© B. Blommers

Genealogie
Symon Overduijn


I
Symon (Overduijn), geb. ± 1490, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Bartelomeus 1530-1586.
  vervolg II

II
Bartelomeus Symonsz. Overduijn, geb. ± 1530, overl. > 11-1586.
schoenmaker; genoemd als Heilige Geestmeester (bestuurder van een geestelijke instelling) in 1575-1577 en 1579-1584, lid vroedschap 1576-1586, schepen van Den Haag 1582-1583; mogelijk identiek met Bartholomeus Symonsz, schoenmaker in het huis "De Zeehaven" in het klein Achteromme, oostzijde (thans Groenmarkt) die daar in de jaren 1561-1562 en 1585 woonde, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Bartelts Overduijn 1560-.
  vervolg IIIa
 2. Jan Bartelomeus Overduyn 1570-.
  vervolg IIIb

IIIa
Simon Bartelts Overduijn, geb. ± 1560, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Bartelt Sijmons Overduijn 1610-.
  vervolg IVa

IIIb
Jan Bartelomeus Overduyn, geb. ± 1570, schipper, tr.
Alijdt Willems
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Overduyn 1610-.
  vervolg IVb
 2. Willem Jans Overduijn 1620-1665.
  vervolg IVc

IVa
Bartelt Simons Overduijn, geb. ± 1610, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Sijmon Overduyn 1645-.
  vervolg Va

IVb
Jan Overduyn, geb. ± 1610, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Bartelt Overduyn
 2. Cornelis Overduyn 1640-.
  vervolg Vb
 3. Ary Overduyn 1645-.
  vervolg Vc
 4. Johannes Overduyn 1645-.
  vervolg Vd

IVc
Willem Overduyn, geb. ± 1620, overl. < 22-5-1655 tr. Rijswijk 13-12-1643
Neeltgen Adriaens Visser, ged. Zoetermeer 2-10-1622, overl. 's-Gravenhage 8-1696.
Uit dit huwelijk:
 1. Arien Overduyn, ged. 's-Gravenhage 10-6-1647, tr. 's-Gravenhage 17-5-1671 Jacomina de Valck, begr. 's-Gravenhage 11-10-1717.
 2. Clara Overduyn, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 31-12-1656, overl. 's-Gravenhage 9-1725, tr. 's-Gravenhage 14-3-1683 Huybrecht van Wijn, ged. Monster 13-6-1660, overl. 's-Gravenhage 10-1712.

Va
Sijmon Bartels Overduyn, geb. ± 1645, tr. 's-Gravenhage 25-5-1670
Eva Jacobs van de Ende.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Overduyn, ged. 's-Gravenhage 25-2-1671.
 2. Jacobus Overduyn 1672-1754.
  vervolg VIa
 3. Maria Overduyn, ged. 's-Gravenhage 20-3-1674.

Vb
Cornelis Overduyn, geb. ± 1640, begr. 's-Gravenhage 30-12-1695, tr.
N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N., ged. 's-Gravenhage 27-10-1696.

Vc
Ary Jans van Overduyn, geb. ± 1645, begr. Scheveningen 4-7-1696, tr. 's-Gravenhage 9-5-1677
Neeltje Claesdr. Bax
Uit dit huwelijk:
 1. Claasje Overduyn, ged. 's-Gravenhage 10-7-1678.
 2. Marietje Overduyn, ged. 's-Gravenhage 10-7-1678, begr. 16-4-1723.
 3. Maria Overduyn, ged. 's-Gravenhage 4-10-1680.
 4. Johannis Overduyn, ged. 's-Gravenhage 10-8-1683.

Vd
Ary Johannes van Overduijn, geb. ± 1645, tr. 's-Gravenhage,
Haasje van Beveren.
Uit dit huwelijk:
 1. Celista Overduijn, ged. 's-Gravenhage 2-8-1669, begr. 's-Gravenhage 23-10-1732.
 2. Catharina Overduijn, ged. 's-Gravenhage 17-1-1672.
 3. Maria Overduijn, ged. 's-Gravenhage 23-12-1674.
 4. Cornelia Overduijn, ged. 's-Gravenhage 9-2-1678, begr. 's-Gravenhage 5-8-1748.
 5. Kwierina Overduijn, ged. 's-Gravenhage 28-4-1679.
 6. Johanna Overduijn, ged. 's-Gravenhage 4-9-1680.
 7. Johannis Overduijn, ged. 's-Gravenhage 1-3-1682.
 8. Johannis Overduijn, ged. 's-Gravenhage 30-5-1683.
 9. Johannis Overduijn, ged. 's-Gravenhage 13-12-1684.
 10. Isaac Overduijn, ged. 's-Gravenhage 21-6-1686.

VIa
Jacobus Overduijn, ged. 's-Gravenhage 13-9-1672, begr. 's-Gravenhage 29-5-1754, tr. 's-Gravenhage 27-2-1695
Cornelia Simons.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Overduijn 1695-1758.
  vervolg VIIa
 2. Johannes Overduijn 1696-1780.
  vervolg VIIb
 3. Eva Overduijn, ged. 's-Gravenhage 21-5-1704, begr. 's-Gravenhage 27-2-1775.

VIIa
Abraham Overduijn, ged. 1695, begr. 's-Gravenhage 30-11-1758, otr. 's-Gravenhage, 29-10-1719
Margaretha Vergunst, ged. Valkenburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Izaak Overduijn 1722-.
  vervolg VIIIa
 2. Cornelis Overduijn, ged. 's-Gravenhage 17-12-1724.
 3. Magdalena Margaretha Overduijn, ged. 's-Gravenhage 8-9-1720, begr. 's-Gravenhage 27-2-1743.
 4. Samuel Overduin 1727-1749.
  vervolg VIIIb

VIIb
Johan(nes) Overduijn, ged. 's-Gravenhage 24-1-1696, begr. 's-Gravenhage 30-11-1780, tr. 's-Gravenhage 14-2-1734
Johanna Hendrina SchrŲder.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Jacoba Overduijn, ged. 's-Gravenhage 15-3-1735.
 2. SamuŽl Overduijn, ged. 's-Gravenhage 30-10-1736, begr. 's-Gravenhage 19-11-1736.
 3. Hillegonda Maria Overduijn, ged. 's-Gravenhage 25-12-1737.
 4. Hendrik Adrianus Overduijn, ged. 's-Gravenhage 30-12-1739, begr. 's-Gravenhage 12-10-1740.
 5. Maria Johanna Overduijn, ged. 's-Gravenhage 2-11-1743, begr. 's-Gravenhage 16-10-1776, tr. 's-Gravenhage 22-8-1762 Johannes Gerardus Swaan, ged. Assendelft 29-11-1733.
 6. Pieter Johannes Overduijn 1750-.
  vervolg VIIIc

VIIIa
Izaak Overduijn, ged. 's-Gravenhage 30-9-1722, begr. 's-Gravenhage 30-11-1780, tr. 's-Gravenhage 12-4-1750
Jacoba van Stapelen, ged. 's-Gravenhage 8-4-1727, overl. 's-Gravenhage 29-5-1797.
Uit dit huwelijk:
 1. François Overduijn 1752-.
  vervolg IXa
 2. Carel Overduyn, ged. 's-Gravenhage 19-1-1755.
 3. Caspar Overduijn 1757-1797.
  vervolg IXb
 4. Willem Jacob Overduyn, ged. 's-Gravenhage 15-4-1759, begr. 's-Gravenhage 15-9-1766.
 5. Petronella Overduyn, ged. 's-Gravenhage 6-9-1750, begr. 's-Gravenhage 2-8-1808.

VIIIb
Samuel Overduin, ged. 's-Gravenhage 14-5-1727, begr. 23-1-1749, tr. 's-Gravenhage 16-5-1745
Cornelia Mulder.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Overduyn, ged. 's-Gravenhage 17-8-1745, begr. 's-Gravenhage 9-2-1752.
 2. Cornelis Overduyn, ged. 's-Gravenhage 17-9-1747, begr. 's-Gravenhage 12-1-1750.

VIIIc
Pieter Johannes Overduijn, geb. Klundert 1750, tr.
Wilhelmina van den Gijp.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Overduijn, ged. Zevenbergen 28-11-1797.
 2. Johannes Overduijn 1792-1854.
  vervolg IXc

IXa
François Overduin, geb. 's-Gravenhage 10-12-1752, tr. 's-Gravenhage 9-4-1775
Elisabeth Dona.
Uit dit huwelijk:
 1. Agnita Overduijn, ged. 's-Gravenhage 8-4-1778, begr. 's-Gravenhage 9-10-1778.
 2. Elisabeth Overduijn, ged. 's-Gravenhage 26-7-1780, tr. 's-Gravenhage 25-11-1798 Zacharias Galyaart.
 3. Johannes Frederik Overduijn, ged. 's-Gravenhage 5-3-1777, begr. 's-Gravenhage 26-4-1777.
 4. Klara Overduijn, ged. 's-Gravenhage 13-11-1785, begr. 's-Gravenhage 24-4-1789.

IXb
Caspar Overduin, ged. 's-Gravenhage 16-1-1757, begr. 's-Gravenhage 6-10-1797, tr. 's-Gravenhage 7-6-1778
Maria Felkers, ged. 's-Gravenhage 11-2-1759, overl. 's-Gravenhage 23-3-1798.
Uit dit huwelijk:
 1. Izašk Overduin 1779-.
  vervolg Xa
 2. Willem Overduin 1781-1844.
  vervolg Xb
 3. Johannes Bernardus Overduin, ged. 's-Gravenhage 15-12-1782.
 4. Maria Louisa Overduin, ged. 's-Gravenhage 11-11-1787, overl. 's-Gravenhage 23-8-1820
 5. Anna Martina Overduin, ged. 's-Gravenhage 12-12-1790.
 6. Clara Albertina Overduin, ged. 's-Gravenhage 29-6-1794.
 7. Caspar Albert Overduin, ged. 's-Gravenhage 25-12-1795.

IXc
Johannes Overduin, ged. Zevenbergen 1-9-1792, overl. Breda 8-8-1854, tr.
Johanna Petronella van Eyck, ged. Dordrecht 12-3-1796.
Uit dit huwelijk:
 1. Samuel Pieter Overduin 1824-.
  vervolg Xc

Xa
Izaak Overduin, ged. 's-Gravenhage 28-2-1779, tr. 's-Gravenhage 27-5-1798
Petronella Schaalje.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederika Wilhelmina Overduin, ged. 's-Gravenhage 29-12-1805, ongehuwd overl. 's-Gravenhage 25-6-1827.
 2. Maria Overduin, ged. 's-Gravenhage 13-5-1799.

Xb
Willem Overduijn, ged. 's-Gravenhage 11-3-1781, predikant te Arnhem, overl. Arnhem 28-3-1844, tr.
Reinira Aleida van Harn, geb. 1787.
Uit dit huwelijk:
 1. Clasina Maria Overduijn, geb. Arnhem 1-12-1817, overl. Arnhem 11-2-1893, tr. Aart de Heer.
 2. Maria Wilhelmina Overduijn, geb. Arnhem 15-4-1820, ongehuwd overl. Arnhem 3-3-1900.
 3. Willem Johan Casper Overduijn, geb. Arnhem 28-5-1827, overl. Arnhem 3-10-1852.

Xc
Samuel Pieter Overduijn, geb. 1824, tr.
Anna Donker.
Uit dit huwelijk:
 1. Wiggert Overduin 1861-1930.
  vervolg XIa
 2. Nellie Overduin, tr. Jan de Wit.

XIa
Wiggert Overduin, geb. Zwammerdam 5-3-1861, overl. 5-3-1930, tr.
Marie Françoise Wilhelmine Groskamp, overl. Muiderberg 27-9-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Henri Philippe Robert Overduin, geb. 1884, overl. 3-1-1967.
 2. Herman Henricus Overduin 1890-1966.
  vervolg XIIa
 3. Nellie Overduin.
 4. Anne Overduin.

XIIa
Herman Henricus Overduin, geb. Amsterdam 20-9-1890, overl. Soest 2-1-1966, tr. Hilversum 24-10-1923
Marie Geertruide Beek, geb. Amsterdam 15-8-1895, overl. Soest 12-3-1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Françoise Wilhelmine Overduin 1924-.
  vervolg XIIIa
 2. Herman Henricus Overduin, geb. Hilversum 25-3-1928, tr. Corrie Strikoort.
 3. Nicolaas Overduin 1932-.
  vervolg XIIIb

XIIIa
Marie Françoise Wilhelmine Overduin, geb. Hilversum 6-11-1924.
Kind:
 1. Sander Hermen, geb. Haarlem 11-7-1962.

XIIIb
Nicolaas Overduin, geb. Hilversum 15-11-1932, tr. Eibergen 9-11-1960
Gesina Johanna Theodore Somsen, geb. Eibergen 1-12-1933 {dr. van Dirk Johan Somsen en Willemina Hendrika Smits} Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Hendrika Overduin, geb. Soest 2-10-1961.
 2. Maria Geertruida Anne Overduin, geb. Soest 5-11-1962, tr. Alfred Bircher.
 3. Irene Overduin, geb. Soest 23-2-1964.
 4. Herman Henricus Overduin, geb. Soest 25-6-1965.
 5. Dirk Joost Overduin, geb. Soest 9-6-1968.
 6. Nicolaas Wichert Overduin, geb. Soest 13-8-1970