© Bastiaan Blommers

Een overzicht van belangrijke data in mijn leven, zowel persoonlijk als gezin.

Mijn overleden vrouw en ik hebben samen een bijzondere relatie, wij stammen nl. beiden af van Adriaen Cornelisz Huijser.

Nu de familiestichting " Huyser" is gestopt, hun site niet meer in de lucht is, wil ik de gegevens voortzetten op genealogie Huizer; alle mutaties van de familie zijn bij mij welkom.

De verzamelde genealogische gegevens vindt u in de linkerkolom.

Welke genealoog wil met mij samen werken?Lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid.

Een overzicht van predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

overige activiteiten
Mijn boekenbezit.

Staatshoofden.

Meditaties over de Psalmen.
Bijbelboeken in verschillende talen.

Genesis; Exodus; Leviticus; Numeri; Deuteronomium; Jozua; Richteren; Ruth; 1 Samuel; 2 Samuel; 1 Koningen; 2 Koningen; 1 Kronieken; 2 Kronieken; Ezra; Nehemia; Esther; Job; Psalmen; Spreuken; Prediker; Hooglied; Jesaja; Jeremia; Klaagliederen; Ezechiel; DaniŽl; Hosea; JoŽl; Amos; Obadja; Jona; Micha; Nahum; Habakuk; Zefanja; HaggaÔ; Zacharia; Maleachi;
Mattheus; Markus; Filemon; Hebreeen; Jacobus; 1 Petrus; 2 Petrus; 1 Johannes; 2 Johannes; 3 Johannes; Judas; Openbaring;
Heidelbergse Catechismus.
Dordtse Leerregels.
Voor wie kan ik een genealogie / kwartierstaat verzorgen?
facebook Bas Blommers
whatsapp +31653355718