1869.

XIbv
Aart Huizer, geb. Ridderkerk 23-1-1837, overl. Dordrecht 6-11-1909, tr. Hendrik Ido Ambacht 25-9-1863
Jannigje Helmink, geb. Hendrik Ido Ambacht 1841, overl. Hendrik Ido Ambacht 7-5-1904. {dr. van Willem Helmink en Jannigje van Geene} Uit dit huwelijk:
 1. Krijna Adriana Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 19-3-1864, overl. Hendrik Ido Ambacht 5-7-1864.
 2. Aart Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 1-11-1865, overl. Hendrik Ido Ambacht 10-11-1886.
 3. Jannigje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 10-7-1868, overl. Hendrik Ido Ambacht 11-10-1868.
 4. Willem Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 5-9-1869, overl. Hendrik Ido Ambacht 27-12-1872.
 5. Jan Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-4-1871, overl. Hendrik Ido Ambacht 4-6-1871.
 6. Jan Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 24-8-1872, overl. Hendrik Ido Ambacht 6-10-1872.
 7. Willem Huizer, 1873-.
  vervolg XIIdg
 8. Jan Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 20-11-1874, overl. Hendrik Ido Ambacht 24-4-1875.
 9. Adrianus Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-3-1876, overl. Hendrik Ido Ambacht 10-8-1876.
 10. Adrianus Huizer, 1877-.
  vervolg XIIdh
 11. Klaas Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 13-7-1879, overl. Hendrik Ido Ambacht 17-9-1879.
 12. Jan Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 1881, overl. Hendrik Ido Ambacht 3-3-1881.
 13. Jannetje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 18-9-1882, overl. Dordrecht 17-6-1961, tr. Hendrik Ido Ambacht 30-10-1903
  Simon Bravenboer, geb. Barendrecht 16-10-1880.

XIbw
Willem Huizer, geb. Ridderkerk 8-10-1853, overl. Rotterdam 17-6-1900, tr. Ridderkerk 23-4-1880
Dirkje Visser, geb. Barendrecht 27-9-1856. {dr. van Pieter Visser en Heiltje van der Sluis} Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Huizer, geb. Ridderkerk 18-9-1880, tr. (1) Rotterdam 25-9- 1901, gescheiden Rotterdam 14-12-1914, Johannes de Rooij, geb. Rotterdam 25-10-1877; tr. (2) Rotterdam 12-9-1917, Kommer de Knegt, geb. Heenvliet 4-3-1873.
 2. Pieter Huizer, 1881-1903.
  vervolg XIIdi
 3. Heiltje Huizer, geb. Ridderkerk 26-8-1883, tr. Rotterdam 23-9-1903 Pieter Veth, geb. Delfshaven 2-11-1879.
 4. Jannetje Huizer, geb. Delfshaven 7-3-1885, overl. Rotterdam 10-3-1901.
 5. Arie Huizer, geb. Rotterdam 8-12-1886, overl. Rotterdam 11-12-1886.
 6. Arie Huizer, geb. Rotterdam 27-7-1888.
 7. Willem Huizer, geb. Rotterdam 20-6-1892, tr. Rotterdam 1-9-1915 Jacoba Kenters, geb. Kats 1886.
 8. Dirkje Huizer, geb. Rotterdam 14-10-1894, overl. Rotterdam 20-11-1921.
 9. Aart Huizer, geb. Rotterdam 21-3-1896, overl. Rotterdam 17-4-1935, tr. Rotterdam 12-1-1927 Clementine Walraven, geb. Millingen 9-5-1897.
 10. Adriana Huizer, geb. Rotterdam 8-2-1898, tr. Rotterdam 12-12-1917 Johannes Ignatius Ruijs, geb. Rotterdam 19-4-1895.

XIbx
Hardeman Huizer, geb. Ridderkerk 19-5-1856, overl. Ridderkerk 31-12-1903, tr. Charlois 1-9-1887
Wilhelmina Elisabeth Johanna Zevenbergen, geb. Charlois 29-3-1863. {dr. van Jan Zevenbergen en Hendrika Groenendijk} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Willem Huijzer, geb. Charlois 12-11-1887.
 2. Hendrika Willempje Huijzer, geb. Charlois 4-12-1888, overl. Charlois 26-6-1889.
 3. Jan Leendert Huijzer, geb. Charlois 14-12-1890, overl. Charlois 3-2-1893.
 4. Willemijntje Huijzer, geb. Charlois 20-2-1892, tr. Rotterdam 20-10-1909, gescheiden Rotterdam 27-4-1931 Willem Bastiaan Schippers, geb. Charlois.
 5. Lambertha Willemijntje Huijzer, geb. Charlois 6-1-1893, overl. Charlois 2-3-1893.
 6. Jan Leendert Huijzer, geb. Charlois 29-5-1894.
 7. Hendrika Elisabeth Huijzer, geb. Rotterdam 9-7-1895, tr. Rotterdam 20-8-1919 Frederik Henri Pronk.
 8. Elizabeth Willempje Huijzer, geb. Ridderkerk 9-4-1897, overl. Ridderkerk 30-4-1898.
 9. Elizabeth Willempje Huijzer, geb. Ridderkerk 13-1-1899, overl. Ridderkerk 13-9-1899.
 10. Jannetje Lambertha Huizer, 1901-.
  vervolg XIIdj
 11. Wilhelm Johannes Huijzer, geb. Ridderkerk 14-4-1903, overl. Ridderkerk 29-9-1903.

XIby
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 25-3-1859, tr. Werkendam 11-9-1884
Alida Elisabeth Versluis, geb. Werkendam 30-10-1857. {dr. van Jan Versluis en Josina de Gelder} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huijzer, geb. Vlaardingen 2-11-1885, tr. Rotterdam 28-3-1906 Cornelis Jan Hollaar, geb. Rotterdam.
 2. Jan Huijzer, geb. Rotterdam 7-12-1886.
 3. Arie Huijzer, 1889-.
  vervolg XIIdk
 4. Josina Huijzer, geb. Schiedam 12-2-1893.
 5. Alida Elizabeth Huijzer, geb. Rotterdam 4-10-1895.
 6. Krijna Huijzer, geb. Rotterdam 3-2-1897.
 7. Krijn Huijzer, geb. Rotterdam 12-7-1898.
 8. Izaak Huijzer, geb. Rotterdam 20-9-1899.

XIbz
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 6-11-1843, overl. Ridderkerk 7-8-1908, tr. (1) IJsselmonde 5-5-1864
Suzanna de Jong, geb. IJsselmonde 27-9-1836, overl. Ridderkerk 21-12-1889. {dr. van Dirk de Jong en Elisabeth van Driel} Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Huizer, geb. Ridderkerk 13-10-1864, overl. Lekkerkerk 13-3-1938, tr. Ridderkerk 9-2-1894, Gerrit Verboom, geb. Berkenwoude 24-2-1865.
 2. Pietertje Huizer, geb. Ridderkerk 21-2-1866, overl. Ridderkerk 7-11-1866.
 3. Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 13-11-1867, overl. Ridderkerk 9-1-1868.
 4. Leendert Huijzer, 1869-.
  vervolg XIIdl
 5. Pietertje Huizer, geb. Ridderkerk 17-6-1871, overl. Ridderkerk 9-9-1871.
 6. Pietertje Huizer, geb. Ridderkerk 8-3-1874, tr. Ridderkerk 1-11-1895 Nicolaan van der Pol, geb. Ridderkerk 9-9-1872.
 7. Dirkje Johanna Lena Huizer, geb. Ridderkerk 4-2-1876.
 8. Dirk Huizer, geb. Ridderkerk 10-11-1877.

Pieter Huizer, 1843-1908, tr. (2) Rotterdam 22-9-1897; gescheiden Ridderkerk 5-5-1906;
Metje Verhagen, geb. Katendrecht 10-8-1843 {dr. van Willem Verhagen en Bartje van Ochten}
Pieter Huizer, 1843-1908, tr. (3) Ridderkerk 25-5-1906
Neeltje Annigje Kalkman, geb. Lekkerkerk 18-4-1871, overl. Alblasserdam 25-3-1914. {dr. van Pieter Kalkman en Neeltje de Haan} Uit dit huwelijk:
 1. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 5-8-1907, overl. Zwijndrecht 1-12-2000, tr. Alblasserdam 13-8-1931
  Gerrit Stremler, geb. Enkhuizen 25-9-1908, overl. Papendrecht 4-8-1994, begr. Papendrecht 9-8-1994.

XIca
Krijn Huizer, geb. Ridderkerk 22-2-1846, overl. Sliedrecht 12-7-1925, tr. Ridderkerk 23-7-1869
Bastiana Wilhelmina van Drunen, geb. Emmikhoven 21-12-1843, overl. Ridderkerk 26-7-1914. {dr. van NN en Neeltje van Drunen} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huijzer, geb. Ridderkerk 9-1-1870, overl. Delft 28-9-1933, tr. Ridderkerk 5-5-1893
 2. Leendert Huijzer, 1872-1959.
  vervolg XIIdm
 3. Antonie Huijzer, 1874-1922.
  vervolg XIIdn
 4. Pietertje Johanna Huijzer, geb. Ridderkerk 27-5-1877, tr. (1) Ridderkerk 5-11-1897 Marius Schilperoort, geb. Ijsselmonde 7-9-1877, overl. IJsselmonde 16-9-1904; tr. (2) IJsselmonde 10-8-1905 Antonie van Winkelhoff, geb. IJsselmonde 11-9-1863.
 5. Johanna Pietertje Huijzer, geb. Ridderkerk 16-1-1880, overl. Gouda 17-5-1948, tr. Ridderkerk 26-7-1901 Jacobus Johannes Liedorp, geb. IJsselmonde 24-3-1880.
 6. Jannigje Huijzer, geb. Ridderkerk 11-9-1882, tr. Ridderkerk 8-10-1908 Arie Leendert van Dijk, geb. Ridderkerk 25-5-1879.
 7. Bastiana Jacomina Huijzer, geb. Ridderkerk 24-6-1885, overl. Ridderkerk 22-6-1911, tr. Ridderkerk 8-10-1909 Aart van Wijnen, geb. Alblasserdam 14-6-1882.
 8. Krijn Huijzer, 1888-1970.
  vervolg XIIdo
 9. Suzanna Huijzer, geb. Ridderkerk 30-5-1890, tr. Ridderkerk 13-12-1918 Cornelis Leendert de Kluiver, geb. Sliedrecht 9-6-1888.

XIcb
Krijn Huizer, geb. Ridderkerk 11-11-1844, overl. Schiedam 13-5-1918, tr. IJsselmonde 23-9-1864
Johanna Adriana Telleman, geb. IJsselmonde 1-9-1846, overl. Schiedam 18-5-1930. {dr. van Arie Telleman en Maartje Buurman} Uit dit huwelijk:
 1. kind Huizer, geb. IJsselmonde 2-1-1865.
 2. Dirk Arie Huizer, geb. IJsselmonde 26-2-1866, overl. Ridderkerk 15-8-1866.
 3. Martha Alida Huizer, geb. IJsselmonde 25-8-1867, tr. Rotterdam 28-11-1888 Arie den Boer, geb. Kralingen 26-10-1865, overl. Rotterdam 10-6-1909.
 4. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 13-5-1869, overl. Ridderkerk 19-3-1870.
 5. Dirkje Huizer, geb. IJsselmonde 3-9-1870, overl. IJsselmonde 1-1-1872.
 6. Dirkje Huizer, geb. IJsselmonde 9-2-1873, overl. IJsselmonde 24-10-1873.
 7. Maarten Huizer, geb. IJsselmonde 25-5-1874, overl. IJsselmonde 26-5-1874.
 8. Maarten Huizer, geb. IJsselmonde 30-6-1875, overl. IJsselmonde 5-6-1887.
 9. Willemina Huizer, geb. IJsselmonde 12-1-1877, overl. IJsselmonde 15-9-1877.
 10. Willemina Huizer, geb. IJsselmonde 26-6-1878, overl. IJsselmonde 2-4-1879.
 11. Willemina Ariena Huizer, geb. IJsselmonde 3-3-1880, tr. Rotterdam 11-3-1914 Johannis Bontenbal, geb. Delshaven 1881.
 12. Arie Dirk Huijzer, 1881-1957.
  vervolg XIIdp
 13. Johanna Adriana Huizer, geb. IJsselmonde 23-10-1882, overl. Charlois 3-12-1884.
 14. Johanna Maartje Huizer, geb. Rotterdam 16-8-1888, tr. Rotterdam 18-6-1913 Theodorus Arnoldus van Os, geb. Rotterdam 16-9-1891.
 15. Krijna Huizer, geb. Rotterdam 5-1891, overl. Rotterdam 8-1-1893.

XIcc
Pieter Huijzer, geb. Ridderkerk 21-2-1859, tr. Ridderkerk 6-6-1884
Sophia Zevenbergen, geb. Ridderkerk 21-6-1856. {dr. van Arie Zevenbergen en Grietje de Pauw} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijzer, 1885-1966.
  vervolg XIIdq
 2. Grietje Huijzer, geb. Ridderkerk 20-2-1887, overl. Charlois 5-2-1889.
 3. Arie Huijzer, 1888-.
  vervolg XIIdr
 4. Grietje Huijzer, geb. Charlois 4-4-1890, overl. Charlois 29-9-1890.
 5. Grietje Huijzer, geb. Charlois 28-4-1891, overl. Charlois 1-6-1891.
 6. Annetje Grietje Huijzer, geb. Ridderkerk 21-9-1892.
 7. Pietertje Sophia Huijzer, geb. Capelle aan den IJssel 12-4-1895, tr. Capelle aan den IJssel 31-1-1920 Krijn Dijkshoorn, geb. Rotterdam 6-6-1898.

XIcd
Jannigje Huijzer, geb. Ridderkerk 26-9-1862, tr. Amsterdam 19-12-1894
Hendrik Christiaan van Vonno, geb. Zeist, 25-6-1849. {zn. van Gijsbert van Vonno en Geertruij Martijssen} Uit dit huwelijk:
 1. Victor Willem Huizer, geb. Rotterdam 27-9-1887.

XIce
Pieter Huijzer, geb. Ridderkerk 9-3-1849, tr. Ridderkerk 8-1-1875
Adriana van Essen, geb. Charlois 10-8-1853. {zn. van Gerrit van Essen en Neeltje Huijgen} Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Gerrit Huizer, geb. Ridderkerk 1-5-1875.

XIcf
Leendert Huijzer, geb. Ridderkerk 26-2-1852, overl. Ridderkerk 4-7-1940, tr. (1) Ridderkerk 6-10-1877
Grietje Husselman, geb. Ridderkerk 19-3-1855, overl. Ridderkerk 29-6-1891. {dr. van Jan Husselman en Bastiaantje de Groot} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Pieter Huiser, 1877-1959.
  vervolg XIIds
 2. Teunis Huiser, 1879-1972.
  vervolg XIIdt
 3. Pieter Huiser, geb. Ridderkerk 21-8-1880, overl. Ridderkerk 18-1-1881.
 4. Pieter Huiser, 1881-1967.
  vervolg XIIdu
 5. Bastiaantje Huiser, geb. Ridderkerk 6-5-1883, overl. Ridderkerk 20-3-1969, tr. Ridderkerk 30-1-1903 Dammis Boer, geb. Ridderkerk 8-3-1880, overl. Ridderkerk 13-8-1966.
 6. Arie Huiser, geb. Ridderkerk 12-7-1884.

Leendert Huijzer, 1852-1940, tr. (2) Ridderkerk 1-6-1892
Maaike van Gameren, geb. Ridderkerk 31-3-1854, overl. Ridderkerk 22-3-1908. {dr. van Lijzia van Gameren en Anna Roterman} Uit dit huwelijk:
 1. Christina Huijzer, geb. Ridderkerk 18-3-1894, tr. Ridderkerk 22-8-1919 Jan Verhoeven, geb. Ridderkerk 4-5-1897 akte 113.

XIcg
Teunis Huijzer, geb. Ridderkerk 21-3-1865, tr. (1) Barendrecht 21-11-1888
Teuna de Zeeuw, geb. Heerjansdam 22-5-1864, overl. Rotterdam 12-4-1920. {dr. van Jan de Zeeuw en Aagje Hartman} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Huizer, geb. Ridderkerk 28-3-1889, tr. Rotterdam 11-2-1914 Ferdinand Frederik de Visser, geb. Rotterdam.
 2. Aafje Huizer, geb. Ridderkerk 15-1-1891, tr. Rotterdam 16-2-1916 Hendricus Franciscus Tijvelijn, geb. Nieuw Helvoet.
 3. Jannetje Huizer, geb. Charlois 3-5-1893, overl. Charlois 9-7-1893.
 4. Jannigje Huizer, geb. Charlois 25-5-1894, overl. Rotterdam 5-10-1921.
 5. Johanna Huizer, geb. Rotterdam 17-4-1897, tr. Rotterdam 17-8-1922 Johan Andreas Diederik Layendecker, geb. Nijmegen.
 6. Pietertje Krijntje Huizer, geb. Rotterdam 6-3-1901, tr. Rotterdam 18-2-1925 Johannes Willem Dreves van Rijssel, onderwijzer.
 7. Teunis Jan Huizer, geb. Rotterdam 6-3-1901.
 8. Marja Huizer, geb. Rotterdam 24-3-1907, tr. Rotterdam 16-12-1931 J van Staveren.

Teunis Huizer, 1865-, tr. (2) Rotterdam 20-8-1924
Johanna Romijn, geb. Gorinchem 4-7-1880, overl. Rotterdam 31-8-1954.
XIch
Arie Huijzer, geb. Ridderkerk 7-3-1868, overl. Rotterdam 6-11-1940, tr. (1) Ridderkerk 22-8-1890
Neeltje den Ouden, geb. IJsselmonde 15-6-1869, overl. Rotterdam 6-1-1907. {dr. van Hendrik den Ouden, tolgaarder en Jannigje Middelkoop} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Huijzer, geb. Ridderkerk 21-1-1891, overl. Ridderkerk 19-3-1891.
 2. Bastiaantje Huijzer, geb. Ridderkerk 5-5-1892, overl. Rotterdam 24-11-1978, tr. Schiedam 21-12-1911 Hendrik Dirk Dortmond, geb. Lexmond 5-7-1883, overl. Rotterdam 4-4-1969.
 3. Hendrik Huijzer, geb. Ridderkerk 8-12-1893, overl. Ridderkerk 20-4-1894.
 4. Hendrik Huijzer, geb. Ridderkerk 4-5-1895.
 5. Teunis Huijzer, 1897-1956.
  vervolg XIIdv
 6. Simon Eliza Huijzer, 1898-1954.
  vervolg XIIdw
 7. Jan Pieter Huijzer, geb. IJsselmonde 22-8-1900.
 8. Arie Huijzer, 1902-1978.
  vervolg XIIdx
 9. Jannetje Huijzer, geb. IJsselmonde 23-12-1903.

Arie Huizer, 1868-1940, tr. (2) Rotterdam 21-9-1910
Aaltje Elisabeth Gertrud Huvermann, geb. Ruhrort. {dr. van Wilhelm Gottlieb Huvermann en Adriana den Bout}
XIci
Krijn Huizer, geb. Ridderkerk 3-10-1850, overl. Charlois 17-9-1937, tr. (1)
Willempje Huizer (XIk)
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huijser, geb. Katendrecht 11-6-1873, overl. Charlois 24-12-1958, tr. Rotterdam 26-5-1897 Aaltje de Klerk, geb. Charlois 29-12-1877, overl. Charlois 18-8-1973.
 2. Adriaantje Huijser, geb. Charlois 26-7-1874, overl. Schiedam 23-11-1949, tr. Rotterdam 8-3-1899 Leendert Andeweg, geb. Barendrecht.
 3. Krijn Huijser, geb. Charlois 25-9-1875, overl. Charlois 20-1-1876.
 4. Krijn Huijser, 1876-1964.
  vervolg XIIm
 5. Krijn Huijser, 1879-1927.
  vervolg XIIn
 6. Abraham Huijser, geb. Charlois 26-1-1881, overl. Charlois 13-5-1881.
 7. kind Huijser, doodgeb. Charlois 3-4-1882.
 8. Neeltje Huijser, geb. Charlois 11-3-1882, overl. Charlois 11-4-1965, begr. Charlois, tr. Rotterdam 8-6-1904, Willem van Gelder, geb. Charlois 23-12-1881, overl. Charlois 17-3-1964.
 9. Pleuntje Huijser, geb. Charlois 14-5-1885, tr. Rotterdam 27-5-1908 Hendrik Frederik Nicolaas de Wit, geb. Charlois.
 10. Johanna Huijser, geb. Charlois 7-10-1886, tr. Rotterdam 27-12-1911 Teunis Lems, geb. Charlois.
 11. Willempje Huijser, geb. Charlois 8-1-1889.

Krijn Huizer, 1850-1937, tr. (2) Charlois 25-4-1889
Maria Vermaat, geb. Ruhrort. {dr. van Hendrik Vermaat en Catharina Kruithof}
XIcj
Abraham Huijzer, geb. Ridderkerk 7-8-1861, tr. Charlois 17-11-1887
Hendrikje Kaptein, geb. Arnhem 11-10-1866. {dr. van Hendrik Kaptein en Femmetje van Ommen} Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huijzer, geb. Charlois 27-11-1887.
 2. Krijn Huijzer, geb. Charlois 6-1-1889, overl. Charlois 14-5-1890.
 3. Fennigje Huijzer, geb. Charlois 3-4-1890, tr. Rotterdam 25-8-1909 Willem de Boo, geb. Charlois 21-3-1887.
 4. Krijn Huijzer, geb. Charlois 13-9-1891, overl. Charlois 20-7-1893.
 5. Leendert Huijzer, geb. Charlois 21-9-1892, overl. Charlois 11-9-1894
 6. Adriaantje Huijzer, geb. Charlois 7-6-1894, overl. Rotterdam 18-11-1990, tr. Rotterdam 17-12-1919 Adrianus van der Wel, geb. Charlois 26-9-1892, overl. Rotterdam 5-6-1967.
 7. Jannetje Huijzer, geb. Charlois 6-11-1895, tr. Rotterdam 16-2-1916 Johannes Eijgel, geb. Charlois 3-2-1893.
 8. Krijn Huijzer, geb. Rotterdam 25-3-1897, overl. Rotterdam 23-6-1910.
 9. Rutger Huijzer, geb. Rotterdam 2-7-1899, overl. Rotterdam 29-5-1903.
 10. Abraham Huijzer, geb. Rotterdam 16-9-1900, overl. Rotterdam 6-9-1901.
 11. Henny (Hendrikje) Huijzer, geb. Rotterdam 5-2-1902, overl. Haarlem 10-9-1990, tr. Amsterdam 23-6-1926 Hendrik Johannes Stok, geb. Rotterdam 20-3-1899, overl. Haarlem 8-12-1945.
 12. Rutger Huijzer, 1903-1998.
  vervolg XIIdy

XIck
Leendert Huizer, geb. IJsselmonde 29-1-1865, overl. Rotterdam 28-10-1918, tr. Charlois 16-4-1887
Jana Catharina van Hilten, geb. Katendrecht 19-8-1866, overl. Rotterdam 1-3-1939. {dr. van Cornelis van Hilten en Maria Vermaat} Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Cornelis Huijzer, 1887-1978.
  vervolg XIIdz
 2. Maria Huizer, geb. Charlois 31-8-1889, overl. 's-Gravenhage 2-11-1978, tr. Rotterdam 13-5-1914 Jochem Ahrends, geb. Rotterdam, overl. IndonesiŽ.
 3. Cornelis Huizer, geb. Charlois 13-5-1891, overl. Charlois 11-6-1891.
 4. Adriana Huizer, geb. Charlois 13-6-1892, overl. Casablanca 1929, tr. (1) Rotterdam 18-12-1912 Pieter Martinus Smink, geb. Wormerveer; tr. (2) Rotterdam 17-6-1920 Marten van de Bent, geb. Hoogezand.
 5. Jannetje Huizer, geb. Rotterdam 21-10-1894, overl. Rotterdam 21-5-1896.
 6. Cornelis Huijzer, 1897-1966.
  vervolg XIIea
 7. Abraham Huizer, geb. Rotterdam 13-3-1899, overl. Rotterdam 23-10-1918.
 8. Hendrik Huijzer, 1901-1984.
  vervolg XIIeb
 9. Jacobus Huizer, geb. Rotterdam 13-11-1903, overl. Rotterdam 17-10-1918.
 10. Catalina Huizer, geb. Rotterdam 18-11-1905, tr. Rotterdam 11-10-1939 Hendricus Ferdinand Kockx, geb. Rotterdam 29-4-1910, overl. Apeldoorn 9-9-1986.
 11. Rokus Huizer, geb. Rotterdam 17-8-1907, overl. Rotterdam 7-1-1980, tr. Rotterdam 29-11-1939, gesch. Rotterdam 1-5-1951 Anna Maria Thomassen, geb. Mariadorf [Duitsland] 25-4-1898.
 12. Janna Catharina Huizer, geb. Rotterdam 7-8-1909, overl. Apeldoorn 28-10-2001.

XIcl
Anthony Huyser, geb. Barendrecht 19-5-1845, tr. Puttershoek 7-4-1867
Marijgje Gravendeel, geb. Puttershoek 17-2-1829, overl. Heerjansdam 6-5-1900. {dr. van Arie Gravendeel en Marijgje de Geus} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huijser, geb. Puttershoek 1868, tr. Heerjansdam 19-4-1890 Jacob Rogge.
 2. Willempje Huijser, geb. Heerjansdam 26-12-1869, overl. Heerjansdam 23-10-1884.

XIcm
Cornelis Huyser, geb. Barendrecht 4-2-1840, overl. Heerjansdam 20-2-1874, tr. Heerjansdam 2-5-1861
Geertrui Willemstein, geb. Heerjansdam 23-5-1838, overl. > 20-2-1874.
{dr. van Joost Willemstein en Baartje Kooiman} Uit dit huwelijk:
 1. Jozina Willemina Huyser, geb. Heerjansdam 11-2-1862, overl. Zwijndrecht 28-11-1918, tr. Heerjansdam 27-12-1879 Dirk Jan Groenendijk, geb. Groote Lindt 1860, overl. Zwijndrecht 6-4-1935. zie ook: rel.htm
 2. Pieternella Baartje Huyser, geb. Heerjansdam 1864, tr. Ridderkerk 1-5-1891 Abraham van Nielen, geb. Ridderkerk 20-8-1867.
 3. Willem Huijzer, 1866-1961.
  vervolg XIIec
 4. Baartje Heiltje Huyser, geb. Heerjansdam 1872, tr. Rotterdam 5-3-1902 Cornelis Vliek, agent van politie.

XIcn
Gerrit Huyser, geb. Barendrecht 24-5-1847, overl. Vlaardingen 1-1-1922, tr. Middelharnis 24-5-1867
Maartje Spuij, geb. Middelharnis 29-5-1849, overl. Vlaardingen 6-4-1914.
{dr. van Cornelis Spuij en Johanna van Eck} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Cornelis Huijzer, 1867-.
  vervolg XIIed
 2. Johanna Huijzer, geb. Middelharnis 1870, overl. Vlaardingen 15-12-1871.
 3. Abraham Cornelis Huijzer, 1872-.
  vervolg XIIee
 4. Johanna Petronella Huijzer, geb. Vlaardingen 12-4-1874, tr. Vlaardingen 27-8-1890 Klaas Fillekes, geb. Vlaardingen 1852.
 5. Kornelia Hillegonda Huijzer, geb. Vlaardingen 11-8-1879, tr. Vlaardingen 2-12-1896 Willem Bosboom, geb. Vlaardingen 29-4-1877.
 6. Kornelis Huijzer, 1881-.
  vervolg XIIef
 7. Gerrit Huijzer, geb. Vlaardingen 19-4-1884, overl. Vllaardingen 15-10-1884.
 8. Gerritje Huijzer, geb. Vlaardingen 11-8-1888, tr. Vlaardingen 30-5-1906 Willem Arie van der Hoeven, geb. Vlaardingen 1886.
 9. Petronella Huijzer, geb. Vlaardingen 25-10-1891, tr. Vlaardingen 5-11-1913 Cornelis van der Kraan.

XIco
Willem Krijn Huyser, geb. Barendrecht 1860, overl. Stellendam 14-3-1947, tr. Dirksland 16-9-1880
Elizabeth Bakker, geb. Dirksland 1861, overl. Stellendam 18-1-1941.
{dr. van Leendert Bakker en Maria van Hoekekok} Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Maria Huyser, geb. Dirksland 1881, tr. Stellendam 25-10-1901 Marinus van Dam, geb. Stellendan 1879, overl. Hellevoetsluis 4-10-1940.
 2. Leendert Willem Huyser, geb. Dirksland 1883, tr. Stellendam 25-10-1923 Baaltje de Jager, geb. Stellendam 1880.
 3. Maria Huyser, geb. Stellendam 1888, tr. Stellendam 11-4-1918 Stoffel Jansen, geb. Stellendam 1882.

XIcp
Cornelis Huyser, geb. Barendrecht 17-3-1853, tr. Barendrecht 2-5-1878
Heiltje Zwaal, geb. IJsselmonde.
{dr. van Abraham Zwaal en Pieternella Sparreboom} Uit dit huwelijk:
 1. Mattheus Huyser, geb. Barendrecht 13-2-1879.
 2. Abraham Huyser, geb. Barendrecht 2-2-1880.
 3. Jannetje Huyser, geb. Barendrecht 3-12-1881.

XIcq
Jan Pieter Huyser, geb. Barendrecht 18-10-1855, overl. Barendrecht 11-11-1923, tr. (1) Barendrecht 21-4-1877
Stijntje Romeijn, geb. Barendrecht, overl. Barendrecht 18-10-1919.
{dr. van Jan Romeijn en Ingetje van der Jagt} Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Ingetje Huyser, geb. Barendrecht 10-5-1878.
 2. Jan Mattheus Huyser, geb. Barendrecht 1-3-1880.
 3. Jan Mattheus Huijzer, 1894-1934.
  vervolg XIIeg
 4. Jannetje Ingetje Huyser, geb. Barendrecht 23-11-1884.
 5. Ingetje Jannetje Huyser, geb. Barendrecht 17-6-1891, relatie met Leendert Zwaal, geb. IJsselmonde 8-10-1892 (akte 119), overl. Zeist 26-5-1949 (akte 255).
 6. Mattheus Huyser.

Jan Pieter Huyser, 1855-1923, tr. (2) Sliedrecht 28-4-1921 (39/458) Adriana Philippina Hofman, geb. Sliedrecht 1878.
XIcr
Pieter Huyser, geb. Oost- en West Barendrecht 25-12-1870, overl. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 14-7-1914, begr. te Des Plaines [Verenigde Staten] 18-7-1914, tr. Assen 15-5-1895
Henderika Raman, geb. Emmen 2-8-1871, overl. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 28-4-1921.
{dr. van Wilhelmus Raman en Jantien Homkes} Uit dit huwelijk:
 1. Mattheus Willem Huyser, geb. Barendrecht 5-4-1896, overl. Barendrecht 16-12-1898.
 2. Jantien (Jennie) Huyser, geb. Barendrecht 6-7-1897, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 28-12-1991, begr. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 31-12-1991,
  relatie (1) Louise S. Hoekstra, geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 22-9-1895, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 4-1962, begr. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten];
  tr. (2) 1971 John Kaashoek geb. Holland Ml 25-3-1896, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 20-6-1994, begr. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 22-6-1994.
 3. Johannes Huyser, geb. Barendrecht 23-7-1898, overl. Barendrecht 17-12-1898.
 4. Wilhelmus Huijzer, 1899-1991.
  vervolg XIIeh
 5. Mattheus Huijzer, 1901-1974.
  vervolg XIIei
 6. Hendrika Jannetje Huyser, geb. Barendrecht 9-6-1902, overl. Barendrecht 1-6-1903.
 7. Bastiaan Huyser, geb. Barendrecht 9-7-1903, overl. Barendrecht voor 1910.
 8. Jan Huyser, geb. Barendrecht 1-8-1904, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 10-12-1928.
 9. Johanna Huyser, geb. Barendrecht 13-4-1907, overl. Artesia [Verenigde Staten], tr. (1) Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 6-10-1924 Sikke Hoekstra geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 15-8-1902, overl. Los Angeles [Verenigde Staten] 17-1-1973, relatie (2) Leen Robbertson.
 10. Geerdina Huyser, geb. Barendrecht 22-10-1908overl. Elmhurst [Verenigde Staten] 1-11-1991, tr. Chester Barr.

XIcs
Karel Bastiaan Wilhelm Huijsers, geb. 's-Gravenhage 26-11-1839, overl. 's-Gravenhage 22-3-1895, otr. Amsterdam 2-1-1876, tr, Groenlo 19-2-1876
HenriŽtte Suzanne Wilhelmina Verniers, geb. Bellingwolde 1845, overl. Apeldoorn 10-3-1900.
{dr. van Manta Hendrik Verniers en Swaantje Lubbers Buzema} Uit dit huwelijk:
 1. Manta Hendrik Huijsers, geb. Arnhem 10-10-1878, overl. Arnhem 23-4-1879

XIct
IJsebrant Huijsers, geb. Katendrecht 11-2-1869, overl. Amsterdam 29-9-1939, tr. Amsterdam 6-2-1895
Jannetje Frederiksen, geb. Putten 22-6-1872, overl. Amsterdam 11-5-1954.
{dr. van Jacob Frederiksen en Antje Knipper} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huijsers, geb. Amsterdam 19-8-1895, overl. Amsterdam 14-12-1895.
 2. Bastiaan Huijsers, 1896-1981.
  vervolg XIIej
 3. Jannetje Paulina Huijsers, 1898-1964.
  vervolg XIIek
 4. Jacob Huijsers, geb. Amsterdam 2-12-1899, overl. Rotterdam 26-1-1904.
 5. Willemina Huijsers, geb. Amsterdam 4-2-1902, overl. Amsterdam 25-11-1976, begr. Amsterdam 30-11-1976, tr. Amsterdam 25-4-1923 Wiegert Riesenbeck, geb. Amsterdam 25-5-1902, overl. Amsterdam 25-1-1980.

XIcu
Paulus Huijsers, geb. Charlois 20-2-1877, overl. Ridderkerk 29-3-1910, tr. Rotterdam 16-1-1907
Maartje Lijntje van der Heiden, geb. Rotterdam 18-1-1883, overl. Ridderkerk 25-7-1942.
{dr. van Jan van der Heien en Wijntje Bijl} Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje Huijsers, geb. Rotterdam 24-11-1908, overl. Rotterdam 11-3-1986, tr. Rotterdam 16-5-1934 Wilhelmus Vermeulen, geb. Rotterdam 5-5-1905.

XIcv
Thomas Reinier Johannes Marinus Huijsers, geb. Ternate [IndonesiŽ] 9-3-1861, tr. Ternate [IndonesiŽ] 1890
n.n. Mari
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Jacoba Huijsers, geb. Kedirie [IndonesiŽ] 20-9-1891, overl. Kampen 24-2-1969. tr. Kedirie [IndonesiŽ] 8-10-1913 Willem Ladage, geb. Kedirie (Oost-Java) [IndonesiŽ] 29-11-1888, overl. Ngawi (Oost-Java) [IndonesiŽ] 3-8-1945.
 2. Theodora Hermina Huijsers, geb. Kedirie (Oost-Java) [IndonesiŽ] 2-7-1895, ged. Ubbergen 2-8-1966, tr. Kedirie (Oost-Java) [IndonesiŽ] 29-1-1913 Bertus Ladage, geb. Kedirie (Oost-Java) [IndonesiŽ] 18-6-1890, overl. Bandung [IndonesiŽ] 2-8-1953.
 3. Thomas Reinier Johannes Huijsers, 1897-.
  vervolg XIIel
 4. Catarina Frederica Huijsers, geb. Kedirie [IndonesiŽ] 6-10-1898, overl. Dokkum 9-4-1976, tr. Kedirie (Oost-Java) [IndonesiŽ] 13-11-1920 Karel Cornelis de Ruiter, geb. Madjalenka 3-9-1896, overl. Dantumadeel 24-12-1963.
 5. Cornelis Huijsers, 1905-1977.
  vervolg XIIem
 6. Charlotte Huijsers, geb. Kedirie [IndonesiŽ] 20-11-1907, overl. Schagen 1-5-2008, crem. Schagen 7-5-2008, tr. Kedirie [IndonesiŽ] 31-5-1930 Albert Willem Nobbe, geb. Koeta-Radja [IndonesiŽ] 20-5-1900, overl. Schaesberg 18-10-1905.

XIcw
Pieter Huijsers, geb. Terneuzen 17-9-1838, overl. 's-Gravenhage 15-3-1921, tr. Den Helder 22-6-1865
Maartje Krijgsman, geb. Schagen 1843.
{dr. van Pieter Krijgsman en Antje Jans Spaans} Uit dit huwelijk:
 1. Paulus Hendrik Alexander Huijsers, geb. Den Helder 1866, overl. 's-Gravenhage 19-6-1869.
 2. Paulus Hendrik Alexander Huijsers, 1870-1916.
  vervolg XIIen
 3. Pieter Huijsers, geb. 's-Gravenhage 30-9-1872, overl. 's-Gravenhage 4-11-1872.
 4. Pieter Huijsers, 1874-1937.
  vervolg XIIeo
 5. Hendrik Aleander Huijsers, geb. 's-Gravenhage 21-4-1877, overl. 's-Gravenhage 24-8-1877.
 6. Diederik Hendrik Huijsers, geb. 's-Gravenhage 31-5-1878, tr. 's-Gravenhage 29-5-1901 Maria Johanna Alberdina Berger, geb. 's-Gravenhage 4-7-1878.
 7. Henriette Susanne Cornelia Huijsers, geb. 's-Gravenhage 16-3-1882, overl. 's-Gravenhage 11-11-1885.

XIcx
Anna Petronella Huijsers, geb. Breda 1854, overl. 's-Gravenhage 6-8-1917, tr.
n.n. Mari
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Johannes Huijsers, geb. Dordrecht 27-7-1875.

XIcy
Pieter Anthony Huijsers, geb. Klundert 24-5-1850, overl. Klundert 11-4-1919, tr. Klundert 7-5-1875
Maria Neeltje van Drimmelen, geb. Klundert 16-12-1849.
{dr. van Anthony Cornelis van Drimmelen en Maria Catharina Kuijpers} Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Johanna Huijsers, geb. Klundert 15-8-1876, overl. Zevenbergen 30-9-1903, tr. Klundert 2-1-1902 Reinier Willem Jacquet, geb. Zevenbebrgen.
 2. Antonia C Huijsers, geb. Klundert 2-3-1878, overl. Klundert 6-5-1878.
 3. Maria C Huijsers, geb. Klundert 26-7-1879, overl. Klundert 14-2-1885.
 4. Neeltje Cornelia Huijsers, geb. Klundert 5-8-1881, overl. Breda 3-3-1962, tr. Klundert 14-4-1904 Johannes Jacobus de Morree, geb. Gouda 2-6-1881, overl. Breda 19-11-1957.
 5. Antonia C Huijsers, geb. Klundert 3-11-1883, overl. Klundert 18-1-1888.
 6. Jacob Huijsers, geb. Klundert 20-4-1885, overl. Klundert 22-1-1888.
 7. Nicolaas Huijsers, geb. Klundert 12-1-1887, overl. Klundert 12-2-1887.
 8. Maria A Huijsers, geb. Klundert 3-10-1888.
 9. Antonia C Huijsers, geb. en overl. Klundert 11-9-1890.
 10. Bastiana Adriana Huijsers, geb. Klundert 19-1-1893, overl. Klundert 23-2-1960, tr. Klundert 27-5-1920 Jan Versluys, geb. Klundert 14-11-1892, overl. Klundert 20-3-1969.

XIcz
Nicolaas Huijsers, geb. Klundert 22-10-1855, overl. Arnhem 15-3-1932, tr. Arnhem 3-5-1882
Gerritje Alderkamp, geb. Arnhem 10-4-1861, overl. Arnhem 4-2-1932
{dr. van Gerrit Jan Alderkamp en Maria Meijer (-1884)} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Gerrit Huijsers, 1883-1945.
  vervolg XIIep
 2. Gerrit Cornelis Huijsers, geb. Arnhem 5-1884, overl. Arnhem 12-10-1884.
 3. Maria Clasina Huijsers, geb. Arnhem 1-3-1886, overl. Arnhem 12-3-1940, tr. Arnhem 16-8-1916 Cornelis Johannes Fakkel, geb. 's-Gravenhage 7-10-1889. steendrukker
 4. Pieternella Clasina Huijsers, geb. Arnhem 6-5-1888, overl. Arnhem 18-6-1970, tr. Arnhem 22-3-1911 Johannes Adrianus Jansen, geb. Arnhem 13-7-1886, overl. Arnhem 21-3-1960.
 5. Johanna Margaretha Huijsers, geb. Essen [Duitsland] 28-10-1892.
 6. Adriana Huijsers, geb. Arnhem 6-3-1896, overl. Rheden 19-4-1976, tr. Arnhem 26-10-1928 Willem Jjan Antoon Vach, geb. Arnhem 18-8-1899.
 7. Nicolaas Huijsers, geb. Arnhem 11-1898, overl. Arnhem 20-3-1899.

XIda
Anna Pieternella Huijsers, geb. Breda 2-6-1854, rel. (1)
N.N.
Uit deze relatie:
 1. Pieter Johannes Huijsers, geb. Dordrecht 27-7-1875, overl. Breda 5-2-1878.
 2. Adrianus Antonius Huijsers, geb. Breda 11-10-1877.

Anna Pieternella Huijsers, 1854-, tr. (2) Breda 2-10-1878
Petrus Kanters, geb. Princenhage 1855, overl. Rhenen 20-6-1903.
{zn. van Petrus Kanters en Adriana Gijsen} Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Adrianus Huijsers, geb. Breda 30-11-1880.
 2. Antonius Marinus Huijsers, geb. Breda 4-5-1883.
 3. ChristiaanJacobus Huijsers, geb. 's-Gravenhage 19-3-1893.

XIdb
Bastiaan Adriaan Huijsers, geb. Breda 30-3-1854, overl. Banjoewangi [IndonesiŽ] 14-4-1892, tr. Oosterhout 7-10-1881
Adriana Meijboom, geb. 's-Gravenhage 26-4-1847, overl. 's-Gravenhage 25-9-1918.
{zn. van Petrus Meijboom en Hendrika Wilhelmina Regouw} Uit dit huwelijk:
 1. Johan Petrus Adriaan Huijsers, 1883-1970.
  vervolg XIIeq
 2. Catherina Wilhelmina Hendrika Huijsers, geb. Padjarankan [IndonesiŽ] 17-4-1884, overl. 's-Gravenhage 8-11-1961, tr. 's-Gravenhage 15-2-1905 Willem Dirk Barend Hendrik Mulder, geb. Singkawang [IndonesiŽ] 1-8-1882, overl. Tjimahi [IndonesiŽ] 24-11-1944.
 3. Bastiaan Adriaan Huijsers, geb. Probolingo [IndonesiŽ] 7-2-1888, overl. 's-Gravenhage 22-2-1945, tr. 's-Gravenhage 21-7-1916 Anna Maria Petronella Bloklander, geb. 's-Gravenhage 23-9-1888.
 4. Wilhem Henri Huijsers, geb. Probolingo [IndonesiŽ] 2-12-1889, overl. 's-Gravenhage 27-5-1917.

XIdc
Adriaan Karel Antonie Huijsers, geb. Oosterhout 12-10-1865, tr. Terheijden 17-11-1900
Anna Johanna Francisca Theresia van den Hove (Hopman), geb. 's-Hertogenbosch 23-7-1864, overl. Groningen 2-10-1909.
{dr. van Joannes Antonius Hubertus van den Hove (Hopman) en Jeanne Catherine de Swert} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Willem Herman Huijsers, geb. Hardenberg 1905, overl. Den Ham 17-4-1906 (30/42).

XIdd
Willem Hendrik Huijsers, geb. Tholen 19-8-1878, overl. Rotterdam 28-5-1971, tr. Rotterdam 23-9-1903
Elizabeth Visser, geb. Nieuw-Beijerland 16-8-1880, overl. Rotterdam 25-7-1956.
{dr. van Leendert Visser en Elisabeth van Steenbergen} Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huijsers, 1904-1974.
  vervolg XIIer
 2. Pieter Huijsers, geb. Rotterdam 1-5-1910, overl. Rotterdam 4-7-1910.
 3. Geertruida Elizabeth Huijsers, geb. Rotterdam 14-5-1907, overl. Rotterdam 11-7-1907.
 4. Elizabeth Geertruida Huijsers, geb. Rotterdam 10-10-1908, tr. Rotterdam 12-7-1933 Bertus de Heer, geb. Rotterdam 5-8-1906.
 5. Geertruida Huijsers, geb. Rotterdam 29-10-1911, overl. Zoetermeer 24-2-1998, tr. Rotterdam 27-5-1936 Slingerland.

XIde
Cornelis Jan Huijser, geb. Barendrecht 23-12-1874, overl. Pueblo (Colorado) 19-3-1935, tr. Publo 10-2-1918
Sophie A. Glenn
XIdf
Hendrik Huyser, geb. Charlois 29-5-1854, overl. Charlois 31-10-1887, tr. Charlois 16-5-1878
Adriana Visser, geb. Hoogvliet.
{dr. van Maarten Visser en Maria van 't Hof} Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijser, 1879-.
  vervolg XIIes
 2. Maria Huijser, geb. Charlois 1881, tr. Rotterdam 9-12-1903 Gerrit van der Hof, geb. Delfshaven.
 3. Cornelia Huijser, geb. Charlois 2-4-1884.
 4. Maarten Huijser, geb. Charlois 13-4-1886, tr. Rotterdam 18-9-1918 Maria Verhoek, geb. Rotterdam.
 5. Hendrik Huijser, 1887-.
  vervolg XIIet

XIdg
Hendrik Huijser, geb. IJsselmonde 18-4-1857, tr. Barendrecht 20-1-1882
Elisabeth den Otter, geb. 1862.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huijser, geb. Charlois 16-3-1884, overl. Charlois 4-1-1886.
 2. Geertje Huijser, geb. Charlois 14-3-1885, overl. Charlois 7-1-1886.
 3. Arie Huijser, geb. Charlois 28-6-1886.
 4. Marinus Huijser, geb. Charlois 26-8-1887, overl. Charlois 15-9-1889.
 5. Cornelis Huijser, geb. Charlois 3-3-1889, overl. Charlois 18-9-1889.
 6. Marius Huijser, 1890-.
  vervolg XIIeu
 7. Geertje Huijser, geb. Charlois 26-12-1891, overl. Charlois 31-1-1893.
 8. Geertje Huijser, geb. Charlois 5-6-1893, overl. Charlois 5-7-1894.
 9. Geertje Huijser, geb. Charlois 7-10-1894, overl. Charlois 7-5-1895.
 10. Leendert Huijser, geb. Rotterdam 20-11-1897, overl. Rotterdam 22-10-1899.
 11. Geertje Maria Huizer, 1899-1988.
  vervolg XIIev
 12. Lena Jacoba Huijser, geb. Rotterdam 21-9-1900, overl. 11-3-1886, begr. Barendrecht, tr. Barendrecht 5-1-1922 Willem Stok, geb. Barendrecht 2-10-1899, overl. 28-7-1979, begr. Baredrecht.
 13. Cornelis Hendrik Huijser, geb. Rotterdam 27-6-1903, overl. Rotterdam 6-11-1903.

XIdh
Hendrik Huijser, geb. Barendrecht 9-8-1857, overl. Rotterdam 17-4-1921, tr. Charlois 10-11-1881
Geertruida Lodder, geb. Rhoon 4-5-1858, overl. Rotterdam 11-10-1933.
{dr. van Leendert Lodder en Alida van der Baart} Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huijser, geb. Charlois 19-10-1882, tr. Rotterdam 18-2-1925, Trijntje Haringa, geb. Harlingen 1887.
 2. Maaike Huijser, geb. Charlois 22-9-1884, overl. Rotterdam 10-8-1963, tr. Rotterdam 18-12-1907 Leendert Groen, geb. Rotterdam 2-3-1884. vuurstoker
 3. Alida Huijser, geb. Charlois 29-12-1886.
 4. Cornelia Huijser, geb. Charlois 17-5-1889, tr. Rotterdam 14-5-1913 Jan Kok, geb. Rotterdam.
 5. Anna Huijser, geb. Charlois 15-1-1893, overl. Voorburg 27-1-1981, tr. 's-Gravenhage 27-4-1921 Hendrik Hoppener, geb. Zoeterwoude 14-10-1895.
 6. Adriana Huijser, geb. Rotterdam 7-6-1895, tr. Rotterdam 8-10-1919 Cornelis Hintelaar, geb. Rotterdam 19-6-1895, overl. Zevenhuizen 4-11-1944.
 7. Geetruida Huijser, geb. Rotterdam 23-4-1899.
 8. Klara Huijser, geb. Rotterdam 31-7-1900, overl. Boskoop 1990, tr. Rotterdam 22-2-1922 Mattheus Colla, geb. Boskoop 21-2-1899.
 9. Petronella Huijser, geb. Rotterdam 28-2-1891.
 10. Hendrik Huijser, geb. Rotterdam 27-9-1897.
 11. Theodora Huijser, geb. Rotterdam 4-12-1902.

XIdi
Krijn Huijser, geb. Barendrecht 22-3-1879, overl. 's-Gravenhage 3-10-1936, tr. Barendrecht 14-5-1903
Maria Opmeer, geb. Barendrecht 25-12-1881, overl. 's-Gravenhage 26-8-1969.
{dr. van Paulus Opmeer en Maria de Vries} Uit dit huwelijk:
 1. Paulus Arie Huijser, geb. Barendrecht 7-10-1904, tr. 's-Gravenhage 14-5-1930 Aaltje van Rossum, geb. 11-1-1904.
 2. Maria Jannigje Huijser, geb. Barendrecht 17-10-1905, overl. 's-Gravenhage 13-10-1996, tr. 's-Gravenhage 4-8-1943 Johann George van Eerten, geb. Schoonhoven 11-5-1884, overl. 's-Gravenhagge 25-10-1966.
 3. kind, doodgeb. 's-Gravenhage 12-2-1913.
 4. Arie Paulus Huijser, geb. 's-Gravenhage 1916, overl. 's-Gravenhage 14-2-1918.
 5. Arina Paulina Huijser, geb. Barendrecht 10-10-1909, tr. 's-Gravenhage 9-10-1935, Johannes Metz, geb. 1905.

XIdj
Marinus Huijser, geb. Oost- en West Barendrecht 12-6-1884, overl. Voorschoten 31-10-1968, tr. Heerjansdam 26-6-1909
Jannigje Kaptein, geb. Heerjansdam 16-1-1886.
{dr. van Izaak Kaptein en Ariana Leenheer} Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Ariana Huijser, geb. Rotterdam 5-7-1910, overl. Rotterdam 9-4-1995 tr. Rotterdam 30-6-1937 Dirk Giorgie, geb. Rotterdam 7-9-1907, overl. Rotterdam 25-11-1991.
 2. Ariana Huijser, geb. Rotterdam 9-4-1915, overl. Rotterdam 1-7-2002, tr. (1) IJsselmonde 30-7-1936 Cornelis Abraham de Roon, geb. Sprang 10-1-1913, overl. Rotterdam 8-10-1971; tr. (2) Hellendoorn 1-5-1979, gesch. Hellendoorn 31-12-1980 n.n.
 3. Arij Izaak Huijser, 1917-1994.
  vervolg XIIew
 4. Marinus Huijser, 1920-1985.
  vervolg XIIex
 5. Corstiaan Huijser, 1924-2006.
  vervolg XIIey

XIdk
Pieter Huijser, geb. Charlois 16-2-1878, overl. Rotterdam 7-9-1948, tr. Rotterdam 8-8-1900
Tjitske de Jong, geb. Haskerland 14-7-1878, overl. Rotterdam 16-3-1945.
{dr. van Sijbrand de Jong en Neeltje van der Made} Uit dit huwelijk:
 1. Hermanus Huijser, 1900-1965.
  vervolg XIIez
 2. Anne Siebren Huijser, geb. Rotterdam 21-4-1905, overl. Rotterdam 14-2-1926.
 3. Jan Siebren Huijser, geb. Rotterdam 13-4-1908, overl. Rotterdam 20-1-1909.
 4. Johanna Maria Huijser, geb. Rotterdam 13-4-1908, tr. Rotterdam 8-12-1937 P J Kouwen.

XIdl
Dirk Huijser, geb. Charlois 17-3-1879, overl. Rotterdam 27-2-1968, tr. Rotterdam 16-8-1905
Pieternella Bella van Tiel, geb. Gorinchem 26-11-1879, overl. Rotterdam 5-11-1963.
{dr. van Abraham van Tiel en Aagje Diepenhorst} Uit dit huwelijk:
 1. Hermanus Huijser, geb. Rotterdam 20-4-1906, overl. Rotterdam 25-5-1964, tr. Rotterdam 16-5-1934 Lizette cornelia Schopman, geb. Bussum 26-8-1908.
 2. Abraham Huijser, 1907-1996.
  vervolg XIIfa
 3. Johanna Maria Huijser, geb. Rotterdam 11-9-1912, overl. Eindhoven 24-5-2001.

XIdm
Michiel Huijser, geb. Rotterdam 8-2-1891, overl. Rotterdam 23-10-1974, tr. Rotterdam 14-8-1918
Guillemine Louise Tims, geb. Rotterdam 30-4-1888, overl. Rotterdam 16-1-1971.
{dr. van Johannes Tims en Plonia van 't Hoen} Uit dit huwelijk:
 1. Plonia Johanna Huijser, geb. Rotterdam 19-12-1919, overl. Rotterdam 10-6-1976.
 2. N.n., tr. Rotterdam 13-6-1945 Baartje Twigt, geb. Krimpen an den IJssel 2-10-1924, overl. Hoogvliet 25-12-2006.

XIdn
Cornelis Huijser, geb. Barendrecht 14-9-1897, tr. Barendrecht 2-6-1927
Maaike den Otter, geb. Barendrecht 23-11-1900, overl. Barendrecht 25-3-1994.
{dr. van Jacob den Otter en Cornelia den Otter} Uit dit huwelijk:
 1. Gerina Cornelia Huijser, geb. Rotterdam 6-10-1928, overl. Hengelo 20-5-2007, tr. Rotterdam 13-6-1951 n.n.

XIdo
Jan Huijser, geb. Barendrecht 14-4-1887, overl. Rotterdam 12-9-1978, tr. (1) IJsselmonde 4-5-1911
Jannetje van den Berg, geb. Hekelingen 1-10-1890.
{dr. van Adrianus van den Berg en Dirkje Bijl} Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje Huijser, geb. IJsselmonde 27-9-1911, overl. Rotterdam 5-10-1997, tr. IJsselmonde 4-8-1938 Cornelis Rijsdijk, geb. Ridderkerk 5-11-1911, overl. Rotterdam 26-10-1985.
 2. Krijn Huijser, 1916-1986.
  vervolg XIIfb
 3. Adrianus Huijser, geb. IJsselmonde 29-6-1919, overl. Rotterdam 12-12-1924.
 4. Elisabeth Huijser, geb. IJsselmonde 24-12-1921, overl. Rotterdam 3-4-1977.
 5. Macheltje Huijser, geb. IJsselmonde 1-2-1926, overl. Rotterdam 3-8-1926.

Jan Huijser, 1887-1978, tr. (2) IJsselmonde 22-11-1950
Johanna Jacoba Weeda, geb. Rotterdam 12-8-1889, overl. Rotterdam 25-11-1960.
XIdp
Cornelis Huijser, geb. Barendrecht 24-7-1895, overl. Rotterdam 6-10-1978, tr. IJsselmonde 12-2-1925
Willempje Hendrika Maria Leeuwenburgh, geb. Heinenoord 9-10-1901.
{dr. van Leendert Leeuwenburgh en Aartje Molenaar} Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Aartje Huijser, geb. IJsselmonde 13-5-1925, overl. Rotterdam 10-1-1996, tr. Rotterdam 15-3-1950 n..n.

XIdq
Willem Huijser, geb. Barendrecht 2-1-1901, overl. Rotterdam 21-7-1942, tr.
Johanna van der Graaf, geb. IJsselmonde 24-1-1900.
{dr. van Boudewijn van der Graaf en Aaltje Verhoeven} Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijser, 1927-2000.
  vervolg XIIfc
 2. Boudewijn Jan Huijser, 1930-2007.
  vervolg XIIfd
 3. Johan Huijser, 1937-1990.
  vervolg XIIfe

XIdr
Willem Huyser, geb. Barendrecht 13-12-1883, overl. 4-3-1967, begr. Ceder Hill Delta County, Colorado USA, tr. USA 8-11-1912
Alma Madline Davis, geb. 11-10-1893, overl. Paonia, Delta [Colombia] 1-1987, begr. Ceder Hill Delta County, Colorado USA.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonard William Huijser, 1916-1999.
  vervolg XIIff
 2. Marvin Earl Huijser, 1921-2001.
  vervolg XIIfg
 3. Robert Ernest Huijser, 1924-1997.
  vervolg XIIfh

XIds
Jan Huyser, geb. Bierum 7-8-1895, overl. Sint-Petersburg (Florida) [Verenigde Staten] 31-10-1975, tr. USA 26-12-1923
Stella Prins, overl. 21-12-1948
XIdt
Aagje Cornelia Huijser, geb. Ridderkerk 19-2-1853, tr.
Hendrik Fransz Huijser, 1833-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Francina Adriana Huijser, geb. Ridderkerk 25-2-1882.
 2. Johanna Hendrika Huijser, geb. 1883, overl. Rotterdam 13-2-1937.
 3. Adrianus Huijser, 1885-1968.
  vervolg XIef

XIdu
Willem Huijser, geb. Ridderkerk 19-9-1854, overl. 1938, relatie met
Elizabeth Andriesdr Kool, geb. 11-7-1855.
Uit deze relatie:
 1. Frank Huijser, 1890-.
  vervolg XIIfi
 2. Andries Huijser, 1892-.
  vervolg XIIfj
 3. Jennie Huijser, geb. 1893, relatie met Joe van der Kieft.
 4. Anna Huijser, geb. 1895.
 5. Lena Huijser, geb. 1897, relatie met Joe van der Kieft.
 6. Anthony Huijser, geb. 4-1-899, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 5-1988, relatie met Margaret Dijkstra.

XIdv
Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 25-5-1856, overl. Newton (Iowa) [Verenigde Staten] 7-10-1943, begr. Sully Cemetry [Verenigde Staten] 9-10-1943, tr. (Iowa) [Verenigde Staten] 25-8-1886
Maria Marritje van der Pol, geb. Black Oak, Mahaska County (Iowa) [Verenigde Staten] 15-11-1860, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 10-7-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Francis Huyyser, geb. Lynnville (Iowa) [Verenigde Staten] 6-3-1887, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 2-1975, tr. 14-1-2-1839 Gertrude van Zante, geb. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 22-4-1897, overl. (Iowa) [Verenigde Staten] 11-1981.
 2. Gertrude Huyyser, geb. Peoria (Iowa) [Verenigde Staten] 1-4-1888, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 20-4-1924, relatie (1) John Castorf, geb. 1876, overl. 1915; relatie (2) Pete Hardeman, geb. Leersum 20-3-1888.
 3. Adriana Huyyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 18-6-1889, overl. Newton (Iowa) [Verenigde Staten] 7-10-1943, tr. 6-9-1911 Harry Peter Terpstra, geb. Galesburg (Iowa) [Verenigde Staten] 29-10-1889, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 9-10-1948.
 4. Stoffel Huyser, 1890-1962.
  vervolg XIIfk
 5. Henry William Huyser, 1892-1937.
  vervolg XIIfl
 6. Garret Huyser, 1895-1950.
  vervolg XIIfm
 7. Lena Barbara Huyyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 8-4-1899, tr. 1-6-1925 Pete Hardeman.

XIdw
Mattheus Fransz Huijser, geb. Rijsoord 9-11-1874, overl. Iowa 21-5-1948, tr. Pella 13-2-1907
Corrie/Carie van Houweling
Uit dit huwelijk:
 1. Francis Cornelius Huyser, geb. Iowa 29-12-1907, tr. Ames (Iowa) [Verenigde Staten] 1-1-1935 Jeannette Dekker, geb. Pella (Iowa) [Verenigde Staten].

XIdx
Bastiaan Cornelis Huijser, geb. Barendrecht 24-9-1860, overl. 's-Gravenhage 14-4-1931, tr. Barendrecht 8-5-1884
Johanna Jacoba Overwater, geb. Barendrecht 10-12-1859, overl. Barendrecht 27-12-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje Neeltje Huijser, geb. Barendrecht 1-3-1885, overl. Etten-Leur 12-3-1970, tr. Barendrecht 29-4-1909 Cornelis Leenheer, geb. 11-3-1885, overl. Ginneken 17-7-1940.
 2. Jacobus Hendrik Huyser, 1891-1953.
  vervolg XIIfn

XIdy
Willem Cornelis Aertsz Huyser, geb. Barendrecht 1-5-1864, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten], tr. Pella 4-3-1890
Cornelia van der Wilt, geb. Breukelen 23-12-1866, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 7-11-1957, begr. Chester cemetry.
Uit dit huwelijk:
 1. Arthur Huyser, 1891-1973.
  vervolg XIIfo
 2. Neeltje Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 9-11-1892, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 22-4-1986,
  tr. (1) Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 10-7-1910 Krijn Versteeg, geb. 21-7-1886, overl. 17-12-1949;
  tr. (2) Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 1-12-1951 Simon van der Pol, geb Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 4-12-1891, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 20-11-1969.
 3. Jennie Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 20-8-1894, overl. 21-10-1889, tr. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 23-9-1920 Arie de Cock, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten], overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 17-4-1975.
 4. Lena Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 3-3-1896, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 14-1-1984, tr. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] Fred de Jong, geb Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 10-5-1896, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 9-11-1960.
 5. Gerrit William Huyser, 1898-1992.
  vervolg XIIfp
 6. Rosetta Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 17-7-1900, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 2-3-1998, tr. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 1-4-1925 Gerrit Eysink, geb. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 7-2-1901, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 15-1-1980.
 7. Agnes Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 15-6-1902, overl. 20-3-1996, tr. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 15-10-1924 Floris de Jong, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 27-12-1896, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 1-10-1985.
 8. William C. Huyser, 1905-1972.
  vervolg XIIfq

XIdz
Cornelius Willem Huyser, geb. Groote Lindt 17-10-1873, overl. Pella 7-9-1934, tr. Pella 29-3-1916
Tonia Vermeer, geb. 6-11-1877, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 18-10-1953.
Uit dit huwelijk:
 1. Arthur Henry Huyser, 1917-1984.
  vervolg XIIfr

XIea
Marius Willem Huyser, geb. Groote Lindt 21-5-1878, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 30-3-1956, tr. Pella 9-3-1911
Anthonette Verros, geb. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 10-11-1888, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 22-11-1949.
XIeb
Adrianus Huijser, geb. Ridderkerk 21-1-1862, overl. Rijsoord 19-9-1935, tr. IJsselmonde 20-9-1888
Cornelia de Lijster, geb. IJsselmonde 19-8-1864, overl. Rijsoord 11-3-1956.
Uit dit huwelijk:
 1. Josinus Johannus Huijser, 1889-1965.
  vervolg XIIfs
 2. Cornelia Maria Huijser, 1890-1967.
  vervolg XIIft

XIec
Leendert Huijser, geb. Ridderkerk 19-4-1869, overl. Barendrecht 29-12-1938, tr. Dordrecht 9-8-1922
Maria de Rooy, geb. Dubbeldam 13-10-1884, overl. Barendrecht 21-11-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Huijser, geb. Barendrecht 2-1-1930, overl. Ridderkerk 7-3-2010, tr. Ridderkerk 8-3-1950 Adriaan van der Hoek, geb. Rijsoord 13-9-1922, overl. Ridderkerk 12-9-2009, begr. Ridderkerk 17-9-2009.

XIed
Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 21-1-1871, overl. Ridderkerk 15-9-1935, tr. 's-Gravendeel 18-5-1893
Aagje Kooij, geb. 's-Gravendeel 8-3-1870, overl. Rijsoord 11-1-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Frans Cornelis Huijser, 1893-1935.
  vervolg XIIfu
 2. Maria Cornelia Huijser, geb. Ridderkerk 31-12-1894, overl. Ridderkerk 10-11-1916, tr. Ridderkerk 26-1-1916 Pieter van Gilst, geb. Zwijndrecht 15-3-1893, overl. Zwijndrecht 24-6-1928, akte 57,image 595.
 3. Marius Huijser, 1897-1968.
  vervolg XIIfv

XIee
Marius Huijser, geb. Ridderkerk 15-5-1872, overl. Bemmel 21-4-1939, tr. Barendrecht 15-6-1901
Klaasje Barendregt, geb. Ridderkerk 17-10-1871, overl. Bemmel 22-11-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouterina Klaasje Huijser, geb. Rotterdam 12-10-1903, overl. Dordrecht 21-8-1947.
 2. Maaike Adriana Huijser, geb. Barendrecht 21-1-1913, overl. Arnhem 11-6-2001, tr. Bemmel 9-5-1966 Hendrik Frederik Jansen, geb. Hellendoorn 27-12-1902, overl. Bemmel 7-7-1989.
 3. Cornelia Maaike Huijser, overl. Bemmel 10-7-1955, tr. Dordrecht 6-3-1936 Hendrik Frederikus Jansen.

XIef
Adrianus Huijser, geb. Ridderkerk 22-8-1885, overl. Ridderkerk 1-9-1968, tr. Ridderkerk 24-11-1916
Cornelia Maria Huijser
XIeg
Teunis Huijser, geb. Dubbeldam 2-8-1856, overl. Dordrecht 26-2-1935, tr. Hendrik Ido Ambacht 12-9-1889
Lena Pietertje Stehouwer, geb. Hendrik Ido Ambacht 30-7-1865, overl. Dubbeldam.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Wilhelmina Huijser, geb. Dubbeldam 28-7-1890, tr. Dubbeldam 10-1913 Gregrius Dirk van der Sman, geb. 's-Gravenhage.
 2. Mattheus Pieter Huijser, geb. Dubbeldam 12-4-1895, overl. Dubbeldam 20-9-1901.
 3. Mattheus Pieter Huijser, geb. Dubbeldam 30-11-1902, overl. Amersfoort 29-7-1964, tr. 's-Hertogenbosch 1-9-1954 Aletta Heuff, geb. Wadenoyen 12-5-1905.

XIeh
Arie Huijser, geb. Dubbeldam 18-8-1859, overl. Ridderkerk 21-12-1907, tr.
Kommertje Lagerstee, geb. 's-Gravendeel 17-12-1871, overl. Vlaardingen 28-10-1947. {dr. van Jacobus Lagerstee en Willempje Naaktgeboren} Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Gerardus Huijzer, geb. Dubbeldam 25-6-1896, overl. Utrecht 2-1966.
 2. Jacobus Willem Huijzer, geb. Dubbeldam 1-11-1897, overl. Rotterdam 18-10-1978,
  otr. (1) Vlaardingen 1929 tr. (1) Rotterdam 28-3-1929 Johanna Pater, geb. Utrecht 23-6-1892, overl. Vlaardingen 24-10-1935;
  tr. (2) Rotterdam 5-3-1953 Erna Lucie Krumholz, geb. Nieuied [Duitsland] 4-1-1901, overl. Rotterdam 14-4-1976.
 3. Hendrik Willem Huijzer, 1900-1995.
  vervolg XIIfx

XIei
Pieter Huijser, geb. Dubbeldam 28-4-1861, overl. 's-Gravenhage 18-10-1931, tr. Leidschendam 11-3-1891
Anna Maria Catharina Keukenmeester, geb. Stompwijk 1857, overl. Stompwijk 30-1-1926.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Wilhemina Johanna Huijser, geb. Stompwijk 2-6-1896, overl. Leidschendam 26-3-1899.

XIej
Cornelis Huijser, geb. Zoetermeer 9-1-1854, tr. Zoetermeer 14-12-1877
Neeltje Maria van der Wal, geb. Benthuizen 30-11-1854, overl. 's-Gravenhage 25-10-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Peternella Maria Huijser, geb. 's-Gravenhage 20-2-1887, tr. 's-Gravenhage 26-6-1935 Alexander Golterman.

XIek
Lambertus Huijser, geb. Zoetermeer 2-8-1855, overl. Amsterdam 19-4-1921, otr. Amsterdam 12-4-1877, tr. Amsterdam 26-4-1877
Adriana Clasina Kok, geb. Amsterdam 7-4-1857.
Uit dit huwelijk:
 1. Annegie Maria Adriana Huijser, geb. Amsterdam 5-1885, overl. Amsterdam 2-8-1885.
 2. kind, geb. Amsterdam 1-6-1886, overl. Amsterdam 19-6-1886.
 3. Lambertus Marten Huijser, geb. Amsterdam 7-11-1887, overl. Amsterdam 27-9-1889.
 4. Adrianus Lambertus Huijser, 1892-1967.
  vervolg XIIfy
 5. Anna Maria Adriana Lamberta Huijser, geb. Amsterdam 3-6-1896, overl. Apeldoorn 27-7-1992, tr. Bussum 25-10-1922 Johan Ferdinand Schaufeli, geb. Apeldoorn 3-9-1893, overl. Apeldoorn 18-6-1981.

XIel
Quirinus III Huyser, geb. Coevorden 28-3-1847, overl. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 19-4-1940, tr. 25-10-1871
Adriana de Nuys, geb. 10-3-1844, overl. 6-2-1914, begr. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten].
Uit dit huwelijk:
 1. John Adrian Huijser, 1874-1970.
  vervolg XIIfz
 2. Elisabeth Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 15-3-1877, overl. Sandpoint (Idaho) [Verenigde Staten] 4-3-1958, tr. 26-9-1905 Henry van Goor.
 3. Quirina Adriana Carrie Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 7-8-1879, tr. 30-12-1903 William Duncan Williams, geb. New-Lancastar (Ontario) [Canada] 1-1880.
 4. Grace Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 3-8-1882, tr. Friesland (Montana) [Verenigde Staten] 16-12-1896 Dirk Vork, overl. 5-5-1960.
 5. Qurinus Cornelius Huijser, 1882-1966.
  vervolg XIIga

XIem
Arie Huyser, geb. USA 26-6-1862, overl. Colorado Springs (Colorado) [Verenigde Staten] 20-10-1944 relatie met
Katherine O'Gormon, geb. Atchison (Kansas) [Verenigde Staten] 18-7-1873, overl. Colorado Springs (Colorado) [Verenigde Staten].
Uit deze relatie:
 1. Katherine Huyser, geb. Manitou Colorado (Verenigde Staten] 21-12-1903, overl. Colorado 3-1974.
 2. Helen Huyser.

XIen
Johannes Huijser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 29-7-1853, relatie met
Talligje Vanden Bosch.
Uit deze relatie:
 1. Katie Huijser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 7-9-1872, overl. Blendon Twp, Ottawa Co 26-1-1948, tr. 24-11-1901 Corneil Bouwens, geb. 3-11-1875.
 2. John Johannes Huijser, 1873-1934.
  vervolg XIIgb
 3. Cornelia Huijser, geb. Michigan [Verenigde Staten] 1876, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 1-11-1876.

XIeo
Lucas Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 26-9-1856, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 3-6-1922, tr. 20-10-1876
Maria Vanden Bosch, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 21-12-1855, overl. 18-12-1929.
Uit dit huwelijk:
 1. John L Huyser, 1877-1962.
  vervolg XIIgc
 2. Kate Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 11-12-1879, tr. 19-9-1900 Gerrit Northuis, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 16-1-1880.
 3. Nell L. Huyser, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 24-6-1881, tr. 6-3-1900 Dick Visch, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 13-4-1881.
 4. Milan Huijser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 11-8-1883, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 20-7-1952, tr. 29-5-1906 Jennie Bouwens, geb. Nebraska [Verenigde Staten] 11-2-1886.
 5. Jennie Huijser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 7-6-1888, tr. 2-3-1911 Gerrit Warmelink.

XIep
Arie J. Huyser, tr. 25-4-1884
Jane Dixhorn, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 3-3-1864.
Uit dit huwelijk:
 1. Nellie Huyser, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 7-4-1885, tr. 14-7-1905 Rhijne Bosscher, geb. 27-12-1884.
 2. Peter William Huyser, 1888-1989.
  vervolg XIIgd
 3. Abbie Huyser, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 7-12-1892, tr. 9-3-1920 Jerry Frick, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 31-3-1888.
 4. Ada Huyser, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 23-12-1896, tr. 19-7-1923 George Olthouse, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 3-11-1898.

XIeq
Quirinus II Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 5-3-1852, overl. New Groningen (Michigan) [Verenigde Staten] 13-3-1886, begr. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten], tr. 14-11-1879
Jacoba Krooswijk, geb. New Groningen (Michigan) [Verenigde Staten] 21-7-1857, overl. 25-4-1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huyser, geb. 1-11-1880, overl. 9-1955.
 2. Gerrit Huyser, geb. 1883.
 3. Quirinus III Huyser, 1886-.
  vervolg XIIge

XIer
Dirk Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Saten] 8-2-1856, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Saten] 31-3-1931, begr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Saten], tr. 2-3-1881
Marie/Mary Dalman, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 14-6-1861, overl. 31-3-1932
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter (Peter Dirk) Huyser, 1881-1962.
  vervolg XIIgf
 2. Jennie D. Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 26-6-1883, tr. 5-4-1906 John Schut, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 6-7-1877.
 3. Roelof Huyser, 1884-1933.
  vervolg XIIgg
 4. Quirinus Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 6-1-1886, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Saten] 15-12-1932, tr. 25-3-1920 Minnie Hop, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 12-5-1888, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 9-8-1984.
 5. Anthony Huyser, 1888-1955.
  vervolg XIIgh
 6. Tracy Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 11-5-1892, tr. 21-10-1920 John de Leeuw, geb. Muskegon (Michigan) [Verenigde Staten] 6-7-1891, overl. 20-4-1957.
 7. Louis Edward Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 18-6-1894, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Saten] 9-1-1915.
 8. Amy Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 22-7-1904, tr. 27-10-1928 Siourd Mathieson, geb. Frankfort (Michigan) [Verenigde Staten] 26-3-1895.

XIes
Cornelius Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 12-12-1857, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Saten] 7-8-1943, begr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Saten], tr. 2-4-1882
Lavina Rief, geb. 26-9-1859, overl. 17-8-1923, begr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huyser, 1882-1921.
  vervolg XIIgi
 2. Willem Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 1884, overl. 1884.
 3. Willem Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 29-7-1886, overl. 27-2-1976, begr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten].
 4. Clarence Quirinus Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 27-2-1890, overl. 25-7-1947, tr. 1-6-1929 Ann Marie Mills, geb. 21-4-1888.
 5. Mabel Dell Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 21-5-1894, tr. 23-11-1922 Reuben Bohl, geb.16-6-1893.
 6. Malloy Allen Huyser, 1899-1970.
  vervolg XIIgj

XIet
John Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 14-10-1862, overl. 13-3-1937, tr. 18-6-1891
Jennie Otto, geb. 1-4-1865, overl. 28-9-1912.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Ernest Huyser, geb. 13-8-1892, overl. 22-11-1904.
 2. Maurice Huyser, 1894-1969.
  vervolg XIIgk
 3. Teresa Huyser, geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 27-5-1896, tr. 27-5-1918 Raymond Lemmen, geb. 17-9-1896.
 4. Lawrence Irving Huyser, 1897-1960.
  vervolg XIIgl
 5. Evelyn Huyser, geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 27-12-1899, overl. 15-1-1945, tr. 18-6-1925 Pieter de Graaf, geb. South-Holland (Illinois) [Verenigde Staten] 14-12-1897.
 6. Stanley Huyser, 1901-1973.
  vervolg XIIgm
 7. Ross Alan Huyser, geb. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 25-8-1904, overl. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 8-1976.
 8. Flora Huyser, geb. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 16-4-1906, tr. 15-10-1935 Alvin J. Ter Vree, geb. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 26-1902.
 9. John Huyser, geb. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 13-8-1907, overl. 15-1-1945.

XIeu
Peter Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 2-7-1868, overl. 19-1-1941, tr. 6-4-1899
Jennie Kievit, geb. 6-4-1872, overl. 26-3-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Russell Valentine Huyser, 1900-1990.
  vervolg XIIgn
 2. Eugene Leslie Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 8-4-1903, overl. Michigan [Verenigde Staten] 5-1986, tr. 19-7-1929 Louisa Veenstra, geb. Leeuwarden 17-7-1902.
 3. Manuel Peter Huyser, geb. Holland/Saugatuck 20-8-1909, overl. Douglas (Michigan) [Verenigde Staten] 22-12-1999, tr. 11-8-1936 Lilah Gretel Murphy, geb. 11-12-1910, overl. Douglas (Michigan) [Verenigde Staten] 15-4-1996.

XIev
Gerrit Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 9-8-1874, overl. 16-7-1962, begr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten], tr. 27-11-1901
Bertha Barense, geb. 2-9-1882, overl. Holland Ml 15-1-1965, begr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten].
Uit dit huwelijk:
 1. Cyrene Peter Huyser, 1902-1973.
  vervolg XIIgo
 2. Jacob Harold Huyser, 1905-2000.
  vervolg XIIgp
 3. Roy Marvin Huyser, 1907-1985.
  vervolg XIIgq
 4. Raymond Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 25-6-1910, overl. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 30-6-1977.

XIew
Quirinus Huyser, geb. Anna-Paulowna 26-7-1874, overl. Laren 28-9-1959, tr. Texel 1-5-1902
Maartje Duinker, geb. Texel 12-2-1877, overl. 's-Gravenhage 1-12-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huyser, 1904-1981.
  vervolg XIIgr
 2. Fulps Huyser, 1906-1988.
  vervolg XIIgs
 3. Gerard Johannes Huyser, 1909-1969.
  vervolg XIIgt
 4. Theo Quirinus Marinus Huyser, 1920-1993.
  vervolg XIIgu

XIex
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 25-12-1862, overl. Arnhem 20-10-1942, tr. Ridderkerk 24-2-1888
Geertrui Neeltje Sparreboom, geb. Ridderkerk 25-12-1865, overl. Ridderkerk 9-4-1929.
{dr. van Willem Sparreboom en Cornelia van Ielen} Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huizer, 1888-1946.
  vervolg XIIgv
 2. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 13-6-1890, overl. Ridderkerk 11-11-1890.
 3. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 16-3-1892, overl. Arnhem 2-6-1976, tr. Ridderkerk 31-12-1915 Jan van Ginkel, geb. Driebergen 25-8-1890, overl. Arnhem 30-8-1967.
 4. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 17-2-1896, overl. Rotterdam 25-2-1967, tr. Ridderkerk 3-5-1916 Willem Visser, geb. Ridderkerk 29-1-1891, overl. Rotterdam 4-11-1960.

XIey
Hendrik Huizer, geb. Ridderkerk 1-12-1864, tr. (1) IJsselmonde 13-8-1885
Annigje IJsselstein, geb. IJsselmonde 10-12-1865, overl. Dirksland 26-1-1942 akte 5 image162.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huizer, geb. Ridderkerk 18-3-1886, overl. Rotterdam 2-10-1962, tr. Rotterdam 27-12-1935 akte 5034 Alida van der Brugge, geb. Rotterdam 10-9-1890, overl. Rotterdam 28-12-1967.
 2. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 10-4-1889.
 3. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 22-2-1891, tr. Rotterdam 15-10-1913 Hendricus Jacobus van Duijn, geb. 's-Gravenhage 1891.
 4. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 20-10-1892, tr. Rotterdam 25-10-1922 Adriana Petronella Schot, geb. Schiedam 1887.
 5. Pieter Huizer, geb. Rotterdam 20-2-1895, overl. Rotterdam 4-12-1903.
 6. Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 22-6-1897.

Hendrik Huizer, 1864-, tr. (2) Rotterdam 24-5-1911
Aleida Jacoba Logman, geb. Rotterdam 30-11-1870, overl. Rotterdam 27-7-1919.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren kind, Rotterdam 8-10-1915.

XIez
Teunis Huijzers, geb. Fijnaart en Heijningen 1-11-1865, overl. Willemstad 28-11-1943, tr. Willemstad 29-10-1887 (13/78)
Maaike Pieternella van der Griend, geb. Willemstad 22-4-1868, overl. Willemstad 24-2-1922.
{dr. van Gerrit van der Griend en Neeltje Verschuure} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijzers, geb. Willemstad 9-3-1888, overl. Willemstad 1-6-1888.
 2. Neeltje Cornelia Huijzers, geb. Willemstad 8-10-1889, tr. Willemstad 30-10-1909 Jacobus Knook, geb. Fijnaart en Heijningen 4-5-1886.
 3. Cornelia Neeltje Huijzers, geb. Willemstad 5-4-1891, overl. Willemstad 10-7-1891.
 4. Willem Huijzers, geb. Willemstad 20-7-1892, overl. Breda 19-6-1948.
 5. Gerrit Huizer, 1894-.
  vervolg XIIgw
 6. Cornelis Huizer, 1896-.
  vervolg XIIgx
 7. Johannes Huijzers, geb. Willemstad 2-10-1897.
 8. Teunis Huijzers, geb. Willemstad 14-11-1899, overl. Willemstad 2-11-1923.
 9. Adrianus Huizers, 1901-1985.
  vervolg XIIgxy
 10. Bastiaan Huizers, 1903-1989.
  vervolg XIIgxz
 11. Pieter Huijzers, geb. Willemstad 7-6-1905.
 12. Maarten Huizers, 1907-1979.
  vervolg XIIgha
 13. Jacob Huizers, 1909-1976.
  vervolg XIIhb
 14. Hendrik Huijzers, geb. Willemstad 5-7-1911, overl. Willemstad 2-9-1911.

XIfa
Pieternella Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 2-4-1870, overl. Nieuw-Beijerland 7-4-1949, relatie (1)
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Lena Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 15-3-1892, overl. Nieuw Beijerland, 12-1-1953, tr. Goudswaard 13-4-1916 Jan Blaak, geb. Goudswaard 23-11-1891, overl. Nieuw-Beijerland 28-9-1978.

Pieternella Huijzers, 1870-1949, tr. (2) Zuid Beijerland 4-5-1894
Arie van der Hoeven, geb. Zuid-Beijerland 9-10-1869, overl. Rotterdam 26-11-1954.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 10-1-1895, tr. Goudswaard 13-4-1916 Jacob Kramp, geb. Zuid-Beijerland 1889.

XIfb
Bastiaan Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 19-9-1871, tr. Zuid-Beijerland 17-4-1896
Adriana Cornelia van Gent, geb. Oud-Beijerland 3-11-1871, overl. Rotterdam 20-6-1938.
Uit dit huwelijk:
 1. Lena Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 19-1-1897, overl. Arnhem 11-6-1983,
  tr. (1) Rotterdam 29-11-1916, gescheiden Rotterdam 10-10-1929 Cornelis van Millingen, geb. Amsterdam 25-9-1893;
  tr. (2) Rotterdam 30-9-1936 Pieter Sies, geb. Rotterdam 14-3-1901, overl. Rotterdam 15-1-1977.
 2. Adriaantje Huizers, 1898-1959.
  vervolg XIIhc
 3. Leendert Pieter Huizers, 1900-1975.
  vervolg XIIhd
 4. Lijntje Pieternella Huijzers, geb. Dordrecht 3-12-1906, tr. Dordrecht 28-3-1928 Johannes Maria Windmeijer, geb. Delft 11-12-1904, overl. Rotterdam 24-6-1972.
 5. Pietertje Teuntje Huijzers, geb. Rotterdam 25-6-1908, overl. Rotterdam 23-5-1909.
 6. Pieternella Huijzers, geb. Rotterdam 3-9-1909, tr. Rotterdam 6-1-1932 Jacoba Beijeman, geb. Bodegraven 31-3-1907 koopman in siervissen.
 7. Pieter Huijzers, geb. Rotterdam 17-2-1911, overl. Rotterdam 13-3-1912.
 8. doodgeboren kind, Rotterdam 13-9-1913.

XIfc
Jan Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 19-9-1873, overl. Dordrecht 21-9-1954, tr. Goudswaard 1-10-1903
Maartje Anna van der Hoek, geb. Goudswaard 15-10-1881, overl. Dordrecht 14-6-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huizers, 1904-1970.
  vervolg XIIhe
 2. Leendert Huijzers, geb. Goudswaard 20-10-1905, overl. Dordrecht 29-11-1912.
 3. Willemijntje Huijzers, geb. Dordrecht 1-4-1907, overl. Dordrecht 13-9-1991, begr. Dordrecht, tr. Kortenraij.
 4. Lena Huijzers, geb. Dordrecht 21-6-1908, overl. Dordrecht 7-4-1986, begr. Dordrecht 10-4-1986, tr. Dordrecht 5-1-1939 Frans Peetsold, geb. Dordrecht 9-1-1903, overl. 17-2-1996, begr. Dordrecht.
 5. Leendert Huizers, 1913-1976.
  vervolg XIIhf
 6. Jan Huizers, 1914-1998.
  vervolg XIIhg
 7. Christina Huijzers, geb. Dordrecht 14-2-1920, overl. Utrecht 10-1-1986.
 8. Pieternella Huijzers, geb. Dordrecht 17-2-1922, overl. Delft 25-5-2006.

XIfd
Maarten Huijzers, geb. Oud-Beijerland 21-4-1884, tr. (1) Goudswaard 28-2-1907
Adriaantje Benjert, geb. Goudswaard 8-6-1884, overl. Rotterdam 1-6-1953, begr. Nieuw-Beijerland.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huijzers, geb. Dubbeldam 3-8-1907, overl. 24-8-1993, tr. Nieuw-Beijerland 26-5-1932 Teuntje Boender, geb. Nieuw Beijerland 1911, overl. Puttershoek 18-10-2005, begr. Puttershoek 22-10-2005.
 2. Huibert Huijzers, geb. Goudswaard 20-2-1909, overl. Goudswaard 27-10-1909.
 3. Jacoba Huijzers, geb. Goudswaard 12-5-1910, overl. Heinenoord 23-2-1973, tr. Piershil 9-5-1935 Marinus Lagerwerf, geb. Nieuw Beijerland 10-9-1909, overl. Piershil 14-11-1978.
 4. Huibert Huijzers, geb. Goudswaard 14-12-1911, verhuisd naar Oud-Beijerland 31-1-1973, overl. Oud-Beijerland 19-7-2001, tr. Rotterdam 7-6-1950 Charlotte Maria Meijer, geb. Rotterdam 4-2-1919, overl. Oud-Beijerland 28-10-2007, begr. Oud-Beijerland 2-11-2007.
 5. Bastiaan Huijzers, geb. Goudswaard 21-6-1913, overl. Goudswaard 27-12-1913.
 6. Bastiaan Huijzers, geb. Goudswaard 29-8-1914, overl. Goudswaard 3-7-1915.
 7. Abraham Huijzers, 1917-2002.
  vervolg XIIhh
 8. Lena Huijzers, geb. Goudswaard 29-3-1918, overl. Oud-Beijerland 20-3-1984, relatie met Pieter Snel, geb. Nieuw Beijerland 16-11-1910, overl. Rotterdam 9-3-1972, begr. Nieuw Beijerland 11-3-1972.
 9. Maarten Huijzers, 1919-1999.
  vervolg XIIhi
 10. Jan Huijzers, 1920-1992.
  vervolg XIIhj
 11. Pieter Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 26-1-2-1923, overl. Purmerend 30-8-2008, tr. (1) Westdorpe 11-9-1945, gescheiden Westdorpe n.n.; tr. (2) Leiden 28-1-1952 Hendrica Elisabeth Barendse, geb. Leiden 30-3-1920, overl. Leiderdorp 21-5-1979.
 12. n.n., tr. Zuid-Beijerland 15-5-1952 Petronella Barendregt, geb. Zuid-Beijerland 13-12-1928, overl. Zuid-Beijerland 17-4-2003, begr. Zuid-Beijerland 22-4-2003.
 13. n.n., tr. Elizabeth Jannetje van Bodegom, geb. 7-7-1931, overl. Goudswaard 8-2-1987, begr. Goudswaard 12-2-1987.

Maarten Huijzers, 1884-, relatie (2) Geertje Cornelia Groeneweg, geb. Krimpen aan den IJssel 10-9-1890, overl. Rotterdam 10-4-1957.
XIfe
Bastiaan Huijzers, geb. Willemstad 20-3-1872, overl. Bergen op Zoom 14-5-1948, tr. Dinteloord en Prinsenland 1-8-1895
Sara Duine, geb. Oud-Vossemeer 19-10-1870, overl. Dinteloord en Prinsenland 18-4-1951.
{dr. van Abraham Duine en Adriana Schippers} Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 16-2-1898, overl. Bergen op Zoom 22-2-1976, tr. Dinteloord en Prinsenland 30-8-1917 Willem Jacobus de Bruin, geb. Steenbergen, 8-2-1893.
 2. Cornelia Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 26-9-1901, overl. Dinteloord en Prinsenland 26-2-1960, tr. Dinteloord en Prinsenland 4-10-1919 Dammis van der Meijden, geb. Sliedrecht 5-10-1897, overl. 1973.
 3. Janneke Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 25-12-1902, overl. Rotterdam 6-3-1981, begr. Rotterdam 11-3-1981, tr. Dinteloord en Prinsenland 25-6-1921 Rochus van der Wegen, geb. Steenbergen 14-3-1897, overl. Rotterdam 12-11-1976, begr. Rotterdam 17-11-1976.
 4. Johannis Huijzers, 1904-1972.
  vervolg XIIhk
 5. Maria Huijzers, geb. Roosendaal 11-1-1907, overl. Roosendaal 7-3-1982, tr. Jacobus Mangelaars, overl. Steenbergen 23-5-1960 (akte 41)

XIff
Cornelis Huijzers, geb. Willemstad 25-7-1873, overl. Roosendaal 17-5-1956, tr. Dinteloord en Prinsenland 12-12-1896
Christina de Vos, geb. Dinteloord en Prinsenland 16-10-1877.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 5-6-1899, overl. Bergen op Zoom 28-4-1946, tr. Dinteloord en Prinsenland 4-10-1916 Petrus Brands, geb. Steenbergen 1891.
 2. Abraham Johannis Huijzers, 1900-1956.
  vervolg XIIhl
 3. Adrianus Antonie Huijzers, 1903-1996.
  vervolg XIIhm
 4. Johanna Jacoba Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 5-7-1904, tr. 8-12-1923 Pieter Saarloos.
 5. Maria Johanna Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 26-8-1906, overl. Oosterhout 2-12-1982, tr. Rotterdam 6-5-1936 Akkermans.
 6. Pieternella Adriana Huijzers, 1907-.
  vervolg XIIhn
 7. Wijntje Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 19-3-1912, overl. Bergen op Zoom 14-12-1984 tr. Dinteloord en Prinsenland 9-9-1939 n.n.
 8. N.n., tr. Rotterdam 12-8-1936 Hendrik Homan, geb. 's-Gravenhage 9-5-1906, overl. Rotterdam 21-3-1960.
 9. N.n., tr. Dinteloord en Prinsenland 11-10-1941 Christiaan Jacob Driesprong, geb. Fijnaart en Heijningen 20-1-1918, overl. Amstelveen 4-2-1966.

XIfg
Willem Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 18-9-1882, overl. Roosendaal 1-6-1951, tr. Dinteloord en Prinsenland 2-11-1905
Johanna Hartman, geb. Dinteloord en Prinsenland 7-6-1881, overl. Dinteloord en Prinsenland 6-5-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. Laurens Huijzers, 1906-1979.
  vervolg XIIho
 2. Cornelia Christina Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 19-5-1909, overl. Rotterdam 5-9-1975, tr. Dinteloord en Prinsenland 10-5-1941 n.n.
 3. Christina Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 3-4-1913, overl. Steenbergen 22-11-2002, tr. Dinteloord en Prinsenland 30-5-1931 Jan van Egmond, geb. Rijnsburg 8-6-1907, overl. Breda 3-2-1962.
 4. Willem Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 11-1-1916, overl. Roosendaal 15-7-1981.
 5. Frederik Huijzers, 1917-1972.
  vervolg XIIhp

XIfh
Leendert Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 17-11-1884, overl. Goudswaard 16-9-1946, tr. Dinteloord en Prinsenland 3-2-1912
Cornelia Kats, geb. Dinteloord en Prinsenland 13-9-1892, overl. Dinteloord en Prinsenland 21-12-1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 23-8-1912, overl. Oud-Beijerland 30-3-1999, begr. Goudswaard 3-4-1999, tr. Dinteloord en Prinsenland 9-9-1943 n.n.
 2. Leentje Johanna Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 19-4-1915, overl. Roosendaal 25-8-1984, tr. Dinteloord en Prinsenland 17-7-1937 n.n.
 3. Johanna Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 17-9-1916, overl. Dinteloord en Prinsenland 21-10-1935.
 4. Johannis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 16-12-1920, overl. Goudswaard 6-5-1995, begr. Zuid-Beijerland 10-5-1995, tr. Zuid-Beijerland 16-6-1949 Van 't Hof.
 5. Cornelis Huijzers, 1927-1975.
  vervolg XIIhq
 6. Pieter Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 30-7-1929, overl. Dinteloord en Prinsenland 29-1-1930.

XIfi
Johannis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 15-11-1890, overl. Rotterdam 11-5-1985, tr. Dinteloord en Prinsenland 23-9-1911
Johanna Kwist, geb. Dinteloord en Prinsenland 3-9-1888.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huijzers, 1912-1990.
  vervolg XIIhr
 2. Adriaan Huijzers, 1913-1996.
  vervolg XIIhs
 3. Cornelia Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 29-5-1915, overl. Rotterdam 24-11-1984, tr. Rotterdam 12-11-1932 Johannes Jacob Kleinendorst, geb. Rotterdam 22-1-1908.
 4. Pieternella Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 9-4-1917, overl. Frankfurt am Main [Duitsland] 31-5-1969, tr, (1) Rotterdam 27-5-1936, gescheiden Rotterdam 30-7-1941 n.n. Rijsdijk; tr. (2) Rotterdam 22-1-1943 n.n.
 5. Adriana Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 20-2-1920, overl. Rotterdam 2-5-2009, tr. Rotterdam 21-9-1938 Willem Versteeg, geb. Rotterdam 7-1-1909, overl. Rotterdam 3-9-1977.
 6. Gerard Leendert Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 2-6-1921, overl. Dinteloord en Prinsenland 14-7-1921.
 7. Leendert Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 20-5-1922, overl. Korendijk 24-11-1992, tr. Zuid-Beijerland 30-4-1953 n.n.
 8. Maria Wilhelmina Huijzers, 1924-2000.
  vervolg XIIht
 9. Johanna Francina Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 12-9-1925, overl. Rotterdam 26-2-1997, tr. Zuid-Beijerland 5-12-1957 Karel Klaas Mallegrom, geb. Zuid-Beijerland 23-7-1929, overl. Rotterdam 13-12-1995.
 10. Bastiaan Cornelis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 6-11-1926, overl. Dinteloord en Prinsenland 25-1-1927.
 11. Gerard Huijzers, 1928-1965.
  vervolg XIIhu

XIfj
Johannes Anthonie Huijzer, geb. 's-Gravenhage 7-9-1844, overl. Amsterdam 7-11-1911, tr. Amsterdam 13-5-1868
Hendrika Alberdina Volmer, geb. Nieuwer Amstel 5-1-1840, overl. Amsterdam 20-4-1917.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendricus Adrianus Huijzer, 1866-1940.
  vervolg XIIhv
 2. Grada Johanna Hendrika Huijzer, geb. Amsterdam 2-10-1868, overl. Amsterdam 1-1-1870.
 3. Johannes Hendricus Huijzer, geb. Amsterdam 23-12-1869, overl. Amsterdam 9-10-1871.
 4. Johannes Balthasar Huijzer, geb. Amsterdam 25-3-1873; militieregister Amsterdam 1893.
 5. Johan Antonie Huijzer, 1876-1966.
  vervolg XIIhw
 6. Wilhelmus Hendricus Huijzer, geb. Amsterdam 27-11-1877, overl. Amsterdam 11-5-1879.
 7. Hendricus Antonie Huijzer, 1882-1945.
  vervolg XIIhx

XIfk
Gerardus Hendricus Huijzer, geb. Amsterdam 6-5-1848, overl. Amsterdam 26-12-1892, tr. (1) Amsterdam 21-12-1874
Johanna Catharina Swaan, geb. Amsterdam 31-12-1847, overl. Amsterdam 4-6-1884.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Hendricus Jacobus Huijzer, 1872-1938.
  vervolg XIIhy
 2. Catharina Huijzer, geb. Amsterdam 27-8-1874, overl. Amsterdam 2-4-1880.
 3. Johannes Christiaan Bertinus Huijzer, 1875-1929.
  vervolg XIIhz
 4. Johana Catharina Maria Huijzer, geb. Amsterdam 24-3-1877, overl. Haarlem 2-5-1945, tr. Haarlem 10-11-1904 Gerard Faken, geb. Zuidwolde 27-5-1876, overl. Haarlem 17-10-1956.
 5. Bernardina Johanna Theodora Huijzer, geb. Amsterdam 3-1880, overl. Amsterdam 29-4-1880.
 6. Elisabeth Theodora Catharina Huijzer, geb. Amsterdam 19-7-1882.

Gerardus Hendricus Huijzer, 1848-1892, tr. (2) Ammsterdam 11-5-1887
Johanna Sophia Herzinger.
XIfl
Hermijndert Frederik Huijser, geb. 's-Gravenhage 27-8-1855, tr. (1) 's-Gravenhage 19-2-1879
Johanna cornelia Gendrika Smeele, geb. 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Johannes Huijzer, 1879-.
  vervolg XIIia
 2. Clasina Wilhelmina Huijser, geb. 's-Gravenhage 19-2-1881.
 3. Willem Huijzer, 1882-.
  vervolg XIIib
 4. Hermijndert Frederik Huijser, geb. 's-Gravenhage 3-8-1884, overl. 's-Gravenhage 24-8-1885.
 5. Hermijndert Frederik Huijser, geb. 's-Gravenhage 27-5-1886, overl. 's-Gravenhage 28-2-1887.
 6. Johanna Cornelia Hendrika Huijser, geb. 's-Gravenhage 8-12-1887.
 7. Carolus Ernestus Jacobus Huijser, geb. 's-Gravenhage 13-12-1888, overl. 's-Gravenhage 3-7-1889.
 8. Hermijndert Frederik Huijzer, 1890-1961.
  vervolg XIIic
 9. Johannes Antonie Huijzer, 1892-1969.
  vervolg XIIid
 10. Hendrik Huijzer, 1893-.
  vervolg XIIie
 11. Wilhelmina Michelina Jacobus Huijser, geb. 's-Gravenhage 9-4-1896, overl. Delft 31-10-1938.
 12. Martinus Gerardus Huijser, geb. 's-Gravenhage 1898, overl. 's-Gravenhage 14-10-1898.
 13. Hendrika Antonia Huijser, geb. 's-Gravenhage 1900, overl. 's-Gravenhage 16-9-1900
 14. Kind Huijser, doodgeb. 's-Gravenhage 11-11-1901.

Hermijndert Frederik Huijser, 1855-, tr. (2) 's-Gravenhage 12-11-1902
Johanna Gijsberta Veldhuizen, geb. Amersfoort 20-8-1859, overl. 's-Gravenhage 20-3-1917.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus Hermijndert Huijser, geb. 's-Gravenhage 26-9-1903, overl. 's-Gravenhage 12-4-1975, tr. (1) 's-Gravenhage 2-6-1926, gesch. 's-Gravenhage 25-10-1947 Wimke Ziegelaar, geb. Leiden 6-3-1904; tr. (2) 's-Gravenhage 14-5-1964 Adriana Maria Versteegh, geb. 's-Gravenhage 18-5-1897.

Hermijndert Frederik Huijser, 1855-, relatie (3)
Sophia Blokoort, geb. 's-Gravenhage 15-4-1861, overl. 's-Gravenhage 7-2-1934.
XIfm
Johannes Anthony Huijser, geb. 's-Gravenhage 5-12-1857, overl. 's-Gravenhage 23-1-1908, tr. 's-Gravenhage 10-2-1897
Alida Adriana Bos.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Johanna Huiser, geb. 's-Gravenhage 1899, overl. Loosduinen 29-10-1921.
 2. Johannes Anthonij Huiser, geb. 's-Gravenhage 9-1903, overl. 's-Gravenhage 4-10-1903.

XIfn
Willem Huijser, geb. 's-Gravenhage 21-9-1864, overl. 's-Gravenhage 31-10-1912, relatie met
Johanna Maria Heschle, geb. Delft 2-7-1860.
Uit deze relatie:
 1. Willem Huiser, geb. 's-Gravenhage 1895, overl. 's-Gravenhage 20-9-1897
 2. Johannes Leonardus Huijser, geb. 's-Gravenhage 1899, overl. 's-Gravenhage 1-10-1902.
 3. Wilhelmina Johanna Maria Huijser, geb. 's-Gravenhage 22-8-1901, overl. 's-Gravenhage 5-8-1919.

XIfo
Hendrik Huijser, geb. 's-Gravenhage 30-5-1869, overl. 's-Gravenhage 23-11-1934, tr. 's-Gravenhage 5-5-1897
Lammerdina Hendrika Lindeman, geb. Dalfsen 24-5-1867, overl. 's-Gravenhage 26-8-1926.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Lindeman Huijser, geb. Den Ham 11-11-1890.
 2. Cornelis Leendert Huijser, 1897-1982.
  vervolg XIIif
 3. Maria Huijser, geb. 's-Gravenhage 11-11-1898.
 4. Johannes Bernardus Huijser, geb. 's-Gravenhage 1899, overl. 's-Gravenhage 22-3-1911.
 5. Hendrik Huijser, geb. 's-Gravenhage 1-5-1901, tr. 's-Gravenhage 13-4-1927 Rinkje Locthortz, geb. Sneek 5-1-1905.
 6. Johanna Maria Wilhelmina Huijser, geb. 's-Gravenhage 11-4-1904.
 7. Hendrika Sophia Huijser, geb. 's-Gravenhage 4-6-1906, overl. 's-Gravenhage 5-5-1999, tr. 's-Gravenhage 13-5-1936 Hendrik Willem Veenendaal, geb. 's-Gravenhage 17-3-1906, overl. 's-Gravenhage 10-6-1977.
 8. Hermijndert Frederik Huijser, 1908-1996.
  vervolg XIIig
 9. Lambertus Hendricus Huijser, geb. 's-Gravenhage 29-5-1910, overl. Rees [Duitsland] 9-1-1945.

XIfp
Pieter Bastiaan Huizer, geb. Zwijndrecht 11-3-1850, tr. (1) Harderwijk 5-4-1882
Maria Cornelia Friedhoff, geb. Rotterdam 28-11-1858, overl. Harderwijk 10-9-1883.

Bastiaan Huizer, 1850-, tr. (2) Nijkerk 29-10-1884
Cornelia Maria Friedhoff, geb. Rotterdam 22-8-1861.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelia Huizer, geb. Harderwijk 12-8-1887
 2. Anna Maria Huizer, geb. Harderwijk 28-4-1890, overl. Rotterdam 2-9-1958, tr. Rotterdam 9-5-1928 Arie Klop, geb. Rotterdam 28-3-1875, overl. Rotterdam 5-4-1939.
 3. Cornelis Huizer, geb. Harderwijk 27-6-1892.
 4. Cornelia Maria Huizer, geb. Harderwijk 24-6-1894, overl. Rotterdam 8-10-1973, tr. Rotterdam 15-3-1923 Izak Weeda, geb. Heinenoord 11-5-1887, overl. Rotterdam 31-3-1947.

XIfq
Hendrik Jan Huizer, geb. Rotterdam 9-11-1862, tr. Oosthuizen 21-8-1889
Maartje van Lienen, geb. Oosthuizen 25-12-1867, overl. Alkmaar 8-4-1916.
Uit dit huwelijk:
 1. Anthonia Hendrika Johanna Huizer, geb. Oosthuizen 6-4-1895, tr. Heiloo 15-1-2-1920 Pieter Jan de Jong, geb. Anna Paulowna 17-1-1890.
 2. Abraham Huizer, 1897-1950.
  vervolg XIIih
 3. Anna Johanna Christine Huizer, geb. Oosthuizen 8-10-1898.
 4. Antje Hendrika Johanna Huizer.

XIfr
Johannes Jacobus Pieter Huizer, geb. Rotterdam 6-1-1865 directeur PTT, overl. Voorburg 9-1-1941, tr. Sneek 21-7-1892
Nelligje Borger, geb. Joure 24-11-1864, overl. 's-Gravenhage 28-8-1936.
Uit dit huwelijk:
 1. Anthonie Jan Hendrik Cornelis Christiaan Frederik Huizer, 1897-1950.
  vervolg XIIii
 2. Margaretha Hendrika Johanna Huizer, geb. Grave 17-8-1894, tr. 1927 Th. I. Jacquot.

XIfs
Frans Herman Huizer, geb. Amsterdam 28-11-1870 scheepskapitein, overl. New-York [Verenigde Staten] 18-2-1918, tr. Rotterdam 17-9-1903
Hermina Montauban van Swijndregt, geb. Kralingen 29-4-1881, overl. 's-Gravenhage 16-7-1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart Huizer, 1905-1976.
  vervolg XIIij
 2. Pieter Huizer, geb. Rotterdam 6-6-1906, relatie met V. Ruckstuhl.

XIft
Hendrik Douwe Pieter Huizer, geb. Soerabaja [IndonesiŽ] 17-7-1871, overl. < 7-2-1952, otr. Apeldoorn 22-11-1899, tr. Apeldoorn 5-10-1899 (?),
Hillegonda Halstein, geb. Apeldoorn 30-8-1876, overl. Ambarawa [IndonesiŽ] 3-5-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Manuel Leendert Huizer, 1904-1961.
  vervolg XIIik

XIfu
Samuel Leendert Huizer, geb. 's-Gravenhage 28-3-1885, overl. Hengelo 15-3-1938, tr. Amsterdam 27-1-1917
Frederika Magdalena Margaretha de Haan, geb. Amsterdam 9-10-1891, overl. Leiden 16-9-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Erik Samuel Huizer, geb. 1925, overl. Doorn 21-5-1956 akte 23.

XIfv
Jan Huizer, geb. Breda 7-6-1865, tr. Rotterdam 24-8-1887
Sietje Zondervan, geb. Rotterdam 29-9-1859, overl. Poortugaal 10-3-1924.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Huizer, geb. Rotterdam 23-6-1888, tr. Rotterdam 27-4-1910 Adrianus van Herk, geb. Rotterdam 14-4-1888.
 2. Govert Huizer, geb. Rotterdam 22-8-1889, overl. Rotterdam 13-1-1890.
 3. Anna Margaretha Huizer, geb. Rotterdam 1-9-1890, overl. Rotterdam 4-9-1890.
 4. Govert Huizer, 1891-.
  vervolg XIIil
 5. Hendrika Sophia Huizer, geb. Rotterdam 10-11-1893, tr. Rotterdam 29-11-1911 Frans van der Horst, geb. Leiderdorp 22-1-1891.
 6. Jan Huizer, geb. Rotterdam 26-12-1896, overl. Rotterdam 20-5-1898 akte 2567.
 7. Cornelia Renatta Huizer, geb. Rotterdam 3-9-1899, overl. Rotterdam 27-3-1900.

XIfw
Mattheus Huizer, geb. Breda 8-8-1872, overl. Rotterdam 5-6-1947, tr. Rotterdam 25-9-1895
Maria Gerarda Dorsman, geb. Rotterdam 24-12-1871, overl. Rotterdam 7-1-1935.
Uit dit huwelijk:
 1. Mattheus Gerardus Huizer, geb. Rotterdam 19-8-1896, tr. Rotterdam 24-6-1920 n.n.
 2. Jacob Marinus Huizer, geb. Rotterdam 20-9-1900, overl. Rotterdam 6-7-1901.
 3. Jan Marinus Huizer, 1904-1974.
  vervolg XIIim
 4. Maria Geertje Huizer, geb. Ridderkerk 1906, relatie met G Oliviera.

XIfx
Gerrit Huizer, geb. Rotterdam 15-2-1879, overl. Rotterdam 16-1-1953, tr. Rotterdam 14-11-1900
Cathalina van der Have, geb. Oosterland 23-6-1876, overl. Rotterdam 9-6-1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Adriaan Huizer, 1902-1976.
  vervolg XIIin
 2. Adriaan Huizer, geb. Rotterdam 23-3-1903, overl. Rottrerdam 9-11-1904.
 3. Cathalina Huizer, geb. Rotterdam 1-12-1904, overl. Utrecht 7-9-1990, tr. Rotterdam 24-8-1932 Simon van Renssen, geb. Rotterdam 28-1-1904, overl. Utrecht 12-2-1977.
 4. Adriaan Huizer, 1906-1979.
  vervolg XIIio
 5. Anna Maria Huizer, geb. Rotterdam 31-8-1907, overl. Capelle aan den IJssel 20-9-2001, begr. Rotterdam 24-9-2001, tr. Rotterdam 2-7-1936 Hermanus Vooijs, geb. Rotterdam 18-12-1908, overl. Zeist, UT (Nieuwegein) 16-1-1985.
 6. Boudina Huizer, geb. Rotterdam 5-11-1908, overfl. Groesbeek 5-3-2000, tr. Rotterdam 6-11-1935 Reimerd Buitenhuis, geb. Rotterdam 25-9-1908, overl. 11-7-1977.
 7. Mattheus Huizer, 1910-1999.
  vervolg XIIip
 8. Cornelis Huizer, 1914-1997.
  vervolg XIIiq
 9. Hendrika Sophia Huizer, geb. Rotterdam 11-7-1917, overl. Capalle aan den IJssel 19-12-2000, tr. Rotterdam 27-2-1946 Willem van Veelen, geb. Rotterdam 14-2-1916, overl. Rotterdam 4-2-1988.

XIfy
Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 27-3-1882, tr. Rotterdam 13-7-1910
Anna Paulowna Goedhart, geb. Rotterdam 19-6-1880.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Elizabeth Huizer, geb. Rotterdam 13-4-1911.

XIfz
Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 12-9-1896, overl. 27-8-1967, begr. Arnhem, tr. Ridderkerk 21-3-1919
Teuntje Jaantje van der Ven, geb. Ridderkerk 8-10-1896.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, 1919-1989.
  vervolg XIIir
 2. Mattheus Huizer, 1926-1991.
  vervolg XIIis
 3. Teuntje Huizer, geb. Ridderkerk 3-4-1928, overl. Zevenaar 9-3-1996, tr. Arnhem 28-5-1948 Mattheus Cornelis van Wagensveld, geb. Arnhem 24-1-1924, overl. Arnhem 14-12-1987.
 4. Jannetje Huizer, geb. Arnhem 21-8-1930, overl. Ede 11-8-2008, tr. Arnhem 6-10-1948 Hendrik Antonius Borggreve, geb. Rheden 7-5-1927, overl. Ede 17-10-1987.

XIga
Jan Huizer, geb. Ridderkerk 24-5-1906, ged. Rijsoord 12-8-1906, overl. Rotterdam 20-2-1994, begr. Ridderkerk 24-2-1994, tr. (1) Ridderkerk 21-1-1927
Jozina van 't Hof, geb. Zwijndrecht 7-10-1909, overl. Ridderkerk 9-3-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten Jan Huizer, geb. Ridderkerk 8-5-1927, overl. Ermelo 23-3-1938; overl. Ermelo 23-3-1938.
 2. Maria Huizer, geb. Ridderkerk 14-8-1931, ged. Rijsoord 9-9-1931, overl. Middelharnis 26-10-2004, begr. Middelharnis 30-10-2004.
 3. n.n. Huizer, tr. Heinenoord 24-3-1955 Dirk van der Stel, geb. Westmaas 19-4-1928, overl. Rotterdam 18-8-2003, begr. Heinenoord 21-8-2003.

Jan Huizer, 1906-1994, tr. (2) Ridderkerk 2-8-1935
Bertha Rookje Gouw, geb. Barendrecht 25-3-1913, overl. Ridderkerk 15-7-2009, begr. Ridderkerk 21-7-2009.
Uit dit huwelijk:
 1. Andries Huizer, 1940-1999.
  vervolg XIIit

XIgb
Willem Huijser, geb. Barendrecht 17-11-1872, tr. Sneek 6-10-1895
Sjuttje de Jong, geb. Sneek 3-9-1869.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huijser, geb. Sneek 26-3-1895, tr. Rotterdam 27-4-1921 Leendert Cornelis Oosthoek.
 2. Naatje Huijser, geb. Rotterdam 12-7-1897, overl. Rotterdam 23-2-1993, tr. (1) Rotterdam 22-9-1915 Bastiaan Mastenbroek, geb. Charlois 3-10-1889; tr. (2) Rotterdam 27-1-1954 Abraham Hazeleger, geb. Puttershoek 2-5-1894, overl. Rotterdam 3-11-1983.
 3. Elizabeth Huijser, geb. Rotterdam 9-7-1900, overl. Rotterdam 22-12-1995, tr. Rotterdam 31-3-1920 Gijsbert Willem Molendijk, geb. Rotterdam 30-5-1897, overl. Rotterdam 23-8-1982.

XIgc
Arie Leendert Huizer, geb. Barendrecht 29-3-1893, overl. Ridderkerk 7-3-1955, begr. Ridderkerk, tr. Barendrecht 14-2-1907
Janna van den Berg, geb. Barendrecht 26-7-1869, overl. Ridderkerk 17-11-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Huizer, geb. Barendrecht 20-7-1900.
 2. Jan Huizer, geb. Barendrecht 5-10-1901.
 3. Fija Huizer, geb. Barendrecht 31-7-1903.
 4. Magdalena Pieternella Huizer, geb. Barendrecht 23-2-1908, overl. Hendrik Ido Ambacht 5-3-1993, tr. Ridderkerk 3-4-1935 Johannes Jacob Breur, geb. Rotterdam 26-6-1907, overl. Rotterdam 8-6-1947.

XIgd
Leendert Huijser, geb. Oost- en West Barendrecht 19-1-1884, overl. Ridderkerk 3-10-1977, begr. Ridderkerk 6-10-1977, tr. Ridderkerk 17-4-1908
Josina Bliek, geb. Ridderkerk 3-3-1888, overl. Ridderkerk 5-7-1971. {dr van Jan Bliek (1857-) en Rookje Millenaar (1863-1890)} Uit dit huwelijk:
 1. Rookje Huijser, geb. Ridderkerk 5-2-1909, overl. Sliedrecht 3-9-2007, tr. Sliedrecht 13-2-1934 Jan van Heteren, geb. Sliedrecht 7-1-1908.
 2. Jan Huijser, 1910-1999.
  vervolg XIIiu
 3. Hendrik Huijser, geb. Ridderkerk 29-12-1911, overl. Ridderkerk 24-10-2004, tr. Ridderkerk 9-9-1938 Arina Wilhelmina van der Linden, geb. Ridderkerk 29-10-1914, overl. Ridderkerk 13-7-1994, begr. Ridderkerk 18-7-1994.
 4. Plonia Huijser, geb. Ridderkerk 15-8-1913, overl. Ridderkerk 7-10-2005, tr. Ridderkerk 17-7-1936 Pieter van der Linden, geb. Ridderkerk 16-11-1910, overl. Ridderkerk 6-4-1991.
 5. Leendert Huijser, geb. 2-8-1916, overl. 9-9-2012, begr. Hendrik-Ido-Ambacht, tr. Arina Maria Oosterwijk, geb. Rotterdam 22-4-1915, overl. Zwijndrecht 6-2-2005, begr. Hendrik-Ido-Ambacht.
 6. Lena Huijser, geb. Ridderkerk 10-8-1917, overl. Zwijndrecht 13-10-1992, begr. Ridderkerk 16-10-1992, tr. Ridderkerk 20-10-1939 Pieter Kuiper, geb. Hendrik Ido Ambacht 24-4-1914, overl. Ridderkerk 8-8-1981, begr. Ridderkerk.
 7. Pieter Huijser, 1919-1999.
  vervolg XIIiv
 8. Huibert Cornelis Huijser, 1920-1999.
  vervolg XIIiw
 9. Joost Huijser, tr. Ridderkerk 29-3-1944 Pietertje Elisabeth Blaak, geb. Ridderkerk 2-1-1921, overl. Wageningen 5-8-1990, begr. Wageningen 8-8-1990.
 10. Arie Huijser, tr. Ridderkerk 10-2-1948 Arie de Heer, geb. Ridderkerk 29-2-1922, overl. Ridderkerk 12-4-1978, begr. Ridderkerk.
 11. Trijntje Pietertje Huijser, geb. Ridderkerk 12-5-1927, overl. Ridderkerk 22-1-1997, begr. Ridderkerk 27-1-1997, tr. Ridderkerk 12-5-1927 Meeuwis Vermeer, geb. Ridderkerk 16-5-1921, overl. Rotterdam 1-4-1983.
 12. Gerrit Huijser, 1930-1996.
  vervolg XIIix

XIge
Hendrik Huijzer, geb. Oost- en West Barendrecht 9-3-1885, overl. Ridderkerk 6-2-1914, tr. Ridderkerk 15-11-1907
Rookje van der Steen, geb. Ridderkerk 8-7-1887, overl. Happert 25-2-1970.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hendrik Huijser, 1908-1985.
  vervolg XIIiy
 2. Pleun Huijser, 1909-1996.
  vervolg XIIiz
 3. Leendert Hendrik Huijser, 1912-1989.
  vervolg XIIja

XIgf
Pieter Huizer, geb. Barendrecht 4-8-1887, overl. Ridderkerk 13-8-1958, tr. Ridderkerk 12-5-1911
Hendrina Belder, geb. Ridderkerk 11-2-1888, overl. Ridderkerk 30-1-1951.
Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Alida Huizer, geb. Ridderkerk 23-3-1912, overl. Ridderkerk 5-5-1912.
 2. Hendrik Jacob Huizer, 1913-1992.
  vervolg XIIjb
 3. Jacob Huizer, geb. Ridderkerk 28-6-1914, overl. Rotterdam 10-3-1981, begr. Ridderkerk 13-3-1981.
 4. Alida Maaike Huizer, geb. Ridderkerk 23-11-1916, overl. Ridderkerk 29-6-2009, begr. Ridderkerk 4-7-2009, tr, Ridderkerk 31-3-1939 n.n. de Jong.
 5. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 14-3-1918, overl. Ridderkerk 27-3-1918 akte 37.
 6. Maaike Geertje Huizer, geb. Ridderkerk 11-4-1919, overl. Ridderkerk 29-10-1983, tr. Ridderkerk 14-3-1941 Izak Provily, geb. Ridderkerk 14-9-1916, overl. Ridderkerk 14-10-1987, begr. Ridderkerk 19-10-1987.
 7. Hendrina Huizer, geb. Ridderkerk 26-4-1920, overl. Rotterdam 27-7-1959, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 16-10-1942 Jan Leendert Klop, geb. IJsselmonde 11-3-1919, overl. Ridderkerk 20-1-1998, begr. Ridderkerk 26-1-1998.
 8. Pieternella Huizer, geb. Ridderkerk 4-11-1921, overl. Sliedrecht 12-11-1997.

XIgg
Hendrik Huizer, geb. Barendrecht 17-2-1891, overl. Rotterdam 4-5-1952, tr. Barendrecht 6-6-1912
Anna Keizer, geb. Heinenoord 17-1-1893. {dr van Willem Keizer (1865-) en Neeltje Verrijp (1863-)} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 21-1-1914, overl. Rotterdam 29-8-1916.
 2. Hendrika Huizer, geb. Rotterdam 11-6-1916, overl. Haarlem 2-10-1996, tr. Rotterdam 11-8-1937 n.n., gescheiden Rotterdam 25-3-1954.
 3. Hendrik Huizer, 1919-2005.
  vervolg XIIjc
 4. Jan Huizer, geb. Rotterdam 2-8-1925, overl. Rotterdam 2-2-2004.
 5. Bastiaantje Huizer, geb. Rotterdam 18-4-1929, overl. Rotterdam 6-12-2003, tr. (1) Rotterdam 18-9-1946, gescheiden Rotterdam 21-2-1950 n.n.; tr. (2) Rotterdam 9-9-1953 Jan Willemstein, geb. Rotterdam 8-4-1925, overl. Rotterdam 2-5-1998.

XIgh
Krijn Huizer, geb. Barendrecht 10-6-1898, overl. Rotterdam 24-5-1971, tr. Barendrecht 15-12-1921
Grietje Neeltje Punt, geb. Barendrecht 13-12-1900.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Maaike Huizer, geb. Barendrecht 25-6-1924, overl. Binnenmaas 23-7-1995, tr. Rotterdam 21-12-1949 n.n.
 2. Wijnand Huizer, geb. Rotterdam 29-8-1927, overl. Roermond 21-2-1990.

XIgi
Hendrikus Huizer, geb. Ridderkerk 26-5-1902, overl. Barendrecht 19-10-1991, tr. Barendrecht 29-3-1928
Maria Hendrina Huijser.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerdina Huizer, geb. Barendrecht 6-2-1937, overl. Huizen 10-5-1999, begr. Huizen 14-5-1999, tr, Barendrecht 12-4-1961 n.n.

XIIa
Johannes Huizer, geb. Delfshaven 18-2-1865, tr. Rotterdam 4-12-1889
Anna Matthijsen, geb. Rotterdam.
{dr van Jan Matthijsen en Maria de Vrijer} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huizer, 1891-1980.
  vervolg XIIIa
 2. Maria Huizer, geb. Rotterdam 8-8-1893, tr. Rotterdam 10-12-1913 Cornelis Martinus Koster, geb. Rotterdam
 3. Johannes Huizer, 1897-1945.
  vervolg XIIIb

XIIb
Pieter Huizer, geb. Charlois 31-1-1873, overl. Rotterdam 9-11-1942, tr. Rotterdam 14-8-1895
Laurina Kastelijn, geb. Rotterdam 29-10-1872, overl. Rotterdam 26-10-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Huizer, geb. Rotterdam 3-10-1895.
 2. Maria Elizabet Huizer, geb. Rotterdam 21-11-1896, tr. Rotterdam 1-9-1926 Lubertus Rinsma, geb. Rotterdam 16-2-1896.
 3. Adriana Clasina Huizer, geb. Rotterdam 3-2-1898, overl. Rotterdam 9-9-1898.
 4. Adriaan Arie Huizer, geb. Rotterdam 18-3-1899, overl. Rotterdam 1-3-1912.
 5. Clasina Maartje Huizer, geb. Rotterdam 3-3-1901, tr. Rotterdam 18-10-1922 Hendrik Sonneveld, geb. Rotterdam 31-3-1902.
 6. Willem Huizer, 1903-.
  vervolg XIIIc
 7. Maartje Huizer, geb. Rotterdam 4-2-1905, overl. Rotterdam 22-11-1938, tr. Rotterdam 23-6-1926 Jelle Rinsma, geb. Rotterdam 27-1-1901.
 8. Jacob Huizer, geb. Rotterdam 16-12-1906, overl. Rotterdam 11-10-1911.
 9. Pieter Huizer, geb. Rotterdam 7-12-1908, overl. Rotterdam 5-9-1909.
 10. Gijsbertus Pieter Huizer, 1910-1981.
  vervolg XIIId
 11. Pieter Huizer, 1913-1967.
  vervolg XIIIe
 12. Geertruida Huizer, geb. Rotterdam 7-9-1917, overl. Rotterdam 1-5-1919.

XIIc
Jacob Huizer, geb. Charlois 22-2-1856, tr. Charlois 22-3-1883
Gerardina Katharina Keller, geb. Overschie 4-9-1860.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Sijgje Huizer, geb. Charlois 25-4-1883, tr. Rotterdam 20-9-1905 Marinus in 't Veld, geb. Ooltgensplaat 10-3-1880.
 2. Sijgje Adriana Huizer, geb. Charlois 20-10-1884, tr. Rotterdam 29-1-1908 Johannes Koetsier, geb. Delfshaven 14-9-1885.
 3. Johanna Huizer, geb. Charlois 5-3-1886, overl. Charlois 19-10-1889.
 4. Cornelis Huizer, 1887-.
  vervolg XIIIf
 5. Hendrika Adriana Huizer, geb. Charlois 20-2-1889, overl. Charlois 21-10-1889.
 6. Arie Huizer, geb. Charlois 16-11-1890, overl. Charlois 10-5-1891.
 7. Arie Huizer, 1892-1977.
  vervolg XIIIg
 8. Maria Huizer, geb. Charlois 8-2-1894, tr. Rotterdam 15-9-1920 Cornelis Leendert Phaff, geb. Charlois 11-10-1892.
 9. Gerardina Catharina Huizer, geb. Charlois 1-2-1897, tr. Rotterdam 21-7-1920 Teunis Hofman, geb. IJsselmonde 13-11-1895 scheepsklinker.

XIId
Johanna Huizer, geb. Charlois 8-3-1863, relatie met
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Kind, geb. Charlois 2-6-1881 (doodgeb.)
 2. Johanna Huizer, geb. ± 12-1883, overl. Charlois 19-1-1885.
 3. Johannis Huizer, geb. Charlois 17-10-1884, overl. Charlois 19-11-1885.
 4. Jacoba Johanna Huizer, geb. Charlois 5-1-1889, overl. Charlois 27-8-1889.
 5. Jacobus Huizer, geb. Rotterdam 24-6-1890.
 6. Adriana Huizer, geb. Charlois 22-11-1892, tr. Rotterdam 25-6-1913 Emanuel Klaasman, geb. Rotterdam.
 7. Arie Huizer, geb. Leiden 15-12-1886, overl. Charlois 5-10-1892.
 8. Johanna Huizer, geb. Charlois 22-6-1894, tr. Rotterdam 7-10-1914 Hermanus Johannes de Haas, geb. Nijmegen.
 9. Aartje Huizer, geb. Rotterdam 12-11-1895, tr. Rotterdam 25-4-1917 Cornelis Woudenberg, geb. Rotterdam.
 10. Francina Huizer, geb. Rotterdam 7-2-1897, overl. Rotterdam 6-1-1968.
 11. Pieter Jacob Huizer, geb. Rotterdam 21-10-1898.
 12. Jacob Huizer, geb. Rotterdam 2-12-1899, overl. Rotterdam 18-10-1900.
 13. Maria Leidia Huizer, geb. Rotterdam 10-12-1901, overl. Rotterdam 15-3-1903.
 14. Jacob Huizer, geb. Rotterdam 12-3-1903, overl. Ermelo 4-10-1918.

XIIe
Leendert Huizer, geb. Charlois 19-9-1857, tr. Schiedam 6-11-1878
Cornelia Verboom, geb. Schiedam 16-6-1857. {dr van Aaron Verboom (1826-1871) en Lena Baron (1825-1894)} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Schiedam 23-3-1879, overl. Leiden 2-2-1900 hoefsmid.
 2. Ašron Huizer, 1880-.
  vervolg XIIIh
 3. Leendert Huizer, 1882-1965.
  vervolg XIIIi
 4. Cornelis Huizer, 1883-1979.
  vervolg XIIIj
 5. Janna Huizer, geb. Schiedam 3-9-1885, tr. Schiedam 29-7-1909 Frederik Johannes de Roo, geb. 's-Gravenhage 1886.
 6. Lena Huizer, geb. Schiedam 1-4-1887, tr. Delft 22-5-1907 Johannes Andries Schnur, geb. 's-Gravenhage 1884.
 7. Maria Francina Huizer, geb. Schiedam 21-4-1889.
 8. Cornelia Huizer, geb. Schiedam 22-2-1891.
 9. Jacoba Huizer, geb. Schiedam 1-10-1892, tr. Schiedam 28-12-1916 Leendert van Pelt, geb. Schiedam 9-10-1887.
 10. Jacob Huizer, geb. Schiedam 18-5-1894, overl. Schiedam 22-5-1894.
 11. Jacob Huizer, geb. Schiedam 7-10-1895.
 12. Cornelis Huizer, 1883-1979.
  vervolg XIIIk
 13. Jan Huizer, geb. 's-Gravenhage 29-12-1900, tr. Schiedam 11-5-1922 Femmigje Verhoev, geb. Rotterdam 12-1-1898.

XIIf
Jan Huizer, geb. Charlois 22-2-1862, overl. 's-Gravenhage 27-3-1933, tr. Schiedam 26-9-1888
Neeltje Burkij, geb. Schiedam 12-11-1860.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Huizer, geb. Schiedam 31-7-1889.
 2. Lena Huizer, geb. Schiedam 20-4-1892.
 3. Jansje Huizer, geb. Schiedam 10-10-1893.
 4. Jacoba Huizer, geb. 's-Gravenhage 23-4-1906, overl. Ede 14-7-1989, tr. 's-Gravenhage 24-4-1940 Ruurd Jacobus de Jong, geb. 's-Gravenhage 6-9-1902, overl. 's-Gravenhage 2-1-1977.

XIIg
Jacob Huizer, geb. Charlois 13-2-1868, tr. Oudenhoorn 11-5-1888
Maria van Buren, geb. Oudenhoorn 10-4-1865.
{dr van Leendert van Buren en Maria Barendrecht} Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Leendert Huizer, geb. Oudenhoorn 2-6-1888, overl. Charlois 5-3-1889.
 2. Adrianus Leendert Huizer, 1889-.
  vervolg XIIIl
 3. Maria Anna Huizer, geb. Charlois 1-10-1890, tr. Rotterdam 4-9-1912 Dirk Stok, geb. Charlois.
 4. Anna Maria Huizer, geb. Charlois 2-4-1892, tr. Rotterdam 5-10-1910 Hermanus Molenaar, geb. Rhoon.
 5. Leendert Adrianus Huizer, 1893-.
  vervolg XIIIm
 6. Jan Huizer, 1896-.
  vervolg XIIIn
 7. Magdalena Huizer, geb. Rotterdam 14-12-1899, tr. Rotterdam 20-3-1918 Willem van Gameren, geb. Rotterdam 1896.
 8. Frans Huizer, geb. Rotterdam 15-7-1901.

XIIh
Jan Huizer, geb. Charlois 29-11-1871, overl. Charlois 4-5-1918, tr. Charlois 4-5-1893
Neeltje van der Perk.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Huizer, geb. Charlois 8-6-1894, tr. Rotterdam 14-3-1917 Marinus van den Berge, geb. Dubbeldam.

XIIi
Frans Huizer, geb. Charlois 19-6-1880, overl. Rotterdam 4-3-1940, tr. Rotterdam 20-5-1908
Catharina Hendrika Bekkers, geb. Rotterdam 9-11-1884.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Hendrikus Huizer, 1909-1983.
  vervolg XIIIo

XIIj
Jacob Huizer, geb. Charlois 8-10-1868, overl. Rotterdam 21-1-1958, tr. Charlois 31-5-1889
Hillegonda Prins, geb. Charlois 14-6-1867, overl. Rotterdam 19-11-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeb. kind Charlois 22-7-1889.
 2. Johanna Wilhelmina Huizer, geb. Charlois 6-6-1890, tr. Rotterdam 29-5-1918 Benedikt Gatowinas, geb. Dauskchie (Goelbinsk) [Rusland] 20-3-1895.
 3. Wilhelmina Johanna Huizer, 1891-.
  vervolg XIIIp
 4. Krijna Huizer, geb. Charlois 13-4-1893, overl. Rotterdam 14-9-1916.
 5. Cornelis Johannes Huizer, 1896-.
  vervolg XIIIq
 6. Arie Huizer, 1897-1967.
  vervolg XIIIr
 7. Johannes Huizer, geb. Rotterdam 25-6-1899, overl. Rotterdam 21-9-1899.
 8. Neeltje Maria Huizer, geb. Rotterdam 2-7-1901, tr. Rotterdam 1-2-1923 jacob Joldersma.
 9. Jacob Johannes Huizer, geb. Rotterdam 17-9-1904, overl. Rotterdam 31-5-1991.
 10. Johannes Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 27-8-1906, overl. Rotterdam 11-5-1909.
 11. Willem Huizer, geb. Rotterdam 6-9-1908, overl. Rotterdam 23-1-1991, tr. Rotterdam 5-9-1951 Gerritje Zaal, geb. Rotterdam 17-6-1915, overl. Rotterdam 29-5-1991.
 12. Johannes Cornelis Huizer, 1910-1984.
  vervolg XIIIs

XIIk
Arie Huizer, geb. Charlois 30-4-1872, tr. Rotterdam 7-8-1895
Annetta Alberta Altona, geb. Gasselte 22-6-1874.
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Arie Huizer, 1896-.
  vervolg XIIIt
 2. Arie Geert Huizer, 1899-.
  vervolg XIIIu
 3. Frederik Albertus Huizer, geb. Rotterdam 8-11-1909, overl. Rotterdam 5-8-1993, tr. Rotterdam 29-7-1953 n.n.
 4. Krijna Neeltje Huizer, geb. Rotterdam 20-10-1912, overl. 's-Gravenhage 20-8-2004, tr. Utrecht 25-9-1940 Jan gerrit Heijl, geb. Utrecht 22-4-1905.
 5. Abraham Huizer, 1916-1999.
  vervolg XIIIv
 6. Neeltje Huizer, geb. Rotterdam 11-3-1919, overl. Amsterdam 30-8-2003, tr. Amsterdam 24-8-1949 Petrus Johannes Wilhelmus van de Graaf, geb. Amsterdam 17-2-1898, overl. Amsterdam 5-1-1973.

XIIl
Cornelis Huizer, geb. Charlois 30-4-1882, overl. Rotterdam 10-7-1957, tr. Pernis 20-3-1903
Leentje van der Kemp, geb. Pernis 1-8-1882, overl. Rotterdam 7-2-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huizer, geb. Rotterdam 19-5-1903, tr. Rotterdam 10-10-1923 Hendrikus Reuijl, geb. Rotterdam 13-10-1898 orgelmaker.
 2. Jan Huizer, geb. Rotterdam 20-11-1904.
 3. Arie Huizer, geb. Rotterdam 7-4-1906, tr. Rotterdam 5-3-1947 G. Schepers.
 4. Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 3-2-1908, overl. Bocholt [Duitsland] 22-3-1945, tr. Rotterdam 15-7-1931 Elisabeth Botbijl, geb. Brouwershaven 5-10-1907.
 5. Dirk Huizer, geb. Rotterdam 22-8-1909, tr. Rotterdam 6-6-1934 n.n. Steenwijk.
 6. N.n. Huizer, tr. Rotterdam 21-5-1930 Willem Cornelis Baas, geb. Rotterdam 12-11-1902.
 7. Jacob Huizer, 1915-2002.
  vervolg XIIIw
 8. Willem Antonie Huizer, geb. Rotterdam 13-3-1917, overl. Rotterdam 24-1-2009, tr. Rotterdam 18-3-1942, gescheiden Johanna Adriana van Ooijen, geb. Rotterdam 6-10-1919, overl. Rotterdam 9-10-2008.
 9. Krijna Huizer, geb. Rotterdam 23-2-1919, overl. Spijkenisse 19-10-2005, tr. Rotterdam 21-6-1939 Pierre Gerardus Ramaekers, geb. Roermond 16-9-1917, overl. Rozenburg 12-2-1978.
 10. Pieter Huizer, geb. Rotterdam 21-3-1924, overl. Rotterdam 27-3-1924.
 11. Pieter Huizer, geb. Rotterdam 14-9-1926, overl. Rotterdam 18-9-1989, tr. Rotterdam 28-5-1952 n.n.

XIIm
Krijn Huijser, geb. Charlois 11-11-1876, overl. Rotterdam 25-12-1964, tr. Rotterdam 13-7-1898
Rachel van Rij, geb. Zuidland 26-1-1880.
Uit dit huwelijk:
 1. Willempje Huijser, geb. Rotterdam 27-12-1898, overl. Rotterdam 11-1-1904.
 2. Cornelis Krijn Huijser, 1900-1994.
  vervolg XIIIx
 3. Krijn Huijser, geb. Rotterdam 24-12-1901, overl. Rotterdam 17-4-1902.
 4. Maria Huijser, geb. Rotterdam 20-6-1903, overl. Rotterdam 26-2-1980, tr. Rotterdam 17-10-1923 Frans Andries van Esveld caravanbedrijf.
 5. Krijn Huijser, 1904-1966.
  vervolg XIIIy
 6. Willem Huijser, 1906-.
  vervolg XIIIz
 7. Johannes Huijser, 1908-1988.
  vervolg XIIIaa
 8. Jacobus Jan Huijser, geb. Rotterdam 3-6-1911, overl. Rotterdam 22-12-1920.
 9. Adriaantje Huijser, geb. Rotterdam 8-12-1913, overl. 's-Gravenzande 18-11-1988, tr. Rotterdam 11-7-1934 Cornelis Hofman, geb. Rotterdam 25-3-1910, overl. Rotterdam 29-6-1977.
 10. Jacoba Johanna Huijser, geb. Rotterdam 16-3-1915, overl. Rotterdam 16-10-1999, tr. Rotterdam 3-3-1943 n.n.

XIIn
Cornelis Huizer, geb. Charlois 11-11-1879, overl. Barendrecht 20-8-1927, tr. Rhoon 16-8-1906
Cornelia Dubel, geb. Rhoon 29-1-1882, overl. Rotterdam 20-12-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijser, 1907-1968.
  vervolg XIIIab
 2. Jacob Huijser, 1908-1987.
  vervolg XIIIac
 3. Willempje Huizer, geb. Rotterdam 24-5-1911, overl. Rotterdam 15-6-1999, tr. Rotterdam 15-10-1941 Lammert Hendriks Eielts, geb. Rotterdam 11-3-1908, overl. Rotterdam 2-11-1984.
 4. Adriana Huizer, geb. Rotterdam 25-1-1916, overl. Rotterdam 7-5-1917
 5. Johannes Huijser, 1918-2002.
  vervolg XIIIad
 6. Adriana Huizer, geb. Rotterdam 15-5-1920, overl. Rotterdam 11-3-2006, tr. Rotterdam 25-8-1948 Gerrit Willem Pleisier, geb. Rotterdam 19-12-1918, overl. Goedereede 7-8-1990.

XIIo
Lijdia Huijzer, geb. Ridderkerk 12-4-1874, relatie (1)
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Frans Franciscus Huizer, geb. Rotterdam 19-8-1894, overl. Rotterdam 8-9-1894.

Lijdia Huijzer, 1874-, tr. (2) Rotterdam 24-6-1896 Frans Antonie Slingeland.
XIIp
Jan Huijzer, geb. IJsselmonde 29-1-1874, tr. IJsselmonde 20-9-1898
Wilhelmina Johanna Dorsman, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huijzer, 1908-1979.
  vervolg XIIIae
 2. Gerrit Huijzer, geb. Rotterdam 19-7-1915, overl. Rotterdam 9-1-1950.
 3. Jacob Huijzer.

XIIq
Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 8-10-1873, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 9-9-1952, begr. Hendrik-Ido-Ambacht 12-9-1952, tr. Ridderkerk 30-4-1897
Neeltje Sintmaartensdijk, geb. Ridderkerk 20-8-1874.
Uit dit huwelijk:
 1. Klaasje Huizer, geb. Ridderkerk 26-11-1897, overl. Dordrecht 18-12-1991, tr. Hendrik Ido Ambacht 14-11-1918 Lambertus van Liempd, geb. Dordrecht 4-4-1896, overl. Dordrecht 18-12-1962.
 2. Pieter Huizer, 1898-1981.
  vervolg XIIIaf
 3. Cornelis Huizer, 1900-1985.
  vervolg XIIIag
 4. Jan Huizer, geb. Ridderkerk 20-5-1905, overl. Dordrecht 29-9-1973.
 5. Joost Leendert Huizer, 1907-1976.
  vervolg XIIIah
 6. Jacob Adam Huizer, 1911-1989.
  vervolg XIIIai

XIIr
Jan Huizer, geb. Ridderkerk 19-10-1875, overl. Dordrecht 8-2-1944, tr. Ridderkerk 20-2-1914
Willempje Kwekel, geb. Piershil 4-8-1877, overl. Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Klaasje Huizer, geb. Ridderkerk 1-10-1914, overl. Hendrik Ido Ambacht 16-3-2005, tr. Hendrik Ido Ambacht 23-9-1937 Jan Rijsdijk, geb. IJsselmonde 27-4-1910, overl. Dordrecht 27-1-1984.
 2. Klaasje Huizer, geb. Ridderkerk 28-9-1916, overl. Hendrik Ido Ambacht 29-12-1988, tr. Zwijndrecht 29-5-1937 n.n.
 3. Reina Huizer, geb. Ridderkerk 11-1-1918, overl. Arnhem 16-7-1999, tr. Hendrik Ido Ambacht 10-9-1936 Johannes Visser, geb. Zwijndrecht 9-2-1916, overl. Arnhem 10-10-1996.

XIIs
Adam Huizer, geb. Ridderkerk 11-1-1877, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 6-7-1961, tr. Ridderkerk 12-5-1899
Jannigje Stolk, geb. Hendrik Ido Ambacht 10-1-1878, overl. Hendri-Ido-Ambacht 16-6-1967, begr. Hendrik-Ido-Ambacht 20-6-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, 1899-1986.
  vervolg XIIIaj
 2. Adrianus Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 1-2-1901, overl. Ridderkerk 6-7-1901.
 3. Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 5-3-1903, overl. Ridderkerk 1-8-1918.
 4. Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 24-4-1904, overl. Hendrik Ido Ambacht 21-5-1992, tr. Hendrik Ido Ambacht 1929 Martha Spoormaker, geb. Hardinxveld 30-1-1908.
 5. Magcheltje Huizer, geb. Ridderkerk 2-11-1907, overl. Vlaardingen 3-5-1997, tr. Hendrik Ido Ambacht 22-11-1928 Willem Spoormaker, geb. Rotterdam 20-11-1899, overl. Vlaardingen 22-4-1992.
 6. Jacob Huizer, geb. Ridderkerk 6-1-1910, overl. Dordrecht 29-11-1993, tr. (1) Dordrecht 24-9-1936 Catharina Johanna van Leeuwen, geb. Dordrecht 1-10-1901, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 14-7-1941; tr. (2) Hendrik Ido Ambacht 12-3-1942 Judith Filemon, geb. Leiden. 21-11-1905.
 7. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 16-11-1912, overl. Dordrecht 21-12-1940, tr. Hendrik Ido Ambacht 25-6-1931 Johannes Willem Rijsdijk, geb. Hendrik Ido Ambacht 1907.
 8. Adam Huizer, 1915-1999.
  vervolg XIIIak
 9. Klaasje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 2-12-1917, overl. 5-8-1982.

XIIt
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 17-1-1879, tr. Ridderkerk 5-4-1901
Bastiaantje van der Graaff, geb. Ridderkerk 4-8-1881, overl. Ridderkerk 24-2-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Klaasje Huizer, geb. Ridderkerk 19-11-1902, overl. Zwijndrecht 25-2-1997, tr. Ridderkerk 6-5-1921 Cornelis de Vormer, geb. Ridderkerk 26-1-1900, overl. Ridderkerk 18-10-1984.
 2. Cornelis Huizer, 1904-1985.
  vervolg XIIIal
 3. Wouter Huizer, geb. Ridderkerk 3-8-1906, overl. Dordrecht 18-1-1997, begr. Ridderkerk 22-1-1997, tr. Rotterdam 6-12-1946 Adriana Rijsdijk, geb. IJsselmonde 9-12-1908, overl. Ridderkerk 29-6-1995, begr. Ridderkerk 3-7-1995.
 4. Maaike Huizer, geb. Ridderkerk 15-5-1909, overl. Dordrecht 21-6-1973, tr. Ridderkerk 6-6-1930 Pieter Plaisier, geb. Ridderkerk 11-11-1909.
 5. Jacob Huizer, 1912-1969.
  vervolg XIIIam
 6. Pieter Huizer, 1913-1987.
  vervolg XIIIan
 7. Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 29-10-1916, overl. Rotterdam 4-5-2002, begr. Ridderkerk 8-5-2002, tr. Zwijndrecht 23-3-1946 n.n.
 8. N.N Huizer, tr. Ridderkerk 7-12-1945 Simon Trouw, geb. Ridderkerk? 20-3-1920, overl. Ridderkerk 24-6-2006, begr. Ridderkerk.

XIIu
Jan Huijser, geb. IJsselmonde 17-8-1878, tr. Rotterdam 13-2-1901
Catharina Dirkje Ipskamp, geb. IJsselmonde 6-11-1880.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje Huijser, geb. IJsselmonde 1-2-1902.
 2. Jan Huizer, 1903-1969.
  vervolg XIIIao
 3. Lijntje Huijser, geb. Nieuwenhoorn 5-8-1904, overl. Rotterdam 2-12-1988, tr. Rotterdam 13-6-1928 Jan Cevering, geb. Rotterdam 15-11-1902.
 4. Neeltje Huijser, geb. Nieuwenhoorn 1907, overl. Nieuwenhoorn 30-11-1907.
 5. Jozephus Huijser, geb. Nieuwenhoorn 31-8-1909, overl. Rotterdam 26-7-2002, tr. Rotterdam 24-1-1940 Helena de Visser, geb. Den Helder 26-7-1906, overl. Rotterdam 23-10-1989.
 6. Geertruij Dirkje Huijser, geb. Nieuwenhoorn 12-5-1911, overl. Spijkenisse 8-1-2005, tr. Rotterdam 18-7-1934 Dirk Huisman, geb. Oud-Beijerland 4-1-1910, overl. Schiedam 26-8-1984.
 7. Frans Huijser, geb. Rotterdam 29-9-1917, overl. Leusden 29-12-1942, begr. Rotterdam.

XIIv
Pieter Adam Huizer, geb. IJsselmonde 1-4-1881, overl. Utrecht 27-10-1957, tr. Rotterdam 7-3-1923
Cornelia Willemina van Gogh, geb. Rotterdam 27-8-1894, overl. Zwijndrecht 27-12-1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Pieter Adam Huijzer, 1930-2004.
  vervolg XIIIap

XIIw
Dirk Huijser, geb. IJsselmonde 1-2-1895, overl. Rotterdam 31-12-1976, tr. (1) Velsen 16-12-1920
Maria Prins, geb. Velsen 11-11-1898, overl. 's-Gravenhage 9-12-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, 1926-1989.
  vervolg XIIIaq

Dirk Huijser, 1895-1976, tr. (2) Rotterdam 8-7-1970 n.n.
XIIx
Hendrik Huijzer, geb. Woerden 14-12-1885, tr. Utrecht 8-8-1906
Hendrika Johanna van Olderen, geb. Utrecht 7-8-1886, overl. Amersfoort 1-8-1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina Johanna Huijzer, geb. Utrecht 24-9-1906, tr. 's-Gravenhage 10-7-1929 August Friederich Wilhelm Nieuwenburg, geb. 10-1-1906, wss. 's-Gravenhage.
 2. Hendrik Cornelis Huijzer, geb. Utrecht 6-3-1908, tr. 's-Gravenhage 9-6-1933 Johana Hofland, geb. 's-Gravenhage 11-8-1908.
 3. Cornelis Johannes Huijzer, 1912-1944.
  vervolg XIIIar
 4. Hendrika Johanna Huijzer, geb. Rotterdam 12-10-1913, overl. Alkmaar 2-12-1992, tr. 's-Gravenhage 24-5-1944 Philippus Petronella Mathot, geb. 's-Hertogenbosch 4-1-1916, overl. 's-Gravenhage 6-3-1972.
 5. Johan Pieter Huijzer, geb. Rotterdam 4-5-1916 typograaf, overl. Burscheid [Duitsland] 4-10-1944, begr. ereveld Loenen.

XIIy
Cornelis Huijzer, geb. Woerden 23-6-1888, overl. Heemstede 7-8-1954, tr. Rotterdam 12-3-1913
Neeltje Schermer, geb. Rotterdam 10-2-1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina Maria Huijzer, geb. Rotterdam 14-12-1913, overl. Haarlem 10-5-1995, tr. Haarlem 6-6-1939 n.n.
 2. Cornelis Huijzer, 1916-1944.
  vervolg XIIIas
 3. Maria Wilhelmina Huijzer, geb. Haarlem 12-8-1920, overl. Harderwijk 30-7-1999, tr. Haarlem 4-10-1951 n.n.
 4. Gijsbertus Johannes Huijzer, 1922-1990.
  vervolg XIIIat
 5. Annigje Huijzer, geb. Haarlem 10-3-1928, overl. Hhaarlem 20-3-2000, tr. Haarlem 18-3-1953 n.n.; gescheiden Halle-Neustadt [Duitsland] 23-8-1974.
 6. Jan Huijzer, 1929-2001.
  vervolg XIIIau

XIIz
Adam Pieter Huijzer, geb. Woerden 23-7-1892, overl. Heiloo 5-12-1990, tr. Woerden 31-1-1918
Dorothea Amelberga Meirte, geb. Temsche [BelgiŽ] 16-12-1895, overl. Heiloo 26-12-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Frans Huijzer, 1918-1990.
  vervolg XIIIav
 2. Frans Huijzer, 1922-2005.
  vervolg XIIIaw
 3. Sophia Coleta Huijzer, geb. Linschoten 19-11-1923, overl. Bergen 10-8-2008,
  tr. (1) Heiloo 13-2-1947 Albertus Dekker, geb. Egmond aan Zee 8-6-1905, overl. Alkmaar 20-1-1970;
  tr. (2) Purmerend 2-10-1986 Johannes Wilhelmina Verbiest, geb. Helmond 30-3-1927, overl. Purmerend 26-7-2000.
 4. Christina Dorothea Huijzer, geb. Linschoten 12-12-1925, overl. Heiloo 2-7-2010, tr. Heiloo 10-6-1948 Adolf Gerard Schokker, geb. Alkmaar 24-5-1922, overl. Heerhugowaard 7-10-2009.
 5. Theophiel Huijzer, 1929-1995.
  vervolg XIIIax
 6. Arthur Huijzer, geb. Linschoten 7-5-1934, overl. Heiloo 16-9-1944.

XIIaa
Joris Huijzer, geb. Woerden 15-11-1896, overl. Ouderkerk aan den IJssel 28-12-1980, tr. Rotterdam 13-11-1935
Maartje Troost.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelis Pieter Huijzer, geb. Rotterdam 17-8-1936, overl. Rotterdam 11-3-1937.
 2. George Peter Huijzer, geb. Rotterdam 16-10-1948, overl. Hoorn 25-2-1990, tr. Rotterdam 19-7-1985, gesch. Rotterdam 9-2-1989 n.n.

XIIab
Johannes Huijzer, geb. Woerden 30-3-1900, tr. Rotterdam 6-10-1920
Hendrina Mersel, geb. Rotterdam 23-3-1901.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Christina Huijzer, geb. Rotterdam 1-8-1925, overl. Hellevoetsluis 31-5-2009, tr. Rotterdam 10-5-1950 n.n.

XIIac
Joris Huijzer, geb. Woerden 25-5-1893, overl. Gouda 16-1-1985, tr. Streefkerk 9-9-1920
Johanna Schinkel, geb. Streefkerk 2-8-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Adam Huijzer, 1921-1991.
  vervolg XIIIay
 2. Jacob Huijzer, 1923-1989.
  vervolg XIIIaz

XIIad
Arie Huyzer, geb. Schoonhoven 18-12-1899, overl. Langerak 26-10-1965, tr. Bergambacht 3-6-1921
Antonia de Bruyn, geb. Bergambacht 28-7-1901.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Huyzer, geb. Bergambacht 12-12-1921, overl. Culemborg 23-4-1995, begr. Buurmalsen, tr. Nieuwpoort 5-6-1941 Hendrik Cornelis Langenberg, geb. Culemborg 6-7-1919, overl. Tiel 14-2-1989, begr. Buurmalsen.
 2. Teunis Huyzer, 1925-1978.
  vervolg XIIIba

XIIae
Pieter Huizer, geb. IJsselmonde25-10-1844, overl. Charlois 1-6-1892, tr. Charlois 26-4-1867
Bastiaantje Pieternella Baris, overl. Rotterdam 3-4-1908.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Willem Huizer, geb. Charlois 29-7-1867, overl. Charlois 5-10-1867.
 2. Teuntje Wilhelmina Huizer, geb. Charlois 5-1-1869, tr. Charlois 26-6-1890 Hendrik Koopmans, geb. Lemsterland 1868, overl. Schoonhoven 23-7-1942.
 3. Gijsje Elisabeth Huizer, geb. Rotterdam 12-6-1871, tr. (1) Charlois 10-11-1892 Arij Stolk, geb. Barendrecht; tr. (2) Rotterdam 9-5-1906 Jan Stam, geb. Charlois.
 4. Sijgje Martina Huizer, geb. Rotterdam 23-2-1873, overl. Rotterdam 25-11-1965, tr. Rotterdam 27-10-1897 Gerrit Cornelis Kaim, geb. 's-Gravendeel 4-10-1874, overl. Rotterdam 3-1-1937.
 5. Jacob Huizer, geb. Charlois 22-3-1877, overl. Charlois 7-5-1877.
 6. Jacoba Huizer, geb. Charlois 14-11-1878, tr. Rotterdam 10-8-1898 Hendrik Heiden, geb. IJsselmonde.
 7. Pieter Willem Huizer, 1881-1970.
  vervolg XIIIbb
 8. kind, doodgeb. Charlois 21-9-1884.

XIIaf
Nicolaas Huizer, geb. Charlois 21-12-1861, overl. Delft 10-2-1934, tr. (1)
Dirkje Cornelia de Jongh, geb. Ridderkerk 1863.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsje Elizabeth Huizer, geb. Charlois 17-8-1888, tr. Rotterdam 8-3-1911 Leendert Johannis Stok, geb. Charlois.
 2. Adriaantje Huizer, geb. Charlois 25-7-1891, tr. Rotterdam 2-4-1913 Pieter van Pelt, geb. Charlois.
 3. Jacoba Huizer, geb. Charlois 26-4-1893, overl. Charlois 30-8-1893.

Nicolaas Huizer, tr. (2) Rotterdam 23-6-1897
Aagje Noordzij, geb. Charlois.
XIIag
Adriana Huizer, geb. 3-6-1865, relatie (1)
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huizer, 1884-1969.
  vervolg XIIIbc
 2. Hendrika Adriana Huizer, geb. Rotterdam 5-11-1888, tr. Rotterdam 9-6-1909 Hendrikus Wilhelmus Johannis Wensing.
 3. Margaretha Huizer, geb. Rotterdam 24-2-1890, tr. Rotterdam 24-1-1912 Martinus Danser, geb. Rotterdam.
 4. Elisabeth Gijsje Huizer, geb. Rotterdam 6-4-1891, overl. Rotterdam 28-7-1909.

Adriana Huizer, 1865-, tr. (2) Rotterdam 14-10-1891
Hendrik Joseph de Roo, geb. Rotterdam.
XIIah
Bastiaan Huizer, geb. Kapelle 13-1-1872, overl. Vlissingen 29-3-1953, tr. Terneuzen 15-5-1902
Dina Jacomina Hangoor, geb. Terneuzen 30-6-1880, overl. 10-6-1956.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huizer, geb. Vlissingen 3-9-1902, overl. Vlissingen 21-5-1922.
 2. Levinus Jacob Huizer, 1906-1978.
  vervolg XIIIbd

XIIai
Marinus Huizer, geb. Kapelle 8-10-1876, overl. 's-Gravenpolder 19-10-1953, tr. 's-Gravenpolder 30-3-1900
Maria Moeleker, geb. 's-Gravenpolder 26-7-1876.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. 's-Gravenpolder 20-4-1907, overl. 's-Gravenpolder 29-4-1908.
 2. Johanna Huizer, geb. 's-Gravenpolder 11-4-1916, overl. Veere 14-2-2000, tr. 's-Gravenpolder 26-2-1962, gescheiden 's-Gravenpolder 18-5-1967 n.n.
 3. Jacob Huizer, 1901-.
  vervolg XIIIbe

XIIaj
Abraham Huijser, geb. Schiedam 13-7-1891, relatie met
Johanna Petronella Vendeloo, geb. Schiedam 15-10-1894.
Uit deze relatie:
 1. Herman Nicolaas Huijzer, 1919-1985.
  vervolg XIIIbf

XIIak
Martinus Huijser, geb. Schiedam 6-3-1895, relatie met
Angenita Zuidgeest, geb. Schiedam 1-4-1897.
Uit deze relatie:
 1. Abraham Huijzer, 1920-1989.
  vervolg XIIIbg
 2. Isaac Huijser, geb. Schiedam 3-4-1922, overl. Bergen op Zoom 27-9-1999, tr. (1) Schiedam 12-3-1947, gescheiden Schiedam 23-1-1976 n.n.; tr. (2) Vlaardingen 18-3-1976 n.n.

XIIal
Pleun Huizer, geb. Ridderkerk 19-7-1867, overl. Ridderkerk 7-7-1938, tr. Ridderkerk 16-11-1888
Neeltje van Dalen, geb. Ridderkerk 28-4-1869, overl. Rotterdam 26-5-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Bastiaan Huizer, 1889-.
  vervolg XIIIbh
 2. Bastiaan Jan Huizer, geb. Charlois 8-11-1890.
 3. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 24-4-1892, overl. Ridderkerk 28-8-1892.
 4. Johanna Maria Huizer, geb. Ridderkerk 24-9-1893, tr. Rotterdam 4-4-1917 Johan Frederik WŲhler, geb. Rotterdam 22-6-1896.
 5. Leendert Huizer, 1895-.
  vervolg XIIIbi
 6. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 17-1-1896, overl. Ridderkerk 12-6-1896.
 7. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 20-2-1897, overl. Ridderkerk 14-5-1897.
 8. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 24-6-1898.
 9. Rookes Huizer, 1899-1984.
  vervolg XIIIbj
 10. Willem Huizer, 1902-.
  vervolg XIIIbk
 11. Pleun Huizer, geb. Amsterdam 12-11-1903.
 12. Neeltje Huizer, geb. Amsterdam 13-2-1906, overl. Rotterdam 25-7-1990,
  tr. (1) Rotterdam 26-2-1947, gesch. Rotterdam 10-12-1948 Nicolaas Pieter Punt, geb. Rotterdam 27-2-1901;
  tr. (2) Rotterdam 4-10-1950, gesch. Rotterdam 4-8-1972 n.n.;
  tr. (3) Ridderkerk 31-8-1934, gesch. Ridderkerk 9-6-1944 Adriaan Pieter Kress, geb. Amsterdam 19-2-1902.
 13. Pieter Huizer, 1907-.
  vervolg XIIIbl
 14. Pietje Huizer, geb. Schiedam 29-9-1909, tr. Ridderkerk 14-1-1930 Jakob Pleun van Breda, geb. Rotterdam 30-1-1909.
 15. Bastiaan Jan Huizer, geb. Rotterdam 1911.

XIIam
Dirk Huizer, geb. Ridderkerk 31-3-1875, tr. Ridderkerk 10-4-1903
Cornelia Maria Dijksman, geb. Hendrik Ido Ambacht 10-9-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleun Huizer, 1904-.
  vervolg XIIIbm
 2. Cornelis Huizer, 1906-.
  vervolg XIIIbn
 3. Adriana Huizer, geb. Rotterdam 26-5-1908, overl. Breda 24-6-1999, gecr. Breda 28-6-1999, tr. Rotterdam 25-9-1929 Carel Johannes Glasbergen, geb. Rotterdam 31-10-1906, overl. Zevenbergen 1-3-1987, gecr. Breda 5-3-1987.
 4. Arie Huizer, 1911-2000.
  vervolg XIIIbo

XIIan
Johannes Huizer, geb. IJsselmonde 27-3-1891, overl. Ridderkerk 28-3-1934, tr. Ridderkerk 8-8-1913
Johanna de Waard, geb. Ridderkerk 17-8-1892.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Huizer, geb. 13-8-1913, overl. 1914.
 2. Lena Huizer, geb. Ridderkerk 19-2-1915, overl. 6-1-1924.
 3. Willem Klaas Huizer, geb. 18-1-1917, overl. 22-5-1919.
 4. Willem Klaas Huizer, geb. Ridderkerk 9-10-1921, overl. Capelle an den IJssel 30-3-1994, tr. Rotterdam 31-7-1946 n.n.; kind van XIIdg.
 5. Gerrit Huizer, geb. Ridderkerk 20-6-1924, overl. Rotterdam 27-8-2004
 6. Johannnes Huizer, 1926-1977.
  vervolg XIIIbp
 7. Klaas Huizer, geb. Ridderkerk 14-1-1932, overl. 9-11-1948.

XIIao
Klaas Huizer, geb. IJsselmonde 12-2-1895, overl. Rotterdam 12-5-1977, tr. IJsselmonde 25-5-1916
Lena de Waard, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-7-1894, overl. Rotterdam 29-4-1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Klaas Huizer, 1921-2001.
  vervolg XIIIbq
 2. Gerrit Arie Huizer, geb. IJsselmonde 18-3-1931, overl. Rotterdam 21-11-1996, tr. Rotterdam 13-7-1966 n.n. Meertens.

XIIap
Jan Johannes Huizer, geb. IJsselmonde 29-6-1900, overl. Rotterdam 16-8-1978, tr. (1) IJsselmonde 15-4-1920, gescheiden 23-5-1949
Ariena de Waard, geb. Ridderkerk 30-7-1901, overl. Rotterdam 20-1-1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Klaas Huizer, 1920-1981.
  vervolg XIIIbr
 2. Aaltje Huizer, geb. IJsselmonde 26-6-1925, overl. Rotterdam 21-2-2001, tr. Rotterdam 29-12-1943 Jan Endeveld, geb. Rotterdam 25-10-1916, overl. Rotterdam 5-3-1982.

Jan Johannes Huizer, 1900-1978, tr. (2) Rotterdam 7-9-1949
Neeltje Jongbloed, geb. Rotterdam 6-8-1911, overl. Rotterdam 24-8-1993.
XIIaq
Bastiaan Arie Huizer, geb. IJsselmonde 8-2-1900, overl. Rotterdam 15-11-1989, tr. IJsselmonde 2-2-1922
Lena Mastenbroek, geb. IJsselmonde 20-12-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huizer, 1924-1994.
  vervolg XIIIbs
 2. Berta Huizer, geb. IJsselmonde 11-3-1928, overl. Rotterdam 2-9-1990, tr. Rotterdam 15-9-1948 n.n.

XIIar
Jan Huizer, geb. IJsselmonde 18-11-1909, overl. Rotterdam 27-1-1992, tr. IJsselmonde 2-6-1933
Neeltje Willemina Goosen, geb. Rotterdam 30-8-1908.
XIIas
Teunis Huizer, geb. Ridderkerk 11-3-1852, tr. Ridderkerk 8-1-1875
Annigje Barendrecht, geb. Barendrecht 2-5-1852.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Huizer, 1875-.
  vervolg XIIIbt
 2. Pieter Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 23-7-1876, overl. Ridderkerk 9-10-1884.
 3. Willem Huizer, geb. Ridderkerk 1-1-1878, overl. Ridderkerk 21-5-1883.
 4. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 25-4-1880, overl. Ridderkerk 2-9-1884.
 5. Adriana Huizer, geb. Ridderkerk 6-2-1882, overl. Ridderkerk 9-6-1882.
 6. Willempje Huizer, geb. Ridderkerk 22-6-1883.
 7. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 13-9-1885, tr. Ridderkerk 16-6-1910 Adrianus Simon Louter, geb. Heinenoord 23-4-1867.
 8. Pieter Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 10-4-1887, tr. Haaften 15-7-1915 Pieternella Satter, geb. Haaften 1888.

XIIat
Joost Huizer, geb. Zwijndrecht 18-11-1864, relatie met
Cornelia Bijl, geb. 's-Gravendeel 26-11-1865.
Uit deze relatie:
 1. Adriana Huizer, geb. Hillegersberg 13-2-1888, tr. Zwijndrecht 23-12-1909 Willem van Wingerden, geb. Zwijndrecht 7-3-1881, overl. Zwijndrecht 2-3-1951.
 2. Dirk Huizer, geb. Zwijndrecht 17-8-1889, overl. Schiedam 16-6-1954,
  tr. (1) Rotterdam 31-10-1917, gesch. Rotterdam 17-10-1932 Jannetje Minnaard, geb. Yerseke;
  tr. (2) Schiedam 22-12-1932 Neeltje Jongebreur, geb. IJsselmonde 27-6-1894, overl. Schiedam 5-9-1947.
 3. Ploontje Huizer, geb. Zwijndrecht 12-6-1892, overl. Rotterdam 25-11-1918, relatie met Pieter Langeveld.
 4. Aart Huizer, 1894-1982.
  vervolg XIIIbu
 5. Josina Huizer, geb. Zwijndrecht 26-12-1896, tr. Rotterdam 6-3-1918 Pieter Stolk, geb. Zwijndrecht.
 6. Pieter Huizer, geb. Zwijndrecht 3-6-1899.
 7. Hendrika Cornelia Huizer, geb. Zwijndrecht 16-2-1902, overl. Zwijndrecht 14-11-1988, tr. Zwijndrecht 13-4-1920 Hendrik Frank van den Andel, geb. Papendrecht 15-9-1899, overl. Rotterdam 10-11-1957.
 8. Marinus Karel Johan Huizer, geb. Zwijndrecht 3-5-1905, overl. Rotterdam 4-3-1962 akte 642.

XIIau
Cornelis Huizer, geb. Zwijndrecht 15-7-1868 tr. Rotterdam 20-1-1904
Jannetje Cornelia Hermina van der Lugt, geb. Kralingen 10-8-1865, overl. Ridderkerk 8-8-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind, doodgeb. Rotterdam 27-3-1905.

XIIav
Cornelis Huijser, geb. Dubbeldam 12-4-1877, overl. Dordrecht 19-5-1951, tr. Dubbeldam 1-2-1900
Maria Bezemer, geb. Puttershoek 25-7-1877.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Arie Huijser, geb. Dubbeldam 22-4-1900.
 2. Arie Adrianus Huijser, 1901-1971.
  vervolg XIIIbv
 3. Cornelia Janna Huijser, geb. Dubbeldam 1-9-1902
 4. Janna Huijser, geb. Dordrecht 11-6-1908, overl. Dordrecht 13-6-1908.
 5. Teunis Huijser, 1909-1964.
  vervolg XIIIbw
 6. Cornelis Huijser, geb. Dordrecht 8-1911, overl. Dordrecht 5-12-1912.
 7. Cornelis Huijser, geb. Dordrecht 25-7-1920, overl. Amsterdam 13-9-2008, tr. Amsterdam 7-12-1963 Anna Regina Margaretha Lagrange, geb. Amsterdam 15-5-1911, overl. Amsterdam 9-8-1992.

XIIaw
Adrianus Leendert Huijser, geb. Ridderkerk 29-9-1889, overl. Zwijndrecht 21-3-1982, tr. Zwijndrecht 30-4-1919
Dirkje van Vught, geb. Woudrichem 16-5-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelia Hendrika Huijser, geb. Zwijndrecht 20-2-1915, overl. Rotterdam 13-1-2004, tr. Zwijndrecht 14-4-1938 Marius van 't Hof, geb. Ridderkerk 7-10-1905, overl. Rotterdam 28-2-1990.
 2. Anthonie Huijser, geb. Zwijndrecht 28-5-1916, overl. Dordrecht 17-10-2002, tr. Dubbeldam 11-9-1945 Neeltje van der Stel, geb. Dubbeldam 20-6-1917, overl. Dordrecht 29-12-2007, begr. Dordrecht 3-1-2008.
 3. Hendrika Huijser, geb. Zwijndrecht 11-11-1920, overl. Capelle aan den IJssel 22-12-2004, tr. Zwijndrecht 7-1-1943 Arie Cornelis Diethelm, geb. Schiedam 17-6-1913, overl. Pols [Oostenrijk] 28-6-1982.
 4. Adrianus Huijser, geb. Zwijndrecht 2-11-1922, overl. Dordrecht 20-10-2003, tr. Puttershoek 8-5-1952 n.n.

XIIax
Adriaan Huyser, gEb. Zwijndrecht 6-3-1903, tr. Amsterdam 1-7-1937
W. M. Wegh, geb. DŁsseldorf 13-7-1908, overl. Utrecht 18-6-1971.
XIIay
Andreas Huijser, geb. Rotterdam 12-6-1887, overl. Amsterdam 18-2-1956, begr. Amsterdam 23-2-1956, tr. Rotterdam 8-10-1913
Adriana Wilhelmina Hoogendorp, geb. Rotterdam, overl. Ede-Bennekom 26-11-1968, begr. Amsterdam 29-11-1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Andreas Huijser, 1917-1992.
  vervolg XIIIbx

XIIaz
Joris Huiser, geb. Hillegersberg 24-7-1889, overl. Hillegersberg 14-7-1951, tr. Rotterdam 29-1-1913
Johanna Woltera Valentijn, geb. Hillegersberg 17-10-1891, overl. Hilversum 4-5-1951.
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Huijser, 1913-1996.
  vervolg XIIIby

XIIba
Pieter Huijser, geb. Hillegersberg 3-7-1894, tr. Rotterdam 20-7-1921
Wilhelmina Gerhardina van Ommeren, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Huijser, tr. 9-5-1957 Hendrik Prijs, geb. 1925, overl. West Lawn P.A. [Verenigde Staten] 23-2-1989.

XIIbb
Joris Huizer, geb. Rotterdam 12-5-1888, overl. Rotterdam 10-4-1963, tr. (1) Rotterdam 3-10-1912, gescheiden Rotterdam 19-1-1917
Elisabeth Vogelina Mackenzie, geb. Breda.

Joris Huizer, 1888-1963, tr. (2) Rotterdam 9-10-1918, gescheiden Rotterdam 22-4-1922
Geertrui Snelleman, geb. Rotterdam.

Joris Huizer, 1888-1963, tr. (3) Rotterdam 16-7-1930
Christina Baas, geb. Rotterdam 9-10-1901, overl. Maasdijk 21-12-1979.
XIIbc
Petrus Huizer, geb. Rotterdam 28-12-1889, overl. Rotterdam 14-4-1929, tr. Rotterdam 6-6-1917
Johanna Elisabeth Lehmacher, geb. Amsterdam 10-11-1890.
XIIbd
Joor Huizer, geb. Rotterdam 3-9-1873, overl. Haarlemmermeer 26-9-1918, tr. (1) 19-5-1897
Alida Cornelia Griekspoor, geb. Haarlemmermeer 1869, overl. Haarlemmermeer 19-11-1897.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind, doodgeb. Haarlemmermeer 18-11-1897.

Joor Huizer, 1873-1918, tr. (2) Haarlemmermeer 18-4-1900
Teuntje Sofia Smits, geb. Haarlemmermeer 11-10-1868.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huizer, geb. Haarlemmermeer 29-5-1901.
 2. Jan Huijser, 1902-1982.
  vervolg XIIIbz
 3. Cornelis Huizer, geb. Haarlemmermeer 9-1904, overl. Haarlemmermeer 24-1-1905
 4. Cornelis Huizer, geb. Haarlemmermeer 1906, overl. Haarlemmermeer 10-11-1908.
 5. Gerrit Huizer, geb. Haarlemmermeer 5-1908, overl. Haarlemmermeer 8-7-1908.
 6. Gijsbertus Huizer, geb. Haarlemmermeer 5-1908, overl. Haarlemmermeer 11-1-1909.
 7. Cornelia Huizer, geb. Haarlemmermeer 21-7-1911, overl. Sassenheim 13-6-1996, tr. Haarlemmermeer 2-8-1939 Jan Blokker, geb. Haarlemmermeer 9-2-1914, overl. Haarlemmermeer 2-8-1980.

XIIbe
Gijsbertus Huizer, geb. Benthuizen 30-11-1878, overl. Haarlemmermeer 4-1-1945, tr. (1) Haarlemmermeer 17-5-1899
Antonia van Rijswijk, geb. Haarlemmermeer 1876, overl. Haarlemmermeer 4-11-1909.

Gijsbertus Huizer, 1878-1945, tr. (2) Haarlemmermeer 19-7-1911
Rachel Jozina Arensman, geb. Stad aan 't Haringvliet 16-4-1886.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huizer, geb. Oterleek 14-6-1913, overl. Haarlemmermeer 26-2-2000, tr. Haarlemmermeer 7-11-1934 Cornelis Klootwijk, geb. Haarlemmermeer 10-4-1989.

Gijsbertus Huizer, 1878-1945, tr. (3) Nieuw-Vennep 1932
Matje de Weerd, geb. Haarlemmermeer 25-12-1886, overl. Nieuw-Vennep 5-4-1952
XIIbf
Jan Huizer, geb. Benthuizen 25-10-1880, overl. Lisse 6-1-1956, tr. 's-Gravenhage 16-11-1904
Clasina van Wijk, geb. 's-Gravenhage 23-1-1881.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijser, 1906-.
  vervolg XIIIca
 2. Nicolaas Huizer, geb. Lisse 5-7-1909.
 3. Sanna Clasina Huizer, geb. Lisse 17-11-1918, overl. Haarlem 4-11-2007, tr. Lisse 30-1-1942 Antonius van den Heuvel, geb. Amsterdam 30-5-1906, overl. Alkmaar 29-8-1977.

XIIbg
Dientje Adriana Huijser, geb. Kralingen 25-10-1891, rel. (1)
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Johanna Reinarda Huijser, geb. Rotterdam 30-11-1911, overl. Ridderkerk 24-1-1912.
Dientje Adriana Huijser, 1891-, tr. (2) Rotterdam 31-12-1913
Klaas van Eck, geb. Zoetermeer.
XIIbh
Hendrik Johannes Huizer, geb. Rotterdam 21-12-1900, tr. Rotterdam 7-12-1921
Hendrika Maria Versnel, geb. Rotterdam 27-3-1898.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Johannes Huijser, 1930-2009.
  vervolg XIIIcb
 2. Coenraad Huijser, 1936-1992.
  vervolg XIIIcc

XIIbi
Jan Huizer, geb. Hillegersberg 28-2-1902, overl. Vollenhove 8-3-1998, tr. (1) 's-Gravenzande 28-7-1926
Gerritje van den Berg, geb. 's-Gravenzande 10-12-1896, overl. 's-Gravenzande 26-10-1930.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Huizer, geb. Culemborg 12-5-1930, overl. 's-Gravenhage 9-5-1931.

Jan Huizer, 1902-1998, tr. (2) Tricht 16-11-1933
Alida Wilhelmina Flora van Eck, geb. Buurmalsen 25-4-1910, overl. Vollenhove 29-4-1986.
XIIbj
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 30-3-1847, overl. Rotterdam 28-1-1890, tr. Barendrecht 11-10-1877
Cornelia van der Jagt, geb. Barendrecht 13-7-1858.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huizer, geb. Ridderkerk 9-5-1878, overl. Ridderkerk 14-8-1878.
 2. Adrianus Huizer, geb. IJsselmonde, overl. IJsselmonde 15-6-1883.
 3. Aartje Huizer, geb. Diox [Frankrijk] 1884, overl. Rotterdam 27-11-1973, tr. (1) Rotterdam 25-7-1906, gesch. Rotterdam 28-4-1913 Albert Blum; tr. (2) Rotterdam 9-9-1931 Everhardus van der Hoff, geb. Rotterdam 24-4-1877, overl. Rotterdam 25-10-1946,
 4. Meeuwis Huizer, geb. Ridderkerk 21-9-1889, overl. Ridderkerk 12-2-1890.

XIIbk
Joris Huizer, geb. Ridderkerk 7-1-1852, overl. Zwijndrecht 26-2-1937, tr. Barendrecht 22-9-1876
Machtilda Cornelia van der Jagt, geb. Barendrecht 2-7-1854.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 9-2-1877.
 2. Adrianus Huizer, 1879-1965.
  vervolg XIIIcd
 3. Meeuwis Huizer, geb. Ridderkerk 20-5-1882, overl. 14-7-1961, begr. Barendrecht.
 4. Aartje Huizer, geb. Ridderkerk 14-2-1885, overl. Rockport [Verenigde Staten] 4-4-1919.
 5. Arie Huizer, 1887-.
  vervolg XIIIce
 6. Anna Huizer, geb. Ridderkerk 2-8-1890.
 7. Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 24-5-1893, tr. Ridderkerk 28-4-1916 Cornelis Buitendijk, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-2-1888.
 8. Johanna Huizer, geb. Ridderkerk 24-5-1893.
 9. Cornelis Huizer, 1895-1981.
  vervolg XIIIcf
 10. Pieter Huizer, 1897-1995.
  vervolg XIIIcg

XIIbl
Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 19-10-1856, tr. Groote Lindt 21-3-1878
Teuntje van Dijk, geb. Heer Oudelandsambacht 16-12-1852, overl. Ridderkerk 10-12-1906.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huizer, geb. Ridderkerk 18-9-1878, overl. Rotterdam 25-9-1944, tr. Ridderkerk 15-11-1901 Willem Kranenburg, geb. Charlois 7-2-1877, overl. Rotterdam 5-1-1935.
 2. Jacobus Adrianus Huizer, 1880-1955.
  vervolg XIIIch

XIIbm
Joris Huizer, geb. Barendrecht 6-4-1847, overl. Deventer 2-4-1919, tr. Barendrecht 30-10-1870
Adriana Catharina Swart, geb. Barendrecht 12-3-1843, overl. Barendrecht 12-8-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Leendert Huizer, 1871-1932.
  vervolg XIIIci
 2. Leendert Jan Huizer, 1873-1959.
  vervolg XIIIcj
 3. Dirk Jan Huizer, geb. Barendrecht 1-12-1874, overl. Dordrecht 13-10-1906 (588/728).
 4. Alida Huizer, geb. Barendrecht 29-3-1876, overl. Zwijndrecht 16-2-1936, tr. Ridderkerk 21-4-1910 Teunis Jansz Maaskant, geb. Ridderkerk 1880.
 5. Johannes Hendrik Huizer, geb. Barendrecht 3-11-1878, tr. Deventer 29-5-1918 Willemina Maria Witteveen, geb. Deventer 1893.
 6. Jannetje Huizer, geb. Barendrecht 6-1-1880.
 7. Maaike Huizer, geb. Barendrecht 1885, overl. Barendecht 11-6-1907, tr. Barendrecht 1-6-1905 Jan de Zeeuw, geb. Rijsoord 1882.
 8. Johannes Hendrik Huizer, 1889-1976.
  vervolg XIIIck

XIIbn
Hendrik Huizer, geb. Barendrecht 16-7-1851, overl. Barendrecht 6-8-1920, tr. (1) Barendrecht 4-5-1878
Elisabeth van Warendorp, geb. Barendrecht 1853.
Uit dit huwelijk:
 1. Alida Huyser, geb. Barendrecht 25-6-1878.
 2. Cornelia Huyser, geb. Barendrecht 15-11-1880.
 3. Cornelis Huyser, 1882-1939.
  vervolg XIIIcl
 4. Cornelia Huyser, geb. Barendrecht 26-12-1883.

Hendrik Huizer, 1851-1920, tr. (2) Barendrecht 18-2-1886
Cornelia van Warendorp, geb. Barendrecht 25-9-1859.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerdina Huyser, geb. Barendrecht
 2. Elizabeth Huyser, geb. Barendrecht
 3. Geertrui Florina Huyser, geb. Barendrecht
 4. Hendrik Huyser, overl. Bergen op Zoom 26-6-1917.

XIIbo
Jan Huijser, geb. Barendrecht 18-6-1862, overl. Ridderkerk 28-12-1924, tr. Barendrecht 27-9-1883
Elisabeth Salie, geb. Barendrecht 15-11-1862, overl. Ridderkerk 14-8-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huijser, geb. Ridderkerk 6-12-1883, overl. Ridderkerk 29-12-1883.
 2. Teunis Huijser, geb. Ridderkerk 12-12-1884.
 3. Alida Huijser, geb. Ridderkerk 22-5-1886, overl. Rotterdam 19-2-1979, begr. Ridderkerk 22-2-1979, tr. Ridderkerk 5-4-1917 Johannes Leendert Simons, geb. Ridderkerk 4-5-1882, overl. Ridderkerk 28-4-1963.
 4. Lijntje Huijser, geb. Ridderkerk 9-9-1887, overl. Utrecht 19-8-1957, tr. Ridderkerk 7-5-1914 Aart van der Waal, geb. Ridderkerk 21-12-1887.
 5. Johanna Huijser, geb. Ridderkerk 27-7-1889, overl. 's-Gravenhage 15-4-1964, tr. (1) Amsterdam 10-12-1914 Hendrik Zijlstra, geb. Amsterdam 1886; tr. (2) Amsterdam 20-6-1922 Ulfert Pieter Huizinga, geb. Loppersum 15-7-1884, overl. 's-Gravenhage 1-7-1964.
 6. Geertje Huijser, geb. Ridderkerk 4-12-1890, overl. Semarang [IndonesiŽ] 15-7-1945.
 7. Adriaantje Huijser, geb. Ridderkerk 12-4-1892, overl. Leiden 22-7-1968, tr. Ridderkerk 12-4-1917 Willem Adrianus Noordzij, geb. IJsselmonde 24-1-1892, overl. IndonesiŽ 6-1943.
 8. Elizabeth Huijser, geb. Ridderkerk 18-11-1893, tr. Rotterdam 10-8-1921 Leendert Huig Klootwijk, geb. Rotterdam.
 9. Jan Huyser, 1895-.
  vervolg XIIIcm
 10. Lena Pieternella Huijser, geb. Ridderkerk 7-11-1896.

XIIbp
Cornelis Huizer, geb. Barendrecht 27-9-1863, overl. Amsterdam 24-11-1912, begr. Watergraafsmeer, relatie met
n.n..
XIIbq
Aart Huizer, geb. IJsselmonde 13-5-1853, overl. Hardinxveld 29-1-1938, tr. Giessendam 2-8-1879
Jannigje Blokland, geb. Giessendam 13-1-1859, overl. Hardinxveld 26-12-1938.
Uit dit huwelijk:
 1. Willemijntje Huizer, 1879-1944.
  vervolg XIIIcn
 2. Hendrika Huizer, geb. Giessendam 16-3-1881, overl. Giessendam 10-10-1881.
 3. Hendrika Huizer, geb. Giessendam 24-6-1882, overl. Giessen-Nieuwkerk 22-8-1906, tr. Hardinxveld 3-8-1901 Johannes van der Wart, geb. 1879.
 4. Jannigje Huizer, geb. Giessendam 30-12-1883, overl. Giessendam 18-1-1884.
 5. Bastiaan Huizer, 1885-1937.
  vervolg XIIIco

XIIbr
Arie Huizer, geb. IJsselmonde 13-12-1854, overl. Giessendam 11-6-1932, tr. Hardinxveld 27-4-1878
Aartje Vroege, geb. Hoogblokland 24-3-1854, overl. Giessendam 26-6-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Huizer, geb. Hardinxveld 30-6-1878, tr. Giessendam 30-5-1903 Jan Ooms, geb. Giessendam
 2. Arie Herbert Huizer, 1880-1962.
  vervolg XIIIcp
 3. Willemijntje Huizer, geb. Hardinxveld 7-11-1882, overl. Hardinxveld 2-1-1886.
 4. Bastiaan Pieter Huizer, geb. Hardinxveld 27-5-1885, tr. Hardinxveld 2-5-1917 Stijntje Cornelia Vis, geb. Hardinxveld 16-1-1889.
 5. Willem Huizer, geb. Hardinxveld 3-6-1887, overl. Hardinxveld 1-8-1890.
 6. Cornelia Huizer, geb. Giessendam 2-1-1890, tr. Sliedrecht 29-12-1914 Pieter Hendrik Boer, geb. Sliedrecht 20-2-1887.
 7. Willem Huizer, 1892-1965.
  vervolg XIIIcq
 8. Arie Huizer, geb. Giessendam 4-5-1894, overl. Hardinxveld 5-5-1894.
 9. Arie Huizer, 1896-1948.
  vervolg XIIIcr
 10. Aart Leendert Huizer, geb. Hardinxveld 28-11-1900, overl. Hardinxveld 3-4-1902.

XIIbs
Bastiaan Huizer, geb. Giessendam 24-1-1857, overl. Giessendam 1-6-1932, tr. Rotterdam 1-3-1899
Heiltje Ida de Waard, geb. Sliedrecht 8-11-1863.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huizer, 1901-1973.
  vervolg XIIIcs
 2. Hermanus Huizer, 1903-1947.
  vervolg XIIIct
 3. Jan Huizer, geb. Giessendam 25-12-1904, overl. Giessendam 13-1-1908 akte 4.

XIIbt
Jan Huizer, geb. Giessendam 28-3-1858, overl. Rotterdam 12-5-1911, tr. (1) Hardinxveld 9-10-1880
Jacoba Bastiana de Vos, geb. Giessendam 21-9-1862, overl. Hardinxveld 28-1-1903.
Uit dit huwelijk:
 1. Antje Huizer, geb. Hardinxveld 4-2-1881, overl. Hardinxveld 24-10-1922, tr. Hardinxveld 18-5-1901 Jan de Ruiter, geb. Hardinxveld 8-4-1877
 2. Mijntje Huizer, geb. Hardinxveld 16-2-1883, overl. Gorinchem 10-5-1936, tr. Hardinxveld 21-11-1903 Leendert Jan de Haas, geb. Hardinxveld 22-10-1878.
 3. Doodgeb. kind Hardinxveld 4-3-1885.
 4. Martina Huizer, geb. Hardinxveld 3-3-1886, tr. Langerak 21-3-1907 Teunis den Hartog, geb. Langerak 20-7-1881.
 5. Neeltje Huizer, geb. Hardinxveld 7-10-1888, overl. Hardinxveld 17-12-1888.
 6. Bastiaan Huizer, geb. Hardinxveld 8-11-1889, overl. Hardinxveld 6-4-1890.
 7. Bastiaan Huizer, geb. Hardinxveld 14-9-1891.
 8. Neeltje Huizer, geb. Hardinxveld 6-12-1894, tr. Langerak 3-5-1917 Aart den Hartog, geb. Langerak 10-5-1880.

Jan Huizer, 1858-1911, tr. (2) Nieuwpoort 26-11-1903
Dirkje verkerk, geb. Nieuwpoort 1862, overl. Nieuwpoort 16-5-1939.
XIIbu
Willem Huizer, geb. Giessendam 28-11-1859, tr. Giessendam 25-1-1896
Aaltje van Andel, geb. Hardinxveld 3-11-1860.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huizer, geb. Hardinxveld 1-10-1896, overl. Hardinxveld 13-2-1897.
 2. Jannigje Bastiaantje Huizer, geb. Hardinxveld 9-12-1897, tr. Rotterdam 7-11-1917 Leendert Jacobus Varewijck.
 3. Bastiaan Huizer, 1898-1969.
  vervolg XIIIcu
 4. Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 28-10-1901 akte 10349, geÔnterneerd in Japan

XIIbv
Willem Leendert Huizer, geb. Sliedrecht 23-11-1858, overl. Hardinxveld 21-1-1937, tr. Giessendam 5-3-1881
Annigje Pieternella Verschoor, geb. Giessendam 6-3-1861, overl. Hardinxveld 14-9-1938.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind, doodgeb. Giessendam 19-4-1881.
 2. Maria Huizer, geb. Giessendam 26-2-1882, overl. Dordrecht 6-6-1952, tr. Giessendam 19-2-1910 Jan Bastiaan Blokland, geb. Giessendam 5-9-1881.
 3. Jan Huizer, geb. Giessendam 29-6-1883, overl. Giessendam 5-7-1883.
 4. Huibertje Huizer, geb. Giessendam 4-11-1884, overl. Giessendam 24-1-1887.
 5. Jan Huizer, 1887-1918.
  vervolg XIIIcv
 6. Peter Huizer, geb. Giessendam 16-5-1889, overl. Giessendam 6-8-1889.
 7. Huibertje Huizer, geb. Giessendam 29-7-1890, tr. Giessendam 23-6-1923 Barend de Kreij, geb. Giessen-Nieuwkerk 26-10-1888.
 8. Peter Huizer, geb. Giessendam 26-2-1892, overl. Giessendam 10-2-1893.
 9. Willem Huizer, geb. Giessendam 26-5-1894.
 10. Pieter Huizer, geb. Giessendam 26-5-1894. 53/436
 11. Kundera Elisabeth Huizer, geb. Giessendam 3-1-1896, tr. Giessendam 3-9-1921 Hendrikus Kloot, geb. Alblasserdam 27-6-1899.
 12. Lena Huizer, geb. Giessendam 3-10-1897, tr. Hardinxveld 23-4-1932 Arie Visser, geb. Werkendam 1895.
 13. Pietje Huizer, geb. Giessendam 17-3-1900, overl. Sliedrecht 13-12-1938, begr. Sliedrecht 17-12-1938, tr. Hardinxveld 19-3-1921 Mees Bernhard, geb. Sliedrecht 13-10-1899.
 14. Gerrigje Huizer, geb. Giessendam 5-3-1902, tr. Giessendam 29-12-1923 Huibert van Straaten, geb. Alblasserdam 1903.
 15. Willemina Huizer, geb. Giessendam 19-4-1905, overl. Ridderkerk 28-3-1985, begr. Ridderkerk tr. Giessendam 5-5-1923 Rokus de Groot, geb. Sliedrecht 1-1-1903, gefusilleerd te Ridderkerk 8-5-1945, begr. Loenen 16-6-1997.

XIIbw
Arie Huizer, geb. Sliedrecht 29-10-1859, overl. Giessendam 23-3-1911, tr. Giessendam 11-2-1899
Jannigje Pierhaven, geb. Hardinxveld 8-8-1869, overl. Giessendam 29-8-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. 1-1900, overl. Giessendam 10-2-1900.
 2. Cornelia Huizer, geb. Giessendam 19-3-1901, overl. Giessendam 18-7-1901.
 3. Cornelia Huizer, geb. Giessendam 23-5-1903, overl. Giessendam 18-5-1905.
 4. Cornelia Huizer, geb. Giessendam 1909, overl. Giessendam 17-7-1912.

XIIbx
Jan Huizer, geb. Giessendam 26-12-1863, overl. Giessendam 16-3-1925, tr. (1) Streefkerk 24-10-1890
Barbera van Meerkerk, geb. Streefkerk 3-7-1859, overl. Giessendam 30-3-1922.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Huizer, geb. Giessendam 17-12-1890, overl. Zaandam 11-2-1936, tr. Giessendam 22-5-1915 Jan Dubbeldam, geb. Hardinxveld 3-9-1888.
 2. Jan Huizer, geb. Giessendam 7-11-1891, overl. Giessendam 7-7-1893.
 3. Bastiaan Huizer, geb. Giessendam 21-10-1892, overl. Giessendam 19-1-1893.
 4. Kundera Elisabeth Huizer, geb. Giessendam 21-10-1892, tr. Giessendam 17-11-1917 Leendert Kleijn, geb. Hardinxveld 14-10-1890.
 5. Bastiaantje Johanna Huizer, geb. Giessendam 5-10-1895, begr. Sliedrecht 9-2-1980, tr. Giessendam 12-6-1915 Arie Teunis Schreuders, geb. Giessendam 3-6-1894, begr. Sliedrecht 28-12-1991.
 6. Marigje Huizer, geb. Giessendam 24-9-1896, tr. Giessendam 3-6-1922 Barend Koman, geb. Werken en Sleeuwijk 12-2-1891.
 7. Jan Huizer, geb. Giessendam 13-1-1899, overl. Giessendam 8-7-1899.

Jan Huizer, 1863-1925, tr. (2) Giessendam 18-4-1923
Krijntje Cornelia den Boef, geb. Willemstad 2-8-1867, overl. Sliedrecht 16-12-1940.
XIIby
Leendert Johannes Huizer, geb. Giessendam 19-10-1868, overl. Giessendam 19-8-1959, tr. Giessendam 15-5-1897
Willemina Sluimer, geb. Giessendam 16-10-1863, overl. Hardinxveld 23-6-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, 1897-1975.
  vervolg XIIIcw
 2. Dirk Huizer, geb. Giessendam 5-3-1899.
 3. Pieter Huizer, geb. Giessendam 29-6-1901, overl. Giessendam 17-2-1904.
 4. Doodgeb. kind Huizer, Giessendam 8-1-1903.
 5. Pieter Huizer, geb. Giessendam 25-8-1904, overl. Delft 12-6-1959, tr. Sliedrecht 25-9-1934.
 6. Marigje Huizer, geb. Giessendam 30-8-1908, overl. Sliedrecht 2-7-1988, tr. Hardinxveld 29-3-1935 Willem de Roover, geb. Hardinxveld 29-12-1905, overl. Gorinchem 2-7-1980.

XIIbz
Pieter Huizer, geb. Giessendam 18-1-1874, overl. Hardinxveld 1-10-1944, tr. Hardinxveld 28-11-1903
Hermijntje de Krijger, geb. Hardinxveld 25-3-1881, overl. Hardinxveld 31-1-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeb. kind Huizer, Hardinxveld 26-9-1904.
 2. Kundera Elizabeth Huizer, geb. Giessendam 10-6-1906, overl. Den Bommel 13-11-1949, tr. Hardinxveld 25-9-1931, Gerrit Jan den Uil, geb. Giessendam 1904.
 3. Metta Huizer, geb. Giessendam 11-11-1910, overl. Dordrecht 31-7-2000, tr. Hardinxveld 30-10-1931 Arie Vlot, geb. Hardinxveld 21-5-1911, overl. Gorinchem 17-3-1966.
 4. Jan Arie Huizer, geb. Giessendam 19-10-1914, overl. Hardinxveld-Giessendam 24-6-1987, tr. 10-10-1936 Cornelia Versluis, geb. 6-1-1918, overl. Hardinxveld-Giessendam 26-10-1996.
 5. Cornelia Huizer, geb. Giessendam 30-4-1918, overl. Sliedrecht 10-6-1992, tr. Hardinxveld 29-10-1943 Dirk van Wijngaarden, geb. Giessendam 25-8-1915, overl. Giessendam 11-12-1997.

XIIca
Gijsbert Huizer, geb. Giessendam 2-2-1857, overl. Apeldoorn 29-1-2-1949, tr. Giessendam 24-11-1900 akte 33
Wilhelmina Laurina Brandt, geb. Giessendam 28-12-1878, overl. Hardinxveld 4-9-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Kundera Elizabeth Huizer, geb. Giessendam 25-1-1901, overl. Zederik 4-2-1990, tr. Hardinxveld 18-1-1929 Dirk de Roover, geb. Hardinxveld 26-2-1903, overl. Hardinxveld 13-11-1972.
 2. Cornelia Huizer, geb. Giessendam 21-3-1902, overl. Giessendam 24-2-1903.
 3. Cornelia Daniella Huizer, geb. Hardinxveld 25-6-1903, overl. Gorinchem 14-4-1992, tr. Hardinxveld 2-3-1928 Dirk de Rover, geb. Hardinxveld 14-9-1900, overl. Gorinchem 12-2-1965.
 4. Wilhelina Laurina Huizer, geb. Hardinxveld 25-3-1905, overl. Apeldoorn 28-11-1951.
 5. Janna Huizer, geb. Hardinxveld 4-9-1907, overl. Gorinchem 11-12-1990, tr. Giessendam 24-11-1931 Herber Nederveen, geb. Giessendam 9-10-1903, overl. Hardinxveld-Giessendam 13-9-1976.
 6. n.n. Huizer, tr. Hardinxveld 3-7-1935 Judina Elizabeth van Heumen, geb. Gorinchem 30-9-1907.
 7. Gijsberta Huizer, geb. Hardinxveld 21-12-1912, overl. Delft 12-1-1996, tr. Apeldoorn 4-5-1938 Jurjen Ligt, geb. Apeldoorn 14-7-1911, overl. Delft 22-3-1982.
 8. Jan Arie Huizer, 1913-1992.
  vervolg XIIIcx
 9. Cornelis Huizer, geb. Hardinxveld 15-11-1915, overl. Apeldoorn 27-1-1952.
 10. Sijgje Cornelia Huizer, geb. Hardinxveld 28-6-1917, overl. Hardinxveld 13-5-2010, tr. Giessendam 27-1-1948 n.n.
 11. Aart Huizer, 1918-1991.
  vervolg XIIIcy

XIIcb
Arie Martinus Huizer, geb. IJsselmonde 24-6-1867, overl. Dordrecht 29-2-1944, tr. (1) Sliedrecht 28-5-1892
Niesje Groenewegen, geb. Sliedrecht 3-4-1869, overl. Sliedrecht 30-3-1899, begr. Sliedrecht 3-4-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Arina Leentje Huizer, geb. Sliedrecht 26-4-1893, tr. Dordrecht 4-9-1919 Jan Bos, geb. Dordrecht 1895.

Arie Martinus Huizer, 1867-1944, tr. (2) Sliedrecht 14-10-1899
Aartje Kalis, geb. Sliedrecht 19-12-1869, overl. Dordrecht 29-2-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, 1900-1961.
  vervolg XIIIcz
 2. Arie Martinus Huizer, 1901-1982.
  vervolg XIIIda
 3. Jenneke Huizer, geb. Dordrecht 28-9-1903, tr. Dordrecht 24-3-1927 akte 96 Willem van der Reijden, geb. Dordrecht 1901. {zn. van Jan Willem Isaac van der Reijden en Maria Johanna Boogaarts}.
 4. Meinsje Huizer, geb. Dordrecht 6-4-1909, relatie met A. Ritmeester.
 5. Huibert Huizer, 1901-1982.
  vervolg XIIIdb

XIIcc
Martinus Huizer, geb. Sliedrecht 24-7-1869, overl. Ridderkerk 29-5-1946, tr. Ridderkerk 8-5-1896
Annigje de Winter, geb. Ridderkerk 3-11-1876, overl. Ridderkerk 17-8-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, 1896-1978.
  vervolg XIIIdc
 2. Andries Huizer, 1897-1978.
  vervolg XIIIdd
 3. Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 20-11-1898, overl. Ridderkerk 26-4-1902.
 4. Melgert Huizer, 1900-1980.
  vervolg XIIIde
 5. Mensje Huizer, geb. Ridderkerk 23-10-1901, overl. Ridderkerk 8-5-1993, begr. Ridderkerk 12-5-1993, tr. Ridderkerk 2-9-1924 Leendert Bos, geb. Bleiswijk 13-9-1899, overl. Ridderkerk 2-8-1991, begr. Ridderkerk.
 6. Josina Huizer, geb. Ridderkerk 21-4-1903, overl. Terneuzen 8-6-1970, tr. Ridderkerk 19-3-1926 Franciscus van Ooij, geb. Hagestein 24-2-1899, overl. Terneuzen 27-9-1975.
 7. Pieter Huizer, 1906-1999.
  vervolg XIIIdf
 8. Maaike Adriana Huizer, geb. Ridderkerk 25-7-1909, overl. 17-2-1987, begr. 's-Gravenhage 20-2-1987, tr. Rotterdam 20-12-1933 Gerrit Willem Terink, geb. Groningen 22-1-1902, overl. 's-Gravenhage 2-7-1974.
 9. Jorina Huizer, geb. Ridderkerk 15-12-1910, overl. Rotterdam 12-12-1976, begr. Rdderkerk 16-12-1976, tr. Ridderkerk 18-9-1936 Johannes de Bel, geb. Ridderkerk 26-4-1908, overl. Ridderkerk 16-12-1970.
 10. Annigje Huizer, geb. Ridderkerk 10-3-1912, overl. Rotterdam 17-11-1980, begr. Ridderkerk 21-11-1980, tr. Ridderkerk 12-7-1935 Johannes Velthuizen, geb. Ridderkerk 8-7-1909, overl. Heerjansdam 12-8-1977, begr. Ridderkerk 18-8-1997.
 11. Beligje Arigje Huizer, geb. Ridderkerk 1-9-1913, overl. Oud-Beijerland 23-7-2006, tr. Ridderkerk 20-8-1940 Willem Adrianus Hornis, geb. Gouda 1-1-1913, overl. Oud-Beijerland 20-2-2004, begr. Oud-Beijerland 25-2-2004.
 12. Martinus Huizer, geb. Ridderkerk 21-7-1915, overl. Ridderkerk 23-7-1915.
 13. Martinus Huizer, geb. Ridderkerk 19-9-1917, overl. Ridderkerk 14-11-1918.

XIIcd
Pieter Huizer, geb. Sliedrecht 9-3-1873, overl. Rotterdam 25-2-1906, tr. Sliedrecht 18-5-1901
Kommertje Monster, geb. Sliedrecht 29-10-1877, overl. 's-Gravenhage 19-8-1958, begr. Sliedrecht 23-8-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Meinsje Huizer, geb. Ridderkerk 16-3-1903, tr. Hardinxveld 29-2-1924 Pieter van der Plas, geb. Hardinxveld 21-2-1896.
 2. Machgeltje Huizer, geb. IJsselmonde 11-8-1905, tr. Hardinxveld 15-6-1928 Jacobus van Hoven, geb. Hardinxveld 1904.

XIIce
Rokus Huizer, geb. Sliedrecht 2-6-1884, tr. IJsselmonde 14-5-1908
Johanna Cornelia van der Linden, geb. Haastrecht 24-6-1884.
Uit dit huwelijk:
 1. Mensje Huizer, geb. IJsselmonde 27-2-1909, tr. Ridderkerk 8-8-1933 Pieter van Tuil, geb. Ridderkerk 5-5-1907.
 2. Adrianus Huizer, 1910-1973.
  vervolg XIIIdg
 3. Pieter Huizer, 1917-1999.
  vervolg XIIIdh
 4. Jenneke Huizer, geb. Ridderkerk 23-4-1922, overl. Rotterdam 11-7-2002, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 26-8-1947 Johannes Schravesande, geb. Alblasserdam 3-10-1921, overl. Alblasserdam 18-11-1889.

XIIcf
Joris Leendert Huizer, geb. Sliedrecht 2-9-1886, overl. Vlaardingen 29-9-1961, tr. IJsselmonde 19-12-1907
Dirkje Trijntje Sparreboom, geb. IJsselmonde 16-7-1887, overl. Rotterdam 22-10-1971. {dr. van Jan Sparreboom en Klazina van Genderen}. Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, geb. Rotterdam 7-5-1908. (akte 5099)
 2. Johanna Klazina Huizer, geb. IJsselmonde 21-6-1909, tr. Vlaardingen 13-4-1932 Marinus Struis.
 3. Pietertje Huizer, geb. IJsselmonde 20-1-1913, overl. Pekela 14-1-1999, tr. (1) Vlaardingen 20-4-1938 Dirk van Wolferen, geb. Maassluis 30-12-1910, overl. Vlaardingen 5-11-1946;
  Pietertje Huizer, 1913-1999, tr. (2) Vlaardingen 8-4-1949 Jozef Martinus Simons, geb. Driebergen 12-2-1917, over. Vlaardingen 10-7-1976.
 4. Jorina Huizer, geb. IJsselmonde 21-4-1914, overl. Schiedam 22-6-1990, tr. Vlaardingen 6-11-1935 Antoon Verdijk, geb. Rottrerdam 19-5-1910, overl. Vlaardingen 30-6-1973.
 5. Beligje Arigje Huizer, geb. IJsselmonde 8-12-1916, overl. Vlaardingen 26-12-2000, tr. Vlaardingen 18-10-1939 Zacharias Struijs, geb. Vlaardingen 3-4-1912, overl. Schiedam 11-12-1984.
 6. Jan Huizer, 1923-2007.
  vervolg XIIIdi
 7. Pieter Huizer, 1925-2006.
  vervolg XIIIdj

XIIcg
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 23-11-1874, overl. Utrecht 3-8-1948, tr. Amersfoort 17-9-1902
Grietje Meijer, geb. Amersfoort 11-2-1880, overl. 's-Gravenhage 29-8-1957.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Gijsbertus Leonardus Huizer, 1902-1987.
  vervolg XIIIdk
 2. Gerrit Huizer, 1904-2002.
  vervolg XIIIdl
 3. Pieter Huizer, 1906-1989.
  vervolg XIIIdm
 4. Marinus Huizer, 1907-1996.
  vervolg XIIIdn

XIIch
Leendert Huizer, geb. IJsselmonde 1-2-1884, overl. 's-Gravenhage 30-10-1967, tr. (1) Rotterdam 20-7-1904
Lena Westhoeve, geb. 's-Gravenzande 22-7-1883, overl. Biggekerke 23-11-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, geb. Rotterdam 4-6-1905, tr. Rotterdam 20-12-1928 n.n.
 2. Gijsbertus Leendert Huizer, geb. Rotterdam 27-8-1906, overl. Rotterdam 7-3-1935.
 3. Pieter Huizer, geb. Koudekerke 27-11-1907, overl. Verenigde Staten 4-1987.
 4. Adriaan Maarten Huizer, geb. Koudekerke 11-8-1908, overl. Rotterdam 13-2-1913.
 5. Leendert Huizer, geb. Rotterdam 22-8-1911, overl. Rotterdam 22-5-1912.
 6. Adriaantje Maartje Huizer, geb. Rotterdam 12-1-1915, overl. Schiedam 17-7-2000, tr. Rotterdam 11-5-1938 Johannes Jilles Melis van de Werken, geb. Schiedam 3-1-1910, overl. Schiedam 3-12-1996.
 7. Leendert Huizer, geb. Rotterdam 3-3-1916, overl. Rotterdam 24-4-1922.
 8. Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 18-9-1917, overl. Rotterdam 13-3-1939.
 9. Gerardus Marinus Huizer, geb. Rotterdam 22-7-1920, overl. Rotterdam 15-11-1941.

Leendert Huizer, 1884-1967, tr. (2) 's-Gravenhage 11-10-1960
Maria Johanna Smit, geb. Utrecht 12-12-1897.
XIIci
Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 17-2-1886, overl. Rotterdam 14-6-1964, tr. Rotterdam 4-9-1912
Eva van Vlijmen, geb. Rotterdam 11-7-1880, overl. Rotterdam 10-6-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje Maartje Huizer, geb. Rotterdam 4-7-1916, overl. Zierikzee 17-10-1996, tr. Rotterdam 22-7-1942 Teunis Boogaard, geb. Rotterdam 31-5-1917, overl. Goes 18-11-1990.
 2. Jan Johannes Huizer, geb. Rotterdam 18-4-1918, overl. Rotterdam 19-4-1977, tr. Rotterdam 7-9-1976 n.n.
 3. Helena Maria Huizer, geb. Rotterdam 1-1-1920, overl. Schouwen-Duivelad 12-6-2000, tr. Rotterdam 15-7-1942, gesch. Rotterdam 26-10-1978 n.n.

XIIcj
Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 29-10-1894, overl. Rotterdam 5-8-1937, tr. Rotterdam 8-5-1918
Theodora Maria Geertruida Bergeren, geb. Breda 30-9-1894, overl. Rotterdam 29-2-1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendricus Hubertus Huizer, geb. Rotterdam 22-2-1919, overl. Rotterdam 14-5-1992, tr. Maartje Nikken, geb. 27-1-1921, overl. Spijkenisse 10-5-2006.
 2. n.n. Huizer, tr. Hendrik Delfgauw, geb. 24-3-1917, overl. Rotterdam 27-8-1967.
 3. Wilhelmina Huizer, geb. 10-5-1927, overl. 12-6-1927.
 4. Wilhelmina Mathilda Huizer, geb. Rotterdam 16-2-1930, overl. Rotterdam 22-1-1999, tr. Rotterdam 13-8-1952 n.n.
 5. N.n. Huizer, tr. Rotterdam 20-7-1955, gesch. Rotterdam 1-1990 Antonius van der Wijst, geb. Rotterdam 11-7-1931, overl. Rotterdam 16-10-2001.

XIIck
Gijsbert Leendert Huizer, geb. Rotterdam 20-3-1901, tr. Rotterdam 29-3-1922
Elizabeth Adriana van Vessem, geb. Rotterdam 11-3-1903.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Geertruida Huizer, geb. Rotterdam 3-8-1922, overl. Rotterdam 26-12-2009, tr. Rotterdam 31-10-1945 n.n.
 2. Dirk Huizer, geb. Rotterdam 5-10-1926, overl. Rotterdam 23-4-2009, tr. Rotterdam 18-11-1959 n.n.

XIIcl
Arie Huizer, geb. Charlois 1890, tr. Rotterdam 22-12-1915
Hendrika Gerardina Jacoba van Soomeren.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huizer, geb. Rotterdam 29-11-1918, overl. Rotterdam 16-6-1919.

XIIcm
Hendrik Huizer, geb. Charlois 7-9-1895, tr. Rotterdam 7-9-1921
Pietertje Neeltje Kelderman, geb. Oudshoorn 16-3-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 15-5-1922, overl. Rotterdam 15-6-2002, begr. Barendrecht, tr. Rotterdam 21-3-1951 n.n.

XIIcn
Aart Huizer, geb. Rotterdam 20-9-1899, overl. Vlaardingen 15-6-1990, tr. Rotterdam 16-4-1924
Wilhelmina Christina Hoogenboom, geb. Rotterdam 2-6-1901.
XIIco
Arie Dirk Leendert Huizer, geb. Rotterdam 11-12-1905, overl. Rotterdam 29-1-1994, tr. Rotterdam 17-10-1928
Cornelia Aletta Elisabeth Breeve, geb. 's-Hertogenbosch 11-12-1906, overl. Rotterdam 2-1-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Louis Maria Joannes Huizer, 1930-2009.
  vervolg XIIIdo

XIIcp
Marinus Huizer, geb. IJsselmonde 3-10-1888, overl. > 1972, tr. IJsselmonde 8-8-1912
Willemina de Zeeuw, geb. Heinenoord 27-7-1888 (41/139), overl. Rotterdam 11-1-1977. {dr. van Hendrik Adrianus de Zeeuw en Bastiaantje Klootwijk}. Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeb. kind, IJsselmonde 15-4-1913.
 2. Bastiaantje Huizer, geb. IJsselmonde 8-1-1917, overl. Baarn 19-4-2005.
 3. Dirkje Wilhelmina Huizer, geb. IJsselmonde 24-7-1918, overl. Neder-Betuwe 17-11-2005, begr. Alblasserdam, tr. Rotterdam 6-5-1943 n.n.
 4. Dirk Huizer, 1920-1992.
  vervolg XIIIdp
 5. Jaapje Hendrika Huizer, geb. IJsselmonde 20-7-1922, overl. 's-Gravenhage 2-3-2003, tr. 's-Gravenhage 7-9-1949, gesch. Rijswijk 17-7-1974 n.n.

XIIcq
Jan Jacob Huizer, geb. IJsselmonde 7-9-1892, overl. Rotterdam 9-6-1983, tr. IJsselmonde 6-6-1929
Neeltje Veerman, geb. Klaaswaal 27-2-1901, overl. Rotterdam 26-9-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, 1930-2005.
  vervolg XIIIdq

XIIcr
Adrianus Huizer, geb. IJsselmonde 19-2-1899, overl. Rotterdam 6-11-1995, begr. IJsselmonde 10-11-1995, tr. IJsselmonde 22-12-1921
Teuntje van der Sluis, geb. IJsselmonde 22-12-1901, overl. Rotterdam 11-12-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Sijgje Huizer, geb. IJsselmonde 12-7-1922, overl. Rotterdam 20-3-2004, begr. Ridderkerk, tr. IJsselmonde 16-2-1940
  Jan Scheurwater, geb. Hendrik Ido Ambacht 19-2-1917, overl. Ridderkerk 4-4-1995.
 2. Cornelia Huizer, geb. IJsselmonde 9-3-1925, overl. Rotterdam 25-7-1996, tr. Rotterdam 18-7-1946 Jilke de Vries, geb. Hennaarderadeel 25-1-2-1920, overl. Hamilton [Canada] 5-6-1992.
 3. Dirk Huizer, 1927-2007.
  vervolg XIIIdr

XIIcs
Simon Huizer, geb. IJsselmonde 16-3-1903, overl. Rotterdam 4-7-1980, tr. Ridderkerk 22-2-1929
Johanna Maria Catharina Hoog, geb. Ridderkerk 24-6-1904, overl. Rotterdam 11-7-1972.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Johanna Huizer, geb. IJsselmonde 25-8-1932, overl. Ridderkerk 5-4-1980, begr. Ridderkerk 9-4-1980, tr. Ridderkerk 2-11-1954 n.n.

XIIct
Arie Huizer, geb. Rotterdam 18-4-1895, tr. Rotterdam 8-10-1919
Adriana Johanna Leonora Trijsburg, geb. Rotterdam 26-4-1896.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Johanna Leonora Huizer, geb. Rotterdam 24-4-1919, overl. Rotterdam 5-1-1997, tr. Rotterdam 9-10-1946 Cornelis de Jongh, geb. Rotterdam 22-7-1915, overl. Rotterdam 20-8-1991.
 2. Arie Huizer, 1924-1991.
  vervolg XIIIds

XIIcu
Dirk Huizer, geb. Charlois 26-2-1895, tr. Rotterdam 24-1-1917
Henderika Maria Beutler, geb. Rotterdam 24-5-1897, overl. Curaçao [Nederlandse Antillen] 29-5-1936.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huizer, geb. Rotterdam 16-4-1919, overl. 's-Gravenhage 23-2-2010, tr. Curaçao [Nederlandse Antillen] 2-9-1936, gesch. Curaçao [Nederlandse Antillen] 8-7-1943 Teunis Jacobus Leeflang, geb. 's-Gravenhage 26-3-1908.

XIIcv
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 7-9-1912, overl. Mill en St Hubert 17-5-1940, tr. Barendrecht 8-12-1938
n.n.
XIIcw
Cornelis Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-6-1894, tr. Zwijndrecht 30-6-1921
Kaatje Bakker, geb. Zwijndrecht 11-1-1897. {dr. van Barend Bakker (1852-) en Jannigje Drinkwaard (1864-)}. Uit dit huwelijk:
 1. Wijntje Huizer, geb. Zwijndrecht 26-10-1926, overl. Zwijndrecht 9-10-2006, tr. (1) Zwijndrecht 31-5-1947, gesch. Zwijdrecht 25-6-1959 n.n.; tr. (2) Zwijndrecht 25-2-1971 Pieter Dirk Luijt, geb. Purmerend 17-5-1928, overl. Zwijndrecht 17-7-2006.

XIIcx
Neeltje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 12-7-1900, overl. Dordrecht 7-9-1939, relatie met
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Pieter Wijnand Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 22-5-1923, overl. Rotterdam 9-10-1992.
 2. Leendert Huizer, 1925-1985.
  vervolg XIIIdt

XIIcy
Aart Huisert, geb. Numansdorp 16-9-1891, ged. Numansdorp 18-10-1891, overl. Numansdorp 1-5-1968, begr. Numansdorp 4-5-1968, tr. Numansdorp 30-8-1923
Aaltje Martha van den Berg, geb. 's-Gravendeel 12-5-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Jan Huizer, 1922-2010.
  vervolg XIIIdu

XIIcz
Johannes Huizer, geb. Numansdorp 29-8-1895, ged. Numansdorp 22-9-1895, overl. Numansdorp 11-11-1973, begr. Numansdorp 15-11-1973, tr. Strijen 18-5-1922
Johanna Trijntje Niemansverdriet, geb. Strijen 6-2-1898, overl. Numansdorp 1-6-1977.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Abraham Huizer, 1923-2000.
  vervolg XIIIdv

XIIda
Cornelis Huisert, geb. Numansdorp 22-6-1885, ged. Numansdorp 2-8-1885, overl. 's-Gravenhage 30-5-1952, tr. 's-Gravenhage 7-9-1910
Hendrika Damen, geb. De Werken en Sleewijk 29-9-1888.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietronella Adriana Helena Huisert, geb. 's-Gravenhage 13-10-1912, overfl. 's-Gravenhage 10-10-2005, tr. (1) 's-Gravenhage 29-7-1936 Wilhelmus Gerardus van Dormolen, geb. 's-Gravenhage 16-1-1913, overl. 's-Gravenhage 13-2-1945; tr. (2) 's-Gravenhage 28-10-1953 Marie Louis Kaptein, geb. Rotterdam 9-3-1905, overl. 's-Gravenhage 20-2-1970.
 2. Simon Huizer, 1917-1971.
  vervolg XIIIdw

XIIdb
Gerrit Huisert, geb. Numansdorp 6-9-1891, ged. Numansdorp 18-10-1891, overl. 's-Gravenhage 4-5-1972, tr. Delft 3-8-1917
Theodora Frederika Koekebacker, geb. Delft 8-11-1885, overl. 's-Gravenhage 6-5-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Leendert Huisert, geb. Delft 10-1-1918, overl. 's-Gravenhage 21-9-1994.
 2. Gerrit Huizer, 1921-2000.
  vervolg XIIIdx
 3. Geertruida Adriana Huisert, geb. 's-Gravenhage 23-7-1923, overl. 's-Gravenhage 18-11-1986, tr. 's-Gravenhage 27-9-1950 n.n.

XIIdc
Adrianus Huisert, geb. Nieuw-Beijerland 17-6-1894, overl. Hellevoetsluis 21-1-1988, tr. 's-Gravenhage 23-2-1921
Hendrika Wilhelmina Wareman, geb. Zaltbommel 29-8-1897, overl. 's-Gravenhage 30-5-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Helena Huisert, geb. 's-Gravenhage 25-7-1921, overl. Beverwijk 11-9-2009, crematie Driehuis 16-9-2009, tr. 's-Gravenhage 14-2-1947 n.n. le Blanc.
 2. Adrianus Huizer, 1923-1991.
  vervolg XIIIdy

XIIdd
Cornelis Huisert, geb. Numansdorp 27-7-1901, overl. Rotterdam 5-7-1977, begr. Strijen 8-7-1977, tr. Strijen 28-5-1931
Geertrui Kaatje Andeweg, geb. Strijen 8-12-1905.
XIIde
Arie Huisert, geb. Numansdorp 1-10-1903, overl. Numansdorp 5-9-1977, begr. Numansdorp 8-9-1977, tr. Numansdorp 2-5-1935
Jaapje Neeltje Lijntje Andeweg, geb. Piershil 12-11-1911, overl. Numansdorp 19-5-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Arie Huisert, geb. Numansdorp 13-8-1941, overl. Rotterdam 16-8-1958, begr. Numansdorp 20-8-1958.

XIIdf
Krijna Adriana Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-9-1851, overl. Hendrik Ido Ambacht 2-11-1913, tr. (1) Hendrik Ido Ambacht 1-5-1879
Wijnand Bijl, geb. Sandelingen Ambacht 29-4-1851.

Krijna Adriana Huizer, 1851-1913, relatie (2)
N.N.
Uit deze relatie:
 1. Teuna Klazina Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-8-1874, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 25-4-1895 Pieter Alderliesten, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1872.
 2. Maria Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 4-12-1878, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 16-4-1903 Gerrit van Halem, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1880.

XIIdg
Willem Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 21-9-1873, tr. Hendrik Ido Ambacht 4-9-1895
Lijntje Louwrens, geb. Papendrecht 28-6-1868.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 21-5-1896, tr. Hendrik Ido Ambacht 24-2-1921 Leendert Smit, geb. Zwijndrecht.
 2. Jannetje Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 11-4-1897, overl. Poortugaal 10-3-1979, tr. Hendrik Ido Ambacht 10-11-1921 Willem Verboom, geb. Gouderak 6-8-1896, overl. Rotterdam 25-7-1961.
 3. Aart Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 20-6-1899.
 4. Adriana Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 10-12-1902, overl. Hendrik Ido Ambacht 4-6-1903.
 5. Anna Cornelia Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 2-1-1902?, overl. 4-3-1985, begr. Ridderkerk, tr. Hendrik Ido Ambacht 30-3-1922 Simon Lodder, zoon van Pleun Lodder en Jacoba Magdalena Huizer, geb. Ridderkerk 17-1-1901, overl. Rotterdam 14-8-1968
 6. Pieter Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 28-11-1903, overl. Hendrik Ido Ambacht 17-2-1904.
 7. Pieter Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 17-11-1904, overl. Hendrik Ido Ambacht 20-4-1922.
 8. Adriana Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 13-5-1906, overl. Hendrik Ido Ambacht 30-3-1907.
 9. doodgeb, kind Huizer, Hendrik Ido Ambacht 29-12-1907.

XIIdh
Adrianus Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 17-11-1877, overl. Hendrik Ido Ambacht 20-5-1953, tr. Hendrik Ido Ambacht 9-11-1904
Elisabeth Maaike van der Wind, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 22-5-1880.--- Uit dit huwelijk:
 1. Aart Huizer, 1908-1995.
  vervolg XIIIdz
 2. Jan Huizer, 1912-1984.
  vervolg XIIIea

XIIdi
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 7-10-1881, overl. Rotterdam 12-11-1903, tr. Rotterdam 13-2-1901
Anna Theresia Minning, geb. Mannheim [Duitsland] 22-2-1880.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Pieter Huizer, 1900-1959.
  vervolg XIIIeb
 2. Anna Maria Huizer, geb. Rotterdam, overl. Rotterdam 14-2-1991, tr. (1) Rotterdam 15-2-1922 gesch. Rotterdam 23-5-1932 Cornelis Theodorus Mahie, geb. Rotterdam 2-11-1898; tr. (2) Rotterdam 1-2-1939 gesch. Rotterdam 4-2-1947 Hendrik pors; tr. (3) Rotterdam 18-5-1960 n.n.

XIIdj
Jannetje Lambertha Huizer, geb. Rotterdam 22-10-1901, rel. met
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Jacobus Wilhelmus Johannes Huizer, geb. Rotterdam 16-3-1920, overl. Rotterdam 8-7-1920.

Jannetje Lambertha, 1901-, tr. (2) Rotterdam 27-7-1921, gesch. Rotterdam 17-7-1925
Willem Hendrikus Jacob de Bruijn, geb. Dordrecht 28-10-1897.

Jannetje Lambertha, 1901-, tr. (3) Rotterdam 2-2-1927
Willem Hendrikus Jacob de Bruijn, geb. Dordrecht 28-10-1897.
Uit dit huwelijk:
 1. Laurens Huizer, geb. Rotterdam 21-9-1934, overl. Rotterdam 31-12-1934.

XIIdk
Arie Huijzer, geb. Rotterdam 6-11-1889, tr. Rotterdam 24-10-1913
Martina van Duijse, geb. Rotterdam 8-11-1890, overl. 1983.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, 1922-2005.
  vervolg XIIIec

XIIdl
Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 24-7-1869, tr. Ridderkerk 16-6-1898
Maria Breevvaart, geb. Heinenoord 26-9-1873.
Uit dit huwelijk:
 1. Susanna Huizer, geb. Ridderkerk 15-7-1899, overl. Rotterdam 8-8-1971, tr. Ridderkerk 21-10-1927 Jacob Gijsen, geb. Antwerpen [BelgiŽ] 26-11-1900.
 2. Ingetje Huizer, geb. Ridderkerk 27-11-1900, overl. Zwijndrecht 27-6-1992, tr. Rotterdam 5-7-1939 Pieter vlasblom, geb. Delft 24-5-1896, overl. Rotterdam 2-4-1951.
 3. Pieter Huizer, 1902-1964.
  vervolg XIIIed
 4. Maaike Huizer, geb. Ridderkerk 3-12-1904, overl. 23-10-1986, begr. Ridderkerk 28-10-1986, tr. Ridderkerk 20-5-1930 Gerrit den Hoed, geb. Ridderkerk 18-3-1904.
 5. Elizabeth Huizer, geb. Ridderkerk 29-10-1906, tr. Ridderkerk 19-8-1930 Philippus van der Rhee, geb. Numansdorp 23-2-1902.
 6. Pietertje Huizer, geb. Ridderkerk 28-8-1908.
 7. Arie Huizer, 1911-1982.
  vervolg XIIIee
 8. Annigje Huizer, geb. Ridderkerk 21-2-1914, overl. Ridderkerk 11-3-1990, begr. Ridderkerk 15-3-1990, tr. Ridderkerk 25-6-1940, Arie Verhoeven, geb. Ridderkerk 22-4-1909, overl. Ridderkerk 20-8-1995, begr. Ridderkerk.
 9. Leentje Huizer, geb. Ridderkerk 6-6-1916, overl. Ridderkerk 17-4-2001, begr. Ridderkerk 15-3-1990, tr. Ridderkerk 19-1-1934 Gerrit van Antwerpen, geb. Ridderkerk 18-7-1914, overl. Ridderkerk 29-5-1983, begr. Ridderkerk.

XIIdm
Leendert Huijzer, geb. Ridderkerk 30-3-1872, overl. Rotterdam 9-4-1959, tr. Ridderkerk 11-10-1895
Hillegonda Westbroek, geb. Ridderkerk 31-12-1874, overl. Rotterdam 13-11-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huizer, geb. Ridderkerk 19-6-1896, overl. Rotterdam 6-11-1918.
 2. Willem Huizer, 1898-1987.
  vervolg XIIIef
 3. Maartje Huizer, geb. Ridderkerk 26-10-1899, tr. Willem Marius Schreuders, geb. Capelle 5-12-1900.
 4. Antonie Huizer, geb. Ridderkerk 2-6-1901, overl. 3-8-1976.
 5. Corstiana Jacomina Huizer, geb. Alblasserdam 26-12-1902, tr. Rotterdam 1-10-1930 Johannis Pieter van Duijvendijk, geb. Goedereede 2-7-1905.
 6. Cornelis Hendrik Huizer, 1906-.
  vervolg XIIIeg
 7. Neeltje Huizer, geb. Alblasserdam 17-12-1908, tr. Rotterdam 2-11-1932 Martinus Jacobus Ista, geb. Barendecht 25-10-1907.
 8. Pieter Huizer, geb. Alblasserdam 19-7-1910, overl. Alblasserdam 18-11-1913.
 9. Pietje Adriana Maria Huizer, geb. Alblasserdam 11-9-1914, overl. Oud-Beijerland 25-2-1988, tr. Rotterdam 1-11-1939 n.n. de Baaij.
 10. Eliza Huijzer, 1917-1989.
  vervolg XIIIeh
 11. N.n.

XIIdn
Antonie Huijzer, geb. Ridderkerk 14-9-1874, overl. Sliedrecht 20-4-1922, tr. Ridderkerk 15-5-1896
Neeltje Cornelia Burggraaf, geb. Alblasserdam 29-10-1874, overl. Sliedrecht 30-7-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huijzer, 1896-1969.
  vervolg XIIIei
 2. Krijn Huijzer, 1897-1990.
  vervolg XIIIej
 3. Corstina Jacomina Huijzer, geb. Ridderkerk 11-11-1898, tr. Sliedrecht 28-5-1921 Philippus Teunis Groenewegen, geb. Sliedrecht 1900.
 4. Klazina Neeltje Huijzer, geb. Ridderkerk 15-7-1900, tr. Sliedrecht 1921 Klaas Roodnat geb. 1899.
 5. Leendert Huijzer, 1902-1973.
  vervolg XIIIek
 6. Teunis Huijzer, geb. Sliedrecht 26-3-1903, overl. Sliedrecht 10-1966, tr. Adriana Jacoba Heijkoop, geb. 22-8-1907, overl. Sliedrecht 3-2-1982.
 7. Hendrik Huijzer, 1905-1937.
  vervolg XIIIel
 8. Pietertje Huijzer, geb. Sliedrecht 9-2-1907, overl. Sliedrecht 19-11-1965.
 9. Gloria Cornelia Huijzer, geb. Sliedrecht 31-5-1908, overl. Sliedrecht 24-12-2001, begr. Sliedrecht, tr. Sliedrecht 5-11-1935 Bastiaan Johannis van der Vlies, geb. Sliedrecht 11-5-1904, overl. Sliedrecht 26-6-1986.
 10. Antonie Huijzer, 1909-1979.
  vervolg XIIIem
 11. Arie Huijzer, 1912-1987.
  vervolg XIIIen
 12. Neeltje Cornelia

XIIdo
Krijn Huijzer, geb. Ridderkerk 18-2-1888, overl. Ridderkerk 11-7-1970, begr. Ridderkerk 15-7-1970, tr. (1) Ridderkerk 19-5-1910
Cornelia Vrolijk, geb. Ridderkerk 20-7-1886, overl. Ridderkerk 4-9-1939.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Jacobus Johannes Huijzer, 1911-1984.
  vervolg XIIIeo
 2. Adriaantje Huijzer, geb. IJsselmonde 5-7-1916, overl. Rotterdam 10-6-1999, tr. Ridderkerk

Krijn Huijzer, 1888-1970, tr. (2) Ridderkerk 20-10-1939, gescheiden 8-10-1964,
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijzer, 1950-1997.
  vervolg XIIIep

XIIdp
Arie Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 19-8-1881, overl. Schiedam 23-5-1957, begr. Schiedam 27-5-1957, tr. Ammerstol 19-8-1904
Saartje den Boer, geb. Ammerstol 26-3-1882, overl. Dordrecht 15-7-1967, begr. Lekkerkerk 20-7-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Adriana Huizer, geb. Krimpen aan de Lek 15-6-1905, overl. Oudewater 28-3-1989, begr. Oudewater, tr. Schiedam 6-2-1940 Willem Eikelboom, geb. Nieuw-Lekkerland 26-3-1899, overl. Lekkerkerk 9-4-1962.
 2. Cornelis Huijzer, 1906-1972.
  vervolg XIIIeq
 3. Krijn Huijzer, 1907-1940.
  vervolg XIIIer
 4. Annigje Huizer, geb. Schiedam 29-4-1909, overl. Schiedam 29-5-1912.
 5. Arie Dirk Huizer, geb. Schiedam 19-10-1910, overl. Schiedam 17-8-1911.
 6. Arie Dirk Huijzer, 1912-2002.
  vervolg XIIIes
 7. Jacob Huijzer, 1914-2005.
  vervolg XIIIet
 8. Maarten Huijzer, 1917-1996.
  vervolg XIIIeu
 9. Annigje Huizer, geb. Schiedam 8-5-1919, overl. Schiedam 6-5-1920.

XIIdq
Willem Huijzer, geb. Ridderkerk 4-7-1885, overl. Rotterdam 19-3-1966, tr. (1) Krimpen aan den IJssel 1-6-1907
Neeltje Alderliesten, 1885-.
{dr. van Adam Alderliesten (1851-) en Pieternella van Gent (1852-)} geb. Ridderkerk 2-7-1885 ake 163.
Uit dit huwelijk:
 1. Sophia Huijzer, geb. Capelle aan den IJssel 1-4-1910, overl. Rotterdam 21-2-1996, tr. Rotterdam 28-10-1931 Wolf Polak, geb. Amsterdam 21-12-1904, overl. Rotterdam 16-7-1965.
 2. N.n., tr. Velsen 13-3-1941 Klaas van Slooten, geb. Urk 17-9-1891, overl. Velsen 5-6-1943.

Willem Huijzer, 1885-1966, tr. (2) Capelle aan den IJssel 29-5-1920
Neeltje Dijkshoorn, geb. Hillegersberg 14-3-1889
Uit dit huwelijk:
 1. N.n.. tr. Willem Klaas Huizer.

XIIdr
Arie Huijzer, geb. Ridderkerk 14-8-1888, tr. Krimpen aan den IJssel 30-4-1910
Cornelia Spek, geb. Krimpen aan den IJssel 29-1-1887.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N., tr. Rotterdam 14-11-1934 Nicolai Tobias Monsen, geb. Rotterdam 11-7-1909.
 2. Sophia Huijzer, geb. Capelle aan den IJssel 15-12-1913, overl. Rotterdam 8-10-1999, tr. Rotterdam 28-2-1934 Gerard van Vliet, geb. Rotterdam 6-6-1911, overl. Rotterdam 6-6-1911.
 3. Neeltje Huijzer, geb. Capelle aan den IJssel 31-10-1918, overl. Rotterdam 13-5-2010,
  tr. (1) Rotterdam 4-10-1939 Cornelis de Jong, geb. Rotterdam 16-6-1917, overl. Rotterdam 20-2-1945;
  tr. (2) Rotterdam 7-4-1948 Willem Borsje, geb. Rotterdam 10-5-1917, overl. Rotterdam 31-3-1998.

XIIds
Jan Pieter Huiser, geb. Ridderkerk 18-11-1877, overl. Ridderkerk 7-10-1959, tr. Ridderkerk 15-5-1903
Cornelia van der Burg, geb. Ridderkerk 17-3-1883, overl. Ridderkerk 23-12-1954.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Huizer, geb. Ridderkerk 25-4-1904, overl. Barendrecht 17-11-1994, tr. (1) Barendrecht23-4-1926 Pieter Hendrik Boender, geb. Numansdorp 4-10-1896, overl. Barendrecht 18-8-1962; tr. (2) Barendrecht 7-4-1987 Harm Bijl, geb. Nieuwe Pekela 24-8-1900, overl. Barendrecht 27-10-1980.
 2. Pieter Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 27-5-1905, overl. Ridderkerk 24-7-1905.
 3. Pieter Cornelis Huizer, 1906-1978.
  vervolg XIIIev
 4. Leendert Huizer, 1907-1994.
  vervolg XIIIew
 5. Cornelis Huijzer, 1911-1982.
  vervolg XIIIex
 6. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 28-9-1919, overl. Ridderkerk 25-2-1986, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 5-1-1943 Antonie Mans, geb. Ridderkerk 29-9-1917, overl. Ridderkerk 23-9-1973.

XIIdt
Teunis Huiser, geb. Ridderkerk 30-6-1879, overl. Ridderkerk 29-12-1972, begr. Ridderkerk 3-1-1972, tr. (1) Ridderkerk 27-5-1904
Florina Nijman, geb. Ridderkerk 13-1-1882, overl. Ridderkerk 22-12-1911.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Huizer, geb. Ridderkerk 16-2-1905, overl. Ridderkerk 11-2-1995, begr. Ridderkerk 16-2-1995, tr. Ridderkerk 6-5-1927 Daniel van Heteren, geb. Sliedrecht 3-2-1902, overl. Ridderkerk 18-10-1993.
 2. Klaas Engelbertus Huizer, 1907-1993.
  vervolg XIIIey
 3. Cornelis Huizer, 1909-1984.
  vervolg XIIIez

Teunis Huijzer, 1879-1972, tr. (2) Hardinxveld 23-11-1912
Areke de Hoog, geb. Hardinxveld 3-10-1884, overl. Rotterdam 18-12-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 24-3-1914, overl. Rotterdam 2-10-1969, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 19-10-1949 Johannes Verveer, geb. Ridderkerk 11-11-1905, overl. Ridderkerk 1-10-1971, begr. Ridderkerk.
 2. Cornelis Arie Huizer, geb. Ridderkerk 1-4-1919, overl. Ridderkerk 25-6-1919.
 3. Teunis Huizer, 1909-1984.
  vervolg XIIIfa
 4. Maria Huizer, geb. Ridderkerk 20-5-1926, overl. Alblasserdam 16-10-1990, begr. Alblasserdam, tr. Ridderkerk 4-10-1951 Nicolaas de Gelder, geb. Alblasserdam 27-7-1926, overl. Alblasserdam 23-2-2007, begr. Alblasserdam.

XIIdu
Pieter Huiser, geb. Ridderkerk 30-11-1881, overl. Nijmegen 10-2-1967, tr. Vlissingen 19-1-1906
Johanna Verhoeff, geb. Vlissingen 25-10-1868, overl. Nijmegen 5-3-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind, doodgeb. Vlissingen 5-11-1910.

XIIdv
Teunis Huijzer, geb. IJsselmonde 20-1-1897, overl. Rotterdam 16-1-1956, begr. Charlois, tr. Rotterdam 28-7-1920
Johanna Maria van der Sluis, geb. Rotterdam 7-7-1901, overl. Rotterdam 7-3-1986.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huijzer, geb. Zwijndrecht 16-12-1920, overl. 's-Gravenhage 17-8-1998.
 2. Neeltje Huijzer, geb. Rotterdam 17-5-1924, overl. Zoetermeer 5-6-2007, tr. Rotterdam 6-7-1950 Fortuin.
 3. Teunis Huizer, 1928-1990.
  vervolg XIIIfb
 4. Hendrik Huizer, 1930-1998.
  vervolg XIIIfc

XIIdw
Simon Eliza Huijzer, geb. IJsselmonde 24-9-1898, overl. Rotterdam 5-5-1954, tr. Rotterdam 29-8-1923
Maria Gille, geb. Rotterdam 7-1-1901.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huijzer, geb. Rotterdam 6-7-1928, overl. Ridderkerk 13-12-2004, begr. Barendrecht, tr. Rotterdam 29-8-1951 Frans Visser, geb. Dordrecht 3-10-1916, overl. Barendrecht 9-10-2008, begr. Barendrecht.

XIIdx
Arie Huijzer, geb. IJsselmonde 21-9-1902, overl. 1978, tr. Rotterdam 8-8-1923
Kommertje Barendrecht, geb. Vierpolders 4-11-1905, overl. 1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Kommerinus Huijzer, geb. Rotterdam 15-5-1931, overl. Rotterdam 16-11-2009.
 2. Neeltje Sarah Huijzer, geb. 1936, overl. 1966, tr. 1956 Petrus Aloysius van Jole, geb. 1932, overl. 1995.

XIIdy
Rutger Huijzer, geb. Rotterdam 15-10-1903, overl. Rotterdam 9-6-1998, tr. Rotterdam 19-10-1932
Maria Hendrika Hoogteylingen, geb. Vlaardingen 27-9-1911, overl. Zierikzee 20-12-1997.
XIIdz
Krijn Cornelis Huizer, geb. Charlois 28-8-1887, overl. Rotterdam 10-3-1978, tr. (1) Rotterdam 13-12-1911
Leentje Barendregt, geb. Charlois 24-12-1889, overl. Rotterdam 7-10-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huizer, 1912-2009.
  vervolg XIIIfd
 2. Willem Cornelis Huizer, 1914-1997.
  vervolg XIIIfe
 3. Cornelis Huizer, 1918-2009.
  vervolg XIIIff
 4. Krijn Cornelis Huizer, 1922-1995.
  vervolg XIIIfg

Krijn Cornelis Huizer, 1887-1978, tr. (2) Rotterdam 30-3-1961
Lijntje Verschoor, geb. Rotterdam 7-2-1902, overl. Rotterdam 18-1-980.
XIIea
Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 9-1-1897, overl. Rotterdam 19-3-1966, tr, Rotterdam 17-6-1925
Gesina Henrica Grielis, geb. Rotterdam 6-4-1902.
XIIeb
Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 18-5-1901, overl. Rotterdam 21-12-1984, tr. Rotterdam 6-9-1933
Maaike Verzijl, geb. Dordrecht 28-9-1901, overl. Duiveland 6-11-1983.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huizer, geb. Rotterdam 22-9-1933, overl. Rotterdam 6-11-2006, tr. Rotterdam 20-12-1972 n.n.

XIIec
Willem Huyser, geb. Heerjansdam 13-5-1866, overl. Ridderkerk 6-11-1961, tr. Ridderkerk 25-4-1890
Cornelia de Ruiter, geb. Ridderkerk 28-9-1867, overl. Ridderkerk 25-12-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 7-2-1891.
 2. Cornelis Huijser, 1892-.
  vervolg XIIIfh
 3. Bastiaantje Huijser, geb. Ridderkerk 17-2-1894.
 4. Willem Huijser, 1896-.
  vervolg XIIIfi
 5. Geertruida Huijser, geb. Ridderkerk 5-2-1898, tr. Ridderkerk 2-5-1944 Frans Stok, geb. Ridderkerk 2-4-1891.
 6. Pieter Anthonie Huijser, 1901-.
  vervolg XIIIfj
 7. Josinus Huijser, geb. Ridderkerk 18-2-1909, overl. Ridderkerk 18-9-1965, tr. Ridderkerk 21-7-1933, gesch. Rotterdam 13-2-1953 Martha van Putten, geb. Ridderkerk 16-2-1910, overl. Ridderkerk 15-4-1991, begr. Ridderkerk.

XIIed
Willem Cornelis Huijzer, geb. Middelharnis 5-9-1867, overl. Vlaardingen, tr. Vlaardingen 21-5-1890
Maria Doelman, geb. Vlaardingen 21-8-1865, overl. Vlaardingen 7-4-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Sara Huijser, geb. Vlaardingen 14-12-1891, overl. Vlaardingen 13-9-1965, tr. Vlaardingen 13-12-1916 Willem Vermaas, geb. Vlaardingen 27-6-1893, overl. Vlaardingen 3-8-1968.
 2. Gerrit Huijser, 1897-1989.
  vervolg XIIIfk
 3. Hendrik cornelis Huijser, geb. Vlaardingen 23-9-1902, overl. Vlaardingen 18-11-1902.

XIIee
Abraham Cornelis Huijzer, geb. Vlaardingen 23-1-1872, tr. Zierzikzee 2-3-1892
Cornelia de Jonge, geb. Zierikzee 27-4-1865.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Arnoldus Huijzer, geb. Vlaardingen 22-12-1892 11:00 uur. (501/128)

XIIef
Kornelis Huijser, geb. Vlaardingen 24-11-1881, tr. Vlaardingen 5-10-1904
Kornelia van der Valk, geb. Vlaardingen 26-11-1882, overl. Zaandam 4-2-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Huijser, geb. Vlaardingen 1-2-1906, overl. Geldermalsen 6-9-2000, tr. (1) Vlaardingen 13-9-1922 Dingeman Baars, geb. Vlaardingen 9-4-1903, overl. Zaandam 13-2-1972; tr. (2) Geldermalsen 29-9-1978 Jacob Marinus Jansen, geb. Geldermalsen 15-9-1906, overl. Tiel 15-1-1994.
 2. Cornelia Huijser, geb. Vlaardingen 19-9-1907, tr. Vlaardingen 3-8-1927 Albertus Breederveld.
 3. Gerrit Huijser, 1909-1971.
  vervolg XIIIfl
 4. Alewijn Huijser, 19154-1992.
  vervolg XIIIfm
 5. Dirkje Huijser, geb. Vlaardingen 25-9-1915, overl. Zaanstad 16-1-1999, tr. Zaandam 16-9-1936 Leendert Hoogmoed, geb. Zaandam 7-9-1910, overl. Zaanstad 21-6-1984.
 6. Johan Huijser, geb. Vlaardingen 19-3-1918, overl. Amsterdam 1-8-1989, tr. Zaandam 27-4-1950 Helena Leonarda Ofman, geb. Zaandam 31-5-1901, overl. Zaandam 22-6-1973.
 7. Leendert Huijser, geb. Vlaardingen 2-6-1923, overl. Vlaardingen 21-6-1923.

XIIeg
Jan Mattheus Huyser, geb. Mijnsheerenland 3-9-1894, overl. Ermelo 20-7-1934, tr. Mijnsheerenland 14-7-1921
Jana Wilhelmina Blijdorp, geb. Mijnsheerenland 1896.
XIIeh
Wilhelmus Huyser, geb. Barendrecht 7-10-1899, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 29-7-1991, tr. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 1927
Martha Renkema, geb. 1904, overl. Oak Park [Verenigde Staten] 27-8-1942.
XIIei
Mattheus Huyser, geb. Barendrecht 12-1-1901, overl. Lansing (Illinois) [Verenigde Staten] 6-6-1974, tr. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 22-8-1923
Janet Spellman, geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 1904, overl. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 1970.
XIIej
Bastiaan Huijsers, geb. Amsterdam 15-12-1896, overl. Rotterdam 3-3-1981, tr. Rotterdam 30-7-1919
Alida van der Schoor, geb. Rotterdam 19-11-1896, overl. Rotterdam 21-10-1990.
Uit dit huwelijk:
 1. Ysebrand Bastiaan Huijsers, geb. Rotterdam 2-12-1919, overl. Rotterdam 25-3-1998, tr. Rotterdam 29-12-1943 n.n.
 2. Annetje Huijsers, geb. Rotterdam 29-3-1921, overl. Rotterdam 1-7-1921
 3. Jannetje Huijsers, geb. Rotterdam 10-9-1924, overl. Utrecht 21-3-2001, tr. Rotterdam 12-2-1947 Wilhelmus Hendrikus Broekman, geb. Utrecht 5-11-1917, overl. Utrecht 19-1-1996.

XIIek
Jannetje Paulina Huijsers, geb. Amsterdam 2-6-1898, overl. Amsterdam 23-11-1964, relatie (1)
n.n..
Uit deze relatie:
 1. IJsbrand Huijsers, geb. Amsterdam 1-4-1921, overl. Amsterdam 16-12-1928.
 2. Jannetje Paulina Huijsers, geb. Amsterdam 27-1-1924, overl. Amsterdam 14-11-1924.

Jannetje Paulina Huijsers, tr. (2) Amsterdam 18-3-1931
Gerrit Propitius, geb. Putten 25-8-1884, overl. Amsterdam 3-5-1964.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Paulina Huijsers, geb. Amsterdam 1-2-1925, overl. Amsterdam 16-6-1939.

XIIel
Thomas Reinier Johannes Huijsers, geb. Wates [IndonesiŽ] 21-10-1897, tr. Blitar [IndonesiŽ] 16-12-1918
Anna Helena de Man, geb. Semarang [IndonesiŽ] 20-9-1901.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huijser, 1919-2017.
  vervolg XIIIfn
 2. Margaretha Albertina Huijsers, geb. Wates [IndonesiŽ] 21-9-1921, overl. Haarlem 27-4-1956, begr. Haarlem 1-5-1956, tr. Solo [IndonesiŽ] 10-12-1941 n.n.

XIIem
Cornelis Huijsers, geb. Kediri [IndonesiŽ] 11-2-1905, overl. Vila Real [Portugal] 8-5-1977, tr. (1) Kediri [IndonesiŽ] 8-1-1931
Pauline Marie Antoinette Wolterbeek, geb. Kediri [IndonesiŽ] 23-7-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Irene Huijsers, geb. Kediri [IndonesiŽ] 25-12-1931, overl. Utrecht 22-5-1985, tr. Rotterdam 27-7-1961 n.n.

Cornelis Huijsers, 1905-1977, tr. (2) Bandung [IndonesiŽ] 16-7-1948
Adeline Marquerite Catherine Wolterbeek, geb. Kediri [IndonesiŽ] 24-11-1912, overl. Bandung [IndonesiŽ] 21-10-1953.
XIIen
Paulus Hendrik Alexander Huijsers, geb. 's-Gravenhage 29-4-1870, overl. 's-Gravenhage 27-7-1916, akte 2455, tr. 's-Gravenhage 26-9-1900
Pietertje van Waardenburg, geb. Klundert, 4-3-1871, overl. 's-Gravenhage 7-7-1965 akte B1549. {dr. van Cornelis van Waardenburg (-1897) en Teuntje Kamp (-1891)} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Cornelis Paulus Huijser, 1901-1981.
  vervolg XIIIfo

XIIeo
Pieter Huijsers, geb. 's-Gravenhage 11-12-1874, overl. 's-Gravenhage 7-1-1937, tr. 's-Gravenhage 26-9-1900
Anna van Waardenburg, geb. Klundert 10-2-1872, overl. 's-Gravenhage 23-2-1945 akte 587 Arnhem. {dr. van Cornelis van Waardenburg (-1897) en Teuntje Kamp (-1891)} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huijsers, geb. 's-Gravenhage 9-11-1902, tr. 's-Gravenhage 20-10-1935 Hendrik Mos.
 2. Maartje Huijsers, geb. 's-Gravenhage 31-10-1903.

XIIep
Cornelis Gerrit Huijsers, geb. Arnhem 2-8-1883, overl. Amsterdam 18-3-1945, tr. Arnhem 4-12-1912
Johanna Juliana van Heukelom, geb. Arnhem 28-11-1888. {dr. van Petrus Johannes van Heukelom en Berndina Roebers} Uit dit huwelijk:
 1. Juliana Berndina Huijsers, geb. Arnhem 2-7-1913, overl. 's-Gravenhage 26-3-1984, tr. Arnhem 16-6-1937 Berend Kersten, geb. Arnhem 14-8-1913, overl. Leidschendam 11-2-1975.
 2. Lilian Ellis Huijsers, geb. Arnhem 14-7-1914, overl. Amsterdam 20-8-2002, tr. Arnhem 10-6-1936 Antonie Stefarius, geb. 's-Hertogenbosch 26-5-1906, overl. Amsterdam 16-8-1971.

XIIeq
Johan Petrus Adriaan Huijsers, geb. Karanganjar [IndonesiŽ] 22-3-1883, overl. 's-Gravenhage 7-1-1970, tr. 's-Gravenhage 14-6-1913
Maria Rebecca Jelgersma, geb. 's-Gravenhage 11-6-1881.
Uit dit huwelijk:
 1. Theo Johan Erik Huijsers, geb. 's-Gravenhage 5-6-1918, overl. Heerlen 25-4-2005, tr. n.n.

XIIer
Leendert Huijsers, geb. Rotterdam 28-1-1904, overl. Rotterdam 25-5-1974, tr. Rotterdam 18-7-1928
Martijntje Jacoba Notenboom, geb. Rotterdam 12-1-1906, overl. Rotterdam 27-10-1972.
Uit dit huwelijk:
 1. n.n.

XIIes
Krijn Huijser, geb. Charlois 27-1-1879, tr, Rotterdam 20-5-1908
Eisabeth Willegers, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huijser, 1909-.
  vervolg XIIIfp

XIIet
Hendrik Huizer, geb. Charlois 12-12-1887, tr. Rotterdam 27-11-1918
Cornelia Brekko, geb. Oegstgeest 20-9-1888.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huijser, 1919-1971.
  vervolg XIIIfq

XIIeu
Marius Cornelis Huijser, geb. Charlois 13-8-1890, tr. Rotterdam 11-8-1920
Elizabeth Teuntje Viskil, geb. Nieuw Helvoet.
XIIev
Geertje Maria Huizer, geb. Rotterdam 8-2-1899, overl. Rotterdam 7-3-1988, tr. (1) Rotterdam 3-2-1919
Arie Geert Huizer.
Uit dit huwelijk:
 1. Alida Huizer, geb. Rotterdam 15-11-1921, overl. Rotterdam 31-1-2006, begr. Rotterdam, tr. Rotterdam 19-6-1963 Willem van der Linden , geb. Ridderkerk 25-2-1915, overl. Rotterdam 29-5-1992, begr. Rotterdam.

Geertje Maria Huizer, 1899-1988, tr. (2) Rotterdam 17-12-1924
Adam van Gent, geb. Maasdam 4-3-1886, overl. Piershil 4-8-1950.

Geertje Maria Huizer, 1899-1988, tr. (3) Rotterdam 25-11-1953
Cornelis Hagenaar, geb. 6-11-1893, overl. Rotterdam 28-7-1977.
XIIew
Arij Izaak Huijser, geb. Rotterdam 12-2-1917, overl. Ehenbichl 17-5-1994, tr. 's-Gravenhage 31-8-1949
n.n.
XIIex
Marinus Huijser, geb. Rotterdam 6-4-1920, overl. 's-Gravenhage 29-10-1985, tr. Voorschoten 25-4-1946
Marijtje van den Eijkel, geb. Rijnsburg 9-5-1919, overl. 's-Gravenhage 17-10-1996.
XIIey
Corstiaan Huijser, geb. Rotterdam 21-4-1924, overl. Vlaardingen 17-12-2006, tr. Voorschoten 10-11-1948
n.n.
XIIez
Hermanus Huijser, geb. Rotterdam 18-12-1900, overl. Rotterdam 17-1-1965, tr. Rotterdam 11-1-1928
Pieternella van der Stel, geb. Rotterdam 10-2-1907, overl. Rotterdam 27-4-1968.
Uit dit huwelijk:
 1. N.n., tr. IJsselmonde 16-9-1954 Jan Jacobsz Herweijer, geb. IJsselmonde 17-10-1924, overl. Rotterdam 21-5-1980.

XIIfa
Abraham Huijser, geb. Rotterdam 24-9-1907, overl. Rotterdam 7-4-1966, tr. Schiedam 12-10-1933
n.n.
XIIfb
Krijn Huijser, geb. IJsselmonde 27-8-1916, overl. Rotterdam 21-5-1986, tr. Rotterdam 18-3-1943
N.n. Monster.
XIIfc
Krijn Huijser, geb. IJsselmonde 21-7-1927, overl. Rotterdam 5-9-2000, tr. Rotterdam 9-5-1951
N.n..
XIIfd
Boudewijn Jan Huijser, geb. IJsselmonde 19-6-1930, overl. Rotterdam 25-9-2007, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 15-6-1954
nn de Jongh.
XIIfe
Johan Huijser, geb. IJsselmonde 31-8-1937, overl. Rotterdam 24-11-1990, tr. Rotterdam 17-5-1961
N.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Suzanne Huijser, geb. Rotterdam 3-11-1971, overl. Barendrecht 20-1-2008, begr. Barendrecht, tr. Rottedam 5-7-1995 N.n.

XIIff
Leonard William Huyser, geb. USA 1-5-1916, overl. Newport, Lincoln 12-8-1999, tr. USA 16-11-1937
Bessie Newell Ragsdale, geb. 16-2-1912, overl. Newport, Lincoln 1-4-1996.
Uit dit huwelijk:
 1. Mary Ann Huyser, geb. 8-7-1941, overl. Eugene Llane OR Idaho 11-6-1999.

XIIfg
Marvin Earl Huyser, geb. USA 12-9-1921, overl. littleton, Douglas CO 2-7-2001, tr. USA 4-10-1947
n.n.
XIIfh
Robert Ernest Huyser, geb. Poania [Verenigde Staten] 14-6-1924, overl. San Jose, Santa Clara (CaliforniŽ) [Verenigde Staten] 22-9-1997, tr. USA 15-11-1942
n.n.
XIIfi
Frank Huijser, geb. 1890, relatie met
Getrude Bloem, geb. 1892.
Uit dit huwelijk:
 1. James Huyser, 1921-1970.
  vervolg XIIIfr

XIIfj
Andries/Andrew Huijser, geb. 1892, relatie met
Henrietta Blom.
XIIfk
Stoffel Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 6-10-1890, overl. Iowa 11-1962, tr. 6-12-1917
Grace Paltzer, geb. Jasper County (Iowa) [Verenigde Staten] 6-10-1890.
Uit dit huwelijk:
 1. Lester Loren Huyser, 1925-1969.
  vervolg XIIIfs

XIIfl
Henry William Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 6-3-1892, overl. 31-1-1937, tr. 17-2-1917
Lizzie Maassen, geb. Ede 10-12-1894, overl. Rock Valley (Iowa) [Verenigde Staten] 21-6-1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornie Francis Huyser, 1918-1976.
  vervolg XIIIft
 2. Raymond Huyser, 1921-2001.
  vervolg XIIIfu
 3. John Huyser, 1923-2000.
  vervolg XIIIfv

XIIfm
Garret Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 21-11-1895, overl. 7-3-1950, tr. 8-2-1924
Margaretha Jacoba van Galen, geb. Wijk aan Zee 27-1-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Willis Cornelius Huyser, 1924-1987.
  vervolg XIIIfw
 2. Robert Jay Huyser, 1926-1976.
  vervolg XIIIfx

XIIfn
Jacobus Hendrik Huijser, geb. Barendrecht 16-9-1891, overl. Barendrecht 23-11-1953, tr. Barendrecht 8-5-1918
Jansje Leentje Labrijn, geb. Barendrecht 2-9-1890, overl. Dirksland 5-7-1976, begr. Barendrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Huiberdina Willy Huijser, geb. Barendrecht 11-8-1919, overl. Strijen 3-10-2007, tr. Barendrecht 17-11-1943 Jacobus Overwater, geb. Strijensas 30-9-1919, overl. Strijen 10-9-2008.
 2. Jacoba Johanna Huijser, geb. Barendrecht 24-8-1921, overl. Barendrecht 26-5-2011, gecr. Rotterdam 3-6-2011, tr. Bbarendrecht 22-4-1942 Jan Dekker, geb. Barendrecht 29-7-1914, overl. Barendrecht 17-7-1976.
 3. Hendrik Willem Huyser, 1924-1976.
  vervolg XIIIfy

XIIfo
Arthur Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 29-1-1891, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 29-1-1913
Matthy de Jong, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 26-8-1894, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 8-9-1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Willis Guijsbert Huyser, 1914-1992.
  vervolg XIIIfz
 2. N.n., tr. (1) Lynville (Iowa) [Verenigde Staten] 8-9-1938 Lester Klijn, geb. Lynville (Iowa) [Verenigde Staten] 17-8-1913, over. 26-6-1967; tr. (2) Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 21-10-1969 Earl Graham, geb. Newton (Iowa) [Verenigde Staten] 27-11-1905.
 3. Bruce Arthur Huyser, geb. Lynville (Iowa) [Verenigde Staten] 22-5-1919, overl. 22-7-1960.
 4. N.n., tr. Duvburg (Iowa) [Verenigde Staten] 29-6-1945 Floyd Versteeg, geb. Lynville (Iowa) [Verenigde Staten] 14-10-1918, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 14-6-1990.
 5. N.n., tr. Lynville (Iowa) [Verenigde Staten] 16-11-1950 Betty Vos, geb. Lynville (Iowa) [Verenigde Staten] 23-10-1929, overl. Newton (Iowa) [Verenigde Staten] 6-5-1985.

XIIfp
Gerrit William Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 9-8-1898, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 10-5-1992, tr. (1) Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 4-5-1920
Marie de Jong, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 9-9-1900, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 19-1-1943.
Uit dit huwelijk:
 1. Edward William Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 16-10-1921, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 25-10-1921.
 2. Wilma Adelee Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 27-2-1924, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 20-1-1945.

Gerrit William Huyser, 1898-1992, tr. (2) Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 15-3-1919 Helen de Penning, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 24-9-1922, overl. Iowa [Verenigde Staten] 7-1992.
XIIfq
William C. Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 9-8-1905, overl. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 18-7-1972, tr. (1) Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 23-12-1927
Stella van de Kamp, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 2-4-1908, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 4-1-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. LaVoe Jean Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 25-3-1938, overl. Oskaloosa (Iowa) [Verenigde Staten] 11-9-1987.

William C. Huyser, 1905-1972, tr. (2) 16-8-1968
N.N. de Kuyper.
XIIfr
Arthur Henry Huyser, geb. Pellay (Iowa) [Verenigde Staten] 16-3-1917, overl. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 7-1984, tr. Pella (Iowa) [Verenigde Staten] 5-11-1937,
n.n.
XIIfs
Josinus Johannus Huijser, geb. Hendrik Ido Ambacht 19-3-1889, overl. Zwijndrecht 30-3-1965, tr. 3-1-1918
Merrigje van Hof, geb. Gorinchem 27-8-1891, overl. Zwijndrecht 25-4-1984.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Huijser, 1920-2010.
  vervolg XIIIga

XIIft
Cornelia Maria Huijser, geb. Barendrecht 23-10-1890, overl. Ridderkerk 12-3-1967
Adrianus Huijser.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huijser, 1917-1997.
  vervolg XIIfw
 2. Cornelia Maria Huijser, geb. Ridderkerk 14-4-1925, overl. Ridderkerk 28-8-1998, begr. Ridderkerk 1-9-1998.

XIIfu
Frans Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 8-10-1893, overl. Woudrichem 1-1-1935, begr. Woudrichem, tr. Heinenoord 20-12-1916
Maria Elizabeth Plaisier, geb. Heinenoord 12-9-1892 (222,322), overl. Woudrichem 8-7-1967. {dr. van Pieter Cornelis Plaizier en Lena Koijck} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelia Huijser, geb. Werkendam 4-7-1917, overl. Leeuwarden 27-3-1975, tr. Davos [Zwitserland] 1-10-1958 Johan Henricus Maria van den Hout, geb. 's-Hertogenbosch 23-5-1920, overl. Donkerbroek 9-6-1975.
 2. N.n. Huijser, tr. Gorinchem 4-10-1946 Wouter Johan Wats, geb. Gorinchem 28-4-1907, geÔnterneerd in Japan, overl. Gorinchem 30-10-1971.
 3. Aagje Huijser, geb. Woudrichem 19-1-1923, overl. Gorinchem 3-11-1941, begr. Woudrichem.
 4. Elisabeth Maaike Huijser, geb. Ridderkerk 9-7-1926, overl. Gorinchem 2-11-2004, gecr. Dordrecht 6-11-2004.

XIIfv
Marius Huijser, geb. Ridderkerk 11-5-1897, overl. Waipu [New Zealand] 19-3-1968, tr. Hoogvliet 15-9-1921
Lidewij Speelman, geb. Pernis 30-5-1895 (45,76), overl. Zwijndrecht 20-7-1988. {dr. van Pieter Speelman en Pietertje Mol} Uit dit huwelijk:
 1. N.n. Huijser, tr. Ridderkerk 24-5-1948 Harry Franzen, geb. Dordrecht 10-1-1917, overl. Zwijndrecht 25-8-1998.
 2. N.n. Huijser, tr. Ridderkerk 18-5-1948 Reinier Leonardus van den Berg, geb. Rijsoord 13-3-1924, overl. 's-Gravendeel 12-9-1993.
 3. Maria Cornelia Huijser, geb. Rijsoord 16-9-1925, overl. Waipu [New Zealand] 9-3-1998, tr. Ridderkerk 2-9-1952 IJsbrand Hendrik Leeuwenburg, geb. Rijoord 27-4-1924, overl. Nieuw Zeeland [New Zealand] 13-8-1973.
 4. Willemina Huijser, tr. Rijsoord 25-9-1928, overl. Ridderkerk 4-10-1928.

XIIfw
Hendrik Huijser, geb. Ridderkerk 7-2-1917, overl. Rotterdam 10-11-1997, begr. Ridderkerk 13-11-1997, tr. Ridderkerk 24-9-1946
Engeltje Opmeer, geb. Ridderkerk 29-4-1919, overl. Zwijndrecht 13-3-2011, begr. Ridderkerk 18-3-2011.
XIIfx
Hendrik Willem Huijser, geb. Dubbeldam 30-10-1900, overl. 's-Graveland 23-3-1995, begr. Utrecht 28-3-1995, tr. Zuilen 15-5-1930
Cornelia Maria Pool, geb. Amsterdam 15-7-1900, overl. Hilversum 17-11-1986, begr. Utrecht 21-11-1986.
Uit dit huwelijk:
 1. Frans Huijser, geb. Hilversum 27-2-1935, overl. Hilversum 2-6-1984.
 2. Elisabeth Huijser, geb. Hilversum 10-8-1938, overl. Amsterdam 4-3-2004, gecr. Amsterdam 9-3-2004.

XIIfy
Adrianus Lambertus Huijser, geb. Amsterdam 7-4-1892, overl. Haarlem 18-11-1967, tr. Singapore [IndonesiŽ] 4-1-1921
Hendrika Bakels, geb. Amsterdam 10-10-1898.
XIIfz
John Adrian Huyser, geb. Graafschap (Michigan) [Verenigde Staten] 11-9-1874, overl. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 11-10-1970, tr. 25-11-1903
Elizabeth Vork, geb. 10-5-1883, overl. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 24-6-1956.
Uit dit huwelijk:
 1. Howard Quirinus Huijser, 1904-1963.
  vervolg XIIIgb
 2. Jessie Florence, tr. Guy Scholten.
 3. Rose Janet, tr. Donald Arthur Bray sr.
 4. Gordon John Huijser, 1910-1942.
  vervolg XIIIgc
 5. Sidney James Huijser, 1911-2002.
  vervolg XIIIgd

XIIga
Qurinus Cornelius Huyser, geb. Holland (Nebraska) [Verenigde Staten] 24-3-1882, overl. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 31-7-1966, tr. 2-5-1917
Gertrude Moos, geb. 23-3-1893, overl. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 31-7-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Quincy James Huijser, 1918-1984.
  vervolg XIIIge

XIIgb
John Johannes Huyser, geb. Blendon (Michigan) [Verenigde Staten] 20-11-1873, overl. < 8-6-1934, tr. 26-12-1893
Bertha Boertje, geb. 30-12-1877, overl. 1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Tillie Huyser, geb. Borculo (Michigan) [Verenigde Staten] 26-11-1894, tr. 13-4-1913 Simon Vollink, geb. Borculo (Michigan) [Verenigde Staten] 24-11-1889.
 2. Cornelius Simon Huyser, 1896-1963.
  vervolg XIIIgf
 3. John Huyser, 1898-1995.
  vervolg XIIIgg
 4. Catherina Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 13-4-1901, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 30-9-1986.
 5. Kate Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 20-10-1903.
 6. Nell Huyser, geb. Borculo (Michigan) [Verenigde Staten] 15-5-1906.
 7. Myrtle Huyser, geb. Borculo (Michigan) [Verenigde Staten] 5-11-1908.

XIIgc
John L Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 13-11-1877, overl. Michigan [Verenigde Staten] 11-1962, tr. (1) 8-8-1900
Elisabeth Bytwork, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 16-8-1883, overl. 1919.
Uit dit huwelijk:
 1. Louis Huyser, 1901-1983.
  vervolg XIIIgh
 2. Mabel Huyser, tr. Martin de Kraker.
 3. Evelynn Huyser, tr. Donald de Cator.
 4. Laverne Huyser, 1912-1993.
  vervolg XIIIgi

John L Huyser, 1877-1962, relatie (2)
Kate Meijer.
Uit deze relatie:
 1. Lester Huijser, 1924-2000.
  vervolg XIIIgj

XIIgd
Peter William Huyser, geb. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 6-10-1888, overl. Gooding (Idaho) [Verenigde Staten] 5-12-1989, tr. 1-6-1916
Mary Louise Treiber, geb. Fair-Vieuw (Kansas) [Verenigde Staten] 30-1-1894. overl. Gooding (Idaho) [Verenigde Staten] 9-1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Harvey Huyser, geb. 14-11-1929, overl. 27-7-1956.

XIIge
Quirinus III Huyser, geb. 7-5-1886, tr. 29-11-1991
Lilian Vlier.
Uit dit huwelijk:
 1. Roy John Huijser, 1921-2001.
  vervolg XIIIgk

XIIgf
Pieter/Peter Dirk Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 15-10-1881, overl. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 23-10-1962, begr. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten], tr. (1) 8-11-1905
Susannah Barense, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 14-10-1886, overl. Blendon (Michigan) [Verenigde Staten] 16-4-1946.
Uit dit huwelijk:
 1. Edith Mary Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 16-7-1907.
 2. Melvin Jacob Huyser, 1909-1990.
  vervolg XIIIgl
 3. Richard Huyser, 1911-1991.
  vervolg XIIIgm
 4. Louis Edmund Huyser, 1916-2002.
  vervolg XIIIgn
 5. Rogar Donald Huyser, 1918-1999.
  vervolg XIIIgo
 6. N.n. Huyser, tr. 12-2-1942 Edna Mae Metternik.
 7. Wallace Harvey Huyser.

Pieter/Peter Dirk Huyser, tr. (2) 23-8-1947
Bertha Hepjans.
XIIgg
Roelof/Ralph Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 15-4-1884, overl. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 24-11-1933, tr. 21-8-1918
Bertha Boldt, geb. Hudsonville (Michigan) [Verenigde Staten] 8-1969.
XIIgh
Anthony Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 26-10-1888, overl. 10-1-1955, tr. 17-5-1912
Elisabeth van Gelderen, geb. 19-3-1884, overl. Michigan [Verenigde Staten] 3-1965.
XIIgi
Pieter Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 16-12-1882, overl. 16-2-1921, tr. 7-5-1913
Kate Bruins, geb. 5-11-1889.
Uit dit huwelijk:
 1. Laura Mae Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 16-8-1914, overl. 1-3-1915.

XIIgj
Malloy Allen Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 5-8-1899, overl. 20-12-1970, tr. 5-4-1934
Clara Coy, geb. 18-7-1910, overl. 1958.
XIIgk
Maurice Huyser, geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 29-9-1894, overl. New Richmond (Michigan) [Verenigde Staten] 23-8-1999, tr. 10-11-1928
Evelyn Harris, geb. New Richmond (Michigan) [Verenigde Staten] 28-12-1907, overl. Hamilton (Michigan) [Verenigde Staten] 1-1986.
XIIgl
Lawrence Irving Huyser, geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 9-12-1897, overl. 30-8-1960, tr. 5-9-1923
Irene Antoinette Dangremond, geb. 18-4-1900. overl. Michigan [Verenigde Staten] 7-4-1993.
Uit dit huwelijk:
 1. Donald Lawrence Huyser, 1925-1995.
  vervolg XIIIgp
 2. Robert Louis Huyser, 1925-1995.
  vervolg XIIIgq

XIIgm
Stanley Huyser, geb. Chicago (Illinois) [Verenigde Staten] 17-9-1901, overl. Holland Ml 7-1973, tr. 6-9-1927
Gertrude Westra, geb. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 7-7-1907, overl. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 31-10-1997.
XIIgn
Russell Valentine Huyser, geb. 14-2-1900, overl. 24-4-1900, tr. 4-7-1924
Marie Schrotenboer, geb. 22-2-1905, overl. West Olive (Michigan) [Verenigde Staten] 30-12-1999.
XIIgo
Cyrene Peter Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 1-6-1902. overl. 10-1973, tr. 1-5-1924
Catherina Kroodsma, geb. Vriesland (Michigan) [Verenigde Staten] 31-7-1901.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N., tr. 26-6-1964 Barbara Jean Veldman, 1941-2000.

XIIgp
Jacob Harold Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 15-5-1905, overl. Jessison (Michigan) [Verenigde Staten] 10-2-2000, tr. 13-6-1929
Evelyn Achterhof, geb. 4-4-1908, overl. Michigan [Verenigde Staten] 2-10-1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Don Robert Huyser, geb. 15-7-1930, overl. 20-7-1930.

XIIgq
Roy Marvin Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 26-12-1907, overl. Kalamazoo (Michigan) [Verenigde Staten] 15-11-1985, tr. 12-11-1929
Minnie Diepenhorst, geb. Holland (Michigan) [Verenigde Staten] 21-1-1911, overl. Bradenton (Florida) [Verenigde Staten] 13-12-1979.
XIIgr
Dirk Huyser, geb. Texel 27-2-1904, overl. 's-Gravenhage 8-4-1981, tr. Maassluis 28-10-1931
Thona de Bruin, geb. Maassluis 23-5-1902, overl. Hardenberg 26-10-1988.
XIIgs
Fulps Huyser, geb. Texel 7-10-1906, overl. Breda 13-10-1988, tr. (1) Leerdam 11-8-1937
Carolina Gozewina van Kuilenburg, geb. Leerdam 11-6-1906, overl. Breda 20-10-1971.

Fulps Huyser, 1906-1988, tr. (2) Breda 30-1-1973
N.N.
XIIgt
Gerard Johannes Huyser, geb. Texel 14-10-1909, overl. Laren 27-9-1969, tr. Laren 7-9-1940
Berendina Endendijk, geb. Soest 14-4-1903, overl. Laren 18-9-1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Johannes Huyser, 1946-2001.
  vervolg XIIIgr

XIIgu
Theo Quirinus Marinus Huyser, geb. Barneveld 4-6-1920, overl. Laren 18-12-1993, tr. (1) Leeuwarden 27-8-1947
Aaltje Leegstra, geb. Wouterswoude 22-5-1923, overl. Laren 9-2-1951.
Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus Huijser, 1948-1973.
  vervolg XIIIgs

XIIgv
Teunis Huizer, geb. Ridderkerk 29-3-1888, overl. Ridderkerk 29-8-1946, tr. Ridderkerk 4-2-1916
4947 Meinsje Lodder, geb. Ridderkerk 17-1-1891.
{dr. van Willem Lodder (1854-1928) en Adriana Maaskant (1856-1922}
XIIgw
Gerrit Huijzers, geb. Willemstad 5-8-1894, tr. Fijnaart en Heijningen 10-2-1923
Heiltje de Kok. geb. Fijnaart en Heijningen 20-12-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Johannes Huijzers, 1932-2010.
  vervolg XIIIgt
 2. Maarten Pieter Huijzers, 1938-2003.
  vervolg XIIIgu

XIIgx
Cornelis Huijzers, geb. Willemstad 1-3-1896, tr. Fijnaart en Heijningen 14-5-1921, tr. Fijnaart en Heijningen 14-5-1921
Lydia Knook, geb. Fijnaart en Heijningen 5-3-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huijzers, geb. Willemstad 18-7-1925, overl. Moerdijk 12-2-2001.
 2. Willem Huijzers, 1929-1995.
  vervolg XIIIgv

XIIgy
Adrianus Huijzers, geb. Willemstad 5-12-1901, overl. Westmaas 12-7-1985, tr. Willemstad 28-4-1923
Adriana de Kok, geb. Fijnaart en Heijningen 15-10-1903, overl. 11-9-1904, begr. Willemstad.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huijzers, 1923-1996.
  vervolg XIIIgw
 2. Adrianus Johannes Huijzers, 1925-1984.
  vervolg XIIIgx
 3. Willem Huijzers, overl. Willemstad 25-4-1932.

XIIgz
Bastiaan Huijzers, geb. Willemstad 3-9-1903, overl. Roosendaal 20-11-1989, begr. Fijnaart, tr. Fijnaart en Heijningen 3-5-1930 akte 6
Johanna Leeuwenburg, geb. Fijnaart en Heijningen 27-2-1905, overl. Fijnaart en Heijningen 22-10-1976.
{dr. van Aart Leeuwenburg en Neeltje Tielemans}
XIIha
Maarten Huijzers, geb. Willemstad 14-5-1907, overl. Rotterdam 17-10-1979, tr. Fijnaart en Heijningen 13-7-1929
Frederika Adriana Nijhoff, geb. Fijnaart en Heijningen 30-4-1907.
XIIhb
Jacob Huijzers, geb. Willemstad 15-3-1909, overl. Breda 18-12-1976, tr. Willemstad 20-6-1946
Van Helden.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huijzers, 1947-2010.
  vervolg XIIIgy

XIIhc
Adriaantje Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 30-12-1898, overl. Rotterdam 25-11-1959, tr. (1) Rotterdam 24-3-1926
Johannes Geutjes, geb. Rotterdam 7-1-1900, overl. Rotterdam 14-9-1951.

Adriaantje Huijzers, 1898-1959, relatie (2)
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Adriaan Huijzers, geb. Rotterdam 31-5-1919, overl. Rotterdam 27-3-1920.

XIIhd
Leendert Pieter Huijzers, geb. Goudswaard 3-6-1900, overl. Apeldoorn 11-7-1975, tr. (1) Rotterdam 11-2-1925, gescheiden Rotterdam 31-7-1926
Maria Thijs, geb. Oud en Nieuw Gastel 11-5-1905. Leendert Pieter Huijzers, 1900-1975, tr. (2) Rotterdam 2-11-1927
Johanna Romeijn, geb. Rotterdam 4-4-1908.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huijzers, 1928-2010.
  vervolg XIIIgz
 2. Catharina Adriana Huijzers, geb. Rotterdam 22-12-1931, overl. Amsterdam 6-5-2004, tr. Apeldoorn 3-5-1956 n.n.

XIIhe
Bastiaan Huijzers, geb. Goudswaard 27-6-1904, overl. Dordrecht 24-5-1970, tr. Dubbeldam 15-10-1927
Adriana Klootwijk, geb. Dubbeldam 25-9-1903.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Adriana Huijzers, geb. Dordrecht 15-7-1928, overl. Dordrecht 15-11-2009,
  tr. (1) Dordrecht 1-11-1956 Arie Adriaan Ossewaarde, geb. Zwijndrecht 6-12-1927, overl. Dordrecht 22-10-1963;
  tr. (2) Dordrecht 17-6-1980 Jacob de Jong, geb. Wilnis 10-8-1929, overl. Nieuwkoop 20-5-1996.

XIIhf
Leendert Huijzers, geb. Dordrecht 20-2-1913, overl. Dubbeldam 28-4-1976, tr. Dordrecht 28-5-1954
Maria Margaretha de Lange, geb. Dordrecht 17-2-1911, overl. Dubbeldam 9-5-1985, geb. Dubbeldam.
XIIhg
Jan Huijzers, geb. Dordrecht 16-9-1914, overl. 24-5-1998, tr. Dubbeldam 21-8-1945
Neeltje Mol, geb. Dubbeldam 27-6-1918, overl. 6-11-2002.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Huijzers, geb. Dordrecht 23-11-1947, overl. Dordrecht 11-7-1948.

XIIhh
Abraham Huijzers, geb. Goudswaard 16-1-1917, overl. Korendijk 23-4-2002, begr. Goudswaard, tr. Piershil 17-6-1943
Anna Huisman, geb. 26-8-1923, overl. 13-5-2007.
XIIhi
Maarten Huijzers, geb. Goudswaard 23-6-1919, overl. Rotterdam 14-7-1999, tr. Goudswaard 11-7-1945
Aagje Barendregt, geb. Zuid-Beijerland 4-10-1922, overl. Goudswaard 7-7-2008, begr. Goudswaard 11-7-2008.
XIIhj
Jan Huijzers, geb. Zuid-Beijerland 5-9-1920, overl. Rotterdam 27-11-1992, tr. Nieuw Beijerland 22-3-1945
n.n..
XIIhk
Johannis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 29-2-1904, overl. Dinteloord en Prinsenland 13-4-1972, tr. Dinteloord en Prinsenland 7-4-1928
Geertje Tolenaars, geb. Dinteloord en Prinsenland 23-11-1906.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Huijzers, 1933-2008.
  vervolg XIIIha
 2. Sara Antonia Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 1-8-1944, overl. Rosendaal 17-1-1996, tr. Dinteloord en Prinsenland 19-10-1962 n.n.

XIIhl
Abraham Johannis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 7-10-1900, overl. Steenbergen 29-4-1956, tr. Steenbergen 1-9-1922
Rika Jonkers, geb. Steenbergen 12-6-1902.
XIIhm
Adrianus Antonie Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 9-5-1903, overl. Dinteloord en Prinsenland 31-8-1996, tr. Dinteloord en Prinsenland 30-8-1924
Teuntje Knook, geb. Dinteloord en Prinsenland 6-5-1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijzers, 1925-1968.
  vervolg XIIIhb

XIIhn
Pieternella Adriana Huijzers, geb. Dinteloord en Prinnsenland 20-12-1907, relatie met
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Anna Jacoba Huijzers, geb. Dinteloord en Prinnsenland 16-4-1928, overl. Sittard 10-8-2004, tr. Heerlen 17-5-1956 Albert Bouwhuis, geb. Heerlen 4-12-1919, overl. Heerlen 21-2-1991.
 2. Gerardus Jacobus Huijzers, 1929-2008.
  vervolg XIIIhc

XIIho
Laurens Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 29-3-1906, overl. Roosendaal 5-12-1979, tr. Dintelorrd en Prinsenland 9-10-1948
n.n..
XIIhp
Frederik Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 25-3-1917, overl. Dinteloord en Prinsenland17-9-1972, tr. Dinteloord en Prinsenland 20-8-1947
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Laurens Huijzers, 1951-2001.
  vervolg XIIIhd

XIIhq
Cornelis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 24-1-1927, overl. Oostflakkee 22-5-1975, tr. (1) Rhenen 1-2-1947, gescheiden Rhenen 6-7-1951
n.n.

Cornelis Huijzers, 1927-1975, tr. (2) Goudswaard 7-8-1952, gescheiden Dordrecht 24-5-1968
n.n..
XIIhr
Johannes Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 7-3-1912, overl. Rotterdam 18-1-1990, tr. (1) Rotterdam 25-8-1954
n.n.

Johannes Huijzers, 1912-1990, tr. (2) Rotterdam 1-4-1936, gesch. Rotterdam 31-7-1942
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina Gerardina Huijzers, geb. Rotterdam 15-9-1939, overl. Rotterdam 5-8-1940.

XIIhs
Adriaan Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 16-5-1913, overl. Korendijk 22-9-1996, tr. (1) Rotterdam 8-8-1934, gescheiden Rotterdam 19-6-1935
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huijzers, geb. Rotterdam 2-6-1934, overl. Rotterdam 17-3-1935.

Adriaan Huijzers, 1913-1996, tr. (2) Rotterdam 5-8-1936
Adriana de Deugd, geb. Rotterdam 5-2-1917, overl. Korendijk 8-9-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Harry Huijzers, 1938-2003.
  vervolg XIIIhe
 2. Wijnanda Huijzers, geb. Rotterdam 3-1-1941, overl. Rotterdam 6-6-1989, begr. Barendrecht, tr. Numansdorp 8-5-1963 Oorschot.

XIIht
Maria Wilhelmina Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 15-8-1924, vanaf 12-12-1953 woonachtig te Rotterdam, overl. Rotterdam 26-4-2000, relatie (1) met
n.n..
Uit deze relatie:
 1. Doena Antonia Huijzers, geb. Nijmegen 8-12-1944, overl. Rotterdam 8-7-1978, tr. Rotterdam 30-5-1962, gesch. Rotterdam 3-11-1964 n.n.

Maria Wilhelmina Huijzers, 1924-2000, tr. (2) Zuid-Beijerland 4-7-1952
Adrianus Roos.
XIIhu
Gerard Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 28-5-1928, overl. Nootdorp 11-11-1965, tr. Rotterdam 17-10-1951
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Huijzers, 1952-1999.
  vervolg XIIIhf

XIIhv
Hendricus Adrianus Huijzer, geb. Amsterdam 17-6-1866, overl. Amsterdam 24-9-1940, begr. Diemen 28-9-1940, tr. Amsterdam 2-5-1900
Gesina Temme, geb. Amsterdam 29-8-1877, overl. Amsterdam 29-8-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Alberdina Gesina Elisabeth Huijzer, geb. Amsterdam 28-1-1901.
 2. Alberta Maria Johanna Huijzer, geb. Amsterdam 23-1-1902, overl. Amsterdam 11-8-1984, begr. Diemen. tr. Amsterdam 16-2-1928 Gerardus Josephus Linnebank, geb. Abcoude 22-2-1902, overl. Amsterdam 3-2-1976.
 3. Margaretha Hendrika Huijzer, geb. Amsterdam 20-4-1903.
 4. Hendricus Johannes Huijzer, geb. Amsterdam 20-11-1909.

XIIhw
Johan Antonie Huijzer, geb. Amsterdam 29-9-1876, overl. Amsterdam 25-1-1966, tr. Amsterdam 8-2-1999
Gijsberta Johanna Uijtten-Boogaart, geb. Amsterdam 4-12-1869 (image 348 aang datum 6-12), overl. Amsterdam 15-2-1946.
{dr. van Frans Uijtten Boogaard en Johanna Sibilla van Beijeren} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendricus Anthonie Huijzer, geb. Amsterdam 2-11-1899, overl. Amsterdam 6-4-1900.
 2. Johanna Gesina Hendrica Huijzer, geb. Amsterdam 19-5-1901, overl. Amsterdam 14-5-1956, tr. Amsterdam 22-9-1921, gescheiden Amsterdam 14-5-1956 Antonius Hendricus Meijer, geb. Amsterdam 11-11-1892, overl. Hilversum 25-5-1977.
 3. Johannes Hendricus Antonie Huijzers, 1952-1999.
  vervolg XIIIhg
 4. Gijsberta Jacoba Maria Huijzer, geb. Amsterdam 22-1-1909, overl. Amsterdam 18-7-1933, tr. Amsterdam 10-6-1931 Johannes van der Kerff, geb. Amsterdam 22-8-1908.

XIIhx
Hendricus Antonie Huijzer, geb. Amsterdam 31-3-1882, overl. Amsterdam 8-2-1945, tr. Amsterdam 25-6-1902
Johanna Frederika Moses, geb. Amsterdam 3-8-1879, overl. Amsterdam 16-3-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikus Antonie Huijzer, 1902-.
  vervolg XIIIhh
 2. Reinier Johannes Huijzer, 1904-1966.
  vervolg XIIIhi
 3. Cornelia Hendrika Huyzer, geb. Amsterdam 18-10-1905, overl. Amsterdam 13-11-1905.
 4. Johannes Antoni Huyzer, geb. Amsterdam 24-10-1906, overl. Amsterdam 25-4-1908.
 5. Hendrika Alberdina Huyzer, geb. Amsterdam 7-9-1910, overl. Amsterdam 29-1-1911.
 6. Johannes Rudolf Huyzer, geb. Amsterdam 21-12-1914, overl. Amsterdam 1-5-1915.
 7. Antonie Hendrikus Huyzer, geb. Amsterdam 27-5-1916, overl. Amsterdam 13-11-1917.
 8. Johanna Frederika Huyzer, geb. Amsterdam 19-6-1920, overl. Apeldoorn 14-7-1995, tr. Amsterdam 6-6-1940, Albert Jurgens, geb. Amsterdam 27-3-1914, overl. Apeldoorn 31-8-1983.

XIIhy
Gerardus Hendricus Jacobus Huijzer, geb. Amsterdam 13-4-1872, overl. Amsterdam 4-12-1938, tr. Amsterdam
Caecilia Tichelaar, geb. Leeuwarden 8-5-1872, overl. Amsterdam 2-7-1927.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria Wilhelmina Huijzer, geb. Amsterdam 21-5-1892, tr. Amsterdam 19-8-1914 Cornelis Verhoeckx, geb. Wassenaar 10-9-1881.
 2. Maria Wilhelmina Elisabeth Huijzer, geb. Amsterdam 6-10-1896, tr. Amsterdam 13-6-1917 Jacobus Johannes Tersmitten, geb. Amsterdam 12-2-1896, overl. Amsterdam 12-2-1896, overl. Amsterdam 5-11-1954.
 3. Caecilia Elisabeth Huijzer, geb. Amsterdam 11-7-1899.
 4. Franciscus Hendricus Jacobus Huijzer, geb. Amsterdam 21-8-1907, overl. Amsterdam 17-7-1927.
 5. Gerardus Hendricus Johannes Huijzer, 1901-1973.
  vervolg XIIIhj
 6. Leonardus Johannes Bernardus Huijzer, 1903-.
  vervolg XIIIhk
 7. N.N., tr. Amsterdam 28-8-1929 Dirk Hendricus Haijen, geb. Amsterdam 23-2-1902.
 8. Jozephina Maria Huijzer, geb. Amsterdam 2-7-1913, overl. Amsterdam 1-11-2004, tr. Amsterdam 19-7-1934 Nicolaas Meerbeek, geb. Amsterdam 10-10-1908, overl. Amsterdam 2-11-1985.
 9. Wilhelmina Gerarda Huijzer, geb. Amsterdam 30-9-1904, overl. Amsterdam 28-5-1981, tr. Amsterdam 30-4-1924 Gerrit de Kaste, geb. Amsterdam 29-3-1904, overl. Amsterdam 1-12-1963.

XIIhz
Johannes Christiaan Bertinus Huijzer, geb. Amsterdam 16-9-1875, overl. Amsterdam 12-11-1929, tr. Amsterdam 25-4-1895
Johanna Constantina Stekelenburg, geb. Utrecht 13-4-1874, overl. Amsterdam 14-3-1931.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Constantijn Huijzer, geb. Amsterdam 1-11-1896, overl. Amsterdam 11-1896.
 2. Johannes Christiaan Bertinus Huijzer, 1897-1963.
  vervolg XIIIhl
 3. Johanna Catharina Maria Huijzer, geb. Amsterdam 12-8-1902, tr. Amsterdam 6-5-1924 Theodorus Hubertus Willegers, geb. Amsterdam 31-10-1899.

XIIia
Leendert Johannes Huijser, geb. 's-Gravenhage 23-4-1879, tr. 's-Gravenhage 2-4-1902
Catharina Clasina Plaat, geb. 's-Gravenhage 16-1-1880, overl. Voorburg 16-6-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Huijser, geb. 's-Gravenhage 22-1-1905, overl. 's-Gravenhage 2-6-1982, tr. 's-Gravenhage 30-5-1934 Ida Jacoba Cornelia Linders, geb. 's-Gravenhage 31-10-1902, overl. 's-Gravenhage 16-8-1975.
 2. Clazina Huijser, geb. 's-Gravenhage 1909, overl. 's-Gravenhage 8-9-1909.
 3. Dirk Bertus Ferdinand Huijser.
 4. Johannes Huijser, geb. 's-Gravenhage 1917, overl. 's-Gravenhage 27-11-1917.

XIIib
Willem Huijser, geb. 's-Gravenhage 20-9-1882, tr. (1) 's-Gravenhage 7-2-1906, gescheiden 's-Gravenhage 7-6-1937
Geertje de Boer, geb. Gaasterland 24-7-1887.
Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Huijser, geb. 's-Gravenhage 10-4-1906, overl. 's-Gravenhage 3-4-2003, tr. 's-Gravenhage 31-12-1930, gesch. 's-Gravenhage 10-1-1990, Casper Adrianus Sakkee, geb. 's-Gravenhage 26-5-1905, overl. 's-Gravenhage 10-1-1990.
 2. Grietje Huijser, geb. 's-Gravenhage 19-4-1907, overl. 's-Gravenhage 6-11-1990, tr. Rijswijk 21-4-1926 Willem Cornelis Theill, geb. Rijswijk 3-9-1900, overl. Dachau [Polen] 23-2-1945.
 3. Johanna Cornelia Hendrika Huijser, geb. 's-Gravenhage 26-2-1909, overl. 's-Gravenhage 21-7-1996, tr. 's-Gravenhage 4-10-1933 Frederik Karel Radder, geb. 's-Gravenhage 1-11-1906, overl. 's-Gravenhage 12-10-1979.
 4. SiebregjeKlazine Huijser, geb. 's-Gravenhage 1910, overl. 's-Gravenhage 12-2-1911.

Willem Huijser, 1882-, tr. (2) Rotterdam 22-6-1938
Maria Cornelia Teutsch, geb. Rotterdam 30-5-1891.
XIIic
Hermijndert Frederik Huijser, geb. 's-Gravenhage 26-6-1890, overl. 's-Gravenhage 1-11-1961, tr. 's-Gravenhage 17-2-1915
Johanna Nikkels, geb. Voorst 28-9-1887, overl. 's-Gravenhage 25-1-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia Hendrika Huijser, geb. 's-Gravenhage 25-11-1915, overl. 's-Gravenhage 28-11-1993, tr. 's-Gravenhage 5-7-1939 Eduard Alexander van Tol, geb. 's-Gravenhage 31-10-1907, overl. 's-Gravenhage 9-12-1981.
 2. Albertina Alijda Huijser, geb. 's-Gravenhage 9-6-1918, overl. 's-Gravenhage 5-9-2006, tr. 's-Gravenhage 11-12-1940 Jan Frederik van der Aar, geb. 's-Gravenhage 29-3-1915, overl. 's-Gravenhage 21-6-1979.
 3. Aaltje Huijser, geb. 's-Gravenhage 27-2-1920, overl. 's-Gravenhage 16-9-2008, tr. 's-Gravenhage 24-4-1957 Cornelis Kemp, geb. Pijnacker 12-5-1904, overl. 's-Gravenhage 10-11-1905.

XIIid
Johannes Antonie Huijser, geb. 's-Gravenhage 9-2-1892, overl. 's-Gravenhage 18-8-1969, tr. (1) 's-Gravenhage 26-3-1919, gescheiden 's-Gravenhage 6-3-1922
Jannetje Broeshart, geb. 's-Gravenhage 29-4-1897.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind Huijser, geb. en overl. 's-Gravenhage 19-3-1932.

Johannes Antonie Huijser, 1892-1969, tr. (2) 's-Gravenhage 18-5-1927, gescheiden 's-Gravenhage 3-12-1932
Jannetje Broeshart, geb. 's-Gravenhage 29-4-1897.

Johannes Antonie Huijser, 1892-1969, tr. (3) 's-Gravenhage 28-12-1932
Johana Cornelia Elizabeth Achman, geb. Rotterdam 20-7-1893, overl. 's-Gravenhage 6-11-1941.

Johannes Antonie Huijser, 1892-1969, tr. (4) 's-Gravenhage 15-8-1956
Maria van Vugt, geb. 's-Gravenhage 15-8-1900.
XIIie
Hendrik Huijser, geb. 's-Gravenhage 11-6-1893, relatie met
Cornelia Maria Bahnerth, geb. Rotterdam 5-3-1895.
Uit deze relatie:
 1. Johanna Cornelia Hendrika Huijser, geb. Rotterdam 11-1-1933, overl. Rotterdam 20-5-1999.

XIIif
Cornelis Leendert Huijser, geb. 's-Gravenhage 10-8-1897, overl. 's-Gravenhage 22-1-1982, tr. (1) 's-Gravenhage 18-9-1929
Goverdina Daamen, geb. 's-Gravenhage 6-7-1897, overl. Semarang [IndonesiŽ] 15-9-1945.
Cornelis Leendert Huijser, 1897-1982, tr. (2) 's-Gravenhage 15-8-1947
Lamberta Hendrika Schildhuizen, geb. 's-Gravenhage 24-7-1899, overl. 's-Gravenhage 20-12-1978.
XIIig
Hermijndert Frederik Huijser, geb. 's-Gravenhage 9-10-1908, overl. Ede 5-2-1996, tr. 's-Gravenhage 2-2-1938
Helena Bronkhorst, geb. 's-Gravenhage 3-7-1918, overl. Ede 15-2-2008, gecr. Ede 19-2-2008.
XIIih
Abraham Huizer, geb. Oosthuizen 26-1-1897, overl. Bogor (West-Java) [Java] 3-2-1950, begr. Bogor (West-Java) [Java] tr. Soerabaja [IndonesiŽ] 14-1-1922
Wilhelmina Windelbandt, geb. Sitobondo [IndonesiŽ] 21-5-1896.
Uit dit huwelijk:
 1. Paula Raymonde Yolande Huizer, geb. Soerabaja [IndonesiŽ] 3-6-1924, overl. 's-Gravenhage 2-5-2001, tr. Haarlem 11-1-1951 Cornelis Boeschoten, geb. Zeist 18-1-1916, overl. Rijswijk 15-8-1997.

XIIii
Anthonie Jan Hendrik Cornelis Christiaan Frederik Huizer, geb. Grave 5-6-1893, overl. 's-Gravenhage 29-1-1947, tr. Sliedrecht 30-5-1919, gescheiden Sliedrecht 22-5-1946
Anna Theresia Dolkens, geb. 's-Gravenhage 19-3-1895.
XIIij
Bart Huizer, geb. Rotterdam 18-1-1905, overl. 's-Gravenhage 26-3-1976, tr. Utrecht 2-11-1939
Heleen W B Grijzen.
XIIik
Manuel Leendert Huizer, geb. 's-Gravenhage 14-11-1904, overl. Soest 12-10-1961, begr. Naarden, tr. (1) Tarakan (IndonesiŽ] 5-12-1937
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N. tr. Bergen op Zoom 7-7-1967 Petronela Wisse.
Samuel Leendert Huizer, 1904-1961, tr. (2) Bandoeng [IndonesiŽ] 14-12-1932, gescheiden Soerabaja [IndonesiŽ] 3-4-1935
Pauline Henriette Louise van Doornum.
XIIil
Govert Huizer, geb. Rotterdam 6-9-1891, tr. Rotterdam 26-2-1913
Agatha Hoogendoorn, geb. Rotterdam 16-10-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijzer, 1913-1992.
  vervolg XIIIhm

XIIim
Jan Marinus Huizer, geb. Rotterdam 1-2-1904, overl. Ridderkerk 20-12-1974, tr. Rotterdam 16-4-1931
Antonia Cornelia Rutgers, geb. Leiden 26-12-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Huizer, geb. Rotterdam 18-2-1947, overl. Capelle aan den IJssel 25-6-2010.

XIIin
Gerrit Adriaan Huizer, geb. Rotterdam 19-1-1902, overl. Enschede 9-12-1976, tr. 1-6-1927
Adriana van der Windt, geb. Rotterdam 8-12-1900.
Uit dit huwelijk:
 1. Cathalina Adriana Huizer, geb. Enschede < 26-11-1900
 2. Gerrit Jan Huizer, geb. Arnhem 6-4-1929, overl. Doorwerth 7-11-1999, gecr. Nijmegen 11-11-1999, tr.Eindhoven 1-5-1959 n.n.

XIIio
Adriaan Huizer, geb. Rotterdam 1-8-1906, overl. Rotterdam 31-12-1979, tr. Rotterdam 26-4-1934
Annetje Bestebreurtje, geb. Rotterdam 4-11-1906, overl. Rotterdam 5-3-1999, begr. Rotterdam 10-3-1999.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Adriaan Huijzer, 1935-2002.
  vervolg XIIIhn

XIIip
Mattheus Huizer, geb. Rotterdam 22-12-1910, overl. Zeist 17-6-1999, vanaf 19-6-1981 woonachtig te Zeist, tr. Rotterdam 18-10-1939
Grietje Burger, geb. Delft 1-7-1912, overl. Zeist 12-2-1992.
XIIiq
Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 7-3-1914, overl. Houten 3-1-1997, tr. (1) Houten 17-2-1986
n.n.. Cornelis Huizer, 1914-1997, tr. (2) Utrecht 10-9-1942, gescheiden Houten 4-2-1986
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Cornelis Theodorus Huizer, geb. Utrecht 16-11-1944, overl. Aduard 6-9-2001.
 2. N.n., tr. Vleuten-de Meern 15-12-1970 Frieda Frankhuizen, geb. Utrecht 11-8-1946, overl. Alkmaar 20-6-1991.
 3. Rene Marcel Huizer, geb. Utrecht 25-7-1951, overl. Utrecht 4-12-1981.

XIIir
Dirk Huizer, geb. Ridderkerk 18-9-1919, overl. Eindhoven 16-8-1989, tr. Arnhem 20-9-1947
n.n..
XIIis
Mattheus Huizer, geb. Ridderkerk 30-10-1926, overl. Arnhem 4-5-1991, tr. Ridsderkerk 23-1-1951
N.n. Kooij.
XIIit
Andries Huizer, geb. Ridderkerk 6-9-1940, ged. Rijsoord 17-6-1945, overl. Ridderkerk 22-4-1999, begr. Ridderkerk 26-4-1999, vanaf 31-8-1982 woonachtig te Ridderkerk, tr. Ridderkerk 5-10-1965, gescheiden Ridderkerk 3-9-1981
n.n..
XIIiu
Jan Huijser, geb. Ridderkerk 30-7-1910, overl. Ridderkerk 10-9-1990, begr. Ridderkerk 13-9-1990, tr. Ridderkerk 15-1-1937
Maaike Alderliesten, geb. Ridderkerk 31-8-1911, overl. Ridderkerk 8-10-1990.
XIIiv
Pieter Huijser, geb. Ridderkerk 10-4-1919, overl. Ridderkerk 25-1-1999, begr. Ridderkerk 28-1-1999, tr. Ridderkerk 4-4-1944
Willempje Pietje van der Pol, geb. Ridderkerk 16-1-1920, overl. Ridderkerk 4-9-2011, begr. Ridderkerk 9-9-2011.
XIIiw
Huibert Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 23-5-1920, overl. Ridderkerk 28-12-1990, begr. Ridderkerk 2-1-1991, tr. Ridderkerk 21-12-1948
.. IJsselstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Huijser, 1960-1996.
  vervolg XIIIho

XIIix
Gerrit Huijser, geb. Ridderkerk 15-3-1930, overl. Ridderkerk 21-3-1996, begr. Ridderkerk 25-3-1996, tr. Ridderkerk 24-8-1954
n.n. Van der Giessen.
Uit dit huwelijk:
 1. Rookje Huijser, geb. Ridderkerk 8-9-1964, overl. Dordrecht 4-11-1964.

XIIiy
Jan Hendrik Huijser, geb. Slikkerveer 28-8-1908, overl. Ridderkerk 14-9-1985, tr. Hendrik Ido Ambacht 19-3-1936
n.n..
Uit dit huwelijk:
 1. Ary Pieter Huijser, geb. Ridderkerk 5-5-1946, vanaf 26-3-1982 woonachtig te Diemen, overl. Castricum 4-9-2003, tr. Diemen 28-11-1979 n.n.

XIIiz
Pleun Huijser, geb. Slikkerveer 29-9-1909, overl. Eindhoven 28-10-1996, begr. Eindhoven 1-11-1996, tr. Ridderkerk 15-3-1938
Teuntje Cornelia Overweel, geb. Ridderkerk 6-4-1912, overl. Eindhoven 22-7-1985, begr. Eindhoven 25-7-1985.
XIIja
Leendert Hendrik Huijser, geb, Slikkerveer 16-1-1912, overl. Eindhoven 12-8-1989, tr. (1) Hendrik Ido Ambacht 23-8-1939
Adriana Hendrika van der Vlies.
Leendert Hendrik Huijser, 1912-1989, tr. (2) 28-8-1963
n.n..
XIIjb
Hendrik Jacob Huizer, geb. Ridderkerk 12-7-1913, overl. Rotterdam 6-8-1992, begr. Ridderkerk 10-8-1992, tr. Ridderkerk 25-6-1937
Lijntje Lodder, geb. Ridderkerk 7-1-1915, overl. Ridderkerk 21-7-2003.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleun Huizer, geb. Ridderkerk 3-8-1940, overl. Rotterdam 20-5-2005, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 12-2-1982 n.n.
 2. Jacob Huizer, 1949-1979.
  vervolg XIIIhp
 3. Pietje Huizer, geb. Ridderkerk 5-11-1953, overl. Ridderkerk 8-11-1953.

XIIjc
Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 16-6-1919, overl. Rotterdam 20-6-2005, tr. Rotterdam 10-9-1947.
n.n.
XIIjd
Marinus Huizer, geb. Bruinisse 10-3-1878, tr. Bruinisse 26-4-1912 (akte 6)
Jannetje van den Bos, geb. Bruinisse 9-10-1876, overl. Bruinisse 26-11-1953.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Huizer, geb. 17-11-1914.

XIIIa
Bastiaan Huizer, geb. Rotterdam 17-4-1891, overl. Rotterdam 16-10-1980, tr. Rotterdam 26-4-1916
Adriaantje Jansse, geb. Rotterdam 16-6-1895, overl. Rotterdam 3-4-1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Huizer, geb. Rotterdam 23-4-1916, overl. Rotterdam 20-11-1920.
 2. Sijgje Huizer, geb. Rotterdam 18-1-1918, overl. Rotterdam 26-6-2006, tr. Rotterdam 22-5-1942 Jacobus Christiaan van der Hoek, geb. Rotterdam 28-7-1918, overl. Rotterdam 1-5-1979.
 3. Johanna Huizer, geb. Rotterdam 19-3-1919, overl. Rotterdam 23-4-1920.
 4. Gerrit Huizer, geb. Rotterdam 1-4-1920, overl. Krimpen aan den IJssel 9-7-2008, tr. Rotterdam 8-10-1952 n.n.
 5. Johannes Huizer, geb. Rotterdam 27-4-1924, overl. Berlijn 19-5-1944.

XIIIb
Johannes Huizer, geb. Rotterdam 14-4-1897, overl. Rotterdam 26-3-1945, tr. Rotterdam 1-12-1926
Geertruida Johanna Poot, geb. Rotterdam 20-11-1898.
XIIIc
Willem Huizer, geb. Rotterdam 28-1-1903, tr. Rotterdam 18-1-1928
Jansje Kassels, geb. Rotterdam 23-10-1902.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Willem Huizer, geb. Rotterdam 12-3-1929, overl. 1952.

XIIId
Gijsbertus Pieter Huizer, geb. Rotterdam 7-10-1910, overl. Rotterdam 30-10-1981, tr. Rotterdam 25-1-1939
Maria Bruins, geb. Rotterdam 28-6-1918, overl. Rotterdam 15-6-1992.
XIIIe
Pieter Huizer, geb. Rotterdam 4-1-1913, overl. Rotterdam 6-4-1967, tr. Rotterdam 31-5-1939
n.n.
XIIIf
Cornelis Huizer, geb. Charlois 8-6-1887, tr. Rotterdam 16-7-1919
Cornelia Westerveld, geb. Charlois 5-8-1888.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, geb. Rotterdam 28-12-1920, overl. Capelle aan den IJssel 27-8-1997.
 2. Johanna Maria Huizer, geb. Rotterdam 10-11-1925, overl. Rotterdam 17-10-2005.

XIIIg
Arie Huizer, geb. Charlois 27-9-1892, overl. Rhoon 11-5-1977
Catharina Geertruida Hekelaar, geb. Amsterdam 9-7-1897, overl. Oud-Beijerland 11-10-1978, begr. Rhoon.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardina Caharina Huizer, geb. Rotterdam 11-10-1918, overl. Poortugaal 13-11-1958 akte 131, begr. Poortugaal, tr. Rotterdam 17-3-1957 Teunis Berkhout, geb. Spijkenisse 14-11-1915, overl. Poortugaal 24-6-2009, begr. Poortugaal.
 2. Ariena Huizer, geb. Rotterdam 11-7-1920, overl. Poortugaal 13-10-1954, begr. Poortugaal, tr. Rotterdam 30-7-1941 n.n.

XIIIh
Ašron Huizer, geb. Schiedam 28-12-1880, tr. Delft 6-5-1903
Catharina Afina Koppel, geb. 's-Gravenhage 14-7-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huizer, geb. 's-Gravenhage 24-9-1903, tr. 25-5-1927 Johan de Planqué, geb. Schiedam 5-3-1902.
 2. Johannes Huizer, 1905-1976.
  vervolg XIVa
 3. Leendert Huizer, 1907-1993.
  vervolg XIVb
 4. Johanna Elisabeth Huizer, geb. Amsterdam 13-11-1908, overl. Vlaardingen 13-6-2003, tr. Schiedam 29-11-1933 Gerardus Wilhelm Herben, geb. Rotterdam 14-2-1910, overl. Vlaardingen 30-7-1985.
 5. N.n. Huizer, tr. Schiedam 22-5-1935 Hendrikus Knotsenburg, geb. 1910.
 6. N.n. Huizer, tr. Schiedam 14-1-1937 Cornelis J. van Monster, geb. 1910.

XIIIi
Leendert Huizer, geb. Schiedam 15-7-1882, overl. Rotterdam 10-12-1965, tr. Rotterdam 2-9-1903
Mina Francina Zweistra, geb. Schiedam 24-10-1881, overl. Rotterdam 10-7-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huizer, geb. Rotterdam 17-10-1903, overl. 's-Gravenhage 27-6-1989, tr. Rotterdam 2-6-1926 Gerke Bijlsma, geb. Schiedam 1-8-1900.
 2. Christoffel Huizer, geb. 's-Gravenhage 3-11-1905, tr. Schiedam 27-4-1944 J. de Raat.
 3. Leendert Huizer, geb. Delft 12-5-1907.
 4. Elisabeth Huizer, geb. Rotterdam 17-2-1911, overl. Schouwen-Duiveland 18-7-2001, tr. Rotterdam 8-1-1936 Steven Jacob van Driel, geb. Rotterdam 10-11-1909, overl. Zierikzee 12-8-1979.
 5. Jan Huizer, 1913-1996.
  vervolg XIVc
 6. Pieter Huizer, 1914-1976.
  vervolg XIVd
 7. Janna Huizer, 1917-2002.
  vervolg XIVe
 8. Hendrik Huizer, 1918-1985.
  vervolg XIVf
 9. Cornelis Huizer, 1922-1995.
  vervolg XIVg
 10. Wilhelm Huizer, 1924-2007.
  vervolg XIVh

XIIIj
Cornelis Huizer, geb. Schiedam 27-10-1883, overl. Rolde 14-4-1979, tr. (1) 's-Gravenhage 11-10-1905, gescheiden Rotterdam 8-11-1909
Maria Theresia Thomassen, geb. 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Cornelia Huizer, geb. 's-Gravenhage 14-2-1906, overl. Tilburg 20-12-1999, tr. Den Helder 16-1-1930 Willem Kiesling, geb. Vlaardingen 22-1-1901, overl. Tilburg 22-11-1970.
 2. doodgeb. kind, 's-Gravenhage 11-10-1907.
 3. doodgeb. kind, Den Helder 18-9-1908.
 4. Petronella Catharina Huizer, geb. Den Helder 11-1909, overl. Den Helder 3-4-1910.

Cornelis Huizer, 1883-1979, tr. (2) Schiedam 18-8-1910
Geertruida van der Kraan, geb. Schiedam 28-10-1882, overl. Rotterdam 16-8-1969
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huizer, geb. Schiedam 15-4-1911, overl. Rotterdam 15-3-2003, tr. Schiedam 27-5-1937 n.n.
 2. Cornelis Huizer, 1913-2003.
  vervolg XIVi
 3. Jan Huizer, 1915-2001.
  vervolg XIVj
 4. Jan Marius Huizer, geb. Schiedam 22-8-1917, overl. Zwolle 11-10-1996, tr. Schiedam 29-1-1947 n.n.
 5. Cornelia Huizer, geb. Schiedam 13-7-1920, overl. Beverwijk 8-8-2002, tr. Schiedam 19-10-1944, gesch. Schiedam 24-5-1984 n.n.
 6. Aaron Marinus Huizer, geb. Schiedam 22-7-1926, overl. 19-7-1967, begr. Ermelo.

XIIIk
Jan Marius Huizer, geb. Schiedam 23-10-1897, overl. Schiedam 27-4-1991, tr. Schiedam 18-11-1920 akte 325
Helena Rijntalder, geb. Gouda 9-2-1899, overl. Schiedam 3-10-1988.
Uit dit huwelijk:
 1. Augustina Francisca Theodora Huizer, geb. Schiedam 26-1-1935, overl. Eindhoven 2-10-2010.

XIIIl
Adrianus Leendert Huizer, geb. Charlois 23-7-1889, tr. Rotterdam 21-2-1912
Jansje Schippers, geb. Charlois 4-4-1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jannetje Huizer, geb. Rotterdam 23-5-1912, overl. Rotterdam 5-5-1999, tr. Rotterdam 22-7-1942 Marinus Goddijn, geb. Rotterdam 9-8-1911, overl.Rotterdam 24-8-1987.

XIIIm
Leendert Adrianus Huizer, geb. Charlois 23-10-1893, tr. Rotterdam 31-8-1921
Maria Lagendijk, geb. Rotterdam 1-3-1897.
{moeder: Lideweij Apolonia Lagendijk} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huizer, 1922-2004.
  vervolg XIVk

XIIIn
Jan Huizer, geb. Rotterdam 9-11-1896, tr. Rotterdam 26-5-1920
Johanna Maria Fase, geb. Rotterdam 16-5-1900.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huizer, geb. Rotterdam 17-7-1922, overl. Gouda 18-4-2008, tr. Rotterdam 8-11-1944 n.n.
 2. Jacob Huizer, 1929-1990.
  vervolg XIVl

XIIIo
Adrianus Hendrikus Huizer, geb. Charlois 9-3-1909, overl. Rotterdam 19-7-1983, tr. Rotterdam 20-4-1932
Johanna Steenbeek, geb. Rotterdam 3-12-1909.
XIIIp
Wilhelmina Johanna Huizer, geb. Charlois 18-8-1891, rel.
n.n.
Uit deze relatie:
 1. Nicolaas Huizer, geb. 's-Gravenhage 21-7-1917, overl. Hilversum 13-5-2010, tr. (1) Hilversum 16-8-1945 Anna Catharina Bos, geb. Hellevoetsluis 14-9-1917, overl. Blaricum 2-2-2001; tr. (2) Hilversum 2-4-2003 n.n.

XIIIq
Cornelis Johannes Huizer, geb. Rotterdam 5-2-1896, tr. Rotterdam 18-8-1920
Willemina den Outer. geb. Capelle aan den IJssel 14-2-1898.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huizer, 1927-1990.
  vervolg XIVm
 2. Jaap Huizewr, geb. 1929, overl. Barendrecht 11-2-1991.
 3. Willemina Krijna Huizer, geb. Rotterdam 24-1-1931, overl. Rotterdam 11-11-2010, begr. Charlois, tr. Rotterdam 19-12-1951 Pieter de Jong, geb. Rotterdam 27-2-1932, overl. Dongeradeel 11-3-1998.

XIIIr
Arie Huizer, geb. Rotterdam 3-6-1897, overl. Rotterdam 21-1-1967, tr. Charlois 27-2-1918
Annetje Adriana Klompenhouwer, geb. Charlois 15-10-1899, overl. Rotterdam 15-2-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huizer, 1918-2001.
  vervolg XIVn
 2. Jan Huizer, geb. Rotterdam 9-8-1920, overl. Rotterdam 13-1-1943.
 3. Wilhelmus Krijn Huizer, geb. Rotterdam 29-11-1921, overl. Rotterdam 16-5-2003, tr. Rotterdam 15-5-1946 Johanna van Putten, geb. Rotterdam 1-5-1926, overl. Capelle aan den IJssel 27-8-2002.
 4. Cornelis Johannes Huizer, 1923-2003.
  vervolg XIVo
 5. Hilbert Huizer, 1930-2003.
  vervolg XIVp
 6. Arie Huizer, 1934-2004.
  vervolg XIVq

XIIIs
Johannes Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 25-8-1910, overl. Rotterdam 16-3-1984, gecr. Rotterdam 20-3-1984, tr. 1935
n.n..
XIIIt
Geert Arie Huizer, geb. Rotterdam 21-12-1896, tr. Rotterdam 1-10-1919
Teuntje Geertruij van der Perk, geb. Rotterdam 15-12-1896.
Uit dit huwelijk:
 1. Annetta Alberta Huizer, geb. Rotterdam 28-3-1920, overl. Rotterdam 17-5-2006, tr. Rotterdam 8-6-1942 n.n.
 2. Geert Huizer, 1928-1995.
  vervolg XIVr

XIIIu
Arie Geert Huizer, geb. Rotterdam 3-9-1899, tr.
Geertje Maria Huizer.
XIIIv
Abraham Huizer, geb. Rotterdam 9-1-1916, overl. Rotterdam 11-6-1997, tr. Rotterdam 10-5-1948
n.n..
XIIIw
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 26-1-1915, overl. Rotterdam 23-6-2002, tr. Rotterdam 2-7-1941
Maatje van der Stad, geb. Sommelsdijk 19-5-1919, overl. Rotterdam 17-11-1990.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, 1947-2003.
  vervolg XIVs

XIIIx
Cornelis Krijn Huizer, geb. Rotterdam 3-10-1900, overl. Rotterdam 4-6-1994, relatie met
Hendriena van Leeuwen, geb. Rotterdam 5-1-1903, overl. Rotterdam 30-12-1989.
Uit deze relatie:
 1. Cornelis Krijn Huizer, 1935-2010.
  vervolg XIVt

XIIIy
Krijn Huizer, geb. Charlois 2-9-1904, overl. Rotterdam 2-8-1966, tr. Rotterdam 22-9-1926
Dirkje Saartje Visser, geb. Rotterdam 24-11-1908, overl. Capelle aan den IJssel 16-9-1990.
Uit dit huwelijk:
 1. Rachel Huijser, geb. Rotterdam 6-3-1927, overl. Rijswijk 28-3-2008, tr. Rotterdam 31-10-1951 Johannes van Yperen, geb. Vlaardingen 17-11-1926, overl. Rotterdam 16-1-1992.

XIIIz
Willem Huijser, geb. Rotterdam 26-2-1906, tr. Rotterdam 7-9-1927
Hendrika Kuik, geb. Zwijndrecht 12-7-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijser, 1929-2004.
  vervolg XIVu

XIIIaa
Johannes Huijser, geb. Rotterdam 19-12-1908, overl. Rotterdam 8-5-1988, tr. IJsselmonde 25-7-1935
n.n.
XIIIab
Krijn Huizer, geb. Rotterdam 29-5-1907, overl. Rotterdam 29-8-1968, tr. Rotterdam 14-12-1949
Catharina Antonia Bogert, geb. Rotterdam 16-11-1911, overl. Rotterdam 29-3-1981.
XIIIac
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 24-1-2-1908, overl. Rotterdam 25-1-1987, tr. Rotterdam 2-8-1939
n.n.
XIIIad
Johannes Huizer, geb. Rotterdam 11-6-1918, overl. Westvoorne 8-3-2002, tr. Rotterdam 12-7-1950
n.n. Van der Vis
XIIIae
Hendrik Huijzer, geb. Rotterdam 21-4-1908, overl. Rotterdam 13-10-1979, tr. Rotterdam 15-6-1938
n.n.
XIIIaf
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 26-11-1898, overl. Dordrecht 9-7-1981, tr. (1) Hendrik-Ido-Ambacht 10-3-1932
Heiltje Bakker, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 19-11-1895.

Pieter Huizer, 1898-1981, tr. (2) Hendrik-Ido-Ambacht 28-2-1957
Maria van den Berg, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 2-5-1907.
XIIIag
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 11-8-1900, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 2-2-1985, begr. Hendrik-Ido-Ambacht 7-2-1985, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 8-12-1927
Adriana Bijl, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-5-1902, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 23-7-1966. {dr. van Johannes Bijl en Cornelia de Zeeuw}
XIIIah
Joost Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 27-4-1907, overl. Ridderkerk 27-1-1976, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 15-9-1938
n.n.
XIIIai
Jacob Adam Huizer, geb. Ridderkerk 19-8-1911, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 24-12-1989, tr. Rotterdam 17-6-1936
Francina Kornet, geb. Werkendam 15-7-1913, overl. Ridderkerk 14-7-1982. {dr. van Dirk Kornet en Pietronella Jacoba Hoefnagel}
XIIIaj
Cornelis Huizer geb. Hendrik-Ido-Ambacht 29-10-1899, overl. Ridderkerk 19-1-1986, begr. Ridderkerk, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 14-4-1921
Arina Plaisier, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1-8-1900, overl. Ridderkerk 4-3-1965. {dr. van Wouter Plaisier en Maria Hollemans} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jannigje Huizer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 23-9-1923, overl. Dordrecht 3-3-1971, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 31-8-1950 Dirk Jan de Vogel, geb. Ridderkerk 11-8-1921, overl. Ridderkerk 8-10-2001, begr. Ridderkerk.
 2. Adam Huizer, geb. Ridderkerk 4-9-1928 gewoond hebbend te Dordrecht vanaf 18-9-1987, Eindhoven 22-3-1994 en Rotterdam 14-5-1996; overl. Rotterdam 19-4-2001, begr. Ridderkerk.
 3. Wouter Huizer, 1939-2002.
  vervolg XIVv

XIIIak
Adam Huizer, geb. Ridderkerk 5-9-1915, overl. Vlaardingen 12-3-1999, tr. Hoedekenskerke 17-9-1936
Antonia Hoogenboom, geb. Hoedekenskerke 3-3-1920, overl. Vlaardingen 26-3-2003.
XIIIal
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 2-10-1904, overl. Ridderkerk 27-4-1985, begr. Ridderkerk 2-5-1985, tr. Ridderkerk 1-6-1923
Pieternella de Jong, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-3-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huizer, geb. Ridderkerk 17-3-1930, overl. Rotterdam 25-10-2006, begr. Ridderkerk 30-10-2006, tr. Ridderkerk 13-5-1966 Aria Arendje Vat, geb. Rotterdam 8-8-1926, overl. Rotterdam 13-11-1990.
 2. Aplonia Huizer, geb. Ridderkerk 4-3-1931, overl. Hendrik ido Ambacht 6-9-1999, begr. Hendrik ido Ambacht 10-9-1999.
 3. Bastiaantje Huizer, geb. Ridderkerk 24-12-1932, overl. Ridderkerk 31-5-2000, tr. Ridderkerk 11-12-1956 n.n.
 4. Johannes Huizer, 1934-2005.
  vervolg XIVw

XIIIam
Jacob Huizer, geb. Ridderkerk 6-3-1912, overl. Ridderkerk 27-12-1969, tr. Ridderkerk 23-7-1948
n.n.
XIIIan
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 6-5-1913, overl. Oostendam 23-3-1987, begr. Ridderkerk, tr. Barendrecht 9-7-1942
n.n. Bijl.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, 1948-1992.
  vervolg XIVx

XIIIao
Jan Huizer, geb. IJsselmonde 1-2-1903, overl. Vlissingen 22-1-1969, tr. Rotterdam 18-2-1931
Willemijntje Wink, geb. Streefkerk 27-8-1902.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannie Huizer, geb. Rotterdam 22-7-1932, overl. Barendrecht 1-11-1995, tr. Rotterdam 28-1-1953 n.n.

XIIIap
Jan Pieter Adam Huijzer, geb. Rotterdam 1-8-1930, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 30-8-2004, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 7-10-1968
n.n.
XIIIaq
Jan Huizer, geb. Rotterdam 16-8-1926, overl. Rheden 9-5-1989, tr. Rheden 29-7-1950
n.n.
XIIIar
Cornelis Johannes Huijzer, geb. Rotterdam 3-5-1912, overl. Oosterschelde 12-10-1944, rel.
n.n.
XIIIas
Cornelis Huijzer, geb. Rotterdam 9-11-1916, overl. Frankfurt am Main 22-3-1944, tr. Haarlem 1-5-1940
Johanna van Boekel, geb. Haarlem 20-8-1916, overl. Haarlem 6-9-1996.
Uit dit huwelijk:
 1. Hanny Huijzer, geb. 2-2-1943, overl. Haarlem 20-12-2000, tr. Haarlem 20-12-1968 n.n.

XIIIat
Gijsbertus Johannes Huijzer, geb. Haarlem 15-5-1922, overl. Hoarne 3-7-1990, tr. Haarlem 29-5-1946
n.n.
XIIIau
Jan Huijzer, geb. Haarlem 18-3-1929, overl. Enschede 1-9-2001, tr. Hengelo 1-12-1955
Wilhelmina Meutstege, geb. Hengelo 24-9-1931, overl. Enschede 28-10-1995.
XIIIav
Cornelis Frans Huijzer, geb. Woerden 27-11-1918, overl. Heiloo 27-11-1990, tr. Naaldwijk 3-12-1948
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Jan Huizer, 1950-2007.
  vervolg XIVy

XIIIaw
Frans Huijzer, geb. Linschoten 23-7-1922, overl. Alkmaar 23-4-2005, tr. Alkmaar 1-8-1951
n.n.
XIIIax
Teophiel Huizer, geb. Linschoten 28-5-1929, overl. Heiloo 26-7-1995, tr. Heiloo 18-8-1954
n.n.
XIIIay
Pieter Adam Huijzer, geb. Schoonhoven 17-7-1921, overl. 's-Gravenhage 19-11-1991, tr. (1) Gouda 19-6-1946; echtscheiding Gouda 23-12-1954
n.n.

Pieter Adam Huijzer, 1921-1991, tr. (2) 's-Gravenhage 20-1-1955; echtscheiding Gouda 24-3-1966
n.n.

Pieter Adam Huijzer, 1921-1991, tr. (3) 's-Gravenhage 27-4-1966; echtscheiding Gouda 13-10-1972
n.n.
XIIIaz
Jacob Huizer, geb. Schoonhoven 30-3-1923, overl. Gouda 19-7-1989, tr. (1) Gouda 8-10-1947; echtscheiding 12-8-1954
n.n.
XIIIba
Teunis Huyzer, geb. Nieuwpoort 23-3-1925, overl. Streefkerk 17-5-1978, tr. Schoonhoven 28-3-1945
Gerrigje Brouwer, geb. Schoonhoven 23-6-1925, overl. Zaltbommel 22-3-1991.
XIIIbb
Pieter Willem Huizer, geb. Charlois 27-10-1881, overl. Rotterdam 28-11-1970, tr. Rotterdam 15-12-1913
Catharina Pieternella Maria Stevens, geb. Middelburg 20-4-1884.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruid Huizer, geb. Rotterdam 25-3-1917, overl. Rotterdam 31-3-1992, tr. Rotterdam 29-5-1940 n.n.
 2. Bastiaantje Pieternella Huizer, geb. Rotterdam 3-5-1920, overl. Capelle aan den IJssel 21-11-1990, tr. Rotterdam 26-7-1944 n.n.
 3. Jacoba Huizer, geb. Rotterdam 11-12-1926, overl. Rotterdam 2-11-2010, tr. Rotterdam 4-3-1953 Cornelis den Boer, geb. Rotterdam 16-12-1924, overl. Rotterdam 5-6-1974.

XIIIbc
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 2-4-1884, overl. Ridderkerk 28-5-1969, tr. Rotterdam 11-12-1907
Adriana Groen, geb. Charlois 11-7-1888, overl. Ridderkerk 1-6-1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 6-5-1908.
 2. Adriana Heiltje Huizer, geb. Rotterdam 27-7-1909, overl. Rotterdam 23-5-1940, tr. Rotterdam 9-12-1931 Jan Adriaan Bosveld.
 3. Heiltje Adriana Huizer, geb. Rotterdam 23-9-1910, overl. Brielle 14-5-1990, tr. Rotterdam 23-7-1930 Herman van den Hamer, geb. IJsselmonde 10-2-1909, overl. Rotterdam 12-10-1963.
 4. Gijsje Elizabeth Huizer, geb. Rotterdam 9-10-1912, overl. Rotterdam 2-7-1988, tr. Rotterdam 17-8-1932 Gerrit van Tol, geb. Alphen 28-11-1898.
 5. Bastiana Huizer, geb. Rotterdam 23-3-1915, overl. Rotterdam 29-9-1992, tr. Rotterdam 16-9-1935 Willem van der Veer, geb. Den Helder, 19-9-1909.
 6. Jacob Huizer, geb. Rotterdam 27-3-1920, overl. Rotterdam 4-5-1923.
 7. Pieter Huizer, 1921-2002.
  vervolg XIVz
 8. Jacob Huizer, 1927-2001.
  vervolg XIVaa

XIIIbd
Levinus Huizer, geb. Vlissingen 21-6-1906, overl. 20-11-1978, tr. Vlissingen
Maria Cornelia Bal, geb. Vlissingen 1-3-1904, overl. 28-5-2005.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Jacob Levinus Huizer, 1928-2004.
  vervolg XIVab

XIIIbe
Jacob Huizer, geb. 's-Gravenpolder 24-3-1901, tr. 's-Gravenpolder 10-5-1929
Jozina Jobse, geb. 's-Gravenpolder 11-10-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeb. kind 's-Gravenpolder 20-9-1935.
 2. Doodgeb. kind 's-Gravenpolder 28-5-1941.

XIIIbf
Herman Nicolaas Huizer, geb. Schiedam 23-1-1919, overl. Rotterdam 11-6-1985, tr. Schiedam 24-8-1950
n.n.
XIIIbg
Abraham Huijser, geb. Schiedam 2-7-1920, overl. Rotterdam 8-5-1989, tr. Schiedam 5-2-1947
n.n.
XIIIbh
Jan Bastiaan Huizer, geb. Ridderkerk 24-8-1889, tr. Rotterdam 22-10-1913
Jacoba Johanna Gerhardina Hoevers, geb. Zutphen 9-3-1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Johanna Gerhardina Huizer, geb. Rotterdam 23-3-1914, overl. Oud-Beijerland 21-1-1997, tr. (1) Rotterdam 31-5-1933, gesch. Rotterdam 18-1-1940 n.n.; tr. (2) Rotterdam 20-11-1940 Cornelis van der Herik, geb. Rotterdam 13-4-1904, overl. Rotterdam 15-4-1966.
 2. Jan Bastiaan Huizer, geb. Rotterdam 24-4-1915, overl. Rotterdam 15-10-2002, tr. (1) Rotterdam 29-11-1939 Joanna Frederika Witman, geb. Leiden 3-6-1913, overl. Rotterdam 2-2-1941; tr. (2) Rotterdam 21-10-1942 Maria Hendrika den Boef, geb. Alblasserdam 4-8-1914, overl. Rotterdam 17-8-1967.
 3. Willem Antonius Johannes Huizer, 1919-2005.
  vervolg XIVac
 4. Antonia Johanna Huizer, geb. Rotterdam 27-8-1928, overl. Rotterdam 22-12-2009, tr. Rotterdam 6-5-1942 Adrianus Dijksman, geb. Ridderkerk 13-2-1921, overl. Rotterdam 25-8-1990.
 5. Bastiaan Jan Huizer, 1928-2002.
  vervolg XIVad

XIIIbi
Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 23-1-1895, tr. Rotterdam 15-9-1920
Catharina Hoogeveen, geb. 's-Gravenzande 26-7-1897.
XIIIbj
Rookes Huizer, geb. Amsterdam 22-12-1899, overl. Ridderkerk 29-5-1984, begr. Ridderkerk 1-6-1984, tr. Ridderkerk 1-2-1929
Janna Visser, geb. Ridderkerk 11-11-1906, overl. Ridderkerk 25-5-1999, begr. Ridderkerk 28-5-1999.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleun Huizer, 1932-2007.
  vervolg XIVae

XIIIbk
Willem Huizer, geb. Amsterdam 7-9-1902, tr. Barendrecht 1937
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Pleun Huizer, geb. Barendrecht 27-11-1937ijzervlechter, overl. Rotterdam 14-3-1990.
 2. Jan Bastiaan Huizer, geb. Barendrecht 27-8-1943, overl. Rotterdam 19-3-2010, tr. Barendrecht 20-1-1966 n.n.

XIIIbl
Pieter Huizer, geb. Amsterdam 25-3-1907, tr. Ridderkerk 22-11-1935
n.n.
XIIIbm
Pleun Huizer, tr.
Cornelia Elisabeth Sneep, geb. Klundert 6-5-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Huizer, 1927-2001.
  vervolg XIVaf

XIIIbn
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 11-1-1906, relatie met
Suzanna Plaizier, geb. Hendrik Ido Ambacht 2-8-1908.
Uit deze relatie:
 1. Adriana Cornelia Maria Huizer, geb. Rotterdam 27-5-1927, overl. Rotterdam 11-8-1991, tr. (1) Rotterdam 6-9-1950 Cornelis Hendrikus Tannhauser, geb. Rotterdam 29-12-1922, overl. Rottedam 3-2-1961; tr. (2) Vlaardingen 18-4-1983 Willem Gerardus de Valk, geb. Rotterdam 21-6-1930, overl. Vlaardingen 18-4-1983.

XIIIbo
Arie Huizer, geb. Rotterdam 30-8-1911, overl. Rotterdam 24-9-2000, tr. Rotterdam 24-6-1936
Bastiaantje Cornelia de Goede, geb. Rotterdam 16-1-1915, overl. Rotterdam 23-1-1987.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Huizer, geb. Rotterdam 24-4-1943, overl. Nijmegen 5-5-2005.

XIIIbp
Johannes Huizer, geb. Ridderkerk 27-11-1926, overl. Rotterdam 10-11-1977, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 2-10-1951
Aagje van Nes, geb. Ridderkerk 24-8-1923, overl. Ridderkerk 3-8-2007, begr. Ridderkerk.
XIIIbq
Willem Klaas Huizer, geb. IJsselmonde 8-10-1921, overl. Roterdam 4-1-2001, tr. Rotterdam 27-10-1943
n.n. Blom
XIIIbr
Willem Klaas Huizer, tr.
Anna Catharina Maria Huijgensgeb. Hoogerheide 24-2-1920, overl. Rotterdam 13-5-2008, begr. Rotterdam 19-5-2008.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Dingeman Johannes Huizer, geb. Rotterdam 18-8-1954 scheepsbeschieter bij RDM, overl. Rotterdam 9-1-2004, begr. Rotterdam

XIIIbs
Jacob Huizer, geb. IJsselmonde 21-7-1924, overl. Gouda 5-12-1994, begr. Gouda, tr. Rotterdam 29-6-1955
n.n.
XIIIbt
Simon Huizer, geb. Ridderkerk 14-2-1875, tr. Heinenoord 31-5-1901
Maaike Breevaart, geb. Heinenoord 9-6-1878.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Huizer, 1904-1972.
  vervolg XIVag
 2. Ingetje Annigje Huizer, geb. Ridderkerk 9-2-1915, overl. Rotterdam 14-11-1999, begr. Ridderkerk 18-11-1999, tr. Ridderkerk 20-9-1938 Pieter Belder, geb. Zwijndrecht 15-8-1907, overl. Ridderkerk 27-12-1983, begr. Ridderkerk.

XIIIbu
Aart Huizer, geb. Zwijndrecht 20-11-1894, overl. Vlaardingen 23-6-1982, begr. Vlaardingen, tr. Schiedam 14-2-1923 akte 205
Teuntje Verwaal, geb. Krimpen aan de Lek 16-5-1898, overl. Vlaardingen 21-4-1969. {dr. van Markus Verwaal en Jacoba Burggraaf}
XIIIbv
Arie Adrianus Huijser, geb. Dubbeldam 17-7-1901, overl. Delft 16-9-1971, tr. 's-Gravendeel 8-5-1926
Burgje Johanna de Geus, geb. 's-Gravendeel 9-8-1906, overl. Delft 19-12-1977.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje Huijser, geb. Dordrecht 27-2-1934, overl. Delft 17-3-1999, tr. Delft 10-2-1954 Hermanus Hendrieka Remmerswaal, geb. Pijnacker 15-7-1929, overl. Delft 25-12-1993.
 2. Jan Arie Huizer, 1937-2000.
  vervolg XIVah

XIIIbw
Teunis Huizer, geb. Dordrecht 28-5-1909, overl. Dordrecht 8-4-1964, tr. Dordrecht 19-8-1937
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Arie Huizer, 1939-2009.
  vervolg XIVai

XIIIbx
Andreas Huijser, geb. Amsterdam 7-7-1917, overl. Rhenen 1-5-1992, tr. 23-5-1958
n.n.
XIIIby
Joris Huijser, geb. Rotterdam 10-4-1913, overl. Rotterdam 27-2-1996, tr. Rotterdam 2-4-1953
Laurina Hendrika Neef, geb. Boxmeer 27-12-1914 kinderarts, overl. Rotterdam 9-4-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Cornelis Huijser, geb. Rotterdam 1-8-1954, overl. Rotterdam 13-8-1954.

XIIIbz
Jan Huizer, geb. Haarlemmermeer, tr. Heemstede 9-11-1927
Albertina Kockelkoren, geb. Heemstede 17-6-1907, overl. Leiden 18-2-1990.
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeb. kind Huizer, Haarlemmermeer 14-4-1928.
 2. Joor Gijsbertus Huizer, 1929-2001.
  vervolg XIVaj
 3. Simon Huizer, geb. Lisse 8-3-1933, overl. Lisse 13-12-1933.
 4. Simon Gerardus Huizer, 1935-1995.
  vervolg XIVak
 5. Elizabeth Maria Theodora Huizer, geb. Lisse 1-4-1940, overl. Haarlem 15-8-2005, tr. Lisse 9-4-1962 n.n.

XIIIca
Jan Huizer, geb. Lisse 7-6-1906, tr. Lisse 10-9-1936
Adriana van Tol, geb. Haarlemmermeer 6-2-1907.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, 1937-2006.
  vervolg XIVal

XIIIcb
Hendrik Johannes Huijser, geb. Rotterdam 16-5-1930, overl. Rotterdam 31-10-2009, tr. Rotterdam 17-5-1950
n.n.
XIIIcc
Coenraad Huiser, geb. Rotterdam 26-9-1936, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 29-11-1992, tr. Rotterdam 23-7-1958
n.n.
XIIIcd
Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 16-2-1879, overl. Ridderkerk 3-2-1965, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 7-8-1903
Maria Hooijmeijer, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-12-1879, overl. Ridderkerk 23-4-1966
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Huizer, 1903-1993.
  vervolg XIVam
 2. Jan Johannis Huizer, geb. Ridderkerk 9-1-1905, overl. Ridderkerk 25-9-1907.
 3. Joost Huizer, 1906-1980.
  vervolg XIVan
 4. Meeuwus Huizer, 1906-1997.
  vervolg XIVao
 5. Jan Johannes Huizer, 1908-1990.
  vervolg XIVap
 6. Machtilda Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 11-7-1909, overl. Ridderkerk 22-10-1995, tr. Ridderkerk 14-5-1935 Cornelis den Otter, geb. Barendrecht 25-5-1910 rijksveldwachter, overl. Ridderkerk 16-4-2000.
 7. Arie Huizer, geb. Ridderkerk 13-6-1910, overl. Ridderkerk 20-9-1910.
 8. Jannetje Huizer, geb. Ridderkerk 13-6-1910, overl. Ridderkerk 20-9-1910.
 9. Arie Huizer, geb. Ridderkerk 19-6-1911, overl. Ridderkerk 18-7-1911.
 10. Arie Huizer, geb. Ridderkerk 18-8-1912, overl. Zwijndrecht 5-4-1999, begr. Ridderkerk 9-4-1999, tr. Barendrecht 24-8-1955 n.n.
 11. Gerard Huizer, 1913-1989.
  vervolg XIVaq

XIIIce
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 26-12-1887, tr. Barendrecht 8-2-1912
Janna Groeneboom, geb. Barendrecht 2-2-1889.
Uit dit huwelijk:
 1. Jochem Jores Huizer, geb. IJsselmonde 1917, overl. Velsen 19-12-1946.
 2. Bastiaantje Machtilda Cornelia Huizer, geb. IJsselmonde 26-4-1918, overl. Hoarne (Friesland) 10-2-2005, tr. Amsterdam 15-4-1959 Zeger Hoek, geb. Grootebroek 11-4-1904, overl. Hoarne (Friesland) 31-10-1992.
 3. Adrianus Huizer, 1930-1999.
  vervolg XIVar

XIIIcf
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 26-4-1895, overl. 11-8-1981, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 10-9-1926
Bastiaantje van Vugt, geb. Ridderkerk 25-4-1898.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert Joris Huizer, 1937-1994.
  vervolg XIVas

XIIIcg
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 12-10-1897, overl. Rotterdam 3-7-1995, tr. Ridderkerk 23-1-1920
Willemina van der Linden, geb. Ridderkerk 26-9-1896, overl. Leiden 25-3-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Joris Huizer, 1920-2005.
  vervolg XIVat
 2. Hendrik Cornelis Huijzer, 1920-2005.
  vervolg XIVau

XIIIch
Jacobus Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 20-5-1880, overl. Rhoon 1-2-1955, tr. Ridderkerk 16-8-1905
Sibilla van Rij, geb. Zuidland 18-2-1883.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Huizer, geb. Ridderkerk 14-6-1906, overl. 1984.
 2. Teuntje Huizer, geb. Barendrecht 22-6-1907, overl. Rhoon 30-10-1928.

XIIIci
Jan Leendert Huizer, geb. Heenvliet 8-9-1871, overl. Voorschoten 1-10-1932, tr. Apeldoorn 28-6-1906
Marijtje van der Lee, geb. Koudekerk aan de Rijn 20-11-1876.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Margaretha Huizer, geb. Hillegersberg 12-6-1916, overl. Harlingen 8-8-2001, tr. (1) Rotterdam 1-11-1944, gescheiden Rotterdam 13-6-1946 n.n.; tr. (2) 's-Gravenhage 30-5-1958 Arie van den Toorn, geb. Scheveningen 20-10-1899, overl. 's-Gravenhage 4-3-1971.

XIIIcj
Leendert Jan Huizer, tr.
Wilhelmina Hofman, geb. Sliedrecht 2-12-1878, overl. Barendrecht 18-1-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Leentje Wouterina Adriana Huizer, geb. Barendrecht 23-4-1909, overl. Barendrecht 1-1-1913.
 2. n.n. Huizer, tr. Barendrecht 28-2-1935 Niesje de Vries, geb. Leeuwarden 31-5-1908.
 3. Leendert Jan Huijzer, 1914-1987.
  vervolg XIVav
 4. Josina Sophia Wilhelmina Huijser, geb. Barendrecht 15-4-1916, overl. Barendrecht 12-6-2008, tr. Barendrecht 27-12-1944 Johannes Coenraad van Rietschoten, geb. Dordrecht 29-6-1920, overl. Zwijndrecht 22-9-1999.
 5. Jan Huijzer, 1919-2000.
  vervolg XIVaw

XIIIck
Johannes Hendrik Huizer, geb. Barendrecht 24-3-1889, overl. Diepenveen 8-9-1976, rel. (1)
Willemina Maria Witteveen, geb. Deventer 9-5-1893.
Uit deze relatie:
 1. Adriana Catharina Huizer, geb. Deventer 15-2-1919, overl. 's-Gravenhage 5-11-2008, begr. 's-Gravenhage 10-11-2008, tr. (1) Deventer 6-4-1946 Gerrit Querngester, geb. Utrecht 23-11-1916, overl. 's-Gravenhage 8-11-1956; tr. (2) 's-Gravenhage 20-3-1963 Isaac Cornelis de Bel, geb. Heerjansdam 13-8-1915, overl.'s-Gravenhage 8-1-2008.

Johannes Hendrik Huizer, 1889-1976, rel. (2)
H. W. Lammers.
XIIIcl
Cornelis Huyser, geb. Barendrecht 18-8-1882, overl. Papendrecht 28-5-1939, tr. Barendrecht 20-3-1912
Kaatje de Vlaming, geb. 's-Gravendeel 8-5-1885.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huijser, 1913-1968.
  vervolg XIVax
 2. Elizabeth Cornelia Huijser, geb. Papendrecht 24-11-1917, overl. Dordrecht 6-5-1995, tr. Dordrecht 10-5-1955 Jacob Martinus Johannes Kroon, geb. Dordrecht 26-1-1932, overl. Dordrecht 19-12-2001.
 3. Hendrik Huijser, geb. Papendrecht 1920, overl. Papendrecht 23-2-1920.

XIIIcm
Jan Huijser, geb. Ridderkerk 25-1-1895, tr. Ridderkerk 26-10-1922
Ida Lodder, geb. Ridderkerk 25-4-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huijser, geb. Ridderkerk 20-11-1922, overl. Rotterdam 1-3-2000.

XIIIcn
Willemijntje Huizer, geb. Giessendam 22-11-1879, overl. Hardinxveld 2-7-1944, tr. (1) Hardinxveld 3-2-1900
Rokus Kamsteeg, geb. Hardinxveld 9-2-1869, geb. Hardinxveld 9-2-1869, overl. Hardinxveld 4-6-1901.

Willemijntje, 1879-1944, tr. (2) Hardinxveld 21-2-1903 (aangetrouwd oom) Willem Breur, geb. Hardinxveld 23-10-1871, overl. Hardinxveld 4-4-1921.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Huizer, 1923-2004.
  vervolg XIVay

XIIIco
Bastiaan Huizer, geb. Giessendam 12-7-1885, overl. Sliedrecht 22-8-1937, begr. Sliedrecht 25-8-1937, tr. Sliedrecht 6-8-1904
Willemina Maria Nederlof, geb. Sliedrecht 24-9-1882, begr. Sliedrecht 23-4-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Huizer, geb. Sliedrecht 26-9-1905, overl. Sliedrecht 20-12-1905, begr. Sliedrecht 23-12-1905.
 2. Teuna Pietertje

XIIIcp
Arie Herbert Huizer, geb. Hardinxveld 27-9-1880, overl Hardinxveld 1-1-1962, tr.
Jorisje Versteeg, geb. Hardinxveld 26-6-1882, overl. Hardinxveld 19-11-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Aartje Huizer, geb. Hardinxveld 24-11-1905, overl. Sliedrecht 2-10-1985, begr. Sliedrecht tr. Hardinxveld 29-7-1932, Huibert Visser, geb. Sliedrecht 2-12-1905, overl. Sliedrecht 24-9-1974.
 2. Gerritje Huizer, geb. Hardinxveld 6-5-1907, overl. Breda 2-12-1991, tr. Hardinxveld 24-6-1932 akte 25 Hendrik Hartkoren, geb. Papendrecht 31-1-1908, overl. Breda 26-3-1979.
 3. Hendrika Huizer, geb. Hardinxveld 5-12-1908, tr. 30-5-1936 Gerrit de Ruiter.
 4. Arie Huizer, 1910-1997.
  vervolg XIVaz
 5. Cornelia Huizer, geb. Hardinxveld 17-8-1913, overl. Amstelveen 12-9-2004, tr. Amstelveen 4-6-1984 Simon Koning, geb. Zijpe 29-4-1894, overl. 5-12-1992.
 6. Jannigje Huizer, geb. Hardinxveld 10-11-1915, overl. Hardinxveld 1-9-1917.
 7. Jan Hendrik Huizer, 1918-1994.
  vervolg XIVba

XIIIcq
Willem Huizer, geb. Giessendam 4-3-1892, overl. Haarlem 5-2-1965, tr. Giessendam 4-5-1918
Pietertje Brand, geb. Giessendam 17-11-1893.
XIIIcr
Arie Huizer, geb. Giessendam 10-3-1896, overl. Giessendam 24-3-1948, tr. Hardinxveld 18-6-1921
Johanna Cornelia Brouwer, geb. Meerkerk 28-12-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Aartje Johanna Huizer, geb. Hardinxveld 28-12-1921, overl. Hardinxveld-Giessendam 9-2-1991, begr. Hardinxveld-Giessendam tr. Giessendam 6-4-1945 Martinus Monster, geb, 24-2-1919, overl. 30-9-1995.
 2. Johanna Cornelia Huizer, geb. Hardinxveld 4-4-1923, overl. Dordrecht 4-7-1999, tr. Sliedrecht 7-8-1945 n.n.

XIIIcs
Bastiaan Huizer, geb. Giessendam 16-6-1901, tr. Sliedrecht 25-11-1922
Josina Boogaard, geb. Sliedrecht 24-6-1902, overl. Sliedrecht 1-12-1980.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huizer, geb. Rotterdam 27-5-1941, overl. Sidney [AustraliŽ] 23-4-1989.

XIIIct
Hermanus Huizer, geb. Giessendam 18-5-1903, overl. Loosduinen 25-8-1947, tr. Giessen-Nieuwkerk 3-1-1925
Maaike Slob, geb. Giessen-Nieuwkerk 18-3-1904, overl. Gorinchem 4-11-1977.
Uit dit huwelijk:
 1. Heiltje Huizer, geb. Giessendam 1922, overl. Giessendam 13-4-1923.
 2. Lena Huizer, geb. Giessen-Nieuwkerk 20-6-1925, overl. Washington [Verenigde Staten] 1-10-1980, tr. Nieuwland 19-12-1952 n.n. Nederveen.
 3. Bastiaan Huizer, 1926-1997.
  vervolg XIVbb
 4. Heiltje Ida Huizer, geb. Giessendam 1927, overl. Giessendam 13-4-1929.
 5. Arie Huizer, geb. Giessendam 1928, overl. Giessendam 30-9-1928.
 6. Arie Huizer, 1930-2002.
  vervolg XIVbc

XIIIcu
Bastiaan Huizer, geb. Hardinxveld 2-12-1898, akte 158, motorrijtuigbestuurder, overl. Rotterdam 2-12-1969, tr. Rotterdam 16-11-1921
Maria Johanna Sasselet, geb. Rotterdam 25-1-1898, akte 762.
{dochter van Johannes Cornelis Sasselet en Hendriena Johanna Kolverschoten} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Huizer, 1922-2005.
  vervolg XIVbd
 2. Johannes Huizer, 1924-1992.
  vervolg XIVbe

XIIIcv
Jan Huizer, geb. Giessendam 7-1-1887, overl. Giessendam 6-5-1918, tr. Hardinxveld 12-12-1908
Antonia Ritmeester, geb. Hardinxveld 25-11-1888
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Ritmeester Huizer, geb. Hardinxveld 4-1909, overl. Hardinxveld 12-11-1909.
 2. Jan Arie Huizer, 1913-1980.
  vervolg XIVbf
 3. Pieter Huizer, geb. Hardinxveld-Giessendam 11-8-1914, overl. Hardinxveld-Giessendam 5-2-1982, tr. Trijntje Bruinerwoud, geb. Hardinxveld-Giessendam 17-7-1923, overl. Hardinxveld-Giessendam 6-1-2000.
 4. Klazina Huizer, geb. Rotterdam 13-3-1916, overl. Sliedrecht 2-7-1989, tr. Arie Kros, geb. Sliedrecht 30-9-1911, overl. Sliedrecht 23-10-1978.

XIIIcw
Jan Huizer, geb. Giessendam 1-11-1897, overl. Delft 11-3-1975, tr. Naaldwijk 23-6-1927
Johanna Adriana Diteweg, geb. Naaldwijk 16-10-1898, overl. Delft 15-5-1992.
XIIIcx
Jan Arie Huizer, geb. Hardinxveld 24-12-1913, overl. Apeldoorn 14-7-1992, tr. Hardinxveld 10-2-1944
Jetta Hendrika Bomhof, geb. Epe 26-1-1916, overl. Apeldoorn 23-3-1991.
XIIIcy
Aart Huizer, geb. Hardinxveld 8-12-1918, overl. Apeldoorn 28-11-1991, tr. Eindhoven 10-7-1942
n.n.
XIIIcz
Arie Huizer, geb. Dordrecht 11-8-1900, overl. Dordrecht 18-9-1961, tr. Dordrecht 30-4-1925
Johanna Teerds, geb. Dordecht 2-7-1898.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Martinus Huizer, 1926-2005.
  vervolg XIVbg

XIIIda
Arie Martinus Huizer, geb. Dordrecht 2-12-1901, overl. Dordrecht 21-4-1982, tr. Dordrecht 2-6-1927
Anthonia Elisabeth van Kleef, geb.'s-Gravendeel 5-4-1903, overl. Dordrecht 4-1-1991.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Martinus Huizer, 1931-2002.
  vervolg XIVbh
 2. Pieternellas Anthonia Huizer, geb. Dordrecht 20-4-1938, overl. Dordrecht 2-8-1992, tr. Dordrecht 6-12-1962 n.n.

XIIIdb
Huibert Huizer, geb. Dordrecht 24-7-1910, overl. Dordrecht 30-11-1982, tr. (1) Herne [Duitsland] 10-1-1934, gescheiden 24-7-1937
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Martinus Huizer, geb. Herne [Duitsland] 6-3-1934, overl. Rotterdam 23-11-2004, tr. Rotterdam 4-9-1963, gesch. Rotterdam 9-7-1975 n.n.

Huibert Huizer, 1910-1982, tr (2) Dordrecht 5-4-1962
Apollonia Wilhelmina van Exel, geb. Raamsdonk 9-12-1926, overl. 20-10-1982.
XIIIdc
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 27-7-1896, overl. Ridderkerk 14-2-1978, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 29-4-1921
Marrigje Bode, geb. Ridderkerk 27-10-1897, overl. Rotterdam 6-11-1971, begr. Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Huizer, geb. Ridderkerk 7-8-1922, overl. Nieuw-Lekkerland 13-1-1979, tr. Rotterdam 23-5-1956 n.n.
 2. N.n. Huizer, tr. Ridderkerk 15-7-1947 Arie Kruidenier, geb. Ijsselmonde 11-9-1922, overl. Ridderkerk 26-2-2004.

XIIIdd
Andries Huizer, geb. Ridderkerk 29-11-1897, tr. (1) Ridderkerk 17-5-1918
Lena Noordzij, geb. Ridderkerk 18-1-1898, overl. Ridderkerk 6-12-1934, begr. Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Huizer, 1919-1977.
  vervolg XIVbi
 2. Maaike Huizer, geb. Ridderkerk 17-3-1920, overl. Amersfoort 25-5-1983, begr. Amersfoort 30-5-1983,
  tr. (1) 's-Gravenhage 28-12-1948 Wilhelm Fransen, geb. Aken [Duitsland] 8-6-1897, overl. Arnhem 7-7-1952, begr. 's-Gravenhage;
  tr. (2) Rotterdam 8-12-1955 Johannes Cornelis Spoor, geb. Rotterdam 10-10-1928, ged. Rotterdam 31-10-1928, overl. Bandung [IndonesiŽ] 9-3-1989, begr. Amersfoort 16-3-1989.
 3. Annigje Huizer, geb. Ridderkerk 24-9-1921, overl. Dordrecht 21-3-2006, begr. Ridderkerk 27-3-2006, tr. Ridderkerk 16-12-1941 Arie Huibert Bode, geb. Ridderkerk 12-11-1916, overl. Ridderkerk 5-4-2003, begr. Ridderkerk 9-4-2003.
 4. Arie Huizer, 1923-2000.
  vervolg XIVbj
 5. N.N, tr. Ridderkerk 29-5-1951 Jacob Oudijn, geb. Ridderkerk 8-2-1926, overl. Canada 1-3-1984, begr. Abbotsford B.C. 17-3-1984.
 6. Mensje Huizer, geb. Ridderkerk 22-9-1932, overl. Rotterdam 7-5-2004, tr. Rotterdam 25-2-1953 Etienne Pieter Verboom, geb. Oud-Hillegersberg 25-1-1931, overl. Rotterdam 6-3-1987, begr. IJsselmonde 11-3-1987.

Andries Huizer, 1897-, tr. (2) Ridderkerk 26-9-1944
Maria van Dijk, geb. Ridderkerk 7-6-1896, overl. Ridderkerk 29-11-1960.

Andries Huizer, 1897-, tr. (3) Ridderkerk 29-9-1961
Ingelina de Winter, geb. Ridderkerk 20-12-1902, overl. Ridderkerk 20-3-1974.
XIIIde
Melgert Huizer, geb. Ridderkerk 24-1-1900, overl. Ridderkerk 15-3-1980, gecr. Rotterdam 19-3-1980, tr. IJsselmonde 10-8-1922
Annigje de Kluijver, geb. Ottoland 25-6-1896, overl. Ridderkerk 13-7-1980.
Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs Huizer, geb. IJsselmonde 26-3-1923 scheepsbeschieter, overl. Ridderkerk 20-6-1982, tr. Ridderkerk 18-10-1949 Aagje Neeltje Broer, geb. Ridderkerk 15-8-1926, overl. Ridderkerk 24-9-2007.
 2. Martinus Huizer, geb. IJsselmonde 20-7-1928 radat-installateur, overl. Rotterdam 20-6-2001, tr. Ridderkerk 23-10-1958 Anna Goverdina van Vuuren, geb. Ridderkerk 20-1-1937, overl. Rotterdam 12-1-1978.

XIIIdf
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 15-6-1906, overl. Zwijndrecht 22-11-1999, begr. Ridderkerk 26-11-1999, tr. (1) Bleiswijk
Neeltje Bos, geb. Bleiswijk 12-10-1903, overl. Ridderkerk 18-5-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Huizer, 1932-2005.
  vervolg XIVbk

Pieter Huizer, 1906-1999, tr. (2) Ridderkerk 28-2-1950
Adriaantje Boot, geb. Ridderkerk 7-12-1902, overl. Ridderkerk 20-12-1990.
{dochter van Hugo Boot en Aaltje Oosthoek}
XIIIdg
Adrianus Huizer, geb. IJsselmonde 20-3-1910 broodbakker, moerendraaier, overl. Slikkerveer 16-6-1973, begr. Ridderkerk 20-6-1973, tr. Ridderkerk 20-10-1936
Cornelia Verschoor, geb. Ridderkerk 10-9-1910, overl. Dordrecht 16-2-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Ewout Johannes Huizer, 1944-1990.
  vervolg XIVbl

XIIIdh
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 30-12-1917, overl. Dordrecht 5-2-1999, begr. Alblasserdam, tr. Alblasserdam 17-12-1942
Johanna de Gans, geb. Tienhoven ZH 15-6-1919, overl. Alblasserdam 29-5-1997.
XIIIdi
Jan Huizer, geb. Vlaardingen 2-2-1923, overl. Oosterhout 10-6-2007, begr. Breda, tr. Schiedam 24-11-1948
Anna Theresia Minning.
XIIIdj
Pieter Huizer, geb. Vlaardingen 3-3-1925, overl. Amersfoort 17-11-2006, tr. Amersfoort 24-10-1946
n.n.
XIIIdk
Dirk Gijsbertus Leonardus Huizer, geb. 's-Gravenhage 2-11-1902 hoofdonderwijzer openbaar l.o., overl. 's-Gravenhage 18-5-1987, tr. 's-Gravenhage 18-7-1928
Wilhelmina van der Rest, geb. 's-Gravenhage 26-2-1904, overl. 's-Gravenhage 9-4-1983.
Uit dit huwelijk:
 1. n.n. Huizer, tr. 's-Gravenhage 22-7-1955, kerk.huw. r.k. Utrecht 26-11-1955 Wilhelmus Antonius van Leeuwen, geb. 's-Gravenhage 19-2-1926, overl. 's-Gravenhage 1-7-2002.
 2. Hendrika Petronella Jacomine Huizer, geb. 's-Gravenhage 31-12-1931, tandarts assistente, overl. Toronto [Canada] 1-11-1989, tr. Utrecht 6-5-1955 n.n.
 3. Jan Pieter Huizer, geb. 's-Gravenhage 30-1-1941, overl. 's-Gravenhage 31-1-1941.
 4. Jolande Margrita Marjolijn Huizer, geb. 's-Gravenhage 26-3-1942 secretaresse, overl. Sydney [AustraliŽ], 20-4-2000, tr. Utrecht 21-9-1963 n.n

XIIIdl
Gerrit Huizer, geb. Amsterdam 14-8-1904, overl. 's-Gravenhage 16-4-2002, tr. 's-Gravenhage 16-7-1930
Riemke van der Veer, geb. 's-Gravenhage 10-3-1906, overl. 's-Gravenhage 12-3-1975.
XIIIdm
Pieter Huizer, geb. 's-Gravenhage 12-2-1906 jurist, overl. Voorschoten 15-6-1989, tr. 's-Gravenhage 15-8-1928
Maria Wilhelmine Katharina Vosveld, geb. Keulen [Duitsland] 14-7-1898, overl. Leidschendam 30-7-1999.
Uit dit huwelijk:
 1. Yvonne Maria Johanna Huizer, geb. 's-Gravenhage 4-7-1939, overl. Petershagen / Minden [Duitsland] 19-7-1992.

XIIIdn
Marinus Huizer, geb. 's-Gravenhage 23-11-1907, overl. Tubbergen 1-8-1996, tr. 's-Gravenhage 16-5-1934
Geertruida Aaltje den Drijver, geb. 's-Gravenhage 25-10-1910, overl. Tubbergen 4-2-2002.
XIIIdo
Louis Maria Joannes Huizer, geb. Rotterdam 9-10-1930, overl. Hellevoetsluis 6-2-2009, tr. 8-9-1955

XIIIdp
Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 14-11-1920, overl. Rotterdam 31-12-1992, begr. Rotterdam-IJsselmonde 5-1-1993, tr. Rotterdam 15-8-1946
Aaltje Kreuk, geb. IJsselmonde 10-11-1922, overl. Rotterdam 10-1-1991.
XIIIdq
Dirk Huizer, geb. Rotterdam 4-5-1930, overl. Zwijndrecht 9-7-2005, tr. Rotterdam 22-3-1961
n.n.
XIIIdr
Dirk Huizer, geb. IJsselmonde 27-7-1927, overl. Ridderkerk 26-3-2007, begr. Ridderkerk, tr. Rotterdam 8-8-1951
Wilhelmina Jannetje Dane, geb. Rotterdam 13-2-1929, overl. Rotterdam 23-4-2002, begr. Ridderkerk.
XIIIds
Arie Huizer, geb. Rotterdam 9-4-1924, overl. Duiveland 6-2-1991, tr. Rotterdam 25-4-1951
Maria Cornelia van Slingerland, geb. Rotterdam 28-3-1930, overl. Oosterland 22-2-1997.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelia Huizer, geb. Rotterdam 20-10-1957, overl. Rotterdam 11-2-1984.

XIIIdt
Leendert Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 30-6-1925 mallenbewaarder, overl. Ridderkerk 29-7-1985, begr. Ridderkerk 2-8-1985, tr. Ridderkerk 13-12-1949
Cornelia de Ruiter, geb. Ridderkerk 23-8-1925, overl. Ridderkerk 6-7-1996, begr. Ridderkerk 11-7-1996.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huizer, 1953-2008.
  vervolg XIVbm

XIIIdu
Adrianus Jan Huisert, geb. Numansdorp 17-8-1924 assuradeur, overl. Klaaswaal 10-3-2010, begr. Klaaswaal 15-3-2010, tr. Klaaswaal 18-9-1952
Kruithof.
XIIIdv
Adrianus Abraham Huisert, geb. Numansdorp 17-4-1923, overl. Roermond 23-11-2000, gevr. Blerick 27-11-2000, tr. Oud-Beijerland 14-4-1955
Jannigje Jansje Herweijer, geb. Oud-Beijerland 9-10-1929, overl. Eindhoven 4-11-2007.
XIIIdw
Simon Huisert, geb. 's-Gravenhage 4-3-1917, overl. 's-Gravenhage 1-9-1971, tr. 's-Gravenhage 20-9-1939
Van der Krogt.
Uit dit huwelijk:
 1. Jennie Huizer, geb. 's-Gravenhage 16-9-1941, overl. 's-Gravenhage 24-8-1949.

XIIIdx
Gerrit Huisert, geb. Delft 8-8-1921, overl. 's-Gravenhage 3-12-2000, tr. 's-Gravenhage 1-2-1950

XIIIdy
Adrianus Huisert, geb. 's-Gravenhage 24-6-1923, overl. 's-Gravenhage 26-8-1991, tr. Leiden 1-9-1952

XIIIdz
Aart Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 2-9-1908, overl. Rotterdam 5-4-1995, begr. Hendrik Ido Ambacht 8-4-1995, tr. Barendrecht 4-11-1937
Pleuntje Klaartje Vlasblom, geb. Barendrecht 23-6-1909, overl. Zwijndrecht 20-1-1990, begr. Hendrik Ido Ambacht.
XIIIea
Jan Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-2-1912. overl. Hendrik Ido Ambacht 15-8-1984, tr. Hendrik Ido Ambacht 22-4-1943

Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Pieternella Huizer, geb. Hendrik Ido Ambacht 15-6-1952, overl. Zwijndrecht 10-12-1991, tr. Hendrik Ido Ambacht 8-12-1972 n.n.

XIIIeb
Willem Pieter Huizer, geb. Rotterdam 6-12-1900, overl. Rotterdam 29-6-1959, begr. Rotterdam 2-7-1959, tr. (1) Rotterdam 13-6-1923, gesch. Rotterdam 2-2-1925
Josephina Geertruida Wintering, geb. Zutphen 3-9-1902.
Uit dit huwelijk:
 1. Albertus Hendrikus Huizer, 1924-1987.
  vervolg XIVbn

Willem Pieter Huizer, 1900-1959, tr. (2) Rotterdam 4-4-1928
Luttina Hendrika Mast, geb. Rotterdam 3-3-1906.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Theresia Huizer, geb. Rotterdam 17-5-1928, overl. Rotterdam 10-7-1929.
 2. Willem Pieter Huizer, 1930-2001.
  vervolg XIVbo

Willem Pieter Huizer, 1900-1959, tr. (3)
Maria Heimans, geb. 1897, overl. Rotterdam 25-4-1982, gecrem. Rotterdam 28-4-1982.
XIIIec
Arie Huijzer, geb. Rotterdam 8-5-1922, overl. Rotterdam 28-9-2005, tr. Rotterdam 23-10-1946

XIIIed
Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 13-12-1902, overl. Ridderkerk 19-9-1964, tr. Ridderkerk 11-10-1938
Antoinetta Baas, geb. Ridderkerk 21-3-1906, overl. 10-4-2004.
XIIIee
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 27-11-1911, overl. Zwijndrecht 17-10-1982, begr. Ridderkerk 20-10-1982, tr. Rotterdam 2-10-1940
Aartje Bijl, geb. Ridderkerk 12-3-1917, overl. Alblassserdam 13-7-1989, begr. Ridderkerk 17-7-1989.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Pieter Huizer, 1941-2001.
  vervolg XIVbp
 2. Gerrit Huizer, 1944-1992.
  vervolg XIVbq

XIIIef
Willem Huizer, geb. Ridderkerk 22-5-1898, overl. Capelle aan den IJssel 4-4-1987, tr. Rotterdam 31-8-1921
Wilhelmina van der Landen, geb. Rotterdam 21-5-1898, overl. Capelle aan den IJssel 22-9-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huizer, geb. Rotterdam 22-9-1923, overl. Schoorl 29-3-1995, gecr. Driehuis Westerveld 3-4-1995, tr. (1) Rotterdam 21-8-1946, gesch. Rotterdam 10-3-1959 n.n.; tr. (2) Rotterdam 16-4-1959 Lambertha Geertruida Hoekman, geb. Oldenzaal 25-7-1932, overl. < 29-3-1995.
 2. Jan Huizer, geb. Rotterdam 29-3-1927, overl. Rotterdam 15-11-1927.

XIIIeg
Cornelis Hendrik Huizer, geb. Alblasserdam 3-3-1906 onderbaas, meesterknecht, ijzerconstructeur, tr. Alphen aan den Rijn 14-8-1930
Catharina Georgina Louise Sneeuw, geb. Oudshoorn 16-7-1907.
XIIIeh
Eliza Huizer, geb. Alblasserdam 28-9-1917 opper koninklijke marine, overl. Vlaardingen 30-4-1989, begr. Hoek van Holland, tr 14-8-1945
Susanna Helena Maria van den Bos, geb. Rotterdam 9-2-1918, overl. Hoek van Holland 21-10-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. N.n., tr. Delft 18-10-1974 Gerhardus Johannes Marie van Vrijaldenhoven, geb. Delft 4-4-1940, overl. Maassluis 25-10-1991.

XIIIei
Johannes Huijzer, geb. Ridderkerk 1-9-1896, overl. Sliedrecht 27-10-1969, tr. Sliedrecht 3-9-1921
Neeltje Verloop, geb. Alblasserdam 25-9-1900, overl. Sliedrecht 17-6-1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Huizer, 1922-1995.
  vervolg XIVbr

XIIIej
Krijn Huijzer, geb. Ridderkerk 9-9-1897, overl. Sliedrecht 31-3-1990, tr. Sliedrecht 27-12-1919
Gerridina Baan, geb. Sliedrecht 27-2-1899, overl. Sliedrecht 8-3 1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Huizer, 1920-2008.
  vervolg XIVbs
 2. Hendrienus Huizer, 1922-2007.
  vervolg XIVbt
 3. Neeltje Cornelia Huijzer, geb. Sliedrecht 16-8-1923, overl. Dordrecht 17-7-1996, tr. Sliedrecht 20-9-1946 Dirk Hokken, geb. Sliedrecht 9-11-1920, overl. Sliedrecht 14-9-1998.
 4. N.N., tr. Sliedrecht 27-4-1955 Neeltje de Bruin, geb. 17-6-1933, overl. Sliedrecht 1-12-2010, begr. Sliedrecht.

XIIIek
Leendert Huijzer, geb. Ridderkerk 17-2-1902, overl. Sliedrecht 4-3-1973, tr. Sliedrecht 26-6-1926
Neeltje van den Berg, geb. Sliedrecht 3-1-1903, overl. Sliedrecht 4-3-1972.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Huijzer, geb. Sliedrecht 26-2-1928, overl. Sliedrecht 8-3-1928.
 2. Antonie Huijzer, 1929-2007.
  vervolg XIVbu
 3. Arie Huijzer, 1931-2007.
  vervolg XIVbv

XIIIel
Hendrik Huijzer, geb. Sliedrecht 12-5-1905, overl. Sliedrecht 14-10-1937, relatie met

Uit deze relatie:
 1. Antonie Huijzer, 1929-2002.
  vervolg XIVbw
 2. Willem Huijzer, 1931-2008.
  vervolg XIVbx

XIIIem
Antonie Huijzer, geb. Sliedrecht 10-8-1909, overl. Sliedrecht 6-8-1979, tr. Sliedrecht 3-6-1933
Arina Brand, geb. Sliedrecht 20-2-2012, overl. Sliedrecht 16-8-1994, begr. Sliedrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Zwaantje Huijzer, geb. Sliedrecht 14-1-1934, overl. Sliedrecht 1-2-2008, tr. Sliedrecht 16-11-1955 n.n.
 2. Neeltje Cornelia Huijzer, geb. Sliedrecht 2-12-1939, overl. Sliedrecht 15-11-1991, tr. Sliedrecht 17-12-1958 n.n.

XIIIen
Arie Huijzer, geb. Sliedrecht 17-10-1912, overl. Rotterdam 11-1-1987, begr. Rotterdam 16-1-1987, tr. Capelle aan den IJssel 31-7-1941
Cornelia Koolmees, geb. Capelle aan den IJssel 7-12-1916, overl. Ridderkerk 18-5-2006.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Cornelia Huijzer, geb. Sliedrecht 18-6-1943, overl. Sliedrecht 13-9-1944.

XIIIeo
Krijn Jacobus Johannes Huizer, geb. Rotterdam 1-12-1911, overl. Amersfoort 21-10-1984, tr. IJsselmonde 27-3-1936
Van Dijk.
XIIIep
Krijn Huizer, geb. Bolnes 1-1-1950, overl. Breda 15-5-1997, tr. Ridderkerk 25-7-1972, gesch. Ridderkerk 4-5-1994

XIIIeq
Cornelis Huizer, geb. Krimpen aan de Lek 17-6-1906, overl. Schiedam 24-2-1972, begr. Schiedam 28-2-1972, tr. Schiedam 14-5-1930
Christina Wilhelmina van Wijk, geb. Dordrecht 19-6-1906, overl. Schiedam 12-1-1993, begr. Schiedam 16-1-1993.
Uit dit huwelijk:
 1. N.n., tr. Schiedam 12-8-1959 Eva Louisa Josina van Vessem, geb. Schiedam 1-3-1939, overl. Schiedam 25-9-2003, begr. Schiedam 30-9-2003.
 2. Christina Wilhelmina Huizer, geb. Schiedam 16-6-1943, overl. Vlaardingen 17-12-1992, begr. Vlaardingen 21-12-1992, tr. Schiedam 23-11-1962 Hans Bernard Koenen, geb. Nijmegen 6-2-1938, overl. vlaardingen 15-1-1998, begr. vlaardingen 20-1-1998.

XIIIer
Krijn Huizer, geb. Nieuw-Lekkerland 14-9-1907, overl. Schiedam 3-2-1940, begr. Schiedam 7-2-1940, tr. Schiedam 20-1-1937
Christina Neeltje Meijvogel, geb. IJsselstein 20-2-1913, overl. Baarn 3-11-2009, begr. Baarn 7-11-2009.
XIIIes
Arie Dirk Huijzer, geb. Schiedam 11-3-1912, overl. Vlaardingen 1-3-2002, begr. Vlaardingen 6-3-2002, tr. Schiedam 18-6-1942
Petronella Jacoba Klaasse, geb. Schiedam 6-1-1911, overl. Vlaardingen 24-2-1996, begr. Vlaardingen 29-2-1996.
Uit dit huwelijk:
 1. N.n. Huijzer, tr. Vlaardingen 13-5-1965 Willem Arie Beijer, geb. Vlaardingen 28-4-1936, overl. Vlaardingen 28-7-1999, begr. Vlaardingen 2-8-1999.
 2. Antonia Huijzer, geb. Schiedam 2-7-1945, overl. Schiedam 23-8-1948, begr. Schiedam 26-8-1948.

XIIIet
Jacob Huijzer, geb. Schiedam 16-11-1914, overl. Vlaardingen 17-5-2005, begr. Vlaardingen 21-5-2005, tr. Schiedam 12-1-1944
Maria Blonk.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Huijzer, geb. Schiedam 14-5-1944, overl. Vlaardingen 27-1-2007, begr. Vlaardingen 31-1-2007.

XIIIeu
Maarten Huizer, geb. Schiedam 11-7-1917, overl. Rotterdam 24-9-1996, begr. Rotterdam 28-9-1996, tr. Schiedam 21-6-1944
Hugorientje Rijlaarsdam, geb. Wilnis 15-4-1920, overl. Hoogvliet 16-10-1976, begr. Hoogvliet 20-10-1976.
XIIIev
Pieter Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 16-8-1906, overl. Rotterdam 22-4-1978, begr. Ridderkerk 27-4-1978, tr. Ridderkerk 5-6-1934
Jannetje Flach, geb. Ridderkerk 29-7-1904, overl. Ridderkerk 14-10-1989.
Uit dit huwelijk:
 1. N.n. Huizer, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 30-11-1982 WesselDerk Berkhout, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 15-11-1922, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 17-6-1986.
 2. Jannigje Huizer, geb. Ridderkerk 12-5-1942, overl. Rotterdam 7-3-1991, begr. Ridderkerk 12-3-1991, tr. Ridderkerk 22-8-1961 Cornelis van den Berg, geb. Ridderkerk 17-12-1939, overl. Rotterdam 30-11-1984.

XIIIew
Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 29-11-1907, overl. Ridderkerk 20-9-1994, begr. Ridderkerk 23-9-1994, tr. Ridderkerk 25-11-1933
Maria den Boef, geb. Ridderkerk 8-9-1912, overl. Ridderkerk 28-10-1989.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Pieter Huizer, 1938-2003.
  vervolg XIVby
 2. Leendert Huizer, 1950-2008.
  vervolg XIVbz

XIIIex
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 25-4-1911, ged. Ridderkerk 30-4-1911, overl. Ridderkerk 18-12-1982, tr. Ridderkerk 4-10-1935
Jannigje Hendrika Hooijmeijer, geb. Ridderkerk 11-10-1913, overl. Ridderkerk 7-2-1990.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Cornelis Huizer, 1940-2007.
  vervolg XIVca
 2. Joost Huizer, geb. Ridderkerk 2-2-1942, overl. Ridderkerk 3-1-1943.
 3. Jacoba Huizer, geb. Ridderkerk 23-9-1943, overl. Ridderkerk 20-11-1943.

XIIIey
Klaas Engelbertus Huizer, geb. Ridderkerk 2-7-1907, overl. Ridderkerk 26-11-1993, begr. Ridderkerk 1-12-1993, tr. Ridderkerk 12-9-1933
Florina van Beek, geb. Ridderkerk 2-11-1909, overl. Ridderkerk 4-12-1998, begr. Ridderkerk 8-12-1998.
Uit dit huwelijk:
 1. N.n., tr. 1963 Arie Bakker, geb. Ridderkerk 19-7-1940, overl. Ridderkerk 17-3-1995, begr. Ridderkerk 21-3-1995.

XIIIez
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 18-11-1909, overl. Rotterdam 28-3-1984, begr. Ridderkerk 30-3-1984, tr. Ridderkerk 14-6-1938
Dirkje de Jong, geb. Ridderkerk 12-8-1914, overl. Ridderkerk 11-4-2011, begr. Ridderkerk 15-4-2011.
XIIIfa
Teunis Huizer, geb. Ridderkerk 18-9-1924, overl. Rotterdam 1-11-2004, tr. (1) Rotterdam 26-6-1958, gescheiden Rotterdam 9-5-1960.

Teunis Huizer, 1924-2004, tr. (2) Amersfoort 29-8-1961; gescheiden Amersfoort 23-7-1993.

XIIIfb
Teunis Huijzer, geb. Rotterdam 15-9-1928, overl. Leiden 10-12-1990, begr. Sassenheim 15-12-1990, tr. Beetsterzwaag 7-7-1955
Van der Meulen
XIIIfc
Hendrik Huijzer, geb. Rotterdam 4-1-1930, overl. Woerden 30-5-1998, begr. Woerden 4-6-1998, tr. Barendrecht 8-12-1955.
n.n.
XIIIfd
Leendert Huizer, geb. Rotterdam 27-5-1912, overl. Sliedrecht 22-5-2009, tr. Rotterdam 7-7-1943.

XIIIfe
Willem Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 5-2-1914, overl. Spijkenisse 6-3-1997, tr. Rotterdam 8-5-1940
Prins
Uit dit huwelijk:
 1. Emma Huizer, geb. Rotterdam 4-11-1947, overl. Spijkenisse 29-11-1991, tr. Rotterdam 14-5-1970.

XIIIff
Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 8-4-1918, overl. Rotterdam 21-11-2009, tr. Rotterdam 14-4-1943
Van der Schee.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Cornelis Huizer, 1944-1989.
  vervolg XIVcb

XIIIfg
Krijn Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 15-1-1922, overl. Rotterdam 15-9-1995, tr. Rotterdam 4-6-1947
Breeman.
XIIIfh
Cornelis Huijser, geb. Ridderkerk 12-3-1892, tr. Ridderkerk 19-7-1918
Pieternella de Ruiter, geb. Ridderkerk 8-3-1893.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Huijser, geb. Oostzaan 12-8-1924, overl. Winsum 10-8-2002, tr. Oostzaan 8-1-1947 Gerrit Gils, geb. Wijde Wormer 22-9-1921, overl. Appingedam 8-12-1999.
 2. Pieter Anthonie Huijser, 1931-2010.
  vervolg XIVcc

XIIIfi
Willem Huijser, geb. Ridderkerk 22-1-1896, tr. Barendrecht 18-3-1920
Willempje Anna vlasblom, geb. Barendrecht 28-2-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Huijser, geb. Barendrecht 7-9-1920, overl. Rotterdam 25-2-2006, begr. Ridderkerk, tr. Ridderkerk 27-11-1945 Gerrit Spruit, geb. Hendrik Ido Ambacht 7-1-1920, overl. Ridderkerk 13-5-1980.

XIIIfj
Pieter Anthonie Huijser, geb. Ridderkerk 24-4-1901, tr. Amsterdam 6-3-1929
Neeltje van Drongelen, geb. Sloten 2-6-1907.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Huijser, geb. Amsterdam 28-5-1930, overl. Amsterdam 4-12-2005.
 2. Jacob Huijser, geb. Amsterdam 12-10-1935, overl. Amsterdam 22-7-2008.

XIIIfk
Gerrit Huijser, geb. Vlaardingen 28-10-1897, haringinlegger, overl. Vlaardingen 27-12-1898, tr. Vlaardingen 20-4-1921
Teuntje van Toor, geb. Vlaardingen 13-1-1899, overl. Vlaardingen 14-1-1980.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huijser, geb. Vlaardingen 28-11-1921, overl. Vlaardingen 15-7-1922.
 2. Maria Helena Huijser, geb. Vlaardingen 30-5-1923, overl. Rotterdam 15-11-1995, tr. Vlaardingen 28-8-1946 Gerrit van den Berg, geb. Utrecht 29-1-1926, overl. Vlaardingen 14-6-1982.

XIIIfl
Gerrit Huijser, geb. Vlaardingen 8-4-1909, overl. Zaandam 8-3-1971, relatie met
Antje van der Werf, geb. Zaandam 20-9-1914, overl. Zaandam 25-10-2005.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Annie Huijser, geb. Zaandam 5-7-1934, overl. Zaandam 17-12-1940
 2. Jacob Huijser, geb. Zaandam 19-2-1940, overl. Zaandam 10-6-1941.
 3. Jacob Huijser, 1942-2007.
  vervolg XIVcd

XIIIfm
Alewijn Huijser, geb. Vlaardingen 19-7-1914, overl. Zaanstad 29-8-1992, tr. Zaandam 5-5-1937
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huijser, 1943-2002.
  vervolg XIVce
 2. Robbert Huijser, geb. Zaandam 14-2-1948, overl. Zaandam 14-7-1948.

XIIIfn
Johannes Huijsers, geb. Wlingi [IndonesiŽ] 7-1-1919, overl. Capelle aan den IJssel 26-12-2007, gecr. Capelle aan den IJssel 3-1-2008, tr. Leyton (London) [Groot BrittanniŽ] 15-12-1945
N.N.
XIIIfo
Pieter Cornelis Paulus Huijsers, geb. 's-Gravenhage 29-6-1901 medisch psychisch bedrijfsadviseur, overl. 's-Gravenhage 26-3-1981, tr. Rotterdam 7-6-1928
Sijtje Adriana Stolk, geb. Rotterdam 3-4-1902, overl. Rotterdam 2-4-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus Hendrik Alexander Huijsers, geb. 's-Gravenhage 8-8-1929, overl. Utrecht 30-9-1936.

XIIIfp
Hendrik Huijser, geb. Rotterdam 15-2-1909, tr. Rotterdam 15-6-1938 (akte 2436)
Johanna Aukje van der Zee, geb. Rotterdam.
XIIIfq
Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 3-9-1919, overl. Voorburg 25-1-1971, tr. 's-Gravenhage 29-3-1947
N.N.
XIIIfr
James Huyser, geb. Iowa [Verenigde Staten] 24-6-1921, overl. Iowa [Verenigde Staten] 9-1970 relatie met
n.n.
XIIIfs
Lester Loren Huyser, geb. Killduff (Iowa) [Verenigde Staten] 8-9-1925, overl. Iowa [Verenigde Staten] 6-1969, tr. 5-6-1945
n.n.
XIIIft
Cornie Francis Huyser, geb. Sully (Iowa) [Verenigde Staten] 16-8-1918, overl. Iowa [Verenigde Staten] 6-1976, tr. 20-2-1941
n.n.
XIIIfu
Raymond Huyser, geb. Lynnville (Iowa) [Verenigde Staten] 19-5-1921, overl. Rockvalley lo 16-5-2001, tr. 15-12-1944
n.n.
XIIIfv
John Huyser, geb. Lynnville (Iowa) [Verenigde Staten] 21-5-1923, overl. Doon (Iowa) [Verenigde Staten] 9-1-2000, tr. 21-5-1943
Mathilda de Vries, geb. Rock Valley (Iowa) [Verenigde Staten] 3-4-1924, overl. Doon (Iowa) [Verenigde Staten] 4-10-1997.
XIIIfw
Willis Cornelius Huyser, geb. Lynnville (Iowa) [Verenigde Staten] 6-11-1924, overl. 15-11-1987, tr. 5-4-1958
n.n.
XIIIfx
Robert Jay Huyser, geb. Lynnville (Iowa) [Verenigde Staten] 4-6-1926, overl. Michigan? 1-1976, tr. 23-6-1951
n,n,
XIIIfy
Hendrik Willem Huijser, geb. Barendrecht 21-12-1924, overl. Liege (Frankrijk) 14-9-1976, begr. Barendrecht, tr. Rhoon 15-2-1951
n.n.
XIIIfz
Willis Guijsbert Huyser, geb. Rudd (Iowa) [Verenigde Staten] 16-12-1914, overl. California [Verenigde Staten] 6-5-1992, tr. San Diego (California) [Verenigde Staten] 4-1948
Juanita/Juanta Halstrum, geb. Washington [Verenigde Staten] 1-10-1921, overl. California [Verenigde Staten] 5-1987.
Uit dit huwelijk:
 1. Kathy Jean Huijser, geb. Lemon Grove California [Verenigde Staten] 16-7-1951, overl. Lemon Grove California [Verenigde Staten] 3-2-1978.

XIIIga
Adrianus Huijser, geb. Zwijndrecht 26-3-1920, overl. Rotterdam 30-9-2010, tr. Zwijndrecht 21-6-1949
Cornelia Maria van Wingerden, geb. Zwijndrecht 3-11-1923, overl. Rotterdam 11-7-2010.
XIIIgb
Howard Quirinus Huyser, geb. Sandstone (Minnisota) [Verenigde Staten] 2-8-1904, overl. Reedpoint (Montana) [Verenigde Staten] 4-11-1963, tr. 16-6-1933
Edith E Browne, overl. 4-11-1963.
XIIIgc
Gordon John Huyser, geb. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 20-10-1910, overl. Billings (Montana) [Verenigde Staten] 27-6-1952, tr. Billings (Montana) [Verenigde Staten] 27-6-1952
Irma Lucille Campbell, geb. Exeter Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 2-8-1913, overl. 3-1-1999, begr. Mountain Vieuw Cemetry Exeter Nebraska [Verenigde Staten].
XIIIgd
Sidney James Huyser, geb. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 10-9-1912, overl. Vancouver Washington [Verenigde Staten] 2-2-2002, tr. 16-2-1946
Dorrene E. Schulz, geb. 2-2-1922, overl. Vancouver Washington [Verenigde Staten] 10-8-2002.
XIIIge
Quincy James Huyser, geb. Big Timber (Montana) [Verenigde Staten] 27-2-2018, overl. Galatin Gateway 1-2-1984, tr. 15-8-1948
Agnes/Mae Beekman, geb. 13-3-1925, overl. Galatin Gateway, Galatin, (Montana) [Verenigde Staten] 12-10-1998.
XIIIgf
Cornelius Simon Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 31-12-1896, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 4-11-1963, tr. 28-3-1918
Geziena E. Sena Kraai, geb. North Blendom (Michigan) [Verenigde Staten] 14-6-1896, overl. 2-11-1978.
XIIIgg
John M. IV Huizer, geb. Borculo (Michigan) [Verenigde Staten] 16-10-1898, overl. Zeeland 7-10-1995, tr. (1) 29-3-1923
Winny Haak, geb. 26-9-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Clifford Huijser, 1936-1970.
  vervolg XIVcf

John M. IV Huizer, 1898-1995, relatie (2)
Dora Knapp (De Boer), geb. 29-6-1904, overl. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 31-5-1994.
XIIIgh
Louis Huyser, geb. Zeeland (Michigan) [Verenigde Staten] 28-2-1901, overl. HUdsonville (Michigan USA) 1-1983, tr. 28-12-1921
Gladys Doan, geb. Hudsonville (Michigan) [Verenigde Staten] 30-11-1900, overl. Michigan [Verenigde Staten] 9-1981.
Uit dit huwelijk:
 1. Ward J. Huijser, 1924-1992.
  vervolg XIVcg

XIIIgi
Laverne Huizer, geb. Zeeland (Michigan) 8-11-1912, overl. Hudsonville (Michigan USA) 22-2-1993, relatie met
n.n.
XIIIgj
Lester Huyser, geb. 20-2-1924, overl. Grand Rapids (Michigan, USA) 4-3-2000, tr. 16-6-1950
n.n.
XIIIgk
Roy John Huyser, geb. 1-8-1921, overl. Rio Hondoras/Cameron TX 14-12-2001, tr. 24-5-1941
n.n.
XIIIgl
Melvin Jacob Huiyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 8-9-1909, overl. Michigan (USA) 18-12-1990, tr. 5-6-1933
n.n.
XIIIgm
Richard Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 8-6-1911, overl. 12-11-1991, tr. 28-2-1933
n.n.
XIIIgn
Louis Edmund Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 21-2-1916, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 3-8-2002, tr. (1) 28-6-1940
Fanny Overway, geb. 20-5-1919, overl. 28-5-1941.

Louis Edmund Huyser, 1916-2002, tr. (2) 23-4-1944
Harriet Nijeholt, geb. Whitesboro-New York Mills [Verenigde Staten] 12-2-1919, overl. Michigan [Verenigde Staten] 12-1973.
XIIIgo
Roger Donald Huyser, geb. Beaverdam (Michigan) [Verenigde Staten] 30-10-1918, overl. Grand Rapids (Michigan) [Verenigde Staten] 22-11-1999, tr. (1) 13-3-1937
n.n.

Roger Donald Huyser, 1918-1999, tr. (2) 17-5-1946
n.n.
XIIIgp
Donald Lawrence Huyser, geb. St. Louis (Montana) [Verenigde Staten] 3-8-1925, overl. 11-7-1995, tr. 23-6-1950
n.n.
XIIIgq
Robert Louis Huyser, geb. Holland (Michigan( [Verenigde Staten] 3-2-1929, overl. 27-1-2002, tr. 7-4-1955
n.n.
XIIIgr
Gerard Johannes Huyser, geb. Hilversum 14-9-1946, overl. Hilversum 17-11-2001, tr. Hilversum 15-3-1973, gesch. Hilversum 27-2-1996
n.n.
XIIIgs
Quirinus Huijser, geb. Laren 3-6-1948, overl. 5-12-1973, tr.
Elisabeth Hensing, geb. Rotterdam 1-5-1951, overl. Amsterdam 9-11-1989, begr. Amsterdam 14-11-1989.
XIIIgt
Adrianus Johannes Huijzers, geb. Willemstad 22-7-1932, overl. Moerdijk 10-11-2010, tr. Fijnaart en Heijningen 12-9-1956
n.n.
XIIIgu
Maarten Pieter Huijzers, geb. Willemstad 27-8-1938, overl. Roosendaal en Nispen 27-7-2003, tr. Steenbergen 10-8-1960
n.n.
XIIIgv
Willem Huijzers, geb. Willemstad 7-11-1929, overl. Fijnaart en Heijningen 22-12-1995, begr. Fijnaart, tr. Fijnaart en Heijningen 15-10-1958
n.n.
XIIIgw
Teunis Huijzers, geb. Willemstad 1-9-1923, overl. Nieuwegein 16-7-1996, tr. Oud en Nieuw Gastel 18-1-1957
n.n.
XIIIgx
Adrianus Johannes Huijzers, geb. Willemstad 13-11-1925, overl. Utrecht 17-4-1984, tr. Amsterdam 25-5-1950
N.n. Steenhart
XIIIgy
Teunis Huijzers, geb. Willemstad 16-2-1947, overl. Moerdijk 29-4-2010, tr. Willemstad 29-11-1968
n.n.
XIIIgz
Bastiaan Huijzers, geb. Rotterdam 4-2-1928, overl. Apeldoorn 1-6-2010, tr. Avereest 4-6-1954
n.n.
XIIIha
Nicolaas Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 16-8-1933, overl. Steenbergen 28-12-2008, tr. Steenbergen 25-5-1973
n.n.
XIIIhb
Cornelis Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 26-2-1925, overl. Roosendaal 7-3-1968, tr. (1) Dinteloord en Prinsenland 24-8-1946, gescheiden Dinteloord en Prinsenland 14-9-1950
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Jozua Adrianus Martinus Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 5-1-1947, overl. Roosendaal 5-2-1947.

Cornelis Huijzers, 1925-1968, tr. (2) Roosendaal 6-7-1951
XIIIhc
Gerardus Jacobus Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 24-7-1929, overl. Heerlen 18-5-2008, tr. Heerlen 14-4-1955
n.n.
XIIIhd
Johannes Laurens Huijzers, geb. Dinteloord en Prinsenland 4-5-1951, overl. Steenbergen 20-11-2001, tr. Etten-Leur 28-2-1975, gesch. Etten-Leur 8-2-1985
n.n.
XIIIhe
Harry Huijzers, geb. Rotterdam 16-12-1938, overl. Rotterdam 7-5-2003, begr. Numansdorp 12-5-2003, tr. Numansdorp 15-10-1965
n.n.
XIIIhf
Gerard Huijzers, geb. Rotterdam 19-3-1952, overl. Rotterdam 4-12-1999, tr. Rotterdam 21-6-1974
n.n.
XIIIhg
Johannes Hendricus Antonie Huizer, geb. Amsterdam 15-3-1904, overl. Amsterdam 21-10-1987, begr. Amsterdam 26-10-1987, tr. (1) Amsterdam 8-10-1925, gesch. Amsterdam 8-4-1939
Antonia Johanna Sophia Mathezing, geb. Amsterdam 23-7-1897, overl. Amsterdam 20-5-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Theodorus Marinus Huizer, geb. Amsterdam 29-1-1930, overl. Veldhoven 3-3-2005, tr. Amsterdam 19-6-1974 n.n.
 2. N.n. Huizer, tr. 22-3-1957 Fennechien Molema, geb. Den Helder 2-11-1932, overl. Amsterdam 25-12-1986, begr. Amsterdam 30-12-1986.

Johannes Hendricus Antonie Huizer, 1904-1987, tr. (2) Amsterdam 1938
Hendrika Maria Sweerman, geb. 28-6-1909.

Johannes Hendricus Antonie Huizer, 1904-1987, tr. (3) Amsterdam 6-11-1947
Albertje Elsje Maria Geersinga, geb. 's-Gravenhage 29-7-1900, overl. Ammsterdam 22-10-1980.
XIIIhh
Hendrikus Antonie Huijzer, geb. Amsterdam 17-9-1902, tr. Amsterdam 26-1-1927
Vokje Looper, geb. Rauxel [Duitsland] 18-9-1900.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert Huijzer, 1930-2001.
  vervolg XIVch
 2. Hendrikus Antonie Huijzer, 1931-2000.
  vervolg XIVci

XIIIhi
Reinier Johannes Huijzer, geb. Amsterdam 22-3-1904, overl. Amsterdam 1-4-1966, tr. Amsterdam 30-5-1934
Elisabeth Geertruida van Ieperen, geb. Amsterdam 24-8-1909, overl. Amsterdam 12-8-1979.
XIIIhj
Gerardus Hendricus Johannes Huijzer, geb. Amsterdam 26-3-1901, overl. Hilversum 18-8-1973, tr. (1) Amsterdam 7-4-1920 (Reg.6B fol. 43), gescheiden Amsterdam 13-10-1955
Geertruida Riechelman, geb. Amsterdam 17-7-1897.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Huijzer, geb. Amsterdam 8-2-1921, overl. Amsterdam 18-6-2000, tr. Amsterdam 18-10-1939 n.n. Riechelman
 2. Gerarda Hendrika Huijzer, geb. Amsterdam 4-1-1927, overl. Haarlemmermeer 28-10-1907, tr. Amsterdam 31-1-1946 n.n.

Gerardus Hendricus Johannes Huijzer, 1901-1973, tr. (2) Amsterdam 23-7-1962
n.n.
XIIIhk
Leonardus Johannes Bernardus Huijzer, geb. Amsterdam 17-8-1903, tr. Amsterdam 11-6-1924
Wilhelmina Johanna Hellegers, geb. Amsterdam 24-3-1903.
XIIIhl
Johannes Christiaan Bertinus Huijzer, geb. Amsterdam 27-11-1897, overl. Haarlem 5-7-1963, begr. Bloemendaal 9-7-1963, tr. Amsterdam 25-7-1917
Elisabeth Angťlica Moens, geb. Amsterdam 14-10-1895, overl. Bloemendaal 14-1-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Christiaan Bertinus Maria Huijzer, 1918-1990.
  vervolg XIVcj
 2. Maria Anna Helena Huijzer, geb. Amsterdam 3-3-1920, overl. Heemstede 30-5-1997, begr. Bloemendaal, tr. Lla Rochelle [Frankrijk] 12-7-1943, gesch. Haarlem 19-2-1957 n.n. Schneider.
 3. Petrus Canisius Maria Huijzer, 1921-1982.
  vervolg XIVck
 4. Franciscus Xaverius Carolus Huijzer, 1923-1977.
  vervolg XIVcl
 5. Johanna Constantina Maria Huijzer, geb. Amsterdam 23-2-1926, overl. Haarlem 8-6-2002, tr. (1) Haarlem 25-6-1946, gesch. Haarlem 10-7-1970 n.n.
 6. Norbertus Maria Petrus Canisius Huijzer, 1918-2003.
  vervolg XIVcm
 7. Carolus Maria Petrus Canisius Huijzer, 1935-2006.
  vervolg XIVcn
 8. Wilhelmus Petrus Canisius Huijzer, geb. en overl. Bloemendaal 25-5-1938.

XIIIhm
Jan Huizer, geb. Rotterdam 25-7-1913, overl. Gerolstein [Duitsland] 31-5-1992, tr. Leiderdorp 21-8-1941
n.n.
XIIIhn
Gerard Adriaan Huizer, geb. Rotterdam 6-5-1935, overl. Krimpen aan den IJssel 7-6-2002, tr. Rotterdam 29-12-1961
n.n.
XIIIho
Hendrik Huizer, geb. Ridderkerk 9-1-1960, overl. Velsen 20-11-1996, tr. Velsen 30-5-1984
n.n.
XIIIhp
Jacob Huizer, geb. Ridderkerk 11-12-1949, overl. Ridderkerk 14-8-1979, begr. Ridderkerk 17-8-1979, tr. Ridderkerk 29-11-1973
n.n.
XIVa
Johannes Huizer, geb. 's-Gravenhage 8-11-1905, tr. Schiedam 6-5-1931
Plonia Lukaart, geb. Rotterdam 23-9-1908, overl. Rotterdam 20-3-2000.
XIVb
Leendert Huizer, geb. 's-Gravenhage 15-5-1907, overl. Vlaardingen 7-6-1993, tr. Schiedam 28-6-1933
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan Anton Huizer, geb. Schiedam 29-7-1944, overl. Vlaardingen 19-3-1996, tr. Schiedam 6-5-1993 n.n.

XIVc
Jan Huizer, geb. Rotterdam 6-4-1913, overl. Rotterdam 7-4-1996, tr. Rotterdam 21-4-1937

XIVd
Pieter Huizer, geb. Rotterdam 20-8-1914, overl. Rotterdam 9-9-1976, tr. Rotterdam 2-7-1941
Van Deventer.
XIVe
Janna Huizer, geb. Rotterdam 23-3-1917, overl. Rotterdam 17-6-2002, tr. (1)

Janna Huizer, 1917-2002, tr. (2) Rotterdam 24-9-1941
Pieter Anton Barm, geb. Rotterdam 12-1-1911, overl. Rotterdam 7-4-1992.
XIVf
Hendrik Huizer, geb. Rotterdam 21-11-1918, overl. Barneveld 18-5-1985, tr. Rotterdam 18-5-1938

XIVg
Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 19-1-1922, overl. Rotterdam 20-12-1995, begr. Rotterdam 23-12-1995, tr. Rotterdam 13-7-1949
Johanna de Looff, geb. Krimpen aan den IJssel 17-6-1923, overl. Rotterdam 1-8-1990.
XIVh
Wilhelm Huizer, geb. Rotterdam 17-6-1924, overl. Zwijndrecht 4-9-2007, tr. Rotterdam 17-10-1945

XIVi
Cornelis Huizer, geb. Schiedam 23-2-1913, overl. Schiedam 15-11-2003, tr. Schiedam 9-10-1935
Gerarda Helena Bijtenhoorn, geb. Schiedam 17-2-1911, overl. Schiedam 15-1-2001.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Huizer, 1935-1995.
  vervolg XVa

XIVj
Jan Huizer, geb. Schiedam 19-5-1915, overl. Aa en Hunze 20-5-2001, tr. 9-10-1940
Lijntje Maaike den Hollander, geb. Rotterdam, overl. Rolde 7-6-1992.
XIVk
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 19-8-1922, overl. Rotterdam 7-11-2004, tr. Rotterdam 16-7-1958
Jansje Spek, geb. Rotterdam 10-8-1918, overl. Rotterdam 14-3-2003.
XIVl
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 20-1-1929, overl. Rotterdam 26-3-1990, tr. 's-Hertogenbosch 21-7-1955

XIVm
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 1-12-1927, overl. Barendrecht 11-2-1990, gecr. Rotterdam 15-2-1990, tr. Rotterdam 25-3-1953
Van Hulst.
XIVn
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 6-4-1918, overl. Rotterdam 27-2-2001, tr. Rotterdam 30-10-1946

XIVo
Cornelis Johannes Huizer, geb. Rotterdam 22-2-1923, overl. Rotterdam 26-9-2003, tr. Rotterdam 31-10-1951
Gardina Pors, geb. Rotterdam 3-9-1925, overl. Rotterdam 8-4-1998.
XIVp
Hilbert Huizer, geb. Rotterdam 17-3-1930, overl. Rotterdam 22-1-2003, tr. Havering (Groot BrittanniŽ) 25-4-1968

XIVq
Arie Huizer, geb. Rotterdam 4-10-1934, overl. Horst 21-12-2004, tr. 30-8-1963

XIVr
Geert Huizer, geb. Rotterdam 25-11-1928, overl. Rotterdam 28-3-1995, tr. Rotterdam 27-10-1954

XIVs
Cornelis Huizer, geb. Rotterdam 8-3-1947, overl. Bergen op Zoom 23-12-2003, tr. Rotterdam 8-8-1968

XIVt
Cornelis Krijn Huijzer, geb. Rotterdam 31-10-1935, overl. Etten-Leur 23-8-2010, tr. Pijnacker 22-11-1961

XIVu
Jan Huijzer, geb. Schiedam 1-11-1929, overl. Vlaardingen 20-2-2004, tr. Vlaardingen 24-2-1950

XIVv
Wouter Huizer, geb. Ridderkerk 16-10-1939, overl. Dordrecht 31-3-2002, tr. Sliedrecht 25-4-1962

XIVw
Johannes Huizer, geb. Ridderkerk 23-10-1934, overl. Breda 17-2-2005, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 19-6-1958

XIVx
Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 22-9-1948, overl. Fiss (Oostenrijk) 18-3-1992, tr. Alblasserdam 16-5-1969

XIVy
Peter Jan Huijzer, geb. Schiedam 9-9-1950, overl. Alkmaar 2-6-2007, tr. Heiloo 24-3-1986

XIVz
Pieter Huizer, geb. Rotterdam 26-12-1921, overl. Rotterdam 7-9-2002 tr. Rotterdam 21-8-1946
Nieske Angenita Smidt, geb. Culemborg 28-6-1925, overl. Rotterdam 31-3-2000.
XIVaa
Jacob Huizer, geb. Rotterdam 25-6-1927, overl. Asten 24-12-2001, tr. Rotterdam 12-1-1949

XIVab
Bastiaan Jacob Levinus Huizer, geb. Vlissingen 9-12-1928, overl. Vlissingen 5-12-2004, tr. Vlissingen 8-3-1950

XIVac
Willem Antonius Johannes Huizer, geb. Rotterdam 10-7-1919, overl. Rotterdam 21-1-2005, tr. (1) Rotterdam 3-6-1942, gesch. Rotterdam 21-7-1950

Willem Antonius Johannes Huizer, 1919-2005, tr. (2) Rotterdam 7-1-1953

XIVad
Bastiaan Jan Huizer, geb. Rotterdam 27-8-1928, overl. Spijkenisse 11-11-2002, tr. 's-Hertogenbosch 6-11-1954

XIVae
Pleun Huizer, geb. Ridderkerk 2-11-1932, overl. Ridderkerk 20-5-2007, begr. Ridderkerk 25-5-2007, tr. Ridderkerk 23-4-1957

XIVaf
Dirk Huizer, geb. Rotterdam 29-3-1927, overl. Rotterdam 24-8-2001, tr. Rotterdam 18-4-1951

XIVag
Teunis Huizer, geb. Ridderkerk 24-3-1904, overl. Ridderkerk 14-2-1972, begr. Ridderkerk 18-2-1972, tr. Ridderkerk 23-9-1930
Magdalena van Prooijen, geb. Barendrecht 1-9-1901, overl. 21-10-1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Huizer, geb. Ridderkerk 9-7-1931, overl. Rotterdam 25-1-1937.
 2. Magdalena Huizer, geb. Ridderkerk 2-7-1938, overl. Rotterdam 8-11-1995, begr. Brielle 11-11-1995, tr. Ridderkerk 7-1-1964.

XIVah
Jan Arie Huijzer, geb. 's-Gravendeel 1-1-1937, overl. Delft 7-4-2000, tr. Wateringen 28-1-1961

XIVai
Jan Arie Huijser, geb. Dordrecht 1-10-1939, overl. Dordrecht 5-12-2009, begr. Dordrecht, tr. (1) Dordrecht 15-6-1961, gescheiden Dordrecht 16-4-1970.

Jan Arie Huijser, 19239-2009, tr. (2) 22-5-1970
XIVaj
Joor Gijsbertus Huizer, geb. Haarlemmermeer 11-8-1929, overl. Leiden 11-12-2001, tr. Voorhout 15-6-1960
XIVak
Simon Gerardus Huizer, geb. Lisse 3-12-1935, overl. Susteren 31-10-1995, tr. Sassenheim 11-7-1962.
XIVal
Jan Huizer, geb. Lisse 18-1-2-1937, overl. Oss 10-10-2006, tr. Heesch 15-12-1967

XIVam
Joris Huizer, geb. Ridderkerk 11-12-1903, overl. Rotterdam 8-11-1993, begr. Ridderkerk 12-11-1993, tr. Schiedam 25-10-1933
Volksje van Nes, geb. Ridderkerk 16-8-1907, overl. Rotterdam 10-1-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. n.n. Huizer, tr. Riddekerk 15-3-1967 Pieter van der Pol, geb. Rijsoord 13-7-1939, overl. Ridderkerk 7-9-1981.

XIVan
Joost Huizer, geb. Ridderkerk 13-1-1906, overl. Ridderkerk 22-4-1980, tr. Zwijndrecht 23-5-1935
Neeltje de Geus, geb. 's-Gravendeel 23-1-1911, overl. Rotterdam 6-12-1979.
Uit dit huwelijk:
 1. n.n. Huizer, tr. Ridderkerk 11-9-1958 Cornelis Holleman, geb. Rotterdam 17-11-1928, overl. Barendrecht 28-10-2001.

XIVao
Meeuwus Huizer, geb. Ridderkerk 24-12-1906, overl. Zwijndrecht 22-5-1997, tr. Zwijndrecht 13-8-1931
Annigje den Hollander, geb. Zwijndrecht 25-7-1910, overl. Zwijndrecht 21-6-2000, begr. Zwijndrecht 25-6-2000.
Uit dit huwelijk:
 1. n.n. Huizer, tr. Dordrecht 20-6-1957 Hanna Vleezenbeek, geb. Dordrecht 27-5-1939, overl. Dordrecht 21-11-1983.

XIVap
Jan Johannes Huizer, geb. Ridderkerk 17-3-1908, overl. Rotterdam 18-8-1990, begr. Ridderkerk 22-8-1990, tr. Ridderkerk 24-2-1948
Jannetje van der Steen, geb. Ridderkerk 27-9-1914, overl. Ridderkerk 3-6-2005, begr. Ridderkerk.
XIVaq
Gerard Huizer, geb. Ridderkerk 23-12-1913, overl. Dordrecht 5-5-1989, begr. Ridderkerk 9-5-1989, tr. 's-Gravendeel 26-4-1950
Geertje Rijkhoek, geb. 's-Gravendeel 21-9-1915, overl. Mijdrecht? 16-6-1999, begr. Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huizer, geb. Ridderkerk 5-8-1951, overl. Glencoe [Verenigde Staten] 17-8-2004, begr. Mijdrecht , tr. Ridderkerk 5-8-1975.

XIVar
Adrianus Huizer, geb. IJsselmonde 28-6-1930, overl. Rotterdam 27-11-1999, tr. Rotterdam 23-1-1957
XIVas
Gijsbert Joris Huijzer, geb. Ridderkerk 25-5-1937, overl. Ridderkerk 2-7-1994, tr. Ridderkerk 22-4-1966.
XIVat
Joris Huijzer, geb. Ridderkerk 26-5-1920, overl. Meppel 19-3-2005, tr. Rotterdam 28-8-1946
Muilwijk.
XIVau
Hendrik Cornelis Huijzer, geb. IJsselmonde 28-1-1928, overl. Rotterdam 31-5-2000, tr. Barendrecht 6-2-1952

Uit dit huwelijk:
 1. Barbera Willemina Huizer, geb. Rotterdam 18-2-1956, overl. Barendrecht 19-12-2005, tr. Barendrecht 18-11-1975.

XIVav
Leendert Jan Huijzer, geb. Barendrecht 10-8-1914, overl. Ridderkerk 1-11-1987, tr. Ridderkerk 8-4-1941
Biesbroek.
XIVaw
Jan Huijzer, geb. Barendrecht 26-9-1919, overl. Ridderkerk 7-3-2000, tr. Barendrecht 24-2-1949
XIVax
Bastiaan Huijser, geb. Papendrecht 11-7-1913, overl. Papendrecht 5-10-1968, tr. Papendrecht 6-12-1952
Marigje Romijn, geb. Papendrecht 19-10-1916, overl. Dordrecht 9-12-1991.
XIVay
Jan Huizer, geb. Hardinxveld 3-7-1923, overl. Gorinchem 22-11-2004, tr. Hardinxveld 5-12-1950.
XIVaz
Arie Huizer, geb. Hardinxveld 5-11-1910, overl. Rotterdam 10-2-1997, tr. Giessendam 23-10-1937
Leentje Maria de Keijzer, geb. Sliedrecht 24-5-1913, overl. Rotterdam 1-1-1971.
XIVba
Jan Hendrik Huizer, geb. Hardinxveld 23-3-1918, overl. Zaltbommel 22-6-1994, begr. Zaltbommel 25-6-1994, tr. Hardinxveld 16-4-1946
Teuntje Koppelaar, geb. Giessendam 9-11-1919, overl. Ammerzoden 22-2-2012, begr. Zaltbommel 28-2-2012.
XIVbb
Bastiaan Huizer, geb. Giessendam 26-6-1926, overl. Gorinchem 19-9-1997, tr. Giessendam 22-2-1952.
Rijna Dubbeldam, begr. Giessenburg.
XIVbc
Arie Huizer, geb. Giessendam 8-7-1930, overl. Gorinchem 30-10-2002, tr. Hardinxveld 20-6-1952.
XIVbd
Bastiaan Huizer, geb. Rotterdam 22-1-1922, overl. Spijkenisse 8-12-2005, tr. (1) Rotterdam 11-10-1950, gesch. Rotterdam 6-1-1978.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Huizer, 1948-2010.
  vervolg XVb

Bastiaan Huizer, 1922-2005, tr. (2) Rotterdam 12-3-1980
Ellij van IJperen, geb. Rotterdam 15-7-1929, overl. Spijkenisse 27-7-2004.
XIVbe
Johannes Huizer, geb. Rotterdam 5-10-1924, overl. Westvoorne 18-8-1992, tr. Rotterdam 2-5-1952.
XIVbf
Jan Arie Huizer, geb. Hardinxveld 17-2-1913, overl. Gorinchem 7-6-1980, tr. Hardinxveld 15-12-1944
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Arie Huizer, geb. Hardinxveld 5-7-1945, overl. Gorinchem 17-8-2010.

XIVbg
Arie Martinus Huizer, geb. Dordrecht 14-5-1926, overl. Dordrecht 15-11-2005, begr. Dordrecht 21-11-2005, tr. (1) Dordrecht 6-8-1952
Eva Johanna Boshoven, geb. Dordrecht 9-1-1928, overl. Dordrecht 25-6-1980.

Arie Martinus Huizer, 1926-2005, tr. (2) Graafstroom 29-8-1986.
XIVbh
Arie Martinus Huizer, geb. Dordrecht 6-4-1931, overl. Dordrecht 3-12-2002, tr. Zwijndrecht 26-8-1958
Lenie Nelly Jeanette van Gelderen, geb. Zwijndrecht 21-1-1933, overl. Dordrecht 31-1-2002.
XIVbi
Martinus Huizer, geb. Ridderkerk 12-3-1919, overl. 's-Gravenhage 14-10-1977, begr. Zoetermeer 19-10-1977, tr. Schiedam 12-4-1945
Marina van den Bos, geb. schiedam 12-11-1918, overl. Zoetermeer 21-8-2007, gecr. Zoetermeer 27-8-2007.
XIVbj
Arie Huizer, geb. Ridderkerk 17-6-1923, overl. Deventer 19-11-2000, tr. (1) IJsselmonde 10-5-1950, gesch. Rotterdam 26-11-1982.

Arie Huizer, 1923-2000, tr. (2) Bathmen 18-4-1984.
XIVbk
Martinus Huizer, geb. Ridderkerk 19-2-1932, overl. Bleiswijk 5-5-2005, tr. Rotterdam 23-7-1952.
XIVbl
Ewout Johannes Huizer, geb. Ridderkerk 21-6-1944, overl. Rotterdam 12-12-1990, begr. Ridderkerk 17-12-1990, tr. Ridderkerk 3-5-1967.
XIVbm
Leendert Huizer, geb. Ridderkerk 11-2-1953, overl. Rotterdam 9-8-2008, tr. (1) Zwijndrecht 12-11-1981, gesch. Zwijndrecht 27-4-1984; tr. (2) Ridderkerk 5-7-1996, gesch. Ridderkerk 9-9-2004.
XIVbn
Albertus Hendrikus Huizer, geb. Rotterdam 8-8-1924, overl. Leeuwarden 26-3-1987, tr. Rotterdam 28-12-1945
Huiberdina Cool, geb. Rotterdam 23-9-1928, overl. Rotterdam 30-12-1995.
Uit dit huwelijk:
 1. Huibert Willem Huizer, geb. Rotterdam 21-6-1951, overl. Rotterdam 23-11-1951.

XIVbo
Willem Pieter Huizer, geb. Rotterdam 8-12-1930, overl. Rotterdam 21-2-2001, gecrem. Spijkenisse 27-2-2001, tr. Beverwijk 16-2-1954.
XIVbp
Leendert Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 25-2-1941, overl. Alblasserdam 8-4-2001, begr. Alblasserdam 12-4-2001, tr. Alblasserdam 15-12-1965, gesch. Alblasserdam 12-4-1988.
XIVbq
Gerrit Huizer, geb. Ridderkerk 11-8-1944, overl. Rotterdam 19-9-1992, begr. Ridderkerk, tr. Spijkenisse 20-12-1974.
XIVbr
Antonie Huijzer, geb. Sliedrecht 17-5-1922, overl. Leidschendam 15-10-1995, tr. Sliedrecht 25-10-1945
Erke Johanna van Wijngaarden, geb. Sliedrecht 14-4-1923, overl. Dordrecht 9-11-1980.
XIVbs
Antonie Huijzer, geb. Sliedrecht 19-6-1920, overl. Gorinchem 28-11-2008, tr. Sliedrecht 23-4-1946
Maria Visser, geb. Sliedrecht 26-4-1924, overl. Sliedrecht 17-1-1996.
XIVbt
Hendrinus Huijzer, geb. Sliedrecht 27-1-1922, overl. Ridderkerk 21-4-2007, tr. Sliedrecht 15-8-1950.
XIVbu
Antonie Huijzer, geb. Sliedrecht 2-2-1929, overl. Zwijndrecht 22-3-2007, tr. Sliedrecht 24-11-1952.
XIVbv
Arie Huijzer, geb. Sliedrecht 12-12-1931, overl. Rotterdam 31-8-2007, tr. (1) Sliedrecht 17-10-1953, gesch. Sliedrecht 2-11-1979, tr. (2) Rotterdam 19-10-2005.
XIVbw
Antonie Huijzer, geb. Sliedrecht 24-2-1929, overl. Nieuwegein 18-5-2002, begr. Buurmalsen, tr. (1) Sliedrecht 7-4-1951
Johanna Lakerveld, geb. Sliedrecht 3-7-1929, begr. Buurmalsen.

Antonie Huijzer, 1929-2002, tr. (2) Papendrecht 12-5-1966, gescheiden Papendrecht 23-3-1984.
XIVbx
Willem Huijzer, geb. Sliedrecht 24-6-1931, overl. Werkendam 8-11-2008, begr. Werkendam, tr. Werkendam 18-3-1955
Dora Kooijmans, geb. 10-9-1933, overl. 19-4-2010.
XIVby
Jan Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 1-8-1938, overl. Dordrecht 4-1-2003, tr. Ridderkerk 4-6-1974.
XIVbz
Leendert Huizer, geb. Rijsoord 18-5-1950, overl. Dordrecht 21-10-2008, tr. Reimerswaal 27-4-1973.
XIVca
Pieter Cornelis Huizer, geb. Ridderkerk 21-12-1940, ged. Ridderkerk 16-2-1941, overl. Zevenbergen 27-10-2007, tr. Ridderkerk 7-8-1964.
XIVcb
Krijn Cornelis Huizer. geb. Rotterdam 25-2-1944, overl. Woudenberg 2-9-1989, tr. Emmeloord 13-9-1968.
XIVcc
Pieter Anthonie Huijser, geb. Oostzaan 10-10-1931, overl. Zaanstad 22-6-2010, tr. Oostzaan 27-9-1958.
XIVcd
Jacob Huijser, geb. Zaandam 16-1-1942, overl. Zaanstad 13-2-2007, tr. Zaandam 22-12-1965, gesch. Zaanstad 30-12-1983.
XIVce
Cornelis Huijser, geb. Koog aan de Zaan 22-1-1943, overl. Schermerhoorn 4-9-2002, tr. Zaandam 1-7-1970.
XIVcf
Clifford Huyser, geb. 22-10-1936, overl. 5-1970.
XIVcg
Ward J Huyser, geb. Hudsonville 1924, overl. Grand Rapids 1992, tr. 23-2-1946
XIVch
Albert Huijzer, geb. Amsterdam 3-3-1930, overl. Amsterdam 23-5-2001.
XIVci
Hendrikus Antonie Huijzer, geb. Amsterdam 22-9-1931, overl. Almere 10-1-2000.
XIVcj
Johannes Christiaan Bertinus Maria Huijzer, geb. Amsterdam 19-5-1918, overl. Kortenhoef 10-8-1990, tr. Bloemendaal 10-7-1950
Elisabeth Martina Thoolen, geb. Hillegom 24-11-1922, overl. Kortenhoef 1-1-1995.
XIVck
Petrus Canisius Maria Huijzer, geb. Amsterdam 28-12-1921, overl. Haarlem 30-9-1982, tr. Haarlem 15-12-1948
Christina Johanna Maria Herbermann, geb. Amsterdam 1-6-1920, overl. Haarlem 6-6-2000.
XIVcl
Franciscus Xaverius Carolus Huijzer, geb. Amsterdam 7-9-1923, overl. Haarlem 5-1-1977, tr. Amsterdam 29-5-1952
Van Raalte
{dochter van Harmen van Raalte en Trijntje van den Berg} Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Lidwina Maria Huyzer, geb. Haarlem 20-4-1961, overl. Haarlem 26-7-2010.

XIVcm
Norbertus Maria Petrus Canisius Huijzer, geb. Amsterdam 5-1-1928, overl. Amsterdam 21-2-2003, otr. Amsterdam 31-5-1956, tr. Amsterdam 6-6-1956

XIVcn
Carolus Maria Petrus Canisius Huijzer, geb. Amsterdam 24-2-1935, overl. Haarlem 24-5-2006, tr. Beverwijk 26-7-1962

Uit dit huwelijk:
 1. Agnes Elisabeth Maria Huyzer, geb. Bloemendaal 3-6-1966, overl. Bloemendaal 29-1-1969.

XVa
Cornelis Huizer, geb. Schiedam 4-9-1935, overl. Rotterdam 11-2-1995, gecr. Rotterdam, tr. Rotterdam 12-7-1960

XVb
Johannes Huizer, geb. Rotterdam 23-4-1948, overl. Ithaca (Griekenland) 6-6-2010, tr. (1) Zwijndrecht 1-9-1972; gescheiden Zwijndrecht 1-6-1987