© B. Blommers

Genealogie
Wouter Mol


I

Wouter Mol, geb. ca. 1600, tr.
.....
Uit dit huwelijk:
 1. Herman Wouters Mol.
  vervolg II

II
Herman Wouters Mol, geb. 's-Gravendeel 1605, overl. 's-Gravendeel 24-5-1676, tr.
Adriaantje Jooste, geb. 's-Gravendeel 1610.
Uit dit huwelijk:
 1. Heyndrick Hermansz. Mol.
  vervolg III

III
Heyndrick Hermansz. Mol, tr.
Ariaantje Cornelisse Soeteman.
Uit dit huwelijk:
 1. Ary Hendriksz. Mol 1660-1724.
  vervolg IV

IV
Ary Hendriksz. Mol, geb. 's-Gravendeel ± 1660 Woont aan de Buitendijk bij het veer, lidmaat 1714, 23, testeert 23-3-1724, begr. 's-Gravendeel 13-7-1724 ref.nr. 11.07.2003 sGDp122, tr. Maasdam 21-3-1683
Mayke Ariens, geb. Maasdam ± 1660, overl. 's-Gravendeel < 5-2-1714 ref.nr. 11.07.2003 sGDp122.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Ariensz. Mol, 1685-1771.
  vervolg V

V
Hendrik Ariensz. Mol, Boterschipper geb. 's-Gravendeel 1685, begr. 's-Gravendeel 30-4-1771, tr.
Ariaantje Jacobs de Man, geb. 's-Gravendeel 1690, begr. 's-Gravendeel 16-9-1779. {dr. van Jacob Ariens de Man en Marijgje Ariens Mookhoek} Uit dit huwelijk:
 1. Ary Hendriksz. Mol, -1797.
  vervolg VI

VI
Ary Hendriks Mol, begr. 's-Gravendeel 4-3-1797, tr.
Lena Pieters van der Willigen, geb. 's-Gravendeel 1728, begr. 's-Gravendeel 21-8-1777. {dr. van Pieter Joris van der Willigen (1685-1755) en Jannigje Abrahams de Baat (1690-1743)} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Ariensz. Mol, 1749-1814.
  vervolg VII

VII
Pieter Ariensz. Mol, ged. 's-Gravendeel 7-12-1749, overl. 's-Gravendeel 14-5-1814, werkman, tr. 's-Gravendeel 1775
Pietertje de Vos, ged. Heer Oudelands Ambacht 25-10-1753, begr. 's-Gravendeel 4-11-1809 {dr. van Teunis Maertens de Vos en Jannigje Pieters Dekker} Uit dit huwelijk:
 1. Theunis Mol, 1776-1846.
  vervolg VIIIa
 2. Lena Mol, geb. 's-Gravendeel 1771, overl. Dubbeldam 19-12-1842, otr. 's-Gravendeel 10-4-1807
  Cornelis Willems Pluijmert, ged. Puttershoek 20-9-1777, overl. Dubbeldam 28-1-1863 als Cornelis Pluim. {zn. van Willem Cornelisz Pluimert en Annigje Jansd Groen}
 3. Arie Mol, 1780-1866.
  vervolg VIIId
 4. Jannigje Mol, geb. 's-Gravendeel 4-4-1784, overl. 's-Gravendeel 11-11-1826, otr. 's-Gravendeel 13-11-1807
  Arie Woutersz van der Graaf, geb. Zandelingen Ambacht 1779, overl. 's-Gravendeel 22-3-1820. {zn. van Wouter Fransz van der Graaf en Niesje Ariesen Boers}
 5. Jan Mol, 1789-1862.
  vervolg VIIIb
 6. Annigje Mol, geb. 's-Gravendeel 20-6-1792, overl. 's-Gravendeel 1-5-1873, tr. 's-Gravendeel 25-10-1815
  Arij Pietersz van Twist, geb. 's-Gravendeel 7-4-1787, overl. 's-Gravendeel 19-7-1833 {zn. van Pieter Bastiaans van Twist en Cornelia Pieters Naderon}
 7. Jaapje Mol, geb. 's-Gravendeel 14-10-1794, overl. 's-Gravendeel 22-9-1834, tr. 's-Gravendeel 27-11-1819
  Pieter Gerritsz Noteboom, geb. 's-Gravendeel 31-8-1785, ged. 's-Gravendeel 4-9-1785, overl. 's-Gravendeel 18-3-1847. {zn. van Gerrit Ariensz Noteboom en Maria Ariensd Kleinjan}
 8. Cornelis Mol 1797-1876.
  vervolg VIIIc

VIIIa
Theunis Mol, geb. 's-Gravendeel 7-4-1776, overl. 's-Gravendeel 11-11-1846, otr. 's-Gravendeel 18-4-1806
Dirkje van der Stel, geb. 's-Gravendeel 1772, overl. 's-Gravendeel 12-5-1839. {dr. van Jan van der Stel (1745-1820) en Aagje Teunisd Eland (-1804)} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Mol, geb. 's-Gravendeel 7-10-1812, overl. als Arij Teunisse Mol 's-Gravendeel 16-11-1812.
 2. Arie Mol, geb. 's-Gravendeel 5-1-1814.

VIIIb
Jan Mol, geb. 's-Gravendeel 23-5-1789, ged. 's-Gravendeel 24-5-1789, overl. 's-Gravendeel 13-5-1862, tr. 's-Gravendeel 4-5-1816
Pietertje Jansd Barendregt, geb. 's-Gravendeel 24-5-1795, ged. 's-Gravendeel 25-5-1795, overl. 's-Gravendeel 18-11-1874. {dr. van Jan Maartens Barendregt en Neeltje Jacobs Kleinjan} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Mol 1828-1877.
  vervolg IXa
 2. Maria Mol, geb. 's-Gravendeel 16-9-1834.
 3. Jaapje Mol, geb. 's-Gravendeel 4-7-1836.

VIIIc
Cornelis Mol, geb. 's-Gravendeel 7-10-1797, overl. 's-Gravendeel 2-12-1876, tr. 's-Gravendeel 7-8-1819
Dirksje de Zeeuw, geb. 's-Gravendeel 24-12-1787, ged. 's-Gravendeel 16-1-1788, overl. 's-Gravendeel 17-1-1870. {dr. van Willem Pietersz de Zeeuw en Bastiaantje van der Valk} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Mol, 1819-1894.
  vervolg IXb
 2. Bastiaan Mol, 1821-1908.
  vervolg IXc
 3. Pietertje Mol, geb. 's-Gravendeel 3-7-1825, overl. 's-Gravendeel 9-5-1826.
 4. Cornelis Mol, 1827-1904.
  vervolg IXd

VIIId
Arie Mol, geb. 's-Gravendeel 10-9-1780, overl. 's-Gravendeel 14-6-1866, otr. 's-Gravendeel 25-7-1806
Adriaantje Andriesse Verdonck, geb. 's-Gravendeel 31-8-1779, overl. 's-Gravendeel 4-11-1848. {dr. van Andries Reynsz Verdonck en Lijntje Hermens Visser} Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje Mol, geb. 's-Gravendeel 24-11-1806, overl. 's-Gravendeel 4-3-1884, tr. 's-Gravendeel 29-12-1831
  Jan Abrahams Naaktgeboren, geb. 's-Gravendeel 20-6-1807, overl. 's-Gravendeel 19-4-1861.

IXa
Jacob Mol, geb. 's-Gravendeel 27-11-1828, overl. 's-Gravendeel 31-12-1877, bijlage bij overlijdensacte. tr. 's-Gravendeel 23-4-1853
Elizabeth Barendregt, geb. 's-Gravendeel 3-4-1831, overl. 's-Gravendeel 6-8-1916. {dr. van Adrianus Barendregt en van Adriana van den Bosch} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Mol, 1855-1939.
 2. Adrianus Mol, 1859-1937.
  vervolg Xb
 3. Pieter Mol, geb. 's-Gravendeel 12-8-1861, overl. 's-Gravendeel 27-5-1870.
 4. Bastiaan Mol, 1863-1941.
  vervolg Xc

IXb
Pieter Mol, geb. 's-Gravendeel 22-12-1819, overl. 's-Gravendeel 15-9-1894, tr. 's-Gravendeel 28-4-1849
Janna Barendrecht, geb. 's-Gravendeel 14-3-1821. {dr. van Krijn Barendrecht en van Pietertje van den Koppel} Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Mol, 1850-.
  vervolg Xd

IXc
Bastiaan Mol, geb. 's-Gravendeel 16-8-1821, overl. 's-Gravendeel 29-5-1908, tr. 's-Gravendeel 5-4-1842
Jacoba Jongekrijg, geb. 's-Gravendeel 3-12-1822. {dr. van Jan Jongekrijg (1780-1849) en Grietje Korporaal} Uit dit huwelijk:
 1. Dirksje Mol, geb. 's-Gravendeel 29-8-1842. overl. (akte 86 niet gefilmd) 's-Gravendeel 22-8-1888, tr. 's-Gravendeel 10-5-1867
  Jacob Schelling, geb. Wieldrecht 20-1-1839, overl. 's-Gravendeel 6-12-1910. {zn. van Bastiaan Schelling (1810-1848) en Cornelia van Zoest (1815-1887)}
 2. Jan Mol, 1844-1923.
  vervolg Xg
 3. Grietje Mol, geb. 's-Gravendeel 6-3-1847.
 4. Cornelis Mol, geb. 's-Gravendeel 27-7-1849, overl. 's-Gravendeel 28-9-1851.
 5. Cornelis Mol, geb. 's-Gravendeel 11-6-1852.
 6. Pietertje Mol, geb. 's-Gravendeel 14-1-1855, ongeh. overl. 's-Gravendeel 14-5-1933.
 7. Arie Mol, geb. 's-Gravendeel 2-5-1857.
 8. Janna Mol, geb. 's-Gravendeel 29-3-1859.
 9. Jannigje Mol, geb. 's-Gravendeel 29-3-1859.
 10. Bastiaan Mol, geb. 's-Gravendeel 18-7-1862.
 11. Hendrik Mol, 1866-1917.
  vervolg Xh

IXd
Cornelis Mol, geb. 's-Gravendeel 1-4-1827, overl. 's-Gravendeel 29-11-1904. tr. 's-Gravendeel 23-12-1865
Pleuntje Koster, geb. Delfshaven 23-8-1844, overl. 's-Gravendeel 17-9-1891. {dr. van Jacobus Koster en van Metje de Kreek} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Mol, 1866-1913.
  vervolg Xe
 2. Jacobus Mol, geb. 's-Gravendeel 20-2-1868.
 3. Metje Mol, geb. 's-Gravendeel 2-4-1869.
 4. Dirk Mol, 1871-1897.
  vervolg Xf
 5. Pieter Mol, geb. 's-Gravendeel 28-10-1873, overl. 's-Gravendeel 20-4-1881.
 6. Hendrik Mol, geb. 's-Gravendeel 26-1-1876, overl. 's-Gravendeel 28-2-1881.
 7. Dirksje Mol, geb. 's-Gravendeel 11-9-1878 akte 125 image ontbreekt, overl. 's-Gravendeel 22-1-1882.
 8. Bastiaan Mol, geb. 's-Gravendeel 29-9-1879, overl. 's-Gravendeel 9-10-1897.
 9. Pietertje Hendrika Mol, geb. 's-Gravendeel 5-11-1881.
 10. Pieter Mol, geb. 's-Gravendeel 1-2-1884, overl. 's-Gravendeel 2-2-1884.
 11. Pieter Mol, geb. 's-Gravendeel 21-7-1885.

Xa
Jan Mol, geb. 's-Gravendeel en Leerambacht 15-8-1855, Verklaring Nationale Militie 's-Gravenhage 10-6-1879, toestemming tot het aangaan van een huwelijk Bergen op Zoom 9-6-1879, overl. 's-Gravendeel 1-3-1939, tr. 's-Gravendeel 28-6-1879
Jannigje van Twist, geb. 's-Gravendeel 13-9-1856. {dr. van Arie van Twist en van Jannigje van der Feest} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Mol 1879-1965.
  vervolg XIa
 2. Arie Mol, geb. 's-Gravendeel 21-8-1880, tr. 's-Gravendeel 27-5-1905
  Jannigje de Penning, geb. 1880 zie genealogie online.
 3. Elisabeth Mol, geb. 's-Gravendeel 16-1-1883.
 4. Pieter Mol, geb. 's-Gravendeel 16-4-1884, overl. 's-Gravendeel 18-4-1885.
 5. Elisabeth Mol, geb. 's-Gravendeel 24-8-1885. (115)
 6. Jannigje Mol, geb. 's-Gravendeel 21-6-1892.
 7. Adrianus Mol, geb. 's-Gravendeel 11-11-1895.
 8. Willemijntje Mol, geb. 's-Gravendeel 25-12-1896.

Xb
Adrianus Mol, geb. 's-Gravendeel 23-12-1859, overl. 's-Gravendeel 19-6-1937. tr. 's-Gravendeel 7-2-1880
Geertje van 't Hof, geb. 's-Gravendeel 17-5-1858, overl. 's-Gravendeel 12-2-1912. {dr. van Jan van 't Hof en Elisabeth Kleinjan} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Mol, geb. 's-Gravendeel 17-3-1880.

Xc
Bastiaan Mol, geb. 's-Gravendeel 9-2-1863, akte 19, image 185 overl. 's-Gravendeel 17-1-1941. akte 5, image 168 tr. 's-Gravendeel 26-5-1888
Aaltje van der Wulp, geb. 's-Gravendeel 22-12-1862, overl. Dubbeldam 18-3-1943. {dr. van Melis van der Wulp en Lijsje Dekker} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Mol, 1889-.
  vervolg XIb
 2. Adrianus Mol, geb. 's-Gravendeel, overl. Dordrecht 29-7-1952, tr. Elizabeth Catharina de Vlaming.
 3. Lijsje Mol, geb. 's-Gravendeel 14-4-1892, tr. 's-Gravendeel 31-3-1917 Pieter Duimelaar, geb. Strijen 30-9-1892.
 4. Melis Mol, geb. 's-Gravendeel 8-3-1894.
 5. Elizabeth Adriana Mol, geb. 's-Gravendeel 6-5-1895, tr. 's-Gravendeel 26-3-1921 Wouter de Bruin, geb. Dubbeldam 19-6-1895, akte 94.
 6. Pieter Mol, 1897-1985.
  vervolg XIc

Xd
Krijn Mol, geb. 's-Gravendeel 24-3-1850, tr. 's-Gravendeel 11-5-1876
Catharina Jacobs, geb. 's-Gravendeel 4-10-1854. {dr. van Franciscus Jacobs (1809-) en Maria Boudewijns}
Xe
Cornelis Mol, geb. 's-Gravendeel 8-11-1866, overl. 's-Gravendeel 19-5-1913, tr. 's-Gravendeel 13-11-1897,
Jannigje Beks, geb. Strijen 1874/1875, overl. Dordrecht 8-7-1959 akte 518. {dr. van Zeger Beks en Lena Kooiman} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Mol, geb. 's-Gravendeel 3-9-1898, tr. Dubbeldam 21-12-1922 Cornelia Bezemer, geb. Dubbeldam 27-5-1901.
 2. Zeger Leendert Mol, geb. 's-Gravendeel 22-10-1899 akte 133.
 3. Teunis Mol, 1902-1902.
 4. N.N. Mol, doodgeboren in 1903.
 5. Lena Mol, geb. 's-Gravendeel 1906, tr. 's-Gravendeel 25-5-1932 Jan den Hartog.
 6. Dirk Bastiaan Mol.
 7. N.N. Mol, doodgeboren in 1909.

Xf
Dirk Mol, geb. Dubbeldam 29-12-1871, overl. 's-Gravendeel 24-12-1897, tr. Janna Mol.
Xg
Jan Mol, geb. 's-Gravendeel 15-5-1844, overl. 's-Gravendeel 12-7-1923, tr. 's-Gravendeel 29-4-1882
Jannigje de Vlaming.
Xh
Hendrik Mol, geb. 's-Gravendeel 21-10-1866, overl. Papendrecht 2-4-1917, tr. 's-Gravendeel 24-10-1892 akte 15
Jaapje Pietertje Kleinjan.
XIa
Jacob Mol, geb. 's-Gravendeel 8-10-1879, overl. 16-5-1965, tr. 's-Gravendeel 24-5-1902
Pietertje Ritmeester, geb. 's-Gravendeel 24-3-1880, overl. 's-Gravendeel 5-8-1938. {dr. van Adrianus Ritmeester en van Lijntje van der Stel} Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje Mol, geb. 21-6-1903, overl. 7-6-1977, begr. Zwijndrecht, tr. Aart van 't Hof, geb. 13-8-1900, overl. 18-1-1968.
 2. Jannigje Mol, geb. 26-8-1904, tr. Mattheus de Waard, geb. 16-4-1903, overl. 12-10-1970.
 3. Adriana Mol, geb. 28-5-1906, overl. 19-12-1993, begr. Barendrecht, tr. Zwijndrecht 29-12-1927 Arie Kooiman, geb. Barendrecht 1-5-1903, overl. 23-1-1976, begr. Barendrecht.
 4. Elizabeth Mol, geb. 23-11-1907, overl. 26-10-1988, tr. Karel Stolk, geb. 5-4-1906, overl. 22-2-1996, begr. Zwijndrecht.
 5. Bastiaantje Mol, geb. 3-7-1909, overl. 4-12-1971, tr. Hendrik van der Waal, geb. 13-12-1908, overl. 15-10-1992, begr. Zwijndrecht.
 6. Willemijntje Mol, geb. 16-9-1911, overl. 30-4-2006, tr. Pieter Hoogerwerf, geb. 14-10-1910, overl. 17-1-2001, begr. Zwijndrecht.
 7. Jan Mol 1913-1994.
  vervolg XIIa
 8. Adrianus Mol 1914-1998.
  vervolg XIIb
 9. Arie Mol 1916-1990.
  vervolg XIIc
 10. Lena Mol, geb. 28-7-1918, overl. 31-10-1957, tr. Jan van der Graaf, geb. 16-10-1919, overl. 15-4-1972.
 11. Pieter Mol 1922-2010.
  vervolg XIId

XIb
Jacob Mol, geb. 's-Gravendeel 25-4-1889, tr. 's-Gravendeel 24-5-1913
Teuntje de Man, geb. 's-Gravendeel 1893. {dr. van Arie de Man en Adriana Robbemont}
XIc
Pieter Mol, geb. 's-Gravendeel 20-11-1897, overl. 's-Gravendeel 3-7-1985. tr. 's-Gravendeel 29-7-1922
Lidia Mol, geb. 's-Gravendeel 18-8-1900, overl. 's-Gravendeel 16-6-1999. {dr. van Leendert Mol (1876-1954) en Jenneke van Soest (1877-1967)} Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje Mol, geb. 's-Gravendeel 1-7-1923, overl. 's-Gravendeel 10-6-1991, tr. Jacob van Dalen, geb. Dubbeldam 12-9-1922.
 2. Jenneke Mol, geb. 's-Gravendeel 23-9-1924, tr. Marinus Johannes Hendrik Boot, geb. Bruinisse 13-11-1925, overl. Dordrecht 9-2-2012.
 3. Lijsje Mol, geb. 's-Gravendeel 13-9-1934.

XId
Arie Mol, tr.
Jannigje de Penning.
XIIa
Jan Mol, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-2-1913, overl. Zwijndrecht 11-11-1994, begr. Zwijndrecht 15-11-1994, tr. Zwijndrecht 15-6-1939
Cornelia Maria Zanen, geb. Zwijndrecht 28-2-1916, overl. Zwijndrecht 20-3-2010, begr. Zwijndrecht 25-3-2010 {dr. van Hendrik Cornelis Zanen (1884-1967) en Meinsje Bakker (1882-1969)} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Mol, 1940-.
  vervolg XIIIa
 2. Miep Mol, geb. 21-4-1944, overl. 25-7-2015, begr. 30-7-2015, tr. Henk Bruins, geb. 21-4-1944.
 3. Hendrik Cornelis Mol, 1949-.
  vervolg XIIIb

XIIb
Adrianus Mol, geb. 15-11-1914, overl. Zwijndrecht 11-9-1998, begr. Zwijndrecht 16-9-1998, tr.
Lena Cornelia Lommers, geb. 22-7-1914, overl. 18-11-2000.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Mol, geb. Zwijndrecht 17-4-1939, tr. Zwijndrecht 19-1-1961
  Corstiaan van der Padt, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-2-1940, overl. Ridderkerk 21-7-2008, begr. Ridderkerk 25-7-2008.
 2. Cornelis Mol 1940-.
  vervolg XIIIc
 3. Jacob Mol 1942-.
  vervolg XIIId
 4. Adrianus Mol 1944-.
  vervolg XIIIe
 5. Hendrik Jan Arie Mol, 1946-.
  vervolg XIIIf
 6. Wijvina Ingje Mol, geb. Zwijndrecht 30-11-1947, tr. Jakob Anne Hukema, geb. 18-8-1945.
 7. Jan Mol, 1951-.
  vervolg XIIIg
 8. Arie Mol, 1952-.
  vervolg XIIIh
 9. Lenie Mol, geb. Zwijndrecht 19-2-1955.
 10. Teunie Mol, geb. Zwijndrecht 22-5-1959, tr. Leen Brugmans, geb. Dordrecht 6-7-1957.

XIIc
Arie Mol, geb. 15-5-1916 overl. 21-7-1990, begr. Zwijndrecht. tr.
Pieternella Bezemer, geb. 5-11-1917, overl. 26-9-2003.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeboren meisje, Zwijndrecht 22-4-1943 akte 50.
 2. Jaap Mol, 1944-1983.
  vervolg XIIIi
 3. Ineke Mol, geb. 16-4-1946.
 4. Kees Mol, 1947-.
  vervolg XIIIj
 5. Piet Mol, 1952-.
  vervolg XIIIk
 6. Jan Mol, 1954-.
  vervolg XIIIl
 7. Lenie Mol, geb. 18-3-1956, tr. Dick Bruins, geb. 9-8-1953.

XIId
Pieter Mol, geb. 25-3-1922, overl. Dordrecht 27-5-2010, begr. Dubbeldam 1-6-2010, tr.
Adriana Kooijman, geb. 13-9-1922, overl. Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Ria Mol, geb. 10-8-1944, tr. Wim de Lange, geb. 15-9-1939.
 2. Jaap Mol, geb. 11-2-1948.

XIIIa
Jacob Mol, geb. Zwijndrecht 20-7-1940, tr. Scharendijke 24-6-1966
Geertje Pieternella Boot, geb. 15-2-1944, overl. 26-3-2020, begr. Burgh-Haamstede. {dr. van Jan Boot (6-1-1907 tot 16-3-1989) en van Jacomina Martina Viergever (30-9-1903 tot 17-2-1973)} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Peter Mol, geb. 9-3-1967, overl. 3-3-1982.
 2. Janneke Mol, geb. 19-8-1969, tr. Frank de Ronde.
 3. Marco Mol.
  vervolg XIVa

XIIIb
Hendrik Cornelis Mol, geb. Zwijndrecht 2-2-1949, tr. Zwijndrecht 8-11-1974
Sonja Euser.
Uit dit huwelijk:
 1. Cora Mol, geb. Zwijndrecht 10-8-1976.
 2. John Mol 1977-.
  vervolg XIVb
 3. Jaap Mol, geb. Dordrecht 19-4-1980.
 4. Henk-Jan Mol 1981-.
  vervolg XIVc
 5. Liesbeth Mol, geb. Dordrecht 3-5-1983.
 6. Hanneke Mol, geb. Dordrecht 8-12-1984, tr. Jan-Kees Bossenbroek, geb. Zwijndrecht 31-5-1980.
 7. Gerdien Mol, geb. Dordrecht 18-11-1986.

XIIIc
Cornelis Mol, geb. Zwijndrecht 15-9-1940, tr.
Janna Clarina Johanna van Dijke, geb. 23-6-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Lena Mol, geb. 28-3-1971, tr. Tonnis Jurjen Zomerman, geb. 15-9-1968.
 2. Adrianus Willem Mol, geb. 11-6-1973, samenwonend met Alexandra de Haas, geb. 15-4-1975.

XIIId
Jacob Mol, geb. Zwijndrecht 15-5-1942, tr. Amsterdam 1-1967
Wil Jeths, geb. Amsterdam 31-7-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Rina Mol, geb. 16-12-1967.
 2. Johan Mol, geb. 29-3-1972.

XIIIe
Adrianus Mol, geb. Zwijndrecht 28-12-1944, tr.
Hanny Offerman, geb. 14-1-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Annet Mol, geb. 17-5-1972.
 2. Johnedy Mol, geb. 20-1-1974.
 3. Jolanda Mol, geb. 26-3-1975.

XIIIf
Hendrik Jan Arie Mol, geb. Zwijndrecht 21-3-1946, overl. Dordrecht 4-6-2022, begr. Dordrecht 10-6-2022, tr. Dordrecht 6-1968
Adriana Barbara Juliana Verkerk, geb. Dordrecht 3-8-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Mirjam Cornelia Johanna Mol, geb. 23-4-1970, tr. 13-9-1989 Johan Karel van Wijk, geb. 3-12-1963.
 2. Judith Christine Mol, geb. 3-8-1972, tr. 6-8-2007 Edwin van Efferen, geb. 3-12-1976.

XIIIg
Jan Mol, geb. Zwijndrecht 3-3-1951, tr. Dordrecht 19-5-1971
Johanna Cornelia Boshoven, geb. Dordrecht 23-12-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Johannes Mol, geb. Zwijndrecht 5-12-1973, tr. Zwijndrecht 2-10-1998
  Marianne van der Kruk, geb. 's-Gravenhage 18-5-1973.
  Uit dit huwelijk:
  1. Sandra Mol, geb. Zwijndrecht 15-7-2001.
  2. Iris Mol, geb. Zwijndrecht 20-12-2004.
 2. Alexander Christiaan Mol, geb. 28-1-1977, tr. 15-2-2010 (!) Hiltje Albertje Knijpstra, geb. Delft 20-12-1968.
 3. Henriette Louiza Mol, geb. 12-8-1983, woont samen met Servasius Maria Nederpel, geb. Nootdorp 7-9-1976.

XIIIh
Arie Mol, geb. Zwijndrecht 27-4-1952, tr.
Anneke de Boer, geb. Dordrecht 25-12-1947, overl. Zwijndrecht 18-6-2007, begr. Zwijndrecht 22-6-2007.
Uit dit huwelijk:
 1. Cora Mol, geb. 27-11-1974.
 2. Jolanda Mol, geb. 27-6-1976.

XIIIi
Jaap Mol, geb. 9-10-1944, overl. 11-1-1983, tr.
Barry Mels, geb. 28-8-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Ingrid Mol, geb. 6-10-1968.
 2. Arjan Mol, geb. 31-5-1970.

XIIIj
Kees Mol, geb. 21-7-1947, tr.
Ria Bosch, geb. 30-10-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Suzan Mol, geb. 18-12-1973.
 2. Bouke Mol, geb. 30-12-1973.(?)
 3. Mande Mol, geb. 26-10-1977.

XIIIk
Piet Mol, geb. 3-9-1952, tr.
Dingena van Dam, geb. 31-7-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Lenny Mol, geb. 20-5-1981.
 2. Peter Mol, geb. 8-8-1983.
 3. Robert Mol, geb. 1-5-1987.

XIIIl
Jan Mol, geb. 16-4-1954, tr.
Ellen Opschoor, geb. 1-10-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerben Mol, geb. 18-10-1980.
 2. Jurjan Mol, geb. 17-2-1982.
 3. Erwin Mol, geb. 14-6-1986.
 4. Anouk Mol, geb. 22-1-1989.

XIVa
Marco Mol, tr.
Saskia Legematen.
Uit dit huwelijk:
 1. Lucas Mol, geb. 24-1-2003.
 2. Rosanne Mol, geb. 27-4-2006.
 3. Yanniek Mol, geb. 28-2-2013.

XIVb
John Mol, geb. Dordrecht 23-11-1977, tr.
Ageeth Schalk.
Uit dit huwelijk:
 1. Jaron Mol, geb. 4-5-2004.
 2. Kyrian Mol, geb. 29-1-2007.
 3. Lohran Mol, geb. 3-4-2009.
 4. Noaly Mol, geb. 20-12-2018.

XIVc
Henk-Jan Mol, geb. Dordrecht 26-11-1981, tr. Zwijndrecht 14-10-2005.
Jantine de Heer, geb. Zwijndrecht 24-4-1984.
Uit dit huwelijk:
 1. Liza Mol, geb. Zwijndrecht 5-6-2007.
 2. Sanne Mol, geb. Zwijndrecht 29-12-2009.
 3. Robbert Mol, geb. Zwijndrecht 19-5-2014.
 4. Justin Mol, geb. Zwijndrecht 20-12-2016.

Relatie
Jan Mol (1913-1994), tr. Cornelia Maria Zanen (1916-2010),
Cornelia Maria Zanen (1916-2010), zus van Maria Cornelia Zanen (1912-1998),
Maria Cornelia Zanen (1912-1998), tr. Cornelis Blommers (1911-2006), Uit dit huwelijk
Bastiaan Blommers (1944-).